Page 1

katalog ud탑benika 2012 / 2013. www.mate.hr | www.mate-udzbenici.com


www.mate-udzbenici.com

MATERIJALI ZA UDŽBENIKE Preuzmite sve dodatne materijale uz udžbenike i pripremite se za bolju nastavu. Pružite učenicima dodatne mogućnosti za učenje.


katalog udžbenika 2012 / 2013. Dragi učenici i profesori, MATE d.o.o. marketing tehnologija već dugi niz godina postavlja svjetske standarde na domaćem tržištu literature iz područja ekonomije, marketinga, menadžmenta, financija i srodnih područja. Slijedom novih poslovnih kretanja naša izdanja sve više obuhvaćaju i područja prava, psihologije, poslovne etike, kao i sociologije. Nastavak je to tradicije koju MATE d.o.o. u više od dvadeset godinama svoga postojanja ističe kao jedno od svojih glavnih poslovnih načela. Misija nam je omogućiti svim zainteresiranim čitateljima vrhunska izdanja knjiga najpoznatijih svjetskih autora i izdavača. Na taj način vodimo vas u svijet novih poslovno-edukacijskih mogućnosti. Započeli smo s radom godine 1989., prijevodom svjetskog bestsellera, 14. izdanja knjige Ekonomija, autora nobelovca Paula A. Samuelsona i Williama D. Nordhausa. Ova knjiga bila je senzacija na hrvatskom tržištu, a i šire. MATE d.o.o. njome je postavio kamen temeljac za razvoj moderne hrvatske ekonomije i, što je još važnije, postao je temelj za edukaciju generacija mladih hrvatskih ekonomskih stručnjaka koji će jednoga dana biti okosnica hrvatskoga gospodarstva. Naš mladi tim svakodnevno se usavršava, uči na uspjesima, ali i na vlastitim pogreškama, modernizira se, istražuje, zapaža. Put kojim idemo promišljen je i zasnovan na najboljim iskustvima iz svijeta, ali i rezultat hrabrosti i spremnosti na nove izazove. Iz toga razloga, ukorak s novim tehnologijama i sukladno novom nastavnom planu i programu za ekonomske tehničare za vas smo pripremili nove srednjoškolske udžbenike, kao i njihove internet stranice www.mate-udzbenici.com. Zavirite u naš katalog i na jedinstven način saznajte sve novosti iz svijeta ekonomije, poslovanja i poduzetništva, pretražite sadržaje na webu (ppt prezentacije uz udžbenike, dodatnu literaturu ili zadatke za vježbe) ili direktno komunicirajte s našim autorima. Za sve druge informacije stojimo vam na raspolaganju putem elektroničke pošte na natalia@mate.hr ili mate@mate.hr. Vaš tim MATE Više od 20 godina na samom vrhu zajedno s vama!


udžbenici u pripremi 2013 / 2014.

1. Osnove ekonomije 3 (izlazi 2013.) 2. Osnove ekonomije 4 (izlazi 2014.) 3. Statistika 3 (izlazi 2013.) 4. Marketing 3 (izlazi 2013.) 5. Marketing 4 (izlazi 2014.) 6. Komunikacijsko prezentacijske vještine 3 (izlazi 2013.) 7. Računovodstvo 3 (izlazi 2013.) 8. Računovodstvo 4 (izlazi 2014.) 9. Bankarstvo i osiguranje 3 (izlazi 2013.) 10. Bankarstvo i osiguranje 4 (izlazi 2014.) 11. Tržišta kapitala 4 (izlazi 2014.) 12. Vježbenička tvrtka 3 (izlazi 2013.) 13. Vježbenička tvrtka 4 (izlazi 2014.) 14. Pravno okruženje poslovanja 3 (izlazi 2013.) 15. Računovodstvo neprofitnih organizacija 3 (izlazi 2013.) 16. Upravljanje prodajom 3 (izlazi 2013.) 17. Analiza financijskih izvještaja 4 (izlazi 2014.) 18. Marketing usluga 4 (izlazi 2014.)


sadržaj

str.

1. Osnove ekonomije 1

4

2. Osnove ekonomije 2

5

3. Poduzetništvo 1 6 4. Poduzetništvo 2

8

5. Računovodstvo 1 10 6. Računovodstvo 2

11

7. Informatika 1 12 8. Informatika 2 13 9. Društveno odgovorno poslovanje

14

10. Osnove turizma 15


osnove ekonomije 1 Udžbenik za 1. razred ekonomske škole dr. sc. Amina Ahec Šonje, dr. sc. Nikola Bokan, Marina Botica, dott. des., mr. sc. Zrinka Mustapić, dr. sc. Đuro Njavro Ekonomija je važno i vrlo dinamično područje života svih nas. Udžbenik Osnove ekonomije 1 bavi se pojmom ekonomije i povijesnim razvojem ekonomske misli, vrstama gospodarskih sustava, osnovama stručnog ekonomskog jezika, pojmovima kao što su oskudnost, potrebe, resursi ili faktori proizvodnje, te robe i usluge. Nadalje, udžbenik definira osnovne zakonitosti u proizvodnom procesu, osvrćući se na troškove proizvodnje i efikasno poslovanje. Posebnu pažnju posvećuje pojmu tržišta i osnovnim pokretačkim snagama koje djeluju na tržištu – ponudi i potražnji. No, ovim temama tek smo zagrebli po površini ekonomske problematike. Stoga je ovaj udžbenik tek uvod u ekonomske teme koje će se obraditi u višim razredima. sadržaj Ekonomija i ekonomska misao kroz povijest Oskudnost – temeljna karakteristika ekonomije Osnove stručnog ekonomskog jezika Proizvodni resursi, proizvodnja, tehnološki razvoj Gospodarski sustavi Proizvodnja i osnovne zakonitosti proizvodnje Efikasnost proizvodnje i troškovi poduzetnika Tržište i njegove osnovne zadaće Pojedinačna i tržišna potražnja Pojedinačna i tržišna ponuda Tržišna ravnoteža i analiza njene promjene Elastičnost potražnje i ponude Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 155 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 6


osnove ekonomije 2 Udžbenik za 2. razred ekonomske škole dr. sc. Amina Ahec Šonje, dr. sc. Nikola Bokan, Marina Botica, dott. des., mr. sc. Zrinka Mustapić, dr. sc. Đuro Njavro Udžbenik Osnove ekonomije 2 prikazuje osnovne značajke ponašanja potrošača i tržišnih struktura kako biste shvatili važnost i osjetljivost svih ekonomskih subjekata i njihovih međusobnih odnosa. Iz njega ćete saznati na koji način potrošači donose odluku o kupnji dobara i koji sve važni čimbenici utječu na takve odluke. Nastojat ćemo vam prikazati osnovne tržišne strukture i razlike koje nastaju na pojedinom tržištu ako je prisutan samo jedan proizvođač, nekolicina njih ili izuzetno velik broj proizvođača. Također, udžbenik Osnove ekonomije 2 detaljno obrađuje pojam bruto domaćeg proizvoda (BDP), te ćete saznati koja mu je važnost, kako se mjeri i zašto je iznimno važno pratiti kretanje te makroekonomske varijable. Posebnu pažnju u ovom udžbeniku posvetit ćemo ulozi države u kreiranju i provođenju makroekonomske politike zemlje. Upoznat ćemo osnovne makroekonomske politike (fiskalnu i monetarnu politiku), te institucije koje su zadužene za njihovo provođenje.

sadržaj Ponašanje potrošača Tržišne strukture Tržišni nedostaci i državna intervencija Bruto domaći proizvod – mjera ekonomske aktivnosti Državni proračun Ciljevi, politike i instrumenti makroekonomije Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 137 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 7


poduzetništvo 1 Udžbenik za 1. razred ekonomske škole Helena Habdija, Brent Kreuger, MA, Monica Kreuger, MBA, Jack Odinsky, PharmD, mr. sc. Tina Lee Odinsky-Zec, dr. sc. Slavica Singer Ovaj udžbenik namijenjen je i učenicima i učiteljima. Izradio ga je multidisciplinarni tim stručnjaka iz Hrvatske i Sjeverne Amerike s ciljem poboljšanja mogućnosti aktivnog učenja i zanimljivijeg učenja u učionicama. Živopisne ilustracije i zabavne uvodne priče pomoći će korisnicima da se povežu s iskustvom poduzetnika i poduzmu prve prave korake u razvoju vlastitog poduzetničkog načina razmišljanja i seta vještina. U prvoj knjizi od dvije u ovoj seriji knjiga nalazi se osam punih poglavlja i deveto dodatno poglavlje za razmišljanje. Istraženi su različiti oblici poduzetništva, od početne ideje do raznih faza za pokretanje i upravljanje poduzećem. Ključne vježbe pomoći će u samostalnom istraživanju tematskog područja svakog pojedinog učenika. Namjena je ove knjige voditi mlade ljude kroz životni ciklus poduzetnika i njegovog poduzeća. sadržaj Povijesni pregled i temeljne odrednice poduzetništva Pojmovno određenje poduzetništva Teorijski osvrt na poduzetništvo Temeljne odrednice poduzetništva Poduzetnička i tržišna sloboda Socijalno poduzetništvo Poduzetnik Pojmovno određenje poduzetnika Osobine poduzetnika i poduzetnički motivi Poduzetništvo na djelu Poduzetnička ideja Stvaranje poduzetničkih ideja 8


poduzetništvo 1

Prikupljanje i analiza poduzetničkih ideja Poduzetnički pothvat Poduzetnički ustroj Pojam i značenje organizacije Organizacijska struktura Čimbenici organizacije: ljudi, ciljevi, djelatnost, pravila, ustroj, upravljanje, imovina, prostor, vrijeme Pravni oblici poduzetničkog pothvata Pojmovno određenje: trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili slobodno zanimanje Podjela trgovačkih društava − društva osoba, društva kapitala Pretpostavke za izbor pojedinog pravnog oblika Osnivanje trgovačkih društava − pojam i temeljne naznake o trgovačkim društvima Društvo s ograničenom odgovornošću − pojam, organi, osnivanje Dioničko društvo − pojam, organi, osnivanje Javno trgovačko društvo i komanditno društvo Poslovne funkcije Organizacijska struktura poduzetničkog pothvata Menadžment Zaposlenici Marketing (istraživanje i razvoj) Proizvodnja Nabava Računovodstvo i financije

Životni ciklus poduzeća Životni ciklus poduzeća Ulaganje Djelovanje pothvata Prestanak djelovanja pothvata Čimbenici koji utječu na razvoj poduzetništva Vanjski – institucijski, tehnološki, tržišni, društveni Unutarnji – tržišni položaj, dobavljači, kupci, konkurenti – postojeći i novi Izborna tema zakoni, etika, poštenje i pravila u poduzetništvu

Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 135 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view= section&layout=blog&id=2&Itemid=101 9


poduzetništvo 2 Udžbenik za 2. razred ekonomske škole Jelena Debeljak, MBA, Helena Habdija, Jack Odinsky, PharmD., mr. sc. Tina Lee Odinsky-Zec, Tomislav Rimac, Ph.D., Nicholas Tart, BSBA, mr. sc. Christina Anne Tkalec

Druga iz serije knjiga o poduzetništvu oblikovana je kako bi pomogla učeniku u razumijevanju različitih razina poduzetništva, počevši od razumijevanja pojedinačnih motivacija poduzetnika; kroz osnovne funkcije poduzeća, do šireg konteksta koji govori o tome kako je oblikovano gospodarstvo u Hrvatskoj i svijetu, te kako se mala i srednja poduzeća pokreću, rastu, sazrijevaju i propadaju. Naglasak je na hrvatskom okruženju i akademskoj, stručnoj, državnoj i neprofitnoj zajednici kojoj je u interesu podržavati poduzetnike u njihovom poslovnom djelovanju. Stručni autori zamislili su i dizajnirali ovaj koristan vodič kako bi pomogli u razumijevanju razvoja poduzetništva. S bogatim primjerima i maštovitim ilustracijama, ova je knjiga temeljni vodič za mlade ljude koji imaju mnoštvo raznovrsnih interesa. Pomaže im da koristan uzor pronađu u onima koji kombiniraju ono do čega im je stalo i ono u čemu su dobri kako bi napravili nešto vrijedno. sadržaj Državna potpora i poticaji razvoja malog poduzetništva Svijet poduzetništva Institucijska potpora poduzetništvu i programi poticanja razvoja malog poduzetništva Obrazovanje za poduzetništvo Program GEM – Global Entrepreneurship Monitor Mediji koji promoviraju poduzetnike Planiranje poslovanja Stvaranje ideja Svrha poslovnog planiranja Razine poslovnog planiranja Subjekti poslovnog planiranja 10


poduzetništvo 2

Načela poslovnog planiranja Izrada poslovnog plana Sadržaj poslovnog plana Pojam i svrha analize i praćenja Pozadina – papirologija i regulativa Marketing – ciljane skupine Ulaganje u poduzetnički pothvat Vlastiti izvori ulaganja Tuđi izvori ulaganja Ulaganje u unapređenje poslovanja Ulaganje izvan vlastitog pothvata Trikovi i savjeti za kraj

Korporativno poduzetništvo Socijalno poduzetništvo Dan otvaranja Upravljanje ljudskim potencijalima Ciljevi i razlozi planiranja ljudskih potencijala Zapošljavanje Osobni razvoj i karijera Izobrazba i profesionalni razvoj Motivacija i kompenzacije Međuljudski odnosi i timski rad

Financiranje poduzetničkog pothvata Financije – Koliko će me koštati da pokrenem vlastiti posao? Financiranje pothvata vlastitim kapitalom Financiranje pothvata tuđim kapitalom Gospodarska opravdanost ulaganja u poduzetnički pothvat Upravljanje poduzetničkim pothvatom Pojam upravljanja/rukovođenja (menadžment) Menadžerske funkcije Menadžerski stilovi Poduzetničke osobine Tipovi poduzetnika Poduzetništvo radi životnog stila – Kako svoju strast pretvoriti u posao? Serijski poduzetnici – Što više, to bolje!

Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 220 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view= section&layout=blog&id=2&Itemid=101 11


računovodstvo 1 Udžbenik za 1. razred ekonomske škole | Radna bilježnica za 1. razred ekonomske škole dr. sc. Hrvoje Volarević, mr. sc. Mario Varović Udžbenik Računovodstvo 1 bavi se računovodstvom kao znanstvenom disciplinom kojom se kvalitativno obuhvaćaju poslovne transakcije u cilju kontrole, analize i djelovanja na različite ekonomske aktivnosti. Udžbenik započinje uvodnim razmatranjima u okviru kojih se prezentira suvremeno računovodstvo kao profesija te njegov povijesni razvoj, počevši od najstarijih civilizacija pa sve do današnjih dana. Zatim se u razmatranje uvode novi pojmovi poput imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskog rezultata koji pripadaju osnovnim računovodstvenim kategorijama. Slijedi upoznavanje s funkcioniranjem računovodstvenog sustava u okviru kojeg treba razlikovati stručne termine poput računovodstvenih isprava, računovodstvenog konta, kontnog plana i poslovnih knjiga. Nakon toga slijedi detaljno pojašnjenje nastalih knjigovodstvenih pogreški te popis imovine i obveza koji se obvezno provodi unutar svakog poslovnog subjekta. Za kraj udžbenika prezentirani su temeljni financijski izvještaji koji predstavljaju krajnji produkt računovodstvene evidencije poslovnog subjekta i namijenjeni su eksternim korisnicima. Upoznavanje s bilancom, računom dobiti i gubitka te ostalim financijskim izvještajima predstavlja kreativni doseg ovog udžbenika. Činjenica je da sve navedene teme definiraju osnovnu razinu računovodstvene problematike koja će se detaljnije obrađivati u višim razredima srednje škole. Stoga je osnovna svrha ovog udžbenika upoznati učenike s računovodstvenom profesijom i pokazati im kako i ona u praksi može biti veoma interesantna ako joj se pristupi na pravi način. sadržaj Uvod u računovodstvo Temeljne računovodstvene kategorije Računovodstvene isprave Računovodstveni konto i kontni plan Poslovne knjige Knjigovodstvene pogreške Popis imovine i obveza Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 184 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 12


računovodstvo 2 Udžbenik za 2. razred ekonomske škole | Radna bilježnica za 2. razred ekonomske škole Ana Šimić, MBA, Ivo Medak, MBA Udžbenik Računovodstvo 2 bavi se problematikom vezanom za knjigovodstvenu evidenciju te naknadno praćenje i mjerenje kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Svaka pojedina tematska cjelina sadrži primjere knjiženja poslovnih događaja u knjigovodstvu, pri čemu se u knjiženjima koriste izvorne isprave koje potvrđuju nastanak poslovnog događaja koje se primjenjuju u praksi poduzetnika. Kako bi učenici lakše svladali gradivo, sva knjiženja poslovnih događaja ilustrirana su shematskim prikazom knjigovodstvenih konta i njihove međusobne povezanosti s nastankom poslovnih događaja. Cilj je ovog udžbenika upoznati učenike s knjigovodstvenom evidencijom poslovnih događaja koji se prvenstveno odnose na kratkotrajnu imovinu, kratkoročne obveze te troškove poslovanja.

sadržaj Novčano poslovanje i novčana imovina Kratkotrajna financijska imovina Porez na dodanu vrijednost Kratkotrajna potraživanja Kratkoročne obveze Kratkotrajna materijalna sredstva Troškovi poslovanja Vremenska razgraničenja dodatak Kontni plan za trgovačka društva i druge obveznike poreza na dobit Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 264 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 13


informatika 1 Udžbenik za 1. razred ekonomske škole mr. sc. Franjo Borović, Ivančica Sabadin, mag. informatike Informatika se koristi u gotovo svim područjima ljudskog djelovanja, a informatička je pismenost neophodna. Udžbenik Informatika 1 na početku opisuje osnovne pojmove informacijsko-komunikacijskih tehnologija tako da daje odgovor na dva važna pitanja: što su informacijsko-komunikacijske tehnologije i koja je uloga računala u poslovanju. Nadalje su, s naglaskom na najnovije tehnologije, opisani sklopovlje računala i programska podrška. Detaljno je objašnjen operacijski sustav Windows 7 uz velik broj primjera i zadataka. Opisane su osnove računalnih mreža i interneta uz danas neophodne usluge poput internet bankarstva, društvenih mreža i učenja na daljinu. Na kraju udžbenika opisan je program Microsoft Word 2010 uz mnoštvo slika i zadataka radi lakšeg savladavanja programa. Dodatne zadaci i izvori za čitanje nalaze se na web stranici udžbenika.

sadržaj Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijskih tehnologija Hardver Softver Mreže računala Program za obradu teksta

Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 235 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 14


informatika 2 Udžbenik za 2. razred ekonomske škole mr. sc. Franjo Borović, Ivančica Sabadin, mag. informatike Informatika 2 udžbenik je praktičnog karaktera koji opisuje osnove najpoznatijih uredskih programa iz sustava Microsoft Office 2010: Power Point, Excel, Access i Outlook. Programi su opisani pomoću praktičnih primjera i zadataka u sklopu svakog poglavlja. Dodatni zadaci za vježbu, kao i izvori za čitanje nalaze se na web stranici udžbenika. Sadržaj udžbenika omogućuje učenicima stvaranje prezentacija pomoću raznih objekata i animacija, korištenje formula i funkcija te grafičkih elemenata u proračunskim tablicama, bolju organizaciju podataka kroz baze podataka, slanje poslovnih i ostalih dopisa pomoću cirkularnog pisma te korištenje programa za bolju organizaciju svakodnevnih zadataka.

sadržaj Program za kreiranje i uređivanje prezentacija Program za kreiranje i uređivanje proračunskih tablica Grafikon (vrste grafikona, kreiranje grafikona, uređivanje grafikona) Program za kreiranje i uređivanje baze podataka Povezivanje datoteka svih uredskih aplikacija

Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 195 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 15


društveno odgovorno poslovanje Udžbenik za 2. razred ekonomske škole Borna Jalšenjak, mag. phil., doc. dr. sc. Kristijan Krkač Udžbenik na uvodan i pregledan način u skladu s pedagoško-didaktičkim normama uvodi u klasične i suvremene teme korporacijske društvene odgovornosti i poslovne etike. Iako se među teorijama udžbenik uglavnom oslanja na teoriju, primjene i prakse interesnih dionika ili dionika (engl. stakeholder theory), on dodiruje i ostale teorije. Cjeline unutar kojih prikazuje teoriju, primjene i prakse su sljedeće: (1) pregled razvoja koncepta društveno odgovornog poslovanja, (2) društveno odgovorno poslovanje i promicanje ljudskih prava u radnoj okolini, (3) društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj i zaštita okoliša, (4) društveno odgovorno poslovanje, tržišni odnosi i odnosi s lokalnom zajednicom i (5) primjena društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj. Posebno zanimljiva i važna je posljednja cjelina (5) koja će već učenike u srednjoj školi upoznati s poviješću, trenutnim stanjem poslovne etike u RH i s budućnošću u EU. sadržaj Pregled razvoja koncepta društveno odgovornog poslovanja Društveno odgovorno poslovanje i promicanje ljudskih prava u radnoj okolini Društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj i zaštita okoliša Društveno odgovorno poslovanje, tržišni odnosi i odnosi s lokalnom zajednicom Primjena društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj

Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 202 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 16


osnove turizma Udžbenik za 2. razred ekonomske škole mr. sc. Lidija Birin, Zoran Kasum, dipl. oec., mr. sc. Ina Rodin Udžbenik Osnove turizma na pregledan, zanimljiv i praktičan način učenicima približava najvažnije pojmove turizma kako bi pomoću usvojenog znanja samostalno promišljali o tematici. Prvi dio knjige bavi se temeljnim pojmom i značenjem turizma, tko su turisti i koje su njihove potrebe i motivi za putovanjima te koji oblici turizma postoje na globalnom turističkom tržištu. Drugi dio knjige obrađuje problematiku turističkog tržišta, pojam ponude i potražnje za turističkim proizvodima, tko su turistički subjekti i na kojim tržištima funkcioniraju, što su to turistički posrednici i što je turistička destinacija. U trećem dijelu knjige autori se osvrću na problematiku usluga i njihovih specifičnih karakteristika. Detaljno se obrađuje turistički proizvod kao vrsta specifičnih usluga sa svojim implikacijama na radnu snagu. U četvrtom dijelu knjige autori daju pregled povijesnog razvoja turizma u Hrvatskoj, njegov utjecaj na gospodarstvo, kratki pregled ponude i potražnje kao i sustav upravljanja turizmom u RH. sadržaj Osnovni pojmovi u turizmu Povijesna perspektiva turizma Definiranje osnovnih pojmova u turizmu Vrste turizma i specifični oblici turizma Turističke potrebe Turistički motivi Rekreacija Turističko tržište Pojam i principi djelovanja Turistički subjekti Turistička ponuda 17


osnove turizma

Turistička potražnja Specifični oblici turizma Turistički emitivna i receptivna tržišta Turistički posrednici Turistička destinacija Turističke usluge Pojam, vrste i karakteristike turističkih usluga Turistički proizvod Radna snaga u turizmu Osnovna obilježja turističke ponude Republike Hrvatske Turizam kao sustav unutar nacionalnog gospodarstva i obilježja turističkog tržišta Republike Hrvatske Upravljanje razvojem turizma Hrvatske Planiranje razvoja i upravljanje kvalitetom turističke ponude Republike Hrvatske Hrvatski turizam u globalnim turističkim kretanjima Raznolikost turističke ponude i specifični oblici turizma Republike Hrvatske

Meki uvez, 20,0 x 26,0 cm, 171 str. http://www.mate-udzbenici.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=101 18


NARUČIVANJE UDŽBENIKA: Natalia Olivier, natalia@mate.hr tel. +385 (0)1 4500 301

katalog za web  
katalog za web  

Udzbenici MATE

Advertisement