Page 1

Aktivity MAS v oblasti životního prostředí Marie Horáková


Program Ekoinfocentrum Konzultace k programu Zelená úsporám Projekt INTENSE Projekt ENERGYREGION Příprava žádostí do Programu rozvoje venkova a pro naše výzvy Příprava žádostí do OP Životní prostředí


Ekoinfocentrum MAS Moravský kras Marie Horáková


Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji  Od roku 2005  MAS se připojila v listopadu 2009


EKOINFOCENTRUM        

Poskytujeme bezplatné poradenství například v těchto oblastech: Domácí ekologie (třídění odpadů, praní a čištění, nakupování, zdravé potraviny) Ochrana spotřebitele Úspory energie Zdravá zahrada Škodliviny v životním prostředí Ochrana přírody a krajiny Zelená úsporám

Nabízíme speciální poradenství organizacím a institucím:  Metody komunitního plánování  Turisticky zajímavá místa v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině  Fundraisingové poradenství (vyhledávání vhodných zdrojů, pomoc při sestavování grantových žádostí apod.) Odpovědi na nejčastější otázky najdete v příslušné rubrice. Poradenská služba je příruční knihovnou s odbornou literaturou.


EKOINFOCENTRUM Zastihnete nás: Na Internetu: http://www.mas-moravsky-kras.cz/mistni-akcniskupina/ekoinfocentrum/ Osobně: v pondělí 9:00 – 14:00 nebo čtvrtek 11:00 – 16:00, na adrese Sloup 221 (budova Zemspolu) Telefonicky: na čísle 511 141 728           E-mailem: poradna@mas-moravsky-kras.cz Nebo se nás můžete přímo zeptat: kontaktní formulář


Na našich stránkách


Finanční zajištění Provoz Ekoinfocentra je realizován prostřednictvím projektu "Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji" za finančné podpory Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstava životního prostředí ČR a Jihomoravského kraje, a to na období 1. 5. 2009 až 30. 4. 2011.


Nabídka č. 1 MAS Moravský kras pro Vás může připravit kulatý stůl – veřejné projednání další budoucnosti Vaší obce s občany.


Zelené úsporám


Individuální konzultace  Pro cca 5-10 obcí  V zasedací místnosti  Od 14:00 do 18:30


Využít potenciálu pro úspory energie v budovách: Partner projektu

„Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní energeticky úsporná opatření v obecních bytech ve střední a východní Evropě“

(INTENSE) 1. října 2008 – 30. září 2011 IEE/07/823/SI2.500392


INTENSE Partner projektu

 

Nositelem projektu je Baltic Environmental Forum – Riga, Lotyšsko 28 partnerů ze zemí střední a východní Evropy a z Německa, implementace ve 12 zemích

Celkový rozpočet 3.2 mil. €

Financováno z programu Intelligent Energy Europe Evropské komise (spolufinancování 25 %)


Partner projektu


Cíle projektu Partner projektu

Motivace projektu: zvyšující se spotřeba energie kvůli rozsáhlé nové bytové výstavbě a s ní spojenému nákupu spotřebičů v zemích střední a východní Evropy Hlavní myšlenka projektu: přinést inteligentní úsporná opatření pro obecní bydlení ze zemí „staré“ EU to zemí střední a východní Evropy Hlavní cíl: ovlivnit bytovou výstavbu na úrovni legislativy, technických norem, plánování a spotřebitelského chování


Role MAS MK Partner projektu

     

Příprava mezinárodní konference Příprava lokálních seminářů Realizace praktického miniprojektu Dotazníkové šetření Vydávání informačních materiálů …..


Nabídka č. 2 Seminář „hodnocení nových stavebních investic z hlediska energetické a ekonomické efektivnosti“ - Využití nástrojů z Německa


ENERGY-REGION Efektivní rozvoj rozptýlených obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií v regionech


Výstupy 

  

1) určení úrovně spotřeby energie výroby a služeb v regionech, vypracování a představení způsobů (technologií) snížení spotřeby energie 2) identifikace obnovitelných zdrojů energie v regionech a možnosti využití nových technologií 3) vypracování sady řešení stanovených pro ochranu životního prostředí před negativním dopadem obnovitelných zdrojů energie 4) vypracování souboru nejnovější technologických řešení a podpora nástrojů pro moderní rozvoj energetiky v regionech 5) realizace pilotních technologických řešení v rozsahu vytváření podmínek pro začlenění rozptýlených zdrojů energie pro regionální energetickou síť s využitím jejich různých vlastnosti pro zajištění energetické bezpečnosti 6) zahrnutí velkých výzkumných ústavů, průmyslových institucí a vysokých škol v oblasti technického rozvoje v oblasti regionální rozptýlené energie a užší spolupráce s malými a středními jednotkami a regionálními orgány realizujících rozvojové aktivity v této oblasti 7) integrace spolupráce v regionech střední Evropy pro rozvoj rozptýlené energie pro snižování emisí CO2 a spotřeby energie.


Nabídka č. 3 Účast v pracovní skupině ke koordinaci projektu


Děkuji za pozornost!

Marie Horáková Tel. 511 141 728   horakova@mas-moravsky-kras.cz

Aktivity MAS v oblasti životního prostředí  

prezentace