Page 1

G lf

of Course

6e jaargang april 2014

Jaarvergadering Dit jaar is de jaarvergadering vroeg in het seizoen gehouden. De vergadering werd door ongeveer 10% van de leden bezocht, wat overeenkomt met voorgaande jaren. Tijdens deze vergadering is ook door middel van stemming besloten om de ledenbijdrage te verhogen met 6 euro. Het afgelopen jaar betaalden de leden contributie aan de golfbaan plus 20 euro extra. Van dit bedrag moet er 16 euro worden afgedragen aan de N.G.F., de resterende 4 euro ging naar de club. Door deze stemming is besloten om de 4 euro te verhogen naar 10 euro. Ook werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van de activiteiten die er dit jaar worden georganiseerd. Natuurlijk kunt u deze informatie vinden op de website en in het clubblad.

Vrijwilligers De baancommissie is dit jaar gestart met een groep van 12 enthousiaste vrijwilligers die éénmaal in de maand di-

verse werkzaamheden verrichten. Natuurlijk in overleg met de greenkeepers. De afgelopen vrijwilligersdagen zijn gebruikt om de baan op te ruimen. En om de baan voor het seizoen gereed te maken. Zoals de matten weer weg, nieuwe teemarkers, alle palen weer op zijn plaats, controle afstand palen etc. etc. En ik ben dan ook trots op deze groep vrijwilligers, die er mede voor zorgen dat de baan mooi blijft. De betrokkenheid is voor deze groep zeer groot. Er is zelfs een vrijwilliger die nu geen lid meer is, maar zich toch betrokken voelt bij onze baan; in één woord geweldig. Als u interesse heeft om ook eens hieraan deel te nemen, kunt u zich inschrijven op het publicatiebord of bij de baancommissie op de site.

Jeugd In deze editie van de Golf off Course kunt u veel lezen over de ontwikkelingen binnen de jeugdcommissie. De winterperiode is gebruikt om een aantal zaken te verbeteren zodat er een betere aansluiting komt tussen de lessende jeugd en de jeugdcommissie. Ook de inzet van jeugdcoaches is nieuw dit seizoen. Er worden nog andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Wij houden u op de hoogte via het clubblad en de website.

vroege start

Mede door het prachtige weer in de afgelopen periode kunnen we toch wel spreken van een vroege start van het seizoen. Veel leden hebben dan ook veel eerder dan andere jaren de gang naar de golfbaan weer gevonden. Of dit nu de ideale omstandigheden zijn voor de wintercompetitie dat betwijfel ik, maar golfen met dit weer is prettiger dan golfen in een vorstperiode. Het is ook duidelijk te merken aan de conditie van de baan. Waren de greens in de winter nog zeer hobbelig, zijn ze nu zeer goed te spelen en kunnen de hedgehoggs weer van de buggy’s af. Voor de club is dit een rustige periode en zijn er weinig activiteiten geweest. Een paar wil ik er voor u uitlichten.

Jan Boukens

vroege start

48

Verder wens ik iedereen een prachtig golfjaar en we zien elkaar op één van de activiteiten die er door alle vrijwilligers op de golfbaan worden georganiseerd. Jan Boukens, voorzitter

in deze editie: Jan Boukens: vroege start Ricardo Veltman antwoordt Ben Bruijn Wie de jeugd heeft... Vervolg Jeugd en activiteitenschema De column van de familie Van Vliet Un pragtuge slotwedstroid Marshals gezocht Vrijwilligers op de baan

1 2 3 4 5 7 7 9

Vijf golfregels verkeerd begrepen 9 De redactie heeft veel plannen voor 2014 11 Tips & Tricks van Andy Evans 13 Andy mist Liverpool 14 Colofon 15 Inschrijven voor matchplay open 16 Nieuw reserveringssysteem Handicart 16

1


Golf of Course

Ricardo Veltman

onze eerste jeugdkampioen wordt geinterviewd door

Ben Bruijn

Ben Bruijn

Ricardo Veltman

Ik mag u voorstellen aan Ricardo Veltman die op 21 september 2013 als eerste jeugdkampioen werd van De Vlietlanden. Hij won met grote overmacht de beker.

Gefeliciteerd met je overwinning. Hoe voelde het toen je de beker in handen kreeg? Echt wel heel gaaf en ik was er ook wel heel trots op. Doe je nog aan andere sporten? Ik heb gevoetbald en getennist, en vooral dat laatste ging ook heel lekker maar door mijn schoolpakket moest ik keuzes maken en ik heb voor golf gekozen. Hoe kwam je in aanraking met golf? Door mijn opa, die lid is van De Vlietlanden, die vroeg mij mee en ik vond het meteen leuk. Ik werd steeds fanatieker en vooral het laatste jaar ben ik veel gaan golfen. Heb je een toekomstbeeld voor jezelf, wat betreft het golfen? Ik zou het liefst een golfpro willen worden en ik wil mijn handicap van nu 23, verlagen tot uiteindelijk een single handicapspeler. Heb je golfles? Ik heb les gehad bij Burggolf in Purmerend en een paar lessen bij golfclub de Beemster. Je woont in De Rijp vlakbij twee golfbanen, waarom de keus voor De Vlietlanden? Ik vind het fijn dat er geen starttijden gelden, zodat ik na mijn schooltijd op een willekeurig uur kan spelen, zeker nadat mijn vader ook lid is geworden. Hij heeft

een zaak in Hoorn, zodat we na zijn werk ook samen kunnen spelen. En ik vind de baan van De Vlietlanden hartstikke leuk. Wat is het sterkste deel van jouw spel? Mijn korte spel is het beste. Ik besteed daaraan veel tijd. Voordat ik de baan opga, oefen ik mijn putts en chips. Ik heb eigenlijk voor mijn nivo niet echt heel veel zwakke punten maar ik besef dat ik heel hard moet trainen om me te verbeteren. Je bent waarschijnlijk te sterk voor de jeugd, zou je het daarom leuk vinden om de competitie aan te gaan met de volwassenen? Bij de Beemster heb ik al wedstrijden gespeeld tegen volwassenen en ik heb ook nog gewonnen, maar het leukste is toch om je te meten met je leeftijdgenoten. Als je op de baan staat, waarvan geniet je het meest? Als ik de bal lekker raak en vooral wanneer ik van een afstand de bal dichtbij de vlag krijg. Heb je een sportheld? Dat is Joost Luiten. Mijn droom is om net zo goed te worden als hij. Ricardo, je hebt alles in huis om je doelstellingen te halen. Ik zou je een raad mee willen geven om nu de juiste Pro te vinden die jou de stappen laat maken om je doel sneller te verwezenlijken. Bij De Vlietlanden hebben we Andy Evans die bekend staat om jeugdige talenten te begeleiden en in staat is om jouw spel te helpen ontwikkelen tot de speler die je zou willen worden. Veel succes met alles, zowel met golf als met je school. Ben Bruijn

2


Wie de jeugd Golf of Course heeft... heeft de toekomst En hebben we de Jeugd?

Extra activiteiten organiseren voor de jeugd, waarbij de uitvoering in handen is van clubleden, vraagt natuurlijk wel dat die jeugd ook lid moet zijn. Een flink aantal jongeren nam alleen les en tot nu toe konden zij gratis deelne-

Jeugdcoaches Maar liefst vijf leden van De Vlietlanden gaven gehoor aan het verzoek om zich als jeugdcoach te willen inzetten voor onze jeugdleden. Sandra Kerkhof, William de Jager, Dirk van Nus, Bert de Boer en Bart Zagers gingen in januari en februari een hele dag op cursus bij de NGF. Zij mogen zich nu Jeugdcoach noemen en zij gaan dit jaar in nauwe samenwerking met Kim en Andy zorgen voor allerlei activiteiten die liggen in het verlengde van wat er in de lessen wordt geleerd. Zoals bekend zijn de lessen verplaatst naar de zondag en ook alle andere activiteiten (m.u.v. Paas- en Halloweenwedstrijd) vinden op zondag plaats. Op de foto’s is te zien dat de eerste activiteiten al op gang zijn gekomen. Henk de Neef maakt sinds januari deel uit van de jeugdcommissie. Ook hij heeft aan de cursusdagen van de NGF deelgenomen en hij coördineert de activiteiten van de jeugdcoaches.

Rob de Waart

Nieuwe jeugdlidmaatschappen

men aan de jeugdactiviteiten maar dat vroeg bijstelling. Hoe kun je stimuleren dat de lessers ook jeugdlid worden? Door er voor te zorgen dat je lessen en lidmaatschap met elkaar verbindt en door het lidmaatschap aantrekkelijk te maken. Er werd overleg gevoerd tussen Pro, directie en bestuur en dat leidde al snel tot een prachtig aanbod dat zeer aantrekkelijk is en qua prijsstelling zeer concurrerend ten opzichte van andere sporten. Het aanbod is een voorbeeld van de uitstekende samenwerking tussen vereniging, directie en GolfAcademy. Een uitgebreid overzicht van de nieuwe lidmaatschapsvormen vindt u op een van deze pagina’s. Let wel, het is nog altijd mogelijk om te lessen zonder lidmaatschap, maar voor een klein bedrag erbij kunnen de jongeren zonder extra kosten deelnemen aan alle jeugdactiviteiten.

Wie de jeugd heeft

We hebben natuurlijk niet alle jeugd, maar we hebben wel een verdubbeling van het aantal jongeren dat bij De Vlietlanden lid is en/of les neemt. Een verdubbeling die tot stand is gekomen in het afgelopen jaar, waar we heel blij mee zijn en waarop we ook best een beetje trots mogen zijn. De certificering voor Familiegolf bracht extra activiteiten en veel publiciteit met zich mee en ook nog eens een buitenkansje om een gratis jeugdlidmaatschap te kunnen krijgen. De jeugdcompetitie was een goed getimede opsteker voor alle jongeren die toe waren aan een echte wedstrijd. En laten we niet vergeten dat de lessen die door Kim worden gegeven veel kinderen enthousiast maakt voor de golfsport en mond-tot-mondreclame werkt nog altijd het beste. De combinatie van deze factoren heeft zeer waarschijnlijk gemaakt dat we nu zo’n duidelijke groei mogen constateren. Alle betrokkenen binnen de club, jeugdcommissie, bestuur, Pro en baandirectie zijn overtuigd van het belang van deze ontwikkeling voor De Vlietlanden. Voor ons allen staat vast dat we nu extra inspanning moeten leveren om de gang erin te houden en te zorgen voor een inhoudelijk aansprekend jeugdprogramma. De wintermaanden hebben we gebruikt om ideeën te ontwikkelen en uit te werken tot concrete stappen, waarvan u hier een overzicht aantreft.

Jaarprogramma Door Kim en Andy is in samenwerking met jeugdcommissie, jeugdcoaches en de werkgroep jeugdcompetitie een jaarprogramma ontwikkeld. Het streven is erop gericht om ervoor te zorgen dat er elke zondag wat voor de jeugd te doen is. Op twee zondagen in de zomervakantie na is dit ook gelukt. Een ware prestatie en een staaltje van samenwerking en positieve inzet. Het jaarprogramma vindt u ook afgedrukt in dit num-

3


Golf of Course mer. Bewaar het goed, want de website voor de jeugd is nog niet in de lucht dus tot die tijd moet u het hiermee doen.

Vervolg Jeugd

Activiteitenschema

Uitwisseling met andere clubs

4

Er lopen contacten met de jeugdcommissie en de Pro van Spierdijk. In de komende periode wordt gekeken op welke manier wij kunnen komen tot een vorm van uitwisseling. Als dit goed uitpakt, kunnen er meer vormen van uitwisseling volgen. De programmering is in handen van Kim.

Jeugdcompetitie De Jeugdcompetitie in 2013 was een groot succes. De werkgroep die deze competitie opzet en uitvoert bestaat uit Nelleke Meijer en Nico MĂźller. Zij zijn weer minstens zo enthousiast als vorig jaar en ze zijn al geruime tijd bezig om de zaken goed en op tijd voor te bereiden. Bij de wedstrijden zullen de jeugdcoaches als marker met de flights meelopen en waar nodig ondersteunen. Daarbij hebben we zeker de hulp nodig van nog een aantal volwassen spelers die een keer mee willen lopen. U kunt zich

vervolg jeugd

opgeven bij Nico en Nelleke. De data van de wedstrijden: 18-05, 01-06, 15-06, 29-06, 24-08, 07-09 en de grote finale op 21-09. Alle jeugdleden met een baanpermissie kunnen meedoen. Niet-leden kunnen tegen betaling van een wedstrijdfee meedoen. Zij kunnen strijden om de dagprijs, maar om de clubbeker te kunnen bemachtigen moet je toch echt lid zijn. Uitgebreide informatie over de jeugdcompetitie volgt nog.

Paaswedstrijd Op 19 april organiseert de jeugdcommissie de Paaswedstrijd. In afwachting van 1 mei, de ingangsdatum van de nieuwe lidmaatschappen, kunnen alle jongeren lid of geen lid meedoen. Niet de hoogste individuele prestatie staat centraal maar de grootste gezelligheid en het meeste plezier in het spel. Natuurlijk zijn er eieren, natuurlijk is er weer een gezamenlijke lunch, natuurlijk gaat iedereen weer met een prijs naar huis, kortom‌ geen reden om niet mee te doen! Inschrijven is nu al mogelijk. Rob de Waart Voorzitter jeugdcommissie

Datum Indeling Extra activiteiten Datum Indeling 6 April Les 14 9 November Les 40 13 April Les 15 Spelletjes met jeugdcoach 16 November Les 41 zaterdag 19 apr Paaswedstrijd geen les 23 November Les 42 27 April Les 16 30 November Les 43 Meivakantie 4 mei Les 17 7 December Les 44 11 Mei Les 18 Vriendjes dag 14 December Les 45 18 Mei Les 19 / Competitie 21 December Les 46 25 Mei Les 20 Kerstvakantie 28 December Les 47 1 Juni Les 22 / Competitie 8 Juni Les 23 De baan op met jeugdcoach na de les 15 Juni Les 24 / Competitie 22 Juni Les 25 29 Juni Les 26 / Competitie 6 Juli Les 27 Zomervakantie 13 Juli Zomerstop De baan op met jeugdcoach 20 Juli Zomerstop Activiteiten met jeugdcoach 27 Juli Zomerstop / geen activiteit 3 Augustus Zomerstop / geen activiteit 10 Augustus Zomerstop De baan op met jeugdcoach 17 Augustus Les 28 24 Augustus Les 29 / Competitie 31 Augustus Les 30 7 September Les 31 / Competitie 14 September Les 32 Vriendjes dag 21 September Les 33 / Competitie 28 September Les 34 5 Oktober Les 35 12 Oktober Les 36 De baan op met jeugdcoach na de les Herfstvakantie 19 Oktober Les 37 26 Oktober Les 38 2 November Les 39 Halloween op woe 29 Oktober


Directie Column Wat een geweldig voorjaar! De baan knapt op. Er wordt hard gewerkt en niet alleen door de greenkeepers. Ook de commissies, marshalls, jeugdcoaches, Andy en Kim, en natuurlijk de vrijwilligers onder leiding van Piet van der Hulst dragen allemaal hun steentje bij.

Dan nog een verzoek aan iedereen die dit leest. Heeft u vragen of wilt u weten hoe zaken inelkaar steken. Bijvoorbeeld gesprekken die u hoort op het terras of op de golfbaan waarvan u denkt ‘Hoe zit dat?’ Vraag het Jennifer en mij. Wij zitten regelmatig op kantoor en zullen proberen u een passend antwoord te geven. We hebben er niets aan als verhalen hun eigen leven gaan leiden. Wij houden van duidelijkheid. U ook hopen wij. Dus schroom niet en stap gerust binnen. Jennifer zal zich aankomende tijd langzaam stukje bij beetje terugtrekken. Dit hangt af van hoe ze zich voelt. Voor iedereen die het nog niet weet of heeft gehoord: Als alles goed gaat, zal 1e week juni ons 3e kindje geboren worden. Naam en geslacht blijft deze keer een verrassing. Groet, Jennifer en Rob

Dankwoord

ZZZZZZZZZZZZ Gezoem in de lucht? Wat is dat toch? Dat is een multicopter ofwel een drone! Nieuwe hobby van Rob, eeuuuh ja, maar ook nog eens effectief. Hiermee willen we mooie beelden van de baan maken voor op de website en ander PR materiaal, maar ook wordt er regelmatig een ronde gevlogen om te zien of er mensen op de golfbaan zijn, die er niet thuis horen. Dit zal voornamelijk ‘s avonds zijn. Ik zal proberen om u niet te storen tijdens die ontzettend belangrijke put in een

qualifying wedstrijd en door deze aktie kan fluiten naar de titel. Maar tegen een kleine vergoeding wil ik hier wel soepel mee omgaan. Dus stel je nou eens voor dat er iemand zegt: Rob, die Krijn van Diggelen, die man kan nooit serieus zijn en haalt me altijd uit mijn spel met zijn grappen en grollen, dan is hier wel iets aan te doen. Niet dat het om Krijn gaat, hoor. Ik heb gewoon een voorbeeldje genomen.

Familie Van Vliet

Nineteen drinks and bites is ook goed bezig. Ze zijn druk bezig met Facebook, een eigen huisstijl, nieuw bord aan de weg, website etc. Ik denk dat het een geweldig jaar gaat worden. Als alle bovenstaande partijen samenwerken om voor de leden en gastspelers één team te vormen met als doel het golfen zo leuk mogelijk voor iedereen te maken, dan kan het niet anders dan dat het een topjaar gaat worden! Ook drukkerij De Letter wil ik nog bedanken voor het mooie doek wat zij gesponsord hebben, wat inmiddels al weer een paar maanden op de kruising bij de Markerwaardweg staat.

Golf of Course

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van onze zoon Dennis zijn wij u zeer dankbaar. Tiny en Harrij Voogel

Uiterste inleverdatum van kopij voor Golf of Course nummer 49

16 april 2014 (eerder mag ook) Kopij inzenden aan: redaktie@golfbaandevlietlanden.nl

of in de brievenbus van de redaktie in de hal in het clubgebouw

5


advertenties

Uw debiteurenbeheer, ons bezoek waard!

Uw Hole in One voor het incasseren van uw openstaande facturen. Debiteurenbeheer en incasso uitgevoerd door VIMK geeft u meer tijd voor het uitoefenen van uw hobby. VIMK Incasso is gecertificeerd NVI-lid en beschikt als enige incassokantoor in NoordHolland over een landelijke buitendienst ter ondersteuning van de incassowerkzaamheden. Raadpleeg onze website voor meer informatie. Neem voor inschakeling van ons kantoor contact op met 0228-515163, of per mail naar: info@vimkincasso.nl

VIMK Incasso Postbus 225 1610 AE Bovenkarspel T 0228 515 163 F 0228 518 532 E info@vimkincasso.nl I www.vimkincasso.nl

Voorjaarsactie !! Over de eerste 5 ingen ge in diende vorder én gé u t betaal dossierkosten!

Een nieuw kunstgebit nodig? van gratis consult tot natuurlijke glimlach

Bel nu voor een afspraak, dan kunt u op korte termijn bij ons terecht. of kijk voor meer info op www.teamworkdental.nl

Oostwouder Dorpsstraat 44 1678 HG Oostwoud

0229 - 202 707

Tuinplannen? Realiseer ze dit jaar, want nu tijdelijk 6% BTW op arbeidskosten!!

Het juiste adres voor:  Tuinontwerp  Tuinaanleg  Tuinonderhoud

-15%

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!!

6

Hovenier Jacques Blom – Waterhoen 13 - 1616 GG HOOGKARSPEL (06) 53 82 92 31 - www.jacquesblom.nl - info@jacquesblom.nl


Slotwedstroid,

Golf of Course

ut was weer pragtug   gane uit van eerlike mense. Miskien hadde wai wat oneerliker moete weze, er was tog gien mens die dat contereleerde (oh, ja Koos netuurlijk, die zit in de kommissie!) 18 hools lang werd er stroid levert, taktiek afsproken, taktiek ofkeken, wereldballe sloegen (dur werd bai are floits wel pittig vaak FOOR  roepen,  gaat ut niet goed, den??) trutputte mist, pittug in de zandbakke speuld en meer van dat fraais. Gulukkug wist iederien toch ut balletje in ut putje te kroige, soms in genog  slage, vaak in teveul. Om un uur of voif was iederien wel zôn beetje klaar en kon ut anzitte beginne. Dat ging zwat nag fannetieker den golfe. Geloik werd ur zwat wed op wie wonnen had., hoezo ut was allien maar een fun wedstroid???? Toidens de proisuitroiking werde alle kampioene van ut ofgelope jaar nag een keer op un roitje zet deur schorriemorrie meester Koos Mol. Ik hoop dat jollie ut me niet kwaluk neme dat ik al die name alweer vergete benne, ik weet zelfs de name niet meer van de winnaars van de slotwedstroid. Ze moete wel hêêl best weest weze, want wai ware ôk best goed. Dus lui, vanof deuze plaas: van harte, jollie hewwenut verdiend. Un gat van 14 punte is wel erg veul, dus dik verdiend!  Voor hunnie die ur niet bai ware, je hewwe wat mist. Ik zou de kelender van vollegend jaar goed in de gate houwe. Kommissie bedankt, enne, we zienne mekaar. Anoniem

Slotwedstroid Marshals

Zundug 7 oktober Golfbaan De Vlietlanden. Om  een uur of halluf twaluv komme de eerste speulers en speulsters  al  opperdan om hunnie oigen in te schrijven. Ut ontvangst kommietee zit al klaar, biljetten wisseluh van oigenaar. (ôk nag wat smeergeld miskien??)  Vroeg komme betekent gien wachttoid en mooi toid om nag effies op de droiving reens warm te draaie. Nou was dat niet nôdig want ut was al vroeg pittug warm. Affoin, meer en meer volluk kwam opperdan en ut werd pittug drok. Hêêl  wat volluk docht dat ze wel kans hadde, goeie floit en zô, maar ja, je benne wel ofhankeluk van je mate, toch?? ôk goeie mate slane wel us mis!  Om een uur of halluf ien riep(toeterde oigenluk) Koos Mol iederien bai mekaar om de leste dinge te vertelle. Voor de tiemkapitoins had ie nag wat speciaals, mogt de rest niet wete, zeker?? Werd toen al beslôte wie er winne zou??? Rond ien uur stonde alle 16 floits, min of meer, klaar op een hool, (wai op 9), werd ur un bos herrie maakt met un klakson en konne we beginne. Hoe ur speuld worre most zal ik jollie niet mee verveule, ik vond ut best grappug.  Wai hadde de ienige internasjionale floit, deer had de kommissie wel meer wel effe voor keen waarskuwe, nou moste we eerst wenne an un nuw taaltje, ut leek wel wat op dat van ôs, dus dat skeelde. Wai (Koos, Peter, Arne en ik zoi de gek) speulden pittug goed, al zeg ik ut zelluv, dat ur na gun are floit was die nag beter speulde was allien maar pech (of van te vore al bedissuld??) Nei toch, ik

MARSHALS GEZOCHT Golfbaan De Vlietlanden is op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste golfers die zich graag willen inzetten om het baangebruik goed en prettig te laten verlopen en daarvoor Marshaldiensten willen draaien.

Taken van een Marshal: Als Marshal is het je taak om: • • •

het speelplezier, de veiligheid en de baankwaliteit te bevorderen. zorg te dragen voor een vlotte doorstroming. toe te zien op naleving van de baanregels en etiquette.

Voor informatie e-mail: marshals@golfbaandevlietlanden.nl Coördinator Marshals Ruud Antonius: antoniusheinicke@gmail.com Telefoon 0227 743418 Voor meer info lees de advertentie op het informatie bord .

7


Te huur in Spanje: Casa Tulipa Wilt u een weekendje golf, vakantie of overwinteren? Dat kan bij ons! Casa Tulipa ligt op het park Mazarron Country Club in Mazarron, provincie Murcia, Costa Calida (warme kust). Het heeft 3 slaapkamers; geschikt voor b.v. 5 volwassenen of 4 volwassenen met 2 kinderen. Vanaf het terras heeft u een mooi uitzicht op het eigen zwembad. Op 10 minuten rijden vindt u de dichtstbijzijnde golfbaan of het strand. De Mazarron Country Club is ook geschikt om in groepsverband te verblijven.

8

Heeft u interesse mail dan naar: marcellinoburger@gmail.com


Vrijwilligers

Golf of Course

Op De Vlietlanden

Vrijwilligers

Woensdagmorgen 12 maart om 9 uur zat de vrijwilligersgroep aan de koffie met koek. Piet vertelde wat die dag de bedoeling was en formeerde groepjes voor de verschillende werkzaamheden. Als nummer één stond het opruimen van takken, takjes en andere rommel. Verder het schoonmaken van de banken en de borden. Gras en onkruid onder de fruitbomen vandaan halen en houtsnippers om de stam strooien. Kortom, veel werk en ondanks noeste arbeid van 8 man is er nog veel werk blijven liggen. Daarom gaat de groep op woensdag 26 maart weer de baan in met zo veel mogelijk mensen. We willen graag vóór de openingswedstrijd de baan in blakende vorm hebben.

De Baancommissie

5 regels

Dus beste golfers, als jullie af en toe ook een handje willen helpen, zet dan uw naam op de lijst op het prikbord. Kijk tijdens het golfen eens om u heen op de baan en geniet extra van de mooie natuur en een opgeruimde baan die klaar is voor het komende seizoen. Vrijwilligers bedankt!

Regels verkeerd begrepen... Een bericht van de R&H commissie, nee liever gezegd een verkeerd begrepen golfregelssoap. Wij willen jullie graag in meerdere delen de 34 verkeerd begrepen golfregels mee geven voor jullie perfecte rondje golf. Nu in deze editie van ons clubblad de eerste 5. Hopelijk kan een ieder er om lachen want ik weet haast zeker dat er een paar misvattingen passeren waarvan u denkt; Oké, had ik dat laatst ook niet mee gemaakt? Regels zijn niet saai maar zeer handig om te weten, doe uw voordeel er mee. 1) 2) 3) 4) 5)

U mag ook een pitchmark repareren als de bal niet op de green ligt. U mag een op de green liggende vlaggenstok verwijderen als een bal in beweging deze mogelijk kan raken. U mag op de green liggende clubs verwijderen als een bal in beweging deze mogelijk kan raken. U mag een paraplu boven uw hoofd houden met een hand en met de andere een bal putten. Uw bal hoeft niet op de green te liggen om de vlag te laten bewaken.

Veel plezier…

9


10

Andy Evans’ Column


veel plannen

Dag

regio. Ook hiervan worden jullie via de Golf of Course op de hoogte gehouden. Graag wil ik jullie hierbij nog attenderen op de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief op een 10-tal banen in Noord-Holland te kunnen spelen. Via NHgolft betreft dit de volgende 8 banen: Ooghduyne te Julianadorp; Golfclub Dirkshorn te Dirkshorn; Golfbaan Regthuys te Winkel; Golfbaan Spierdijk te Spierdijk; Westfriese Golfclub te Westwoud; Golfbaan Sluispolder te Alkmaar; Heemskerkse Golfclub te Heemskerk; Zaanse Golfclub te Wijdewormer. De informatie hierover kunnen jullie vinden op NHgolft.nl Naast de afspraken met NHgolft hebben wij nog een een 2-tal andere banen waar we een hospitality mee hebben en dus tegen een gereduceerd tarief kunnen spelen. Het betreft: Golfbaan Beemster te Middenbeemster, zie golfbaanbeemster.nl en Open Golf Zandvoort, zie opengolfzandvoort.nl. Tevens kunnen wij jullie meedelen dat het bestuur, samen met de directie en onze golfpro, bezig is het aantal hospitalities dit jaar verder uit te breiden. Wij vinden dat dit een extra toegevoegde waarde heeft op het clublidmaatschap van golfbaan De Vlietlanden. Kortom, er wordt door directie, bestuur, onze golfpro en niet te vergeten Fiona met haar crew van Nineteen van alles aan gedaan om seizoen 2014 tot een succesvol seizoen te maken. Wij als redactie van Golf of Course staan ook in de startblokken om jullie van “alles” op de hoogte te houden. Wij wensen iedereen dan ook een sportief golfseizoen 2014! De redactie

schema

Datum

De redactie plant

Het nieuwe seizoen staat in de startblokken! Het is weer zover. We hebben afscheid genomen van het winterseizoen. Onze baan is door de greenkeepers en vrijwilligers goed onder handen genomen. De matten op de teeboxen zijn verdwenen, takken zijn weggehaald, hole 6 is onder handen genomen de greens en de fairways liggen er alweer een stuk beter bij. De baan is vanaf woensdag 26 maart weer in qualifying conditie. Kortom, het nieuwe seizoen kan van start met het Openingstoernooi op zondag 13 april a.s. Tevens kunnen jullie je alweer inschrijven voor het Match Play Kampioenschap 2014. In de vorige Golf of Course is het uitgebreide wedstrijdschema geplaatst. In de komende edities zal elke maand het wedstrijdschema geplaatst worden, zodat jullie op de hoogte blijven wat er in die maand te doen is. Verder staat dit seizoen niet alleen “bol van de activiteiten” voor onze senioren maar ook voor de jeugd. In deze extra dikke aflevering van Golf of Course kunnen jullie hiervan uitgebreid kennisnemen. Als redactie zullen wij nog meer van de activiteiten op onze mooie golfbaan “kont doen”; niet alleen via de Golf of Course, maar ook via de nieuw te bouwen ledenwebsite van onze club, via het Cityboard in Nineteen, via de Regionale bladen, via Golfbladen etc. etc. Golf of Course is voor de leden en door de leden ofwel wij willen het blad graag samen met jullie maken. Dus schroom niet je ervaringen tijdens wedstrijden, toernooien, lessen etc. met ons te delen. Je kunt je stukje inleveren via redactie@golfbaandevlietlanden.nl. Om golfbaan De Vlietlanden extra te promoten zullen wij in 2014 ook aanwezig zijn op een 4-tal jaarmarkten in onze

Golf of Course

Wedstrijd

Wedstrijdvorm

Q/NQ*

-- Vrijdag 06 Zondag 13 Zondag 16 Woensdag 26 Zaterdag 27 Zondag

Businessclub wedstrijd Slotwedstrijd Wintercompetitie Openingswedstrijd seizoen 2014 Start Clubbekercompetitie 2014 Start Matchplay 1e ronde Tulpentoernooi voor leden/sponsor: Marcel Burger

Nog niet bekend Matchplay 18 holes/stableford/shotgun 9 holes/stableford/inloopwedstrijd 18 holes/75% handicapverrekening 18 holes/stableford

NQ Q Q NQ Q

14 17 29 30 31

Pitch & putt wedstrijd Matchplay 2e ronde W & T Masters 1e ronde W & T Masters 2e ronde W & T Masters Finale

9 holes/strokeplay 18 holes/75% handicapverrekening 18 holes/strokeplay 18 holes/strokeplay 18 holes/strokeplay

NQ NQ Q Q Q

April

Mei

Woensdag Zaterdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

11


Golf of Course

Weeteling Keukens is een vertrouwd adres, zowel in de regio, als ook daarbuiten. Het bedrijf bestaat dit jaar 40 jaar. Reden voor feest! Elke maand hebben wij een aanbieding met apparaten van bekende merken, welke wij voor zeer gereduceerde prijs aanbieden. Zie daarvoor onze website, reclame in het NHD zaterdag en de vele reclameborden langs de kant van de weg. De kracht van Weeteling Keukens is de liefde voor het keukenvak, vakmanschap, initiatief en persoonlijke aandacht voor de klanten. CBW-erkend, dus veel voordelen, maar vooral meer zekerheid voor u als klant. Tevens mogen wij het keurmerk van de Stichting Kwaliteitsbevordering Keukenbranche voeren, die ons is toegekend op grond van een klantenonderzoek. Een keukenzaak voor elk wat wils, greeploos strak design tot romantisch klassiek, of een meest architectonische keuken. Wij zijn een zaak met bekende merken zoals o.a. Leicht, Nolte, Rotpunt, Schmidt, Rabe. Nolte, een merk dat beschikt over het PEFC en FSC certificaat. Gezamenlijk normen stellen voor verantwoord bosbeheer.

Naast de verkoop van een compleet nieuwe keuken, kan Weeteling ook trots zijn op het zgn. “liften” ofwel het renoveren van de bestaande keuken. Niet teveel breken, niet teveel besteden, tevreden met de opstelling van de huidige keuken maar toch de uitstraling en het gezicht van een compleet nieuwe keuken, binnen 1 dag! Dat kan! Vrijblijvend komen wij bij u langs om eens van gedachten te wis-

selen en de wensen door te nemen.

Weeteling Keukens besteedt ook veel aandacht aan apparatuur, kookgedrag en gezondheid. In deze tijd van meer vrije tijd, genieten en sportief bezig zijn, is de intrede van de stoomoven een “wanne have” in de keuken. Gemakkelijk, smakelijk en bovenal gezond. Wilt u meer weten of zien, dan bent u van harte welkom en willen wij u graag een demonstratie geven van de stoomoven en/of de combi-stoomoven. Het team laat zich elk jaar weer inspireren door de vakbeurs waaraan elk jaar een bezoek wordt gebracht en waar de noviteiten worden gepresenteerd door zowel de keukenleveranciers als door de fabrikanten van apparatuur. Daarom vindt er regelmatig een uitverkoop plaats in de showroommodellen. Wij willen het meest nieuwe in keukenland presenteren. Bijvoorbeeld het afzuigsysteem van Bora, die tussen de kookplaten wordt geïntegreerd en heel wat bewegingsvrijheid garandeert. Een keukenzaak die zich internationaal heeft neergezet! Wij nodigen u graag bij ons uit! Weeteling Keukens Nijverheidsweg 19 1613 DZ Grootebroek 0228-515837

8000 m2 woondesign in Andijk

De grote merken onder één dak • ARCO • ARTEMIDE • ARTIFORT • BERT PLANTAGIE • BRUHL • CLOAK • DANCA • DESIGNONSTOCK • DUTCH ORIGINALS • FATBOY • FOSCARINI • FSM • GELDERLAND • HARVINK • INTERSTAR • KARAT • LABEL • LEOLUX • LINTELOO • MACHALKE • METAFORM • MODUSS • MONTIS • PIURE • SPECTRAL • TONELLI • TOPFORM • VAN ROSSUM

Dijkweg 50, 1619 HC Andijk, tel. 0228 - 591537 www.mobielinterieur.nl 12

40 jaar!

Weeteling Keukens


Tips & Tricks Speel de bal vanaf een hellend vlak

Golf of Course

van onze pro

Andy Evans

Om de bal vanaf een hellend vlak te spelen is het cruciaal om je stand in te nemen waarbij je schouders parallel lopen met de ondergrond. Om dit te bereiken zet je 70% van je gewicht op het been dat het laagste staat. De bal leg je een beetje dichter bij je hooggeplaatste been.

advertentie

Andy Evans

Alle wedstrijden

Tips & Tricks van

Denk er altijd om, dat wanneer je de bal omhoog moet spelen, de bal minder ver maar wel hoog gaat. Neem daarom altijd een of twee clubs meer! Als je de bal omlaag moet spelen, zal de bal lager, maar wel verder gaan. Neem in dat geval altijd een of twee clubs minder!

Andy Evans Golf shop Meten is weten!!

Neem les bij de Andy Evans Golf Academy en laat je swing analyseren met ons nieuwe systeem. We meten de swingsnelheid, bladpositie, zwaaibaan en de invalshoek. Zou jij het leuk vinden om je spel te verbeteren? Maak dan snel een afspraak met de Andy Evans Golf Academy!

13


Golf of Course

Andy Evans

In Spanje

Tijdens het schrijven van dit artikel droom ik nog na van een fantastische week in Spanje. Wij waren in het net gerenoveerde hotel Montecastillo in Jerez met een groep van zes leerlingen. Ik gaf elke ochtend een trainingssessie en in de middag speelden we 18 holes. We hadden erg veel geluk met het weer. Elke dag was het boven de 20 graden in combinatie met een lekker zonnetje. Natuurlijk gingen we na het spelen met een cerveza op het terras napraten over wat ze die dag geleerd hebben en hoe mooi de baan was. Het was echt een beloning om te kunnen oefenen op de range met zulk mooi gras en om te spelen op een baan waar de Volvo European Masters vier keer gespeeld is. Mijn enige minpunt was het spelen op zondagmiddag. Hierdoor heb ik de wedstrijd Liverpool tegen Manchester United gemist, terwijl Liverpool met 3-0 heeft gewonnen, maar evengoed blij dat ze gewonnen hebben natuurlijk. Ik wil Koos, Jacqueline, Hans, Arnold, Henk en Ron bedanken voor een top week! Weer terug op De Vlietlanden besefte ik dat ook onze baan er super uitziet, de greens en fairways zijn alweer een

14

Montecastillo

aantal keer gemaaid en ik denk dat ik de baan nog nooit eerder zo mooi heb gezien in maart. Het weer heeft hier erg bij geholpen maar natuurlijk ook de hard werkende greenkeepers. Ook wil ik de leden bedanken die geholpen hebben tijdens de vrijwilligersdag want door hun gegeven tijd zijn de kleine klusjes waar de greenkeepers vaak geen tijd voor hebben toch voor elkaar! Toen ik terugkwam in de winkel stonden er verschillende dozen die geopend moesten worden. Hierin zat heel veel voorraad voor het aankomende golfseizoen. De democlubs van Titleist, Bridgestone en Skymax zijn binnen, de Hi-tech schoenen staan ook klaar om gepast te worden en elke week komt er een nieuwe voorraad binnen met leuke golfspullen. Dus kom even langs en neem een kijkje voor het nieuwe golfseizoen. Tot de volgende keer! Andy Evans


Golf of Course

Onze Businessclubleden Accres Tandartspraktijken

Medemblik

Meijergroep Middenmeer

Autoschade Dampten

Hoorn

MeMe BV

B&A Installaties BV

Avenhorn

Mijnbloemidee Bovenkarspel

BAM Techniek bv

Wieringerwerf

Noordhollands Dagblad

Hoorn

BIK Bouwproducten b.v.

Medemblik

De Raad Reinders Notariskantoor

Medemblik

Blue Speakers

Wervershoof

Rabobank Wervershoof

Bosbouw Holding B.V.

Slootdorp

Scherpenzeel metaalbewerking bv

Andijk

Bouchier Handelsonderneming

Hoorn

Teamwork Dental

Oostwoud

Braas & Braas

Hoorn

Teka Kranen

Hoorn

Ceba Bestratingen

Hoogkarspel

Tempo Trommels & Rollen

Middenmeer

ColorNed BV

Zwaag

Tokim B.V.

Zwaagdijk

Drukkerij de Letter

Zwaagdijk

U-trade Oosterblokker

Gomes Mercedes Benz

Hoorn

Wagemaker Hoogkarspel

Ident Projects

Amsterdam

Hoorn

Adverteerders

Onze Adverteerders Wervershoof

Mobiel interieur

Andijk

Bakker Gerard Besseling

Bovenkarspel

Nin9teen drinks & bites

Wervershoof

Casa Tulipa

Mazarron (Spanje)

Teamwork Dental

Oostwoud

Dekx Aannemingsbedrijf

Hoogwoud

Trind Natural Nail Care

Grootebroek

Hovenier Jacques Blom

Hoogkarspel

VIMK Incasso

Enkhuizen

Keukenstudio De Streek

Hoogkarspel

Weeteling Keukens

Grootebroek

Matching Concepts

Grootebroek

Westfriesland Financiële Adviesgroep

Opperdoes

Colofon

Andy Evans GolfPro

Colofon

Golf of Course is een uitgave van de (be)spelers van Golfbaan De Vlietlanden en verschijnt minimaal 8 keer per jaar. Redaktie: Bestuur Golfbaan De Vlietlanden. Kopij in de brievenbus in de hal, of per mail; redaktie@golfbaandevlietlanden.nl. De redaktie heeft het recht anonieme inzendingen, of inzendingen op basis van de inhoud te weigeren. Eventueel anoniem geplaatste inzendingen worden alleen geplaatst als de redaktie bekend is met de afzender. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de directie noch analoog noch digitaal worden gekopieerd, gepubliceerd of verveelvoudigd, op welke manier dan ook. Verschijningsdata 2014: Februari, maart, april, mei, juni, augustus, oktober en december. Sluitingsdata voor inleveren van kopij of advertenties: zie de melding elders in dit blad. De Golf of Course wordt via de website verspreid en in gedrukte vorm in een oplage van 350 stuks.

Het blad wordt gevuld door: De direktie De voorzitter De PR-commissie De R&H commissie De wedstrijdcommissie De baancommissie De commissie jeugd- en familiegolf De golfpro en iedereen die iets te vertellen heeft! Redaktie: Harry Kloppenburg, Cuny Ruijter Vormgeving: Fred de Wit Druk: Drukkerij de Letter

Advertentieprijzen Alle tarieven zijn gebaseerd op full colour advertenties: Achterpagina € 1.000,00 Achterpagina binnenzijde € 750,00 Hele pagina € 500,00 Halve pagina € 350,00 Kwart pagina € 200,00 Advertentie afspraken gelden voor het verschijningsjaar 2014 en mogen telkens qua inhoud wijzigen. Advertenties dienen kant en klaar aangeleverd te worden. Indien wij de advertentie moeten opmaken, worden de (op)maakkosten in rekening gebracht.

15


Handicart

VMPK2014

Golf of Course Geachte leden/golfliefhebbers, het is weer tijd om je in te schrijven voor - volgens velen - de leukste vorm van wedstrijd spelen: de Match Play Kampioenschappen! De inschrijving is reeds gestart, meer voorlopige informatie vinden jullie op Egolf4U. Er zijn voor 2014 wederom 5 speeldata vastgelegd, waarin uitgevochten gaat worden wie zich VMPK2014 mag noemen en daarmee Dirk van Nus onttroont als kampioen van 2013. LET OP: we starten op een andere datum dan op de wedstrijdkalender vermeld staat: namelijk 26 april! Data waarop de volgende ronden worden gespeeld zijn: 17 mei, 14 juni, 12 juli en de finale op 19 juli. Indien je op één van de speeldagen in de voorronden NIET kunt spelen, geef je dan toch op, want daar kan een mouw aan gepast worden door middel van tussentijds spelen, in overleg met de wedstrijdcommissie en de tegenstander. Voorkeur is uiteraard om alle deelnemers op dezelfde speeldagen op de baan te krijgen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bepaald hoe de voorronden gespeeld gaan wor-

VMPK2014 den, waarschijnlijk in poules van 4 spelers, waarbij de beste(n) doorgaan naar de volgende ronde. Er wordt gespeeld met 75% hcp-verrekening van je playing hcp. In de wedstrijd zelf krijgt de speler met de laagste hcp géén slagen mee: het verschil in hcp’s wordt dus verrekend over de moeilijkste holes. (de laagste stroke-index) Nadere berichten volgen na de sluiting van de inschrijving op 23 april 2014. Aarzel niet en schrijf je in voor deze sportieve en gezellige uitdaging!

Vriendelijke groeten, DirK, namens de wedstrijdcommissie

Reserveer uw handicart online Na een succesvolle testperiode hebben we onlangs ons online reserveringssysteem voor de handicart gelanceerd. Het reserveringssysteem stelt u in staat om online inzage te krijgen in de reserveringen voor de aankomende 14 dagen, maar misschien nog beter, om zelf online de handicart te reserveren. Ga op de website naar het kopje “golfbaan”. Daar verschijnt in het menu de mogelijkheid om op “Reserveer Handicart” te klikken.

Het systeem werkt dan in 3 eenvoudige stappen: Kies de gewenste datum en tijd uit het overzicht door op de knop ‘Reserveer’ te klikken. Vul uw naam, e-mailadres en handicart kaartnummer in en druk op ‘Verstuur reservering’. U ontvangt dan bijna direct een e-mail in uw inbox. Klik de link in de e-mail om direct uw reservering te bevestigen. Vooral deze laatste stap is van belang om de handicart vast te leggen voor de gekozen datum en tijd. Bevestigt u niet dan zal de handicart als beschikbaar blijven staan in het reserveringsoverzicht. Wij zijn enorm nieuwsgierig naar wat u van ons systeem vindt en dagen u dan ook uit om het zo spoedig mogelijk te gaan gebruiken.

16

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of van het handicart reserveringssysteem, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Golf of Course nummer 48  
Golf of Course nummer 48  
Advertisement