Page 1

Surahammar Kommun, kontakt Per Andersson 0220-467 14

Matavfallskvarn Surahammars Kommun

Kvarn är tillåten sedan 1997

Installation av matavfallskvarn När

fastighetsägaren valt att installera avfallskvarn, så filmas servisledningen, (mest med tanke på att ev stopp eller problem på servisen inte skall skyllas på kvarnen). Filmningen

kunde resultera i att vi avrådde fastighetsägaren att installera kvarn tills han åtgärdat felet, (rotinträngning, svackor, fogförskjutningar m m) Installation

av matavfallskvarnen sker via vår försorg, vi köper in, anlitar lokal VVS-installatör för montering samt står för garantier. Villaägare

finansierar via avfallstaxan, övriga fastighetsägare

offereras. Eget

inköp/installation av kvarn godkännes efter anmälan till oss.

Uson Miljöteknik www.usonmiljoteknik.se Bergsundsgatan 10 Tel: 08-640 59 00 Grundat 1984

/avfallskvarn_surahammar  

http://www.usonmiljoteknik.se/avfallskvarn_surahammar.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you