Page 1

MittSverige Vatten AB Box 189, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Stuvarvägen 17 Kundtjänst: 060-19 20 60 info@mittsverigevatten.se www.mittsverigevatten.se

Ansökan om tillstånd för installation av avfallskvarn Den här blanketten används om fastigheten har kommunalt avlopp. Avfallskvarn rekommenderas inte om du har eget avlopp. Om du har eget avlopp och är intressad avfallskvarn, kontakta miljökontoret.

Fastighetsägare: Adress: Postnummer, ort: Fastighetsbetckning: Anläggningsnr: (Se faktura Reko) Anläggningsnr: (Se faktura MSVAB) Telefonnummer (dagtid):

Underskrift

---------------------------------------------------------------------------------------Datum Fastighetsägare

Ansökan skickas till MittSverige Vatten AB, Box 189, 851 03 Sundsvall

/ansokan_sundsvall_nordanstig_timra  

http://www.usonmiljoteknik.se/ansokan_sundsvall_nordanstig_timra.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you