__MAIN_TEXT__

Page 1

1

Hur l책ngt vill du n책? Till dig som har studerat vid Stockholms universitet


2


3

Välkommen tillbaka! Vill du vidareutbilda dig och fortsätta att utvecklas med oss? Kanske vill du komplettera din nuvarande utbildning eller prova på ett helt nytt område. Om du är intresserad av att samverka med oss eller vill nätverka med andra alumner har vi också mycket att erbjuda. Jag välkomnar dig tillbaka till Stockholms universitet!

Astrid Söderbergh Widding Rektor vid Stockholms universitet


4


5

Håller sig uppdaterad med ny kunskap Att lära är en livslång process, säger språkvetaren Sebastian Embacher med eftertryck. Han jobbar som språkvårdare i teckenspråk på Språkrådet och har återvänt till universitetet många gånger under sin karriär. Under ett studieår i USA väcktes intresset för språk och språkforskning och när han sedan kom tillbaka till Sverige började Sebastian läsa vid Stockholms universitet. Så småningom blev det en examen i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva. – Att läsa teckenspråk på universitetsnivå gav mig en helt ny förståelse för språkets struktur, säger han. Att kunna koppla det jag lärde mig till min egen teckenspråksanvändning och dra paralleller till svenska och andra språk var en ny upplevelse. Sebastian jobbade under flera år som teckenspråkslärare på olika folkhögskolor och på Riksteatern som teckenspråkskonsult och skådespelare. Med tiden kände han ett behov att fylla på kunskapsbanken och gick en kurs i översättning mellan svenska och teckenspråk.

”Det räcker inte att utbilda sig en gång och sedan jobba på, inte för mig i alla fall.” – Det var en jättebra utbildning som gav mig verktygen för hur man ska tänka när man jobbar med översättning. Jag undrade faktiskt lite hur jag som översättare hade klarat mig utan de kunskaperna. Efter ytterligare år som översättare fick Sebastian erbjudande om en tjänst på Språkrådet och är kvar där sedan dess. Men han säger att han alltid kommer att återvända till universitetet för att bredda sina kunskaper. Just nu skriver han på sin magisteruppsats i teckenspråk och leker med tanken att kanske satsa på att doktorera. – Det räcker inte att utbilda sig en gång och sedan jobba på, inte för mig i alla fall. Det kommer ny kunskap hela tiden och det är alltid värdefullt att gå en kurs. Ofta leder det till att man blir bättre på sitt arbete – om inte annat så blir diskussionerna på jobbet intressantare.

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7.5 hp, grundnivå, deltid, kväll Det här är en kurs för dig som är nyfiken på teckenspråk. Du får lära dig hur teckenspråket är uppbyggt och att man inte bara använder händerna utan också olika ansiktsuttryck m m. Du får veta mer om döva och om teckenspråkets ställning i samhället. Dessutom får du tillfälle att prova på att kommunicera på teckenspråk och att bygga upp ett litet basordförråd.

Praktisk retorik, 15 hp, grundnivå, deltid, dag/kväll Vill du bli en bättre talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik kombinerar klassisk retorik med modern kommunikationsvetenskap och innehåller både teori och praktiska övningar. Du får träning i att göra egna framträdanden, att ge respons på andras framträdanden och att analysera kända tal med hjälp av retoriska begrepp.

Affärskinesiska, 7.5 hp, grundnivå, deltid, kväll Kina får en allt större betydelse som handelspartner för övriga världen och kunskaper om affärskinesiska och interkulturell kommunikation blir allt viktigare. Kursen beskriver användningen av ett grundläggande kinesiskt ordförråd med inriktning på affärskinesiska på cirka 300 ord eller 150 tecken. Kursen introducerar också de viktigaste kulturella normer och beteendemönster som råder inom det kinesiska affärslivet.

För fler kurser och program se su.se/studera


6


7

Byta bana kan man göra sent i karriären Anna Serner har ett cv som innehåller såväl assistentjobb inom filmbranschen som höga chefspositioner på Reklamförbundet och Tidningsutgivarna. Sedan några år tillbaka är hon vd för Svenska Filminstitutet. Anna läste först både filmvetenskap och en tvåårig filmutbildning, men bestämde sig efter ett antal år av filmjobb för att byta bana och återvända till universitetet. – Jag ville helst läsa journalistik, men mina betyg räckte inte för det. I dag är jag glad för att det blev juridik, det är en väldigt allmänbildande utbildning. Hon ser juridiken som en förutsättning för de inflytelserika jobb hon har haft, men tror att hennes kreativa bakgrund också har varit en fördel. – Men det största skälet till att jag är där jag är tror jag beror på min starka drivkraft att få vara med och påverka. Om man vill få ett jobb man tycker är kul så ska man läsa det man tycker om och inte bara tänka strategiskt. En karriär är inte spikrak, och följer man sin magkänsla är chanserna större att oväntade möjligheter dyker upp. Att byta bana är något man kan göra sent i karriären, tycker Anna, som har flera bekanta som har börjat läsa till yrken som läkare och jurist i fyrtioårsåldern. – De hinner ändå med tjugofem yrkesår inom något som de brinner för. Det är många bra år det!

”En karriär är inte spikrak.” Hennes råd till de som börjar läsa senare i livet är att man bör se studierna som ett nio till fem-jobb och att man håller ut det första året, så att man hittar studietekniken igen. Själv känner hon sig definitivt inte färdiglärd. – Jag skulle vilja läsa statskunskap, filosofi och språk. Att ta del av kunskapen som finns i universitetsvärlden lockar mig som kontrast till alla kompromisser och åsikter som ligger till grund för beslut i yrkeslivet.

Försäkringsrätt, 15 hp, avancerad nivå, heltid, dag Kursen avser att analytiskt belysa den försäkringsrätt som är aktuell idag. Den omfattar en grundlig genomgång av försäkringsrörelserätt, allmän försäkringsavtalsrätt och försäkringsmäklarrätt. I kursen behandlas utförligt tre viktiga försäkringsformer, nämligen hemförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.

Juridisk översiktskurs, 15 hp, grundnivå, deltid/ heltid, dag/kväll Juridisk översiktskurs ger dig en inblick i juridisk systematik och en orientering om de svenska rättsreglerna på ett flertal områden. Kursen innehåller bland annat person-, avtals-, skuldebrevs-, fastighets-, skadestånds-, familje-, aktiebolags- och förvaltningsrätt.

Praktisk projektledning, 7.5 hp, grundnivå, deltid, distans via internet Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning. Kursen kan läsas i valfri takt.

För fler kurser och program se su.se/studera


8

Global ekonomi – de ekonomiska idéernas historia, 7.5 hp, grundnivå, deltid, dag Kursen diskuterar hur det ekonomiska tänkandet har utvecklats och formats globalt från antiken till modern tid. Bakgrunden till dagens ekonomiska teorier synliggörs samt de faktorer som stimulerat nya perspektiv och infallsvinklar. En rad olika skolbildningar behandlas, bland annat marxistisk, neoklassisk och keynesiansk teori.

Masterprogram i besluts-, risk- och policyanalys, 120 hp, avancerad nivå, deltid, dag Beslut fattas ofta under stor osäkerhet och många faktorer påverkar beslutsprocessen. Utbildningsprogrammet ger kompetens att hantera komplicerade riskbedömnings- och beslutssituationer. Olika typer av verktyg, delvis i form av dataprogram vilka kan underlätta hanteringen av komplicerade beslutsproblem, presenteras och deras teoretiska grunder och praktiska tillämpbarhet studeras.

Statistikens grunder, 15 hp, grundnivå, deltid/heltid, dag/kväll I denna kurs betonas statistikens idémässiga bakgrund och dess tillämpning inom empiriska undersökningar, speciellt behandlas beskrivande statistik och statistisk slutledning. Modellbegreppet diskuteras utförligt med speciell tonvikt på sannolikhetsmodeller.

För fler kurser och program se su.se/studera

På krokig väg tillbaka till universitetet I början av 90-talet var Lars Ahnland Nordfors en ung, engagerad student. Efter några år kändes universitetsmiljön för trång. Nu är han tillbaka som doktorand. Lars mål när han för drygt 20 år sedan började läsa samhällskunskap och ekonomisk historia var att bli journalist. Drömmen gick i uppfyllelse, men arbetet blev en besvikelse. Han var inte intresserad av snuttifieringen, utan av fördjupning. – En dag satt jag på ett fik och lyssnade på några tonåringar som diskuterade politisk filosofi. Då slog det mig att det inte kunde finnas några mer intressant än att arbeta med ungdomar.

”Ju fler perspektiv desto bättre forskning.” Lars utbildade sig till gymnasielärare. Under sju år undervisade han i samhällskunskap, mediekunskap och internationell ekonomi. För att också kunna skriva arbetade han mest halvtid. Hans första bok, Kasinoekonomins fall, utkom för fem år sedan. Nästa bokprojekt var att skärskåda sambanden mellan inkomstklyftor och finansmarknad. – Texten blev allt mer akademisk. Jag började fundera på att söka mig tillbaka till universitetet. Sagt och gjort. I juni 2013 tog han sin masterexamen, terminen därefter blev han doktorand. – Jag rör mig i en dynamisk miljö, omgiven av människor som är lika intresserade av samhällsfrågor som jag. Det finns mycket klokhet både inom och utom den akademiska världen. Ju fler perspektiv desto bättre forskning.


9


10

Bredd smäller högt hos chefsrekryterare Vidareutbildning är ett stort plus för den som siktar uppåt. Chefsrekryterare Rickard Ericson söker uppdaterade akademiker med bredd. Horton International är ett rekryteringsföretag inriktat på att hitta kandidater till vd-, chefsoch specialisttjänster. – En akademisk examen är nästan alltid ett krav. Det visar på förmåga att ta till sig information, analysera, dra slutsatser, sammanfatta och rapportera. Som chef måste du kunna hantera enorma mängder information och fatta snabba beslut, säger Rickard Ericson, managing partner på Horton International och civilekonom från Stockholms universitet. Att plocka de sista poängen på en lång utbildning betyder mer än man kan tro. – Kunskapsmässigt spelar det ingen roll om det saknas någon kurs, men det säger något om personligheten. En färdigställd examen visar att

man är ambitiös och kommer till avslut, vilket också är viktiga egenskaper för en chef. För de flesta av Hortons uppdragsgivare räcker en kandidatexamen, men vissa kräver en master- eller licentiatexamen. Rickard Ericson rekommenderar regelbunden vidareutbildning, eftersom kunskap är färskvara. Att bredda sig med kunskaper inom till exempel ekonomi, juridik och teknik kan löna sig om man vill bli headhuntad. – Det är också spännande med personer som kompletterat med något helt annat, som filosofi och litteraturvetenskap. Det visar på höjd i personligheten och förmåga att se saker ur olika infallsvinklar. En vd måste ha ett brett perspektiv.

Sökes: engagerade akademiker Margaretha Egstam är HR-strateg inom Stockholms stad. – Högre kompetens bland medarbetarna är lönsamt för såväl individ som arbetsgivare och medborgare, säger hon. Alla de 37 000 anställda inom Stockholms stad ska på ett eller annat sätt tjäna stadens invånare. – Adekvat grundutbildning är förstås ett


11

Färsk kunskap ger försprång Även en gedigen utbildning blir med tiden föråldrad. – Vidareutbildning lönar sig alltid, säger Sophie Nedergård Romann som har arbetat med rekrytering i 15 år. Som HR-chef och rekryterare på det tyskägda företaget Kaeser kompressorer anställer Sophie såväl chefer, som ingenjörer och säljare. Varje tjänst kräver sina specifika kunskaper. Hennes främsta råd till de som söker ett nytt arbete är att noga identifiera annonsens ska– För att vara intressanta för mig, måste de som söker tjänsten inte bara uppfylla ska- och bör-kraven utan också presentera hur de gör det. Det slarvas en del med det. Män har en tendens att överskatta sin kompetens, kvinnor gör tyvärr tvärt om. En färdig kandidatexamen är vanligtvis ett större plus än en icke avslutad master- eller forskarutbildning.

– Att nå resultat visar på förmåga att fullfölja en process, avhoppade studier visar på motsatsen. Det händer att jag stöter på lögnaktiga cv:n. Men det lönar sig inte att fabricera, högre upp i urvalskedjan görs alltid en bakgrundskontroll. Relevant vidareutbildning kan vara tungan på vågen när hon väljer mellan två för övrigt lika välmeriterade aspiranter. – Visst kan man läsa något ämne bara för sitt nöjes skull, men för karriären är det klokt att välja ett område som berör yrket man vill utvecklas i. Själv har hon varit en god strateg och efter sin masterexamen i beteendevetenskap läst arbetsmarknadskunskap vid Stockholms universitet och tyska vid KTH.

måste, men det räcker inte. Lusten till yrkesmässig – och personlig – utveckling är lika väsentlig, säger Margaretha. Det är hon och kollegerna på Stadsledningskontoret som kartlägger personalbehoven och lägger ut riktlinjer för önskvärd kompetens både på kort och lång sikt. – Just nu är det stor efterfrågan på lärare, förskolelärare och tekniker, men vi behöver fler akademiker inom alla områden. Högre studier ökar förmågan att reflektera över frågeställningar och att lösa problem på alla nivåer i förvaltningen. Gedigen grundutbildning och relevant arbetslivserfarenhet i kombination med färska

universitetsstudier är en svårslagbar kombination för karriären såväl inom den offentliga som den privata sektorn. För en sjuksköterska som vill avancera inom äldrevården är givetvis nyförvärvad gerontologisk kompetens ett plus, men också mer oväntade påbyggnadsstudier kan vara en merit. Så kan till exempel en ingenjör som vill utveckla sin förmåga att kommunicera med stadens medborgare, ha stor nytta av en universitetskurs i pedagogik. – Vi efterlyser mer kontakt med den akademiska världen. I en föränderlig värld har medarbetarnas kunskapsutveckling avgörande betydelse.

och bör-krav.


12

Tvärvetenskap gav ny energi Biologen Lotta Samuelson återvände till Stockholms universitet för en masterutbildning. Ett intensivt studieår gav nya kunskaper, fler kontakter och ett spännande jobb. Masterprogram i biokemi, 120 hp, avancerad nivå, heltid, dag Djupgående kunskap på molekylär nivå om biologiska processer och biomolekyler är utomordentligt viktig, exempelvis vid utveckling av läkemedel, inom den snabbt växande bioteknikindustrin och för en detaljerad förståelse av hur vi påverkar vår miljö.

Intelligent liv i rymden – är vi ensamma? Orienteringskurs, 7.5 hp, deltid, kväll Man har spanat efter signaler från utomjordiska civilisationer och även skickat ut egna meddelanden i världsrymden. Den här kursen handlar om detta naturvetenskapliga sökande efter intelligent liv bortom jorden. Hur går sökandet till? Är vi ensamma i Vintergatan eller söker vi på fel sätt? Kan man resa mellan stjärnorna? Kursen tar vid där ”Om planeter och liv i universum” slutar, men kan även läsas helt fristående.

För fler kurser och program se su.se/studera

Lotta Samuelson hade arbetat många år med vilt- och naturvårdsfrågor på Världsnaturfonden när hon blev sugen på att bredda sig. – Jag hörde talas om masterutbildningen Natural Resource Management, Governance and Globalization vid Stockholms universitet och titeln fångade mig. Det var ju precis vad jag ville jobba med, säger Lotta Samuelson.

”Nu kunde jag relatera allt vi läste till något jag jobbat med.” Den ettåriga utbildningen var tvärvetenskaplig och internationell, med naturvetare och ekonomer, jurister och statsvetare, från jordens alla hörn. – Alla bidrog med sina perspektiv, väldigt positivt! Att bli uppdaterad inom naturvetenskap var också bra. En del har hänt på tjugo år! När hon läste grundutbildningen till biolog som ung kändes innehållet ganska abstrakt. – Nu kunde jag relatera allt vi läste till något jag jobbat med och hade lätt att leva mig in i övningarna. I dag arbetar Lotta Samuelson som project manager på Swedish Water House, med den globala inriktning hon eftersträvat. – Det är värt att ta steget och läsa vidare. Jag fick nya insikter och kontakter, ny inspiration och energi. Dessutom ledde min uppsats till ett intressant jobb.


13


14


15

Jag vill att människor delar sina idéer Peter Arvai är entreprenören som har skapat ett nytt sätt för människor att dela sina idéer. Han är vd och en av grundarna av företaget Prezi. Efter att ha läst ekonomlinjen vid Stockholms universitet och medieteknik vid KTH hamnade Peter Arvai på ett uppstartsbolag inom mobiltelefonitjänster. Han arbetade bland annat med att mobilanpassa webbsända TED-föreläsningar. När så Peters pappa plötsligt gick bort samtidigt som hans mamma blev svårt sjuk, insåg han att han inte hade någon aning om hur hälso- och sjukvården fungerar. – Det kändes konstigt att man kan jämföra pris och innehåll på tandkräm. Men när det gäller operationer är det svårt att jämföra sjukhus och metoder. Peter skapade en webbsida, Omvård, för att jämföra sjukhus och behandlingsmetoder. Motståndet var stort och innehållet ifrågasattes, men sedan sidan lanserades har den största gruppen användare varit läkare.

”Jag flög till New York för mina sista pengar” Tillsammans med kollegan Péter Halácsy utvecklade Peter sedan idén om ett webbaserat presentationsverktyg, och 2008 flyttade han till Budapest för att starta bolaget Prezi. – Jag flög till New York för mina sista pengar för att berätta om Prezi för TED:s curator Chris Anderson. På de 18 minuter jag fick, övertygade jag dem om att satsa på oss – deras första investering i ett företag någonsin. Sedan tog det fart och antalet användare har gått från 1 miljon första året till 36 miljoner i år. Peter drivs av viljan att ge människor möjlighet att dela med sig av sina idéer. – Jag vill vara med och skapa positiva förebilder. Och få människor att förstå att det är möjligt att starta framgångsrika företag.

Masterprogram i ledarskap, 120 hp, avancerad nivå, deltid/heltid, dag Ett masterprogram som vänder sig till dig som är verksam ledare eller arbetar med ledarutveckling. Programmet syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig förståelse för ledarskapet, dess villkor, utmaningar och möjligheter samt de specifika förutsättningar som finns inom privat, offentlig, ideell eller politisk verksamhet. Programmet ges i samverkan mellan sju olika ämnen vid Stockholms universitet: data- och systemvetenskap, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.

Kommunikativt ledarskap, 7.5 hp, avancerad nivå, deltid, dag Att vara ledare innebär att tala och lyssna. Kommunikationens centrala roll i ledarskap och utveckling har motiverat utformandet av ett kommunikativt ledarskap byggt på kunskap om kommunikationens funktioner, villkor och förmågor. Kursen stärker ledares professionalitet och syftar till att utveckla förståelse för och färdigheter i framgångsrikt kommunikativt ledarskap. Ledarskapets kvaliteter och utmaningar ges här en teoretiskt hållbar och praktiskt användbar förståelse.

För fler kurser och program se su.se/studera


16


17

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp, avancerad nivå, heltid, dag

Jag längtade efter en ny utmaning – Jag älskar att se ungdomar växa och stortrivs, säger Elisabeth Gahrton. Efter fem år som civilekonom sadlade hon om till lärare. Som junior produktchef och Key Account Manager på språkföretaget EF fick Elisabeth användning av sitt stora språkintresse. Men hon hade fler intressen och började efterhand fundera på att byta bransch, eller till och med byta bana. Efter moget övervägande vågade hon ta språnget. – Eftersom jag inte bara brinner för språk, utan också för ungdomar, bestämde jag mig för att förverkliga min dröm och bli lärare. I Elisabeths civilekonomexamen ingår tyska och ekonomi. För att bli gymnasie- och högstadielärare i dessa ämnen krävdes bara en kompletterande utbildning i pedagogik på 1,5 år. För att bredda sin kompetens läste hon också engelska parallellt.

”Eftersom jag inte bara brinner för språk, utan också för ungdomar, bestämde jag mig för att förverkliga min dröm och bli lärare.” Förra våren var det så dags att arbeta som lärare ”på riktigt”. Flera skolor erbjöd henne arbete, valet föll på Björkebyskolans högstadium i Järfälla. – Jag är gravid i åttonde månaden, men tack vare mitt roliga jobb är jag ändå full av energi. Eleverna är öppna, nyfikna, raka, spontana. Det är bra både för mig och för dem att jag har sett något annat än skolvärlden.

Utbildningen vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området. Du får en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan men du är också behörig att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i din examen. Från hösten 2014 kan du även ansöka till kompletterande pedagogiska utbildningar för ämneslärarexamen i psykologi respektive företagsekonomi.

Näringslivsinriktad yrkespedagogik I och II, 30 hp, grundnivå, deltid, dag Kursen vänder sig i första hand till personer som arbetar med kompetensutveckling inom industri och näringsliv. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i yrkespedagogik till anställda inom näringsliv och förvaltning.

Att hantera konflikter i arbetslivet – utmaningar och strategier, 7.5 hp, grundnivå, deltid, dag I kursen fördjupas och vidgas kunskaperna om olika handlingsalternativ för att hantera konflikter i yrkeslivet. De frågor som behandlas utgår från aktuell nationell och internationell forskning inom området och analyseras utifrån förhållandet mellan individ, grupp, organisation och samhälle.

För fler kurser och program se su.se/studera


18


19

Öppna evenemang Stockholms högskola bildades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena. Traditionen med populärvetenskapliga öppna evenemang lever kvar vid universitetet än i dag, ofta i samarbete med andra aktörer. Fri entré, öppet för alla. 18 mars Hälsofarliga kemikalier och barn – vad vet vi?
 Åke Bergman, professor i miljökemi, berättar om hälsofarliga kemikalier som barn utsätts för i olika miljöer. Tid: kl. 18.00 – 19.30 Plats: Stadsbiblioteket, Sveavägen: Rotundan

19 mars Vad vet du om 1400-talet?

Bo Franzén, vid Historiska institutionen föreläser om Engelbrekt som ekonomisk föregångsman. Tid: kl. 18.00 – 19.30 Plats: Historiska museet, Narvavägen

5
april
 En nära symbios: från mode på film till modefilm


Louise Wallenberg, forskare vid Centrum för modevetenskap, föreläser om hur modet har utvecklats och förändrats inom filmens värld. Tid: kl. 13.00 – 14.00 Plats: Bibliotek Plattan, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg

9
april Ädelstenar och mineral – vackra budbärare från fyra dimensioner

Joakim Mansfeld, forskare och lärare på Institutionen för geologiska vetenskaper föreläser om mineraler, jordarter och ädelstenar. Tid: kl. 18.00 – 19.30 Plats: Nordiska museet, Djurgårdsvägen

10 april
 Konkurrens och valfrihet inom äldreomsorgen – vad säger forskningen?
 Marta Szebehely, professor i socialt arbete, föreläser om äldreomsorg i privat regi. Vad vet vi egentligen om konkurrensens konsekvenser? Blir det billigare och bättre? Hur är det i andra länder? Vad säger forskningen? Tid: kl. 18.30 – 20.00 Plats: Kulturhuset Fanfaren, Farstagången 8, Farsta

23 april

 Katastrofer vi (inte) minns: Återkommande översvämningar och sårbarhet i Santa Fe, Argentina


Susann Ullberg, socialantropolog vid Försvarshögskolan och affilierad forskare vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet, berättar utifrån sin etnografiska forskning i Santa Fe om det sociala minnet och glömskans betydelse för den urbana sårbarheten.
 Tid: kl. 18.00 – 19.30 Plats: Biblioteket, Latinamerikainstitutet, Universitetsvägen 10 B, Frescati

27 mars, 6 maj, 18 september och 27 november Crosstalks

I Crosstalks möts skarpa hjärnor från KTH och Stockholms universitet. Inspelningarna och sändningarna sker i Stockholm den 27 mars, 6 maj, 18 september och 27 november och sänds på crosstalks.tv. Alla är välkomna att delta via crosstalks.tv, Crosstalks twitter- och facebookkanaler.

För hela programmet se su.se/evenemang

Följ oss även på:

Vill du ha universitetets nyhetsbrev?

facebook.com/stockholmsuniversitet twitter.com/stockholms_univ

Registrera dig på su.se/nyhetsbrev


20

Engagera dig – tre goda exempel

Mona Agaton, utredare, Täby kommun, är mentor: – Det är stort och häftigt att få vara med och hjälpa en människa att växa. Ett hedersuppdrag, säger Mona Agaton som för tredje året i rad är mentor i universitetets centrala mentorskapsprogram. – Jag får så mycket glädje och energi av att vara mentor och hoppas på det sättet även kunna bidra till ett bättre samhälle. Dessutom utvecklas jag både som människa och i min yrkesroll. Mona Agaton hade själv en mentor när hon började arbeta och tyckte verkligen om att få ha ett bollplank och få ta del av andras erfarenheter. Därför vill hon göra samma sak själv. Men hon betonar att hon inte serverar färdiga lösningar utan att hennes uppdrag är att ställa frågor för att adepten själv ska börja fundera och sedan hitta sitt svar. De diskussioner som förs får också Mona att reflektera kring sitt eget arbete. Hon arbetar som utredare inom utbildningsområdet i Täby kommun och analyserar bland annat behovet av förskole- och skolplatser. På så sätt får hon användning för sina båda utbildningar – en magisterexamen i samhällsvetenskap plus en lärarexamen. – Genom att gå på föreläsningar på universitetet får jag nya infallsvinklar och idéer. Allt jag hör kan jag inte omsätta direkt, men det påverkar mig så klart. Förhoppningsvis blir jag en bättre analytiker.

Och under en fristående kurs i förvaltningspolitik fick hon kontakt med en student som sedan intervjuade Mona och en kollega från ett annat verksamhetsområde för sin magisteruppsats. – Det var nyttigt att bli intervjuad av någon som ser med andra ögon på verksamheten. Man jobbar ofta på och glömmer bort att reflektera. Nu fick vi utredare möjligheten att utveckla vårt förhållningssätt till att arbeta i en politiskt styrd organisation.


21

Clarence Crafoord, vd för Centrum för rättvisa, gästföreläser: Hur kom det sig att du blev gästföreläsare?

– I det dagliga arbetar jag på Centrum för rättvisa med rättsprocesser som handlar om människors fri- och rättigheter. I detta arbete är europeisk rätt ofta av central betydelse. När jag fått frågan om att föreläsa på kurser som handlar om dessa saker har det känts väldigt naturligt att tacka ja. Jag har sedan flera år föreläst bland annat på en kurs som kretsar kring en rättegångstävling för juriststudenter från hela Norden. Glädjande nog står sig Stockholms universitet väldigt bra i konkurrensen! Sedan ett par år föreläser jag också på grundkursen i Europarätt. Vad ger det dig att komma tillbaka till din gamla institution?

– Det är både givande och roligt att komma tillbaka till Stockholms universitet för att föreläsa och samtala om ämnen som jag arbetar med och som ligger mig varmt om hjärtat.

Kontakten med studenterna bidrar till att man håller sig alert och påläst och dessutom lär jag ofta känna personer som jag har fortsatt kontakt med även efter att de avlagt examen – både professionellt och som vänner.

Helena Sundén, generalsekreterare, Institutet mot mutor, tar emot praktikanter:

– Det är kul att bolla idéer med juridikstudenter och det är ett bra sätt att sprida medvetenhet om mutor och korruption. Dessutom blir jag uppdaterad så att jag inte blir en elefant från forntiden.

Vill du engagera dig? se su.se/samverkan


22

Alumnnätverket – mötesplatsen för karriär och kompetensutveckling

Välkommen tillbaka till Stockholms universitet och till alumnnätverket. Genom det kostnadsfria medlemskapet kan du bredda ditt professionella nätverk och samtidigt få information om aktuell forskning och utbildning. Det finns möjlighet att utöka din kunskap genom att delta i föreläsningar och seminarier. Tio gånger per år får du universitetets digitala nyhetbrev med aktuell kunskap och nya forskningsresultat. Genom nätverket får du också inbjudningar till återträffar och andra arrangemang, möjlighet att söka upp och återknyta kontakten med kursare, rekrytera studenter samt presentera dig och din kompetens i alumnportalen.

Kalendarium 15 mars

Naturvetenskapliga föreningens och Humanistiska föreningens 100-årsbal 1 april

Humanistdagen, inspirationsdag 6 maj

Karriärdag för studenter och alumner på Modevetenskap 7 maj

Alumnmiddag på Fysikum 3 juni

Starta-eget-seminarium för studenter och alumner vid Statistiska institutionen 2 oktober

Alumndagen 2014 Bli medlem och få mer information på su.se/alumn


23

Produktion: Kommunikationsavdelningen, Stockholms universitet. Grafisk form och produktion: Matador Kommunikation AB. Foto: Eva Dalin, Marie-Therese Karlberg, Björn Dalin, Björn Leijon, Peter Puklus, Centrum för rättvisa, Stockholms universitet. Tryck: TMG Tabergs


24

Fรถr mer information se su.se/studera Stockholms universitet, 106 91 Stockholm Tel: 08-16 20 00

Profile for Matador

Hur långt vill du nå?  

Stockholms Universitet

Hur långt vill du nå?  

Stockholms Universitet

Advertisement