Page 1

KATAL Ó G PRO DUKT OV

20 08 200

TMELY, UBS A TECHNICKÉ SPREJE


• Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám a vode

Oblasti použitia

• Vozidlá • Automobilový priemysel • V domácnosti • Modelárstvo • Príprava foriem

1.

Obj. è.

Balenie

+600917

6 ks

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový Jemný polyesterový plnič Prestoflex je pružný, rýchlo sa dvojzložkový polyesterový Špeciálna sada na Prestolith je veľmi opravná sada s nenasýtenou polyesterovou živicou, Jemný polyesterový Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa opravy zplnič vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živiceelastickou obsahujúci kombináciu veľmi tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi tužidlom, sklenou tkaninou a látkou. a prekryti väčších otvorov, hrdzavých a poškodených miest e N tmel skladajúci sa z avysoko jemného pigmentu plniva.reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného jemného pigmentu pigmentu aa plniva. plniva.

Tmely

Vlastnosti výrobku Vlastnostivýrobku výrobku Vlastnosti •Vlastnosti možné brúsiť po 40 minútach • Vyžaduje tužidlo: výrobku •Je Brúsiteľný po 30asi minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C 2 - 4 %

••• Brúsiteľný po 30 •Bod vznietenia: • 1,7 Ľahko sa alebo pribl. strieka 3nanáša, Brúsiteľný 30 minútach minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C 33°C •Vysoká Hustotapružnosť pripo20°C: kg/dm 3 • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, •• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm 3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm • Vyžaduje tužidlo: 2 -biela 4 % •Odolný • Odolnývoči vočiteplote kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: do 120°C zásadám, riedidlám Oblasti použitia zásadám, riedidlám •• rýchlo rýchlo vytvrdzuje vytvrdzuje •• Farba: Farba: biela biela •• Odolný Odolný voči voči teplote teplote do do 120°C 120°C • Oblasti Príprava foriem • Modelárstvo použitia Oblasti použitia •Oblasti na nerovných tesnenie napr.: potrub , kotlov, lodí použitia •Priemysel: Vyplňovanie plôch: kov, ídrevo, betón ••• Vyplňovanie nerovných plôch: drevo, Popis Farba Obsah Vyplňovanie plôch: kov, kov, drevo, betón betón •Vozidlá Vyplňovanienerovných predupravených povrchov Popis Farba •• Vyplňovanie predupravených povrchov Popis Farba Obsah Obsah predupravených povrchov Tmel Prestoflex jemný biela 250 g plechovka •Vyplňovanie Vozidlá, stavba lodí Popis Farbabiela Obsah Tmel Prestoflex jemný 250 g plechovka •• Vozidlá, Tmel Prestoflex jemný biela Vozidlá, stavba stavba lodí lodí Tmel Prestoflex jemný biela 250 500ggplechovka plechovka Tmel Prestoflex jemný biela 500 g Opravná sada nažltlá 250 Tmel ggplechovka plechovka TmelPrestoflex Prestoflexjemný jemný biela biela 500 1000 gplechovka plechovka Tmel Prestoflex jemný biela 1000 g plechovka Opravná sadajemnýnažltlá 1000 Tmel Prestoflex biela 1000ggplechovka plechovka

Dvojzložkový polyesterový tmel Prestolith, zmes stredne pružnej, vysoko reaktívnej, aminopolyesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami šetriacimi životné prostredie.

Vlastnosti výrobku • • • •

Brúsiteľný po 20 - 30 minútach. • Bez azbestu a silikónu Jemný a tixotropný • Bod vzplanutia: cca. 33°C Životnosť pri 20°C: Pribl. 4 minúty. Hustota 1,85 kg/dm 3 Pridanie tužidla: 2 - 4 % • Odolný voči: kyselinám, zásadám, vode a odmrazovacím soliam • • Veľmi pružný s dobrou priľnavos ou • Odolný voči teplote do 120°C

OBSAH

Obj. è. Balenie Obj. Balenie Obj. è. è. Balenie +601211 6 ks Obj. è. Balenie +601211 6 ks +601211 +833120 66ksks +833120 6 ks +600412 +833120 +601235 666ksksks +601235 ks +600511 +601235 666 ks ks

Tmel Prestolitheasy easy--odľahčený odľahčený Tmel Polyesterová živica Tmel Prestolith Prestolith easyPresto - odľahčený

Oblasti použitia

• Vozidlá • Strojárstvo • Domácnosť • Kov, drevo, betón • Schody

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Tmel plniaci Prestolith Tmel plniaci Prestolith Tmel plniaci Prestolith Tmel plniaci Prestolith Tmel plniaci Prestolith

oker oker oker oker oker

250 g 500 g 1000 g 2000 g 6000 g

+600054 +833113 +600115 +600214 +600313

6 ks 6 ks 6 ks 4 ks voľne

1. Tmely

1

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6

Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické Tmel Prestolith je minerálnych aa syntetických plnív, ktoré tomuto tmelu špecifické Polyesterová živica Presto je pružná, vysoko reaktívna polyesterová živica, Tmel Prestolith je kombinácia kombinácia minerálnych syntetických ktorés dávajú dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie ajnesaturovaná v plnív, miestach vysokým napätím a ktorú vibráciami, vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj vv miestach ss vysokým napätím aa vibráciami, môžeme aplikovať prakticky na akýkoľvek povrch. Napríklad v kombinácii so sklovláknitou rohožou vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj miestach vysokým napätím vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách. dokonca aj teplotách. alebo tkaninou na oprav u dier a kovových povrchov s hrdzavými miestami. dokonca aj pri pri nízkych nízkych teplotách.

Vlastnostivýrobku výrobku Vlastnosti Vlastnosti výrobku • Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C

•• Je možné brúsiť približne po minútach Vyžaduje tužidlo: 22 -- 44alebo % vznietenia 2 pružnosť priľnavosť nanášať striekať ožno ľahko Je možnépri brúsiť približne po 30 30 minútach•••M Vyžaduje tužidlo: % •• Bod Bod vznietenia pribl. pribl. 33°C 33°C •Vynikajúca Hustota 20°C: 0,85• Vysoká kg/dm 2 • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný •• Hustota pri 20°C: 0,85 voči zásadám, riedidlám. 2 • Odolný Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám, speňovačom a vode •speňovadlám, Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %Odolný Hustota pri do 20°C: 0,85pokg/dm kg/dm • Odolný voči kyselinám, kyselinám, zásadám, speňovadlám, riedidlám. Odolný voči teplote 180°C vytvrdení voči voči teplote teplote do do 180°C 180°C po po vytvrdení vytvrdení

3. Špeciálne farby Presto

9

Oblasti použitia Oblastipoužitia použitia Oblasti Oblasti použitia • • Automobilový • Vozidlá Podvozok (dokonce aj pripriemysel plastových karosériách) • Zvary

4. Spreje Presto Rallye

Tmel Prestolith ALU

•• Podvozok (dokonca aj karosériách) •• Zvary (dokonca aj pri pri plastových plastových Zvary ••Podvozok V domácnosti Stavba lodí: lode a surfovacie doskykarosériách) • Vozidlá •• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Popis Farba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá Vozidlá •Stavba Modelárstvo • Modelárstvo •• Modelárstvo Modelárstvo Polyesterová živica nažltlá • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Farba Príprava foriem •• Popis Farba • Opravy Opravy plôch plôch striekaných striekaných práškovou práškovou technológiou technológiou Popis živica Farba Polyesterová nažltlá Tmel Prestolith easy biela Tmel biela Polyesterová živica easy Tmel Prestolith Prestolith easy nažltlá biela

Hliníkov dvojzložkové plnivo Prestolith na báze polyesteru a kovu, zmes stredne pružnej, vysoko reaktívnej, aminopolyesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami šetriacimi životné prostredie.

5. Presto Gum a pomocný materiál

Vlastnosti výrobku

6. Technické spreje

Dá sa použiť na plochách bez pórov • Vysoká pružnosť • Vynikajúca priľnavosť Brúsiteľný po 20 - 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % Odolný voči: kyselinám, zásadám, riedidlám Odolný voči teplote do 120°C

Vrchný NC dokončovacítmel tmelPresto Presto Vrchný dokončovací Tmel naNC plasty Vrchný dokončovací tmel Presto 7.NC Presto clean - starostlivosť

11

Obsah

Obj. è.

Balenie

250 g plechovka Obsah Obsah Obsahg plechovka 1000 420 g plechovka 420 5000 nádoba 420 gggplechovka plechovka

+600429 Obj. è. Obj. è. Obj. è. +600528 +601457 +601457 +600818 +601457

6 Balenie ks Balenie 6Balenie ks 6 ks 66 ks voľne ks

o pokožku

• Vozidlá • Strojárstvo • Domácnosť • Kov, drevo, betón

Farba

Obsah

Prestolith ALU Prestolith ALU

strieborná 250 g plechovka strieborná 1000 g plechovka

Obj. è.

Balenie

+600351 +600375

6 ks 6 ks

Tmel so skleným vláknom Prestolith extra

15

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Vlastnosti výrobku Vlastnosti výrobku Vlastnosti výrobku •Vlastnosti Vysoká elasticita, pružnosť • Výborná pri ľnavosť výrobku • Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C

Popis

13

25

Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemna Vrchný NC tmel Presto je na vzduchu schnúci Dvojzložkový opravárenský tmel Presto, zmes vysoko elastickej aminopolyesterovej živice tmel Vrchný NC dokončovací dokončovací je jednozložkový, jednozložkový, vzduchu schnúci nitrokombinačný nitrokombinačný jemna jemné vyhladzovanie stôp tmel po Presto brúsených plochách. Ponajemnom brúsení poskytuje ideálnytmel povrch pre né vyhladzovanie stôp po brúsených Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre i, šetriace plochách. snérôznymi minerálnymi pojivam životné prostredie. vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie. nasledujúce nasledujúce nátery nátery základnou základnou farbou farbou alebo alebo lakovanie. lakovanie.

Oblasti použitia

•• Je možné hodinách •• V Brúsite po 20 po - 302-3 min. ľný brúsiť 2 možné brúsiť po 2-3 hodinách V závislosti závislosti na na teplote teplote aa hrúbke hrúbke vrstvy vrstvy •• Bod Bod vznietenia: vznietenia: pribl. pribl. 29°C 29°C •Je Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm 2 • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám •• Hustota 20°C: 1,43 kg/dm Tepelná stabilita 120°C Hustota pri pri 20°C:do 1,43 kg/dm2 •• Odolný Odolný voči voči kyselinám, kyselinám, zásad zásadáám, m, speňovadlám, speňovadlám, riedidlám riedidlám • Oblasti Čierna farba vhodná na väčšinu nárazníkov použitia

Oblasti použitia Oblasti použitia • Dokončovanie predupravených povrchov •Oblasti Dokončovanie predupravených použitia • Dokončovanie predupravených povrchov povrchov

• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach •• Odstraňovanie stôp aa nerovnostiach Vhodný predovšetkým na opravy plastových dielov Odstraňovanie stôp po po brúsení brúsení nerovnostiach • Vhodný na plasty PP, PUR, ABS, PA, PVC • Nedoporučujeme na mäkké plasty

Vynikajúce sklolaminátové plnivo Prestolith, skladajúce sa z nenasýtenej polyesterovej živice, častíc skleného vlákna a nového NT pojiva.

Popis Popis Popis NC kombinovaný tmel Popis tmel NC kombinovaný NC NCkombinovaný kombinovanýtmel tmel NC kombinovaný tmel Tmel na plasty NC NCkombinovaný kombinovanýtmel tmel NC tmel Tmel na plasty NC kombinovaný kombinovaný tmel

Farba Obsah Farba Obsah Farba Obsah tmavá šedá Obsah 100 g tuba SS karta Farba tmavá šedá 100 g tuba SS karta tmavá tmavášedá šedá 100 100ggtuba tubaSS karta tmavá šedá 100 gg tuba èierna 250 g tmavá šedá 100 tuba tmavá šedá 250 g plechovka tmavá šedá gg plechovka èierna 1000 g tmavá šedá 250 250 plechovka

Obj. è. Obj. Obj. è. è. +601518 Obj. è. +601518 +601518 +601525 +601525 +601460 +601525 +601532 +601532 +601491 +601532

Balenie Balenie Balenie 24 ks Balenie 24 ks 24 12ksks 12 ks 6 ks 12 ks 12 ks 12 6 12ksks ks

Striekací tmelPresto Presto Striekací Striekací tmel tmel Presto

Vlastnosti výrobku

• Brúsiteľný po 20 - 30 minútach. • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,46 kg/dm2 • Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám • Odolný voči teplote do 120°C po vytvrdení.

Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších Dvojzložkový striekací tmel báze polyesteru na hrubých škrabancov, dierok a ďalších Dvojzložkový tmel na naDá báze polyesteru na vyplňovanie vyplňovanie hrubých škrabancov, dierok ďalších nerovností v striekací jednej operácii. sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GFa plasty. nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. plasty.

Vlastnostivýrobku výrobku Vlastnosti Vlastnosti výrobku • Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri

Oblasti použitia

•• Doba 30 minút •• Doba schnutia: minút pri 20°C, 30 pri 15 minút pri Doba• použiteľnosti: použiteľnosti: 30 –po – 40 40 minút Doba schnutia: 120 120 minút 20°C, 30 minút minúttrysky: pri 60°C, 60°C, 15 3 minút 80°C Opieskovateľný: 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4pri barov • Veľkost 1,8 až mm pri 80°C rúsiteľný:: po 80°C •• B po 2-3 2-3 hodinách hodinách •• Nástrekový Nástrekový tlak: tlak: 22 -- 44 bar bar.. •• Veľkos Veľkosťť trysky: trysky: 1,8 1,8 až až 33 mm mm Brúsiteľný

• Väčšie poškodené miesta: Kov, drevo, betón, plasty • Strojárstvo • Domácnosť • Deformácia korózi do priemeru 12 mm

2

Obsah 500 g plechovka

Tmel Prestoflexjemný jemný Tmel Opravná sada Prestolith Tmel Prestoflex Prestoflex jemný

Tmel plniaci Prestolith

• • • •

Popis Tri v jednom

Oblastipoužitia použitia Oblasti Oblasti • Lakovnepoužitia

Popis

Obsah

Obj. è.

Farba

Balenie

Prestolith extra Prestolith extra

250 g plechovka 1000 g plechovka

+601013 +601112

svetlá šedá svetlá šedá

6 ks 6 ks

•• Lakovne •Lakovne Vyrovnávanie väčších nerovností •• Vyrovnávanie Vyrovnávanie väčších väčších nerovností nerovností Popis

Farba

Popis Farba Popis Striekací béžová Popis tmel PP Farba Farba Striekací tmel béžova Striekací tmel Striekací béžová Striekacítmel tmelFiller béžova béžova

Obsah Obsah Obsah 1,5 kg plechovka Obsah 1,5 kg plechovka 1,5 kg 1,5 plechovka 1,5 kgkgplechovka plechovka

Obj. č. Obj. è. Obj. è. +854941 Obj. è. +854941 +854941 +318665 +854941

Balenie Balenie Balenie 6 ks Balenie 6 ks 66 6ks ksks

23


Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách.

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný voči teplote do 180°C po vytvrdení

Oblasti použitia

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá • Modelárstvo - 3 v 1 Prestolith • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Farba Jednoduchá opravná sada, zostavená z: 238 g polyesterovej živice, 12 g tužidla, 250 g plniaceho Tmel Prestolith easy biela prášku, pribl. 0,6 m materiálu zo sklených vlákien, miešací kelímok

Tmel Prestoflex jemný Univerzálne profesionálne tmely Prestolith Obsah

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

Jemný polyesterový Prestoflex je veľmivýrobky pružný,na rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový Profesionálne tmelyplnič Prestolith sú tmeliace profesionálne použitie. Výrobná sada tmel skladajúci sa z vysoko nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci veľmi zahrňuje univerzálne, veľmireaktívnej jemné a sklovláknite tmely. Profesionálne opravy s kombináciu profesionálnymi jemného pigmentu a plniva. výrobkami!

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti Vlastnostivýrobku výrobku

Vrchný NC dokončovací tmel sa Presto • Vynikajúca priľnavosť • Vysoká pružnosť • Materiál dá ľahko nanášať alebo striekať • Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám a vode Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie Oblasti použitia stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie. • Vozidlá • Automobilový Vlastnosti priemysel výrobku • V• domácnosti Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám • Modelárstvo • Príprava foriem Popis Obsah

Oblasti použitia

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Laminovacia súprava Prestolith Opravná sada Prestolith Tmel Prestoflex jemný

Tri v jednom Popis

500 g plechovka

Farba

Obsah

NC kombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba SS karta NC kombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba Špeciálna sada na opravy Prestolith je opravná sada rýchlo s nenasýtenou elastickou polyesterovou Jemný polyesterový plnič Prestoflex veľmi pružný, sa dvojzložkový NCvytvrdzujúci kombinovaný tmel tmavápolyesterový šedáživicou, 250 g plechovka tužidlom, sklenou látkou. Nanesýtenej prekrytie väčších otvorov, hrdzavých a poškodených tmel skladajúci satkaninou z vysokoareaktívnej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu miest veľmi jemného pigmentu a plniva.

•• Brúsiteľný po a 30silikónu minútach vznietenia: 33°C Bez azbestu • Je•Bod možné brúsiť popribl. 20-30 minútach • Bod vznietenia: asi 33°C 3 22 ••Hustota kg/dm • Vyžaduje tužidlo: 2 - 42%- 4• Odolný voči kyselinám, Hustotapri pri20°C: 20°C 1,7 +/- 1,8 kg/dm • Vyžaduje tužidlo: % • Doba spracovateľnosti zásadam, vytvrdzuje • Farba: zásadám, biela •Odolný teplote do 120°C pri 20°C: 4riedidlam – 5 minút• rýchlo • Odolný voči: kyselinám, vodevoči a odmrazovacím soliam • Odolný voči teplote do 120°C

Oblasti použitia •Oblasti Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón použitia

Obj. è.

Balenie

+600917

6 ks

Obj. è.

Balenie

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

OBSAH

Tmel Prestolith easy - odľahčený Polyesterová živica Presto

Popis Farba Obsah Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a reaktívna syntetických plnív, ktorépolyesterová dávajú tomuto tmeluktorú špecifické Polyesterová živica Presto je pružná, vysoko nesaturovaná živica, Striekací tmel béžova vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, môžeme aplikovať prakticky na akýkoľvek povrch. Napríklad v kombinácii so sklovláknitou rohožou1,5 kg plechovka dokonca aj pri nízkych alebo tkaninou na opravteplotách. u dier a kovových povrchov s hrdzavými miestami.

Obj. è. Obj. è. +601211

Obj. è.

Balenie

+854941

6 ks

9 11 Obsah

Obj. č.

Balenie

13

è. 289682 Balenie 250g Obj. 6 ks Obj. è. Balenie 250g +601457 289699 +854958 66 ks ks 6 ks 250g 289675 6 ks

15

Vrchný NC250g dokončovací tmel Presto DIY Presto opravné tmely Dávkovač tmelu

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Vrchný NC tmelu dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na pomôckou vzduchu schnúcí nitrokombinační Dávkovač Prestolith je nástenného typu a ideálnou profesionálov. Pomocoutmel pre jemTmel na kameň, tmelstôp na mramor, tmel na kov, montážny tmel. né vyhladzovanie po brúsených plochách. jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre tohoto dávkovača ide kedykoľvek pripraviť potrebné Po množstvo tmelu s presným pomerom tmelu nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie. a potrebného vytvrdzovača.

Oblasti použitia Vlastnosti výrobku • Tmel na mramor – 2-zložkový tmel na opravy malých a stredných poškodení mramoru Vlastnosti výrobku

•••Je možné po 2-3 hodinách • Vtmel závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C Tmel na kov – 2-zložkový s obsahom aluprevedenie pigmentov Praktický •brúsiť Ekonomický •univerzálny Pre2 všetky účely • Mobilné ••Hustota pritmel 20°C: 1,43 kg/dm • Odolný tmel voči určený kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám Montážny – 2-zložkový polyesterový na montážne práce

Oblasti použitia • Autodielne a všade tam, kde se prevádzajú väčšie •Vlastnosti Dokončovanie predupravených výrobku tmeliace práce s polyesterovýmipovrchov tmelmy Prestolith

Obsah

Obj. è.

Balenie

250 g plechovka Obsah 1000 g plechovka 5000 420 gg nádoba plechovka

+600429 Obj. è. +600528 +600818 +601457

6 ks 6 Balenie ks voľne 6 ks

•••Odstraňovanie stôp brúsení aplnivami nerovnostiach polyesterové živice s po minerálnymi Vhodné pre 3 kg plechovky univerzálneho •profesionálneho doba spracovateľnosti 20°C: 4 –Obj. 5 min tmelupriPrestolith č.

Odtieň Popis

Výrobok

Obsah

Farba Obsah presto tmel na mramor

Obj. č.

Balenie

Obj. è. Balenie 250 g 289637 6 ks

NC kombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba SS karta +601518 24 ks • brúsiteľný po 20 – 30 min., vyžaduje tužidlo 2 – 4 % presto tmel na kov 250 g 289668 6 ks • jednoduchá aplikácia, vysoká elasticita, dobrá priľnavosť Popis tmavá šedá 100 Obsah Obj. è. Balenie NC kombinovaný tmel g tuba +601525 12 ks presto montážny tmel 250 g 289705 a brúsiteľnosť NC kombinovaný tmel tmavá šedá 250 g plechovka +601532 12ksks 6 ks Dávkovaè tmelu jednotlivo +610015 1 presto tmel na kameň 250 g 289644 6 ks • odolný slabým kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a soliam

Striekací tmel Presto Stierky na tmel Dvojzložkový tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších Stierky Prestostriekací pre profesionálne aplikácie nášho programu tmelov. Všetky nerovností v jednej operácii. stierky sú polypropylénov é. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.

Vlastnosti výrobku Oblasti použitia

•• Doba použiteľnosti: 30 –našimi 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri Použiteľný so všetkými tmeliacimi výrobkami: 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm • Vozidlá, konštrukcie podvozku, modelárstvo, stavba tlak: lodí,2v -domácnosti

Brúsite po 20 -po 302-3 min. ľný brúsiť Je možné hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C Tepelná stabilita 120°C Hustota pri 20°C:do 1,43 kg/dm2 • Odolný voči kyselinám, zásadám, speňovadlám, riedidlám Čierna farba vhodná na väčšinu nárazníkov

Oblasti použitia

• Lakovne • Vyrovnávanie väčších nerovností

Oblasti použitia Oblasti použitia • Dokončovanie predupravených povrchov

Striekací tmel Presto

3. Špeciálne farby Presto

• Tmel na kameň – 2-zložkový tmel určený na tmelenie minerálnych povrchov Oblasti použitia

Vlastnosti výrobku •Vlastnosti Vysoká elasticita, pružnosť • Výborná pri ľnavosť výrobku

4

6

6. Technické spreje

2

Dvojzložkový opravárenský tmel Presto, zmes vysoko elastickej aminopolyesterovej živice Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúci nitrokombinačný tmel na jemi, šetriace životné snérôznymi minerálnymi pojivam prostredie. vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Popis NC kombinovaný tmel Tmel na plasty NC kombinovaný tmel Tmel na plasty NC kombinovaný tmel

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

5. Presto Gum a pomocný materiál

+833120 6 6 +600412 ks ks +601235 6 6ksks +600511

Tmel naNC plasty Vrchný dokončovací tmel Presto

Popis

1

VPoužiteľné autoservisoch na všetky typy dreva. •••Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C Pri spracovaní kovu, a2betónu, priemysle • Odolnýv voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný •• Hustota pri 20°C: 0,85dreva kg/dm •Vlastnosti Drevospracujúci priemysel voči teplote dovýrobku 180°C po vytvrdení • polyesterová živica s minerálnymi plnivami • doba spracovateľnosti Oblasti použitia pri 20°C: 4 – 5 min brúsiteľný (dokonce po 20 – 30ajmin. ••Podvozok pri plastových karosériách) • Zvary hustotalodí: pri 20°C: g/cm3 dosky • Vozidlá Odtieň Výrobok ••Stavba lode a1,85 surfovacie vyžaduje tužidlo 2 – 4 % ••Modelárstvo tepelnáplôch odolnosť po vytvrdení 120°C technológiou ••Opravy striekaných práškovou Farba Obsah presto tmel na drevo tmavý - dub Popis Popis Farba Obsah • jednoduchá aplikácia, vysoká elasticita, dobrá priľnavosť presto tmel na drevo - javor Tmel Prestolith easy biela 420 plechovka Univerzálny profesionálny tmel biela 3 svetlý kggplechovka a brúsiteľnosť presto tmel na drevo stredný - buk • odolný slabým kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a soliam

Balenie Balenie 6 ks

Oblasti použitia Oblasti • Vozidlá použitia • Automobilový priemysel

•• Odstraňovanie Vhodný predovšetkým opravy plastových dielov stôp po na brúsení a nerovnostiach • Vhodný na plasty PP, PUR, ABS, PA, PVC • Nedoporučujeme na mäkké plasty

1. Tmely

Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické Dvojzložkové profesionálny tmely na drevotmel pre opravy a stredných poškodení. tmel pre Univerzálny Presto malých je dvojzložkový vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj polyesterový v miestach s vysokým napätím a vibráciami, Poskytujú tvrdé použitie. a odolné Tento prevedenie opráv drevených povchov. profesionálne výrobok je zvlášť veľmi vhodný pre tmeliace dávkovače. dokonca aj pri nízkych teplotách.

4. Spreje Presto Rallye

Je možné brúsiť približne po 30pružnosť minútach• •MVyžaduje tužidlo: 2 - alebo 4 % • Bod vznietenia pribl. 33°C • Vynikajúca priľnavosť • Vysoká nanášať striekať ožno ľahko 2 Hustotavoči pri 20°C: 0,85 kg/dm • Odolný voči speňovačom kyselinám, zásadám, riedidlám. • Odolný kyselinám, zásadám, riedidlám, a vode • speňovadlám, Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % Odolný voči teplote do 180°C po vytvrdení

•• •• •

Balenie Balenie 6 ks 64 ks ks 66 ks ks 64 ks ks

Oblasti použitia použitia Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

• Podvozok (dokonca aj pri plastových karosériách) • Zvary • V domácnosti Popis Farba • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá • Modelárstvo • Modelárstvo Polyesterová živica nažltlá • Príprava foriem • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis živica Farba Polyesterová nažltlá Polyesterová živica nažltlá Tmel Prestolith easy biela

Obj. è. Obj. è. +602034 +601211 +602058 +833120 +602133 +601235 +602249

DIY Presto tmely na drevo Tmel Prestolith easy - odľahčený Univerzálny profesionálny tmel Prestolith

Vlastnosti výrobku tmel •Vlastnosti JeStriekací možné brúsiť asi po 40 Presto minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % výrobku

• Vysoká pružnosť • Ľahkotmel sa•Bod nanáša, alebo strieka Brúsiteľný po 30 minútach vznietenia: pribl.k33°C Dvojzložkový striekací na báze polyesteru vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších • Hustota pri 20°C: 1,7operácii. kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4kov, % •polyesterový Odolný voči tmel, kyselinám, nerovností v jednej Dá sa použiť na holý staré nátery a GF plasty. Oblasti použitia zásadám, riedidlám • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela • Odolný voči teplote do 120°C • Príprava foriemvýrobku • Modelárstvo Vlastnosti •Oblasti Priemysel: na tesnenie 30 napr.: lodí • Doba použitia použiteľnosti: – 40potrub minútí,•kotlov, Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri • Vozidlá Vyplňovanie nerovných plôch: drevo, •betón 80°C • Opieskovateľný: po 2-3kov, hodinách Nástrekový tlak: 2 - 4Popis barov • Veľkost trysky:Farba 1,8 až 3Obsah mm • Vyplňovanie predupravených povrchov PopisPrestoflex jemný Farbabiela Obsah Tmel 250 g plechovka • Vozidlá, stavba lodí Oblasti použitia Tmel Prestoflex 500 gg plechovka plechovka Opravná sadajemný nažltlábiela 250 • Lakovne Tmel Prestoflex 1000g gplechovka plechovka Opravná sadajemný nažltlábiela 1000 • Vyrovnávanie väčších nerovností

Popis Farba Obsah Popis Farba Obsah Univerzálny tmel biela 1000 g Tmel Prestoflex tmel jemný bielabiela 250 g plechovka Univerzálny 2500 g Tmel Prestoflex bielabiela 500 g plechovka Softfein tmel jemný 1000 g Tmel Prestoflex jemný bielašedozelená 1000 g plechovka Tmel so sklenými vláknami 1800 g

•• Vyplňovanie Autolakovnepredupravených • Vozidlá • Diely povrchov podvozku •• Vozidlá, stavba lodí Strojárstvo •Kov, drevo, betón, GF plasty • Galvanizovaný podvozok

Farba Farba tmavá šedá èierna tmavá šedá èierna tmavá šedá

Obsah Obsah 100 g tuba SS karta 250ggtuba 100 1000ggplechovka 250

Obj. è. Obj. è. +601518 +601460 +601525 +601491 +601532

Balenie Balenie 24 ks 612 ks ks 612 ks ks

Popis Stierky veľké plastové

Obsah

jednotlivo Popis Farba Obsah Stierky, sada so 4 ks, plast blister Striekací kg plechovka Tmeliaca stierkatmel kovová, béžova sada so 4 ks 1,5 blister

Obj. è.

Balenie

+600139 Obj. è. +600238 +854941 +701832

1 ks Balenie 1 ks 61ks ks

245


Tmel Prestoflex jemný

Tužidlo Presto

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

Brusivá

Tužidlo Presto je 50% BP pasta. Pre všetky druhy polyesterových tmelov.

Vlastnosti výrobku Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Tuba 8 g Tuba 12 g Tuba 25 g Tuba 25 g Tuba 25 g, balená v blistri Tuba 50 g Tuba 50 g, balená v blistri Tuba 70 g

èervená èervená èervená biela èervená èervená èervená èervená

Tuba Tuba Tuba Tuba Tuba, SS balenie Tuba Tuba, SS balenie Tuba

+600078 +499603 +600177 +784866 +600160 +600276 +600269 +499191

1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 12 ks 1 ks 12 ks 1 ks

Laminovací materiál Presto

Presto Polyesterharz.

Popis

Veľkosť:

Tkanina Tkanina Látka Látka Rohož Rohož

0,5 m2 1,0 m2 0,5 m2 1,0 m2 0,5 m2 1,0 m2

Obj.è. +600702 +600719 +600740 +600764 +600788 +600795

Balenie 12 ks 6 ks 12ks 6 ks 12 ks 6 ks

Bal. jedn.

Brúsnytužidlo: papier (za P 240 230pribl. x 28033°C mm • Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje 2 -mokra) 4 % •Bod vznietenia Brúsny papier (za mokra) P400 115 x 280Odolný mm zásadam, speňovadlám, riedidlám. • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, Brúsny papier (za mokra) P400 230 x 280 mm voči teplote do 180°C po vytvrdení Brúsny papier (za mokra) P600 115 x 280 mm Oblasti použitia Brúsny papier (za mokra) P600 230 x 280 mm • Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách)Brúsny • Zvary papier (za mokra) P1000 115 x 280 mm • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá Brúsny papier (za mokra) P1000 230 x 280 mm • Modelárstvo Brúsny papier (za mokra) P1200 230 x 280 mm • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Farba Obsah

50 50 50 50 50 50 50 50 50 Balenie

OBSAH

4. Spreje Presto Rallye

5. Presto Gum a pomocný materiál Označenie 6. Technické spreje

Tmel Prestolith easy

biela Veľkosť

135932 670428 135933 670435 135934 670718 135935 135936 Obj. è.

420 g plechovka +601457 Objed. číslo

na brúsne papiere (prázdny) Vrchný NC dokončovací tmel Stojan Presto

115 x 280 mm 670084 Stojan na brúsne papiere (prázdny) 230 x 280 mm 670077 Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre Samostatné balenia brúsnych papierov za sucha aj mokra so 4 ks 230 x 280 mm. nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Ručný brúsny blok sa dá použiť predovšetkým na ľahké a jednotné obrúsenie väčších povrchov. Brúsny papier sa natiahne cez blok a vloží sa do zárezov, ktoré zaistia jeho pevné uchytenie.

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

Vlastnosti výrobku

Oblasti použitia

Označenie Obsah Objed. číslo • Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám Brúsny papier (za sucha) P 80 balenie á 4 235929 Brúsny papier (za sucha) P 120 balenie á 4 235930 Oblasti použitia Brúsny papier (za sucha) P 180 balenie á 4 235931 • Dokončovanie predupravených povrchov Miešané 1x P80/2xP120/1xP180 balenie á 4 235920 • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach Popis Farba Obsah Obj. è. Označenie Obsah Objed. číslo NC kombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba SS karta +601518 NC kombinovaný tmel tmavá šedáá 4 100 g tuba +601525 Brúsny papier (za mokra) P 240 balenie 235932 NC kombinovaný tmel tmavá šedáá 4 250 g plechovka 235933 +601532 Brúsny papier (za mokra) P 400 balenie Brúsny papier (za mokra) P 600 balenie á 4 235934 Brúsny papier (za mokra) P 1000 balenie á 4 235935 Striekací tmel Presto Miešané 1x P240/2xP400/1xP600 balenie á 4 235940

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

• Opravy vozidiel

Popis

Obj. è.

Balenie

Ruèný brúsny blok

+706417

6 ks

Leštiaca a brúsna pasta Presto

Bal. jedn.

Brúsny papier (za sucha) P40 115 x 280 mm 670091 • Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón Brúsny papier (za sucha) P40 230 Farba x 280 mm 135927 Popis Obsah Obj. è. • Vyplňovanie predupravených povrchov Brúsny papier (za sucha) P60 115 x 280 mm 670114 Tmel Prestoflex jemný biela 250 g plechovka +601211 • Vozidlá, stavba lodí Brúsny papier (za sucha) P60 230 x 280 mm 135928 Tmel Prestoflex jemný biela 500 g plechovka +833120 Brúsny papier (za sucha) P80 115 x 280 mm 670121 Tmel Prestoflex jemný biela 1000 g plechovka +601235 Brúsny papier (za sucha) P80 230 x 280 mm 135929 Brúsny papier (za sucha) P120 115 x 280 mm 670282 Brúsny papier (za sucha) P120 230 x 280 mm 135930 Tmel Prestolith easy - odľahčený Brúsny papier (za sucha) P180 230 x 280 mm 135931 Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, Označenie Veľkosť Objed. číslo dokonca aj pri nízkych teplotách.

3. Špeciálne farby Presto

Ručný brúsny blok

50 50 Balenie 50 6 ks 50 6 ks 50 6 ks 50 50 50 50

1 6

9

11

13

6 ks Bal. jedn.

15 1 1

25 26 Bal. jedn.

28 24 24 24 24

Balenie Bal. jedn. 24 ks 12 ks 24 12 24 ks 24 24 24

Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. Nakov, brúsenie ostrých hrán a zaoblených povrchov.

N a odstránenie hmly po nástreku a obnovenie starého zašlého laku. Jemný čistiaci účinok. Rovnako vhodný na metalízu.

Vlastnosti výrobku

Označenie Veľkosť • Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: až 3mm mm Brúsna špongia 1201,8 x 100

Vlastnosti výrobku

• Odstraňuje plytké škrabance • Bez silikónu

Objed. číslo

Bal. jedn.

335930

20

Oblasti použitia

Oblasti použitia

65

Oblasti použitia

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii670343 Brúsny papier (za mokra) P 240 115 x 280 mm Vlastnosti výrobku

• Opravy vozidiel • Stavba lodí

• • • •

Objed. číslo

Brúsne papiere

1. Tmely

Laminovací materiál: K dispozícii ako látka, rohož alebo tkanina v rôzných rozmeroch. N a zakrytie otvorov a laminovanie v kombinácii s polyesterovou živicou Presto.

Oblasti použitia

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: Označenie biela •Odolný voči teplote do 120°C Veľkosť

• Lakovne • Vyrovnávanie väčších nerovností

Vozidlá Bicykle Motocykle Lakované povrchy

Na zmatnenie lakovaných povrchov, alebo na odstránenie lesku kovových povrchov. Označenie

Popis

Obsah

Obj.

Balenie

Leštiaca a brúsna pasta

SS karta, 80 g tuba

+603192

12 ks

Brúsna tkanina, jemná Popis Brúsna tkanina, stredná Striekací tmel

Veľkosť

Objed. číslo

230 x155 mm 335947 Farba Obsah Obj. è. 230 x 155 mm 335947 béžova 1,5 kg plechovka +854941

Bal. jedn. 20 Balenie 15 6 ks

27


2.

Tmel Prestoflex jemný Ochrana dutín Presto ML Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový

Ochrana spodku vozidla – UBS

tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi Ochrana chrániapredovšetkým dutiny citlivé na koróziu v podvozku vozidla, t.j. dvere, veko jemnéhodutín pigmentu plniva. batožinového priestoru, kapotu atď. Aby sa predišlo poškodeniu koróziou od začiatku prevádzky, vystriekajte vozidlo voskom na dutiny. Vlastnosti výrobku • Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, Vlastnosti výrobku zásadam, riedidlam • ochrana pred koróziou• rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

Presto UBS – PRELAKOVATEĽNÝ na báze kaučuku Ideálna ochrana spodku vozidla pred odlietavajúcimi kamienkami a koróziou. Vytvára tuhú pružnú ochrannú vrstvu. Výrobky sa vyrábajú v 500 ml sprejoch a 1 l kartušiach pre striekacie pištole v čiernom a šedom prevedení.

• vynikajúca priľnavosť na kov Oblasti použitia • odpudzuje vodu • Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón • univerzálne použitie • Vyplňovanie predupravených povrchov • samoopravný účinok • Vozidlá, stavba lodí

Vlastnosti výrobku

Oblasti použitia

• antikorózny • možnosť lakovania • chráni pred kyselinami a soľou • stála pružnosť • chráni pred chladom a teplom

Oblasti použitia

• Vozidlá, prívesy, cisterny, lode, spojlery, prahy

OBSAH

Popis:

Farba

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Presto UBS – prelakovateľný Presto UBS – prelakovateľný Presto UBS – prelakovateľný Presto UBS – prelakovateľný

čierna šedá čierna šedá

500 ml 500 ml 1000 ml 1000 ml

306024 306031 603215 603222

6 ks 6 ks 6 ks 6 ks

Vlastnosti výrobku

Balenie

+601211 +833120 +601235 Obj. č.

6 ks 6 ks 6 ks Baliaca jednotka

306055 603277

12 ks 12 ks

proti korózii

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C Profesionálna pištoľ na 2profesionálne s 1 l zásadam, plechovkouspeňovadlám, na ošetrenie spodku • Hustota pristriekacia 20°C: 0,85 kg/dm • Odolný vočipoužitie kyselinám, riedidlám. Odolný vozidla a dutín. voči teplote do 180°C po vytvrdení Striekacia pištoľ typu 205 v polyetylenovej taške so sacou hadičkou z pružného plastu Striekacia typu 206 na karte s kovovou sacou hadičkou (bez plechovky) Oblastipištoľ použitia • Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí:výrobku lode a surfovacie dosky • Vozidlá Vlastnosti Modelárstvo •• ochrana pred koróziou • Opravy plôch striekaných Popis Farba Obsah • vynikajúca priľnavosť na kovpráškovou technológiou

3. Špeciálne farby Presto

Tmel Prestolith easy

biela

420 g plechovka

9 11 13

Obj. è.

Balenie

+601457

6 ks

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Popis:

Farba

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Presto UBS – neprelakovateľný Presto UBS – neprelakovateľný Presto UBS – neprelakovateľný Presto UBS – neprelakovateľný

čierna čierna čierna čierna

500 ml 1000 ml 1,3 kg 2,5 kg

306017 603239 603253 603260

6 ks 6 ks 6 ks 6 ks

1 6

Vrchný NC dokončovací tmel Presto

15

25

Baliaca jednotka

• podvozok né vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre • dutiny nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie. UBS pištoľ typ 206 551059 • dielne UBS pištoľ typ 205 551066 • antikorózia Vlastnosti výrobku Príslušenstvo pre typ 205 551073 • Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

samostatne samostatne samostatne

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Oblasti použitia Protihluková doska

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie pojebrúsení a nerovnostiach Protihluková doskastôp Presto samolepiaca asfaltová tlmiaca fóliaPopis na báze kvalitného polymérového bitumenu Farba Obsah špeciálnych plniv. Fóliu je možné jednoducho upevniť na profily vďaka dobrej prispôsobivosti pri izbovej tepNC kombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba SS karta lote. Táto fólia je samolepiaca s lepidlom bez riedidla. Priľnavá strana je chránená krycím materiálom. Strana NCsokombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba s fóliou ma pokrývku z laminovaného rúna (hlinikovo-strieborný) stabilizujúcim účinkom. NC kombinovaný tmel tmavá šedá 250 g plechovka

Obj. è.

Balenie

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

8

2. výrobku Presto BOB a výrobky ochrane Ochrana vozidla Presto – striekacia k pištoľ UBS Vlastnostispodku

Obj. è.

Oblasti použitia Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jem- Obj. č. Popis:

Účinná, silne adhézna ochrana pred koróziou. Po vyschnutí táto ochrana podvozku na báze vosku Presto vytvára tuhú ochrannú vrstvu, odolnú pred vplyvmi počasia, soľou a kyselinami. Výrobky sa vyrábajú v 500ml sprejoch a 1 l karušiach pre striekacie pištole.

• vhodné pre všetky podklady • PVC, asfalt, kovové povrchy, plasty • lode, osobné aj nákladné automobily, prívesy

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka Prepravná jednotka

1. Tmely

6. Technické spreje

Presto UBS – NEPRELAKOVATEĽNÝ na báze vosku

Oblasti použitia

Obsah

• podvozok Popis: • dutiny • dielne Ochrana dutín transparentná 500 ml Tmel Prestolith easy - odľahčený • antikorózia Ochrana dutín transparentná 1000 ml Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách.

• odpudzuje vodu • univerzálne použitie • samoopravný účinok

• antikorózny • vynikajúca priľnavosť na kov • chráni pred kyselinami a soľou • stála pružnosť • chráni pred chladom a teplom

• antikorózny • vynikajúca priľnavosť na kov • chráni pred kyselinami a soľou • stála pružnosť • možnosť lakovania

biela biela biela

5. Presto Gum a pomocný materiál

Ideálna dlhodobá ochrana spodku strojov a vozidiel pred koróziou. Tieto výrobky sú vysoko odolné proti opotrebovaniu a vyrábajú sa v 500 ml sprejoch alebo 1 l kartušiach pre striekacie pištole a v 1,3 kg resp. 2,5 kg plechovkách.

• Vozidlá, prívesy, cisterny, lode, nákladné vozy

Farba

Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Farba

4. Spreje Presto Rallye

Presto UBS – NEPRELAKOVATEĽNÝ na báze bitumenu

Oblasti použitia

Popis

Popis:

Farba

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Presto UBS na voskovej báze kartuša Presto UBS na voskovej báze kartuša Presto UBS na voskovej báze sprej Presto UBS na voskovej báze sprej

hnedý čierny hnedý čierny

1000 ml 1000 ml 500 ml 500 ml

603246 690211 306048 690181

6ks 6ks 6ks 6ks

• Farba: hliníkovo strieborná aleno čierna Striekací tmel Presto • Zápach: asfalt • Konzistencia: pevná doska, pripolyesteru izbovej teplote Dvojzložkový striekací tmel pružná na báze k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších • Hustota priv20°C: kg/ dm3 nerovností jednej1,75 operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. • Hrúbka: 2,2mm Vlastnosti • Max. tepelná výrobku stabilita: 100°C • Dobatepelná použiteľnosti: – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri • Stála stabilita:30 80°C 80°C • Opieskovateľný: • Mrazuvzdornosť: -30°C po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm • Odolnosť proti nárazu v studenom stave: podľa DIN 53521 Oblasti použitia • Akustický stratový faktor: >0,14 (DIN 53440) • Lakovne • Vyrovnávanie väčších nerovností

Oblasti použitia

• Stavba, napr.: fasády, hliníkové okenné parapety, vzduchové potrubie • Konštrukcie vozidel • Strojárenstvo • Stavba zariadení

Popis:

Farba

Popis Farba Protihlukové dosky hliník-laminovaná Striekací tmel Protihlukové dosky čierna béžova

Prepravná jednotka Obsah 5x(50x25 cm) 1,55x(50x25 kg plechovka cm)

Obj. č. Obj. è. 608029 +854941 608012

Baliaca jednotka Balenie 5ks 65ks ks

29


3.

Tmel Prestoflex jemný Čistič kontaktov Jemný polyesterový plničPresto Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový

Technické spreje

tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi Univerzálne použiteľnýa čistič kontaktov elektroinštalácie zaisťujúci dlhodobú elektrickú vodivosť. jemného pigmentu plniva.

Vlastnostivýrobku výrobku Vlastnosti

mazanie

čistenie

údržba

špeciálne

Brúsiteľný po 30 aminútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C •• Odstraňuje prach zaoxidovanie Hustota privlhkosť 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, •• Odpudzuje zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C • Transparentný • Ochrana proti korózii

Oblasti použitia

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón

Oblasti použitia • Vyplňovanie predupravených povrchov

čistenie

Popis

•• Domácnosti: rádioprijímače, televízory Vozidlá, stavba lodí • Náradie • Vozidlá: radioprijímače, kabeláž, spoje • Zábava, hudobné systémy

OBSAH

Presto - Clean

Farba

Tmel Prestoflex jemný Popis: Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Čistič kontaktov

Obsah

biela 250 g plechovka Prepravná jednotka biela 500 g plechovka biela 1000 g plechovka 400 ml

Obj. è. +601211 Obj. č. +833120 +601235 +306192

6 ks Baliaca jednotka 6 ks 6 ks 6 ks

Tmel Prestolith easy - odľahčený

Tmel Prestolith jeTmely kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické 1. čistič Montážny Presto

1

vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách. Vysoko účinný a rýchly čistič.

Čistič bŕzd Presto

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6

3. Špeciálne farby Presto

9

Vlastnosti výrobku • Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C Vlastnosti výrobku

2 • Odolný voči kyselinám, Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dmsilného •• Špeciálna aplikácia pomocou cieleného nástreku zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný teplote do 180°C po vytvrdení stopy •voči Rýchle sa odparuje a nezanecháva • Nevodivý alebo nehrdzavejúci použitia •Oblasti Silne odmasťuje Podvozokventil (dokonce aj prinastriekať plastových • Zvary •• Špeciálny umožňuje vo karosériách) všetkých polohách • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá Popis: Prepravná jednotka • Modelárstvo Oblasti použitia • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Farba Obsah • Montážna práca všetkého druhu Montážny čistič 500 ml Tmel Prestolith easy biela 420 g plechovka • Vozidlá, domy a kutilstvo

Špeciálny odmasťovací čistič za studena na brzdové a spojkové diely.

Vlastnosti výrobku

4. Spreje Presto Rallye

• Špeciálne chemické zloženie • Silný odmasťovací účinok • Mechanické čistenie pomocou koncentrovaného nástreku • Neobsahuje chlorovaný uhľovodík • Odparuje sa rýchle a bez zvyšku

5. Presto Gum a pomocný materiál 6. Technické spreje

Oblasti použitia

• Odstraňovanie olejov, tukov, prachu, zbytkov po zváraní a pájkovaní • Odstraňuje kyseliny • Čisti karburátorov, brzdy, spojky, vstrekovací systém a ďalšie časti auta, Popis: brzdové prítlačné kotúče Čistič bŕzd

Vrchný NC dokončovací tmel Presto Čistič motorov za studena 7. Presto clean - starostlivosť Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

500 ml

+ 306185

6 ks

11 Obj. č. Obj. è. +157196 +601457

o pokožku

Čistič klimatizácie Presto

13

Baliaca jednotka Balenie 6 ks 6 ks

15

25

Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie po na brúsených plochách. Po mastných jemnom zvyškov brúsenía povlakov. poskytuje ideálny povrch pre Vysoko účinný čistič zastôp studena odstránenie olejov, tuku, nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Vlastnosti Vlastnostivýrobku výrobku

•• Obsahuje Je možnérozpúšťadlo brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C •• Odmasťuje Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

Oblasti použitia použitia Oblasti

Dokončovanie povrchov •• Diely motorov a predupravených vozidlá Odstraňovanie •• Stroje, náradie stôp po brúsení a nerovnostiach • Obloženie, podlahy

Účinný sprej na osvieženie a čistenie klimatizačných a cirkulačných systémov vozidla.

Vlastnosti výrobku

• Plechovka sa jednoducho umiestni vo vnútri vozidla. Akonáhle sa spustí aktivátor, obsah sa automaticky vyparuje. Učinné látky cirkulujú v aute pri zatvorených dverách a s motorom v chode. • Antibakteriálne a antifungicídne účinky. • Čistič 215995 vybavený aplikačnou hadičkou.

Popis Farba Obsah Popis: Prepravná NC kombinovaný tmel tmavá šedá 100jednotka g tuba SS karta NC kombinovaný tmel tmavá šedá 100 g tuba Čistič motorov za studena 1000 ml NC kombinovaný tmel tmavá šedá 250 g plechovka

Obj. è. Obj. č. +601518 +601525 +803871 +601532

Balenie Baliaca 24 ks jednotka 12 ks 612 ksks

Striekací tmel Presto Čistič motorov Presto

Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. Veľmi kvalitný a účinný čistič motorov.

Oblasti použitia

• Osobné aj nákladné automobily. • Rovnako vhodný ako osviežovač v domácnosti

10

Balenie

Vlastnosti výrobku • Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri Vlastnosti výrobku Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Jablko Levanduľa Citrón Pomaranč Zmes Čistič s hadičkou

150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 400 ml

+157134 +157097 +157110 +157127 +157103 + 215995

12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 6 ks

• Opieskovateľný: po 2-3 hodinách Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm •80°C Špeciálne vyvinutý na odstránenie olejov a• tukov • Čistí motory a diely podvozku použitia •Oblasti Nezanecháva zvyšky Lakovne •• Silne odmasťovací účinok • Vyrovnávanie väčších nerovností

Oblasti použitia

• Domácnosť: práčky • Záhrada: elektrické stroje • Vozidlá: motory • Mopedy: motory

Popis: Popis

jednotka Farba Prepravná Obsah

Obj. Obj. č. è.

Baliaca Balenie jednotka

Striekací tmel Čistič motorov

béžova400 ml 1,5 kg plechovka

+854941 +306208

ks 66 ks

211


Tmel Prestoflex jemný

Odstraňovač olejových škvŕn Presto

mazanie

Účinný odstraňovač škvŕn s jednoduchým použitím.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

• Vlastnosti výrobku • Vysoko účinný • Jednoduché použitie • Pôsobí na savom aj nesavom povrchu

Sprej Presto na ochranu pólov batérie Oblasti použitia

Oblasti použitia

• Asfalt, škvára, betón atď. • Vhodný hlavne na čistenie zaolejovaných dielenských podláh • Bicykle

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Odstraňovač olejových škvŕn

400 ml

157172

6 ks

Penový čistič Univerzálne použiteľný penový čistič.

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Penový čistič

500 ml

790430

6 ks

Balenie

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

• Dlhodobo chráni pred koróziou • Zaisťuje plynulý prietok prúdu •Tmel Zabraňuje unikaniu prúdu aeasy poklesu -napätia Prestolith odľahčený • Zvyšuje životnosť batérie Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické •Tmel Použiteľný pri teplotách od -30°C do +130°C vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách. Oblasti použitia

1. Tmely

1

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6 Obj. č.

Baliaca jednotka

157059

6 ks

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá Syntetické • Modelárstvo priľnavé mazivo Presto • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Farba Vysoko odolné, bezfarebné priľnavé mazivo s dlhodobým účinkom. Pred použitím sa easy doporučuje Tmel Prestolith biela očistenie montážnym čistiacim prostriedkom.

9

11

5. Presto Gum a pomocný materiál 6. Technické spreje

• Nepoškodzuje lak • Odstraňuje organické znečistenie • Nezanecháva škvrny

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

•• Spoje, závesy, zámky dverí atď. povrchov Dokončovanie predupravených • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Odstraňovač asfaltu

400 ml

306215

6 ks

15

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Oblasti použitia •Oblasti Na premazávanie kovových a plastových mechanických častí použitia Popis:

13

Obsah

• Chráni pred opotrebením a zlepením • Potláča hluk • Vynikajúca mechanická a tepelná stálosť NC dokončovací tmel Presto je •jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jem•Vrchný Vynikajúca priľnavosť • Vysoká viskozita O-krúžok neutrálny, tj. nenapadá tesnenie vyhladzovanie brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre •né Zanecháva lepkavý stôp povrchpo• Značne odolný voči poveternostným vplyvom farbou alebo lakovanie. •nasledujúce Odolný vočinátery soliam,základnou riedi kyseliny a žieraviny • Poskytuje dobrú antikoróznu ochranu a odpudzuje vodu • Obsahuje PTFE (polytetrafluóretylén) Vlastnosti výrobku • Odolný voči teplotám od -40 °C do +180°C • Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

Vlastnosti výrobku

Medený sprej Presto

Popis

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Syntetické priľnavé mazivo Farba

400 ml Obsah

157226 Obj. è.

6 ks Balenie

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

400 ml Obsah

306383 Obj. è.

6 ks Balenie

+854941

6 ks

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

Vysoko tepelne odolné mazivo s vysokým obsahom medi, silno priľne k povrchu.

Striekací tmel Presto

Univerzálny čistiaci sprej Presto

Vlastnosti Dvojzložkovývýrobku striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších

Rozpúšťa a odstraňuje silné znečistenia.

•nerovností Odolný voči kyseline, vode a Dá solisa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. v jednej operácii. • Chráni proti korózii výrobkua oxidácii •Vlastnosti Zabraňuje korodovaniu Dobapripoužiteľnosti: 30°C– do 40 +250°C minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri •• Stály teplote od -40 • Opieskovateľný: 2-3 hodinách Nástrekovývlastnosťami tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm •80°C Pri vrcholovom zaťažení po 1100°C s trvalými•ochrannými

Vlastnosti výrobku

• Nezanecháva zvyšky • Nevodivý • Špeciálna aplikácia pomocou silného cieleného nástreku • Špeciálny ventilček umožňuje nástrek vo všetkých polohách • Silný odmasťovací účinok

12

Obj. è.

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka

Vlastnosti výrobku Vrchný NC dokončovací tmel Presto

Vysoko účinný odstraňovač dechtu na jednoduché odstránenie organického znečištenia aj na ťažko dostupných miestach.

• Univerzálne použitie • Vhodný na odmastenie kovových dielov alebo rôznych plastov • Lode, prívesy: guma, živica

Obsah

biela biela biela

4. Spreje Presto Rallye

Odstraňovač asfaltu Presto

Oblasti použitia

Farba

Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný

Oblasti použitia

Oblasti použitia

• Motor: asfalt, guma • Motorové vozidlá: asfalt, guma, živica • Lode, prívesy: guma, živica

OBSAH

Vlastnosti výrobku

Popis

3. Špeciálne farby Presto

• Ľahko odstraňuje prach, tuk a nikotín • Rýchloschnúci • Zanecháva príjemnú vôňu

Oblasti použitia

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón • Vyplňovanie predupravených Modrý nástrekový tuk na ochranu povrchov batérií. • Vozidlá, stavba lodí

• Póly baterií Vlastnosti výrobku • Držiak batérie • Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2Popis: - 4 % •Bod vznietenia pribl.Prepravná 33°C jednotka • Pripojovacie svorky • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný • Ukostrovací kábel voči teplote do 180°C po vytvrdení Sprej na ochranu pólov baterií 400 ml • Lode, karavany: guma, živica

Vlastnosti výrobku

• Všetko okolo áut, napr. sedadlá, podlaha, dvere a obloženia stropu, okenné sklá, zrkadlá, lišty. Všetko v domácnosti, kancelárii, kutilstve: sklo, chróm, plasty, monitory, skrine počítačov, telefóny, rolety, bicykle atď.

Technické spreje Presto - Lube

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

Oblasti použitia Oblasti použitia • Lakovne Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Univerzálny čistič

500 ml

157202

6 ks

• Závesy, zámky • Vyrovnávanie väčších nerovností • Motorové vozidlá: súčasť turbín, bŕzd, výfukových systémov, ochrana kontaktov batérií • Závity skrutiek, tesnenia • Nevhodné u automobilov s ABS!

Popis: Medený sprej Popis Striekací tmel

Farba béžova

1,5 kg plechovka

213


Tmel Prestoflex jemný

Presto PTFE – teflónový sprej

údržba

Univerzálne viacúčelové mazivo na základe minerálnych olejov a PTFE. Toto vysoko účinné mazivo sa úplne odparuje.

Vlastnosti výrobku

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

Vlastnosti výrobku

• Transparentná beloba • Odolný voči vysokému tlaku • Bez silikónu • Odpudzuje vodu • Neutrálna pH hodnota • Ochrana proti korózii

Oblasti Sprej napoužitia odstránenie pískania bŕzd Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón • Vyplňovanie predupravených povrchov Špeciálny ochranu brzdového systému. • Vozidlá,výrobok stavbana lodí

PTFE sprej

400 ml

306338

6 ks

Vlastnosti výrobku

Oblasti použitia

• Mopedy, bicykle: prevody, reťaze, ráfiky, hriadele pedálov • Motorové vozidlá: závesy, strešné okná, zámky, stierače, automatické antény • Zábava: zbrane, luky a šípy • Lode, karavany: kabeláž, posuvné dvere, náradie

Technické spreje Presto – Care

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

OBSAH

• Vynikajúca priľnavosť. • Odstraňuje pískanie bŕzd a chráni pred ním, Prestolith easy - odľahčený Tmel zaisťuje veľmi dobrú antikoróznu priľnavosť.

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný

biela biela biela

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

1. Tmely

Silikónový sprej Presto

•dokonca Brzdy aj pri nízkych teplotách.

Veľmi kvalitné mazivo zvlášť vhodné na syntetické povrchy. Ošetrené plastové povrchy bez zafarbenia.

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

• Bezfarebný • Impregnačný účinok • Netoxický • Teplota pri aplikácii od -50°C do +200°C • Odpudzuje vodu • Odolný voči chemikáliám • Nezlepuje a nespeká sa

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2Popis: - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C Prepravná jednotka • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný voči teplote do 180°C po vytvrdení Sprej na odstránenie pískania bŕzd 400 ml

Oblasti použitia

Oblasti použitia

• V domácnosti: digestory, posuvné okienka, ochrana pred slnkom, ventily studenej a horúcej vody, tesnenia dverí • Garáž: náradie •Motorové vozidlá: kabeláž, viečka, tlmiče, Popis: hadicové spojky, bezpečnostné pásy • Mopedy, motocykle, bicykle: ošetrenie ráfikov a pneumatík Silikónový sprej

3. Špeciálne farby Presto

Obj. č.

Baliaca jednotka

157066

6 ks

9

4. Spreje Presto Rallye

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

400 ml

306345

6 ks

11

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá • Modelárstvoelektrického systému Presto Ochrana • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou

5. Presto Gum a pomocnýPopismateriál Farba

Tmel Prestolith easy biela Veľmi dobrá roztekavosť zaisťuje elektrickú ochranu dokonca aj u tých najmenších čiastočiek odstránením vody a vlhkosti. Uvoľňuje skorodované kontakty.

6. Technické spreje

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Oblasti použitia výrobku •Vlastnosti Rádioprijímače • Garáž: náradie

Vlastnosti výrobku

• Aplikuje sa pri -30°C až +180°C • Odpudzuje vodu • Chráni proti kyselinám a soliam • Neutrálna ph hodnota • Chráni proti hrdzaveniu

Je možnévozidlá: brúsiť po 2-3 hodináchkabeláž, • V závislosti •• Motorové rádioprijímače, prípojkyna teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C Hustota hudobné pri 20°C:systémy 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám •• Zábava: • Lode, karavany: motory a náradie Oblasti použitia • Motory, bicykle • Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Oblasti použitia

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Tuk v spreji, biely

400 ml

306352

6 ks

15

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

•Vrchný Izoluje NC protidokončovací vlhkosti • Rýchly Chráni pred problémami so spúšťaním tmelúčinok Presto• je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jem•né Odstraňuje vlhkosť •stôp Antikorózny účinok plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre vyhladzovanie po brúsených nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Univerzálne mazivo s antikoróznymi účinkami.

13

Obsah

Vrchný NC dokončovací tmel Presto Vlastnosti výrobku

Biely tuk Presto

• Závesy, ochrana pred slnkom, tažné zariadenia • Mopedy: guličkové ložiská • Motorové vozidlá: batérie, strešné okná, tiahla, kardanový hriadeľ • Zábava: kolieskové korčule • Lode, karavany: motory, závesy

1

Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické

Oblasti vlastnosti:použitia zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,

Sprej Presto na klinový remeň

Popis

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Ochrana el. systému Farba

400 ml Obsah

306369 Obj. è.

6 ks Balenie

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

Odstraňuje kĺzanie a škrípanie remeňa. Striekací tmel Presto

Vazelína v spreji Presto

Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších Vlastnosti výrobku nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.

• Chráni pred opotrebením. •Vlastnosti Vyhladzuje klinový remeň a predlžuje jeho životnosť. výrobku •• Zvyšuje sa účinnosť ťahovej silyminút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri Doba použiteľnosti: 30 – 40

Vynikajúce mazivo bez kyselín.

Vlastnosti výrobku

80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm

• Bez kyselín • Vynikajúce mazivo • Antikorózne účinky • Vysoko kvalitné

Oblasti použitia použitia •Oblasti Klinové remene

Lakovnekotúče •• Brzdové Vyrovnávanie väčších nerovností •• Nevhodný pre hladké alebo rebrované klinové remene

Oblasti použitia

• Motorové vozidlá: antény, batérie • Garáže, záhrady: zahradné náradie • Zábava: korčule • Kolíkové a skrutkové spoje • Zámky

14

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Vazelína v spreji

400 ml

306376

6 ks

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Sprej na klinový remeň Farba Popis

400 ml Obsah

157042 Obj. è.

6Balenie ks

+854941

6 ks

Striekací tmel

béžova

1,5 kg plechovka

215


Tmel Prestoflex jemný

Technické spreje

Sprej Presto na kontakty

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

špeciálne Presto - Special Vlastnosti výrobku

Spoľahlivo zamedzuje prechodovému odporu, zvodovému prúdu a stratám napätia v elektrických prípojkách.

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

Vlastnosti výrobku

• Vytláča a odstraňuje vodu a vlhkosť • Vynikajúca priľnavosť a penetrácia • Antikorózna ochrana • Odolný voči soliam a slabým alkáliám • pH neutrálny

Odstraňovač tmelov a tesniacich prípravkov Oblasti použitia

Oblasti použitia

• Elektrické prípojky • Rádioprijímače, televízory • Garáž: náradie • Vozidlá: rádioprijímače, kabeláž, prípojky • Zábava: hudobné systémy • Lode, karavány: motory a náradie • Motory, bicykle

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Sprej na kontakty

400 ml

+157141

6 ks

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, hmôt, drevo,zvyškov betón lepidiel, zapečených zvyškov, farieb, olejov, tukov atď. Na spoľahlivé odstraňovanie tesniacich Popis Farba Obsah • Vyplňovanie predupravených povrchov Tmel Prestoflex jemný biela 250 g plechovka • Vozidlá, stavba lodí Vlastnosti výrobku Tmel Prestoflex jemný biela 500 g plechovka • Veľmi účinné riedidlo Tmel Prestoflex jemný biela 1000 g plechovka • Možno ho s úspechom použiť na zvislých plochách

OBSAH

Obj. è.

Balenie

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

• Špeciálne prísady zaisťujú dlhodobý hĺbkový účinok

Tmel Prestolith easy - odľahčený

Oblasti použitia

1. Tmely

Ochranný sprej proti kunám Tvorí ochranný film v motorovom priestore, ktorý udržuje kuny v úctivej vzdialenosti od vozidla. Nevydáva nepríjemný pach, ale vytvára špeciálny lepkavý ochranný film.

2. Presto BOB a výrobkyPopis: k ochrane proti korózii Prepravná jednotka

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C Odstraňovač tmelov riedidlám. Odolný speňovadlám, • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, a tesniacich prípravkov 400 ml voči teplote do 180°C po vytvrdení

3. Špeciálne farby Presto

Vlastnosti výrobku

• Odolný voči veľkým teplotným zmenám (-30°C do +250°C) • Odolný voči vode, slanej vode, mnohým zásadám a kyselinám • Vysoko účinné zložky umožňujú nástrek aj na pohyblivé časti

Oblasti použitia

• Prísady poskytujú účinnú ochranu, dokonca i studených motorových komôr proti kunám.

Popis: Ochranný sprej proti kunám

Prepravná jednotka 400 ml

Obj. č. +803857

Baliaca jednotka 6 ks

+157080

6 ks

9 11

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí:šok lode – a surfovacie dosky korózie • Vozidlá Studený uvoľňovač • Modelárstvo • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Účinný prostriedok na uvoľnenie skorodovaných častí miestnym ochladením.

5. Presto Gum a pomocný materiál Farba Tmel Prestolith easy

6. výrobku Technické spreje Vlastnosti

biela

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

Je možné brúsiť 2-3 hodinách •• skorodované spojepo každého druhu: • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C Hustotapríruby, pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám • skrutky, prípojky Popis: Prepravná jednotka

Oblasti použitia

Oblasti použitia

Popis: Impregnácia motora

Prepravná jednotka 1000 ml

Obj. č. +803864

Baliaca jednotka 6 ks

15

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Vlastnosti výrobku Oblasti použitia

• Vytlačuje vodu • Účinná ochrana proti korózii

13

Obsah

• Obsahuje vysoko účinný roztekavý a lubrikačný prostriedok na báze minerálnych olejov NCvytvárajú dokončovací tmel Presto •Vrchný Špeciálne zložky krátky šok „chladom“ (-30°C) na skorodované súčiastky, Vrchný ktorý spôsobuje efekt zmrštenia a súčasne preniknutia mazacích komponentov NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jem•né Pôsobí okamžite vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre •nasledujúce Nezanecháva zvyškyzákladnou farbou alebo lakovanie. nátery

Vlastnosti výrobku

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Keramický sprej Presto

Studený šok

400 ml

28

Obj. č.

Baliaca jednotka

+157233

6 ks

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Keramická zmes v spreji bez kovu. Vysoko účinné mazivo, prostriedok na oddelenie korózie a ochranu proti nej. Trvalo zastavuje škrípanie.

Striekací tmel Presto

Vosk Presto na ochranu motorov

Dvojzložkovývýrobku striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších Vlastnosti

Konzervačný vosk s dlhotrvajúcou ochranou. Zanecháva bezfarebný, veľmi priľnavý film.

Vlastnosti výrobku

v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. •nerovností Tepelne odolný a stály • Bez kovu výrobku •Vlastnosti Odoláva teplote do +1200°C Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri •• Zabraňuje korózii 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm • Odoláva soliam, kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Oblasti použitia Oblasti • Lakovnepoužitia

• Jednoduchá aplikácia • Ochrana proti korózii • Veľmi dobrá priľnavosť • Nekvapká a netečie • Priľne na lakované a neupravené povrchy

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Vosk na ochranu motora

400 ml

+157158

6 ks

•• Vhodný na brzdy ABS a ASR Vyrovnávanie väčších nerovností • Taktiež na montáž lambda senzorov

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Keramický sprej Presto Popis Farba

400 ml Obsah

+157073 Obj. è.

6 ks Balenie

+854941

6 ks

Striekací tmel

16

Baliaca jednotka

4. Spreje Presto Rallye

Na ochranu motorového bloku, krytu, líšt a hrán dverí proti korózii pomocou inhibítorov korózie a prostriedku na vytlačenie vody. Ideálny na konzerváciu vozidla pred predajom.

• Komora motora • Okraje, povrchy a dutiny • Vozidlá, dvojstopové vozidlá a stroje všetkých druhov.

6

Obj. č.

Oblasti použitia

Impregnácia motora Presto

• Motorový blok • Kryt motora • Lišty a hrany dverí • Konzervovanie ojazdených vozidiel

1

Prestolith je drevo, kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické •Tmel Aplikácia na kov, keramiku, sklo, pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, vlastnosti: polyetylén zvláštna a polypropylén aj pri nízkych teplotách. •dokonca Vozidlá, dvojstopové vozidlá a stroje všetkých druhov.

béžova

1,5 kg plechovka

217


Tmel Prestoflex jemný Pena na pneumatiky Presto Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový

Sprej Presto na reťaze

tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi Na jednoduché čistenie a starostlivosť o pneumatiky vozidiel jedným jednoduchým krokom. jemného pigmentu a plniva. Jednoducho nastriekajte a nechajte pôsobiť.

Mazivo na všetky reťazou poháňané dopravné prostriedky a systémy. Odolný voči vysokej akceleračnej sile.

Vlastnosti výrobku • Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C Vlastnosti výrobku 3

Vlastnosti výrobku

• Transparentné mazivo • Vysoko účinné a priľnavé • Olej s vlastnosťami tuku • Tixotropný • Predlžuje životnosť reťazí • Odolný voči vysokým tlakom

Oblasti použitia

• V domácnosti: pánty • Garáž: nástroje • Motocykle a bicykle: reťaze, prevody, valivé ložiská • Vozidlá: vlečné zariadenia, reťaze, batérie • Lode, karavány: motory, náradie, pánty • Reťazové píly • Hydraulické systémy

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Sprej na reťaze

400 ml

+306390

6 ks

6 9

4. Spreje Presto Rallye

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Lepidlo v spreji

400 ml

+306321

6 ks

• V domácnosti: závesy • Garáž: náradie • Modelárstvo • Vozidlá: závesy • Zábava: zbrane, kolieskové korčule, • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou rybárske náčinie • Lode, karavány: náradie, závesy

Popis:

5. Presto Gum a pomocný materiál Farba Popis olej Penetračný 6. Technické spreje

Tmel Prestolith easy

biela

Prepravná jednotka Obsah 400 ml 420 g plechovka

11 Obj. č.

Baliaca jednotka

Obj. è. +306314 +601457

6Balenie ks 6 ks

Vrchný NC Presto dokončovací tmel Presto Rýchly štart

15

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Vlastnosti výrobku Vlastnosti výrobku • Zmes éteru, propánu a butánu

Je možné brúsiť po 2-3 hodinách motorov • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C •• Vhodný do naftových i benzínových • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

• Po aplikácii nehorľavý (bez riedidla) • Nekoroduje • Jemne penivý • Jemne bázický • Prebytočný sprej je ľahké odstrániť vodou • Obsahuje inhibítory na ochranu voči korózii

13

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemTáto horľavá zložka rýchly štart. Jednoducho nastriekajte do sacieho filtra motora. né veľmi vyhladzovanie stôpumožňuje po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Vlastnosti výrobku

Oblasti Oblasti použitia použitia Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Sprej na zisťovanie netesností

300 ml

+157219 6 ks

•• Spaľovacie motory každého druhupovrchov napr.: Dokončovanie predupravených •• Vozidlá, dvojstopové nákladné vozidlá, transportéry Odstraňovanie stôp vozidlá, po brúsení a nerovnostiach • Reťazové píly, motorová rezačka Popis Popis: • Benzínová kosačka na trávu NC kombinovaný Rýchly štart tmel • Traktory, agregáty NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

Farba

Prepravná jednotka Obsah

Obj. Obj. č. è.

Baliaca Baleniejednotka

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100400 g tuba ml SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

+601518 +306413 +601525 +601532

624ksks 12 ks 12 ks

Obj. č.

Baliaca jednotka

606373 725470 Obj. è. 891700 +854941 606540 725487

6 ks 6 ks Balenie 6 ks ks 66 ks 6 ks

Cockpit sprej Presto Striekací tmel Presto

Multifunkčný sprej Presto

Dvojzložkový tmel namateriály, báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších Oživuje, čistí a striekací chráni syntetické kožu a plasty v 5 vôňach. nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.

Univerzálny, veľmi kvalitný olej na mazanie a ochranu kovových a gumených súčastí. Uvoľňuje zahrdzavené skrutky a odstraňuje naftový decht, vosk a zvyšky lepidla.

Vlastnosti Vlastnostivýrobku výrobku

• Cockpit sprej Presto na vodnej báze bez rozpúšťadiel čistí, chráni a predlžuje životnosť palubných • Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri dosiek a iných plastových povrchov v automobile. Zároveň má antistatické účinky, takže odpudzuje 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm prach. V interiéri vozidla dlhodobo zanecháva príjemnú vôňu. Vzhľad: saténový lesk Oblasti použitia

Vlastnosti výrobku

• Dobrý penetračný účinok a spoľahlivé odpudzovanie vlhkosti • Čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu • Odolný voči teplote od -50°C do +250°C • Bez silikónu

18

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

Oblasti použitia • Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary Oblasti použitia • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá

Veľmi kvalitný sprej na zisťovanie netesností plynového potrubia a systému so stlačeným vzduchom. V prípade netesnosti sa tvoria bubliny. Prihlásené na certifikáciu DVGW.

• Možnosť použitia na všetky údržbové práce v domácnosti aj dielni.

1

3. Špeciálne farby Presto

Sprej na zisťovanie netesností

Oblasti použitia

1. Tmely

• Je možné približne popred 30 minútach • Stály mazacíbrúsiť účinok • Chráni vlhkosťou •aVyžaduje koróziou tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C 2 • Odolný Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm •• Rýchly a účinný • Uvoľňuje skrutkové spojevoči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný teploteMOS2, do 180°C pozaisťuje vytvrdení •voči Obsahuje ktorý dodatočnú ochranu • 360° ventilček strieka všetkými smermi

• Kontaktné lepidlo na základe syntetického kaučuku • Rýchla a spoľahlivá aplikácia • Na trvalú súdržnosť: nastriekajte na obidve kontaktné plochy • Na dočasnú súdržnosť: nastriekajte len jednu kontaktnú plochu • Dávkovací pomer nastaviteľný striekacou tryskou

• Motorový blok • Kryt motora • Lišty a hrany dverí • Konzervovanie ojazdených vozidiel

Balenie Baliaca jednotka 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks

Vlastnostivýrobku výrobku Vlastnosti

Vlastnosti výrobku

Oblasti použitia

Obj. è. Obj. č. +601211 +833120 +157189 +601235

Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, Odstraňuje znižujeteplotách. trenie a umožňuje jednoduché vyskrutkovanie skorodovaných skrutiek. dokonca ajprach, pri nízkych

Stabilný priľnavý sprej vhodný na rôzne použitie. Jednoduché bezproblémové nanášanie.

• Podlahové krytiny: koberec, korok, guma • Penová guma, papier, lepenka, textílie, koža • Plasty, fólie • Kov, drevo

OBSAH

Obsah Prepravná jednotka 250 g plechovka 500 g plechovka 400 ml 1000 g plechovka

Tmel Prestolith easy - odľahčený Penetračný olej – uvoľnovač korózie

Lepidlo v spreji Presto

Oblasti použitia

Hustota pri 20°C:účinok 1,7 kg/dm • Vyžaduje tužidlo: 2 -vlhkosti 4 % • Odolný voči kyselinám, •• Dobrý penetračný a spoľahlivé odpudzovanie zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C • Čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu • Odolný voči teplote od -50°C do +250°C Oblasti použitia • Bez silikónu • Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón Popis Farba • Vyplňovanie predupravených povrchov Popis: Oblasti Tmel Prestoflex jemný biela • Vozidlá, použitia stavba lodí • Možnosť použitia na všetky údržbové práce Tmel Prestoflex jemný biela Čistiaca pena na pneumatiky v domácnosti aj dielni. Tmel Prestoflex jemný biela

• Lakovne

Oblasti použitia • Vyrovnávanie väčších nerovností

• palubné dosky a všetky syntetické, kožené a plastové povrchy Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Multifunkčný sprej

400 ml

+157165

6 ks

Popis: Cockpit sprej – jablko Cockpit sprej – levanduľa Popis Farba Cockpit sprej – citrón Striekací tmel béžova Cockpit sprej – pomaranč Cockpit sprej – zmes

Prepravná jednotka 300 ml 300 ml Obsah 300 ml 1,5300 kg plechovka ml 300 ml

219


4.

Tmel Prestoflex jemný

Presto špeciálne spreje

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

Vlastnosti výrobku

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

Oblasti použitia

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón • Vyplňovanie predupravených povrchov • Vozidlá, stavba lodí

OBSAH

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný

biela biela biela

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

Tmel Prestolith easy - odľahčený

1. Tmely

1

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6

Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách.

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný voči teplote do 180°C po vytvrdení

3. Špeciálne farby Presto

9

4. Spreje Presto Rallye

11

Oblasti použitia

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá • Modelárstvo • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou

5. Presto Gum a pomocnýPopismateriál Farba Tmel Prestolith easy

6. Technické spreje

biela

13

Obsah

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

Vrchný NC dokončovací tmel Presto

15

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

Oblasti použitia

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Striekací tmel Presto Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.

Vlastnosti výrobku

• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm

Oblasti použitia

• Lakovne • Vyrovnávanie väčších nerovností

20

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Striekací tmel

béžova

1,5 kg plechovka

+854941

6 ks

221


Tmel Prestoflex jemný

5.

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

Presto RALLYE spreje

Vlastnosti výrobku

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

Oblasti použitia

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón • Vyplňovanie predupravených povrchov • Vozidlá, stavba lodí

OBSAH

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný

biela biela biela

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

Tmel Prestolith easy - odľahčený

1. Tmely

1

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6

Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách.

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný voči teplote do 180°C po vytvrdení

3. Špeciálne farby Presto

9

4. Spreje Presto Rallye

11

Oblasti použitia

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá • Modelárstvo • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou

5. Presto Gum a pomocnýPopismateriál Farba Tmel Prestolith easy

6. Technické spreje

biela

13

Obsah

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

Vrchný NC dokončovací tmel Presto

15

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

28

Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

Oblasti použitia

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Striekací tmel Presto Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.

Vlastnosti výrobku

• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm

Oblasti použitia

• Lakovne • Vyrovnávanie väčších nerovností

22

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Striekací tmel

béžova

1,5 kg plechovka

+854941

6 ks

223


6. 4.

Tmel Prestoflex jemný Odhrdzovacia tužka Presto Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový

Presto BOB BOB aa výrobky výrobkyantikoróznej Presto antikoróznej ochrany ochrany

tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi Odhrdzovacia tužka Presto s jemnými sklenenými vláknami (bez drôtov), jemného pigmentu a plniva. slúži na odstránenie malých skorodovaných bodových miest – bez škrabancov. Vlastnosti výrobku Balená je vo fólii vrátane 2 náhradných štetcov. • Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, Vlastnosti výrobku zásadam, riedidlam vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C • Jednoduché použitie, aj• rýchlo na malých poškodených plochách

Presto BOB antikorózny tmel (č.1) Predbežná antikorózna úprava na základe polyuretánov vytvrdzovaných vo vlhkom prostredí. Rýchlo, ľahko a spoľahlivo vytvrdzuje a izoluje všetky skorodované povrchy. Vyhodnotený inštitúciou pre testovanie výrobkov, TÜV Rheinland a BAM Berlin, ako „veľmi dobrý“. Pretierateľný základovou farbou Presto BOB.

• Nezanechává škrabance

Oblasti použitia

• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón

Oblasti použitia • Vyplňovanie predupravených povrchov •• Vozidlá Vozidlá, stavba lodí • Motocyke • Bicykle • Lakované povrchy

Presto BOB antikorózny tmel je možné použiť aj na značne skorodované súčasti.

OBSAH

Vlastnosti výrobku • Aplikácia: kefkou, štetcom • Výdatnosť 100 ml balenia je cca. 1.0 m² • Farebný odtieň: transparentný, nažltlý • Bod vzplanutia: 35° • Hustota: 0,92 g/dm3 • Pretierateľný po 8 až 24 hodinách Oblasti použitia • Skorodované kovové súčiastky

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný

biela biela biela

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

Popis:

Tmel Prestolith easy - odľahčený

Obj. č.

1. Tmely

Popis

Prepravná jednotka

Presto BOB antikor.tmel Presto BOB antikor.tmel Presto BOB antikor.tmel

100ml 250ml 750ml

Obj. è. 603710 603727 603734

Baliaca jednotka 12ks 12ks 12ks

tuhou tmelu špecifické +329009 Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, Pero ktorés náhradnou dávajú tomuto Náhradná tuha knapätím peru +328996 vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách.

Baliaca jednotka

1

24 ks 1 ks

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii

6

Vlastnosti výrobku

• Je možné brúsiť približne po 30 minútach Ochrana pred koróziou Presto• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C 2

3. Špeciálne farby Presto

9

• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný voči teplote do 180°C po vytvrdení Organická emulzia na vodnej báze na ochranu pred koróziou. Zastavuje neutralizuje proces korodovania. Oblastia použitia Po reakčnej dobe poskytuje plochukarosériách) na tmelenie •aZvary lakovanie. • Podvozok (dokonce aj priideálnu plastových

4. Spreje Presto Rallye

Antikorózna základová farba Presto BOB (č. 2)

11

• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá

Rýchloschnúca antikorózna základová farba bez olova a chrómu s aktívnou pigmentáciou na báze špeciálnej disperzie syntetických živíc. Vyhodnotená inštitúciou pre testovanie výrobkov, TÜV Rheinland a BAM Berlin, ako „veľmi dobrá“. Vysoko účinná v kombinácii s antikoróznym tmelom Presto BOB.

5. Presto Gum a pomocný materiál

Oblasti použitia • Modelárstvo

•• Vozidlá Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis Farba Obsah • Bicykle Tmel Prestolith easy biela 420 g plechovka • Motocykle • Stavba lodí • Záhradné lampy Vrchný NC dokončovací tmel Presto Popis: Prepravná jednotka • Kovopriemysel Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemOchrana predposkytuje koróziou ideálny povrch 100 ml né vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení pre Ochrana pred koróziou 250 ml nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Vlastnosti výrobku • Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom • Farebný odtieň: šedý matný • Bod vzplanutia: 42°C • Hustota: 1,25 g/cm3 • Výborná priľnavosť • Pretierateľný po 2 hodinách vrchnými lakmi

Balenie

6. Technické spreje

+601457

6 ks

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Obj. č.

Baliaca jednotka

+603079 +603086

36 ks 12 ks

Vlastnosti výrobku

Popis Antikorózna základová farba Antikorózna základová farba Antikorózna základová farba

Prepravná jednotka

Obj. è.

100 ml plechovka 250 ml plechovka 750 ml plechovka

603819 603826 603833

Baliaca jednotka 12 ks 12 ks 6 ks

13

Obj. è.

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

Oblasti použitia • Železo, ocel, Zinok, neželezné kovy, Hliník

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

15

25 26 28

• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám

Oblasti použitia

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Kombinované balenie Presto BOB Praktické kombinované balenie obsahuje 20g BOB antikoroznej základovej farby a 100g BOB antikorózneho tmelu, na zalisovanej karte. Úspešne testovaný TÜV Rheinlad a Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM). V teste výrobkov vyhodnotený ako “veľmi dobrý”.

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Striekací tmel Presto

Vlastnosti výrobku • Antikorózny tesniaci tmel spolu so základovou farbou Presto BOB vytvárajú jedinečnú ochranu proti korózii • Dá sa nanášať priamo na čistý kov, alebo pozink • Odolný voči teplote do 120°C

Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.

Oblasti použitia • Oceľ • Zinok • Neželezné kovy • Skorodované alebo čisté povrchy

Oblasti použitia

Vlastnosti výrobku

• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri 80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm

Popis

Prepravná jednotka

Obj. è.

Baliaca jednotka

Kombinované balenie Kombinované balenie

SS karta, 2 x 20 ml SS karta, 2 x 100 ml

603864 603871

36 ks 12 ks

20 24

Popis

• Lakovne • Vyrovnávanie väčších nerovností

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Striekací tmel

béžova

1,5 kg plechovka

+854941

6 ks

225


7.

Tmel Prestoflex jemný

8.

Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi jemného pigmentu a plniva.

Presto Gum a pomocný materiál

Vlastnosti výrobku

• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám, Neviditeľné rukavice Prestoclean zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C

Montážna pasta Presto na výfuky

Oblasti použitia Neviditeľné rukavice Prestoclean boli vyvinuté na ochranu rúk pred znečistením olejmi, • Vyplňovanie nerovných plôch:lepidlom, kov, drevo, betón špinou, lakmi a farbami, tmelom, polyuretánovou penou atď. • Vyplňovanie predupravených povrchov inštitútom DERMATEST Popis Výrobky Prestoclean sú KLINICKY TESTOVANÉ Tmel Prestoflex jemný • Vozidlá, stavba lodí Gesellschaft für allergologische Forschung (spoločnosť pre výskum alergií) Tmel Prestoflex jemný Tmel Prestoflex jemný Vlastnosti výrobku

Montážny tmel Presto je tmeliaca pasta na báze vodného skla. Aplikujte tmel v tenkej vrstve na spracované miesto a potom hneď spojte komponenty dokopy. Tvrdnutie prebieha pri súčastnom zohrievani spoja. Umožňuje ľahkú montáž a rýchle odstránenie časti výfuku.

OBSAH

Vlastnosti výrobku • • • • •

Farebný odtieň tmavošedý Bez zápachu Obsah pevných častíc 71% +/- 1% Hustota pri 20°C: 1,68 kg/dm3 pH hodnota: 9.8

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

biela biela biela

250 g plechovka 500 g plechovka 1000 g plechovka

+601211 +833120 +601235

6 ks 6 ks 6 ks

• Dermatologicky testovaný, jemný a ošetrujúci ruky • Biologicky úplne odbúrateľný Tmel Prestolith easy - odľahčený • Ekonomické použitie • Ľahko umývateľný vodou Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami, dokonca aj pri nízkych teplotách. Oblasti použitia Popis: Prepravná jednotka • Ideálne na ochranu pred znečistením Vlastnosti výrobku • Pri práci v dielňach, tlačiarňach, výrobe podvozkov, Je možnéspracujúcom brúsiť približne minútach • Vyžaduje tužidlo: 2Neviditeľné - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C200 ml tuba rukavice • priemysle farby,pona30stavbách 2 • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, pripriemyselných 20°C: 0,85 kg/dm Neviditeľné rukavice riedidlám. Odolný 650 ml • aHustota v ďalších odvetviach voči teplote do 180°C po vytvrdení

1. Tmely

Oblasti použitia

• Na utesnenie pripojovacích spojov, ako objímka, svorky

Presto Clean – starostlivosť o pokožku

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Montážna pasta na výfuky Montážna pasta na výfuky

170 g tuba 60 g vrecúško

+ 603123 + 603130

12 ks 50 ks

2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii 3. Špeciálne farby Presto

1 6

Obj. č.

Baliaca jednotka

604038 604045

12 ks 4 ks

4. Spreje Presto Rallye

11

Oblasti použitia

• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary Dávkovač Prestoclean

Presto tesniaca hmota na výfuky

• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá • Modelárstvo Praktický dávkovač na čisté, ekonomické a hygienické používanie pasty na umývanie rúk. • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou Popis

5. Presto Gum a pomocný materiál Farba

Špárovací tmel Presto je tmeliaca pasta na báze alkalického silikátu. Výrobok môžme ľahko spracovať, v prípade potreby použiť malé množstvo vody.

Tmel Prestolith easy

Oblasti použitia

6. Technické spreje

biela

• Farebný odtieň: tmavošedý • Bez zápachu • Obsah pevných častíc 71% +/- 1% • Hustota pri 20°C: 1,68 kg/dm3 • pH hodnota: 9.8

Obj. è.

Balenie

420 g plechovka

+601457

6 ks

25

8. Ochrana spodku vozidla - UBS

26

Popis: vrstvy • Bod vznietenia: pribl.Prepravná • Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke 29°C jednotka • Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám Dávkovač 650 ml

9. Maskovacie a izolačné pásky HPX

• Opravy dier, trhlín a perforácie Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Tesniaca hmota na výfuky Tesniaca hmota na výfuky

200 g sada s GF bandážou 200 g plechovka

+ 603109 + 603147

12 ks 12 ks

Oblasti použitia

• Dokončovanie predupravených povrchov • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach

Presto čistič rúk

Pasta Prestoclean s obsahom drevnej múčky.

Presto Antistatická utierka

15

7. Presto clean - starostlivosť o pokožku

Vlastnosti výrobku

Oblasti použitia

13

Obsah

• Dielne • Priemyselné spoločnosti Vrchný NC dokončovací tmel Presto • Práčovne • Toalety Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.

Vlastnosti výrobku

9

Obj. č.

Baliaca jednotka

839306

1 ks

28

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel NC kombinovaný tmel

tmavá šedá tmavá šedá tmavá šedá

100 g tuba SS karta 100 g tuba 250 g plechovka

+601518 +601525 +601532

24 ks 12 ks 12 ks

Vlastnosti výrobku

• Bez riedidla Striekací tmel Presto • Bez mydla • Prírodné brusné materiály nepoškodzujúce pokožku Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších • pH neutrálne, nepoškodzuje pokožku nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty. • pokožka chránená panolom Vlastnosti výrobku • pasta na umývanie rúk • Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri 80°C • Opieskovateľný: Oblasti použitia po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm

Vlastnosti výrobku

• Ideálna utierka na dokonalú prípravu pred striekaním a lakovaním • Úplne netoxická impregnácia • Zaručene bez silikónu • Neschne

Oblasti použitia

• Vhodná na odstánenie silného znečistenia spôsobeného preOblasti použitia dovšetkým nerozpustnými komponentami na báze olejov, tukov • Lakovne a pigmentov pri práci v dielňach, tlačiarňach, výrobe podvozkov, • Vyrovnávanie väčších nerovností priemysle spracujúcom farby, stavbách a ďalších priemyselných odvetviach.

• Vhodná pre všetky laky

Popis: Antistatická utierka

26

Prepravná jednotka

Obj. č.

Plastové vrecúška 5 ks + 610022

Baliaca jednotka 20 k

Popis:

Prepravná jednotka

Obj. č.

Baliaca jednotka

Presto čistič rúk s drevenou múčkou

10 litrov

604281

4 ks

Popis

Farba

Obsah

Obj. è.

Balenie

Striekací tmel

béžova

1,5 kg plechovka

+854941

6 ks

227


www.tradix.sk

MOTIP DUBLI B. V. Wolfraamweg 2 8471 XC Wolvega Phone: 0031 561-69 44 00 Fax: 0031 561-69 44 11 e-mail: info@nl.motipdupli.com

MOTIP DUPLI S.A. Frankrijkstraat 8 B-9140 Temse Phone: 0032-37 10 90 30 Fax: 0032-37 10 90 50 e-mail: sales@motip.be MOTIP DUPLI s.r.o. Popuvky 196 CZ-66441 Troubsko Phone: 0042-05 47 42 47 00 Fax: 0042-05 47 22 86 86 e-mail: prodej@cz.motipdupli.com

MOTIP DUPLI GmbH Kurt-Vogelsang-StraBe 6 D-74855 HaBmersheim Phone: 0049 6266/75-0 Fax: 0049 6266/75-340 e-mail: info@dupli-color.de

Tradix Slovakia spol. s r.o. Kovaľská 1 A SK-040 15 Košice Phone: 00421-55 728-8551 (till ...8553) Fax: 00421-55-684-5555 Mobil: 00421-903-626-900 e-mail: tradix@tradix.sk, www.tradix.sk

MOTIP DUPLI Magyarország Kft. Gubacsi u. 10/a H-1097 Budapest Phone: 0036-1-476-0200 Fax: 0036-1-215-8280 e-mail: motiphun@matavnet.hu

MOTIP DUPLI France Sárl 8 rue de l´lndustrie F-68440 Habsheim Phone: 0033-3-89 31 84 31 Fax: 0033-3-89 44 20 92 e-mail: info@motip-dupli.fr

MOTIP DUPLI IBERICA S.A. C/Acero 2, Poligono Industrial Sur Apartado Correos 189 E-28770 Colmenar Viejo/Madrid Phone: 0034 91-845 01 53 Fax: 0034 91-845 153 e-mail: info@motipdupli-iberica.com

MOTIP DUPLI ITALIA S.P.A. Via Leibardi da Vinci 7/4 I-20090 Cusago (Milano) Phone: 0039-02-90 39 43 28 Fax: 0039-02-90 39 42 57 e-mail: info@motipdupli.it

MOTIP DUPLI Moskau 109316 Moskva P.O.Box 48 RUSSIA Phone: 007-095/276 19 25 Fax: 007-095/956 21 42 e-mail: info@motip-dupli.ru

MOTIP DUPLI Ges. m.b.H Beim Mauthaus Nr. 6 A-2100 Korneuburg Phone: 0043-2262-73 266 Fax: 0043-226273 268 e-mail: info.austria@dupli-color.de

MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o. ul. Glówna 27 51-180 Psary k/Wroclawia Phone: 0048-71 38 78 676 Fax: 0048-71 38 78 724 e-mail: motipduupli@motipdupli.pl

28

MOTIP DUPLI AG Allmendstrasse 30 CH-8320 Fehraltorf Phone: 0041 44/908 38 40 Fax: 0041 44/908 38 50 e-mail: info@duplicolor.ch

898  
898