Page 1

MAS Moravský kras o.s. Realizace SPL

Křtiny, 20. ledna 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Počet obyvatel: Počet obcí: Rozloha: Hustota obyvatelstva: Dlouhodobá nezaměstnanost: Rozloha lokalit NATURA 2000: Rozloha CHKO Moravský kras: Počet mikroregionů:

42 124 56 513, 36 km2 82,06 obyv. na km2 10,7 % 6 054 ha 7 662 ha 5

Moravský kras, Drahanská vrchovina, Protivanovsko, Časnýř, Černohorsko Vznik: Počet členů:

květen 2006 47


Vize rozvoje: Moravský kras je venkovskou oblastí, kde podnikání vytváří nové pracovní místa a příležitosti pro místní obyvatele a nepoškozuje přírodní, kulturní a historické dědictví. Zemědělství se podílí na péči o kulturní krajinu. Kvalitní infrastruktura vytváří podmínky pro veškeré aktivity. Jedinečné přírodní, kulturní a historické dědictví se kreativně využívá ve prospěch udržitelného rozvoje. V regionu se využívají obnovitelné zdroje energie a udržuje a obnovuje se kulturně-historická identita a tradice za podpory místních obyvatel.


Integrovaná strategie území Otevíráme Moravský kras 1. Dědictví Opatření 1.1. Péče o přírodní dědictví Opatření 1.2. Péče o venkovskou krajinu Opatření 1.3. Péče o historické, architektonické a technické dědictví Opatření 1.4. Zapojování veřejnosti do ochrany a péče o dědictví regionu 2. Cestovní ruch Opatření 2.1. Venkovský cestovní ruch Opatření 2.2. Propagace Moravského krasu Opatření 2.3. Informační a návštěvnická centra 3. Ekonomika Opatření 3.1. Rozvoj malých a středních podniků Opatření 3.2. Diverzifikace činností zemědělských subjektů Opatření 3.3. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů Opatření 3.4. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání


4. Životní prostředí Opatření 4.1. Šetrné nakládání a hospodaření s odpady, energií a vodou Opatření 4.2. Využívání alternativních zdrojů energie Opatření 4.3. Prevence znečišťování životního prostředí Opatření 4.4. Technická infrastruktura Opatření 4.5. Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí 5. Lidé Opatření 5.1. Sport, kultura a spolky Opatření 5.2. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v regionu 6. Partnerství Opatření 6.1. Realizace strategie na principech místního partnerství Opatření 6.2. Rozvoj místního partnerství a budování kapacit Opatření 6.3. Přenos zkušeností a regionální a mezinárodní spolupráce Opatření 6.4. Projektová spolupráce


Alokace na jednotlivé Fiche Číslo Fiche Fiche 1: Příležitost pro objevy Fiche 2: Příležitost pro dědictví Fiche 3: Příležitost pro poznání Fiche 4: Příležitost pro krajinu Fiche 5: Příležitost pro podnikání Fiche 6: Příležitost pro místní produkty Fiche 7: Příležitost pro všechny generace Fiche 8: Příležitost pro lesy

2009 2010 2011 2012 2013 celkem 2 9 6

2 6 5 2

9 14

7 4

2 6 7

4

1 4 3 2 1 4

5% 19% 14% 2% 5% 19% 28% 8%


Plán vyhlašování výzev Číslo Fiche

2009 I V IX

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2010 I V IX

2011 I V IX √

√ √

√ √

√ √

2013 I V IX √

√ √ √ √

√ √

2012 I V IX

√ √ √ √ √ √

√ √


Podpořené projekty 1. výzva SPL - 11 350 356 Kč Fiche Název projektu

Název žadatele Výše projektu Kč

Dotace Kč

F6

Rekonstrukce stávajícího objektu na sklad obalového materiálu

Mlékárna Otinoves, s. r. o.

2 320 500

975 000

F7

Tepelná izolace stropu úřadu městyse Drahany

Městys Drahany

163 000

123 300

F7

Oprava společenského domu v Bukovince

Obec Bukovinka

2 375 890

1 769 891

F7

Nová knihovna VeseliceCentrum reg. liter. a výstav

Obec Vavřinec

2 412 626

1 800 000


F7

Šachové hřiště a dětský koutek

Obec Bořitov

410 550

319 500

F1

Po stopách starých ovocných stromů

Sportovní klub Bahna Spešov

300 000

270 000

F1

Za pověstmi Drahanské vrchoviny

Občanské sdružení Studánky

170 500

153 450

F7

Studnice – kulturní a sportovní areál

Občanské sdružení Studánky

218 795

196 915

F7

Sportovně-rekreační areál v Protivanově

Městys Protivanov

974 557

737 060

F7

Multifunkční obecní dům Obec Spešov ve Spešově

2 378 989

1 799 235

F7

Sad pod lipou – zázemí a Obec Rudice občerstvení nejenom pro Rudici

727 285

550 047


F1

Osm březinských zastavení

SDH Březina

198 000

178 200

F7

Sport a volný čas v Račicích -Pístovicích

Obec Račice Pístovice

2 330 258

1 762 380

F7

Knihovna – srdce obce

Obec Vilémovice

308 050

234 121

F1

Pěší stezka Olomučany

FPO s.r.o.

353 910

275 940

F6

Modernizace faremní mlékárny – výrobny regionálních produktů

Eva Sedláková

488 656

205 317


Podpořené projekty 2. výzva SPL - 2 014 636 Kč Fiche Název projektu

Název žadatele

Výše projektu Kč

Dotace Kč

F7

Koupaliště v Řícmanicích - koupaliště pro všechny generace

Obec Řícmanice

1 137 112

860 000

F7

Občanské centrum Hostěnice

Obec Hostěnice

699 021

528 670

F7

Vybavení pro spolkové aktivity ve Křtinách

Městys Křtiny

342 000

256 500

F7

Dětské hřiště pro Sloup a okolí

Městys Sloup

340 600

257 596

F7

Rozvoj sportovního a kulturního vyžití v obci Olšany a okolí

SK Olšany

124 300

111 870


Podpořené projekty 3. výzva SPL - 5 032 704 Kč Fiche

Název projektu

Název žadatele

Výše Dotace projektu Kč Kč

F3

Půjčovna sportovních potřeb Olomučany

FPO s.r.o.

1 280 772

640 386

F2

Muzeum pivovarnictví v Černé Hoře

Sdružení přátel Pivovaru Černá Hora

1 874 960

1 687 464

F3

Ubytování u Macochy

Ing. Anežka Štelclová

1 841 137

745 135

F2

Rekonstrukce střechy památného objektu Rychta Krásensko

Obec Krásensko 1 399 024

1 049 267


Fiche

Název projektu

Název žadatele

Výše projektu Kč

Dotace Kč

F3

Na kole nebo pěšky? Co zkusit třeba koloběžky

Miloš Hotař

291 767

151 080

F8

Vybudování odstavného parkoviště U Buku pro návštěvníky lesa

Mendelova univerzita v Brně

1 277 807

759 372


Podpořené projekty 4. výzva SPL - 3 665 738 Kč Název Fiche projektu F2 Obec Ruprechtov F2 Městys Černá Hora F2 Obec Malé Hradisko F3

Emil Frantel

F8

Mendelova univerzita v Brně

Název žadatele Rekonstrukce kapličky v Ruprechtově Rekonstrukce kaple sv. Rodiny v Černé Hoře Stavební úpravy krovu a zastřešení kaple Malé Hradisko Modernizace Penzionu Kopeček Posílení rekreační funkce v oblastí Proklestu na ŠLP Křtiny

Výše projektu Kč 442 149

Dotace Kč 331 612

1 680 566 1 353 538 472 981

354 735

2 029 320 1 014 660 726 632

611 193


Podpořené projekty 1. až 4. výzva SPL

Výzvy

Celková výše podpořených projektů Kč

Dotace podpořených projektů Kč

1. výzva

16 131 566

11 350 356

2. výzva 3. výzva 4. výzva

2 643 033 7 965 467 5 351 648

2 014 636 5 032 704 3 665 738

CELKEM

32 091 714

22 063 434


Děkuji za pozornost

Jozef Jančo MAS Moravský kras o.s. 679 13 Sloup 221 E-mail: jozef.janco@seznam.cz www.mas-moravsky-kras.cz

Realizace SPL  

prezentace