Page 1

ZATEPLUJTE

- EfEKTíVNE - RÝCHLO -

MODERNE!


Prednosti! Z jednej dózy je možné prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia Vysoká úspora času viď. Časový harmonogram Ľahká manipulácia Nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu Celková úspora až 50% nákladov na lepenie Menšia pracovná čata – bez potreby pripravovať cementové lepidlo Nižšie nároky na vybavenie a zariadenie staveniska (voda, el.energia) Výborná priľnavosť na tehly, betón, omietky, kameň Objemová nasiakavosť max. 3% Zvýšenie izolačných vlastností fasády, oproti fasádam lepených cementovými lepidlami

Použitie! Lepenie a montáž ľahkých izolačných materiálov z EPS Vhodné i pri vyplňovaní škár medzi tepelno izolačnými doskami z materiálov EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty) Lepenie soklového XPS

Polyuretánové lepidlo pre izoláciu fasád Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené pre veľmi efektívne lepenie izolantu.

Š

peciálne vyvinuté za účelom lepenia a montáže ľahkých izolačných materiálov, predovšetkým expandovaného polystyrénu EPS a dekoratívnych prvkov z polystyrénu. Vyniká svojou flexibilitou, dokonalou fixáciou a rozmerovou stabilitou. Spolu s izolantom, Stierkovým tmelom QUARTZ FASÁDA, ktorý vykazuje veľmi nízky faktor difúzneho odporu a výstužnou Armovacou perlinkou DEBETEX, ktorá má dlhú životnosť a pevnosť v cementovom lôžku, sa používa pri tvorbe tepelného štítu. Pri použití výrobku Thermo Kleber sa ušetrí čas a peniaze. Výrazne sa znižujú nároky na logistiku a uskladnenie materiálu.

1 dóza = až 14ks dosiek EPS Úspora až 50% nákladov na logistiku a skladovanie Menšia pracovná čata – bez potreby pripravovať cementové lepidlo Nižšie nároky na vybavenie a zariadenie staveniska pri lepení EPS – bez potreby vody a el.energie Kotvenie dosiek už po 2 hodinách Vysoká úspora času Na tehly, betón, omietky, kameň

RA ÚSPO AŽ ČASU

5 DNÍ


Postup aplikácie! Príprava podkladu Podklad ako je tehlové murivo alebo betón pred lepením penetrujte prípravkom S -T70. Rýchlosť schnutia penetračného náteru cca 2-4 hod. Prašný podklad znižuje priľnavosť lepiacej peny. Riadne penetrovaný a zaschnutý povrch sa už nevlhčí!!!. Zariadenie a ďalšie povrchy ohrozené znečistením prekryť.

APLiKÁciA LEPiDLA

1

3

Potom aplikujte jeden pás do strednej časti dosky rovnobežne s ďalšou stranou t.j. v mieste, kde sa môžu pri návrhu objaviť hmoždinky v strede dosky. Thermo Kleber cca 30x dôkladne pretrepte, aby sa obsah premiešal. Naskrutkovať na aplikačnú pištoľ s NBS závitom. Nastaviť aretačnou skrutkou požadované dávkovanie.

4

6

Počas 20 minút od nalepenia musia byť dosky upravené dlhou latou.

7

2

Dosku priložte k stene, cca po 2 minútach od aplikácie peny.

5

Rovnakým spôsobom pokračujte ďalej v kladení izolačných dosiek.

8

Thermo Kleber sa aplikuje pištoľou na dosku z EPS v hrúbke 3-4 cm po obvode dosky a cca 2-4 cm od hrany dosky. Musí byť zaistené pokrytie dosky PUR penou po jej pritlačení k podkladu z 20-40%.

Takto priloženú dosku ihneď ľahko pritlačte k podkladu.

Rovinnosť je nutné korigovať do 20 minút.


9

10

13

...nutné previesť do 20 min. po nalepení izolantu v závislosti na teplote.

14

Dosky je nutné zrovnať vždy v dvoch smeroch za súčasného pritlačenia. Predvŕtať otvory pre hmoždinky.

11

15

Prípadné medzery medzi doskami vyplňte lepidlom Thermo Kleber a po vytvrdnutí zrežte nožom.

12

Vsunúť do otvorov hmoždinky.

16

Nižšie uložené dosky je možné opatrne „podfúknuť“…

Do diery zaĺcť tŕň tak, aby tanierik hmoždinky bol 2 mm pod úrovňou dosky.

Pozn.: Dlhší časový horizont medzi aplikáciou PUR peny a priložením k podkladu znižuje prídržnosť. Všeobecne sa u všetkých druhov PUR peny začína po cca 5 minútach tvoriť povrchová nelepivá vrstva, ktorá zníži túto prídržnosť. Rovnako tak nedostatok priestoru na lešenie vo výškach a vietor neumožní pripravovať niekoľko EPS dosiek s PUR penou v predstihu.


Technické údaje Izolačná hodnota Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ Tepelná odolnosť Teplota dózy pre aplikáciu Tepelný rozsah použitia Doba vytvorenia nelepivej vrstvy Rezateľnosť Prídržnosť k polystyrénu Prídržnosť k betónu

Šírka lepidla pri nanesení Výdatnosť dózy

30-35 0,035 –40 / +90 nad +5 +5 / +35 8 - 12 40 - 50 ~ 0,14 ~ 0,10 ~ 0,16 ~ 0,11

mW/m.K W/mK °C °C °C min.

(podľa DIN 52612) (podľa STN 72 7012-2) (po vytvrdnutí) (optimálna +10 až +20) (optimálna +15 až +20) (v závislosti na teplote a relat.vlhkosti)

min. MPa MPa MPa MPa

(pri 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu) k bielemu a šedému EPS, XPS k suchému betónu bez penetrácie vopred penetrovaný betón riadne vyschnutý vopred penetrovaný betón s následným navlhčením a krátkym osušením

30 – 40 mm 4 – 7 m2

pri ø 4 cm (nerovný podklad – tehlové murivo bez omietok napr. plná tehla, brizolitové omietky) pri ø 3 cm (rovný podklad – omietnuté murivo, presné tvarovky Porotherm, Heluz, Citherm a pod. murované pomocou tenkovrstvej malty, rovnako tak pórobetóny a penosilikátové tvárnice)

5 – 8 m2

Porovnanie prídržnosti polyuretánového lepidla a bežného cementového lepidla k rôznym typom podkladov Typ podkladu

Thermo Kleber Podklad bez penetrácie

Podklad s penetráciou

betón suchý

-

0,156

betón vlhký šedý EPS biely EPS

0,142 0,136

0,113 -

Porovnanie doby realizácie Doposiaľ používané systémy - aplikácia a technologické prestávky Časový harmonogram / dni 1 2 3 4 Očistenie a penetrácia podkladu Lepenie dosiek – Cementové lepidlá

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

Brúsenie dosiek Kotvenie dosiek - Tanierové hmoždinky Výstužná vrstva – Stierka + Armovacia sieťka Základný náter pod omietku Nanášanie omietkovín Moderný spôsob lepenia izolantov Časový harmonogram / dni Očistenie a penetrácia podkladu

1

2

3

4

Penetračný a spojovací náter

Lepenie dosiek – Thermo Kleber Brúsenie dosiek Kotvenie dosiek - Tanierová hmoždinka Výstužná vrstva – Stierkový tmel QUARTZ fASÁDA +

Armovacia perlinka DEBETEX

Základný náter pod omietku - Penetrácia pod dekoratívne omietkoviny

Nanášanie omietkovín - Akrylátové a silikónové

Úspora času

5 DNÍ


Den Braven recept na kvalitnú fasádu

Thermo Kleber obj.č. 40221TH ...750 ml

Armovacia perlinka DEBETEX 145g obj.č. B9042BD ............10 m obj.č. B90421BD .........20 m obj.č. B9041BD ............50 m

Stierkový tmel QUARTZ FASÁDA obj.č. 57106Q…………25 kg

Distribučná sieť spoločnosti Den Braven

Trebišov

Váš predajca

DEN BRAVEN SK s.r.o. Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava call centrum: 02 / 44 97 00 00, fax: 02 / 44 97 15 40 Prevádzka – poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná , 900 21 Svätý Jur tel.: 02 / 44 97 10 10, fax.: 02 / 44 97 15 40 e-mail: obchod@denbraven.sk, www.denbraven.sk

Letak den braven thermokleber sk web 23 5  
Letak den braven thermokleber sk web 23 5