Page 50

ayın konusu

matbaa&teknik

Bu Film Bitmez! Cenk Aydın: “2005 yılında Dünyaca Bilişim Şirketini kurduğumuzda üniversite son sınıftaydım. Herkes 1-2 seneye kalmaz, film biter diyordu. Ben de merakla takip ettim. Okul bitti, askere gittim geldim, 2 yıl master yaptım, film hala bitmedi.” ediliyordu. Yani en küçük nokta olarak %5’lik nokta basılabiliyordu. Ama CtP’de kalıba direkt pozlama yapıldığı için %1’lik noktayı dahi alabilirsiniz. Tabii burada kullandığınız teknolojinin yanı sıra kullanacağınız kalıbın kalitesi de çok önemli. Türkiye’de maalesef Uzakdoğu’da üretilen düşük kaliteli kalıplar her geçen gün artarak kullanılmaya devam ediyor. Bu da ülkemizde kalitenin değil fiyatın etken olduğunu gösteriyor, bize. Baskı da kalıbın toplam maliyet içindeki payı %2’yi geçmez. Buna rağmen ucuz kalıp arayışı fiyatın kaliteye tercih edildiğinin göstergesidir.

matbaa&teknik: Bilgisayardan kalıba aktarma teknolojileri adına termal, violet karşılaştırması ile 13 yıl önce başladığımız süreçte bugün geldiğimiz en popüler/ doğru yöntem sizce nedir? Cenk Aydın: Violet, pazara rüzgar gibi girdi ve çıktı. Şu anda Türkiye’de ve dünyada gazetelerin dışında Violet kalıbı kullanan yok gibi. Kalıp pozlamada doğru yöntem olarak Thermal kabul gördü. Thermal kalıp ve CtP’nin kabul görmesi biraz çalışma ortamı, şartları ve pozlama tekniği olduğunu düşünüyorum. Bugün bence de en doğru yöntem Thermal. matbaa&teknik: Kalıp pozlamada kullanılan teknolojinin baskı kalitesine etkisi nedir? Cenk Aydın: Eskiden filmden kalıba pozlama yapılırken nokta değer kaybı yaşanıyordu. Hatta %5’e kadar kayıp olağan sınır kabul 48

matbaa&teknik: Nihai ürün fiyatı ve kalitesi kullanılacak pozlama cihazının teknolojisi ve kullandığı yöntemin seçimi için etkileyici bir faktör müdür? Öyle ise buna göre bir sınıflandırma yapmak mümkün müdür? Cenk Aydın: Elbette. Uzakdoğu ülkeleri, kalıp üretimine devam ederken bir yandan da CtP cihazları da üretmeye başladı. Kısa zamanda da pazarda rekabetçi oldular. Düşük fiyatları sebebiyle tercih eden matbaacılar var. Elbette Avrupa’da üretilen pozlama cihazlarıyla aynı kalitede değiller. Tümden reddetmek doğru değil elbette, pazarda önemli bir yere sahipler. Ancak benim altını çizmek istediğim bu makinelerin tercih sebebinin sadece fiyatı olması. Tıpkı ucuz kalıp tercihi gibi aradığınız yüksek baskı kalitesi değilse pozlayıcınız da Uzakdoğu üretimi olabilir. Ama uzun vade de düşünürseniz o cihazların son kullanıcısının her zaman ilk yatırımcısı olacağını görürüz. matbaa&teknik: Konvansiyonel ya da dijital kalıp pozlama sistemlerinin mukayesesini yapar mısınız? Cenk Aydın: Yukarıda da bahsetmiştim. Filmden kalıba geçerken tabii ki sürekli nokta değer kaybı olur. Ama direkt kalıba pozlamada tüm nokta değerlerinin tamamını alabilirsiniz. Ülkemizde filmle pozlama azalarak devam etmektedir.

Matbaa Teknik Ağustos'13  
Matbaa Teknik Ağustos'13  

matbaa-agustos13

Advertisement