Page 1

Presentatieboek Me & Eu Subject Sport

Presentatieboek Me&Eu ~ 1

Projectgroep 5 Communicatie- International Event, Music & Entertainment Studies


Inhoudsopgave

Deel 1De Introductie & Debriefing….……………………………………. Deel 2: Research & Analyse…………………………………………………. Deel 3: De strategie……………………………………………………………… Deel 4: Het crossmediale concept………………………………………… Deel 5: De verantwoording……………………………………………………. Deel 6: Het ontwerpdocument………………………………………………. Deel 7: De bijlagen………………………………………………………………..

Pg. 2 Pg. 3,4,5,6 Pg. 7,8 Pg. 9,10,11,12 Pg. 13 Pg.14,15 Pg. 15,16,17,18,19,20

Presentatieboek Me&Eu ~ 3


Deel I

De introductie en de debriefing


Opdrachtnemer Fontys IEMES Communicatie. Zes tweedejaars studenten. Organistie Mission Statement: Me&Eu wil jongeren op europees niveau kennis laten maken met elkaar en een platform bieden dat de levenswijze van jongeren verbetert. Doelstelling Voor eind juli 2011 30.000 jongeren kennis laten maken met de site en het concept en daarvan 15.000 actief deel laten nemen aan de site. Taakomvatting het ontwikkelen van een goed creatief crossmediaal concept met een bijbehorend communicatieplan.

De introductie en de debriefing

Opdrachtgever Me&Eu, een particuliere organisatie die voor meer europese integratie gaan.

Projectteam zes tweedejaars studenten communicatie IEMES. Stef van Houtum voorzitter Robin Zwiep: vice-voorzitter Rolf Janssen: notulist Ted Maas: projectlid Stijn van Eindhoven: projectlid Massimo America: projectlid Doel Probleemstelling: Het ontbreekt Me&Eu nog aan naamsbekendheid en interesse binnen de doelgroep. Toelichting: Een crossmediaal plan voor jongeren (15-25) in europa die op enigerlei interesse hebben in sport. Het concept wordt crossmediaal gepresenteerd omdat veel jongeren zich bevinden op internet. Acties en verantwoordelijkheden betrokken partijen: Fontys Co-IEMES studenten: leveren een duidelijk crossmediaal communicatieplan op. In schrift, toelichting volgt in een mondeling presentatie. Me&Eu: communiceert welke doelstellingen er verlangd worden van de studenten. Geeft duidelijk aan welk concept de voorkeur krijgt. Presentatieboek Me&Eu ~ 5


Deel II

Research en analyse


Research en analyse

1 Wie zijn je belangrijkste concurrenten? Facebook Hyves & andere nationale social media Myspace Youtube Niet directe concurrenten - Gaming - Vrienden - Uitgaan 2 Waarin zijn zij beter? Huidige social media hebben al een grote bekende naam/ populariteit. Uitgaan/ gamen levert meer prikkeling op. Waarin zijn zij minder goed? Huidige social media hebben weinig trouwe gebruikers. Huidige social media hebben geen achterliggende gedachtegoed, zijn alleen op vrienden gericht. 3 Wat is de strategie en wilskracht van de concurrent? Naamsbekendheid creëren zodat sponsors en adverteerders zich aan je willen linken. Hun wilskracht is grotendeels bepaald door geld, populariteit en mogelijkheden in de toekomst. 4 Hoe cruciaal is de markt voor je concurrenten? Je blijft concurreren met je concurrenten waardoor je jezelf blijft innoveren en verbeteren waardoor je bijzonder en uniek blijft. Harmfull Weaknesses Site werkt niet naar behoren Sluit niet aan bij doelgroep Interesse doelgroep is zwak Te ambitieus Boodschap niet duidelijk door site

External

Ambitieus Vooruitstrevend Eerste europa gericht Hoor en weder hoor Multimediale mogelijkheden Grote doelgroep Technisch hoogstaand Toekomstgericht Opportunities Vraag vanuit EU Socialmedia is populair Doelgroep is actief online Kansen voor samenwerking bedrijven Europa is “één” Niet verbonden aan handelsgrenzen

Andere socialmedia populairder Nationalistische gevoelens Interesse doelgroep zwak Taalbarrière Technische verschillen landen Cultuur/religie barrière Ontzettend grote doelgroep

Threats

Presentatieboek Me&Eu ~ 7

Internal

Helpfull Strengths


Partnership analyse Partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het project en hun invloeden zijn - Het Europese Parlement. Deze heeft invloed door middel van mogelijke subsidie en diverse contacten. De machtspositie van het Europese Parlement is erg groot. - Endemol. Er zijn op dit moment gesprekken met endemol omtrent een tv format. Endemol is een internationaal opererende organisatie en heeft in de tv industrie veel invloed. - IOC. De organisatie heeft veel invloed in de sportwereld. Onderandere organisator Olympische spelen. Kan veel contacten en organisatie mogelijkheden bieden. - Redbull. Doet al veel met x-trem sports en kan een belangrijke sponsor zijn. - Coca Cola. Sponsort vele sportevenementen en kan dus een belangrijke partner zijn. - Adidas. Een voorstaand sportmerk die vele sportevenementen sponsort en materiaal zou kunnen leveren en kleding sponsoren.


Gevolgen van trends 1 Steun vanuit de politiek, meer kans van slagen – en europa wil de verbroedering dus zouden op lang termijn deze concepten willen sponsoren 2 Populair onder doelgroep, kans dat ze hier ook actief op willen zijn – dan kan de site groeien en echt gaan werken aan verbroedering 3 Deel van doelgroep wordt hier door aangesproken – daardoor zal deze doelgroep (wanneer actief op site) filmpjes uploaden om met andere te concurreren of te delen 4 Door het europa gevoel hieraan te koppelen een echt “Europeaan” gevoel te creëren – nadat er misschien een europa gevoel is, concepten bedenken om toch het nationale gevoel niet verloren te laten gaan 5 doordat in ieder land wel talentenshows zijn, die populair zijn, zou je een talentenshow in heel europa kunnen maken. 6 Mensen worden hierdoor aangespoord om te gaan sporten en een gezond leven te leiden.

Research en analyse

1 Verbroedering van europa (door politiek) 2 Social media 3 Extreme sports 4 Het nationale gevoel 5 (optioneel) talentenprogramma’s 6 sporten is gezond

Presentatieboek Me&Eu ~ 9


Deel III De strategie


Leg uit in hoeverre je concept autonoom (transmediaal) is, of afhankelijk (ge誰ntegreerd) om inzicht te geven in de gekozen strategie, om de doelstellingen te behalen? - Het hele concept National Sports sluit op elkaar aan, de communicatie middelen zijn zo op elkaar afgesteld zodat ze elkaar aanvullen en versterken. Als een bezoeker een van de communicatie middelen ziet, wordt hij gelijk doorgelinkt of doorgestuurd naar het andere communicatie middel. Alle communicatie middelen hebben hetzelfde thema en tonen ook elke keer het zelfde gezicht (mascotte.)

De strategie

Crossmediale conceptvorm

Welk medium verwijst naar welk medium? - Poster verwijst naar QR code, QR code verwijst naar site (op smartphone), site kan worden door gestuurd naar andere mensen (internetlink, sms), Social Media verwijst naar site en andersom, Site, Social Media verwijzen weer naar spelletje. Guerrilla acties staan op zichzelf maar wekt wel interesse voor mensen om naar de site te gaan. Waarom spoor je aan tot overschakeling? - Als de mensen een communicatiemiddel hebben gezien, wordt de interesse gewekt om verder te kijken. Willen ze meer informatie over het evenement en over de organisatie, worden ze door gelinkt, op de site staat ook een spelletje en wordt meer door verteld over social media, zodat de doelgroep ge誰nteresseerd blijft. Welke doelstellingen denk je te behalen door cross-overs te stimuleren, of waarom zijn cross-overs juist niet noodzakelijk? - Meer bekendheid voor Me and EU. Bij mensen wordt eerst op een leuke manier interesse gewekt (actie, poster, social media) als ze meer over de organisatie willen weten, worden ze gelijk doorgelinkt via een van deze communicatie middelen. Waarom kies je voor een volledig autonome opzet? - Ook al zijn we actief op verschillende vlakken, het is heel belangrijk dat de communicatie middelen als een geheel wordt gezien. De middelen hebben hetzelfde doel, dus moeten niet veel van elkaar verschillen qua boodschap en thema.

Presentatieboek Me&Eu ~ 11


Usability Wat is de effectiviteit van je concept? - De doelgroep wordt op verschillende vlakken aangesproken, niet alleen via informatie maar ook via vermaak en communicatie (spelletje, social media) Het concept blijft vernieuwend omdat er als het evenement begonnen is, veel informatie over vrij komt, dit is ook allemaal via internet te volgen. Hoe houd je de consument tevreden? - De site wordt elke keer bijgehouden met leuke filmpjes (van inzenders, evenement of de mascotte) ook wordt er veel informatie vrijgegeven van de competitie. Als de site goed up to date blijft, blijven mensen komen voor de informatie, en voor de recreatieve dingen (Forum, chatten, spelletjes) Welke inspanningen moet de consument verrichten? Omdat ons plan crossmediaal is, sluit het allemaal op elkaar aan. Daarom is het de bedoeling dat de consument zo min mogelijk inspanning hoeft te verrichten. Hij of zij hoeft alleen de informatie te volgen via een van de communicatie middelen, en wordt op deze manier gelijk doorgestuurd naar de rest. Relevantie Welk type belevenis of behoefte heeft je doelgroep, wat verwachten zij? - De doelgroep is vaak online te vinden bezig met social media of het verkrijgen van informatie. Deze informatie behoefte vullen wij aan door de site en andere concepten up to date te houden. Ook geef je de mensen die het evenement volgen het idee, dat zij deel zijn het geheel. Ze worden telkens ge誰nformeerd en er bij betrokken, zodat de niet deelnemende bezoeker wel het idee heeft dat hij mee doet. Deze interesse wordt ook gewekt via posters en acties bij jou in de stad, op deze manier wordt je als stadsgenoot of schoolgenoot ook betrokken bij het evenement. Welke emoties en gevoelens moeten er los komen? - Humor, Spanning, Sensatie, Blijdschap, Euforie, Samenhorigheid, Competitief en natuurlijk Voldoening Hoe zorg je voor de juiste boodschap op het juiste moment? - De doelgroep van dit project is nogal snel en wil snel ge誰nformeerd worden, dit wordt ook gedaan via de site en via de QR code op de poster, zodat de doelgroep snel en op zijn manier ge誰nformeerd wordt. Ook worden de guerrilla acties op het juiste moment ingevoerd zodat de doelgroep niet weet wat hen overkomt, ze worden overrompeld door de actie.


Wat spreekt de consument aan en hoe kun je hierop inspelen? - Zie relevantie + Mensen kunnen zelf deelnemen aan het evenement.

De strategie

Cocreatie

Presentatieboek Me&Eu ~ 13


Deel IV

Het crossmediale concept


Beschrijf de aanleiding van het conceptidee of formuleer een probleemstelling. Me and EU is naar ons toegekomen omdat de site te weinig naamsbekendheid genereerde. Me and EU heeft wel de middelen, maar niet de mensen. Met behulp van een crossmediaal plan is het de bedoeling dat Me and EU, een site wordt waar iedereen in Europa naar toe kan en zijn ei kwijt kan. Ook is het de bedoeling dat op de site maatschappelijke thema’s aan bod komen, maar daarvoor moet de site eerst de bezoekers hebben om interesse te wekken. Geef je antwoord op een maatschappelijke vraag? Niet direct. Het is de bedoeling om de doelgroep eerst naar de site toe te trekken met andere middelen. Zodra de site een vaste kern bezoekers heeft, kan Me and EU maatschappelijke vragen stellen over bijvoorbeeld duurbaarheid. Als de doelgroep gelijk geconfronteerd wordt met maatschappelijke vragen, heb je een grote kans dat het niet geïnteresseerd is.

Het crossmediale concept

Aanleiding of probleemstelling

Verkoop je een bepaalde dienst of een product? Er wordt geen product of dienst verkocht, maar een beleving. Een van de ideeën van Me and EU is om de Europeaan te creëren. Om dat te realiseren, moet je meer dan een product of een dienst aanbieden. Met de National Sports tour door Europa heen, zijn de studenten zelf deel van het product, zij beleven de competitie, en toeschouwers beleven het via internet. Voldoe je aan een bepaalde behoefte voor de doelgroep? Ja zeker qua informatie worden de behoeftes van de doelgroep voldaan. De site en social media blijft altijd up te date, zodat er altijd informatie is op het internet. Kortom waarom doe je dit? Om mensen dichter bij elkaar te brengen. Je hebt zoveel media, die op jezelf gericht zijn. Maar de bedoeling van Me and EU is om een site te maken, waarop de mensen zich Europeaan voelen. Waar mensen naartoe kunnen gaan om te vertellen over hen plaats, hen land, hen sport, hen studie etc. Waar andere mensen dus ook op kunnen reageren en interesse tonen voor elkaar. Doelstelling(en)

Presentatieboek Me&Eu ~ 15

Wat zijn je doelen? Primaire doel: Europese jongeren dichter bij elkaar brengen door middel van een website, tentoonstellingen en als er voldoende animo voor is, een tv-format. Secundaire doel: We willen met het crossmediaal plan bereiken dat jongeren op zo veel mogelijk manieren en op verschillende tijdstippen getriggerd worden om zich aan te sluiten bij me&eu.


Wat wil je ermee bereiken? Voor het eind van juli 2011 15.000 jongeren kennis laten maken met de site en het concept en daarvan 7.500 actief te laten deelnemen aan de site. Om het uiteindelijke doel te realiseren, namelijk: De Europeaan creëren. Bied je informatie of voorlichting? Beide, de site vervult de informatie behoefte van de doelgroep. Terwijl tijdens de rondtrekkende karavaan ook aan voorlichting wordt gedaan. Heb je educatieve doelstellingen, of gaat het om promotie of klantgegevens? Op het 1e oog gaat het natuurlijk om leden, promotie dus. Me and EU heeft te weinig naamsbekendheid en wil meer genereren. Dit willen ze doen via promotie. Maar toch is het de bedoeling om langzaam maar zeker toch de educatieve kant op te gaan met de website. Zo hadden wij het idee om een soort stagenet (kamernet) op de site te maken, waarop studenten door heel Europa beter een stage kunnen kiezen, en ook zien waarom ze die moeten kiezen. Ook is het de bedoeling dat op den duur maatschappelijke thema’s aan bod komen. Beoogd doel of volggroepen Doelgroep Leeftijd: 18 tot 25 jaar Geslacht: zowel man als vrouw Opleiding: HBO-WO Sociale groep: Midden tot hoge klasse Nationaliteit: Wonend in een EU lidstaat Financiële middelen: Relatief gezien hoog inkomen, maar een klein uitgeef budget Volggroep: De volggroep die ons concept daadwerkelijk gaan gebruiken zijn online actief, sportief, geïnteresseerd in europa en hebben een duidelijk toekomstbeeld. Ze gaan ons volgen omdat ze gemakkelijk in contact kunnen komen met jongeren met een andere nationaliteit maar met dezelfde doelen. Potentieel Prognose gewenste resultaten Door ons concept in uitvoering te brengen zal me&eu 15.000 nieuwe leden werven waarvan er 7.500 vaste bezoekers worden. Onderbouw het concept Het concept is commercieel zelfstandig omdat het niet afhankelijk is van het succes van andere organisaties. Daarbij is het ook interactief en zal het door actief gebruik door de doelgroep een eigen leven gaan leiden.


Het concept: Het door ons ontwikkelde concept houd in dat er een sport competitie gehouden word onder verschillende universiteiten binnen de Europese lidstaten. De sporten die beoefend worden zijn de nationale sporten van de deelnemende landen. De competitie zal mee reizen met de rondtrekkende karavaan van me&eu. Er zijn verschillende voorrondes en uiteindelijk zal er een grote finale plaatsvinden in een grote Europese stad. En de winnaar mag zichzelf dé national sport kampioen van Europa noemen. Creatief opzicht Het concept zal opvallen door zijn creativiteit en authenticiteit. Een soortgelijk sportevenement heeft binnen en buiten europa nog nooit plaats gevonden. En het draagt het gedachtegoed van Me&eu goed naar buiten, verbroedering en samen meer worden dan de som der delen.

Het crossmediale concept

Concept

Authenticiteit Overstijgen concurrent Het concept overstijgt die van de concurrentie omdat de concurrenten (facebook, twitter) zich vooral richten op het online gedeelte, offline ondernemen deze weinig tot niets. Daartegenover staat ons concept dat zich juist richt op het offline gedeelte. De mensen niet alleen online in contact met elkaar brengen maar ook in “real-life”. En niet alleen ontmoeten maar ook in competitie tegen elkaar laten strijden. Positioneren ten opzichte van de concurrent Ons concept positioneert zich gerichter op het echt ontmoeten van mensen en organisaties en niet alleen in contact blijven met vrienden. En niet alleen online ontmoeten maar juist ook in “reallife”. Dat zal zich uiten in aanblijvende contacten, vriendschappen, en carrière mogelijkheden. Het zal ook een uniek imago aan me&eu brengen, doordat het zich richt op de punten waar de concurrentie steken laat vallen.

Presentatieboek Me&Eu ~ 17


Storytelling Het is maandag ochtend, een nieuwe week voor de studenten van de UvT staat op het punt van beginnen. De studenten nog redelijk gaar van het weekeind schieten plotseling overeind als er iemand het lokaal binnen komt rennen met een vrouw op zijn schouder, en een cameraman die er achter aan loopt. Het is Mr. U!! Na een rondje door het lokaal gerend te hebben schiet hij weer naar buiten. De studenten blijven verbaast achter. Wat was dat nou? Ze lopen verbaast het lokaal uit om Mr. U te volgen. Een voor een gaat hij de lokalen langs en steeds meer studenten verzamelen zich op de gang. De vrouw die over de schouder van Mr.U ligt gooit ondertussen flyers in het publiek. Op de flyer staat iemand die aan het fierljeppen is, met de tekst erbij: ‘’Guess what? This is a sport, can you imagine?. De studenten begrijpen er helemaal niks van, waar gaat dit over? Een lange stoet vormt zich en volgt Mr. U naar de binnenplaats van de school waar hij een megafoon toegereikt krijgt en begint te vertellen… Hij vertelt over een evenement wat gaat plaatsvinden in de EU. In elk land kunnen HBO en WO studenten zich opgeven voor het National Sports evenement. De voorrondes beginnen volgende week al, dan zullen ze moeten laten zien hoe goed ze zijn in het beoefenen van Nationale Sporten uit andere EU landen. De winnaars mogen mee reizen naar de andere EU landen om de strijden tegen de winnaars uit die landen. Twee maanden later verschijnt Mr. U weer op de UvT. Hij komt voor Youri; een van de winnaars uit Nederland, hij was het beste in de Engelse Nationale sport, namelijk het kaasrollen. Hij zal gaan strijden met de beste kaasrollers uit andere landen. Youri gaat het komende half jaar Nederland vertegenwoordigen op het Me&Eu sportevent in heel Europa.


Het crossmediale concept

Presentatieboek Me&Eu ~ 19


De verantwoording

Deel V


Marktpositionering Ter promotie van het concept willen we verschillende middelen gebruiken. Allereerst om een buzz te creëren binnen de doelgroep willen we op de deelnemende posters hangen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de bijlagen. Op deze poster zal een QR-code te vinden zijn die studenten kunnen scannen met een smartphone en door middel van deze scan meteen doorgestuurd worden naar de website waar informatie te vinden is over het concept. Ook willen we in de pre fase een wereldrecord poging ondernemen die naamsbekendheid oplevert. Hiermee kan ook free publicity geworven worden door persberichten naar diverse kranten en websites te sturen en de pers uit te nodigen bij de poging zelf.

De verantwoording

Promotie

Mediabudget Om het concept tot volledigheid te laten komen moet er geld apart gezet worden voor het mediabudget. Verstandig is het om een google Adword te maken. Planning Fases Prefase: Voor ons concept in werking word gezet is het belangrijk dat er een buzz gecreëerd word. Dit doen we op verschillende manieren: Allereerst worden er op de deelnemende universiteiten posters opgehangen met een QR-code die de studenten naar de site moeten lokken. Op de site word informatie gegeven en zijn inschrijflijsten te vinden. Ook zal Mr. U (de mascotte) langs collegezalen gaan en op een ludieke manier me&eu promoten. Duringfase: Tijdens ons concept is het ook belangrijk om de studenten naar onze site te lokken. Dit doen we door diverse informatie op de site te plaatsen. Uitslagen, agenda’s en filmpjes en foto’s te posten. Ook zal er een publieksprijs te winnen zijn voor de meest hilarische “faal” actie. Postfase: Als ons concept afgelopen is, is het belangrijk om nog een trigger te hebben om de studenten terug te laten komen op de website. Dit willen wij doen door studenten mee te laten denken voor de volgende editie van me&eu. Dit willen we zo breed mogelijk houden, zowel nieuwe sporten als nieuwe locaties ect.

Presentatieboek Me&Eu ~ 21


Deel VI Het ontwerpdocument


Het ontwerpdocument

Scenario van aanrakingmomenten Een student zit in de college zaal, hij verveeld zich ontzettend en luistert niet naar de professor. Hij is op zijn laptop op het internet. Hij komt via de facebookpagina van een vriend op de me&eu site. Daar leest hij over Mr. U. Een mascotte die de collegezaal van zijn vriend binnen gestormd kwam en daarna een aankondiging maakte van een nieuw sportevenement. Terwijl hij verder wil lezen komt Mr. U opeens zijn college zaal binnen komt lopen met een vrouw over zijn schouder. Hij rent door de collegezaal en sprint daarna weer de deur uit. De studenten in de zaal snappen er niets van en lopen achter Mr. U aan. Hij loopt van collegezaal naar collegezaal en krijgt steeds studenten achter zich aan. En maakt uiteindelijk een aankondiging van een nieuw sportevenement. Als de studenten terug lopen naar de collegezaal zien ze een poster hangen met een qr-code. De student scant deze met zijn smartphone en komt op de ME&EU site. Schrijfstijl Poster: In het Engels, direct, korte beschrijving met alleen concrete informatie over bestemming, tijd en datum. Poster zet aan tot actie. Scan QR code voor meer informatie. Quote:”Clearly you’re doing it wrong” Internet site: In het Engels, site is heel open en breed, veel mogelijkheden voor ieder wat wils. De bedoeling van de site is dat deelnemers en toeschouwers constant informatie krijgen over het evenement. Ook kunnen mensen een blog schrijven, reageren op andere berichten en alles door sturen via andere media. Toch moet dit allemaal er verzorgd en duidelijk uitzien anders is het niet overzichtelijk genoeg. Quote: “Talk, discuss, share and react“ Mobiele site: De mobiele site is minder gericht op informatie en meer op het doorsturen van berichten naar vrienden. Om snel de poster en de site te ondersteunen wordt ook de mobiele site opgestart zodat je overal waar je bent berichten kan lezen en doorsturen. Quote: “Talk, discuss, share and reactie” Flyer: In het Engels, direct, korte beschrijving met alleen concrete informatie over bestemming, tijd en datum. Flyer informeert en zet aan tot actie. Geen QR code. Quote:”Another one bites the dust” Mascotte: Onze mascotte communiceert dan wel in het Engels, zijn daden zijn universeel. Op confronterende wijze laat Mr U, de deelnemers en toeschouwers kennis maken met het evenement. Dit wordt gedaan met behulp van bijvoorbeeld guerrilla acties, en activiteiten die aanspreken op de jonge doelgroep. Quote: “One for all, and all for one”

Presentatieboek Me&Eu ~ 23


Omschrijving grafische vormgeving Het nieuwe design is sterk ge誰nspireerd op de huisstijl van Me&Eu (zie www.me-eu.com). Lichtblauw en wit worden consequent doorgevoerd in alle communicatie uitingen van Me&Eu. De website moet fris en duidelijk ogen. De offline communicatiemiddelen worden op eenzelfde manier vormgegeven.


Het ontwerpdocument

Presentatieboek Me&Eu ~ 25


Deel VII De bijlagen


De bijlagen

Moodboard

Presentatieboek Me&Eu ~ 27


Mascotte


De bijlagen

Timeline

Presentatieboek Me&Eu ~ 29


Posters


De bijlagen

Presentatieboek Me&Eu ~ 31

Me&Eu final  

Final presentatieversie van ME&EU