Page 1

MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA Diplomová práca FA VUT BRNO


exteriérová perspektíva- denná scéna MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


situácia širších vzťahov MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

10

20

M 1:1000 50m


VSTUP KAVIAREŇ

VSTUP REŠTAURÁCIA

MALÁ SÁLA

HLAVNÝ VSTUP

290 DIV.

VEĽKÁ SÁLA 1200 DIV.

VJAZD ZÁSOBOVANIA

VSTUP ZAMESTNANCOV VJAZD DO PARKOVISKA

situácia MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

2

4

M 1:500 10m


VEREJNE PRÍSTUPNÉ PRIESTORY HLAVNÉ KONCERTNÉ PRIESTORY ZÁZEMIE FILHARMÓNIE TECHNICKÝ A PREVÁDZOKOVÝ ÚSEK

2.NP

1.NP

funkčno-prevádzkové celky MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


VEREJNE PRÍSTUPNÉ PRIESTORY HLAVNÉ KONCERTNÉ PRIESTORY ZÁZEMIE FILHARMÓNIE TECHNICKÝ A PREVÁDZOKOVÝ ÚSEK

4.NP

3.NP

funkčno-prevádzkové celky MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


VEREJNE PRÍSTUPNÉ PRIESTORY HLAVNÉ KONCERTNÉ PRIESTORY ZÁZEMIE FILHARMÓNIE TECHNICKÝ A PREVÁDZOKOVÝ ÚSEK

6.NP

5.NP

funkčno-prevádzkové celky MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


B

C

PRVÁ POMOC 24,4 m²

А

KAVIAREŇ 293,6 m²

REŠTAURÁCIA 298,5 m²

BAR 27,4 m²

BAR 48,5 m²

VSTUPNÝ VESTIBUL 465,2 m²

KUCHYŇA 57,1m²

WC Ž 19,3 m²

PRÍPRAVŇA 12,1 m²

WC M 17,6 m²

U.K. 6,6 m²

WC Ž 17,6 m²

WC M 19,1 m² SKLAD ODP. 4,6 m² SUCHÝ SKLAD 20,2 m²

CHLADNÝ SKLAD 12,4 m²

MRAZIAREŇ 12,6 m²

WC M 14,6 m²

SKLAD 14,7m²

WC Ž 12,8 m²

HYG. M 8,5 m² HYG. Ž 8,5 m² SKLAD ODP. 21, 6 m²

ŠATNE MUŽI 10,2 m² ŠATNE ŽENY 10,6 m²

TRAFOSTANICE 36,2 m²

SPRCHY MUŽI 31,1 m²

HLAVNÉ UZÁVERY 23, 5 m²

NÁHR. ZDROJ 9,9 m²

SKLAD 7,5 m²

WC M 14,6 m²

WC Ž 14,6 m²

MUSIC BOX 65,3 m²

BAR-INFO 92,6 m²

LIBRESSO 235,1 m²

SPRCHY ŽENY 29,6 m²

TECH. M. 8,4 m²

А U.K. 8,2 m²

ŠATNE MUŽI 91,2 m²

TEP. VÝMENÍK 78,6 m²

STROJOVŇA VZT 150,4 m²

ŠATNE ŽENY 100,9 m² HYRAULIKA PÓDIA 222,0 m²

WC ŽENY 43,6 m²

WC MUŽI 55,2 m²

STROJOVŇA VZT 69,2 m²

SKLAD 68,8 m²

SKLAD 68,4 m²

SKLAD 64,8 m²

ARCHÍV NÔT 16, 9 m²

SKÚŠOBŇA ORCHESTRU 209,8 m²

DEPOZITÁR 62,5 m²

OBCHOD S HUDOBNINAMI 344,6 m²

VSTUPNÝ VESTIBUL 97,2 m²

pôdorys 1.NP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


B

C

ŠATNE

KAVIAREŇ 115,4m²

А

BAR 30,8m²

REŠTAURÁCIA 176,7m²

PRÍPRAVŇA 11,7 m²

SKLAD 6,9m²

HYG. M 8,5m²

PRÍPRAVŇA 29,7m²

ŠATNE 699,3m²

BAR 24,2m²

HYG. Ž 8,5m² WC M 9,6m²

U.K. WC Ž 12,5m²

SKLAD ŠATŇA ŠATŇA CAFÉ MUŽI

ŠATŇA ŽENY

KANCEL.

KANCEL. WC M 14,4m²

WC Ž 15,2m² ŠATNE

ŠATNE 30,8m²

ŠATNE Ž. 12,1m²

HYG.Ž 9,4m²

ŠATNE M. 12,1m²

HYG.M 9,4m²

SPRCHY MUŽI 11,2m² SKLAD 26,1m²

JEDNOTKY RIADIACEHO SYSTÉMU 87m²

STROJOVŇA VZT 72,3m²

U.K. 8,2m²

VELÍN, INŠPICIENT 31,3m²

SKLAD SEDADIEL 212,4m²

TECH. MIEST. 66,9m²

А

ŠATNE 15,8m²

SKLAD HUD. NÁSTROJOV 71,6m²

SKLAD HUD. NÁSTROJOV 71,6m²

DIELŇA 65,9m²

SKLAD NOTOVÉHO MATERIÁLU 58,0m²

WC Ž 13,3m²

DEPOZITÁR 57,3m²

KNIŽNICA 423,7m²

WC Ž 15,1m²

LADIAREŇ VIOLONČELO 25,3m²

ŠATNE 23,1m²

LADIAREŇ KONTRABAS 29,4m²

LADIAREŇ BICIE 25,9m²

LADIAREŇ HARFA 17,9m²

SKÚŠOBŇA KRÍDLO 25,2m²

ŠÉFDIRIGENT 37,9m²

pôdorys 2.NP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


B

C FILHARMONICKÝ KLUB

HLAVNÝ BUFET 188m²

WC M 18m² BAR 31m²

А А

BAR 21m²

HLAVNÝ BUFET 1876m²

FAJČIAREŇ 76m²

WC Ž 18m²

WC Ž 22m²

WC M 22m²

ŠATŇA 25m²

А

PÓDIUM 228m²

NAHRÁVACIA KABÍNA 21m²

ŠATŇA 25m²

NAHRÁVACIE ŠTÚDIO (SKÚŠOBŇA ZBORU) 109m²

ZÁZ. ORGÁNU 19,5m² KUCHYŇA 16,8m²

DENNÁ MIESTNOSŤ 27,8m²

FAJČIAREŇ 31m²

U.K.

WC M 15,5m²

U.K. 5,5m²

WC Ž 24m²

WC M 24m²

WC Ž 19,1m²

pôdorys 3.NP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


perspektíva foyer MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


perspektíva hlavnej sály MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


štúdia obsadenia pódia/protonávrh sály MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


PÓDIUM 77m² 293os.

B

C А

PÓDIUM 202m² 293os.

PÓDIUM 81m²

ZVUKOVÁ A SVETELNÁ RÉŽIA 38m²

PIANO 36m²

А

ŠATNE 15,8m²

SÓLISTA 22m²

KVARTET 27m²

TUBA, TROMBÓNY 29m²

ZBORMAJSTER 24m²

ASISTENT ZBORMAJSTRA 24m²

TRÚBKY 31m²

HLAVNÁ SKÚŠOBŇA ZBORU 138m²

NÁSTUP NA PÓDIUM (ALT. SKÚŠOBŇA ZBORU) 97m²

WC Ž 12,6m² ŠATNE 15m²

U.K. 3,3m²

WC M 14,6m² LESNÉ ROHY 33m²

pôdorys 4.NP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


B

C А

LOGGIA 3,1m²

ŠATŇA MUŽI 13m²

LOGGIA LOGGIA 6,0m² 6,0m²

LOGGIA 3,1m²

SKÚŠOBŇA DETSKÉHO ZBORU 45m²

ŠATŇA ŽENY 13m²

А

FLAUTY 24m² SKÚŠOBŇA ZBORU 103m² KLARINETY 24m²

HOBOJE 24m²

FAGOTY 24m²

SÓLISTA 22m²

U.K.

1. HUSLE 42m² WC Ž 17,3m²

HOST. DIRIGENT 22m²

2. HUSLE 47m²

HOST. DIRIGENT 22m²

VIOLA 38m²

ŠATŇA 18,6m²

ŠATŇA 18,6m²

SKÚŠOBNŇA DETSKÉHO ZBORU 71m²

WC M 16,5m²

pôdorys 5.NP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


B

C А

ZASADAČKA 50m² OPEN SPACE OFFICE 16m²

А

PERSONALISTA 16m²

ARCHÍV 15m² KUCHYNKA 15m²

RIADITEĽ 38m²

ASISTETNT 23m²

PRÍSALIE 35m²

PRÍSALIE 35m²

ORGÁN 40m²

JEDNACIA MIESTNOSŤ 48m²

WC Ž 14,7m²

WC M 11,5m²

pôdorys 6.NP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


pôdorys strechy MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


pôdorys 1.PP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


pôdorys parkovanie v 2.PP a 3.PP MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+24,550

+24,550

+24,550

+21,700 +21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+6,300

+3,150

0,000

0,000

0,000

-3,300

-3,300

+6,000

+6,000

+8,700

+8,700

rez A-A MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+24,550

+24,550

+21,000

+21,000

+15,400

+15,300

+9,900

+9,900

+6,300

+6,300

0,000

0,000

-3,300

-3,300

+6,000

+6,000

+8,700

+8,700

rez B-B MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+21,000

+21,000

+17,100 +15,300 +13,500

+9,900

+9,900

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

-3,300

-3,300

+6,000

+6,000

+8,700

+8,700

rez C-C MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

severovýchodný pohľad MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

juhovýchodný pohľad MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

juhozápadný pohľad MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

+24,300

+24,300

+21,000

+21,000

+6,300

+6,300

+3,150

+3,150

0,000

0,000

severozápadný pohľad MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012 0

4

8

M 1:400 20m


exteriérová perspektíva- nočná scéna MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012


exteriérová perspektíva- denná scéna MORAVSKO-SLEZSKÁ FILHARMONIE OSTRAVA, ČERNÁ LOUKA

2011/2012

Moravsko-sliezska filharmónia Ostrava  

Predmetom riešenia návrhu je objekt filharmónie na území Černej Louky v Ostrave. Rieši svoju hlavnú koncertnú časť sálov, foyer, a objekt or...