Page 1

MAS Moravský kras o.s. Realizace SPL v roce 2011

Křtiny, 20. ledna 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Plán vyhlašování výzev Číslo fiche

2009 I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

V

2010 IX

I

V

2011 IX

I

V

2012 IX

I

V

2013 IX

I

V

IX


Přehled Fichí a opatření v roce 2011 Fiche č. 1 Příležitost pro objevy Pěší trasy, hippostezky apod. Fiche č. 2 Příležitost pro dědictví Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova Fiche č. 3 Příležitost pro poznání Malokapacitní ubytování a sport


Přehled Fichí a opatření v roce 2011 Fiche č. 5 Příležitost pro podnikání Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Fiche č. 8 Příležitost pro lesy Podpora společenských funkcí lesů Fiche č. 9 Příležitost pro farmáře Modernizace zemědělských podniků


Děkuji za pozornost

Jozef Jančo MAS Moravský kras o.s. 679 13 Sloup 221 E-mail: jozef.janco@seznam.cz www.mas-moravsky-kras.cz

Realizace SPL v roce 2011  

prezentace