Page 38

Vermeer Tijdloos Wonen

ve r o u de r d

enkel gerookt

O l ie nat u r e l

O l ie wit

nat u r e wa s h

Kie z e l wa s h

leem wash

z and l a k

verweerd lak

l eem l a k

nat u r e l l a k

nat u r e l l a k 2 % wit

ve r mee r ti j d l o o s w o nen

|

N A T UR E c o l l e c ti o n

Vermeer Catalogus 2010  

Meubel catalogus van Vermeer Meubelen. Met meerdere meubel collecties