Page 1

9 Dolná streda

Hoste 1

Váhovce Veľká Mača Gáň

Malá Mača Sládkovičovo 8 7

Galanta Kajal Košúty Veľké Úľany

Topoľnica Matúškovo

Čierny Brod

Jelka

10

3

Mostová Čierna Voda

Horné Saliby

Vozokany

5

Dolné Saliby 6

Tomášikovo

Kráľov Brod Jahodná 4 2

Legenda 1 2 3 4 5

Pozemný vodný mlyn v Hoste Pozemný vodný mlyn v Dunajskom Klátove Vodný kolový mlyn v Jelke Vodný kolový mlyn v Jahodnej Vodný kolový mlyn v Tomášikove

6 7 8 9 10

Umelý mlyn v Dolných Salibách Umelý – Máriin - mlyn v Sládkovičove Umelý mlyn Karola Szabóa v Sládkovičove Umelý mlyn v Dolnej Strede Umelý mlyn v Mostovej

Mlýny SK  

mlýny sk, mas, kras