Page 1

Höörs Kommun

Matavfallskvarn Höörs Kommun

Vill du koppla en avfallskvarn till en enskilt avlopp krävs anmälan om ändring. Kvarnen sätts in i köket under diskbänken. Ansökan görs till kommunen.

Uson Miljöteknik www.usonmiljoteknik.se Bergsundsgatan 10 Tel: 08-640 59 00 Grundat 1984

/avfallskvarn_h%C3%B6%C3%B6r  

http://www.usonmiljoteknik.se/avfallskvarn_h%C3%B6%C3%B6r.pdf