Page 1

Huddinge Kommun

Matavfallskvarn Huddinge Kommun

Det behövs inte göras någon anmälan till din kommun för att installera en avfallskvarn, det är helt fritt och uta n avgifter.

I ett enfamiljshus bestämmer fastighetsägaren om installationen får göras.

I en bostadsrättsförening är det st yrelsen eller stämman som avgör om en lägenhetsinnehavare får montera in en avfallskvarn. Det enklaste sättet att komma igång är att man gör det möjligt för de som vill, att sätta in en matavfallskvarn och tillåta det genom ett st yrelsebeslut, så att några eller alla kan sätta in en kvarn om och när man så önskar.

Uson Miljöteknik www.usonmiljoteknik.se Bergsundsgatan 10 Tel: 08-640 59 00 Grundat 1984

/Avfallskvarn_Huddinge  
/Avfallskvarn_Huddinge  

http://www.usonmiljoteknik.se/Avfallskvarn_Huddinge.pdf

Advertisement