Page 1

Hola! Sóc Denver Menjallibres. Ens vegem en la biblioteca.

GUÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

http://intercentres.cult.gva.es/ceipaielo

1. La biblioteca: un mon per descobrir La biblioteca és un lloc per a l’entreteniment, la curiositat i la imaginació, per sentir la poesia, per gaudir d’històries i llegendes. També t’ofereix recursos necessaris per a la realització de treballs i tasques de l’escola. 2. Els usuaris. Podeu utilitzar la biblioteca tots els mestres, alumnes del centre, així com pares i mares. Els pares us poden acompanyar per fer el préstec. Per fer el préstec necessites el carnet de la biblioteca. 3. L’organització del fons. Els llibres de coneixement (aquells que ens donen informació sobre la realitat i el món que ens rodeja) estan ordenats per la Classificació Decimal Universal (CDU) i assenyalats mitjançant cartells que indica la classe a la que pertany. A la biblioteca veuràs una margarida com aquesta:

1


Fixa’t en els colors segons la informació que vols buscar. Per exemple, si vols buscar informació sobre animals o plantes correspondrà a l’apartat 5, que és de color verd i que correspon a la natura. Després has de buscar la prestatgeria on hi ha el cartell verd on pose natura. Aquesta prestatgeria té diversos cartells referents a la natura, per exemple:

Els llibres d’imaginació pertanyen a la secció 8 de la margarida, per això els trobaràs a la biblioteca en la secció groga. Segons l’edat veuràs tres cartells diferents: 8 LLENGUA I LITERATURA ( LLEGIR I PARLAR)

Primer cicle 8 LLENGUA I LITERATURA ( LLEGIR I PARLAR)

Segon cicle 8 LLENGUA I LITERATURA ( LLEGIR I PARLAR)

Tercer cicle Veuràs llibres que porten al llom un teixell amb un dels tres colors anteriors i un codi de barres, com el del teu carnet de la biblioteca (per reconèixer ràpidament el llibre o el lector, com quan vas al supermercat i passes per caixa) i altres que tenen un teixell blanc. Això és perquè estem organitzant la biblioteca i fent el registre informàtic dels llibres, i hi han encara molts llibres per catalogar. Així, hi han llibres que es registraran informàticament i altres amb les fitxes dels llibres.

Si el llibre està informatitzat porta un teixell així: 2


DAH

MAT

1245

DAH Les tres primeres lletres de l’autor MAT Les tres primeres lletres del títol 1245

El nombre que té el llibre en el registre de la biblioteca

A les prestatgeries hi han uns cartons que seveixen per separar les editorials que estan ordenades alfabèticament. Al costat està la col·lecció a la que pertany el llibre. Per exemple: A

S o p a

N A Y A d e l i b r o s

Prestatgeria segon cicle, en castellà

Els llibres de poesia, còmic i teatre estan separats en una prestatgeria per a que els pugues trobar fàcilment, a més, porten una pegatina al llom amb una c (còmic), una t ( teatre), o una p ( poesia). Quan agafes un llibre, has d’anar amb compte per no rebolicar la resta de llibres. Si no saps d’on havies agafat el llibre, deixa’l damunt d’una taula. 4. Horaris La biblioteca estarà oberta els dimarts i els dimecres de 12h. a 13h. per fer el préstec o lectura en la biblioteca.

5. Servei d’ordinadors.

3


A la biblioteca hi ha tres ordinadors que es poden fer servir per qualsevol alumne per realitzar aquestes tasques: -

Buscar qualsevol tipus d’informació per realitzar treballs de classe. Consultar el catàleg de la biblioteca o pàgines de contingut educatiu.

6. Préstecs i normes de funcionament 1. Pots fer el préstec d’un llibre durant 15 dies. Necessites el carnet per fer el préstec. 2. Per agafar un llibre has d’anar a la taula on està l’ordinador per fer el préstec. NO T’EL POTS ENDUR A CASA SENSE QUE EL BIBLIOTECARI L’ HAJA APUNTAT. 3. Si has de tornar un llibre també has de fer la cua per ha tornar-lo ja que el bibliotecari te l’ha de borrar. NO EL DEIXES EN QUALSEVOL PRESTATGERIA, LI L’HAS DE TORNAR AL BIBLIOTECARI PER TAL QUE ELL ELS TORNE A COL·LOCAR ON CALGA. 4. Si has de tornar un llibre i en vols agafar un altre, primer tria el llibre que vols agafar i després posa’t a la cua. Al mateix temps podràs tornar el llibre que ja has llegit i fer el préstec de l’altre llibre. 5. Per poder fer el préstec del llibre has de portar el carnet de la biblioteca. 6. Pots agafar dos llibres com a màxim 7. Quan estigues consultant llibres DEIXA CADA LLIBRE ON ESTAVA. SI NO RECORDES ON ESTAVEN NO ELS DEIXES DINS LA PRESTATGERIA, DEIXA’LS EN UNA TAULA I EL BIBLIOTEDARI JA ELS DEIXARÀ AL LLOC CORRESPONENT. 8. Si tens qualsevol dubte pregunta al bibliotecari a als alumnes ajudants de biblioteca. 9. Recorda que la biblioteca és el lloc adient per llegir, per tant ÉS IMPRESCINDIBLE ROMANDRE EN SILENCI MENTRE ESTÀS EN LA BIBLIOTECA. 10. Hi ha molts llibres nous a la biblioteca, així que has de cuidar-los per a que tots pugam gaudir-los en el millor estat possible. Cada lector és respondable dels llibres que agafa en préstec i si els trenca o els deteriora haurà de reposar-los o de pagar-los.

4

Guia de la biblioteca ceip Sant Josep de Calassanç  
Guia de la biblioteca ceip Sant Josep de Calassanç  

guia, biblioteca