Page 1

september 2010

GeZZond is het blad van Zorg en Zekerheid voor al haar verzekerden, jaargang 4, nummer 13

6 tips voor betere concentratie 3 scherpe ­­hulp­­verleners zelf uw zorg­­ verlener kiezen?

Ook volwassenen hebben ADHD


concentreren kun je leren Verhoog uw concentratie­­ vermogen met deze ­­oefeningen

14 zij staan op scherp

Deze hulpverleners staan op scherp ­­wanneer u dat nodig heeft

2 GeZZond 13 | september 2010

8

Colofon GeZZond wordt vier maal per jaar verzonden aan verzekerden van Zorg en Zekerheid. Wij streven naar één exemplaar per adres. Indien er meer polishouders op hetzelfde adres wonen, kan het voorkomen dat er meerdere exemplaren op hetzelfde adres worden bezorgd. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dit aan ons doorgeven.

adhd Wat betekent het om als (jong) volwassene de diagnose AD(H)D te ­­krijgen? Lisanne en Maaike vertellen er open­­ hartig over.

GeZZond is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

en verder 3 Mijn stek 4 Mijn wereld 7 In de buurt 11 Hap 17 Het nut van contracten met zorg­­ verleners 18 GeZZondTeam in actie 19 Service 20 GeZZond op het werk

stek

Wilt u reageren? Zorg en Zekerheid T.a.v. Redactie GeZZond Postbus 400 2300 AK Leiden Telefoon (071) 5 825 825 www.zorgenzekerheid.nl redactiegezzond@ zorgenzekerheid.nl Redactie Majo van der Meijden, Sara Lendfers (Zorg en Zekerheid) en Joke van Rooyen (Maters & Hermsen Journalistiek, Leiden). Leden bedrijfsredactie Heleen Sakkee, Elianne Honselaar, Nanette van Beukering, Dirk Schaap, Marije Freke, Wendy Metselaar en Jolanda Albers. Tekst Maters & Hermsen Journalistiek en Zorg en Zekerheid. Vormgeving Marjolijn Schoonderbeek (Maters & Hermsen Beeld & Vorm, Leiden). Druk VDA-groep, Apeldoorn. Distributie TNT.

12

mijn

Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het beoordelen van het recht op de in dit blad genoemde vergoedingen zijn de polisvoorwaarden van doorslaggevend belang. Hoewel wij bij de samenstelling van dit blad de grootste zorg­­ vuldigheid in acht nemen, kan Zorg en Zekerheid niet garan­­ deren dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. Zorg en Zekerheid aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door gebruik van de informatie die in dit blad te vinden is. Geïnterviewden doen uitingen naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid. Hun mening stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Zorg en Zekerheid. De redactie kan ingezonden ­­stukken zonder nader overleg ­­weigeren, redigeren of inkorten. Leeshandicap? GeZZond ­­verschijnt ook in gesproken vorm: Dedicon, telefoon (0486) 486 486.

joop spot vogels in berkheide In ieder nummer neemt een lezer ons mee naar zijn favoriete plek. Deze keer neemt Joop de Leeuw (54) uit Leiden ons mee naar duingebied Berkheide tussen Katwijk en Wassenaar.

D

e zilvermeeuw mag er als ­­broedvogel verdwenen zijn, met ‘dank’ aan de ­­vossen, maar voor de roodborsttapuit, de ­­graspieper, de boomleeuwerik en zo’n kleine vijftig andere vogelsoorten is duingebied Berkheide een walhalla. Ze zoeken er naar eten en broeden er volop. Hun aanwezigheid blijft niet on­ opgemerkt, want Joop de Leeuw, marketing­­analist bij Zorg en Zekerheid, telt hier vogels. ‘Ik ben van

FOTOgrafie Jurgen Huiskes

inhoud

huis uit bioloog en vind het prachtig om hier door het duingebied te struinen. Dus toen de stichting Berkheide en Coepelduinen mij vroeg als vrijwilliger de vogelstand van Berkheide in kaart te brengen, hoefde ik niet lang na te denken. Inmiddels ken ik dit gebied zo goed dat het voelt alsof ik in mijn eigen achtertuin loop. In het broedseizoen loop ik hier iedere zondagochtend vanaf zonsopgang tot halverwege de dag samen met een andere vrijwil­ liger. We spreken geen woord en concentreren ons volledig op het geluid om ons heen. Daaruit leiden we af welke vogel waar zijn broedgebied heeft. Pas als we pauze nemen, en de thermoskannen met koffie en de verse krentenbollen op “tafel” komen, kletsen we bij.’

GeZZond 13 | september 2010

3


Hier vindt u evenementen uit de regio, verzekeringsweetjes en klantvoordelen

agenda

sep-dec September - november fiets- en tour­­tochten van swift Kijk voor het schema van alle tochten op www.swift-leiden.nl

FOTOgrafie Jiri Büller, Hollandse Hoogte

5 september Haarlemmermeer marathon 8 september buitenspeeldag • Hoofddorp (Park Toolenburgseplas)

•N  ieuw Vennep

(Lentepark Getsewoud)

15 september buitenspeeldag • Den Haag (Ipenburg, Bosweide)

•Z  oetermeer (Oosterheem,

www.borstkanker.nl biedt een bijzondere dienst: de ­­Monitor Borstkankerzorg. Deze ­­Monitor combineert ervaringen van ­­patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen. Op basis van uw postcode en criteria die voor u belangrijk zijn, krijgt u een duidelijk overzicht van alle ziekenhuizen in uw buurt, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Maatregelen van het kabinet in de zorg De bezuinigingen in de zorg zijn het gesprek van de dag. Natuurlijk wilt u graag weten welke gevolgen de maatregelen van het kabinet voor u hebben. Zorg en Zekerheid is zich nog aan het beraden op de concrete gevolgen. Zodra we meer weten, zullen wij u uiteraard via onze website informeren. Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dan bent u er zeker van dat u het laatste nieuws over de gevolgen van de maatregelen in uw mailbox ontvangt. Wilt u meer lezen over de maatregelen van het kabinet in de zorg, ga dan naar www.zorgenzekerheid.nl en klik op het nieuws­­ bericht maatregelen van het kabinet in de zorg.

veld Hagesteinstraat)

Geef uw bril een ­­tweede leven Heeft u thuis nog oude (kinder-) brillen of gehoor­­apparaten liggen? Lever ze dan tot en met 1 november in bij een van onze verzekerings­ winkels. De brillen en gehoorapparaten ko­ men ten goede aan Stichting Hope Alive Oeganda. De inzamelingsactie is in samenwerking met Eye Clarify, een hulporganisatie die samen met andere hulporganisaties en stich­ tingen zorgt voor distributie van de ingezamelde brillen en hoortoestel­ 4 GeZZond 13 | september 2010

len. Zorg & Zekerheid betaalt de ­­verzending van de ingezamelde ­­brillen en hoortoestellen naar ­­Oeganda. Stichting Hope Alive Oeganda (SHAO) is een stichting die zich richt op weeskinderen en arme gezinnen in Kisozi, Centraal Oe­ ganda. Zij zet zich in voor onder­ wijs, verbetering van de leefsituatie van kinderen en gezondheidspro­ gramma’s zoals voorlichting over HIV/Aids. Daarnaast werkt SHAO

aan een groot project waarmee de bevolking door het fokken van geiten en kippen en het verbouwen van gewassen voor eigen voedsel­ voorziening en voor verkoop in haar eigen bestaan kan gaan voorzien. Hoeveel mensen we blij hebben ­­ kunnen maken met een bril of ­­gehoorapparaat leest u in het ­­decembernummer. De adressen van onze verzekeringswinkels vindt u op pagina 19.

4 oktober start basketbal­­ seizoen

Het speelschema en kaarten voor Zorg en Zekerheid Leiden Basketball staan op www.zzleidenbasketball

1 november inschrijven zorg en zekerheid circuit Start voorinschrijving Zorg en Zekerheid Circuit via www.zorgenzekerheid.nl

EHBO-cursus Nieuw Vennep Ouders in Nieuw-Vennep en omgeving opgelet. Als u kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar heeft, is de kans groot dat u begin november een ­uitnodiging ontvangt voor een EHBO-training. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van ­­Nederlanders over eerste hulp bij ongelukken te wensen over laat. In samen­ werking met huisartsen organiseert Zorg en Zekerheid een verkorte EHBOcursus, waarin hulp bij veel voorkomende ongelukken met kinderen aan de orde komt. Er is ruimte voor 50 deelnemers. Aanmelden kan vanaf begin ­­november via www.zorgenzekerheid.nl.

GeZZond 13 | september 2010

5


in de mooi

Zin om aan uw conditie te werken? Of wilt u zich goed voorbereiden op het nieuwe seizoen van het Zorg en Zekerheid Circuit? Vanaf oktober organi­ seert Zorg en Zekerheid hardloopclinics voor haar verzekerden. De clinics zijn zowel voor begin­ ners als voor gevorder­ den. Voor startdata, lokaties en aanmelden kijk op www.zorgenzekerheid.nl.

Gratis poetsadvies Van 8 oktober 2010 t/m 3 april 2011 is de tentoonstelling Say Cheese! De kracht van de mond, in Museum Boerhaave in Leiden. Onderdeel van de tentoonstelling is een interactive met de naam In­ spektor. Dit apparaat kan bekijken of uw gebit schoon en fris is. Naar aanleiding van de analyse krijgt u een poetsadvies. Een bezoekje aan de tentoonstelling is geschikt voor het hele gezin. Met een speurtocht komt u langs leuke interactieve onderdelen, maar ook langs unieke voorwerpen uit de geschiedenis zoals: de tandenborstel van Napoleon. www.museumboerhaave.nl

6 GeZZond 13 | september 2010

100% korting

‘Een zorgverzekeraar moet zich niet bemoeien met de keuze van de verzekerde voor een zorgverlener’. Over deze stelling discussieerden verzekerden die in juni op de koffie kwamen bij Zorg en Zekerheid. GeZZond sprak ter plekke met drie van hen.

‘Kiezen is een voorrecht’

gratis zwemmen

Op zondag 19 september en 28 november kunnen kinderen op vertoon van hun verzekeringspas gratis zwemmen tijdens het familie- of gezinszwemmen bij sportfondsen­­ baden.

Voor deelnemende zwembaden kijk op www.zorgenzekerheid.nl.

Alle klantvoordelen staan op www.zorgenzekerheid.nl/ klantvoordeel

FOTOgrafie Edwin Weers

Hardloopclinic

meegenomen

Buurt

Zelf bepalen

Goed oriënteren

Te veel keuze

Mevrouw Nike Hosman-Smit (79), uit Amstelveen: ‘Ik ben niet zo dol op zorg en bepaal graag zelf naar welke arts of fysiotherapeut ik ga. Mocht het ooit zo ver komen dat ik voor behandeling naar Nijmegen of Groningen moet, dan weet ik niet of ik dat meteen doe. Zeker niet als het niet levensbedreigend is. Nee ­­sorry, ik vaar niet blind op wat een arts mij adviseert of meedeelt. Mijn man wilde zelf, voor een specifiek ­­onderzoek naar een universitair ziekenhuis, het AMC in Amsterdam. Op basis van zijn postcode werd zijn wens afgewezen en is hij voor behandeling naar het Amstelland in Amstelveen verwezen. Jammer, we waren er niet blij mee.’

Mevrouw van den Bovenkamp (71), uit Uithoorn: ‘Ik ben het eens met de eigen vrije keuze. Met de knieprothese van mijn man ging het mis, die was niet goed geplaatst. We hadden toen geen vertrouwen meer in die chirurg. We zijn daarna via de huisarts door­ verwezen naar een hele goede chirurg in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Hij heeft hem opnieuw geopereerd. Ik heb zelf ook een bewuste keuze gemaakt voor een specialistische behandeling in het VU in Amsterdam. Jezelf goed oriënteren helpt. We kijken ook wel op internet, maar niet te veel, want soms word je daar zieker van. Er zijn gelukkig veel ziekenhuizen in de buurt, we zijn eigenlijk bevoor­ recht dat we kunnen kiezen.’

Mijnheer Klaasen (64), uit Alphen aan den Rijn: ‘Solidariteit in de zorg is belangrijk, ik denk nooit alleen aan mezelf en houd rekening met de ­­kosten. Eigen keuze vind ik goed, maar niet alles moet kunnen. Een ­­second opinion prima, in overleg met de arts. Maar een derde of een vierde? Er is te veel keuze, dat kan leiden tot onnodige verspilling. De zorg­­ verzekeraar zou hier met voorlichting in kunnen meesturen. Ik heb na een lange zoektocht voor mijn vrouw de beste specialist in Nijmegen gevon­ den. Zorg en Zekerheid ondersteunt dat. Haar kwaliteit van leven is er erg op vooruit gegaan, wat betekent dat ze uiteindelijk minder zorg nodig zal hebben.’

Wilt u ook in gesprek met Zorg en Zekerheid? U bent van harte welkom op 17 september om mee te varen met onze boottocht. Aanmelden kan via: zzboot@zorgenzekerheid.nl.

GeZZond 13 | september 2010

7


leven met adhd

‘Ik héb ADHD, ik bén het niet’ Pas sinds kort wordt erkend dat ADHD bij volwassenen ­­voorkomt. Lisanne (22) en Maaike (41) leren met vallen en opstaan leven met ADHD.

B

ij ADHD denk je aan hyper­­ actieve, onhandelbare kin­ dertjes die in de klas geen moment stil kunnen zitten. Maar de stoornis kent meer vormen, waarbij lang niet altijd sprake is van druk en impulsief gedrag. Volkomen relaxt, poseert Lisanne Pool, studente psychologie, voor de camera en ze neemt na afloop van de fotosessie rustig plaats op het terras. Geen sprake van hyperactiviteit. ‘Ha, ha, dat komt door de medicijnen’, lacht ze. Maar dat is deels een grapje, want ze vertoonde nooit hyperactief gedrag. Wel was ze als kind al heel chaotisch. ‘Mijn moeder liep continue achter me aan om me aan dingen te herinneren.’ In één ding kon ze wel ­­helemaal opgaan: dwarsfluit spelen. Op school kon ze prima meekomen. Maar op de middelbare school ging het mis. Van het tweetalig atheneum ging ze terug naar de HAVO. Dankzij het huiswerkinstituut haalde ze haar diploma. Daarna deed ze zelfs alsnog het VWO. ‘Op zich had ik baat bij de prikkelarme omgeving en het strakke

FOTOgrafie Josje Deekens

tips van lisanne

8 GeZZond 13 | september 2010

 ewaar dingen op een B vaste plek Maak briefjes, to-do lijstjes Blijf bij jezelf, doe wat voor jou werkt Wees niet bang voor ­­medicijnen, met de juiste ­­dosis en goede begeleiding kan het je helpen

ritme van het huiswerkinstituut, zonder afleiding van tv en compu­ ter. Maar ik heb er niet geleerd echt anders te leren.’ Dat brak haar op de universiteit, waar ze psychologie ging studeren, aanvankelijk ook weer op. Tot ze besloot zich op te sluiten in de Universiteitsbibliotheek en gebruik

‘ Je kunt ermee leren leven’ te maken van samenvattingen van studieboeken. ‘Ik vind het ontzettend moeilijk om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Met een samenvatting heb je alleen de hoofdzaken op een rij. Kennelijk werkt dat voor mij beter.’ Prikkels Maar daarmee was er nog geen rust in haar hoofd. Want dat is voor haar toch wel de grootste overlast van haar vorm van ADHD: de continue maalstroom aan gedachten en het ongefilterd binnenkomen van prik­ kels. De ommekeer kwam tijdens een psychologiewerkgroep over ADHD. Het feit dat deze aandoening in haar familie voorkomt – haar broertje heeft het ook –, kwam ter sprake. De docent schoot haar na afloop aan en opperde dat ze zelf misschien ook ADHD had.

Ze deed een zelftest en bezocht daarna een therapeut. De diagnose werd onomstotelijk gesteld. Aanvan­ kelijk wilde ze geen medicijnen. Maar dat betekende dat ze dan haar levens­ stijl rigoureus moest aanpassen en een rustig, gestructureerd, prikkelarm leven moest leiden. Dat vond ze moei­ lijk te combineren met de hectiek van het studentenleven. Op advies van haar arts startte ze met medicijnen. Dat sloeg aan en ze hervond zichzelf. ‘Ik zou willen uitschreeuwen: ADHD heb je, maar je bent het niet!’ Omdat ze deze ervaring wil delen, be­ geleidt ze via DOK20 (een organisatie die begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een Persoonsgebonden Budget) een jong meisje met ADHD. ‘Die vindt het te gek dat iemand met ADHD haar helpt. Ik denk ook dat het helpt. Ik begrijp mensen met ADHD gewoon beter en kan ze meegeven dat je er echt mee kunt leren leven.’ Hyperfocussen Steeds als de telefoon gaat, schrikt Maaike Wesselingh (41, twee kinde­ ren). ‘Wat ben ik nu weer vergeten?’ Alles wat met plannen en organiseren te maken heeft, vindt ze lastig. ‘En dus maak ik regelmatig een dubbele afspraak. Kom ik te laat. Of vergeet ik mijn medicijnen op tijd in te nemen.’ Met kinderen is dat lastig in het ­­kwadraat, want in een gezin moet je voortdurend organiseren. Maaike weet pas sinds een paar jaar dat ze ADHD heeft. ‘De verstrooide variant die in Nederland bekend staat als ADD.’ ADD-ers komen vaak moeilijk op gang, maar als ze eenmaal

GeZZond 13 | september 2010

9


leven met adhd meer over adhd

Attention Deficit Hyperactivity ­­Disorder: aandachttekort/hyper­­ activiteitstoornis. Deze gedrags­­ stoornis kent verschillende varianten. In grote lijnen zijn er drie typen: het onoplettende, dromerige type (ofwel ADD-type). Kenmerk: ernstige en aanhoudende aandachtszwakte; het hyperactieve/impulsieve type. Kenmerk: ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit; het gecombineerde type. Beide soorten problemen komen samen voor. Dit type ADHD komt het meeste voor. Zorg en Zekerheid ­­vergoedt: de eigen bijdrage voor medicatie; deelname aan ADHD trainingen; de contributie van de patiënten­­ vereniging. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Informatie over de vergoedingen staat op www.zorgenzekerheid.nl.

tips van maaike

 e bent niet lui en laks, laat je J dat ook niet aanpraten Voor een helder hoofd: 3 x per week buiten bewegen Laat je testen als je denkt dat jij AD(H)D hebt ook al kon je in je jeugd meekomen Bang voor bijwerkingen? Bedenk dat geen medicijnen innemen ook schade geeft

door iets geboeid zijn, kunnen ze niet meer stoppen. Dat hyperfocus­ sen kwam in haar studententijd goed van pas. ‘Er kon een bom naast me ­­ontploffen, maar ik werkte door.’ Maaike ontdekte dat ze ADD had door haar zoontje. Hij liep vast op school vanwege dromerig gedrag. ‘Ik was ook een dromerig kind. Op de basisschool vond de leerkracht 10 GeZZond 13 | september 2010

me maar lui en adviseerde huishoud­ school. ‘ Door een hoge Citoscore belandde ze alsnog op het VWO. Daar was ze ‘voortdurend bezig om zaken die misliepen aan elkaar te breien’. Op de universiteit nam ze te veel hooi op haar vork. ‘Ik zat in verschillende projectgroepen en kon de afspraken niet meer nakomen. Mensen denken dat je lui en laks bent, terwijl je er in werkelijkheid niets aan kunt doen. Je snapt het zelf ook niet, en dat is ­­fnuikend voor je zelfvertrouwen. Condens Toen ze ging werken, liep ze vast. Na de geboorte van haar tweede kind, kwam ze op haar 35ste thuis te zitten met een burnout. Pogingen om te re­ ïntegreren strandden. ‘Mijn werkgever zei letterlijk: we willen geen briljant ie­ mand, maar een betrouwbaar iemand die zijn afspraken kan nakomen.’

Maaike en haar zoontje slikken nu medicijnen. Die helpen, ook al is het bij Maaike nog niet optimaal. ‘Vooral bij het opstarten merk ik verschil. De wereld was bij het opstaan altijd een warrige berg erwtensoep. Ik hoorde de wekker niet, versliep me en dan moest er van alles tegelijk. Met de medicijnen begint mijn brein na tien minuten te werken. Alsof de condens van je brillenglazen gaat.’ Ze leert nu steeds beter met de ­­problemen omgaan. Op tijd komen gaat beter. En door er veel over te lezen, leert ze de trucs die voor haar werken. Snel opruimen bijvoorbeeld, zodat je niet wordt afgeleid. Zoveel mogelijk taken als standaardroutine inbouwen. Of een uitdaging maken van een klus. ‘De garage opruimen? Dan doen we het meteen zo dat hij eruit ziet als een winkel. Dat maakt het leuker.’

Meer informatie op www.adhd.nl, www.adhdbijvolwassenen.nl, www.balans.nl

hap hap

Veelzijdig vruchtje In de rubriek Hap staan we stil bij gezonde voeding. Dit keer: bramen. Hij heeft een prachtige donkerblau­ we of blauwrode kleur en is familie van de aardbei. U vindt ‘m langs de kant van de weg of in het bos. U kunt ‘m verwerken in jam, taart, ijs, sauzen, likeurtjes en wijn. Maar u kunt er ook thee mee zetten of uw trui mee verven. De braam is een veelzijdig vruchtje. De gewone braam (Rubus fruticosus) of bosbraam komt voor in Nederland en Vlaan­ deren en is een meerjarige, struikachtige plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). Bramen verschijnen in augustus en ­­september. Pluk liever geen ­­bramen langs de kant van een drukke verkeersweg, want de giftige stoffen van ­­uitlaatgassen hopen zich op in de vruchtjes. U kunt ze trouwens het beste in de ochtenduren plukken, dan zijn de bramen op hun lekkerst.

recept Warm fruit met magere kwark Benodigdheden: 400 g stevige appels (bijv. elstar), 1 eetlepel citroensap, 2 eetlepels suiker, 100 g bramen, 200 g Franse magere kwark (pot a 500 g), 1/2 thee­­ lepel kaneelpoeder Bereidingswijze: Appels schillen en in partjes snijden. 1 dl water, citroensap en 1 el suiker aan de kook

brengen. Appelpartjes toevoegen en circa 5 min. zachtjes laten koken tot appels zacht zijn. Bramen toevoegen en 2 min. meekoken. Fruitmengsel in kom gedeeltelijk laten afkoelen. Kwark met wat suiker en kaneel mengen. Fruit met sap over 4 bordjes ­­verdelen en kaneelkwark ernaast scheppen. Bestrooien met kaneelpoeder.

GeZZond 13 | september 2010

11


Concentreren kunt u leren Wie zich goed kan concentreren, verspilt geen energie en kan zich volledig focussen op zijn taak. Helaas brengt onze lawaaierige maatschappij veel afleiding. Daarom hier wat ­­oefeningen om de concentratie te verbeteren. Deze korte oefeningen kunt u thuis doen op elk moment van de dag. Probeer dagelijks minimaal tien ­minuten te oefenen. U zult dan al snel verbeteringen in uw concentratievermogen waarnemen. Begin met de eerste oefening en doe hem dagelijks totdat u

oefening

hem vijf minuten lang kunt doen zonder afgeleid te worden door gedachten. Blijf eerlijk tegen uzelf en ga pas verder met de volgende oefening als u er zeker van bent dat u de huidige oefening met een volledige concentratie kunt uitvoeren.

oefening

3

1

illustraties Klaartje Berkelmans

2

Deze oefening is dezelfde ­­ als de vorige, alleen nu ­­visualiseert u de ­­appel met gesloten ogen. Probeer in gedachten de appel te zien, te voelen en te ruiken.

6

Deze oefening kunt u proberen als je de voorgaande oefeningen met succes hebt gedaan. De voorgaande oefeningen hebben het namelijk ­­mogelijk gemaakt om rust in het hoofd te creëren. Ga comfortabel ­­zitten, sluit uw ogen en breng uw aandacht naar uw ademhaling. Probeer nu vijf minuten lang uw aan­ dacht bij uw ademhaling te houden, zonder dat u zich laat meevoeren door de ­­gedachten die in u opkomen. Als er een gedachte opkomt, keer dan steeds weer terug naar uw adem­­haling. Let erop dat u rustig blijft ademhalen in een gelijkmatig tempo.

oefening

Neem een stuk fruit, bijvoorbeeld een appel, en bekijk het van alle kanten. Richt er al uw aandacht op. Ga niet mee in gedachten die in bij u opkomen. Gewoon kijken, voelen, ruiken en aanraken, zonder daar een oordeel bij te vormen.

oefening

Oefening

Pak een boek, sla het open op een willekeurige pagina en tel de woorden van een paragraaf. Tel nog een keer om er ­­zeker van te zijn dat u ze goed geteld hebt. U begint met één paragraaf, zodra dit makkelijker gaat telt u de woorden van een hele pagina. Tel in uw hoofd en alleen met uw ogen, ­­zonder met de vinger de woorden aan te wijzen.

5

Zoals oefening 4, tellen van 100 naar 1, alleen nu met stappen van 3, dus: 100, 97, 94, 91, etc.

oefening

4

Tel in gedachten terug van 100 naar 1.

Bron: www.optelsom.nl

12 GeZZond 13 | september 2010

GeZZond 13 | september 2010

13


‘Ik kan heel goed ­­powernappen’

Naam: Theo Helmus Beroep: ambulanceverpleegkundige bij ­­Ambulancedienst Hollands Midden Langzaam opstarten is er niet bij op de ambulance. Als de pieper gaat, moet je dag en nacht ­­binnen zestig seconden alert en geconcentreerd in de ambulance zitten. Dat kost ambulanceverpleeg­­ kundige Theo Helmus geen moeite. ‘Ik kan heel goed powernappen op een stoel, maar als de pieper gaat, ben ik gelijk scherp.’ Werken op de ambulance vereist concentratie en toewijding. Dat gaat Theo het beste af wanneer hij lekker in zijn vel zit. ‘Ik ga op tijd naar bed, ontbijt goed en zorg er zoveel mogelijk voor dat het thuis lekker loopt.’ Wat ook helpt: als chauffeur en verpleegkundige goed op elkaar ingespeeld zijn. Boze of geïrriteerde slachtoffers en omstanders maakt hij gelukkig niet vaak mee. Misschien omdat er weinig aanleiding is voor ontevredenheid; in een patiëntentevredenheids­­ onderzoek scoorde Hollands Midden een 8,7!

‘Ik laat me niet opjagen’

Drie zorgverleners vertellen hoe ­­concentratie een rol speelt in hun werk.

14

FOTOgrafie Jeroen Bouman

Zij staan op scherp

Naam: Carla Siereveld Beroep: verloskundige, praktijkmanager en coach bij verloskundigenpraktijk ­­Wereldkind in Alphen aan den Rijn, www.verloskundigenpraktijkwereldkind.nl Verloskundige Carla Siereveld laat zich niet opjagen. Ze houdt van rust en overzicht. Dat bevordert de concentratie en die is hard nodig bij het op de wereld zetten van een kind. Ze weet precies wanneer de aanstaande moeder, soms letterlijk, een duwtje in de rug of klopje op de schouder nodig heeft. Het feit dat ze zelf drie kinderen heeft, helpt. ‘Ik kan me nog beter verplaatsen in wat de moeder doormaakt.’ Carla doet minder bevallingen, omdat ze ook de praktijk managet. En ze maakt tijd vrij voor coachingsgesprekken. ‘Het contact met de zwangere vrouwen vind ik zo bijzonder, dat ik sinds een paar jaar vrouwen begeleid die tegen de bevalling op zien. Bijvoorbeeld omdat ze eerder een miskraam kregen. In een serie intensieve persoonlijke gesprekken maak ik vrouwen bewust van hun eigen kracht en intuïtie, waardoor ze beter voorbereid zijn op de zwangerschap, de bevalling en het kraambed.’ 15


‘Zet je hersenen aan het werk’

Naam: Margriet Hagenaars Beroep: coördinator Ontmoetingscentrum De Dwarswatering in Leiderdorp, www.leythenrode.nl De krant lezen, samen lunchen, boodschappen doen, ­­opruimen, voor ouderen met dementie valt dat niet altijd mee. ‘Geheugenverlies en concentratieproblemen zijn symptomen van beginnende dementie. Maar door je hersenen aan het werk te zetten, kun je de achteruitgang vertragen. Bewegen, geheugenspelen, sociale contacten en de krant lezen, trainen je geheugen’, vertelt Margriet Hagenaars. Zij is coördinator bij Ontmoetings­­ centrum De Dwarswatering (onderdeel van ­­Verpleeghuis Leythenrode) in Leiderdorp. Dit centrum biedt plek aan twaalf licht dementerenden, die onder toezicht van activiteiten­­ begeleidsters bijeen komen. De opvang hier ontlast ook partners en mantelzorgers. ‘Daardoor kunnen dementerenden en hun partner langer samen thuis blijven wonen’, aldus Margriet. Het centrum biedt partners en mantelzorgers ook praktische adviezen, begeleiding en lotgenotencontact.

Goede en betaalbare zorg dankzij contracten

Zij winkelen voor u

Realiseert u zich dat Zorg en Zekerheid meer doet dan premies innen en nota’s uitbetalen? We maken ook afspraken met zorg­­verleners over kwaliteit en prijs.

A

ls u gezegend bent met een goede gezond­ heid, komt u waarschijnlijk niet zo veel met ons in contact. U betaalt uw premie, stuurt misschien wel eens een enkele nota in en daarmee is voor u de kous af. Maar achter onze schermen gebeurt meer en dat is zeker ook voor u van belang. Zorg en Zekerheid gaat verder dan premies innen en nota’s verwerken. Neem het werk van Elianne Honselaar en Johan Maat. Elianne is zorginkoper Mondzorg en Johan is zorginkoper Paramedisch. Zij sluiten ­­contracten met zorgverleners. Elianne en Johan: ‘Onze afdeling Zorginkoop spant zich in om goede afspraken te maken met zorgverleners over kwaliteit, service en prijs. Zo ­­willen we bijdragen aan goede en betaalbare zorg.’ Nederland vergrijst Kwaliteit kun je garanderen door ­­opleidings- en bij­­ scholingseisen te stellen aan zorgverleners, maar ook door eisen te stellen aan garantievoorwaarden, service door de zorgverlener en kwaliteit van gebruikte materia­ len. Kostenbeheersing is daarnaast belangrijk, Nederland vergrijst in rap tempo en ouderen maken meer gebruik van zorg. Het dwingt ons allen om kritischer naar de uitgaven voor zorg te kijken. Is de behandeling echt nodig? Wat staat er eigenlijk precies op de nota? Is dit ook gedaan?

16

Johan en Elianne maken ­­afspraken met zorgverleners. Om een bijdrage te leveren aan goede en betaalbare zorg benadert Johan onder meer fysiotherapeuten en ­­oefentherapeuten. ‘Inmiddels is er met 95 procent van de paramedici in Leiden en omgeving een contract afgesloten. De kans dat je bij een niet-gecontracteerde ­­zorgverlener terecht komt, is klein. Dat is fijn, want met duidelijke ­­afspraken voorkom je teleurstellingen over nota’s die niet volledig vergoed worden.’ Elianne Honselaar heeft met bijna alle tandprothetici in de regio en met enkele tandartsen die gespecia­­liseerd zijn in implantologie een overeenkomst afgesloten. ­­Elianne: ‘Achter de schermen controleren we of de zorgverleners zich houden aan de afspraken. En voor

GeZZond 13 | september 2010

17


service

geZZondTeam

in actie

Ieder nummer buigt een lid van het geZZondTeam zich over een vraag van een verzekerde

de tandartsnota’s controleren we of datgene dat op de nota staat ook in rekening gebracht mag worden. Het loont zeer de moeite voor u als ver­­zekerde om te checken of de tandprotheticus een overeenkomst met ons heeft. De kans bestaat dat u anders niet alle kosten vergoed krijgt.’ Polisvoorwaarden Overigens bent u bij Zorg en Zeker­­ heid nog steeds vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Maar wan­ neer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, worden de kosten volledig vergoed (uiteraard tot zover de polis dekking biedt). Bij een nietgecontracteerde zorgverlener is dat niet altijd het geval. Kijk dus vooraf goed naar de polisvoorwaarden en check op onze site of de zorgverlener van uw keuze een contract heeft met Zorg en Zekerheid.

naar een zorgverlener?

1. C  heck vooraf uw polisvoorwaarden op www.zorgenzekerheid.nl en ga naar brochures en formulieren 2. Kijk of de zorgverlener een contract heeft met Zorg en Zekerheid op www.zorgenzekerheid.nl en ga naar vind uw zorgverlener

uw vraag

‘Ik vind het best vervelend om zorginhoudelijke zaken per ­­ telefoon of mail aan te kaarten. Ik zou zo graag eens iemand van het geZZondTeam persoonlijk willen spreken. Kan dat?’

Viviana Lima Ramos antwoordT

‘U wordt op uw wenken bediend! Sinds 1 september houden wij een proef met inloopspreekuren. In onze verze­ keringswinkels in Leiden en Lisse kunt u tot en met december 2010 bij ons persoonlijk terecht met vragen over zorgbemiddeling, preventie, gezonde leefstijl en kwaliteit van hulpverlening enz. U kunt een afspraak maken, maar dat hoeft niet. U kunt ook gewoon vrijblijvend binnenwandelen om uw vraag te stellen aan een van ons. Wij staan u graag te woord. In onze verzekeringswinkel aan de Korevaarstraat 2 in Leiden staan wij iedere dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur verzekerden te woord. En in onze verzekeringswinkel aan de Kanaalstraat 77a in Lisse is het spreek‑ uur op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.

18 GeZZond 13 | september 2010

 ww.zorgenzekerheid.nl w snel en gemakkelijk (071) 5 825 825 op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur geZZondTeam (071) 5 825 828 wachtlijstbemiddeling en zorgvragen Verzekeringswinkels voor een persoonlijk gesprek

Verzekeringswinkels Alphen aan den Rijn (Aarplein 4): maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Amstelveen (Burg. Haspelslaan 45): maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Hoofddorp (Concourslaan 18): maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur

Wilt u telefonisch of per mail iets vragen? Of wilt u een afspraak maken? Bel of mail zelf met Viviana en haar collega’s: (071) 5 825 828, gezzondteam@zorgenzekerheid.nl.

Katwijk (Dwarsstraat 19): maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Leiden (Korevaarstraat 2): maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur Lisse (Kanaalstraat 77a): maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur

digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, acties en voordelen? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief op: www.zorgenzekerheid/klantenservice

Declareren

U kunt uw declaraties gratis opsturen naar: Zorg en Zekerheid, antwoordnummer 12030, 2300 VC Leiden. Uitbetaling binnen 10 werkdagen.

MijnZZ

Zorgkosten

MIJNZZ is een persoonlijk online ­­ account waarop u al uw persoonlijke zorgkosten kunt inzien. Aanmelden kan via www.zorgenzekerheid.nl

Altijd in de buurt voor een advies op maat

Via MijnZZ kunt u o.a. declaraties, no-claim, eigen ­­risico, persoonlijke gegevens en polisgegevens raad­ plegen. Aanmelden voor MijnZZ kan gemakkelijk op: www.zorgenzekerheid.nl

Rijdende verzekeringswinkel Voor inwoners van plaatsen waar Zorg en Zekerheid geen verzekeringswinkel heeft, is er de rijdende ­verzekeringswinkel. De dagen, tijden en stand­­plaatsen staan hieronder. Aalsmeer elke dinsdag 14.30 - 16.00 uur voor het gemeente­ huis. Badhoevedorp 2e en 4e woensdag 09.00 - 10.00 uur Sloterweg bij de markt. Bodegraven 2e en 4e vrijdag 11.30 - 12.00 uur hoek de ­­Ruyterlaan/ Bodelolaan. Boskoop 2e en 4e vrijdag 10.30 - 11.00 uur Parkeerterrein Koninginneweg, voor de Bethel. Hillegom elke dinsdag 12.00 - 13.30 uur en elke donderdag van 11.00 - 12.30 uur parkeerplaats achter het Deltahof. Hoofddorp Fanny Blankers-Koenlaan voor het winkelcentrum Floriande iedere 2e en 4de vrijdag 13.00-14.00 uur. Leiderdorp elke donderdag 15.45 - 16.30 uur bij winkelcen­ trum Winkelhof. Leidschendam 1e en 3e dinsdag 10.15 - 11.00 uur parkeerterrein winkelcentrum Leidschenhage. Leimuiden 2e en 4e maandag 16.00 - 16.30 uur bij het busstation. Loenen a/d Vecht 1e en 3e woensdag 10.15 - 11.15 uur Hoefijzer, voor Cultureel Centrum ‘t Web. Mijdrecht elke maandag 08.30 - 10.30 uur Burg. Haitsmaplein. Nederhorst den Berg 1e en 3e woensdag 09.00 - 09.45 uur op “het plein” aan de Voorstraat.* ­­Nieuwkoop 2e en 4e woensdag 11.00 - 12.00 uur op het Kennedyplein. Nieuwerkerk aan den IJssel elke eerste vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur naast het Raadhuis. Nieuw Vennep elke donderdag 09.00 - 10.30 uur Eugenie de ­­Preveniaireweg bij de Gereformeerde Kerk. Nieuw Vennep elke maandag

11.30 - 12.30 uur achter ­­ winkel­­ centrum Getsewoud. Noordwijk elke maandag 13.00 - 14.00 uur en elke donderdag 14.00 - 15.00 uur in de Satoriusstraat. Noordwijkerhout elke donderdag 13.00 - 13.30 uur op de Brink. Oude Wetering 2e en 4e vrijdag 08.30 - 09.45 uur op de markt. Reeuwijk elke eerste vrijdag van 11.00 - 12.00 uur voor zalencentrum de Brug. Rijnsburg 2e en 4e dinsdag 10.30 - 11.00 uur voor het gemeentehuis. Rijsenhout 1e en 3e maandag 16.00 - 16.45 uur ter hoogte van winkel­­centrum Werf. Sassenheim 1e en 3e maandag 14.30 - 15.30 uur op het Kerkplein in de Hoofdstraat. Ter Aar 2e en 4e woensdag 13.00 - 14.00 uur bij de markt op het Lindeplein. Uithoorn elke woensdag 14.30 - 16.00 uur J. v.d. Vondellaan. Vinkeveen 1e en 3e woensdag 13.00 - 14.00 uur Scholeksterlaan. Voorhout 2e en 4e maandag 14.30 - 15.30 uur op het parkeerterrein van het NS-station. Voorschoten 1e en 3e dinsdag 09.00 -10.00 uur Koninklijke Marinelaan, ­­parkeerplaats MOC-terrein. ­­Wilnis 1e en 3e woensdag 11.45 - 12.30 uur Sporthal de Willis­ stee. Zwanenburg 2e en 4e dinsdag 09.00 - 09.30 uur t/o apotheek Dennenlaan.

De definitieve tijden en ­­lokaties vindt u op: www.zorgenzekerheid.nl

GeZZond 13 | september 2010

19


op het werk

geZZond Arie van den Bosch (53) is internationaal chauffeur bij Gebr. De Mooij Transport in Rijnsburg. Hij rijdt veel op Frankrijk. ‘Gelukkig hebben ze daar lekkere salades.’

FOTOgrafie Kees Hummel

rijden, laden en lossen Vierendertig jaar zit hij al op de wagen. In die tijd is Arie van den Bosch bijna heel Europa door gereden. Maar de laatste jaren rijdt hij voor Gebr. De Mooij Transport vooral op Engeland of Frankrijk. Met op de heenweg ­­ladingen bloemen, fruit of groenten in de ­­wagen. En op de terugweg kan het van alles zijn. Rijden, laden en lossen, je zou het ervan aan je rug krijgen. Dat gebeurde vroeger wel eens. Arie: ‘Maar gelukkig heb ik de laatste jaren geen rugklachten meer. Dat komt vooral omdat het materiaal van de wagens – de stoel, het bed en de vering – en de laaden losapparatuur zoveel beter is dan vroeger. De elektrische pompwagen die mijn baas heeft aangeschaft is echt een uitkomst voor mijn rug.’ Zelf let hij ook op zijn gezondheid. ‘Ik eet veel langs de weg. Het komt goed uit dat ik geen patat lust. In Frankrijk neem ik meestal salade met een stukje vlees of vis en rijst. Als ik thuis ben pak ik de fiets naar mijn werk en in mijn vrije tijd ga ik wandelen in de duinen met vrouw en hond.’

Postbus 400 2300 AK LEIDEN

Gezzond  

Relatiemagazine van Zorg en Zekerheid

Gezzond  

Relatiemagazine van Zorg en Zekerheid

Advertisement