Page 1


2


04 tko smo 05 06 07 što 08 radimo 09 10 11 kako 12 radimo 13 14 po 15 uzoru na ... 16 kontakt 3


4


TKO SMO Nakon godina prikupljanja iskustva iz manjih gradova i projekata, pa sve do grandioznih događanja u svjetskim prijestolnicama, osnovana je marke nška tvrtka Cordis d.o.o., naš mali kutak raja. Vođeni idejom i ciljem da svojim klijen ma sve njihove želje, projekcije, interese i zamisli provedemo u djelo, pridajemo punu pozornost, vrijeme i znanje svakom detalju, svakoj osobi i svakom našem klijentu. Dobrodošli, dragi naši suradnici, poslovni partneri i prijatelji.

5


Komunikacije i marke nško savjetovanje kao dio spektra djelatnos u odnosima s javnošću (engl. PR – Public Rela ons) nameće se zadnjih godina kao nužnost za svakog pojedinca, tvrtku ili organizaciju koja o sebi, svom poslu, usluzi koju pruža i proizvodu koji nudi razmišlja na moderan, racionalan, odgovoran i dobar način. Dobar proizvod i profesionalna usluga zaslužuju najkvalitetniju medijsku promociju, kako bi do krajnjeg potrošača i korisnika s gla informa vna, zanimljiva, kvalitetna i točna informacija. U ubrzanom svijetu, svijetu medija kojem živimo, tvrtka Cordis za Vas može odradi kompletnu, stručnu te jasno definiranu i ciljanu marke nšku kampanju. Inova vnim i individualnim pristupom, pritom uvažavajući pravila struke, osmišljavamo za Vas jedinstvenu, zanimljivu, intrigantnu kampanju, p o s e b i c e p a ze ć i d a i s ko r i s m o nekonvencionalne, nove i moderne metode oglašavanja, a koje su cijenom znatno povoljnije i pristupačnije od standardnih medijskih kanala 6

ŠTO RADIMO


ZAŠTO CORDIS

Profesionalna i jedinstvena marke nška kampanja

Jasno definirani ciljevi

Garan ramo niže cijene oglašavanja

Privlačenje novih klijenata

Uspjeh na tržištu

7


8


U sklopu naše ponude, nudimo Vam širok spektar usluga, a odabir pravih i potrebnih ovisi o Vama i ciljevima koje želite pos ći. Analiza aktualnog stanja i poduze h marke nških ak vnos

Osiguravanje medijske prisutnos

Izrada komunikacijske strategije

Zakup medijskog prostora

Izrada marke nškog plana

Medijski treninzi

Odabir suradnika

Izgradnja imidža (branding)

Nadzor i provedba traženih marke nških ak vnos

Izgradnja i upravljanje reputacijom

Stalna logis čka i tehnička podrška izvedbe kampanje

Ostale usluge vezane uz marke ng, promidžbu i plasman usluga i proizvoda na tržištu

Organizacija, provedba i nadzor edukacijskih i informa vnih kampanja

Mjesečni, kvartalni i završni izvještaji

9


KAKO RADIMO Upitajte se Je li vam dosta stalnih ponuda, mailova i razgovora sa različi m marke nškim agencijama i medijima?

Dobivate li zadovoljavajuće rezultate sa aktualnom medijskom promocijom?

Plaćate li pravu cijenu?

Želite li uštedje novac?

Jeste razgovarali sa CORDIS d.o.o.?

10

Usmjereni na ispunjavanje želja, potreba i ciljeva naših klijenata što je korisnije i učinkovi je moguće, objedinjujemo sve marke nške funkcije zajedno te pružamo usluge „outsourcinga“ marke nga - strateške i ciljane analize, popraćene s tak čkim raspoređivanjem sredstava. Pružamo Vam neograničen pristup stručnos u svakoj marke nškoj disciplini, skaliranim tako da odgovaraju potrebama, veličini, opsegu i trajanju projekta. Takva fleksibilnost omogućava Vam da plaćate samo za usluge koje trebate i samo u vrijeme kada su potrebne. Preuzimajući odgovornost za sve marke nške funkcije i ak vnos , na temelju strateške analize, proračuna na raspolaganju i tržišne pozicije postavljamo jasne i definirane ciljeve. Mi ne nudimo oglašavanje ni Vam prodajemo oglasni prostor, već stavljamo na stol svaku strategiju, svaki medij i svaki detalj te objek vno i nepristrano savjetujemo izbor najboljih. U konačnici, pojednostavljujemo Vaš marke ng, smanjujući rizik zbog neizvjesnos oko izgradnje i održavanja odnosa s brojnim pružateljima različi h marke nških usluga, te tako štedimo Vaše vrijeme i novac.


Naša marke nška kampanja omogućit će Vam:

Prepoznatljivost

Uspješnost

Diferencijaciju od konkurencije

Solventnost

Pouzdanost

Veći broj klijenata

Kvalitetu

11


KLIJENT

CORDIS

12

Analiza konkurencije Dizajn ambalaža Dizajn eksterijera Fotografije Grafički dizajn Interna komunikacija Internet marke ng Istraživanje tržišta Izravni marke ng Krizna komunikacija Odnosi s javnošću Oglašavanje Planiranje i održavanje događaja Pozicioniranje, iden tet i branding Prodaja i promocija Proizvodnja skanih i elektronskih materijala Razvoj i plasman novih proizvoda i usluga Razvoj mul medijalnog sadržaja Razvoj web stranica Revizija komunikacija Video i audio produkcija Web upotrebljivost Zakup medijskog prostora


PREDNOSTI I KORISTI „OUTSOURCINGA“     

Profesionalnost Stručnost u svakoj marke nškoj disciplini Integracija svih ak vnos Vanjska percepcija i analiza Objek vnost i nepristranost

     

Fleksibilnost Smanjenje troškova Ušteda vremena Redukcija rizika Pojednostavljenje postupka Mjerljivost rezultata

13


PO UZORU NA...

14


„Ocijenite da neka stvar može i treba bi obavljena, pa ćemo pronaći način kako.“ Abraham Lincoln „Ne možete samo pita svoje kupce što žele i za m im to pokuša pruži . Dok vi to razvijete, oni će htje nešto drugo.“ Steve Jobs „Ili napišite nešto vrijedno čitanja ili uradite nešto vrijedno pisanja o tome.“ Benjamin Franklin „Uspjet će! Ja sam marke nški genij!“ Paris Hilton „Većina prodavača pokušava doves konja do vode i natjera ga pi . Posao je marke nga učini konja žednim.“ nepoznat izvor

15


web: www.cordis.com.hr e-mail: info@cordis.com.hr mob: 095 856 0721

Katalog cordis  

http://www.cordis.com.hr/katalog_cordis.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you