Page 1

ZATEPLUJTE RÝCHLO - LACNO

MODERNE!


Prednosti! Z jednej dózy je možné prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia Vysoká úspora času viď. Časový harmonogram Ľahká manipulácia Nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu Celková úspora až 50% nákladov na lepenie Menšia pracovná čata – bez potreby pripravovať cementové lepidlo Nižšie nároky na vybavenie a zariadenie staveniska (voda, el.energia) Výborná priľnavosť na hrubo opracované drevo, OSB dosky, cementovláknité (Lafarge LaPlura, Cetris) a sadrovláknité dosky (Farmacell) Objemová nasiakavosť max. 3% Zvýšenie izolačných vlastností fasády, oproti fasádam lepených cementovými lepidlami

Použitie!

Lepenie a montáž ľahkých izolačných materiálov z EPS Vhodné pre lepenie dosiek z EPS a XPS vo vrstvených skladbách tzv. sendvičov pri výstavbe nízkoenergetických domov Vhodné i pri vyplňovaní škár medzi tepelno izolačnými doskami z materiálov EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty) Lepenie soklového XPS

Polyuretánové lepidlo pre izoláciu fasád Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené pre veľmi efektívne lepenie izolantu.

Š

peciálne vyvinuté za účelom lepenia a montáže ľahkých izolačných materiálov, predovšetkým expandovaného polystyrénu EPS a dekoratívnych prvkov z polystyrénu. Vyniká svojou flexibilitou, dokonalou fixáciou a rozmerovou stabilitou. Spolu s izolantom, Stierkovým tmelom QUARTZ FASÁDA, ktorý vykazuje veľmi nízky faktor difúzneho odporu a výstužnou Armovacou perlinkou DEBETEX, ktorá má dlhú životnosť a pevnosť v cementovom lôžku, sa používa pri tvorbe tepelného štítu. Pri použití výrobku Thermo Kleber WOOD sa ušetrí čas a peniaze. Výrazne sa znižujú nároky na logistiku a uskladnenie materiálu.

1 dóza = až 14ks dosiek EPS Úspora až 50% nákladov na logistiku a skladovanie Menšia pracovná čata – bez potreby pripravovať cementové lepidlo Nižšie nároky na vybavenie a zariadenie staveniska pri lepení EPS – bez potreby vody a el.energie Kotvenie dosiek už po 2 hodinách Vysoká úspora času Na drevo a materiály na báze drevnej hmoty (sadrovlákno, cementovlákno ai.)

RA ÚSPO AŽ ČASU

5 DNÍ


Postup aplikácie! Príprava podkladu Podklady ako sú savé dosky na báze dreva (sadrovlákno, cementovlákno a pod.) pred lepením penetrujte prípravkom S -T70. Rýchlosť schnutia penetračného náteru cca 2-4 hod. Prašný podklad znižuje priľnavosť lepiacej peny. Riadne penetrovaný a zaschnutý povrch sa už nevlhčí!!!. Zariadenia a ďalšie povrchy ohrozené znečistením prekryť. APLiKÁciA LEPiDLA

1

3

Potom aplikujte jeden pás do strednej časti dosky rovnobežne s ďalšou stranou t.j. v mieste, kde sa môžu pri návrhu objaviť hmoždinky v strede dosky. Thermo Kleber WOOD cca 30x dôkladne pretrepte, aby sa obsah premiešal. Naskrutkovať na aplikačnú pištoľ s NBS závitom. Nastaviť aretačnou skrutkou požadované dávkovanie.

4

6

Rovnakým spôsobom pokračujte ďalej v kladení izolačných dosiek.

7

2

Dosku priložte k stene, cca po 2 minútach od aplikácie peny. Takto priloženú dosku ihneď ľahko pritlačte k podkladu.

5

Rovinnosť je nutné korigovať do 20 minút.

8

Thermo Kleber WOOD sa aplikuje pištoľou na dosku z EPS v hrúbke 3-4 cm po obvode dosky a cca 2-4 cm od hrany dosky. Musí byť zaistené pokrytie dosky PUR penou po jej pritlačení k podkladu z 20-40%.

Do 20 minút po nalepení musia byť dosky upravené dlhou latou.

Dosky je nutné zrovnať vždy v dvoch smeroch za súčasného pritlačenia.


9

Dosky je nutné zrovnať vždy v dvoch smeroch za súčasného pritlačenia.

10

13

Do drevených podkladov zvoliť zodpovedajúci typ kotvenia (spravidla ide o tanierik + skrutka).

14

Previesť kotvenie podľa navrhnutej schémy projektanta. Prípadné medzery medzi doskami vyplňte lepidlom Thermo Kleber WOOD a po vytvrdení zrežte nožom.

11 15

Nižšie uložené dosky je možné opatrne „podfúknuť“…

16

12

Prekyť hlavičku skrutky klobúčikom.

..nutné previesť do 10 min. po nalepení izolantu v závislosti na teplote.

Pozn.: Dlhší časový horizont medzi aplikáciou PUR peny a priložením k podkladu znižuje prídržnosť. Všeobecne sa u všetkých druhov PUR peny začína po cca 5 minútach tvoriť povrchová nelepivá vrstva, ktorá zníži túto prídržnosť. Rovnako tak nedostatok priestoru na lešenie vo výškach a vietor neumožní pripravovať niekoľko EPS dosiek s PUR penou v predstihu.


Technické údaje Izolačná hodnota Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ Tepelná odolnosť Teplota dózy pre aplikáciu Tepelný rozsah použitia Doba vytvorenia nelepivej vrstvy Rezateľnosť Prídržnosť k polystyrénu Prídržnosť k materiálom na báze drevnej hmoty Šírka lepidla pri nanesení Výdatnosť dózy

30-35 0,035 –40 / +90 nad +5 +5 / +35 8 - 12 40 - 50 ~ 0,14 ~ 0,10 ~ 0,18 30 – 40 4–7 5–8

mW/m.K W/mK °C °C °C min.

(podľa DIN 52612) (podľa STN 72 7012-2) (po vytvrdnutí) (optimálna +10 až +20) (optimálna +15 až +20) (v závislosti na teplote a relat.vlhkosti)

min. MPa MPa MPa mm m2 m2

(pri 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu) k bielemu a šedému EPS, XPS surové drevo (podľa druhu dreviny a opracovania povrchu) pri ø 4 cm (nerovný podklad – hrubo opracované drevo) pri ø 3 cm (rovný podklad – hladko opracované dosky – brúsené OSB, drevotrieska, sadrovlákno, cementovlákno a pod.)

Porovnanie prídržnosti polyuretánového lepidla a bežného cementového lepidla k rôznym typom podkladov Typ podkladu

Thermo Kleber Podklad bez penetrácie

Podklad s penetráciou

OSB - P+D brúsené

0,162

-

Fermacell – sadrovlákno Lafarge LaPlura – cementovlákno hrubo neopracované drevo šedý EPS biely EPS

0,096 0,142 0,136

0,179 0,138 -

Porovnanie doby realizácie Doposiaľ používané systémy - aplikácia a technologické prestávky Časový harmonogram / dni 1 2 3 4 Očistenie a penetrácia podkladu Lepenie dosiek – Cementové lepidlá

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

Brúsenie dosiek Kotvenie dosiek - Tanierové hmoždinky Výstužná vrstva – Stierka + Armovacia sieťka Základný náter pod omietku Nanášanie omietkovín Moderný spôsob lepenia izolantov Časový harmonogram / dni Očistenie a penetrácia podkladu

1

2

3

4

Penetračný S2802A

Lepenie dosiek – Thermo Kleber WOOD Brúsenie dosiek Kotvenie dosiek - Tanierová hmoždinka Výstužná vrstva – Stierkový tmel QUARTZ FASÁDA + Armovacia perlinka DEBETEX

Základný náter pod omietku - Penetrácia pod dekoratívne omietkoviny

Nanášanie omietkovín - Akrylátové a silikónové

Úspora času

5 DNÍ


Den Braven recept na kvalitnú fasádu nízkoenergetického domu

Thermo Kleber WOOD

Armovacia perlinka DEBETEX 145g

obj.č. 40221WT...750 ml

obj.č. B9042BD ............10 m obj.č. B90421BD .........20 m obj.č. B9041BD ............50 m

Stierkový tmel QUARTZ FASÁDA obj.č. 57106Q…………25 kg

Distribučná sieť spoločnosti Den Braven

Trebišov

Váš predajca

Den Braven SK s.r.o. Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava Prevádzka – poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná , 900 21 Svätý Jur. Tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540 IČO: 35740141, info@denbraven.sk, www.denbraven.sk www.zateplujtemoderne.sk

Letak thermokleber wood sk web 23 5  
Letak thermokleber wood sk web 23 5