Page 1

2013

MASSONI JARDINERS DES DE 1952


JARDINERS DES DE 1952

Tradició i avantguarda. Artesania i Tecnologia. Experiència i rigor prof Jardins de qualitat. Espais de vida. Aquests són els ingredients que ens créixer, estimar la nostra feina i fer-nos un nom en el món de la jardiner truint paisatge. Amb la complicitat dels clients. Donant consell i assesso Des del projecte fins al manteniment. En un petit jardí o en una gran obra Des del primer fins a l’últim detall.

I sempre al capdavant. Donant resposta a la imparable evolució de la ria. Primer d’acord amb el mestratge de Forestier i Rubió i Tudurí quan masses vegetals n’eren protagonistes. Avui amb un concepte de jardí culat al disseny, a l’arquitectura i als condicionants geogràfics. Creant p Col·laborant amb reconeguts paisatgistes i arquitectes. Incorporant llu liari i nous materials. Donant un servei integral de jardineria. Cuidant Perquè la jardineria és vida. Massoni, jardiners des de 1952.


fessional. s han fet ria. Consorament. a pública.

a jardinevolums i més vinprojectes. um, mobiel client.

01 jardins 01 Hotels Rennaissance Barcelona Fira Hotel Hotel Diagonal Zero K+K Hotel Picasso Hotel Ibis Barcelona Centre

02 jardins Barcelona Sarrià-Sant Gervasi Les Corts Cerdanya Bolvir de Cerdanya Guils de Cerdanya Prats i Samsor Prullans Cerdanyola del Vallès Esplugues de Llobregat Lloret de Mar Pals Sant Boi de Llobregat Sant Just Desvern Sant Quirze del Vallès

03 Terrasses Barcelona Eixample Vallvidrera Sant Boi de Llobregat


RENAISSANCE BARCELONA FIRA hotel

FITXA DE PROJECTE Projecte: Jean Nouvel, Ribas Arqtes. i Factors de Paisatge Realització: Massoni, S.L. Ubicació: L´Hospitalet de Llobregat Any de realització: 2012 Concepte: El projecte del Renaissance Barcelona Fira Hotel, a la plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat, basa la seva arquitectura i disseny a la vegetació. Una flora amb accent tropical, dominada per palmàcies i plantes enfiladisses que pretenen crear un ambient exuberant en tots i cada un dels 26 pisos. Entre les palmeres i les plantes enfiladisses que pengen, s’aconsegueix que el verd sigui omnipresent en l’espai central que queda entre les dues torres que configuren aquest singular hotel, on es disposen diverses jardineres suspeses per pis. No obstant això en els pisos on les dues torres s’uneixen, l’espai reservat per a les plantes és molt més ampli i es pot crear un ambient fins i tot de petit bosc tropical, amb palmeres i falgueres arborescents.


hotel diagonal zero barcelona

FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Barcelona. Any de realització: 2009 Concepte: Crear un ambient de vegetació exuberant i d´accent subtropical al voltant de la pèrgola i l´espai central de la planta baixa d´aquest hotel situat a costat del Parc del Fòrum de Barcelona.


K + k hotel picasso barcelona

FITXA DE PROJECTE Projecte: Factors de Paisatge Realització: Massoni, S.L. Ubicació: El Born. Barcelona Any de realització: 2012 Concepte: El projecte de l’Hotel Picasso de la cadena hotelera K + K, es concentra a la primera planta. On es van construir per a l’ocasió unes jardineres rectangulars d’acer corten, que reprenen les formes rectangulars que dominen aquest pati interior. Les jardineres alberguen una vegetació de mitja ombra, dominada pel “zumaque de Virgínia” (Rhus typhina), nandines, falgueres, pitòspors nans, etc. i pretenen ser una taca heterogènia de diferents verds i textures, que s’aixequen d’un sòl completament mineral a base de triturat de pissarra.


FITXA DE PROJECTE Projecte: Factors de Paisatge Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Eixample. Barcelona Any de realització: 2013 Concepte: El projecte de l’Hotel Ibis Barcelona Centre, es basa en l’acondicionament de les superficies horitzontals i verticals dels patis interiors de l’hotel. Les zones horitzontals, es resolen amb un joc de cercles que vinculen la planta baixa i la tercera planta. Amb una diferència de colors de graves i jardineres cilindriques de terrissa, amb una combinació de plantes persistents. Per suavitzar l’embergadura de la paret de la planta baixa, es va muntar una estrucutra metàl·lica amb testos plantats amb fulles de saló. Una variant de jardí vertical.


hotel ibis barcelona centre


FITXA DE PROJECTE Projecte Agence Louis-Benech Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Sarria-Sant Gervasi. Barcelona Any de realització: 2003 Concepte: l jardí es divideix en diferents àmbits que responen als diferents usos de casa zona. Així hi ha una zona més amplia o lloc d’estada, amb unes catifes de gespa molt ben definides, entre camins i vegetació perimetral heterogènea. Una zona més exuberant amb vegetació d’origen subtropical per crear un fons vegetal interessant. I una darrera zona al voltant de la piscina, amb una associació vegetal molt acurada, per tal d’enfatitzar el caràcter ornamental d’aquest espai central, que, a més, acull una escultura.


sarriĂ -sant gervasi


les corts

FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Les Corts. Barcelona Any de realització: 2010 Concepte: Aquest jardí és més aviat un espai de contemplació, al qual s’accedeix per dos punts diferents: l’entrada peatonal i la de vehicles. L’entrada peatonal es fa a través d’una passarel·la elevada, que atravessa una zona de dunes de gespa per la part baixa de les quals discorre un canal d’aigua. Les dunes es van suavitzant, per donar pas a una explanda, a la part posterior del jardí, on també trobem la piscina.


bolvir de cerdanya FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Bolvir de Cerdanya. Any de realització: 2007 Concepte: El jardí es divideix en dues zones ben diferenciades. La plataforma superior, on es trova la vivenda perfectament orientada. I un pla inclinat d’accés a l’habitatge on, aprofitant un naixement d’aigua, es dóna un tractament ornamental a les lloses utilitzades en les teulades típiques de la zona, per posar en relleu aquest petit rierol que travessa la finca. Gràcies a la vegetació frondosa i al traçat del camí, l’ascens a la vivenda ens proporciona diferents vistes sobre la vivenda, de linees contemporànies i respectuoses amb l’arquitectura tradicional, per finalment, en la explanada superior, obrir-se sobre la vall de la Cerdanya.


guils de cerdanya

FITXA DE PROJECTE Projecte: Factors de Paisatge Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Guils de Cerdanya Any de realització: 2005 Concepte: Jardí minimalista que segueix les linies depurades de la vivenda. Una gran catifa de gespa, emfatitza l’aspecte lineal de l’habitatge i proposa una forma contemporànea i estilitzada de superar un desnivell. Quatre arbres disposats dins d’un quadrat, evoquen de manera simbòlica i amb voluntat escultòrica, una habitacle a l’aire lliure.


FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Bolvir de Cerdanya. Any de realització: 2005 Concepte: Aquest jardí és fruit de la remodelació d’un de preexistent. Que es va dur a terme en diverses fases. Primer anivellant les terres per vincular més l’espai circumdant a la vivenda a través d’un paviment de pissarra. Es crea, doncs, una explanada de gespa, a manera d’acollida a aquesta casa, d’arquitectura típica de la zona. Aquesta zona s’ornamenta amb una escultura i una placeta que combina roques, una massa herbàcia homogènia i un auró del Japó. A la part posterior, s’hi ubica una piscina allargada, amb una de les seves parets elevada d’on surten uns brolladors, que animen aquest racó, presidit per una plataforma de fusta. El vincle entre les diferents zones, es fa a través de la vegetació, com per exemple una alineació de bedolls que uneix la part posterior amb la part davantera.


prats i samsor


prullans

FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Prullans Any de realització: 2005 Concepte: La intervenció proposa ornamentar aquest gran balcó de la vall de la Cerdanya. Amb una sèrie de masses arbustives persistents, tacades de plantes caduques, que aporten un toc de color al conjunt. El desnivell se salva amb un joc de petites escales amb travesses de tren, que s’utilitzen també per delimitar la zona de gespa.


cerdanyola del vallès

FITXA DE PROJECTE Projecte Biu Arquitectura Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Cerdanyola Any de realització: 2010 Concepte: Amb l’ajuda de la topografia i de la vegetació eminentment mediterrània, crear espais ben diferenciats, que permetin tant als usuaris del centre, com als visitants, trobar indrets a l’abric de l’activitat industrial, que envolta el Sincrotró Alba de Cells. Així doncs, els matolls i arbres, ajuden a la focalitzar determinades vistes, sobre el Parc Natural de la Serra de Collserola. Els prats més propers al Centre són tractats de manera més curosa, mitjançant gespitoses del gènere Zoysia que requereixen menys manteniment; mentre que els prats més allunyats del centre, tenen un manteniment inferior, deixant a les plantes autòctones i al·lòctones florir, i ressembrar-se espontània, però controladament.


FITXA DE PROJECTE Projecte Anne-Neuve Eglise Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Esplugues de Llobregat Any de realització: 2005 Concepte:

Un jardí romantic que vesteix un vivenda clàssica, i ho fa de manera subtil. Jugant amb els grans pins preexistents i creant una zona de sota bosc amb una associació vegetal que combina espècies autòctones amb rosers antics. El recorregut cap a una pèrgola romàntica situada al fons del jardí, es fa a través d’una alineació de llimoners i de tanques arbustives.


esplugues de llobregat


lloret de mar

FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Lloret de Mar Any de realització: 2003 Concepte: La parcel·la on se situa aquesta vivenda de linees contemporànies, presenta un fort desnivell. Per ocupar tot l’espai proposem ubicar la piscina a la part baixa, creant així el pretext necessari per convidar a travessar i gaudir del jardí on ja hi havia una pineda. Un jardí marcadament xeròfit, que utilitza un llenguatge forestal, forçant-lo dins d’una lògica aritmètica. Amb aquesta intenció s’escull la travessa de tren com a element estructural del jardí, formant escales, places, parterres i grades; una vegetació de sotabosc mediterrani i un encoixinat amb pinassa, que aporta una textura i color que donen harmonia al conjunt. Dues escultures bessones en acer corten, se situen en punts estratègics del jardí, i col·locades de formes diferents, establint així un diàleg entre elles i amb l’espai que les circumda.


pals


FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Pals Any de realització: 2004 Concepte: L’antic jardí d’aquesta casa medieval del Pedró de Pals, era una plataforma inclinada i desigual amb una gran piscina central. Dins d’aquest jardí tancat per vells murs, sota l’atenta mirada de les torres de l’edat mitja, es va realitzar aquest projecte, en tres nivells diferents, cadascun amb la seva funció diferenciada. Els nous murs són a la vegada clàssics i contemporanis. A la part alta, es crea un gran porxo, d’estil clàssic que domina les vistes sobre el jardí i sobre la plana de l’Empordà. En el nivell intermedi s’hi situa la piscina. L’aspecte modern del conjunt és el resultat d’una elecció acurada dels materials, el mobiliari de jardí i la integració d’un mur blau on hi ha la dutxa. El desnivell entre aquesta plataforma i el nivell inferior, se supera a través d’una escala, amb una barana de forja, i un punt d’aigua, que juntament amb unes plantacions, amenitzen el pas.


sant boi de llobregat

FITXA DE PROJECTE Projecte Ajuntament Sant Boi de Llobregat Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Sant Boi de Llobregat Any de realització: 2009 Concepte: Jardins públics de la masia de Can Julià. El jardí situat en una parcel·la de fort desnivell, es divideix en diverses places a diferents nivells, unides per una trama de camins i passarel·les, que permeten la visió d’aquesta antiga masia, i de la gran era que té al davant. El visitant descobreix algunes sorpreses quan s’endinsa en el jardí, com una plaça amb pulveritzadors per amenitzar un espai central que de ben segur alleujarà els esperits intrèpids que gosin desafiar les temperatures estivals.


FITXA DE PROJECTE Projecte Francesc Navés Viñas Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Sant Just Desvern Any de realització: 2005 Concepte: Jardí clàssic que respon a l’estil d’aquesta majestuosa vivenda, especialment curós amb el tractament de la simetria i els eixos visuals. L’aigua com a element central dels jardins clàssics, pren forma de brollador en la part davantera de la casa i de piscina a la part posterior. Un estudi i una pèrgola d’estil més contemporani, crea un espai de treball idoni per la concentració i la contemplació del propi jardí.


sant just desvern


sant quirze del vallès

FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Sant Quirze del Valles Any de realització: 2007 Concepte: L’espai central d’aquest jardí contemporani, és la part del darrera de la vivenda. Aprofitant que els murs de contenció eren molt alts, es va proposar de construïr d’altres murs de contenció per encabir-hi el local tècnic de la piscina i una caseta. Tot sota una coberta enjardinada, on un enjardinament de bosc i sotabosc mediterrani, fa el vincle amb el bosc adjacent. La piscina, s’adosa a un d’aquests murs, que es converteix en un mur cascada que adorna i anima aquest espai central. El paviment de pedra natural envolta tota la vivenda, incloses les escales laterals i l’entrada peatonal que també es fa a través d’una escala entretallada, que puja a través de la vegetació.


EIXAMPLE. BARCELONA

FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Eixample. Barcelona. Any de realització: 1999 Concepte: Dues bardes vegetals de bambú, ens ajuden a donar privacitat a aquesta terrassa del centre de Barcelona. La disposició dels elements forts del jardí, ens ajuda a crear diferents àmbits tot mantenint una uniformitat a través dels materials.


VALLVIDRERA. BARCELONA


FITXA DE PROJECTE Projecte i realització: Massoni, S.L. Ubicació: Vallvidrera. Barcelona. Any de realització: 2007 Concepte: El paviment flotant de fusta ens permet elevar el nivell de la terrassa al de l’interior de la vivenda, per convidar a utilitzar aquesta peça a l’aire lliure. Darrera de les jardineres disposades en el perímetre, aixequem un muret translúcid que ens permet guanyar en privacitat i amagar els aparells d’aire acondicionat existents. La fusta, el metall i la grava es combinen per aportar diferents textures a la terrassa.


eixample. BARCELONA


FITXA DE PROJECTE Projecte: Bàrbara Pla Realització: Massoni, S.L. Ubicació: Eixample. Barcelona. Any de realització: 2011 Concepte: Canvi del paviment antic, amb una pendent massa inclinada, per un paviment flotant de fusta. A més les jardineres en ambdós laterals ornamenten aquesta terrassa, que culmina amb un banc de fusta i una jardinera, com a fons.


MASSONI

JARDINERS DES DE 1952 MASSONI, S.L. Torrefigueras, 37 08830 Sant Boi de LLobregat T. 93 640 04 25 massoni@massonisl.com www.massonisl.com www.facebook.com/massonisl

Massoni Portfolio 2013  

Mostra d'alguns jardins realitzats per Massoni,SL. www.massonisl.com

Massoni Portfolio 2013  

Mostra d'alguns jardins realitzats per Massoni,SL. www.massonisl.com

Advertisement