Page 1

10 11 &

juni 2016

VTN truckpulling

ww w.tractorpullingalblasserwaard.nl


DESIGN & CONSTRUCT VAN WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

2


Welkom

Dit jaar organiseert Stichting Tractorpulling Alblasserwaard (STA) de 7e editie van Truck- & Tractorpulling Hoogblokland. Ook in 2016 voegen we weer een nieuwe klasse toe.

We streven er met elkaar naar om een gezellig regionaal evenement neer te zetten en bieden op de wedstrijdbaan de faciliteiten voor een spannende wedstrijd. Mede dankzij de trouwe adverteerders, sponsoren en medewerkers lukt het onze organisatie om ook dit jaar dit evenement te organiseren. Via deze weg bedanken wij hen hiervoor. Zonder hen hebben wij geen wedstrijd!

Op vrijdagavond hebben wij de NTTO competitie, dit betekent dat de eerste plaats in de standaardklasse een kwalificatie is voor het Nederlands Kampioenschap. De sport- en supersport promoklassen strijden voor de prijzen. Sensatie gegarandeerd!

Voor de kinderen vindt op de zaterdag de spannende strijd plaats met de skeltertrek. Wie zullen er dit jaar met de prijzen vandoor gaan? Komt u ook kijken? Natuurlijk zijn er nog meer leuke attracties voor de jeugd.

Op zaterdagmiddag strijden de regionale rijders in diverse standaard- en een sportklasse voor de eerst plaats. Ook hebben we natuurlijk de traditionele bedrijvenklassen waarin drie tractoren per bedrijf, strijden om het beste totaalresultaat. Ook dit jaar stelt de STA hiervoor weer de grote wisselbokaal beschikbaar.

Wij ontvangen u graag op vrijdagavond vanaf vijf uur en zaterdagmorgen vanaf tien uur aan de Beemdweg te Hoogblokland. Wij zorgen ervoor dat u in een gezellige sfeer kunt genieten van de activiteiten. Er is voldoende gelegenheid voor een hapje en een drankje. Op zaterdagavond zullen de VTN trucks hun U kunt ook dit jaar weer gratis parkeren op ons parkeerterrein. Voor actuele informatie debuut maken op onze wedstrijd. De 9,5 ton super sport vrachtwagens zullen de strijd met kunt u onze website raadplegen op www.tractorpullingalblasserwaard.nl elkaar aangaan. Het STA bestuur

3


4


I n h o u d s o p g av e

3 6-7 9 9 11 13 17 35 61

Voorwoord

Entree per dag â‚Ź10,-

Programma

Kinderen t/m 12 jaar gratis

Huisreglement

Locatie: Beemdweg, Hoogblokland

EHBO nummers

p

Hoofdsponsors Tractorpulling in het kort

GRATIS parkeren

Startlijsten Vrijdag 10 juni Startlijsten Zaterdag 11 juni Skeltertrek

Ontwerp, illustratie en druk: Š MasterLeague 2016

Startlijsten

19 21 23 25 27 29 37 39

41 45 47 49 53 55 57

5,5 ton Standaard 2,5 Ton Sport Promo 9 ton Standaard 4,5 ton Sport Top 3,6 ton Sport Promo 3,4 ton Sport Top 2,5 ton Standaard 4,5 ton Standaard 5

2,5 ton Sport 3,5 ton Standaard 7 ton Standaard 9 ton Bedrijfklasse 4,5 ton Sport 11 ton Standaard VTN 9,5 Super Sport trucks


p r o g r a m m a

Vrijdag 10 juni Startlijsten vanaf p.17 17:00 uur - 5,5 ton Standaard 18:00 uur - 2,5 ton Sport Promo 19:00 uur - 9 ton Standaard 20:30 uur - 4,5 ton Sport Top 21:30 uur - 3,6 ton Sport Promo 22:30 uur - 3,4 ton Sport Top

6


zaterdag 11 juni Startlijsten vanaf p.35 10:00 uur - 2,5 ton Standaard 11:00 uur - 4,5 ton Standaard 12:00 uur - 2,5 ton Sport 12:30 uur - 3,5 ton Standaard 13:30 uur - 7 ton Standaard 14:30 uur - 9 ton Bedrijfklasse 15:30 uur - 4,5 ton Sport 16:00 uur - 11 ton Standaard Pauze 18:30 uur - VTN 9,5 Super Sport trucks

VTN truckpulling

Skeltertrek Zaterdag 11 juni - vanaf 10.00 uur Meer informatie op pagina 61 7


De De veelzijdig veelzijdig specialist specialist • Grondwerken • Grondwerken • Baggerwerken • Baggerwerken • Bruggenbouw • Bruggenbouw • Sloopwerken • Sloopwerken • Asbestsanering • Asbestsanering

• Bestratingen • Bestratingen • Rioleringen • Rioleringen • Heiwerken • Heiwerken • Agrarisch • Agrarisch loonwerk loonwerk

• Bodemsaneringen • Bodemsaneringen • Oeverbeschermingen • Oeverbeschermingen • Groenvoorzieningen • Groenvoorzieningen • Waterbouwkundige • Waterbouwkundige werken werken

De Kuiper Noordeloos B.V. wenst alle deelnemers een succesvolle wedstrijd!

De Kuiper Noordeloos B.V. www.dekuiper.nl

Aannemers, verhuur- en loonbedrijf Middenweg 7 • 4225 SK Noordeloos • T 0183-406000 • F 0183-406010

8


huishoudelijk reglement

Stichting Tractorpulling Alblasserwaard beschouwt iedereen als gast. Wij doen ons best om een mooie wedstrijd met goede voorzieningen neer te zetten. Iedereen behoort zich in deze ook als gast te gedragen. Op het evenemententerrein 1. Open vuur is verboden 2. De baan is verboden toegang voor onbevoegden. 3. Glaswerk is op het hele terrein verboden. 4. Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het terrein. 5. Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden. 6. Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein. 7. Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. 8. Betreden van het terrein is op eigen risico. 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van enig eigendom. 10. Personen onder de 18 jaar zonder trekkerrijbewijs mogen geen trekker besturen. 11. De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. Dit geldt niet voor deelnemers aan de wedstrijd die vast zitten aan de sleepwagen. De organisatie houdt zich het recht om straffende maatregelen te nemen bij overtreding.

Op de parkeerplaatsen •E  r mag niet in de auto geslapen worden. •D  e organisatie heeft graag dat ‘s nachts alle auto’s van de parkeerplaatsen af zijn. Auto’s die er op maandag 13 Juni nog staan, worden verwijderd. Eventuele schade hierbij is niet te verhalen. De S.T.A. behoudt zich het recht dit huisreglement te wijzigen

EHBO nummer: 06- 22 05 64 60 9


Grensverleggend sinds 1934 Baars in Nieuwland is dĂŠ innovatieve specialist in aannemerij van GWWprojecten, nationaal en internationaal transport en technische service. Al meer dan 80 jaar staat ons familiebedrijf garant voor vakmanschap, persoonlijke service en sterke betrokkenheid van medewerkers bij Ăşw projecten!

www.baars.nl

10


H o o f d s p o n s o r s

Loon- en verhuurbedrijf W.H. De Kreij www.whdekreij.nl

De Kuiper Noordeloos BV www.dekuiper.nl

ABC Scherm www.abcscherm.nl

Korevaar Langerak www.korevaar-langerak.nl

Loon,- Verhuur- en Aannemingsbedrijf Daan Kool V.O.F. www.daankool.nl

H.A.B.O. Noordeloos B.V. www.loonbedrijfhabo.nl

Catering mogelijk gemaakt door:

Catering H. van Heijst Nijvelaan 11, 5275 HN Den Dungen, tel. 073-5033377 11


Waterplein Almere

Waterplein Almere

Waterplein Almere

Aanleg Quirijnpark te Tilburg

Aanleg Quirijnpark te Tilburg

Aanleg Quirijnpark te Tilburg

Trap Anton de Komplein Amsterdam

Trap Anton de Komplein Amsterdam

Trap Anton de Komplein Amsterdam

Provincialeweg 3 - 4225 SM Noordeloos - T 0183 58 14 90 - F 0183 58 27 27 - info@wallaard.nl - www.wallaard.nl Provincialeweg 3 - 4225 SM Noordeloos - T 0183 58 14 90 - F 0183 58 27 27 - info@wallaard.nl - www.wallaard.nl

Provincialeweg 3 - 4225 SM Noordeloos - T 0183 58 14 90 - F 0183 58 27 27 - info@wallaard.nl - www.wallaard.nl

12


TractorpullinG in het kort

Voor onze wedstrijd wordt een baan uitgezet van 100 meter lang. Op deze baan gaan de tractoren proberen zo ver mogelijk te komen. Om het moeilijk te maken wordt er een sleepwagen aan de tractor gekoppeld. Deze sleepwagen wordt zo ingesteld, dat deze naarmate je een grotere afstand aflegt steeds meer weerstand biedt. De tractor die de grootste afstand aflegt is de winnaar.

maar die onder de motorkap vaak flink onder handen zijn genomen. Het vermogen is dan vaak 3 tot wel 10 maal het vermogen van de originele landbouwtractor. De sleepwagen Het is dus de bedoeling om een sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Voor elke klasse wordt deze sleepwagen anders afgesteld. De sleepwagen maakt gebruik van een ballastbak die tijdens de trekpoging verplaatst wordt in de richting van de tractor. Voor aan de sleepwagen zit een zogenaamde sleepvoet, een dikke stalen plaat die over de grond schuift. Doordat de ballastbak steeds dichter op de sleepvoet komt en steeds dichter bij de tractor, wordt er meer weerstand geboden aan de tractor en komt de trekpoging op een gegeven moment tot een einde

Gewichtsklassen Om nu een eerlijke strijd te krijgen worden de tractoren ingedeeld in gewichtsklassen. Tijdens iedere wedstrijd worden de tractoren (opnieuw) gewogen. Om alle tractoren in die gewichtsklasse gelijke kansen te geven, mogen de tractoren voorzien worden van ballastgewichten totdat het gewenste gewicht bereikt wordt.

De bepaling van de winnaar Het is dus de bedoeling om de sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Als je de volledige baanlengte hebt afgelegd met de sleepwagen wordt er gesproken over een Full Pull. Als er meerdere tractoren de volledige baanlengte afleggen volgt een finale met een zwaarder afgestelde sleepwagen, zodat er geen enkele tractor meer de volledige baanlengte aflegt. Degene met de verste afstand in de finale is de winnaar. Indien er geen finale is, omdat niemand aan de Full Pull komt, dan is degene die de verste afstand had de winnaar.

De soorten klassen Nu is het gewicht niet alleen bepalend voor de indeling van de klassen. Er zijn ook diverse verschillende soorten klassen. De meest bekende zijn de zogenaamde “standaardklassen”. In deze klassen rijden tractoren die nog gewoon gebruikt kunnen worden voor het agrarische werk. Vervolgens zijn er de “sportklassen” en “supersportklassen” In deze klassen rijden tractoren die er nog steeds uit zien als landbouwtractoren en die nog steeds diesel gebruiken als brandstof, 13


Uittenbogerd Heukelum B.V.

Uittenbogerd Heukelum B.V. Bezoekadres: Kerkweg 1 - 4161 JX Heukelum • Postadres: Postbus 62 - 4140 AB Leerdam T: 0345 - 61 27 31 • F: 0345 - 61 45 45 • E: info@uittenbogerd.nl • I: www.uittenbogerd.nl

12311 adv.Uittenbogerd A4 liggend NIEUW.indd 1

26-08-13 14:37

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer b.v.

e Ruimtelijke ordening e Projectontwikkeling e Projectmanagement Benieuwd wat we voor u kunnen betekeken?

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. Lekdijk 44, 2967 GB Langerak T. 0184 600 240 E. info@vandenheuvelbv.eu

www.vandenheuvelbv.eu 14


     

VERHUURVAN: VAN: VERHUUR

AGRARISCH LOONWERK: AGRARISCH LOONWERK:

Mobielekranen kranen Mobiele Midigravers Midigravers Midi shovel shovel Midi Tractor Tractor++kippers/watertank kippers/watertank Tractor Tractor++herder/maaikorf herder/maaikorf Klepelmaaier/schijvenmaaier Klepelmaaier/schijvenmaaier

* Spitten * Spitten * Ploegen * Ploegen * Frezen * Frezen * Kilveren * Kilveren * Rotor zaaicombinatie * Rotor zaaicombinatie voor grasgras en granen voor en granen

****Tevens verzorgen wij:wij: Tevens verzorgen Straatwerkzaamheden / Plaatsen van beschoeiingen / Tuinaanleg Straatwerkzaamheden / Plaatsen van beschoeiingen / Tuinaanleg Levering van Zand ,Grond en Grind, Stenen en Betonplaten. Levering van Zand ,Grond en Grind, Stenen en Betonplaten.

Loonbedrijf Van der Heiden Loonbedrijf Van der Heiden Lekdijk 7 LekdijkEVERDINGEN 7 4121KG 4121KG EVERDINGEN Tel: 0347-351765 / 06-54758241

www.loonbedrijfvanderheiden.nl Tel: 0347-351765 / 06-54758241

www.loonbedrijfvanderheiden.nl

Loon en Verhuurbedrijf Loon enHeiden Verhuurbedrijf Van der Lekdijk Van der7 Heiden 4121 KG 7EVERDINGEN Lekdijk 0347-351765/ 06-54758241 4121 KG EVERDINGEN

0347-351765/ 06-54758241

15


waliteit van Korevaar

asbestsanering sloopwerk bodemsanering grond- en straatwerk agri- en groenactiviteiten afvalcontainerverhuur afvalinzameling

www.korevaar-langerak.nl Lekdijk 43, 2967 GB Langerak Telefoon (0184) 60 26 26 E-mail: info@korevaar-langerak.nl 16


S t a r t l i j s t e n

Vrijdag 10 juni 17:00 uur - 5,5 ton Standaard

p.19

18:00 uur - 2,5 ton Sport Promo

p.21

19:00 uur - 9 ton Standaard

p.23

20:30 uur - 4,5 ton Sport Top

p.25

21:30 uur - 3,6 ton Sport Promo

p.27

22:30 uur - 3,4 ton Sport Top

p.29

SPARE w w w. w k m c o r n e l i s s e . c o m Te l : + 3 1 ( 0 ) 3 4 5- 517 1 2 2 17


18

VERKOOP

ONDERHOUD

LEASE

VERHUUR


V RIJ d a g 1 0 j u n i - 1 7 . 0 0

5,5 TON Standaard Bekers: ABC Scherm Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

501

Arjan Hak

Ameide

Deutz DX110

502

Carel Brouwer

Noordeloos

Deutz Agrotron

503

Dirk Pellikaan

Hoogblokland

Deutz Agrotron 115

504

Fas de Groot

Leerbroek

International 1046

505

Wesley van Buuren

Hoogblokland

International 956XL

506

Ewout de Groot

Gorinchem

Massey Ferguson 6140

507

Patrick de Lange

Meerkerk

International 956XL

508

Jos Uittenbogaard

Groot-Ammers

John Deere 6120

509

Mijndert de Jong

Hardinxveld

Massey Ferguson 6270

510

Martijn van Zessen

Hei en Boeicop

International 1246

511

Hans de Graaf

Groot-Ammers

Ford 9600

512

Nick Bikker

Hoornaar

New Holland TS110A

513

Corrina de With

Hoornaar

Massey Ferguson 1080-4

514

Jan Reijm

Groot-Ammers

John Deere 4040

515

Jorijn de Wit

Hardinxveld

Ford 7710 19

1e TREK

FINALE


20


V RIJ d a g 1 0 j u n i - 1 8 . 0 0

2,5 TON sport promo Bekers:

V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

SP201

Bad Medicine

John Klarenbeek

Valmet 903

SP202

Grünfretter

Jan Broersma

Fiat 85-90

SP203

Starfire

Gosse Koerts

John Deere 6430

SP204

Renegade

Durk de Heij

Fiat Agri 80-90

SP205

Small Bassie

Wilco van den Brandhof

Steyr 870

SP206

Belazerus 1

Tino Wilbers

Belarus 952

SP207

Kleine Beer

Gert ten Brummeler

New Holland 5030

SP208

D'n David

Johan van Leerdam

Case 1394

SP209

After Shock

Herman de Leeuw

Zetor 8011

SP210

Green & Yellow

Eddie Crum

John Deere 6420

SP211

Gunfire

Carles van der Gun

Torpedo TX 80

SP212

Wennekers

Menno Wennekers

David Brown 990

SP213 *

The Sheriff

Anton Schoonhoven

Valmet 605

SP214 *

Intertoy

Sander van der Linde

International 606

* Geen competitiedeelnemers 21

1e TREK

FINALE


De beste melkers van Nederland voeren Glucogene Nutriënten

Voer met VEM

Voer met Glucogene Nutriënten

Voer met zetmeel

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Richard ter Beek 06-22503625 of met onze verkoopbinnendienst 0317-499520.

Deze uitzonderlijke melkproductie zit ‘m niet alleen in de mooie samenstelling van het voer. Ook de efficiënte manier van voeren zorgt ervoor dat deze koeien topprestaties leveren. De Glucogene Nutriënten in ons voer zijn belangrijk voor een efficiënte energievoorziening en leiden tot een betere gezondheid en een hogere melkeiwitproductie. Onze eiwitreeksen zorgen voor een goede aanvulling van zowel eiwit als energie.

AgruniekRijnvallei, de kortste weg naar resultaat!

22


V RIJ d a g 1 0 j u n i - 1 9 . 0 0

9 TON standaard Bekers: Mechanisatiebedrijf C. de Jong Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

901

Nico den Hartog

Schoonrewoerd

Ford TW25

902

Pieter de With

Everdingen

Massey Ferguson 1155

903

Arco den Hartog

Lexmond

Deutz 13006

904

Jeroen de Jongh

Ameide

International 1455XL

905

Martijn Boer

Giessenburg

Fendt 614LSA

906

Bob van Mourik

Herwijnen

Ford 9700

907

Marien de Bruijn

Noordeloos

Fendt 612

908

Johnny Boef

Lexmond

New Holland T7060

909

Ferry de Kuiper

Noordeloos

New Holland T6080

910

Ries Rietveld

Streefkerk

Steijer 6155

911

Ronald Kortlever

Leerbroek

Case IH CVX 160

912

Cees de Jong

Nieuw-Lekkerland

Fendt 615

913

Peter Verstegen

Rhenoy

New Holland T6080

914

Peter de Vries

Nieuwpoort

John Deere 6140R

915

Michel van Muijlwijk

Streefkerk

John Deere 6140R

916

Martijn Bons

Nieuw-Lekkerland

John Deere 6170R

23

1e TREK

FINALE


B E N E L U X

24


V RIJ d a g 1 0 j u n i - 2 0 . 3 0

4,5 TON sport top Bekers:

V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

ST401

Gas d'r Bi-j

Hans Kester

Ford 9600

ST402

Waldbroezer

Frederik Zijlstra

Fiat 180-90

ST403

De Groene Buffel

Dennis Stroobosscher

John Deere 4430

ST404

MTX

Mark Hendriks

Ford 9600

ST405

Blue Risk

Wouter Peelen

Ford 8700

ST406

Blue Force

Henri van Roselaar

Ford 9600

ST407

Baby Kreij

Michel de Kreij

Ford TW-15

ST408

Full Speed

Bert Kooij

New Holland T7060

ST409

Bull's Eye

Henk Ridder

New Holland 8560

ST410

Red Expectation

Cor Braakman

International 1066

ST411

Van Dijk

Hans van Dijk

International 1466

ST412

De Blauwe Kreij

Robert de Kreij

Ford 9000

ST413 *

Intermission

Marcel van Dijk

International 1086

ST414 *

Oost Blok Schok

Gertjan den Hartog

Zetor 12011

* Geen competitiedeelnemers 25

1e TREK

FINALE


ontwerp boomverzorging advies Vissersland 4

sierbestrating houtelementen

4223 NN Hoornaa ontwerp T 0183 - 589005

aanleg en onderhoud

info@hoveniersbe boomverzorging

van tuinen

www.hoveniersbe sierbestrating houtelementen

advies ontwerp

aanleg en onderhoud van tuinen

boomverzorging sierbestrating houtelementen

Vissersland 4 4223 NN Hoornaar T 0183 - 589005

anleg en onderhoud

info@hoveniersbedrijfkruijt.nl

van tuinen

www.hoveniersbedrijfkruijt.nl 26


V RIJ d a g 1 0 j u n i - 2 1 . 3 0

3,6 TON sport promo Bekers:

V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

SP361

Green Bullet

Luchel Hofstede

John Deere 4020

SP362

Blue Belle

Evert van Kruistum

Ford 9600

SP363

Zetor Power

Evert van Panhuis

Zetor 16145

SP364

La Piccola

Tjeerd Zijlstra

Fiat 180-90

SP365

Dark Side of the Moon

Angela Schokkin

John Deere 4455

SP366

Triple X

Bart Botermans

International 1066

SP367

Flying Wheels

Jan de Bruin

Ursus 1634

SP368

Builders Toy

Jan Geertse

International 1246

SP369

Revolution

Peter Botermans

John Deere 7530

SP370

Twister

Lammert de Zwaan

Deutz Agrotron 180,7

SP371

Radical Roughneck

Frank van Dijk

Case MX150

SP372

Six Fighter

Arjo Hardeman

Case Puma 180

SP373 *

Second Chance

Martin van Schaik

Ford 9000

SP374 *

Obelix

Erik Westerman

Zetor 12011

* Geen competitiedeelnemers 27

1e TREK

FINALE


Uw leverancier voor de agrarische- en particuliere sector. Dealer van o.a.: New Holland, Kuhn, Trioliet, Joskin, Perfect, Weidemann, Avant, Husqvarna. Een uitgebreide shop met o.a. Hogedrukreinigers, Werkschoeisel/kleding, Speelgoed enz. Schonauwenseweg 17, 3994 MC Houten. Tel. 030-6371295 www.hoogendoornhouten.nl Info@hoogendoornhouten.nl

28


V RIJ d a g 1 0 j u n i - 2 2 . 3 0

3,4 TON sport top Bekers:

V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

ST341

Forever Blue

Henk Donkersteeg

Ford 7700 XXL

ST342

Sprenkels

Richard Sprenkels

Fiat 750

ST343

Belazerus 2

Roel Janssen

Belarus 952,3

ST344

Forza Fiat

Evert Jan Hendriks

Fiat 850

ST345

Moody Blue

Arno Wennekers

Ford 7000

ST346

The Carpenter

Jan van de Weijer

Zetor 10111

ST347

Spetsnaz

William Pullens

Belarus 940

ST348

Red Pearl

Gerbrand Roelofsen

Valtra M150

ST349

Working Power

Jan-Bas Zijderveld

Ford 7700 XXL

ST350

Golden Eagle

Pieter van Moort

Zetor 10111

ST351 *

Orange Adventure

Jan van Baar

Fiat 850

ST352 *

De Beer

Arjen de Beer

Fiat 850

* Geen competitiedeelnemers 29

1e TREK

FINALE


30


s p o n s o r s LEDSC H ERM HDG AgriService A. Kool Marathonwagens Hoveniersbedrijf Kruijt Autoschade G.P. Nieuwkoop en ZN In de Watermolen DH Klein Tuinbouwmachine Verhuur J. F. de Groot Service Garage Verspui JTK Transport BV Grondwerken en Verhuur H. Boer Alblasserdam Kok Lexmond Hoveniersbedrijf Kruijt Korevaar Langerak Kraanverhuur- en Loonbedrijf W.G. Donselaar V.O.F Loon- en Verhuurbedrijf Daan Kool V.O.F Loon- en Verhuurbedrijf A.P. Korevaar Loon en Verhuurbedrijf Gebr. de Jong Loon- en Verhuurbedrijf Gebr. de Jong Loonbedrijf A. van Kekem A.H. den Hartog & ZN B.V MasterLeague Aantjes Goudriaan Machinery MuisHuis Adlas metaalbewerking B.V Nederveen Afbouwbedrijf T. van Vuren P. Paans Reparatiebedrijf Autobedrijf Bikker PeGee Verhuur Autobedrijf K. Slomp Pensionstal den Hartog Autobedrijf van Iperen Personal Relocation Autoschade G.P. Nieuwkoop en ZN Speciaalbakkerij van der Grijn Baars Aannemerij & Transport Transport Rien Boom De BandenBoer V.O.F. J.C. van der Vlist De Bloklandse Paal V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij De Kok Jamo V.O.F. den Braber Zonwering De Kuiper Noordeloos B.V Van de Beek B.V De RuiterWinkel Van der Leeden TweeWielers G ‘t Lam Timmer- en Bouwmaterialen Gerard Huiden Verhuur Van Hoven Hoveniers Gerrit Kortleve Van Milligen Bestratingen B.V. H.A.B.O. Noordeloos B.V Vonk en van Luijk Transport W.K.M. Cornelisse Hamoen LMB Hoveniersbedrijf van Rosmalen A. van Dijke Loon- & Verhuurbedrijf Giessenburg Hoveniersbedrijf Rico Sonnema Van der Leeden TweeWielers Armeta Hoogblokland Aanneming en Verhuur M. de Bruijn De Looff Machineverhuur & Grondwerken Agri Techniek Slingeland Mourik Groot-Ammers BV De Groot-Willemse Loonbedrijf A. Van Kekem

31


Grondwerk- Machineverhuur Drainagereinigen- Beschoeiingwerken Houtversnipperen- Groenverzorging Straat- en Rioleringswerkzaamheden In- en verkoop beton- of stelconplaten inclusief leggen

T: 0183-601801 F: 0183-602399 M: 06-51346206 E: info@daankool.nl I: www.daankool.nl

32


33


34


S t a r t l i j s t e n

Zaterdag 11 juni 10:00 uur - 2,5 ton Standaard 11:00 uur - 4,5 ton Standaard 12:00 uur - 2,5 ton Sport 12:30 uur - 3,5 ton Standaard 13:30 uur - 7ton Standaard 14:30 uur - 9 ton Bedrijfklasse 15:30 uur - 4,5 ton Sport 16:00 uur - 11 ton Standaard 18:30 uur - VTN 9,5 Super Sport trucks

p.37 p.39 p.41 p.45 p.47 p.49 p.53 p.55 p.57

SPARE w w w. w k m c o r n e l i s s e . c o m Te l : + 3 1 ( 0 ) 3 4 5- 517 1 2 2 35


van Milligen Bestratingen Grote Kanaaldijk 2 4231 ZA Meerkerk Telefoonnummer: 06-54628839 0183-353970

36


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 0 . 0 0

2,5 TON standaard Bekers: ABC Scherm Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

PK

201

Wim de Kreij

Schelluinen

Ford 4000

52

202

Arnold Arentze

Giessenburg

Same Minitauro

45

203

Gert 't Lam

Leerbroek

International 423

42

204

Peter Nieuwkoop

Wijk en Aalburg

Deutz 6005

60

205

Nathan Reijm

Streefkerk

Massey Ferguson 135

45

206

John de Groot

Hoogblokland

John Deere 1020

44

207

Dieter van Lier

Everdingen

David Brown 990

60

208

Johan van Keulen

Zijderveld

Massey Ferguson 158

58

209

Andre Vink

Groot-Ammers

Deutz 6206

60

210

Arnold van der Leeden

Meerkerk

David Brown 950

40

211

Jelle Timmer

Leerbroek

Fiat 450

45

212

Cees de Groot

Gorinchem

Massey Ferguson 65

65

213

Cees Bouwmeester

Tienhoven

International 633

53

214

Klaas de Groot

Schelluinen

Ford Super Dexta

42

215

Ruud Boogers

Everdingen

David Brown 990

60

216

Frank Voorend

Enspijk

International 423

42

217

Robert van de Vis

Bodegraven

Nuffield 342

42

218

Tim van Waaij

Hazerswoude-Dorp Lamborghini R503

50

219

Ruben Hofman

Hazerswoude-Dorp David Brown 990

56

37

1e TREK

FINALE


V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf

W.H. de Kreij

Nieuweweg 1 4209 BA Schelluinen Telefoon 0183 - 623 382 Fax 0183 - 629 111 Mobiel 06 - 5380 1317 wh.de.kreij@planet.nl

www.whdekreij.nl 38


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 1 . 0 0

4,5 TON standaard Bekers: Pensionstal Den Hartog Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

401

Sjaak Reijm

Streefkerk

Massey Ferguson 1080

402

David van der Leeden Leerbroek

Case 1070

403

Richard van Muilwijk

Ottoland

Case IH 745XL

75

404

Gerald den Hartog

Giessenburg

Ford 5610

75

405

Jan de Jong

H’veld-Giessendam Massey Ferguson 5455

95

406

Leo den Hartog

Hoornaar

Zetor 7540

75

407

John Loeve

Hoogblokland

New Holland TL100

100

408

Ton van Helten

Geldermalsen

Massey Ferguson 1080

100

409

Marieke Booij

Lopik

International 844S

89

410

Martin van Muijden

Ameide

International 845

85

411

Agnes Boer

Hoornaar

Zetor 8011

80

412

Harmen den Hartog

Gorinchem

Massey Ferguson 5445

90

413

Gerben Willemse

Meerkerk

Deutz Agroprima 431

85

414

Sander Muilwijk

Groot-Ammers

International 844S

85

415

Henri de Groot

Gorinchem

Massey Ferguson 399

105

416

Dennis van Vooijen

Nieuwegein

Ford 7810

105

417

Roy Lakerveld

Nieuwkoop

John Deere 3030LS

90

418

Willem Kerkhoff

Lopik

International 1046

104

419

Aart den Hartog

Gorinchem

Massey Ferguson 4245 39

PK

90 100

80

1e TREK

FINALE


W EE GR TO AG ISG ER RV WIIMMDD GOROO TRA ISICEERVICE

Haarweg 85 4205 ND GORINCHEM

Haarweg 85 4205 ND GORINCHEM

Telefoon 0622 496066 / 0638 215594

Telefoon 0622 496066 / 0638 215594

DE grote GROOT balen A GR I S E R V I C E Voor W alIMuw Haarweg 85 4205 ND GORINCHEM

Voor alenuw grote balen Wij persen wikkelen grote balen Telefoon 0622 496066 / 0638 215594

in de maten 70x120 en 90x120.

Wij persen en wikkelen grote balen Voor al uw grote balen in de maten 70x120 en 90x120. Wij persen en wikkelen grote balen in de maten 70x120 en 90x120.

40


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 2 . 0 0

2,5 TON sport Bekers:

V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

S201

Wouter vd Eijden

Schalkwijk

Landini 9880

S202

Carles vd Gun

Culemborg

Torpedo TX80

S203

Herman de Leeuw

Hoogblokland

Zetor 8011

S204

Sander vd Linden

Hei en Boeicop

International 606

S205

Martin vd Muyden

Ameide

International 844

S206

Martin de Jong

Leerdam

Fendt 308LS

S207

Jelle vd Rijt

Venhorst

Red Passion

41

1e TREK

FINALE


42


◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Grond, loon en sloopwerken; Levering van zand en tuingrond; Verhuur van grondverzetmachines; Rupsgraafmachines met 3D GPS; Rupsdumperverhuur 1 - 20m3; Maishakselen op rupsen.

M: 06-47150205 / T: 0346-282165 W: www.oussoren.nl E: info@oussoren.nl

43


44


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 2 . 3 0

3,5 TON standaard Bekers: ABC Scherm Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

PK

301

Bastiaan de Groot

Gorinchem

Massey Ferguson 565

65

302

Roel Nieuwkoop

Wijk en Aalburg

Deutz 7807C

78

303

Dennis van Middelkoop

Ameide

International 844 S

80

304

Van der Horst

Montfoort

International 844 S

84

305

Janniek van Dam

Lexmond

Deutz D5505

80

306

Erwin Boer

Giessenburg

Fendt 106LS

65

307

Huibert van Houselt

Meteren

International 624

62

308

Andre van Keulen

Everdingen

Massey Ferguson 188

72

309

Gert de Jong

Leerbroek

Deutz Agroplus 70

70

310

Marien Langerak

Noordeloos

International 633

33

311

Michel de Kreij

Hoogblokland

Ford 5000

65

312

Arie de Groot

Leerbroek

International 844 S

84

313

Teus Kuiper

Hoogblokland

Renault 65LS

65

314

Teus van der Heiden

Zijderveld

International 844 S

80

315

Jan Boer

Giessenburg

Fendt 305LS

65

316

Gerbert Blokland

Leerdam

International 744

72

317

Jasper Hak

Streefkerk

International 733

62

318

Andre van Griend

Leerdam

Ford 5000

65

45

1e TREK

FINALE


www.beco-vianen.com

Doordacht. Duurzaam.

Even voorstellen: Massa Stabilisatie Massa Stabilisatie is een methode van bodem verbetering. Zachte ondergronden zoals veen, slappe klei, leem, alsmede baggerspecie worden versterkt door het toevoegen van bindmiddelen. Voordelen: minimaliseren van transport, verkorten van de bouwtijd. Kijk voor meer informatie en projecten op www.koklexmond.nl Kok Lexmond B.V. Achthoven 23a 4128 LV Lexmond T 0347-341622 E info@koklexmond.nl

46


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 3 . 3 0

7 TON standaard Bekers: W.H. Korevaar JR Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

PK

701

Alwin Kool

Hei en Boeicop

Ford 8210

110

702

Jacco van Zessen

Hoogblokland

Case IH 5140 Maxxuma

110

703

Wim Haag

Nieuwland

New Holland T5125A

125

704

Wim Korevaar

Waal

International 956

705

Gerrit Kortleve

Meerkerk

Case 2294

155

706

Jeroen de Jong

Arkel

New Holland T6030

135

707

Ronald de Jongh

Ameide

International 1086

140

708

Wim van der Hoeven

Montfoort

Case IH 1455

145

709

Herman Schalij

Breukelen

Ford 9600

165

710

Annemieke den Hartog

Lexmond

Deutz 13006

130

711

Erik Boer

Hardinxveld

Massey Ferguson 7618

160

712

Niels van Bezooijen

Lexmond

Fendt 512

120

713

Niels de Jong

Leerbroek

New Holland TM 125

125

714

Jasper den Boer

Giessenburg

Case MXV 125

125

715

Johan Willemse

Meerkerk

Deutz Agrotron M620

160

716

Klaas Uittenbogaard

Groot-Ammers

Deutz M620

155

717

Teus Oskam

Noordeloos

Case 5150

125

718

Wim de Groot

Gorinchem

New Holland TM150

150

719

Aart Pellikaan

Hoogblokland

Deutz-Fahr M610

135

720

Erwin Scherpenzeel

Nieuwland

Case IH Puma

140

721

Gert Boon

Noordeloos

New Holland 8340

120

722

Johan de Jong

Hei en Boeicop

Case 1255XL

125

723

Tjeerd van Vuren

Leerdam

New Holland T6150

150

47

95

1e TREK

FINALE


48


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 4 . 3 0

9 TON Bedrijvenklasse Bekers: ABC Scherm Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

BEDRIJF

MERK & TYPE

PK

901

Johnny Boef

Kok Lexmond

New Holland T2060

210

902

Martien van Steenis

HABO

New Holland T7 210

210

903

Jan de Groot

Van Kekem

Case IH MX170

160

904

Walter de Kuiper

De Kuiper

New Holland T6080

165

905

Arie Aanen

V.O.F Boer

Case MX 170

170

906

Wim Kool

Daan Kool

Case Inter Puma CVX

160

907

Bart den Toom

GM Damsteegt

Fendt 820

200

908

Stan Both

Kok Lexmond

New Holland T7060

210

909

Erik Boom

HABO

Fendt 716

160

910

Van Kekem

Van Kekem

Case International 1455

160

911

Bart Korevaar

De Kuiper

Massey Ferguson 7480

170

912

Lennard Boer

V.O.F Boer

Case CVX 170

170

913

Fijle Keijnemans

Daan Kool

Case Inter Puma CVX

200

914

Arne vd Oever

GM Damsteegt

Fendt 815

150

915

Berry de Vor

Kok Lexmond

New Holland T7040

180

916

Gijs Donk

HABO

Fendt 716

160

917

Arjo van Kekem

Van Kekem

Case IH Puma 155

160

918

Martijn vd Graaf

De Kuiper

New Holland T6080

165

919

Peter Boer

V.O.F Boer

Case Magnum 7120

185

920

Daan Kool

Daan Kool

Case International 1455 XL 145

921

Jasper Meerkerk

GM Damsteegt

Fendt 820 49

180

1e TREK

FINALE


“Specialist in landbouwmechanisatie” “Specialist in landbouwmechanisatie” “Specialist in landbouwmechanisatie”

www.agritechniekslingeland.n Slingelandseweg 5c 3381 KZ Giessenburg 0184-651453

www.agritechniekslingeland.nl

info@agritechniekslingeland.nl

Slingelandseweg 5c 3381 KZ Giessenburg 0184-651453 info@agritechniekslingeland.nl

www.agritechniekslingeland.nl www.agritechniekslingeland.nl Slingelandseweg 5c

Slingelandseweg 5c

3381 KZ Giessenburg

3381 KZ Giessenburg 0184-651453 0184-651453 info@agritechniekslingeland.nl info@agritechniekslingeland.nl

50


Teus Kuiper Veetransporten

Export-Verzamelstal

R&O Wasplaats

Beemdweg 5 b - 4221 LV Hoogblokland Tel. 0184 - 41 95 63 / 06 - 53 78 38 29 - Fax 0183 - 56 76 98 tkuipertransport@online.nl

André v.d. Griend Tractoren In-, Verkoop en Restauratie van Tractoren AVDG-TRACTOR.NL Diefdijk 17 4143 ME LEERDAM 0345-614205 06-53193226 info@avdg-auto.nl

51


UIT VOORRAAD LEVERBAAR

stand 63

26-4-2016 11:18:48

Groenekan T. 0346 25 96 00 | Zwolle T. 0529 46 94 00 | www.veldhuizen.eu | info@veldhuizen.eu UitVoorraadLeverbaarATW.indd 1

52


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 5 . 3 0

4,5 TON sport Bekers:

V.O.F. Loon en Verhuurbedrijf W.H. de Kreij Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

S401

Michel de Kreij

Hoogblokland

Ford TW 15

S402

Marcel van Dijk

Houten

International 1086

S403

Arnold Grootendorst

Hoogblokland

Zetor 12011

S404

Robin Huiden

Tull en t Waal

Ford 9000

S405

Bert Kooy

Nieuwland

New Holland T7060

S406

Ronald vd Werken

Werkendam

Ford 9600

S407

Huibert Verploeg

Rumpt

International 1455

S408

Gertjan Mandersloot

Utrecht

John Deere 4020

S409

Gerold de Wit

Utrecht

Ford 9600

S410

Robert de Kreij

Schelluinen

Ford 9000

S411

Ruben Heikoop

Nieuwland

Case MX270

S412

Onno Bruggers

Cohten

New Holland T8050

S413

Jan van Voorthuizen

Randwijk

FORD 9600

53

1e TREK

FINALE


De Groot-Willemse Postbus 1048

b e t o n p l a a t l e g b e d r i j f m e3380 e AA r kGiessenburg erk Doetseweg 42 3381 KG Giessenburg

Hét adres voor het vakkundig (her-)leggen 0184-651471 van stelcon / erfverhardingsplaten en Tel. Fax 0184-652007 Postbus 1048 het stellen van keer- en sleufsilowanden

Uw leverancier van:

Tevens: – – – –

3380 Rabobank AA Giessenburg rek.nr.321727185 Giro van de bank 76716 Doetseweg 42 3381 KG Giessenburg

in- en verkoop van gebruikte en nieuwe platen Tel. 0184-651471 verkoop van keer- en sleufsilowanden Fax 0184-652007 verhuur van platen Rabobank rek.nr.321727185 straat- en grondwerk Giro van de bank 76716

ractoren Heeft u interesse? Vraag vrijblijvend een offerte aan! Senior melkmachines Weverwijk 16 | 4245 KW Leerbroek | Tel. 0183 - 353086 | Fax 0183 - 352927 Uw leveran rouwers stalinrichtingen www.degroot-willemse.nl | info@degroot-willemse.nl | 06 - 51415567 Suevia waterbakken Uw leverancier van: Joskin mesttanken en kippers Fendt tractoren J.O.Z uitmestinstallaties SAC Senior melkmachin Uw leverancier van: P Pöttinger hooibouwmachines 33 Brouwers stalinrichtin Fendt tractoren Lely/Welger persen Postbus D 1 Suevia waterbakken SAC Senior melkmachines 3380 AA33 G v. Lengerich kuilsnijders en voermengwagens Joskin mesttanken Brouwers stalinrichtingen Te Doetsewe Kärcher reinigersFendt tractoren Fa J.O.Z uitmestinsP Suevia waterbakken

urg

urg

3381 KG G SAC Senior melkmachines 33 R PöttingerTel.hooib Joskin mesttanken en kippers G Brouwers stalinrichtingen 0184D p 33 Fax 0184J.O.Z uitmestinstallatiesLely/Welger Suevia waterbakken Postbus 1 Te v. Lengerich Pöttinger hooibouwmachines 3380 Rabobank AA Fa G Joskin mesttankenUw enleverancier kippers van: Giro vanre d Kärcher Doetsewe J.O.Z uitmestinstallatiesLely/Welger persen R KGGG v. Lengerich kuilsnijders en3381 voerm Pöttinger hooibouwmachines Fendt tractoren Tel. 0184Kärcher reinigers Lely/Welger persen SAC Senior melkmachines Fax 0184Uw leverancier van: Brouwers stalinrichtingen en voermengwagens v. Lengerich kuilsnijders Suevia waterbakken Rabobank Kärcher reinigers Joskin mesttanken en kippers Giro van d

J.O.Z uitmestinstallaties

Fendt tractoren Pöttinger hooibouwmachines SAC Senior melkmachines Lely/Welger persen Brouwers stalinrichtingen v. Lengerich kuilsnijders en voermengwagens Kärcher Postbus reinigers 1048 Suevia waterbakken 3380 AA Giessenburg Joskin mesttanken en kippers Postbus 1048 Doetseweg 42 J.O.Z uitmestinstallaties 3380 hooibouwmachines AA Giessenburg 3381 KG Giessenburg Pöttinger Lely/Welger Doetsewegpersen 42 Tel. 0184-651471 Postbus 1048 v. Lengerich kuilsnijders en voermengwagens 3381 KG Giessenburg Fax 0184-652007 3380 AA Giessenburg Postbus 1048 reinigers Kärcher Doetseweg 42 3381 KG Giessenburg Tel. 0184-651471

3380 AA Giessenburg Tel. 0184-651471

Doetseweg 42 Fax 0184-652007 54 3381 KG Giessenburg Tel. 0184-651471


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 6 . 0 0

11 TON standaard Bekers:

H.A.B.O. Noordeloos B.V. Bloemen: In de Watermolen, Meerkerk NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

PK

1101

Kees Sterk

Lexmond

Fendt 824

240

1102

Dennis Mourik

Brandwijk

John Deere 4450

400

1103

Stefan Brand

Nieuw-Lekkerland

Fendt 615 LSA

220

1104

Marielle Verstegen

Rhenoy

John Deere 7720

200

1105

Bert Kok

Lexmond

New Holland TG230

250

1106

Hanco Kok

Lexmond

New Holland 8970

240

1107

Toon Borsboom

Berkel en Rodenrijs

Ford 8830

200

1108

Frans Duyndam

Pijnacker

John Deere 7800

200

1109

Henri Boer

Alblasserdam

Case Magnum 7120

185

1110

GM Damsteegt

Oud Alblas

Fendt 936

360

1111

Ed v/d Tang

Hazerswoude-Dorp

Fendt 930

300

1112

Frank Vos

Aplhen ad Rijn

Fendt 936

360

1113

Wouter Kempen

Aarlanderveen

Fendt 824

240

55

1e TREK

FINALE


Als officiĂŤle mediapartner verantwoordelijk voor logo en website Team Oostblok Schok

Allround Reclamebureau MasterLeague verzorgt als trotse mediapartner de communicatie uitingen van Stichting Tractorpulling Hoogblokland, met een professionele uitstraling die past bij een succesvolle organisatie. Wilt u uw bedrijf of organistie een winnende uitstraling geven? Neem dan contact op met Jos Voortman.

Poterne 15 4207 ER Gorinchem telefoon 0183 - 82 20 48 mobiel 06 - 36 37 2576

www.mlcreatie.nl

56


z at e r d a g 1 1 j u n i - 1 8 . 3 0

9,5 TON Super-sport trucks Bekers: Fitt Nederland B.V. Bloemen:

In de Watermolen, Meerkerk

NR.

NAAM

WOONPLAATS

MERK & TYPE

T101

Moaskanttrekkers

Oijen

Volvo F16

T102

Veldhuizen

Werkhoven

Iveco Turbostart

T103

Verspui

Hoornaar

DAF CF85

T104

Vaku Puller

Helvoirt

Volvo F16

T105

White Champ

Schijndel

DAF 85

T106

Blue Legend

Gameren

Scania 142

T107

Just for Fun 2.0

Oudenbosch

Volvo FH16

T108

Iveco Schouten

Almkerk

Iveco Stralis

T109

Van Tilburg Bastianen

Vianen

DAF 2700

T110

Red Madness

Lokeren (B)

MAN 19,603

T111

De Hulk

Nieuwaal

Volvo FH16

T112

Mad Men

Eerde

MAN V10

T113

De Manne van Janne 2

Heesch

Scania 164-580

T114

Yellow Devil

s Hertogenbosch

Renault Magnum AE500

T115

Black Widow

Nijnsel

Renault Magnum

T116

Ruttchen Powerr

Tilburg

Mercedes Benz Actros V10

T117

Murphy's Law

Moerkapelle

Peterbilt 379

T118

De Manne van Janne 3

Heesch

Scania T

T119

Rocking Horse

Gameren

Scania 164-480

T120

Hulkje

Nieuwaal

Volvo FH16 57

1e TREK

FINALE


Werkplaats: Melkweg 22c 2971 VK Bleskensgraaf I www.boermetaaltechniek.nl

Contact: Marinus Boer T 06 235 777 55 E info@boermetaaltechniek.nl

Uw partner in: Constructies van staal, Rvs en aluminium voor GWW, transport, bouw en scheepsvaart Leverancier van gecertificeerde Tukkerboten / Leverancier van Lelievletten

58

en toe


Loonbedrijf

A. van Kekem

verzorgt voor u:      

persen en wikkelen van ronde en vierkante balen leveren van hooi, stro en kuilgras egaliseren en vernieuwen van grasland U heeft gelijk, neem de verhuur van kranen (mobiel en rups) loonwerker uit de Weverwijk leveren van betonnen platen en buizen verspreiden van mest

Vierkante balen: zo groot en vast dat bij ons 1 hectare in maximaal 14 balen past!!! Informeer naar de scherpe prijzen!!!!! Weverwijk 15, Leerbroek, tel:0183-353164, fax:0183-351110

Hoge Giessen 3a, Hoornaar | Tel. 0183 - 58 25 91 | Mobiel 06 - 50 26 09 63

www.pensionstaldenhartog.nl 59


LANDBOUWMACHINES TUIN- EN PARKMACHINES LOONBEDRIJF

60


S k e lt e rt r e k

Net zoals bij het echte spel Trekkertrek gaat het ook met de Skeltertrek. Dat betekent dat je op een skelter plaatsneemt met een sleepwagen daarachter. De bedoeling is dat je zo hard mogelijk de skelter vooruit probeert te krijgen, zodat de sleepwagen heel wat meters gaat maken!

aan de jurytafel inschrijven. Na 15.30 worden er geen nieuwe inschrijvingen meer aangenomen. Iedereen die in zijn leeftijdsklasse een Full Pull rijdt, mag ’s middags de finale rijden. De finale voor alle leeftijdsklassen start om 16.00 uur. Finalerijders worden tijdig bij de baan verwacht, als de finale van jouw klasse reeds gereden is kun je niet meer deelnemen aan de finale.

Maar zo makkelijk is het nog niet... Want naarmate je steeds meer meters hebt gemaakt, schuift de gewichtenbak op de sleepwagen naar voren. Degene die het verste komt heeft uiteindelijk gewonnen.

Na de finale dienen de prijswinnaars zich direct in de buurt van het podium langs de grote wedstrijdbaan te verzamelen om de prijsuitreiking vlot te laten verlopen. Reglement: • Alle deelnemers mogen gedurende de dag twee keer starten. • De organisatie bepaalt per leeftijdsklasse op welke afstand de Full Pull geplaatst wordt. • Alle Full Pulls rijden de finale, in hun eigen leeftijdsklasse. • In de finale geldt de verste afstand.

Er zijn vijf leeftijdsklassen: • t/m 4 jaar • 5-6 jaar • 7-8 jaar • 9-10 jaar • 11-12 jaar Er kan gestart worden tussen 11.00-13.00 uur en van 13.45-15.45 uur. Je kunt je ter plekke 61


Pulling - Evenementen Sinds 2011 is ABC Scherm actief met wedstrijduitslagen en beeld op grote LED schermen bij Truck- & Tractorpulling evenementen. Vanaf dat moment is de informatie voorziening een blijvende groei en ontwikkeling. ABC Scherm zelf ook nauw betrokken bij de sport zorgt dat informatie voor deelnemers, bezoekers, publiek en organisaties wordt gecombineerd met beelden van bedrijfsreclame, uitslagen, ranglijsten en live wedstrijdbeeld.

Onze outdoor LED schermen kenmerken zich door hun grote oppervlakte, goede lichtintensiteit en brede kijkhoek. Weeromstandigheden beĂŻnvloeden zo het zicht op geen enkele manier en de organisatie is verzekerd van een professionele uitstraling. Software Speciaal voor evenementen heeft ABC scherm software ontwikkeld om wedstrijd- en/of evenement informatie dynamisch aan het publiek te kunnen overbrengen. Op deze manier zorgt u er voor dat het publiek grotere betrokkenheid ervaart met alle evenement ontwikkelingen. Wij zorgen er voor dat uw beeldmateriaal en reclame een grote mate van professionaliteit uitstraalt. Omdat de ondernemers van ABC scherm zelf nauw betrokken zijn bij diverse evenementen, hebben zij met deze kennis en ervaring gekozen om zelf een software pakket te ontwikkelen. Dit pakket sluit precies aan op uw wensen.

62


Met de nieuwste technologieën kunt u op een uiterst eenvoudige manier werken met de gegevens en deze publiceren op het led scherm. Omdat de software flexibel werkt en vanuit een basis database wordt gestuurd, kunnen vele soorten wedstrijdverband en jureringen worden verwerkt tot een verbluffende weergave van de uitslagen. Ondersteuning van de organisatie In de voorbesprekingen luisteren wij goed naar de vele specifieke zaken die ieder evenement kent. Wij leveren maatwerk en denken echt praktisch met u mee. U kunt hierbij denken aan een stroomplan voor de energie die het LED scherm vraagt, maar ook de opmaak van het diverse advertentiemateriaal wat door uw adverteerders wordt aangeleverd. Mogelijkheden Standaard wordt het evenemententerrein door ABC Scherm voorzien van een WiFi-netwerk. Hiermee worden jury, secretariaat, speaker, wedstrijdleiding en het LED Scherm met elkaar verbonden. Dit kan door het gebruik van diverse apparatuur zoals laptops, tablets en smartphones. Maar ook een printer behoort tot de standaard uitrusting. Daarnaast is het gebruik van live beeld één van de mogelijkheden. Hiermee biedt u het publiek de unieke belevenis om mee te kijken met de berijder van de truck of tractor. Het optoeren, wegrijden en de run worden direct live in beeld gebracht op het LED scherm. Ook uw VIP room rusten wij uit met TV schermen zodat ook uw sponsoren alles kunnen volgen van hun speciale locatie.

Mobiel en live zijn opkomende ontwikkelingen waarvan u als evenement kunt profiteren. ABC Scherm ontwikkelt ook voor uw evenement verder aan diverse mogelijkheden. Als belangrijkste pijler zorgen wij voor uw professionele toegevoegde waarde. Hiermee maakt u uw evenement aantrekkelijk voor u sponsoren. Wilt u meer weten? Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@abcscherm.nl Arnold 06-21 52 05 82 Bastiaan 06-49 46 46 24

info@abcscherm.nl of 06-49 464 624

www.abcscherm.nl 63


Groot in het kleinste detail! Sinds 2011 is ABC Scherm actief met wedstrijduitslagen en beeld op grote LED schermen bij Truck- & Tractorpulling evenementen. Vanaf dat moment is de informatievoorziening een blijvende groei en ontwikkeling. ABC Scherm zelf ook nauw betrokken bij de sport zorgt dat informatie voor deelnemers, bezoekers, publiek en organisaties wordt gecombineerd met beelden van bedrijfsreclame, uitslagen, ranglijsten en live wedstrijdbeeld.

Nieuweweg 8, Gorinchem Arnold 06-21 52 05 82 Bastiaan 06-49 46 46 24

www.abcscherm.nl Volg de uitslagen van de wedstrijd ook live via www.abcuitslagen.nl

Programmaboekje 2016 Truck- & Tractorpulling Hoogblokland  
Programmaboekje 2016 Truck- & Tractorpulling Hoogblokland  
Advertisement