Page 62

RICARD PIÉ

62

(Barcelona, 1946) és doctor arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) i catedràtic d’Urbanisme i Ordenació del territori a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (UPC). També ha estat director d’aquesta escola (1999-2002). Entre 2005 i 2008 va ser fundador i primer director de la nova Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Màlaga (EAM). Fou president de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), des de 1993 fins a 2002, i patró de la Fundació Politècnica de Catalunya entre 2002 i 2007. Va ocupar el càrrec de director de Serveis de Planejament i Gestió Urbanística de l’ajuntament de Barcelona entre els anys 1989 i 1992, en el periode preolímpic. Redactor del Pla general metropolità de Barcelona (1974-1976) i de diferents plans al llarg del territori català i espanyol, l’any 2003 va ser guardonat amb el Premi Catalunya d’Urbanisme per la redacció de la Revisió del Pla general municipal d’ordenació urbana de Torroella de Montgrí. Ha publicat diversos llibres sobre urbanisme, turisme i paisatge, així com una gra quantitat d’articles sobre aquestes qüestions a Urbanismo, Lotus International, Geometría, Papers, Urban o Quaderns, d’on va ser redactor. Ha dirigit, juntament amb Josep M. Vilanova, els treballs per al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya per a la Secretaria de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, aprovat el 2010.

(Barcelona, 1946) es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC) y catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (UPC). También fue director de esta escuela (1999-2002). Entre 2005 y 2008 fue el fundador y primer director de la nueva Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga (EAM). Fue presidente de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), sociedad filial del Institut d’Estudis Catalans (IEC), desde 1993 hasta 2002, y patrón de la Fundación Politécnica de Cataluña entre 2002 y 2007. Ocupó el cargo de director de Servicios de Planeamiento y Gestión Urbanística del ayuntamiento de Barcelona entre los años 1989 y 1992, en el període preolímpico. Redactor del Plan general metropolitano de Barcelona (PGM) entre 1974-1976, así como de diferentes planes a lo largo del territorio catalán y español, el año 2003 fue galardonado con el Premio Catalunya de Urbanismo por la redacción de la Revisión del Plan general municipal de ordenación urbana de Torroella de Montgrí. Ha publicado artículos en revistas especializadas como Urbanismo, Lotus International, Geometría, Papers, Urban o Quaderns, donde fue redactor. Ha dirigido, junto a Josep M. Vilanova, los trabajos para el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña para la Secretaría de la Vivienda de la Generalitat de Catalunya, aprobado en 2010.

(Barcelona, 1946) received the Ph.D. in Architecture from the School of Architecture of Barcelona (UPC). He is Full Professor of Urbanism and Regional Planning at the School of Architecture of the Vallès (UPC). He was also director of this School (1999-2002). From 2005 to 2008 he was the first Director of the new School of Architecture of Malaga (EAM). He was president of the Catalan Regional Planning Society (SCOT) from 1993 to 2002 and was a member of the Polytechnics Foundation Board of Trustees from 2002 to 2007. He served as Head of Urban Planning Services and Management for the Barcelona City Council in the preparations for the Barcelona Olympics (1989-1992). He is member of different local organizations concerning town planning, tourism and landscape. He was one of the authors of the General Metropolitan Plan of Barcelona (PGM) from 1974 to 1976, among other Master Plans all over Spain. In the year 2003, he was awarded the Catalonian Town Planning Prize, for the Revision of the Master Plan of Torroella de Montgrí. He has published diverse books on town planning, tourism and landscape as well as many articles on these subjects in Urbanismo, Lotus International, Geometría, Papers, Urban and Quaderns. He has lead with Josep M. Vilanova the Territorial Sectorial Housing Plan for the Housing Department of the Generalitat de Catalunya.

Detailed programme 120ECTS - MAP 2018-20  

Detailed programme Master in Landscape Architecture Extended Barcelona 120ECTS - MAP 2018-20

Detailed programme 120ECTS - MAP 2018-20  

Detailed programme Master in Landscape Architecture Extended Barcelona 120ECTS - MAP 2018-20

Advertisement