Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD ONLINE DOSTAVA PAKETA

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Studenti: Matea Gavranović, 0246021509 Kristina Matak, 0081124204

Zagreb, ožujak 2014.


Sadržaj 1.

2.

3.

4.

5.

6.

UVOD ............................................................................................................................................. 1 1.1.

Predmet i cilj rada ................................................................................................ 1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ................................................................... 1

1.3.

Sadržaj i struktura rada ........................................................................................ 1

1.4.

Kratki opis poslovnog modela .............................................................................. 2

STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA ......................................................................................... 2 2.1.

Misija ................................................................................................................... 2

2.2.

Vizija .................................................................................................................... 2

2.3.

Ciljevi projekta ..................................................................................................... 2

POSLOVNI MODEL ..................................................................................................................... 3 3.1.

Detaljan opis poslovnog modela .......................................................................... 3

3.2.

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ............................................................... 5

3.3.

Organizacija projekta ........................................................................................... 5

INOVACIJE .................................................................................................................................... 6 4.1.

Popis modela inovacija ........................................................................................ 6

4.2.

Opis inovacije koje projekt sadrži ......................................................................... 7

4.2.1.

Prijevoz skutera i manjih životinja .................................................................... 7

4.2.2.

GPS sustav praćenja paketa ............................................................................ 7

4.2.3.

Registracija putem Web stranice ...................................................................... 8

4.2.4.

Usluga besplatnog zamatanja poklona ............................................................. 8

MODELI STVARANJA PRIHODA .............................................................................................. 8 5.1.

Popis modela stvaranja prihoda ........................................................................... 8

5.2.

Opis svakog pojedinog modela ............................................................................ 8

5.2.1.

Prihodi od pružanja usluge slanja i primanja paketa ......................................... 8

5.2.2.

Prihodi od oglašavanja na našoj Web stranici .................................................. 9

5.2.3.

Prihodi od oglašavanja putem transportnih sredstava ...................................... 9

5.2.4.

Prihodi od oglašavanja putem mobilne aplikacije ............................................. 9

KLIJENTI ........................................................................................................................................ 9 6.1.

Glavni klijenti ....................................................................................................... 9

6.2.

Opis glavnih klijenata ........................................................................................... 9

6.2.1.

Privatni korisnici ............................................................................................... 9

6.2.2.

Poslovni korisnici .............................................................................................10

6.3.

Tržišta i jezik Web stranica .................................................................................10

6.4.

Registracija klijenata ...........................................................................................10


6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente ......................................................................10

PARTNERI ................................................................................................................................... 11

7.

7.1.

Glavni dobavljači i suradnici ................................................................................11

7.2.

Opis dobavljača ..................................................................................................11

7.2.1.

AUTOZUBAK ..................................................................................................11

7.2.2.

MT uredska oprema ........................................................................................13

7.2.3.

KBZ electronic .................................................................................................14

7.2.4.

HEMCO ZAŠTITNA ODJEĆA I OPREMA .......................................................15

7.2.5.

VIK IVERALI d.o.o. ..........................................................................................16

7.2.6.

Online narudžba kartonskih kutija....................................................................17

KONKURENCIJA ........................................................................................................................ 17

8.

8.1.

Glavni konkurenti ................................................................................................17

8.1.1.

OverseasExpress ............................................................................................18

8.1.2.

CityEX .............................................................................................................18

8.1.3.

Hpekspres .......................................................................................................18

8.2.

Sličnosti i različitosti s ostalim konkurentima na tržištu........................................19

8.3.

Konkurentska prednost projekta .........................................................................20

WEB HOSTING I DOMENE ...................................................................................................... 20

9.

9.1.

Web hosting projekta ..........................................................................................20

9.2.

Web domena projekta .........................................................................................21

10.

9.2.1.

.hr domena ......................................................................................................21

9.2.2.

Komercijalne domene......................................................................................21

CMS SUSTAV ......................................................................................................................... 22

10.1.

Popis moćućih CMS sustava za projekt ..............................................................22

10.2.

Opis CSM sustava projekta (najboljeg po našoj viziji) .........................................23

11.

MARKETINŠKI PLAN ............................................................................................................ 25

11.1.

Marketinški plan projekta ....................................................................................25

11.2.

Ključne riječi projekta ..........................................................................................26

11.3.

Google AdWords oglas .......................................................................................26

11.4.

Oglašavanje na društvenim mrežama .................................................................28

11.5.

Tablica marketinškog plana ................................................................................29

12.

MOBILNE TEHNOLOGIJE .................................................................................................... 29

12.1.

Načini mobilnog elektroničkog poslovanja projekta .............................................29

12.2.

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ......................................................30

12.3.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ..................................................30


12.4.

Grafički opis funkcionalnosti ...............................................................................31

12.5.

Mogućnost mobilnog oglašavanja .......................................................................38

13.

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE ...................................................................................................... 38

13.1.

Facebook profil projekta......................................................................................38

13.2.

LinkedIn profil autora projekta .............................................................................39

13.3.

Twitter profil projekta ..........................................................................................40

14. SWOT ANALIZA PROJEKTA .................................................................................................... 40 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA .................................................................................. 42 16. WEB STRANICE PROJEKTA .................................................................................................... 43 16.1. Struktura web stranica projekta ...............................................................................43 16.2. Opis strukture Web stranice projekta .......................................................................43 17. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................. 44 18. POPIS LITERATURE .................................................................................................................. 46 19. POPIS WEB LINKOVA ............................................................................................................... 46 20. POPIS SLIKA I TABLICA ............................................................................................................ 47 21. ŽIVOTOPIS ................................................................................................................................... 50 22. SAŽETAK ...................................................................................................................................... 53 PRILOZI ............................................................................................................................................... 54 1.

Registracijski obrazac za posjetitelje web stranica .................................................... 54

2.

Obavijesni bilten – newsletter .............................................................................55

3.

Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta ......................................57

4.

Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije ............................................59

5.

Mapa Web stranica projekta (Sitemap) ...............................................................66

6.

Brošura prezentacije (tzv. handouti)....................................................................67


1. UVOD

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet ovoga rada je online dostava paketa na području Repubilke Hrvatske. S obzirom na jako dobru povezanost naših gradova koje nam omogućuju velikim dijelom autoceste širom države, primjerice relacija Zagreb- Split ili Rijeka-Zagreb koja spaja Istru sa središnom Hrvatskom u dosta kratkom vremenskom roku i suočeni s ne tako velikom konkurencijom ostalih tvrtki koje se bave prijevozom paketa na određena mjesta odlučile smo se za izradu i prikaz ove teme. Još jedna bitna činjenica je ta da je naše stanovništvo sve starije i potaknuti time da ima sve više umirovljenika koji zbog nekih određenih razlog ne bi mogli prevesti određeni paket od mjesta A do mjesta B zaključili smo da bi ovo mogao postati uvelike zanimljiv projekat ne samo nama nego i ostalim ljudima koji bi koristili naše usluge. 1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Izvori podataka koje se koristi za izradu ovoga projekta su većim dijelom naše ideje odnosno činjenice iz prijašnjih iskustava sa korištenjem ovih usluga, naši pogledi na temu dostave paketa u sadašnjosti usmjereni na buduća razdoblja povezani sa razmišljanjima o potencijalnim slabostima i prijetnjama u vezi ovoga projekta. Internet nam je glavni izvor podataka ako uzmemo u obzir konkurentske tvrtke te ostale pojedinosti poput cijene usluga, potencijalnih dobavljača i ostalih čimbenika ključnih za poslovanje. 1.3.

Sadržaj i struktura rada

Projekat smo započeli prikazom strateških osnova projekta poput misije, vizije i ciljeva. Nakon toga usredotočili smo se na detaljan opis poslovnog modela, inovacija i potencijalnih prihoda. Uzeli smo u obzir buduće klijente, dobavljače, suradnike i najvećim dijelom istražili smo i opisali konkurente, njihove sličnosti i različitosti s našim pogledom na dotični projekat. U slijedećim koracima prikazali smo Web hosting i Web domenu projekta, opisali smo CMS sustav i prikazali marketinški plan i načine oglašavanja na društvenim mrežama. Uzeli smo u obzir i opisali moguću cijenu aplikacije za pametne mobilne telefone, napravili Facebook i Tweeter profil projekta, prikazali SWOT analizu sa potencijalnim snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama 1


unutar našega projekta i kako one utječu na vanjske čimbenike. Opisali smo strukturu Web stranice projekta i za kraj prikazali troškove pokretanja projekta. 1.4.

Kratki opis poslovnog modela

Naša tvrtka baviti će se dostavom paketa na području Republike Hrvatske. Pošiljatelj će moći online ispuniti zahtjev. Preuzimanje paketa moguće je u vlastitom domu, tj. mogućnost dostave direktno na kućnu adresu te u dogovoru ako primatelj nije doma da susjed ili druga osoba može podići paket. Mogućnost prijevoza skutera i kućnih ljubimaca što kod ostalih konkurentskih tvrtki nije moguće, te vršimo uslugu selidbe namještaja. Moderna IT tehnologija praćenja paketa te do 100 km dostava unutar 12 sati. U slučaju uništenja paketa vraćamo 100%-tnu vrijednost iznosa paketa. 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.1.

Misija

Naša misija je pružiti vrhunsku kvalitetu isporuke što znači da se stranka može pouzdati u svoga dobavljača. Ravnopravnost prema zaposlenicima, društvu i okolišu te svođenje utjecaja na okoliš na namjanju moguću mjeru. 2.2.

Vizija

Naša vizija je da svojim radom i zalaganjem te konstantnim napredovanjem i usavršavanjem dođemo na vodeću poziciju u pružanju usluga dostave paketa na području Repubilke Hrvatske.

2.3.

Ciljevi projekta

Kratkoročni ciljevi:  Postići posjećenost Web portala od minimalno 400 posjeta mjesečno  Pridobiti otprilike 13 zahtjeva za primanjem pošiljaka na dan što bi rezultiralo na mjesečnoj razini ako uzmemo u obzir da su nam radne subote oko otprilike 280 zahtjeva mjesečno ( 2


subotom se radi do 1h, a to znači da bi optimalno bilo zaprimiti oko 6 zahtjeva tokom subote )  Razvijanje komunikacije putem društvenih mreža s budućim korisnicima naših usluga

Srednjoročni ciljevi:  Osigurati nova radna mjesta

Dugoročni ciljevi:  Otvaranje podružnica(hale i uredi) u Rijeci, Splitu i Osijeku  Pružanje usluga poslovnim korisnicima  Stalno povećanje visoke kvalitete naših usluga koje vršimo za svoje stranke  Stalno poboljšanje učinkovitosti naše mreže i operativnog sustava  Davati aktivni doprinos stalnoj zaštiti našeg okoliša  Proširiti se izvan granica RH  Smanjenja potrošnje električne energije, plinova, papira,...  Kontinuirano stručno unaprjeđivanje naših zaposlenika  Poštivati razlike između naših djelatnika i sustavno promicati njihove vještine

3. POSLOVNI MODEL

3.1.

Detaljan opis poslovnog modela

S obzirom da nam je osnova zaprimanje naružbi online, a naše područje zaprimanja narudžbi, slanja i primanja obuhvaća cijeli teritorij RH odlučili smo centralu postaviti u Gradu Zagrebu. U Zagrebu sjedište bi bilo sastavljeno od dvije osobe koje bi zaprimale narudžbe i za to je potreban uredski prostor koji bi bio smješten na prvom katu hale u kojoj bi se nalazili i kombiji nužni za prijevoz paketa. Broj kombija na području Grada Zagreba bio bi deset što odmah znači i deset radnih mjesta za vozače-dostavljače. Pošto pokrivamo cjelokupni teritorij RH odlučili smo se da

3


postavimo tj. odaberemo slijedeću gradove: Rijeku, Split i Osijek kao dodatne podružnice u koji bi imali određeni dio ljudi i vozila, a funkcioniralo bi na način da vozač-dostavljač doma posjeduje privatno vozilo i po zaprimljenoj narudžbi odlazi po paket i odnosi ga na dogovreno mjesto i vrijeme. Samim time jedino bi za početak u Zagrebu imali ured u sklopu hale dok ostali gradovi Rijeka, Split i Osijek djelovali bi preko vozača-dostavljača koji bi u suradnji s centralom u Zagrebu ispunjavao zahtjeve korisnika usluga. U centrali koja broji deset kombija, ostala tri grada imala bi po tri kombija što sveukupno znači 19 kombija i 19 dostavljača. Samim time zbog prevelikih troškova odlučili smo se za jednu podružnicu s uredom na području Grada Zagreba dok bi ostale otvorili u narednim godinama. Što se tiče paketa cijena bi bila fiksna bez obzira na mjesto i masu paketa.

Tablica 1: Prikaz vrsta paketa, dimenzija, masa i njihovih cijena u projektu za prvu godinu poslovanja EXPRESS

DIMENZIJA

MASA

REDOVNA

S

CIJENA

REGISTRACIJOM

Pismo

A4 papir

do 3kg

35,00

31,00

Kutija S

231520

do 6kg

50,00

44,00

Kutija M

292220

do 17kg

80,00

64,00

Kutija L

443020

do 30 kg

110,00

88,00

Kutija XL

443040

do 60kg

144,00

115,00

Izvor : Autorska izrada Svojim dugogodišnjim korisnicima preporučili bi registraciju putem Web stranice i omogućili dodatne popuste koji su gore navedeni. Osim pisama i paketa, da bi postali što konkurentniji prepoznali smo da naši korisnici traže često i prijevoz skutera od mjesta A do mjesta B. Cijena prijevoza skutera ili manjih motornih vozila kretala bi se ovisno o prijeđenim kilometrima. Ako uzmemo u obzir da kombi pod opterećenjem troši 10L na 100 km, a cijena goriva po litri iznosi u prosjeku oko 11 kn, to znači da na 1km  1,10kn. Trošak amortizacije iznosi po kilometru 0,10. Ako uzmemo u obzir da plaća dostavljača je 5.000,00 kn i da radi 24 dana u mjesecu, dnevnica mu iznosi 208,33 kn. Dostavljač na dan prođe u prosjeku 420 km (1sat= 60km, u

4


prosjeku radi 7 sati, to je 420km ). Prosječnu cijenu po kilometru dobiti ćemo ako zbrojimo 1 km= 1.10 kn +trošak amortizacije(1 km= 0.10 kn) + vozač po km=0.50 kn to je sveukupno 1.70kn po kilometru u jednom smjeru. Moramo uzeti u obzir relacija po kojoj vozimo je u oba smjera, tako da mi da ostavarimo neku dobit odredili smo 4kn po kilometru za preveženi skuter kao minimalnu cijenu. Tablica 2: Prikaz cijene prijevoza skutera unutar RH po prijeđenom kilometru CIJENA

PO KILOMETRU

4,00 kn

1 km

Izvor: Autorska izrada Kao dodatna konkurentska prednost bio bi prijevoz manjih životinja1 maksimalne mase do 25 kg unutar 24 sata. Cijena za manje životinje određivala bi se po prijeđenom kilometru isto kao i za skutere po cijeni od 4,00kn/km. 3.2.

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela

Vrijednosti koje nudi naša tvrtka su usluge slanja i primanja narudžbi na području RH po minimalnoj cijeni, optimalnom trošku poslovanja s pogledom na zaštitu prirode i očuvanje okoliša. Pružanje usluga uz općenito slanje i primanje paketa omogućava, a time stvara dodatnu konkurentsku prednost i prijevozom skutera, manjih kućnih ljubimaca po gore navedenim cijenama te prijevoz namještaja po dogovoru. 3.3.

Organizacija projekta

Naš tim sastajao bi se od : 

dvije osobe zadužene za online provedbu slanja i primanja paketa, te redovnog praćenja paketa putem GPS sustava,

deset vozača-dostavljača na području Grada Zagreba i okolice,

te po tri vozača-dostavljača na području Rijeke, Splita i Osijeka što bi sveukupno rezultiralo sa 19 vozača, tj. 19 kombija.

1

U manje životinje ubrajaju se jedino mačke, psi, kunići i papige.

5


Raspisali bi natječaj za kupnju 19 kombija,a računajući da je prosječna cijena kombija 25 000 € što bi u konačnici imalo izdatak od 475 000 € za svih 19 prijevoznih sredstava. Radni prostor bio bi na području Zagreba u unajmljenoj hali po cijeni od 3000 € mjesečno. Slika 1: poslovni prostor ( hala,uredi)

Izvor:http://www.unajmi.hr/oglasi-detaljno-poslovni-prostor-hala-uredi-2954-2954.html

4. INOVACIJE

4.1.

Popis modela inovacija

Inovacija u širem smislu riječi predstavlja novi način pristupa ili rješavanja problema ili zadataka u najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti (umjetnost, znanost, gospodarstvo, upravljanje, pravo i dr.). U užem smisli riječi, inovacijom se smatra novi način rješavanja problema ili zadataka u gospodarstvu (tehnici, proizvodnji, organizaciji, marketingu i dr.). "Novost" rješenja je općenito relativna, tj. može obuhvaćati primjenu tuđeg iskustva, dakle poznatih rješenja koja još nisu primjenjivana u konkretnoj sredini, a posebna vrsta inovacija su izumi, koje karakterizira

6


apsolutna novost, tj. to su nova rješenja čija primjena nije službeno registrirana još nigdje u svijetu.2 Online dostava paketa temelji se na slijedećim inovacijama:  Prijevoz skutera i manjih životinja  Ukoliko se radi o prijevozu poklona nudimo besplatno zamatanje poklona  GPS sustav praćenja paketa tako da u bilo koje vrijeme pošiljatelj može znati gdje mu je paket  Registracija putem Web stranice omogućuje dodatne popuste prilikom plaćanja obavljene usluge

4.2.

Opis inovacije koje projekt sadrži

4.2.1. Prijevoz skutera i manjih životinja

Svojim dugogodišnjim korisnicima preporučili bi registraciju putem Web stranice i omogućili dodatne popuste koji su gore navedeni. Osim pisama i paketa, da bi postali što konkurentniji prepoznali smo da naši korisnici traže često i prijevoz skutera od mjesta A do mjesta B. Cijena prijevoza skutera ili manjih motornih vozila kretala bi se ovisno o prijeđenim kilometrima. Kao dodatna konkurentska prednost bila bi prijevoz manjih životinja do 25 kg što uključuje mačke, pse, kuniće i papige. Cijena prijevoza skutera i manjih životinja računala bi se po prijeđenim kilometrima, a cijena po kilometru iznosila bi 4,00kn. Pri detaljnom opisu poslovnih modela objašnjeno nam je kako smo došli do cijene od 4 kn/km. 4.2.2. GPS sustav praćenja paketa GPS sustavom praćenja paketa omogućili bi pošiljatelju da u bilo koje vrijeme sazna informacije o određenom paketu. Jedina mogućnost praćenja paketa bila bi da korisnik, tj. pošiljatelj mora bit registriran putem našeg Web servisa.

2

http://www.inovatori.hr/hstoj.html

7


4.2.3. Registracija putem Web stranice Registracijom putem Web stranice omogućujemo korisniku smanjene cijene prilikom plaćanja pruženih usluga. Redovna cijena i cijena nakon registracije navedene su u Tablici 1. 4.2.4. Usluga besplatnog zamatanja poklona

Prilikom prijevoza paketa ukoliko je navedeno da se radi o paketu-poklonu nudimo usluge besplatnog zamatanja poklona. Iako je usluga besplatna što se tiče cijene neće predstavljati nikakav veliki izdatak. Usluga se pruža s nadom stjecanja dodatne konkurentske prednosti. Potaknuti malim stvarima s vremenom možemo pokrenuti veliki posao. 5. MODELI STVARANJA PRIHODA

5.1.

Popis modela stvaranja prihoda

 Prihodi od pružanja usluge slanja i primanja paketa  Prihodi od oglašavanja na našoj Web stranici  Prihodi od oglašavanja putem transportnih sredstava  Prihodi od oglašavanja putem mobilne aplikacije

5.2.

Opis svakog pojedinog modela

5.2.1. Prihodi od pružanja usluge slanja i primanja paketa Glavni izvor prihoda vidimo u prvom redu od primarne usluge slanja i primanja paketa. Naplata će se vršiti gotovinskim plaćanjem te svim vrstama kreditnih ( Diners, Mastercard, VISA, American Express) i debitnih kartica (Maestro i VISA Electron) te bezgotovinskim plaćanjem (Netbanking).

8


5.2.2. Prihodi od oglašavanja na našoj Web stranici Prihode ćemo ostvarivati i putem oglašavanja na Web stranici. Nepoznata nam je činjenica koju vrstu proizvoda i poduzeća

ćemo oglašavati. Naplatu ove vrste oglašavanja planiramo

naplačivati po kliku. 5.2.3. Prihodi od oglašavanja putem transportnih sredstava Jedan dio prihoda steći ćemo putem oglašavanja na transportnim sredstvima u prvom redu mislimo na oglašavanje putem kombija. 5.2.4. Prihodi od oglašavanja putem mobilne aplikacije Dio prihoda ćemo steći

putem oglašavanja preko mobilne aplikacije. Naplatu ove vrste

oglašavanja naplaćivat ćemo po kliku. 6. KLIJENTI

6.1.

Glavni klijenti

Glavni klijenti biti će privatni i poslovni korisnici na području Republike Hrvatske. 6.2.

Opis glavnih klijenata

6.2.1. Privatni korisnici Korisnici zahtijevaju brzu isporuku, pouzadanu i kvalitetnu uslugu slanja i primanja pošiljki. Stalnim praćenjem i povećanjem kvalitete usluga želimo steći lojalnost prema korisnicima. Lokalna prisutnost za naše korisnike kako bi mogli precizno odabrati usluge po mjeri i njihove potrebe koje se stalno mijenjaju. Provoditi ćemo razne ankete kako bi stekli dojam o načinu vođenja i pružanja navedenih usluga te u minimalnom roku ispraviti loše ideje i okrenuti se onome što korisnici žele. Provoditi usluge na najbolji način potaknuti željama korisnika i konstantno usavršavanje i povećanje konkurentnosti.

9


6.2.2. Poslovni korisnici S obzirom da poslovni korisnici redovito koriste usluge prijevoza paketa i pisama odlučili smo da sve cijene smanjimo za dvije kune u odnosu na cijene koje su namjenjene privatnim korisnicima.

6.3.

Tržišta i jezik Web stranica

Online dostava paketa usmjerena je samo na hrvatsko tržište, stranica će biti na hrvatskom jeziku, a kasnije po potrebi postoji mogućnost postavljanja i na engleskom te ostalim jezicima u regiji ukoliko se javi potreba za tim. U početku ne bismo htjeli previše ići u detalje s pojednim stvarima i čimbenicima poput Web serivisa na engleskom jeziku jer naš prvi cilj je prikupiti korisnike na području RH, a kasnije ukoliko dođe do širenja bit ćemo pripremljeni i za obuhvaćanje cjelokupne regije. 6.4.

Registracija klijenata

Našim korisnicima planiramo putem Web servisa na našim stranicama pružiti uslugu registriranja i time omogućiti dodatne popuste prilikom korištenja određene usluge. Time ćemo dobiti uvid o broju stalnih korisnika i nekim njihovim navikama tako da povremeno provedemo male ankete s ciljem usavršavanja i boljeg upoznavanja korisnika i samim time naših usluga s potencijalnim korisnicima. 6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente

Svaka registracija u potpunosti je besplatna i time želimo privući što više korisnika jer će time biti upoznati na najbolji mogući način sa pružanjem usluga i novitetima koje planiramo provesti u djelo u nekim budućim razdobljima. Najbolja pogodnost koja im se nudi prilikom registracije je ostvarivanje dodatnih popusta.

10


7. PARTNERI

7.1.

Glavni dobavljači i suradnici

AUTOZUBAK

KBZ electronic

MT uredska oprema

HEMCO ZAŠTITNA ODJEĆA I OPREMA

VIK IVERALI 7.2.

Opis dobavljača

7.2.1. AUTOZUBAK AutoZubak se kroz dugogodišnje nastojanje optimiziranja uporabe prirodnih i ljudskih resursa te unapređenja društvene svijesti, profilirao u društvenoj zajednici kao prepoznatljiv promotor društveno odgovornog poslovanja. Kroz donacije i sponzorstva aktivno sudjelujemo u brojnim društvenim inicijativama, pomažemo zajednici u humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, sportskim i drugim projektima. Posebnu pažnju u budućnosti posvećujemo važnom pitanju sigurnosti djece u prometu.3 Volkswagen kao marka još je od osnutka 1937. godine simbol pouzdanosti i trajnosti automobila i upravo zahvaljujući toj tradiciji i širokoj paleti vozila vrhunskog dizajna i kvalitete Volkswagen je danas najveći europski proizvođač automobila.4 Potaknuti činjenicom da nas jedino vrhunska usluga i kvaliteta uz kontinuirano unaprjeđenje može održati na nivou odlučili smo se za kupovinu automobila marke VW na leasing kod autokuće Zubak.

3

http://www.autozubak.hr/o-nama/sutra/

4

https://www.autozubak.hr/vw/osobna-vozila/vw-ukratko/

11


Slika 2: prikaz Transporter-a budućeg prijevoznog sredstva pri kupovini na leasing prema planu u ovoj godini

Izvor : http://www.autozubak.hr/flotni-kupci/vw/modeli/transporter/

Karakteristike Transportera koje smo uzeli u obzir pri kupovini transportnog sredstva: -

sredstvo je optimalno opremljeno za raznovrsne izazove radnog dana,

-

transporter je dostupan u tri razliÄ?ite visine krova,

-

iznimno visoki stupanj udobnosti i sigurnosti u unutraĹĄnjosti vozila.

12


Slika 3: Prikaz mjesečnog anuteta prilikom kupnje transportnog sredstva

Izvor: http://www.autozubak.hr/flotni-kupci/vw/modeli/transporter/ 7.2.2. MT uredska oprema

Tvrtka MT uredska oprema osnovana 1992. godine, s ciljem da doprinese razvoju uredskog poslovanja. Zahvaljujući stalnoj orijentaciji praćenja noviteta na svjetskom tržištu te poštivanju poslovne etike, iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. Uloga tvrtke MT uredska oprema je da bude karika između svjetskih i domaćih proizvođača te krajnjih korisnika, odnosno da naš krajnji kupac sve svoje potrebe može zadovoljiti na jednom mjestu.

5

Tvrtku MT uredska oprema odabrali smo da bi uredili prostor koji će biti namjenjen za primaje zahtjeva za slanjem pošiljki gdje bi trebale raditi u početku dvije osobe. On njih ćemo kupiti :

5

-

Monitor 20 HP ×20LED WS229AA – 2 komada ×990,00 kn

-

Canon Pixma iP6220D, 400,82 kn

-

DSP Win SBS Standard 2011 64Bit 1-4CPU 5 Clt, T72-02881, 6214,00 kn

-

Telefax Panasonic KX-FT 988, 939,99 kn

-

Stroj za uvez Gbc Combbind C366

http://www.mt-uredskaoprema.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11

13


-

Kalkulator Citizen CT-612V

-

Deklamerica Leitz 5590

-

Čavlići br.2 Fornax BC-22

-

Toner CANON C-EXV 1

-

Ploča za prezentaciju Nobo Nautile

-

Marker Edding 150S-4

-

IQ Premium A3 80 g Mondi

-

Teka ABC tvrdi uvez A4 96 l Educa

-

Kuverta 1000-SGŠ 90g 36x23 cm 100/1 FORNAX

-

Fascikl klapa s gumicom A4 Exacompta 55501

-

Kutija s ladicama Leitz 5280

-

Registrator A3 Donau 3895

-

Arhivska kutija za dokumente Esselte 20172

-

Vreće za smeće Trgomix 50 x 60 cm

7.2.3. KBZ electronic

KBZ ELECTRONIC d.o.o. je tvrtka koja se bavi prodajom, ugradnjom, projektiranjem i servisom opreme iz područja auto-akustike, kućne elektronike i sigurnosnih sustava. Svojim kupcima i korisnicima naših usluga, pružamo stručnost, pouzdanost i kvalitetu te cjelovitu i vrhunsku ponudu roba i usluga na jednom mjestu. Od početka svoga rada, istodobno smo ulagali u maksimalnu kvalitetu naših roba i usluga. Odlika našeg poslovanja je uspješno i kontinuirano praćenje i zadovoljavanje individualnih potreba klijenata; od odabira željene opreme do njegove ugradnje i na kraju, do servisiranja robe koju ste kupili. Stoga, kupujući kod nas, štedite svoj novac, svoje dragocjeno vrijeme i izbjegavate stres jer umjesto odlazaka na nekoliko adresa, na našoj dobivate sve što Vam treba.6 KBZ electronic izabrali smo pri kupnji GPS sustava za praćenje paketa, tj. dostavnih vozila. Odlučili smo se za nabavu Intellitrac-a A1, superiornog uređaja za prećenje.

6

http://www.kbz-electronic.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=2

14


Uređaj za satelitsko praćenje Intellitrac A1 omogućava praćenje vozila (plovila). Koordinate trenutnog položaja uređaj dobiva preko satelita, a podatke prosljeđuje GPRSom na korisnikovo računalo ili, po želji, na mobilni uređaj putem SMSa. BROJNE SU PREDNOSTI KORIŠTENJA SATELISTKOG NADZORA: Praćenje vozila se može vršiti preko besplatnog isporučenog softwarea na vlastitom računalu. Računalo mora biti spojeno na internet. Uređaj se spaja GPRS konekcijom na internet, a količinu prenesenih podataka određuju programirane postavke.Svaki prijenos podataka (koordinata) iznosi oko 64bajta. U realnom vremenu ćete na računalu moći vidjeti poziciju vozila, brzinu, smijer kretanja, stanje akumulatora i svih ostalih programiranih parametara. Uvijek možete aktivirati programirane ulaze, onemogućiti pokretanje vozila, poslati upozorenje i sve ostale instalirane opcije. Omogućeno vam je spremanje podataka u vlastitu memoriju i slanje SMSom ili GPRSom. Podatke možete spremati prema različitim parametrima; vremenu, prijeđenoj udaljenosti. Imat ćete dojavljene podatke o stanju vlastite baterije ili akumulatora.Ukoliko je vozilo bez kontakta i miče se određenom preprogramiranom brzinom određeno vrijeme, poslat će vam izvještaj da se vozilo miče. Isto tako, poslat će Vam izvještaj i ukoliko se prekorači preprogramirana brzina. Možete programirati različita područja vezana za geografske koordinate i dobivati izvještaje o ulasku ili izlasku iz označenog područja.7

7.2.4. HEMCO ZAŠTITNA ODJEĆA I OPREMA HEMCO d.o.o. je obiteljska tvrtka u vlasništvu obitelji Mihalj, utemeljena vlastitim kapitalom 1992. godine. Permanentnim ulaganjem u tehnologiju i infrastrukturu postali smo jedan od najkvalitetnijih proizvođača odjeće za zaštitu na radu što nam je i osnovna djelatnost. Politici kvalitete u poduzeću HEMCO uprava pridaje posebnu pažnju, a također naglasak stavljamo na unapređenje organizacije rada, zadovoljstvo kupaca, kvalitetu izrađenih proizvoda te poštovanju dogovorenih rokova isporuke. Kvaliteta rada u HEMCO d.o.o. potvrđena je dobivanjem certifikata

7

http://www.kbz-electronic.hr/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=83

15


ISO 9001 : 2008., a u fazi smo uvođenja Sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme ISO 14001 : 2009.8 Slika 4: Prikaz Modela 4126- hlače i majica klasik iz kolekcije V za ovu godinu

Izvor : http://www.hemco.hr/Model-4126-HLACE-klasik-iz-kolekcije-V/flypage.tpl.html 7.2.5. VIK IVERALI d.o.o. Polazište izvršenja radnih obaveza i osnovni preduvjet za njihovo kvalitetno izvršenje je funkcionalno i udobno uredsko mjesto. Ne želite standardne elemente ili Vam se ne mogu uklopiti u prostor? Trebaju Vam ormari "od zida do zida" ili "od poda do stropa", treba Vam pult ili čajna kuhinja za Vaš ured? Želite drugu boju, drugačiju obradu ili jednostavno želite opremiti prostor funkcionalno prema Vašim potrebama?9 Zbog jeftinije cijene u odnosu na konkurentske tvrtke VIK IVERALI nude zanimljivu izradu uredskog namještaja po mjeri. Nama će izraditi dva radna stola, dvije stolice i jedan veliki okrugli stol sa deset stolaca. Izuzetno smo zadovoljni katalogom koji su nam ponudili na svojoj Web stranici jer jednostavnije linije i kvalitetni izbor drveta. 8

http://www.hemco.hr/hemco-doo-poduzece-sa-19-godina-tradicije-u-proizvodnji-zastitne-i-radne-odjece.html

9

http://vik-iverali.hr/izrada-namjestaja/cijena/uredski-namjetaj-po-mjeri

16


7.2.6. Online narudžba kartonskih kutija

http://www.kartonske-kutije.rs/ Odlučili smo se za online narudžbu kartonskih kutija. Nude široku paletu različitih vrsta i dimenzija kutija. Nama su potrebne slijedeće veličine kutija: -

Kutija S dimenzija: 23×15×20

-

Kutija M dimenzija: 29×22×20

-

Kutija L dimenzija: 44× 30× 20

-

Kutija XL DIMENZIJA: 44 ×30× 40

Slika 5: Prikaz online stranice za nabavu kartonskih kutija

Izvor: http://www.kartonske-kutije.rs/ 8. KONKURENCIJA

8.1.

Glavni konkurenti

 OverseasExpress  CityEX  Hpekspres 17


8.1.1. OverseasExpress Još 1995 godine tvrtka “Overseas Express“ započinje svoje logističko djelovanje - „dostava od vrata do vrata u 24 sata“. Šest godina nakon osnutka tvrtka obogaćuje svoju ponudu sa dodatnom CARGO uslugom. Kako bi osigurao maksimalnu pokrivenosti cijele Hrvatske u to vrijeme Overseas gradi regionalne centre Zagreb, Split, Osijek i Rijeka. Cilj Overseasa je povećati tržišni udio u dostavi paketa u Republici Hrvatskoj i time se potvrditi kao najpouzadnija logistička kompanija. Overseasov cilj je učiniti zaposlenike što kvalitetnijima kroz edukaciju kako bi lakše i efikasnije djelovali prema zadovoljstvu klijenata. Snažan potencijal čini gotovo 350 zaposlenika i kooperanata uz vozni park od 180 vozila i snažnan IT sustav.10 8.1.2. CityEX Središte tvrtke nalazi se u Zagrebu, u kojem se nalaze 7 poslovnica te još 60 poslovnica na području RH. Kako se broj korisnika usluga povećavao tako se pokazala potreba da se i prošire dostavna područja tako da se počinje s isporukom paketnih pošiljki na otocima, i pokrivenost dostave na kopnenom dijelu se u većem dijelu vrši u roku 24 sata jedan radni dan. Od osnivanja do danas bilježimo kontinuirani porast tržišnog udjela, obima poslovanja i djelatnosti, a tako i prihoda iz poslovanja. Proširenjem svoje djelatnosti i izgradnjom novog logističkog centra postajemo kompanija koja ulaže u svoj razvoj kako bi naš krajnji kupac bio što zadovoljniji kvalitetno isporučenom robom i ponuđenim uslugama. Novo otvorena tvrtka i dalje nastavlja s proširenjem broja poslovnica na području RH te i time proširenja dostavnih područja za dokumente. Vlastiti vozni park koji sačinjava preko 650 vozila, proširuje nabavom vlastitih kamiona.11 8.1.3. Hpekspres Hrvatska pošta razlikuje se od ostalih davatelja kurirskih usluga jer jedina pokriva cijeli teritorij Republike Hrvatske. Činjenica da svaki drugi paket u Hrvatskoj uručuje Hrvatska pošta najbolji je pokazatelj zadovoljstva poslovnih i privatnih korisnika kvalitetom naše usluge. Hpekspres je brza i

10

http://www.overseas.hr/o-nama

11

http://www.cityex.hr/o-nama/5

18


pouzdana usluga dostavljanja žurnih pošiljaka neovisno o njihovoj količini i veličini. Svi korisnici kojima je važno da njihove pošiljke stignu na vrijeme mogu se obratiti našim zaposlenicima koji će preuzeti pošiljke i dostaviti ih s puno dobre volje. Njih 3500 uz pomoć više od 1000 vozila svakodnevno omogućuju sigurnu dostavu idući dan diljem Republike Hrvatske.12 8.2.

Sličnosti i različitosti s ostalim konkurentima na tržištu

SLIČNOSTI:  Kontinuirano unaprjeđivanje usluge slanja i primanja paketa, IT-a i obrazovanje djelatnika u poduzeću,  Optimalno korištenje resursa,  Rad u skladu s očuvanjem prirode i okoliša,  Korištenje moderne tehnologije praćenja paketa,  Registracija korisnika na Web stranicama poduzeća. RAZLIČITOSTI: (s pogledom iz naše tvrtke prema okolini)  Jedina tvrtka koja nudi usluge prijevoza skutra i manjih kućnih ljubimaca( do 25kg)  Mogućnost prijevoza namještaja po dogovoru,  Besplatno zamatanje poklona ukoliko je navedeno da se radi o paketu- poklonu,  Nova tvrtka pa posjedujemo najmanje vozila i djelatnika u odnosu na konkurenciju,  Jedna podružnica sa sjedištem u Gradu Zagrebu u odnosu na konkurenciju koji imaju uvelike veći broj podružnica diljem RH,  Visoki stupanj ljubaznosti osoblja, tj. dostavljača,  Odlazak dostavljača po paket u dogovoru sa pošiljateljem za razliku od ostalih koji nude jedinu mogućnost, a to je dolazak pošiljatelja u podružnicu i predaja paketa ovlaštenoj osobi.

12

http://www.hpekspres.hr/Privatni-korisnici/

19


8.3.

Konkurentska prednost projekta

Naša najveća konkurentska prednost projekta je ta što nudimo: -

najjeftinije cijene prijevoza paketa na teritoriju države,

-

prijevoz skutera i manjih kućnih ljubimaca (do 25kg),

-

besplatno zamatanje poklona ukoliko se radi pošiljci koja je naznačena kao paketpoklon,

-

ukoliko dođe do oštećenja prilikom prijevoza paketa, vraćamo 100%-tni iznos naznačen na pošiljci.

9. WEB HOSTING I DOMENE

Web hosting je usluga zakupa prostora na Internet poslužitelju (serveru). Pojam servera označava čvorište unutar Internet mreže preko kojeg korisnici iz bilo kojeg dijela svijeta mogu pristupiti Vašim web stranicama te komunicirati putem elektronske pošte.13 9.1.

Web hosting projekta

Izabrali smo logIT hosting jer pruža brojne pogodnsti. To je tvrtka s dugogodišnjim iskustvom na svom području. Posjeduje vrhunske servere i automatsko tjedno ažuriranje podataka. Njihovi hosting serveri su u direktnom zakupu i pod njihovom kontrolom tako da nema rizika od kupovine plagijata. Prednosti logIT-a : -

Isporučuju samo originalni dizajn,

-

Lakša i jeftinija nadogradnja i održavanje,

-

Prijateljski savjeti za bolje poslovanje.

U suradnji s njima odabrati ćemo optimalni plan izgradnje web stranice i originalni dizajn u skladu s našim uslugama i potrebama korisnika navedenih usluga.

13

http://www.tomsoft.hr/index.cgi?menu_id=638

20


9.2.

Web domena projekta

Naša domena je dostavapaketa.hr. Odlučile smo se za nju iz razloga što smo trenutačno usredotočeno na teritorij RH, a kasnije u budućnosti cilj nam je proširiti se izvan teritorija RH tako da dok dođemo do toga cilja, tj. kad budemo pred njim onda ćemo razmišljati o promjeni i da li će nam ona biti potrebna. 9.2.1. .hr domena S obzirom da smo trenutačno bazirani na dostavu paketa na teritoriju Republike Hrvatske odabrali smo domenu dostavapaketa.hr. Slika 6: .hr domena

Izvor: http://whois.com.hr/domena/dostavapaketa.hr/ 9.2.2. Komercijalne domene Kao komercijalnu domenu odabrali smo dostavapaketa.com.hr, ali trenutno ju nećemo koristiti jer smo fokusirani na tržište Republike Hrvatske. Slika 7: komercijalne domene

21


Izvor: http://whois.com.hr/domena/dostavapaketa.com.hr/

10. CMS SUSTAV

CMS (eng. Content Management System) je web program, što prevedeno na hrvatski znači SUS – Sustav za Upravljanje Sadržajem.14 CMS je sustav upravljanja sadržajem poput teksta, fotografija, ilustracija ili video sadržaja i predstavlja modularno programsko rješenje za upravljanje sadržajem web stranica novije generacije i omogućava lako, jednostavno i brzo uređivanje sadržaja vaših web stranica, bez potrebe znanja bilo kojeg programskog jezika ili posjedovanja dodatnih i skupih specijaliziranih softverskih alata. Sve što vam treba je web preglednik kakav se nalazi u svim računalima i pristup internetu. Za ugodan rad u CMS-u nije potrebno nikakvo posebno informatičko znanje osim osnova rada na računalu.15 10.1. Popis moćućih CMS sustava za projekt 14

http://www.logit.hr/cms/

15

http://www.prostudio.hr/web-dizajn/21/cms-sustav.htm

22


CMS sustavi sve se češće koriste za upravljanje web stranicama. Među najčešće korištenima je i besplatan CMS sustav Drupal. Riječ je o sustavu koji omogućuje upravljanje web sjedištima koji se sastoje od jedne ili više stranica. Rad sa sustavom odvija se preko web preglednika. Budući da su web stranice i preglednici jedna od najčešćih meta napada na Internetu, sigurnost je jedno od važnijih pitanja koja se vežu uz ovaj alat.16 Neki od komercijalnih CMS sustava: -

Risel17i

-

Universus CMS.18

10.2. Opis CSM sustava projekta (najboljeg po našoj viziji) UniverSUS je web program koji nama laicima omogućuje da samostalno uređujemosadržaj vlastitih web stranica. On je vrlo jednostavan za korištenje. UniverSUS je namijenjen vlasnicima web stranica - najčešće su to tvrtke - koje imaju tri glavna razloga da održavanje sadržaja vlastitog weba stave pod svoju kontrolu: vlastiti komfor (održavanje sadržaja na način i u vrijeme kada to odgovara vlasniku) i nema računa za održavanje (ako naručite univerSUS, ne trebate nama plaćati održavanje sadržaja vaših web stranica). Web stranica će biti bolje rangirana na tražilicama jer ćete CMS web aplikacije koristiti za redovito pisanje kvalitetnog sadržaja.19 Uz pomoć njega sami stvaramo, brišemo i uređujemo kompletan sadržaj web stranica. Brzi rad kod ažuriranja daje nam veliku prednost pošto želimo uvijek svježe informacije o navedenim uslugama. Od iznime važnosti nam je da možemo izgraditi vlastiti sadržaj po našoj mjeri odnosno pnako kako mi želimo i smatramo da je najbolje. 

Trenutna verzija univerSUS-a: 1.5,

Programski jezik i framework: Python + Django,

16

http://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2010-02-291.pdf

17

http://www.risel.hr/hr/ostale-usluge/izrada-i-odrzavanje-web-stranica/

18

http://www.logit.hr/cms/

19

http://www.logit.hr/cms/

23


Vrsta aplikacije: web, centralno smještena (SaaS - Software as a Service, softver kao usluga) .

Slika 8: Prikaz cjenika univerSUS-ovog CMS modela

Izvor

:

http://www.logit.hr/cjenik-usluga/#cms Cijene su na prvi pogled pojedinačno dosta visoke, ali kada aplikaciju jednom kupimo više ništa kasnije ne plaćamo.

24


11. MARKETINŠKI PLAN

11.1. Marketinški plan projekta Nakon dužeg promišljanja odlučili smo se na dva načina oglašavanja. Jedan od njih je komercijalni putem dnevnih novina, u našem slučaju radi se od 24 sata, a drugi je vanjskim oglašavanjem putem jumbo plakata. U slijedećim koracima detaljno ćemo objasniti svaki pojedinačno. Za oglašavanje putem dnevnih novina u obliku printa odlučili smo se zato što je jednim istraživanjem dokazano da prosječni broj čitatelja 24 sata u siječnju i prosincu 2012. godine je iznosio 929.039 čitatelja dnevno.20 Istraživanje je provodila Ipsos plus, MEDIAplus u navedenom razdoblju. Prema posebnom formatu oglasa ako se oglašavamo umetkom A4 formata, cijena iznosi 0,30kn po komadu. S obzirom da je dnevna naklada navedenih novina 100 000 komada, cijena oglašavanja iznosi 30 000kn. Namjeravamo se oglašavati dva puta mjesečno pa će cijena oglašavanja iznositi 60 000kn. Na godišnjoj razini to ispada oko 720 00 tisuća kuna godišnje. To planiramo pokriti prihodima od oglašavanja na našim web stranicama i prihodima od oglašavanja na našim transportnim sredstvima. Jumbo plakat je veličine 504×238 cm ili 400×300 cm. Billboard ili jumbo plakat je plakat velikog formata koji se obično se nalazi na ključnim prometnicama, raskrižjima i glavnim točkama u svim većim gradovima. Mogu biti osvjetljeni i neosvjetljeni te su uporište u vanjskom oglašavanju. Billboardi prenose informaciju vozilima u prometu i pješacima, vidljivi su sa većih udaljenosti od 15 metara i više. Na taj način dominantna su prisutnost koja se ne može isključiti, ignorirati ili ne primjetiti. Oglašavali bi se preko Exsto media-agencije za vanjsko oglašavanje. Pomažemo klijentima da iskoriste ogromne prednosti vanjskog oglašavanja te smo jedinstveni izvor za lokalne, regionalne i nacionalne kampanje bilo da se radi o promociji Vašeg proizvoda, branda, eventa ili usluge. Surađujemo sa svim vodećim kućama na području oglašavanja te sa malim lokalnim 20

http://hwcdn.net/y4d5b3y8/cds/2013/TFA_cjenik/TFA_cjenik_2013.pdf

25


oglašivačima a sve u svrhu što veće i kvalitetnije pokrivenosti željenog područja oglašavanja. Na taj način posjedujemo jedinstvenu sposobnost da kreiramo najkvalitetnije akcije na lokalnom tržištu te na nacionalnoj razini. S velikim brojem lokacija i detaljnim istraživanjem tržišta naša agencija može osigurati najkvalitetnije i potpuno učinkovite oglašavačke akcije. 21 Cijena se formira ovisno o upitu tako da trenutačno još nije poznata točna cijena oglašavanja putem jumbo plakata, ali u razgovoru s drugim korisnicima zaključili smo da nam je ovo doista jedinstvena prilika za oglašavanje putem ove agencije jer pruža brojne pogodnosti. 11.2. Ključne riječi projekta Tablica 3: Prikaz ključnih riječi projekta 1) dostava paketa

5) prijevoz životinja

2) slanje paketa

6) pošiljka

3) prijevoz skutera

7) brza dostava

4) prijevoz na otoke Izvor : Autorska izrada

11.3. Google AdWords oglas Prvi korak u izradi Google AdWords oglasa su bile postavke kampanje. Napisali smo naziv kampanje i lokacije na kojoj posluje. Slika 9: Postavke kampanje

21

http://www.exstomedia.hr/

26


Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9516118100&__u=1998938660#c.19 9623380.st_sum&app=cm Drugi korak je uključivao izradu oglasa i upis ključnih riječi.

Slika 10: Izrada oglasa

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9516118100&__u=1998938660#c.19 9623380.create&app=cm

27


Treći korak prikazuje koje su ključne riječi i koja je cijena po kliku na oglas, u ovom slučaju radi se o iznosu od 13,82kn. Dopušteni mjesečni iznos potrošnje je 30 000 kn, odnosno 36 000 kn godišnje. Slika 11: Ključne riječi

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9516118100&__u=1998938660#c.19 9623380.key&app=cm 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Društveni mediji poput Facebook-a, YouTube-a, Twitter-a ili FourSquare-a danas su postali toliko značajni da su neizostavan dio prezentacije i komunikacije tvrtke na internetu. Već danas korisnici traže pojmove preko društvenih mreža, ne samo na tražilicama poput Google-a ili Yahoo-a. Društvene mreže morate počinjati zamišljati kao virtualni svijet u kojem svi korisnici interneta provode vrijeme. Ako ih negdje želite naći, to ćete najlakše učiniti upravo tamo. Kao što smo naveli, okruženje web stranica potpuno se promijenilo pa ukoliko se želite pozicionirati uspješnije od konkurencije danas imate mnogo načina na koje to možete učiniti – online. Neki od navedenih medija nisu osobito važni za SEO, ali su vrlo bitni za brendiranje i interaktivnu komunikaciju s potencijalnim i postojećim klijentima ili ciljnom skupinom. 22

22

http://www.dimedia.hr/online-marketing/im-8-marketing_na_drustvenim_mrezama

28


Kratkoročni plan u prvoj godini je da se u početku na društvenim mrežama razvije komunikacija sa potencijalnim klijentima i stvore veze, a kasnije da se stvaraju oglasi. 11.5. Tablica marketinškog plana Tablica 4: Prikaz tablice marketinškog plana u prvoj godini Vrsta oglašavanja 1) Putem

Termin oglašavanja dnevnih 2×mjesečno×12mjeseci

novina 24sata

Trošak 30.000,00 kn×2×12mj=720.000

kn

godišnje 2) Putem

jumbo 14

plakata

dana

mjesecu×12mjeseci

u 1.725,00 kn×12mj=20.700kn godišnje

3) Google AdWords

12 mjeseci

100,00 kn x 30dana x 12mj = 36.000kn

Izvor : Autorska izrada Oglašavanje putem dnevnih novina doći će nas 30.000,00 kn, a oglašavati ćemo se dva puta mjesečno. Oglašavanjem putem Billboarda biti će jedanput u mjesecu, a oglašavanje traje punih 12 dana s cijenom od 1.725,00 kn mjesečno. Oglašavanje putem Google AdWordsa ispast će 36.000,00 kn godišnje, odnosno 3.000,00 kn mjesečno. Ukupni troškovi oglašavanja u prvoj godini trebali bi biti 776.700,00 kn.

12. MOBILNE TEHNOLOGIJE

12.1. Načini mobilnog elektroničkog poslovanja projekta

Elektroničko poslovanje ili E-business (engl.) sustav je izvršavanja svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektroničkim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristeći se ICT tehnologijama. Internetsko i elektroničko poslovanje omogućuje:

29


Povezivanje dobavljača

Brzu, trenutnu razmjenu informacija

Integriranje svih procesa unutar lanca vrijednosti

Značajno snižavanje troškova, a time i cijena.23

S obzirom na gore navedeno, razvoj mobilne aplikacije je vrlo važan za naše poslovanje jer omogućuje još lakši pristup svim našim uslugama. 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

Naša aplikacija će biti što jednostavnija kako bi se korisnici mogli što lakše snaći. Naime, cilj nam je da se kroz par klikova dođe do konačnog cilja i da bude jednostavno kao i korištenje Internetske stranice. Aplikacija bi bila dostupna na Android i iOS platformama. Cijena izrade aplikacije je 15.000,00 kn.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Naša aplikacija se zove Dostava paketa i sastoji se od sljedećih funkcionalnosti:

23

O nama

Usluge

Cjenik

Akcije

Prijava

http://hr.wikipedia.org/wiki/E-poslovanje

30


Klikom na O nama otvara se prozor u kojem su navedene osnovne informacije o samom poduzeću te kontakt broj na kojem smo dostupni našim korisnicima. Klikom na Usluge dobivaju uvid u sve usluge koje im naše poduzeće pruža sa kratkim opisom i cijenom pojedine usluge. Klikom na Cjenik korisniku se pruža uvid u cijene naših usluga. Klikom na Akcije dobiva se uvid u trenutne akcije i popuste koje mogu koristiti ukoliko odgovaraju njihovim trenutnim potrebama. Klikom na Prijava, prijavljuju se u sustav i ostvaruju mogućnost korištenja svih usluga koje pružamo. Također, pomoću aplikacije može se pristupit i Facebook i Twitter profilu.

12.4. Grafički opis funkcionalnosti

Slika 12: Početni zaslon aplikacije

31


Izvor: https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=897498#

Slika 13: Izbornik O nama

32


Izvor: https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=897498#

Slika 14: Izbornik Usluge

33


Izvor: https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=897498#

Slika 15: Izbornik Cjenik 34


Izvor: https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=897498#

Slika 16: Izbornik Akcije 35


Izvor: https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=897498#

Slika 17. Izbornik Prijava 36


Izvor: https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=897498#

37


12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja

Ova opcija je nama, kao poduzeću, vrlo važna. Naime, osim što smo u mogućnosti na ovaj način obavještavati svoje korisnike o akcijama i uslugama koje nudimo, imamo mogućnost i drugima omogućiti da se oglašavaju preko naše aplikacije. 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

13.1. Facebook profil projekta

Slika 18: Facebook profil

Izvor: https://www.facebook.com/pages/Online-Dostava-Paketa/1479768865571759

38


13.2. LinkedIn profil autora projekta

Slika 19: LinkedIn profil

Izvor:https://www.linkedin.com/profile/view?id=331763613&trk=nav_responsive_tab_profile

39


13.3. Twitter profil projekta

Slika 20: Twitter profil

Izvor: https://twitter.com/dostavapaketa

14. SWOT ANALIZA PROJEKTA Svjetski poznata jednostavna metoda koju rabe kompanije ĹĄirom svijeta bez obzira na broj zaposlenih, tip industrije ili veliÄ?inu kompanije. Strenghts Weaknesses

Snage, slabosti, prilike i prijetnje

Opportunities Threats

40


Tablica 5: SWOT analiza projekta SNAGE

SLABOSTI

-

Moderna transportna sredstva

-

Suvremeni GPS sustav

-

Stalna

obuka

-

-

Dobro

zaposlenih

raspoređena

dijela

lojalnosti i

konstantno ažuriranje sustava -

Gubitak

korisnika

zbog

prema

trenutnoj

trenutna

veličina

konkurenciiji -

geografska

Premala

oglašavanja putem dnevnih novina

pozicija budućih podružnica

i

Kvalitetna suradnja s dobavljačima

početnih ulaganja u imovinu

i suradnicima

-

web

stranica

zbog

velikih

Nedovoljno poznavanje tržišta i korisničkih zahtjeva zbog toga što tek ulazimo u djelatnost

PRILIKE -

PRIJETNJE

Pružanje usluge prijevoza skutera

-

i kućnih ljubimaca prvi puta u ovoj djelatnosti i na ovom području koje

Strana konkurencija na vratima zbog otvaranja europskih granica

-

Korisnici

godinama

vezani

za

obuhvaćamo i s obzirom na to

konkurentske tvrtke pa teško da

predstavlja

ćemo ih moći pridobiti

odskočnu

dasku

u

ovom segmentu poslovanja -

Veliki početni trošakovi ulaganja

Pokušati

dobro

-

iskoristiti

društvene mreže kako bi korisnici

podružnica i to u Zagrebu -

bili informirani o uslugama koje mi pružamo (Facebook, Tweeter) -

Za sada samo jedna centralna

Mali broj transportnih sredstava u odnosu na konkurenciju

-

Konkurentske

tvrtke

su

dobro

organizirane, koriste najmoderniju tehnologiju

Izvor: Autorska izrada

41


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Halu smo morali platiti unaprijed za cijelu godinu, dok pri kupovini radne odjeće preko trvtke HEMCO kupili smo 40 komada jer svaki djelatnik mora imati po 2 para odjeće. Odjeća je iz ljetne kolekcije, a ukoliko se pokaže potreba naručiti ćemo još dodatni 40 komada zimskih jakni ovisno o kvaliteti postojećih odijela. Što se tiče oglašavanja trošak koji je iskazan u tablici je izračunat na godišnjoj razini iz razloga što ćemo svaki mjesec morati platiti cijenu oglašavanja odnosno to je nešto neizbježno pa smo zabilježili godišnji umjesto mjesečni trošak oglašavanja. Tablica 6: Troškovi pokretanja projekta Naziv:

Cijena:

VW Transporter (anuitet×19kombija×12mj)

660.308,52

Hala+ured (za cijelu godinu)

273.600,00

Cjelokupna uredska oprema

24.000,00

KBZ electronic

4.000,00

HEMCO odjeća ( 40 kom-2kom po djelatniku)

8.400,00

VIK IVERALI

25.000,00

Kartonske kutije

8.600,00

LogIT (domena,hosting,univerSUS CMS)

28.650,00

Oglašavanje 24sata

720.000,00

Billboard

20.700,00

Trošak izrade mobilne aplikacije

15.000,00

Google AdWords

36.000,00

Trošak izrade web stranice

10.000,00

UKUPNO:

1.834.258,52

Izvor: Autorska izrada

42


16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Struktura web stranica projekta Odluka oko izgleda web stranice se vodi jednostavnošću. Cilj nam je napraviti što jednostavniju web stranicu koja će biti laka za korištenje i pristupačna svim uzrastima. Slika 21: Početna stranica

Izvor: http://mateagavranovic.wix.com/dostavapaketa 16.2. Opis strukture Web stranice projekta Na početnoj stranici nalaze se kategorije Home, Usluge, Cijenik, O nama i Login/Sign up. U kategoriji Home nalaze se osnovne informacije o našem poduzeću, tj, koja vozila koristimo u pružanju naših usluga, koje su veličine paketa i akcije koje nudimo. U kategoriji Usluge nalazi se opis svih usluga koje pružamo, veličine paketa i usluga prijevoza skutera i kućnih ljubimaca. U kategoriji Cjenik su navedene sve cijene za usluge koje pružamo. U kategoriji O nama je navedena naša misija, vizija i naša inovacija koja omogućava korisniku on line praćenje paketa. Na samom kraju izbornika nalazi se Login/Sign up koja omogućuje korisnicima da se prijave na naše stranice i ostvaruju dodatne pogodnosti.

43


17. ZAKLJUČAK

Kada korisnici prihvate on-line poslovanje kao jednostavniji i pogodniji način rada, i vaša tvrtka uštedjet će na vremenu i novcu. Budući da sve zajedno pogoduje efikasnijem i transparentnijem radu, manja je vjerojatnost da ćete izgubiti klijenta ukoliko se u vašem segmentu poslovanja pojavi konkurent. Nakon što ste stekli klijentovo povjerenje i nakon što je upoznao vaš način poslovanja, male su šanse da će riskirati sve pogodnosti koje mu pružate prelaskom u tvrtku koju ne poznaje. Bez obzira što instalacija i održavanje ovakvih programa košta i nekoliko desetaka tisuća kn, isplativi su obzirom na njihovu učinkovitost, smanjenje broja pogrešaka pri radu, uštedu sati ljudskog rada i smanjenje mnogih troškova. Kupci, također, preferiraju dobavljače i pružatelje usluga koji temelje svoje poslovanje na on-line pristupu. On-line, korisnici mogu ne samo kupovati već i mijenjati svoje postavke, sudjelovati na virtualnim konferencijama i sastancima, pristupati i downloadirati raznorazne aplikacije i sl. Dostupnost željenim informacijama putem interneta, ne samo da štedi vrijeme vašim korisnicima, već štedi vrijeme i vama samima. U budućnosti možemo očekivati sve veći porast on-line usluga, posebno kod srednjih i velikih poduzeća koja imaju sredstva za investiranje u njihov razvoj. Korisnicima postepeno raste povjerenje u ovakav način ne samo kupoprodaje robe i usluga već i poslovanja u cijelosti.24 U ovom seminaru prikazali smo samo neke od mogućnosti koje nam pruža poslovanje putem Interneta. S obzirom da se bavimo pružanjem usluga dostave trebali smo neku prednost koja će nas izdvojit od konkurencije i našli smo ju upravo u mogućnostima koje nam pruža Internet. Osim što smo svima dostupni od 0-24, smanjili smo i troškove otvaranja poslovnica jer je sve što nam treba jedna prostorija i upotreba kompjutera. Iako su troškovi pokretanja projekta poprilično veliki, smatramo da je ovaj projekt itekako isplativ jer nakon početnih ulaganja postoje samo mogućnosti za daljnje širenje bez većih troškova. U svojoj SWOT analizi prikazali smo što je ono što nas čini boljim i smatramo da se možemo voditi svime navedenim i da će uspjeh biti zagarantiran. Bez obzira što smo ulaskom u EU 24

http://www.ebizmags.com/on-line-metode-osvajaju-korisnike/

44


omogućili šansu svim većim europskim kompanijama ulazak na tržište, smatramo da samim time što smo prvi pokrenuli ideju sa ovakvim inovacijama imamo velike šanse za uspjeh. Izradom mobilne aplikacije i pristupom društvenim mrežama još smo se više približili i mlađim generacija što nam je velika prednost s obzirom da su oni naša ciljna grupa upravo zbog načina na koji poslujemo. Naime, nedostatak vremena je danas najveći problem i samim time što smo im omogućili uštedu vremena jer ne moraju čekati u redu, dali smo im mogućnost da bolje iskoriste svoje slobodno vrijeme i tu je naša velika prednost.

45


18. POPIS LITERATURE 1. Panian, Ž.: “ Elektroničko poslovanje druge generacije”, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013.

19. POPIS WEB LINKOVA 1. http://www.unajmi.hr/oglasi-detaljno-poslovni-prostor-hala-uredi-2954-2954.html 2. http://www.inovatori.hr/hstoj.html 3. http://www.autozubak.hr/o-nama/sutra/ 4. https://www.autozubak.hr/vw/osobna-vozila/vw-ukratko/ 5. http://www.autozubak.hr/flotni-kupci/vw/modeli/transporter/ 6. http://www.mturedskaoprema.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11 7. http://www.kbz-electronic.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=2 8. http://www.kbz-electronic.hr/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=83 9. http://www.hemco.hr/Model-4126-HLACE-klasik-iz-kolekcije-V/flypage.tpl.html 10. http://www.hemco.hr/hemco-doo-poduzece-sa-19-godina-tradicije-u-proizvodnji-zastitne-iradne-odjece.html 11. http://vik-iverali.hr/izrada-namjestaja/cijena/uredski-namjetaj-po-mjeri 12. http://www.kartonske-kutije.rs/ 13. http://www.overseas.hr/o-nama 14. http://www.cityex.hr/o-nama/5 15. http://www.hpekspres.hr/Privatni-korisnici/ 16. http://www.tomsoft.hr/index.cgi?menu_id=638

46


17. http://whois.com.hr/domena/dostavapaketa.hr/ 18. http://whois.com.hr/domena/dostavapaketa.com.hr/ 19. http://www.logit.hr/cms/ 20. http://www.prostudio.hr/web-dizajn/21/cms-sustav.htm 21. http://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2010-02-291.pdf 22. http://www.risel.hr/hr/ostale-usluge/izrada-i-odrzavanje-web-stranica/ 23. http://www.logit.hr/cjenik-usluga/#cms 24. http://hwcdn.net/y4d5b3y8/cds/2013/TFA_cjenik/TFA_cjenik_2013.pdf 25. http://www.exstomedia.hr/ 26. https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9516118100&__u=1998938660#c.1 99623380.st_sum&app=cm 27. https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9516118100&__u=1998938660#c.1 99623380.create&app=cm 28. https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9516118100&__u=1998938660#c.1 99623380.key&app=cm 29. http://www.dimedia.hr/online-marketing/im-8 marketing_na_drustvenim_mrezama 30. http://hr.wikipedia.org/wiki/E-poslovanje 31. https://ibuildapp.com/templates.php?action=tmpl-manage&template=894875#fromMarket 32. https://www.facebook.com/pages/Online-Dostava-Paketa/1479768865571759 33. https://www.linkedin.com/profile/view?id=331763613&trk=nav_responsive_tab_profile 34. https://twitter.com/dostavapaketa 35. http://mateagavranovic.wix.com/dostavapaketa 36. http://www.ebizmags.com/on-line-metode-osvajaju-korisnike/ 20. POPIS SLIKA I TABLICA SLIKE 47


Slika 1…………………………………………………………………………………………7 Slika 2……………………………………………………………………………………......12 Slika 3………………………………..............................................................................13 Slika 4………………………………………………………………….……………………16 Slika 5…………………………………………………………………………………….….17 Slika 6………………………………………………………………….……………………21 Slika 7……………………………………………………………………………………….22 Slika 8………………………………………………………………….……………………24 Slika 9………………………………………………………………………………………..27 Slika 10………………………………………………………………………………………28 Slika 11………………………………………………………………………………………28 Slika 12………………………………………………………………………………………32 Slika 13………………………………………………………………………………………33 Slika 14………………………………………………………………………………………34 Slika 15………………………………………………………………………………………35 Slika 16………………………………………………………………………………………36 Slika 17……………………………………………………………………………………....37 Slika 18………………………………………………………………………………………38 Slika 19………………………………………………………………………………………39 Slika 20………………………………………………………………………………………40 Slika 21………………………………………………………………...…………………….43

48


TABLICE Tablica 1………………………………………………………………………………………5 Tablica 2………………………………………………………………………………………6 Tablica 3……………………………………………………………………………………..26 Tablica 4……………………………………………………………………………………..29 Tablica 5…………………………………………………………………………………..…41 Tablica 6…………………………………………………………………………………..…42

49


21. ŽIVOTOPIS 1. Matea Gavranović OSOBNE INFORMACIJE

Matea Gavranović Dragutina Tadijanovića 6, 10 290 Zaprešić +385911990121 matea_gavranovic@hotmail.com Spol Ž | Datum rođenja 12/01/1990 | Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO Listopad 2009. – Lipanj 2012.

Savjetnik za ljepotu Weitnauer doo, Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb

Savjetovanje klijenata i pomaganje pri kupnji kako bi pronašli proizvode koji zadovoljavaju njihove potrebe. Posao je uključivao savjetovanje, objašnjavanje načina na koji proizvod djeluje i načine upotrebe proizvoda te makeover klijenata.

Srpanj 2009. – Rujan 2009.

Savjetnik za ljepotu Limoni doo, Karlovačka cesta 2c, 10 000 Zagreb

Savjetovanje klijenata i pomaganje pri kupnji kako bi pronašli proizvode koji zadovoljavaju njihove potrebe. Posao je uključivao savjetovanje, objašnjavanje načina na koji proizvod djeluje i načine upotrebe proizvoda te makeover klijenata, rad na blagajni i uređenje prodajnog prostora.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Studeni 2012. -

Diplomski studij Ekonomski Fakultet Zagreb, Trg J.F.Kennedyja 6, 10 000 Zagreb ▪ Menadžerska informatika

Srpanj 2009. – Lipanj 2012.

Preddiplomski studij Ekonomski Fakultet Rijeka, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka ▪ Međunarodno poslovanje

Rujan 2004. – Svibanj 2008.

Srednja škola II. Gimnazija Zagreb, Križanićeva 4, 10 000 Zagreb ▪ Opća gimnazija

50


OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C2

C2

C1

C!

C2

Talijanski

A2

A2

A2

A2

A2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine Računalne vještine

Vozačka dozvola

▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu savjetnika za ljepotu ▪ odlično vladanje alatima Microsoft Office™

▪B

DODATNE INFORMACIJE Projekti

▪ CSC 2013 (Karlovačka pivovara: Kako se diferencirati na tržištu?)

PRILOZI ▪ preslike svjedodžbi / diploma i kvalifikacija;

51


2. Kristina Matak OSOBNE INFORMACIJE

Matak Kristina Tratinska 36, 10 000 Zagreb, Hrvatska 013821442

Z0959135669

kristina.matak@gmail.com

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

studeni 2012 Diplomski studij Ekonomski fakultet, Trg J.F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb  Menadžerska informatika srpanj 2009 - srpanj 2012 Sveučilišni prvostupnik ekonomije Preddiplomski studij Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka  Financije i bankarstvo rujan 2005 – svibanj 2009 Gimnazija Bjelovar, Matice hrvatske 17, 43 000 Bjelovar OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

B2

B1

B2

B1

B2

Njemački

A2

A2

A1

A1

A2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine ▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom višegodišnjeg školovanja Računalne vještine Vozačka dozvola

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ ▪B

52


22. SAŽETAK

U ovom seminarskom radu prikazan je poslovni projekt online dostave paketa. Ideja za projekt je došla zbog vremena, odnosno nemogućnosti stajanja u redovima da bi se predali paketi. Glavna djelatnost poduzeća je dostava paketa u roku od 24 sata bilo gdje na teritoriju RH. Kao inovativnost koju pružamo u odnosu na konkurenciju je upravo mogućnost prijevoza kućnih ljubimaca i skutera. Uz izradu web stranice preko koje će se odvijati najveći dio poslovanja, imamo i mobilnu aplikaciju koja je pristupačnija mlađim generacijama i koja je puno praktičnija za upotrebu na mobilnim telefonima. Veliku prednost imaju korisnici koji se registriraju na našem portalu jer ostvaruju dodatne popuste i imaju mogućnost GPS praćenja paketa. Cilj poduzeća je kroz par godina se proširiti i na susjedne zemlje i omogućiti jednostavniju i jeftiniju mogućnost dostave paketa iz inozemstva.

53


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje web stranica

Izvor: http://mateagavranovic.wix.com/dostavapaketa

54


2. Obavijesni bilten – newsletter

ONLINE DOSTAVA PAKETA MISIJA Naša misija je pružiti vrhunsku kvalitetu isporuke što znači da se stranka može pouzdati u svoga dobavljača. Ravnopravnost prema zaposlenicima, društvu i okolišu te svođenje utjecaja na okoliš na namjanju moguću mjeru.

VIZIJA Naša vizija je da svojim radom i zalaganjem te konstantnim napredovanjem i usavršavanjem dođemo na vodeću poziciju u pružanju usluga dostave paketa na području Repubilke Hrvatske.

GPS SUSTAV PRAĆENJA PAKETA GPS sustavom praćenja paketa omogućuje pošiljatelju da u bilo koje vrijeme sazna informacije o određenom paketu.

55


DODATNE POGODNOSTI Prijevoz skutera i kućnih ljubimaca.

IZBOR IZ CJENIKA EXPRESS PismoA4 35,00

DIMENZIJA papir

MASA

REDOVNA CIJENA

do 3kg

Kutija S

23´15´20

do 6kg

50,00

Kutija M 80,00

29´22´20

do 17kg

Kutija L

44´30´20

do 30 kg

110,00

Kutija XL

44´30´40

do 60kg

144,00

OBRATITE NAM SE S PUNIM POVJERENJEM!

2014 © ONLINE DOSTAVA PAKETA

Ovaj mail je poslan na adresu {$email} | Odjava s liste Kako bi neometano nastavili primati naše e-mailove, dodajte nas u svoj adresar ili na listu sigurnih mailova.

Powered by MailerLite - Email Marketing Services

Izvor: http://app.mailerlite.com/u9e2y9/

56


3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

57


58


4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

59


60


61


62


63


64


65


5. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

66


6. Brošura prezentacije (tzv. handouti)

67


68


69


70


71


72

44 gavranović matak online dostava paketa  
44 gavranović matak online dostava paketa  
Advertisement