Page 1

Amsterdam Telegraaf Media Group Gebouw  17‐4‐2009   

Top 50 Gemeenten van Nederland 2009 Nr.   Gemeente       1  Groningen  2  Zwolle  3  Zoetermeer  4  Breda  5  Enschede  6  Alkmaar  7  Amersfoort  8  Amstelveen  9  Rijswijk  10  Leidschendam‐Voorburg  11  Etten‐Leur  12  Houten  13  's‐Hertogenbosch  14  Nijmegen  15  Den Haag  16  Assen  17  Amsterdam  18  Smallingerland  19  Almere  20  Deventer  21  Apeldoorn  22  Maastricht  23  Haarlem  24  Veldhoven  25  Emmen 

Eindcijfer     6,78 6,71 6,67 6,63 6,62 6,62 6,59 6,58 6,56 6,53 6,52 6,49 6,44 6,42 6,41 6,41 6,41 6,40 6,39 6,39 6,37 6,37 6,36 6,36 6,33

Provincie Winnaars    Drenthe  Assen  Flevoland  Almere  Friesland  Smallingerland  Gelderland  Nijmegen  Groningen  Groningen  Limburg  Maastricht    Categorie Winnaars     Klein  Drechterland  Middel  Rijswijk 

                                                   

Nr.   26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Gemeente     Wijchen  Drechterland  Arnhem  Huizen  Veenendaal  Goes  Tilburg  Eindhoven  Haarlemmermeer  Utrecht  Purmerend  Ede  Dronten  Leeuwarden  Doetinchem  Hengelo  Vlaardingen  Dordrecht  Oss  Helmond  Heerhugowaard  Lelystad  Roermond  Hellevoetsluis  Stadskanaal 

Eindcijfer     6,33 6,33 6,33 6,33 6,32 6,32 6,31 6,30 6,30 6,29 6,29 6,28 6,28 6,28 6,27 6,26 6,25 6,25 6,25 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,22

6,41 6,39 6,40 6,42 6,78 6,37

         

Noord‐Brabant Noord‐Holland  Overijssel  Utrecht  Zeeland  Zuid‐Holland 

Breda Alkmaar  Zwolle  Amersfoort  Goes  Zoetermeer 

6,63 6,62  6,71  6,59  6,32  6,67 

 

 

Groot Top 25 

Alkmaar Groningen 

 

© 2009 Q&A Research B.V., Amersfoort. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in  een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën  of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Q&A Research B.V. 


Overzicht uitkomsten onderzoek ‘Gemeente van het Jaar’ 2009 Alle resultaten die zijn gepresenteerd tijdens de eerste uitreiking “Gemeente van het Jaar” zijn voor u  beschikbaar  in  een  rapportage.  Met  de  enorme  schat  aan  informatie  die  dit  onderzoek  heeft  opgeleverd, bent u in staat om te bekijken hoe uw gemeente scoort op de 10 verschillende aspecten.    

Hoogst  scorende gemeente per aspect      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Aspect Veiligheid  Verkeer & Vervoer  Openbare ruimte & Afval  Wonen  Jeugd & Welzijn  Werk & Ondernemen  Winkelaanbod  Recreatie en Toerisme  Sociaal Klimaat  Dienstverlening Gemeente 

Gemeente  Eindcijfer  Groningen  6,97 Houten  7,45 Houten  7,61 Drechterland  7,74 Zwolle  7,57 Haarlemmermeer  7,42 Veenendaal  8,22 Haarlem  7,73 Groningen  7,70 Drechterland  6,75

Ook  geeft  de  rapportage  inzicht  in  hoe  bepaalde  onderwerpen  leven  onder  uw  inwoners.  Wat  is  belangrijk  voor  uw  inwoners,  zijn  ze  tevreden  met  o.a.  de  groen‐  en  werkvoorzieningen?  Deze  informatie  nog  meer  kunt  u  allemaal  teruglezen  in  de  rapportage.  Daarnaast  wordt  uw  resultaat  afgezet tegen het gemiddelde in de provincie en per categorie naar inwoneraantal.    

  Mocht u interesse hebben in het kopen van de rapportage, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen  via het bijgeleverde faxformulier of via www.q‐and‐a.nl/gemeentevanhetjaar. 

Q&A Research & Consultancy    Maanlander 11        3824 MN Amersfoort     

Tel:     Fax:     E‐mail:  

+ 31 (0) 33‐2454637  + 31 (0) 33‐2457690  info@q‐and‐a.nl 

/Gemeentevanhetjaar2009  

http://www.q-and-a.nl/PDF_files/Gemeentevanhetjaar2009.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you