Page 1

Sadržaj FINANCIJE

Fundamentalna analiza Tehnička analiza financijskih tržišta Analiza financijskih izvještaja Financijska tržišta i institucije Javne financije Najveće svjetske financijske krize Poslovna analiza Državna revizija Preuzimanje i spajanje poduzeća Lordovi financija Uzroci financijskih kriza Doba financijske nestabilnosti Due diligence Forex: kako uspješno trgovati devizama Procjena boniteta trgovačkog društva Planiranje financijske sigurnosti za starost Bankar siromašnih Euro Novi financijski poredak Konvertibilnost valuta

BURZE

Inteligentni investitor Budžetiranje kapitala Procjena investicijskih projekata Uspješna strategija burzovnog trgovanja Riznica investicijske mudrosti Kako to radi Buffett? Psihologija burze Dionice: kada kupiti, kada prodati Burzovno trgovanje

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 24 25 26 27 28 29 30

MENADŽMENT

Kako stvoriti uspješnu prodaju Projektni menadžment Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom jeziku Konkurentska prednost Krizni menadžment u novom strateškom okruženju Poslovne komunikacije Plaće i modeli nagrađivanja Poslovni plan poduzetnika Balanced scorecard korak po korak Menadžment Strategija plavog oceana Što najbolji svjetski menadžeri rade drukčije Strateški menadžment u turizmu Poslovna strategija

EKONOMIJA

Bogatstvo naroda Ekonomski pokazatelji Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost Bogatstvo i siromaštvo naroda Lažna zora Iluzija globalnog kapitalizma Doba smanjenih očekivanja Tajna kapitala

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 49 50 51


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Ekonomski leksikon Leksikon burze i investiranja Hrvatsko-engleski poslovni rječnik Englesko-hrvatski poslovni rječnik Hrvatsko-njemački poslovni rječnik Njemačko-hrvatski poslovni rječnik Leksikon menedžmenta Poslovni rječnik 3. izdanje Rječnik bankarstva Rječnik trgovačkog prava Rječnik osiguranja Rječnik turizma Rječnik kaznenog prava Leksikon građevinarstva Trojezični građevinski rječnik Ilustrirani rječnik arhitekture i građevinarstva Zagrebački leksikon Leksikon radija i televizije Etymologicon Život riječi Etimologija i uporaba

52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68-69 70 71 72 72

DRUŠTVENE TEME

Europa i Europljani Strategija sukoba Javni izbor Atlas globalizacije Etika Od osvita do dekadencije Kraj imperija Je li kapitalizam moralan? Sociologija morala Identitet i nasilje Komparativne javne politike Turizam i ekologija Prometna politika Hrvatske Povratak u kapitalizam Praksa etičkog novinarstva S Krležom poslije ’71

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Globalization, democratization and development

MARKETING

Marketinški planovi Kotler o marketingu Odnosi s medijima Strategija marketinga neprofitnih organizacija Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti Osnove međunarodnog marketinga

TRGOVINA

Slobodna trgovina danas Pravedna trgovina za sve

INFORMATIKA

Poslovna informatika za ekonomiste Google Adwords

89

90 91 92 93 94 95

96 97

98 99

GRAĐEVINA

Katalog standardnih opisa radova u cestogradnji Spregnute konstrukcije čelik-beton

TURIZAM

Nautički peljar hrvatskog Jadrana Hrvatska – turistički vodič Hrvatski otoci Hrvatski Jadran Zagreb

MONOGRAFIJE

100 101

102 104 106 107 108

Oton Gliha: monografija Monografija Zagreb snimio Pavao Cajzek

110 111 112

Naslovi u pripremi Kazalo imena

113 114


Fundamentalna analiza

FUNDAMENTALNA ANALIZA ANALIZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

FINANCIJE

Benjamin Graham David L. Dodd

BENJAMIN GRAHAM DAVID L. DODD

Analiza vrijednosnih papira

Knjiga Fundamentalna analiza je detaljan financijski vodič koji na jednostavan i jasan način objašnjava načela i tehnike kojima se mjeri imovina i novčani tokovi kako bi se što točnije utvrdilo aktualno stanje poduzeća. Analiza nudi praktične savjete zainteresiranima kako bi mogli donjeti kvaltetnije investicijske odluke bez obzira jeste li analitičar vrijednosnih papira, portfolio menadžer, broker ili diler, kreditni savjetnik ili ozbiljan individualni investitor. Financijska analiza ima informativnu funkciju i funkciju predviđanja prilikom investiranja. Ona pruža informacije o prošlosti i sadašnjosti te kvantificira očekivanja u budućnosti. Ekonomska analiza omogućuje kratkoročne i dugoročne projekcije bruto nacionalnog proizvoda, inflaciju, dobit te produktivnost cjelokupnog gospodarstva. Analiza vrijednosnih papira proučava industrije i vrijednosne papire pojedinačnih poduzeća kako bi se mogle procijeniti očekivane vrijednosti i prinosi vrijednosnih papira. Između analize tržišta kapitala i analize vrijednosnih papira nalazi se sektorska analiza. Ona je šira od industrijske analize i analize pojedinih poduzeća, te povezuje analizu kapitala i analizu vrijednosnih papira. Zajednički cilj svih investitora je steći imovinu koja u najmanju ruku ima fer cijenu, a potencijalno je potcijenjena. Ulaganje, kao i druge  financijske djelatnosti, nalazi se negdje između znanosti i umjetnosti. Navedena svrha se može ispuniti samo ako se primijene konzistentne analitičke procedure, te ako se procjene industrijskih pokazatelja i rezultata poduzeća temelje na interno konzistentnom skupu projekcija tržišta kapitala, kao i cijelog gospodarstva.

IZ SADRŽAJA • Financijska analiza i pristup • Analiza financijskih izvještaja • Analiza vrijednosnih papira s fiksnim prinosom • Vrednovanje redovnih dionica i potencijalnih prava • Utjecaj analize vrijednosnih papira AUTORI Benjamin Graham David L. Dodd ZNANSTVENI SURADNICI Sidney Cottle Roger F. Murray Frank E. Block SURADNIK Martin L. Leibowitz REDAKCIJA Lidija Dedi PRIJEVOD Mladen Fruk

780 stranica tvrdi uvez

Analiza vrijednosnih papira omogućava donositelju odluke o ulaganju da identificira podcijenjene i precijenjene vrijednosne papire kako bi s najvećom vjerojatnošću postigao željene rezultate.

FINANCIJE

|

3


John J. Murphy

FINANCIJE

John J. Murphy

Tehnička analiza financijskih tržišta Sveobuhvatni vodič za trgovinske metode i njihovu primjenu Tehnička analiza je metoda procjene cjenovnih kretanja dionica koja se ne temelji na fundamentima određene kompanije, već na pregledu povijesnih kretanja cijena i volumena trgovanja pojedine dionice. Glavni zadatak tehničke analize je pokušati očitati pravila ponašanja cijene u prošlosti te shodno tomu rano identificirati moguća kretanja u budućnosti. Prema mišljenju mnogih, svojevrsna “biblija” na tom području, knjiga Tehnička analiza financijskih tržišta autora Johna J. Murphyja rasvjetljava elemente tehničke analize. Uz najnovija otkrića s područja kompjutorske tehnologije, knjiga govori i o primjeni tehničke analize na različite trgovinske instrumente i indikatore te o konstrukciji grafikona i međutržišnoj analizi. Većina tehničkih pokazatelja o kojima sam ranije pisao, koji su se većinom koristili na tržištima ročnica, danas se koriste za analizu tržišta dionica. S obzirom da su načela tehničke analize univerzalna, nije bilo teško proširiti fokus knjige da bi odražavala sva financijska tržišta. Konačno, kao u svakom području, autori se također razvijaju. Neke stvari koje su mi se prije deset godina činile važnim, danas mi se čine manje važnima, kaže Murphy. I tehnička analza se razvija, koriste se nove analize i novi pokazatelji. Ova je knjiga novo i prošireno izdanje Murphyjeva klasika Technical Analysis of the Futures Markets, najopsežnije, a u isto vrijeme i jednostavne knjige o pojmu tehničke analize i njezinoj primjeni na tržištima, kaže autor John Murphy. Početnici, kao i iskusni ulagači, pronaći će bogatstvo praktičnih i korisnih informacija u ovom, vjerojatno najvažnijem djelu iz područja tehniče analize uopće. Na kraju knjige nalazi se i rječnik ključnih pojmova.

TEHNIČKA ANALIZA

FINANCIJSKIH TRŽIŠTA

IZ SADRŽAJA • Filozofija tehničke analize • Dow teorija • Obujam trgovine i otvoreni interesi • Oscilatori i kontrarno mišljenje • Križić-kružić grafikon • Japanski grafikon oblika svijeće • Upravljanje novcem i trgovinske taktike • Veza između dionica i ročnica • Pokazatelji tržišta dionica • Napredni tehnički pokazatelji • Tržišni profil • Kontinuirane ročnice AUTOR John J. Murphy SURADNICI Thomas E. Aspray Dennis C. Hynes Greg Morris Fred G. Schutzman UREDNIK dr. sc. Silvije Orsag STRUČNI SURADNIK dr. sc. Ivan Šošić PRIJEVOD Mladen Fruk

482 stranica tvrdi uvez

4 |

FINANCIJE


19.09.2008

14:10:42

Katarina Žager, Ivana Mamić Sačer Sanja Sever i Lajoš Žager

Analiza financijskih izvještaja Praktičnu vrijednost knjige nalazi se u tome što ona ne iscrpljuje pažnju čitatelja na računovodstvenim tehnikama, već je usmjerena na računovodstvenu logiku i bit računovodstva. Drugo izdanje nudi znatno prošireni sadržaj. Računovodstvo ima “poslovni jezik” što zahtijeva da svi koji su u lancu poslovnog odlučivanja moraju razumjeti taj jezik. Knjiga ima šest poglavlja u kojima su obrađene teme financijskog računovodstva. Knjiga nije opterećena brojnim knjiženjima, brojevima konta, evidentiranje transakcija i sl. U knjizi je stavljan naglasak na računovodstvenu logiku, a manje na računovodstvene tehnike. U knjizi se obrađuje poduzeće u tržišnom okruženju, proces upravljanja, financijsko izvještavanje, računovodstvene politike, standardi, analize i prikazi financijskih rezultata. Knjiga obiluje brojnim primjerima, tablicama, primjerima knjiženja, modelima poslovne politike, analize, izračunima poslovne uspješnosti, modelima revizijskih poslova i ukupnom procjenom poslovanja. Namijenjena je širokom auditoriju poslovnih ljudi – direktorima, rukovoditeljima računovodstva, revizorima, analitičarima poslovanja i svima onima koji odlučuju o financijama, troškovima, ulaganjima. Analiza financijskih izvještaja je pisana jednostavnim i razumljivim jezikom. Financijski su izvještaji važan informacijski potencijal. analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih postupaka pomoću kojih se podaci iz izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije, relevantne za upravljanje.

2. prošireno izdanje

2 IZDANJE PROŠIRENO

FINANCIJE

Analiza_financijskih.ai

analiza financijskih izvještaja Autori

Katarina Žager, Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever, Lajoš Žager Redaktor

Lajoš Žager

IZ SADRŽAJA • Poduzeće u tržišnom okruženju • Računovodstveni informacijski sustav • Pravila sastavljanja bilance • Račun dobiti i gubitka • Priznavanje rashoda i prihoda • Novčani tok • Skriveni gubici i tihe pričuve • Pojam i uloga revizije • Revizorovo izvješće o financijskim izvještajima • Primjena analitičkih postupaka • Povezanost revizije s računovodstvom • Postupak horizontalne i vertikalne analize • Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, investiranja, solventnosti AUTORI Katarina Žager Ivana Mamić Sačer Sanja Sever Lajoš Žager UREDNIK Vjeran Andrašić

500 stranica tvrdi uvez

FINANCIJE

|

5


FINANCIJE

Financijska_trzista1.ai

08.12.2006

16:01:57

Anthony Saunders Marcia Millon Cornett

Financijska tržišta i institucije

Financijska tržišta i institucije Anthony Saunders Marcia Millon Cornett

“Prihvatio sam ovu knjigu čim je objavljena, jer je izvrsno napisana i pruža pojedinosti koje druge takve knjige propuštaju.” – naglašava Bill Marcum, profesor financija na Sveučilištu Wake Forest.

IZ SADRŽAJA • Uvod i pregled financijskih tržišta • Kamatne stope • Vrednovanje vrijednosnih papira • Tržišta novca • Hipotekarna tržišta • Tržišta dionica Devizna tržišta • Tržišta derivativnih instrumenata • Komercijalne banke • Štedne institucije • Financijske tvrtke • Osiguravajuće tvrtke • Tvrtke za vrijednosne papire • Uzajamni investicijski fondovi • Mirovinski fondovi • Mjerenje izloženosti riziku • Prodaja kredita i sekuritizacija aktive AUTORI Anthony Saunders Marcia Millon Cornett UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić REDAKTURA Ivan Šverko Ivica Prga

Knjiga je namijenjana modernim financijskim menadžerima, štedišama i ulagačima i ukazuje im kako da povećaju dobit i postignu najbolji omjer dobiti i rizika.

678 stranica tvrdi uvez

Knjiga Financijska tržišta i institucije nudi jedinstvenu analizu rizika s kojima se suočavaju ulagači i štediše interakcijom kroz financijske institucije i tržišta. Autori knjige na analitički strog, ali razumljiv način objašnjavaju okruženje unutar kojeg djeluju financijska tržišta i institucije, također objašnjavaju temeljne koncepte i analitičke tehnike potrebne za razumijevanje i upravljanje financijskim tržištima i rizicima. Na taj način moderni financijski menadžeri, štediše i ulagači mogu povećati svoju dobit uz određenu razinu upravljanja rizikom. Poslovni rizik je velika tema ove knjige. S promjenama gospodarskog okruženja, koje se događaju svakodnevno, na financijskom tržištu sve više se poklanja pažnja profitu i riziku. Knjiga nudi jedinstvenu analizu rizika s kojima se susreću financijske institucije. Poseban naglasak stavljen je na nova područja djelovanja kao što su sekuritizacija aktive, izvanbilančne aktivnosti te globalizacija financijskih usluga. Zadržavajući postojeće okvire upravljanja rizikom Financijska tržišta i institucije nude širu lepezu zaštitnih mjera. Knjiga se također zalaže za veću integraciju domaćih i stranih financijskih tržišta. “Izvrsno opisivanje najvažnijih obilježja financijskih tržišta, institucija i instrumenata, zatim, dubina, širina i prikladnost pisanja glavne su prednosti u elaboraciji ključnih tema knjige”, kaže Sherrill Shaffer, profesor bankarstva i financijskih usluga na Sveučilištu Wyoming.

6 |

FINANCIJE


dr. sc. Pero Jurković

Knjiga Javne financije je nastala iz potrebe da studenti i praktičari koji rade na području javnih financija dobiju stručni i znanstveni priručnik koji će moći koristiti u svakodnevnom radu. Ova knjiga pisana je s uvjerenjem da svaka profesija ima svoj način razmišljanja i svoje paradigme. Ekonomski profesionalci razlikuju se od amatera po tome što, prije svega, misle u kategorjama ex ante a ne ex post ravnoteže, u kategorinama oportunitetnog, a ne efektivnog troška, u kategorijama  društvenih a ne individualnih koristi i troškova, te u realnim, a ne u nominalnim veličinama. Da bi se dobila što praktičnija knjiga iz javnih financija, svima koji se bave ovom strukom, cijela materija je iznijeta u što kraćem ali ipak cjelovitom i razumljivom obliku. Tekst knjige je aktualan i u njegovu se stvaranju autor koristio najnovijim saznanjima i istraživanjima ekonomske i financijske misli.  U knjizi smo obradili javne prihode i javne rashode središnjeg proračuna, izvanproračunskih fondova, jednom riječju, knjiga se bavi konsolidiranom bilancom opće države. U novije vrijeme umjesto naziva javne financije se koristi naziv ekonomika javnog sektora, ili jednostavno javna ekonomija. Ovdje nije riječ samo o semantičkim razlikama. Ekonomika javnog sektora naglasak stavlja na ekonomsko-analitički pristup i na makroekonomske učinke javnih financija. U izradi knjige autor je koristio tek objavljene knjige Musgravea, Rosena i Stiglitza, svjetski priznatih autora koji su znanost javnih financija obogatili najsuvremenijim znanstvenim saznanjima. Knjiga je namijenjena studentima, financijskim stručnjacima u državnoj upravi, ekonomistima u velikim sustavima i polaznicima postdiplomskog studija financija.

FINANCIJE

Javne financije

IZ SADRŽAJA • Pojam i sadržaj javnih financija • Temeljne funkcije javnih financija • Vrste javnih dobara • Javni izbor • Pojam i vrste javnih dobara • Cost-benefit analiza • Pojam i vrste poreza • Uloga javnog duga • Fiskalno izravnanje • Tranzicija i javne financije • Porezna reforma u Hrvatskoj • Uloga fiskalne politike • Interakcija fiskalne i monetarne politike • Porez na dohodak • Porez na dobit • Dugoročni aspekti fiskalne politike AUTOR dr. sc. Pero Jurković UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI prof. dr. Zoran Jašić prof. dr.  Ante Puljić

str. 368 tvrdi uvez

FINANCIJE

|

7


FINANCIJE

Charles P. Kindleberger Robert Z. Aliber

Najveće svjetske financijske krize Manije, panike i slomovi Prema izboru Financial Timesa knjiga Najveće svjetske financijske krize proglašena je knjigom godine Znate li na koji je način krivo upravljanje novcem i zajmovima utjecalo na financijsku povijest do danas? O tome kako je došlo do prvih pravih financijskih kriznih eksplozija tijekom stoljeća, o anatomiji krize, špekulacijskim manijama, euforijama i ekonomskim bumovima čitajte u ovom suvremenom i bezvremenskom djelu autora i klasika Charlesa P. Kindlebergera. Ekonomski model opće financijske krize karakterizira otklon od normale ekonomskih i financijskih parametara.. Što je više parametara u otklonu to je kriza dublja. Kao što je u brojnim ekonomskim krizama glavni pokretač krize bio strukturni poremećaj temeljnih gospodarskih i financijskih indikatora, danas su krize složenije strukture, teško je im utvrditi uzrok i financijsku dijagnozu. Krize manifestirane kroz manije, panike i slomove imaju mnogo zajedničkih povoda i posljedica. Manija je gubitak dodira s racionlnošću, nešto što je blisko masovnoj histeriji i vrlo često ima osobni predznak. Tipologija uzroka kriza je šarolika, a broj kriza u svim pojavnim oblicima je vrlo velik. Sredstva za sanaciju ovise o naravi krize. U razdoblju između 1900. i 2000. godine, prema statistici MMF-a dogodile su se dvije mega-krize i 11 regionalnih financijskih poremećaja koji su zadovoljli sve kriterije da se proglase jednim od oblika krize. Uzrok nekim regionalnim krizama bio je špekulantske naravi – dirigirani tokovi novca, koji su u pojedinim zemljama poremetili financijsku ravnotežu i doveli zemlje u položaj da ne mogu ispunjavati svoje financijske obveze. Kindlebergerove pouke, prema riječima Richarda Sylle, profesora povijesti na New York University, mogu vam poslužiti da uvidite kako prepoznati nadolazeću financijsku krizu i kako upravljati njome na odgovarajući način.

8 |

FINANCIJE

IZ SADRŽAJA • Anatomija tipične krize • Financijske krize: trajna i otporna biljka • Špekulacijske manije • Dolijevanje ulja na vatru: monetarna ekspanzija • Presudni stadij • Međunarodna zaraza • Zaraza mjehurima: od Tokija do New Yorka • Domaći zajmodavatelj u krajnjoj nuždi • Inozemni zajmodavatelj u krajnjoj nuždi • Prijevare i kreditni ciklus • Pouke povijesti • Dodatak – prikaz financijskih kriza 0d 1618. do 1998. AUTORI Charles P. Kindleberger Robert Z. Aliber UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Luka Marković  

324 stranice tvrdi uvez


Poslovna_analiza.ai

16.04.2009

15:53:28

dr. sc. Janko Tintor FINANCIJE

Poslovna analiza prof. dr. sc. Janko Tintor

Poslovna analiza operativno poslovanje • poslovna načela • financiranje • kreditna sposobnost • proizvodnja • snaga zarađivanja • ljudski potencijali

Knjiga Poslovna analiza bavi se pravilima i pretpostavkama valjanog načina razmišljanja, ponajprije promišljanja poduzeća, te zakonitosti njegova djelovanja i opstanka. Autor knjige polazi od postavke da je poslovna analiza samo posebna pojedinačna znanost metodološke naravi. To treba shvatiti da se poslovna analiza bavi pretpostavkama i pravilima u promišljanju poduzeća kao objekta, a zatim i kao aktivnog entiteta. Poslovna analiza je ujedno i multidisciplinarna kategorija, koja objedinjuje veliki broj užih disciplina od ekonomskih, financijskih, organizacijskih, upravljačkih, do stručno-proizvodnih. Kompleksnost u kojoj sudjeluju različiti aspekti potrebnog znanja i vještima zahtijevaju poslovnu harmonizaciju i usklađenost. Pronaći kroz analitički postupak “formulu uspjeha” zahtjevan je zadatak. Ova knjiga sadrži dovoljno stručnih elemenata i pretpostavki da može kroz poznate analitičke postupke pronaći put do uspjeha poslovnog subjekta, bilo to malo poduzeće ili veliki poslovni sustav. Nakon dijagnoze i ocjene općeg stanja nužna je analiza financijske situacije kao sposobnosti za dugotrajnu uspješnost. Analiza proizvodnje, strukture rezultata poslovanja, kreditne sposobnosti nezaobilazne su postavke ukupne poslovne analize. U knjizi su vidljiva tri dijela, koji su tematske cjeline pa se mogu staviti pod nazivima: prvo: polazišta i pretpostavke, drugo: metodika, treće: nalazi operativnog poslovanja. Kada je riječ o poduzeću, tada se ide od postavke da je poduzeće kombinirati sistem u kojem se istodobno odvijaju determinirani i stohastički procesi. Knjiga je namijenjena ekonomistima analitičarima, studentima, poduzetnicima, menadžerima, te svima onima koji se u profesionalnom radu susreću s potrebom analitičkog pristupa poslovanju pojedinih poduzeća i poslovnih cjelina.

IZ SADRŽAJA • Polazišta poslovne analize • Značajke poduzeća • Modeli i opće predodžbe o poduzeću • Cilj poduzeća i značajke rezultata • Pojam i metode poslovne analize • Geneza i struktura poslovne analize • Metodika analize operativnog poslovanja • Temeljna načela operativnog poslovanja • Analiza financijske situacije • Sposobnost za dugotrajnu uspješnost • Postupci analize proizvodnje • Uzajamnost poslovnih tokova • Analiza kreditne sposobnosti poduzeća • Učinci korištenje znanja • Izvještavanje o godišnjem poslovanju AUTOR dr. sc. Janko Tintor UREDNIK Vjeran Andrašić

1064 stranica tvrdi uvez

FINANCIJE

|

9


FINANCIJE

Drzavna_revizija.ai

07.04.2009

16:26:34

dr. sc. Verica Akrap Biserka Čoh Mikulec, dipl. oec. mr. Vesna Kasum Hrvoje Kordić, dipl. iur. Šima Krasić, dipl. oec. i drugi

Državna revizija Javni sektor podliježe državnoj reviziji koja revidira sve državne financijske aktivnosti. Ova knjiga bavi se problematikom državne revizije kao jedne od temeljnih pretpostavki uspješnog upravljanja i odlučivanja u javnom sektoru. Financijski izvještaji jesu konačan produkt računovodstvenog informacijskog sustava temeljem kojih javni menadžment dobiva određene informacije. Informacije će biti podloga i pretpostavka donošenja određenih poslovnih odluka ovisi o prvom redu o korisniku tih informacija, ali istodobno i o kvaliteti računovodstvenih informacija. Ova knjiga bavi se problematikom državne revizije kao jedne od temeljnih pretpostavki uspješnog upravljanja i odlučivanja u javnom sektorua ujedno i prva knjiga na našim prostorima koja se isključivo bavi državnom revizijom kao jednom od najznačajnijih aspekata cjelokupne revizijske djelatnosti. Pojam revizije potječe od latinskog pojma “revidere”, što znači ponovno vidjeti, i u skladu s tim revizija predstavlja “naknadni pregled i preispitivanje poslovnog procesa i stanja”..Tko su korisnici revizorova izvješća koja su integralni dio financijskih izvještaja. Kratko rečeno, uloga revizora sastoji se od zaštite interesa vlasnika kapitala, zatim stvaranja realne i objektivne informacijske podloge za upravljanje i pomoći u pribavljanju dodatnog kapitala. Revizija je značajna i s aspekta države. Utvrđivanje objektivnog i realnog stanja u poslovanju svakog poduzeća važno je i s aspekta fiskalne politike. Neadekvatno računovodstvo i netočno izvještavanje uvjetuje gubitke i neefikasnost. Ovlašteni javni računovođa je veza povjerenja između ljudi u poduzeću i izvan poduzeća. Knjiga je ponajprije namijenjena svima onima koji su na bilo koji način upućeni na državnu reviziju. Nadalje, važno je istaknuti kako je knjiga namijenjena i studentima ekonomskih i drugih poslovnih škola.

10 |

FINANCIJE

Državna

revizija Redakcija: Šima Krasić, Lajoš Žager

Autori: Verica Akrap, Biserka Čoh Mikulec, Vesna Kasum, Hrvoje Kordić, Šima Krasić, Ivana Mamić Sačer, Lidija Pernar, Nediljka Rogošić, Jozo Serdarušić, Sanja Sever, Lajoš Žager

IZ SADRŽAJA • Pojam, uloga, metode i vrste revizija • Temeljne pretpostavke državne revizije • Organizacija državne revizije • Načela, standardi i vrste revizije • Proces revizije • Financijska neovisnost • Identificiranje pokazatelja zloupotrebe AUTORI dr. sc. Verica Akrap Biserka Čoh Mikulec, oec. mr. Vesna Kasum Hrvoje Kordić, dipl. iur. Šima Krasić, dipl. oec. dr. sc. Ivana Mamić Sačer mr. sc. Lidija Pernar mr. sc. Nediljko Rogošić mr. Jozo Serdarušić mr. sc. Sanja Sever prof. dr. sc. Lajoš Žager UREDNIK Vjeran Andrašić REDAKCIJA Šima Krasić, dipl. oec. dr. sc. Lajoš Žager RECENZENTI Vlado Leskovar Boris Tušek 

520 stranica tvrdi uvez


01.06.2007

15:06:47

David Harding Sam Rovit Katie Smith Milway Catharine Lemire

Preuzimanje i spajanje poduzeća Hoće li pripajanje poduzeća unaprijediti buduće poslovanje? Zašto i u kojim slučajevima pripajanje poduzeća podiže novostvorenu vrijednost poduzeća? Kada je najbolji trenutak za početak spajanja poduzeća? Kako treba rješavati probleme koji nastanu kada stvari ne krenu kako je planirano? Knjiga daje odgovore na ova ključna pitanja. David Harding i Sam Rovit, koautori knjige Preuzimanje i spajanje poduzeća, pružili su cjelovito osobno iskustvo u složenom postupku preuzimanja i spajanja više od stotinu poduzeća. Svaki od odgovora na ova pitanja popraćen je empirijskim istraživanjima koja nose podatke o konkretnim odlukama. Ustroj knjige čine brojne odluke, od iniciranja do zaključivanja, s kojima se suočavaju direktori. Te odluke iniciraju i obuhvaćaju sljedeća ključna pitanja. Prvo: kako treba birati svoje mete? Hoće li one unaprijediti vaše poslovanje? Drugo: koje biste poslove trebali zaključiti? Jeste li kandidate procijenili postavljajući im važna pitanja? Odnosno, zašto bi ovaj posao podigao vrijednost vašem poduzeću? Treće: Kada zapavo trebate krenuti u integraciju? Je li vaš integracijski plan u skladu s investicijskom postavkom posla? Četvrto: Što biste trebali učiniti kada posao krene krivim putem. Kako ćete se nositi s problemima koji nastanu kada stvari ne idu kako ste planirali? Preuzimanje i spajanje poduzeća je izvorni udžbenik koji je nastao na temelju stečenog iskustva iz stotinu akvizicijskih, fuzijskih i transakcijskih poslova. Knjiga pomoći novim generacijama menadžera koji se namjeravaju baviti ili se već bave fuzijom poduzeća, kako bi izbjegli brojne zamke u složenom postupku spajanja poduzeća.

David Harding Sam Rovit

Preuzimanje i spajanje poduzeća

Harvard Business School Press

IZ SADRŽAJA • Četiri zapovijedi uspješne fuzije • Kako ne birati mete • Koji su poslovi sumnjivi • Pretjerana integracija • Razvijte dobre odnose s metama • Koje biste poslove trebali zaključiti • Eliminiranje rizika • Što je samostalna vrijednost • Potpuna fuzija tržišnog udjela • Smjenjivanje zaposlenika • Napuštanje poslova koji se ne mogu popraviti • Organiziranje discipline kod odlučivanja AUTORI David Harding Sam Rovit Katie Smith Milway Catharine Lemire UREDNIK dr. sc. Silvije Orsag PRIJEVOD Alen Botica

420 stranica tvrdi uvez Knjiga je izdana uz suradničku pomoč Harvard Business School Press

FINANCIJE

|

11

FINANCIJE

Spajanje_poduzeca.ai


FINANCIJE

Liaquat Ahamed

Liaquat Ahamed

Lordovi financija Bankari koji su slomili svijet Poslovna knjiga godine u izboru The Financial Timesa i Goldman Sachsa

LORDOVI FINANCIJA BA NK A RI KOJI SU SLOMILI SVIJET 0$60(',$Ň$YDQWLV

Knjiga Lordovi financija govori o međuzavisnosti financija, politike, znanosti, svjetskih kriza i kaosa različitih vrsta, povoda i posljedica. Tim procesima, uz političare, upravljali su financijski eksperti, ponajaviše bankari centralnih banaka i vodećih poslovnih banaka, na način da su štitili interese vlastitih zemalja. U kakofoniji različitih interesa, uz korištenje dopustivih i nedopustivih sredstava, ovisno o zemlji, akteri su često stvarali globalne košmare, regionalne krize, slomove, uključujući i globalni kolaps svjetske ekonomije do 1929. do 1933. godine. Kolaps svjetske ekonomije od 1919. do 1933. – sada opravdano nazvan velikom depresijom – bio je tek zametak budućih ekonomskih događaja 20. stoljeća. Svijet tog vremena bio je kozmopolitski, ali skučen, u njemu su bili ukorijenjeni nacionalni i rasni stereotipi koji su ostavljali duboke frustracije u životu tadašnje i budućih generacija. Neimaština je harala, opća društvena drama bila je izuzetno bolna, a snage koje su mogle utjecati na bitne tokove, bile su zaokupljene partikularnim interesima i zauzele su položaj nezavisnog promatrača. Nadolazeća dekada do 1940. i tadašnji europski politički metež, uspon Hitlera i nacizma, a kasnije i klizanje cijelog planeta u 2. svjetski rat donijeli su najviše Europljanima, djelomično i Azijatima tragične posljedice. Takav razvoj događaja doveo je i bankarske sustave pojedinih zemalja u katastrofalan položaj, inflacija je vrtoglavo rasla, kvaliteta života pala je do razine preživljavanja. Ovakvi slomovi nisu povijesna iznimka. Gledajući današnje središnje banke koje pokušavaju povratiti povjerenja, uočavamo da ne postoji čarobni štapić ili recept za brzi izlazak iz sadašnjeg zabrinjavajućeg stanja. Ova pitka knjiga s mnogo, dosad nepoznatih povijesnih stvari, sigurno će izazvati pažnju ljubitelja i sladokusaca stručnih financijskih knjiga.

12 |

FINANCIJE

IZ SADRŽAJA • Neočekivana oluja • Financijski inspektor • Suluda očekivanja • Poslije potopa • Most između kaosa i nade • Zlatni ministar • Prvi nalet uragana • Odstranjivanje truleži • Pijani zlatni standard AUTOR Liaquat Ahamed UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Bojan Fröbe

384 stranice tvrdi uvez

Financial Times i Goldman Sachs proglasili su knjigu Lordovi financija (Lords of Finance) knjigom godine. Autor knjige Liaquat Ahamed dobio je za knjigu Pulizerovu nagradu.


Uzroci_financijskih.ai

01.10.2009

12:33:26

George Cooper

Središnje banke, kreditni mjehuri i zablude učinkovitog tržišta

Knjiga Uzroci financijskih kriza poziva na radikalnu promjenu svjetske financijske politike i promjenu ponašanja u svjetskoj ekonomiji. To je analiza uzroka današnje financijske krize i objašnjenje fenomena erozije financijskih tržišta koja su izgubila učinkovitost i postala upravo suprotno – nestabilna i krizna. Cilj Georgea Coopera i njegove knjige će omogućiti razumijevanje financijske nestabilnosti i središnjeg bankarstva široj publici u nadi da se preduhitri kriza, a tamo gdje je kriza već prisutna da posljedice budu što manja. Središnja je postavka ove knjige, da se novi financijski sustav ne ponaša prema zakonima Hipoteze učinkovitog tržišta, kako ju je postavila konvencionalna mudrost vladajuće ekonomske teorije. Hipoteza učinkovitog tržišta opisuje financijski sustav kao poslušnu životinju koja se, kada je ostavljena da sama djeluje, smiruje u stabilnoj optimalnoj ravnoteži. Nasuprot tome, ova knjiga dokazuje da je naš financijski sustav nestabilan, te da je sklon stvaranju ciklusa prosperiteta i pada učinkovitosti. George Cooper, autor ove u svijetu tražene knjige, smatra da je nekritično povjerenje u moć slobodnog tržišta zavelo svjetsku financijsku industriju da zanemari svoju osnovnu zadaću koja se svodi na čuvanje stabilnosti financijskog sustava. Knjiga se pojavila na samom početku financijske krize u vrijeme početnog tzv. kreditnog oblika. Uskoro se pretvorila u globalnu krizu koja je zahvatila cijeli svijet.

Svojim stavovima i lucidnom kritikom tradicionalnih ekonomskih doktrina izazvao je velik interes stručne javnosti i dao je veliki doprinos pronicanju uzroka krize.

UZROCI FINANCIJSKIH

KRIZA

propusti središnjih banaka • kreditni mjehuri i zablude • nekritičko povjerenje u moć slobodnog tržišta • uzroci ciklusa kriznih uspona i padova

IZ SADRŽAJA • Kada odsutnost ponude diže potražnju? • Učinkovitost tržišta i središnje banke • Stabilna i nestabilna tržišta • Varanje marljivih • O guvernerima središnjih banaka • Moramo li uopće imati središnje banke • Maxwell – vrijeme za novu monetarnu politiku • Ciljano upravljanje monetarnom politikom • Makroekonomska politika i krediti • Prihvatiti fiskalni nadzor • Zablude učinkovitih tržišta • Prepoznavanje mjehura • Dug pokreće inflaciju • Izgradnja procesa upravljanja rizikom • Prihvatiti fiskalni nadzor AUTOR George Cooper UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD dr. sc. Zvonimir Baletić

158 stranica tvrdi uvez

FINANCIJE

|

13

FINANCIJE

Uzroci financijskih kriza

George Cooper


Doba_turbulencije.ai

28.02.2008

14:46:46

FINANCIJE

Alan Greenspan

Doba financijske nestabilnosti Pustolovine u novom svijetu

Nakon napada na WTC 11. rujna 2001. Alan Greenspan, tadašnji predsjedajući Saveznih rezervi (FED), znao je da živimo u novom svijetu. Tada je poduzeo korake potrebne za sprečavanje ekonomskog sloma koji bi za sobom vjerojatno povukao i cijeli svijet. No nakon 11. rujna nije se dogodilo apsolutno ništa. Ono što bi u prošlosti bio ekonomski šok, ublaženo je sada zapanjujuće brzo. Ekonomka kriza bila je više nego izvjesna. Najgori se činio kolaps finacijskog  sustava.  Savezne rezerve zadužene za sustav plaćanja bile su veće od 4 trilijuna dolara u novcu i vrijednosnim papirima. Uvijek sam mislio, da ako želite onesposobiti američki ekonomiju samo se treba riješiti naplatnih sistema. Banke bi tada bile prisiljene na uzmak. Poslovanje bi bilo prisiljeno i ograničeno na robnu razmjenu i uzajamno dugovanje, a stupanj gospodarske aktivnosti bi opao, kaže Greenspan Prvi  koraci su bili - održati sustav toka novca, što je bilo je izuzetno važano. Od svih saveznih država zatražili smo punu kontrolu novčane potražnje i ponude. Tamo, gdje se pojavio manjak novaca odmah smo intervenirali iz rezerve. Očekivali smo da će dio štediša početi povlačiti novac, što se dijelom i dogodilo. Na sreću, to povlaćenje nije bilo toliko da bi ugrozilo globalni sustav opaskrbe novcem. Samo u  24 sata dogodio se veliki obrat. Prekjučer smo uživali u burzovnom procvatu, da bi danas burze bile zatvorene. Dioničari su bili šokirani.  Dani su tekli – Amerika se postupno oporavljala od velikog šoka i okrenula se saniranju šteta.  Počeli smo živjeti u novom svijetu – svijesni, da 11. rujna nije bio epizoda , već da će ostati u svakom Amerikancu duboko u sjećanju. To je bila misao vodilja – koju je Greenspan provodio u praksi kroz cijelo  višemandatno razdoblje prvog čovjeka Feda, o čemu govori i ova knjiga.

14 |

FINANCIJE

Alan Greenspan DOBA FINANCIJSKE NESTABILNOSTI

IZ SADRŽAJA • Gradsko dijete • Ekonomija susreće politiku • Crni ponedjeljak • Pad Berlinskog zida • Milenijska groznica • Običaji kapitalizma • Tigrovi i slon • Prodorna Rusija • Latinska Amerika i populizam • Odluke koje predstoje Kini • Izazovi upućeni naciji • Globalizacija i regulativa • Dugoročni energetski pritisak • Delfijska budućnost AUTOR Alan Greenspan UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Andreas Dominick Varga Andrea Obraz

478 stranica tvrdi uvez


Peter Howsen

Kako možete biti sigurni da je poduzeće, dioničko društvo koje kupujete onakvo kakvim se čini? Je li bolje ili lošije od onoga kakvim ga prikazuje prodavatelj? Hoće li se možda pojaviti neočekivani troškovi i obveze? Due diligence je jedan od najvažnijih aspekata procesa akvizicije nekog društva. Kao što i sam autor u uvodnom dijelu kaže: “... Due diligence znači procjenu sklapanja posla s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta. Bavi se razumijevanjem poslovanja društva koje treba kupiti, i potvrđuje hoće li društvo koje kupuje biti ono što misli da kupuje, otkrivajući svaki rizik pri sklapanju poslova, pronalazeći stavke za pregovore i pomažući u planiranju integracija nakon sklapanja posla.” Međutim, to nije, kao što mnogi smatraju, isključivo zadatak računovođa i odvjetnika. Kako bi se proveo na ispravan način, due diligence treba adekvatno planirati i profesionalno voditi. Ova je knjiga sveobuhvatni priručnik o tome kako na najbolji mogući način obaviti due diligence (dubinsko snimanje poduzeća). Due diligence je samo jedan dio akvizicije. Proces due diligenca uglavnom je raspoređen u četiri generičke kategorije, odnosno faze. • strategija, potraga i pristup • preliminarni razgovori prije pregovora • pregovori i sporazum • nakon zaključenja – oblikovanje plana Prioritet za due diligence je razumjeti što kupujemo, gdje leži rizik i kakva je zaštita potrebna. Prioritet broj dva je ne potcijeniti koristi koje program due diligenca može imati za dugoročni uspjeh posla. Cilj due diligenca je omogućiti kupcu uvid u procjenu rizika i koristi od cijelog sklapanja posla, kao pomoć kod pregovora i kao pomoć u utvrđivanju vrijednosti poduzeća koje je predmet prodaje.

FINANCIJE

Due diligence

IZ SADRŽAJA • Kako strukturirati due diligence program • Rad sa savjetnicima • Financijski due diligence • Pravni due diligence • Due diligence intelektualnog vlasništva • Proces akvizicje • Komponente dobiti • Tipovi osobnosti prema Jungu • Procjena menadžerskog tima • Tražene sposobnosti menadžmenta • Profil kompetencije • Aktivnosti prije sklapanja posla   • Komercijalni due diligence • Due diligence ljudskih resursa • Porezni due diligencee • Tehnološki due diligence • Due diligence intelektualnog vlasništva AUTOR Peter Howsen UREDNIK dr. sc. Silvije Orsag

362 stranice tvrdi uvez

FINANCIJE

|

15


Forex.ai

10.10.2008

11:46:21

FINANCIJE

Abe Cofnas

Forex: kako uspješno trgovati devizama Modeli i stilovi trgovanja devizama Foreign exchange ili skraćeno forex: Kako uspješno trgovati devizama je knjiga koja poučava trgovanje na deviznom (forex) tržištu. Napisana je izravno i razumljivo, jednostavnim stilom (korak po korak), daje vam znanje o praktičnoj primjeni fundamentalne i tehničke analize. Saznajte kako razviti strategiju i plan trgovanja, kako kontrolirati emocije i razviti emocionalnu inteligenciju radi poboljšanja rezultata te još mnogo toga. Odavno se na našim prostorima trgovalo devizama, odnosno stranim valutama. Trgovalo se oficijelno tako da su se devize kupovale u bankama, ili neoficijelno, da su se devize kupovale-prodavale (švercale) ispred banaka po “divljem”tečaju. Postupno, devize na  domaćem tržištu su postale normalna “roba” koja se počela trgovati isključivo kroz bankarske transakcije. Razumijevanje strukture režima deviznog tečaja je vrlo važno pitanje za kadidate koji se namjeracaju baviti s trgovajem deviza. Postoje tri tipa režima deviznog tečaja – plutajući, fiksni i vezani – pri čemu svaki ima različite karakteristike i različite rezultate. Iako se plutajuće i fiksne stope čine različitim, one pripadaju istoj obitelji slobodnos tržišta. Obje djeluju kroz kontrole deviznog tečaja i mehanizmi su slobodnoga tržišta za prilagođavanje platnih bilanci. Čini se da su fiksne i vezane stope jedno te isto. međutim one se razlikuju ma fundamentalnoj razini: sustavi veznih stopa često uključuju kontrolu deviznog tečaja. Knjiga je namijenjena ekonomistima, pravnicima, rukovoditeljima poduzeća i poduzetnicima, kao i široj publici. Temeljitim uvidom i praktičnim savjetima ova će vas knjiga pripremiti za realnost trgovanja na forex tržištu i pomoći vam da se osposobite i postignete uspjeh.

16 |

FINANCIJE

FOREX KAKO USPJEŠNO

TRGOVATI DEVIZAMA Modeli i stilovi trgovanja devizama

Abe Cofnas

IZ SADRŽAJA • Što pokreće tržište deviza • Osnove trgovanja devizama • Provedite vlastitu fundamentalnu analizu • Kineski faktor • Povjerenje i stavovi potrošača • Mapiranje kretanja cijena • Temeljne osobitosti valuta • Stilovi i postavke trgovanja • Uspjeh u trgovanju devizama • Strategija trgovanja devizama • Načini i modeli simulacijskih računa AUTOR Abe Cofnas PREDGOVOR Steve H. Hanke Faculty Johns Hopkins UREDNIK dr. sc. Silvije Orsag PRIJEVOD Nebojša Buđanovac

236 stranica tvrdi uvez


FINANCIJE

dr. sc. Vlado Leko Arnalda Milinović, dipl. oec. Milan Potkonjak, dipl. oec.

Procjena boniteta trgovačkog društva Kako prepoznati poslovnog partnera Informacija o bonitetu poslovnih partnera bitna je pretpostavka za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Ocjenjivanje boniteta stručan je posao koji se temelji na detaljnom studiranju bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku, izračunavanju omjera i odnosa. Ovisno o prirodi poslovnih odnosa na temelju analize podataka iz prošlosti i svježih pokazatelja poslovanja procjenjuje se bonitet poslovnog partnera u kraćem budućem razdoblju ili dugoročne perspektive partnera ako se radi o dugoročnim ugovorima. Najkvalitetnije spoznaje o bonitetu moguće je steći na dva temeljna načina. Prvi način je kada sama zainteresirana strana obrađuje opće podatke, standardizirana financijska izvješća i podatke o poslovanju druge osobe. Ovi podaci predstavljaju primarne izvore na čije su objavljivanje poduzeća primorana zakonskim odredbama, uvjetima burzi ili dobrim poslovnim običajima. Drugi je način onaj kada priređene podatke o bonitetu pružaju specijalizirane institucije za procjenu boniteta. To su npr. Standard & Poor, Moody’s, Investor Service, Fitch Investor Service, Wood’s Inc., U knjizi su prikazana dva modela bonitetnih izvještaja koje bez sustezanja primaju međunarodne institucije i inozemna poduzeća, i to bonitetni izvještaj koji izdaje Creditreform i Dun & Bradstreet International. Knjiga Procjena boniteta trgovačkog društva od koristi je svima koji namjeravaju donositi svoje odluke na osnovi analize utemeljene na podacima iz financijskih izvještaja i na njima zasnovanoj ocjeni boniteta.

IZ SADRŽAJA • Standardizacija financijskih podataka • Bilanca • Račun dobiti i gubitka • Izvještaj o novčanom toku • Kolateral – instrumenti osiguranja naplate • Analiza gotovinskog toka • Kontrola administrativnih troškova • Pokazatelji zaduženosti • Koeficijent ubrzane likvidnosti • Obrt zaliha • Novčano pokriće kamata • Odnos akumulacije i realizacije • Novčano pokrivanje dugova AUTORI dr. sc. Vlado Leko Arnalda Milinović, oec. Milan Potkonjak, dipl. oec. UREDNIK prof. dr. sc. Vlado Leko PRILOZI Marijan Frković Milan Komorčec Dimitar Petrov Regina Reutemann

106 stranica meki uvez

Ovaj priručnik koji sustavno izlaže znanje i metode ocjene boniteta poduzeća, predstavlja značajan doprinos praksi tržišnog poslovanja.

FINANCIJE

|

17


Planiranje_financijske.ai

05.12.2007

14:01:13

FINANCIJE

Lee Eisenberg

Planiranje financijske sigurnosti za starost Tema knjige su osobne financije. Planiranje financijske sigurnosti za starost, autora Leeja Eisenberga, u Americi se odmah nakon objavljivanja našla visoko na bestseler listama uglednih časopisa kao što su The New York Times, The Wall Street Journal, USA Today i Business Week, a nudi posve drukčije razmišljanje o ostatku vlastitog života. Osim novca knjiga govori o životu koji želite, životu koji ne želite i troškovima jednog i drugog. Za desetke milijuna sredovječnih građana, putnika, ovo je čudan trenutak, prepun paradoksa. Istodobno smo stari, mladi, roditelji i djeca, općenito imućni, ali osjećamo nelagodu. Knjiga je pisana na zanimljiv i duhovit način, ona govori o novcu, ali i o životu koji želimo, životu koji ne želimo i troškovima jednog i drugog. Teško je govoriti o općenitom iznosu koji je dovoljan za sigurnu starost jer za svakoga on predstavlja različitu vrijednost, ali svima se nameće nužnost preuzimanja odgovornosti nad vlastitim načinom života i potreba za planiranjem u svrhu ostvarenja dugoročnih ciljeva. Knjiga govori o tjeskobi supruga i oca dvoje male dječice, koji je opterećen pitanjem: hoće li za svoju starost zaraditi dovoljno novca da održi standard kakav ima dok je bio aktivan. U želji da u svom radnom i aktivnom vremenu osigura sredstva za život u mirovini, mijenja posao, unatoč nezadovoljstvu supruge i djece, odlazi iz New Yorka u mali gradić u državi Wisconsin. Svi su se pitali od rodbine do prijatelja – da li je normalan, što mu se u glavi dogodilo. “Živio sam bezbrižno sa ženom i dvoje male djece. Radio sam u magazinu Time, posao sam davno svladao, tako da mi je bio pomalo dosadan. Kad sam išao na posao, u pravilu sam razmišljao o Iznosu (u knjizi Iznos označava sredstva potrebna za sigurnu imovinu)”, kaže Eisenberg. Nadamo se da će ova knjiga potaknuti čitatelje da razmisle metode investiranja u vlastitu budućnost.

18 |

FINANCIJE

#*#-*05&,"040#/&'*/"/$*+&

Lee Eisenberg

PLANIRANJE FINANCIJSKE SIGURNOSTI ZA STAROST Posve drukčije razmišljanje o ostatku vlastitog života

IZ SADRŽAJA • Planiranje sigurne mirovine • Eisenbergova načela nesigurnosti • Stvarnost iskrivljena duga • Izgubljene godine • Sam na moru • Šuma od drveća • Testne lutke • Sudar sa zdravljem i socijalnom skrbi • Pokrivanje imovine • Ubacivanje u nižu brzinu • Ekipa za savjete • Sunčeve pjege • Što je donio Needleman • Duboko disanje • Dodatak: iznos, na brzinu AUTOR Lee Eisenberg UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Gordana Mlačak

236 stranica tvrdi uvez


26.10.2007

12:58:40

Muhammad Yunus

Muhammad Yunus OSNIVAČ GRAMEEN BANKE

Bankar siromašnih Nobelovac koji je mikrokreditima spasio milijune siromašnih

Bankar siromašnih Mikrokrediti i bitka protiv siromaštva u svijetu

Sve je počelo jednostavnom pozajmicom od 27 dolara. Nakon što je vidio začarani krug siromaštva u kojem su zarobljene žene iz Bangladeša koje su dizale pozajmice od kamatara, Muhammad Yunus posudio je novac četrdeset dvjema ženama kako bi kupile bambus i od njega napravile stolce za prodaju. U kratkom vremenu žene su bile u stanju otplaćivati svoje pozajmice i pritom uzdržavati sebe i svoje obitelji. Tim inicijalnim uspjehom postavljeni su temelji Grameen banke i koncept mikrokredita. Nakon stečenog doktorata iz ekonomije dr. Yunus se vratio u Bangladeš na mjesto profesora. Ali kako je 1974. zemljom harala glad, Yunus se počeo pitati: čemu sve te teorije ako ljudi umiru na cesti od gladi? Tada je počeo drukčije razmišljati i testirati koncepte mikrokredita. Ovaj koncept kredita do 300 dolara koji je namijenjen najsi Yunus je bio duboko uvjeren da je moguće osloboditi svijet od siromaštva, kada bi postojala čvrsta volja za to. Yunusovo otkriće da se mikrokreditima za najsiromašnije može postići ono što nije postignuto trošeći više milijardi dolara, zaintrigiralo je javnost, a posljedica toga je bilo osnivanje Grameen banke, finacijske institucije za mikrokredite. Priča se zakotrljala. Grameen banka je razvila instrumete za samopomoć, koji su milijunima Bangladešana, odnosno 10 posto ukupnog broja stanovnika, omogućili da se otrgnu od bijede. To je priča o jednoj revoluciji, o revoluciji mikrokredita, koja je pomogla siromašnima iz 58 zemalja, među kojima je Kina, Južna Afrika, Francuska, Norveška, Kanada, i Sjedinjene Države, da postanu odgovorna bića koja mogu upravljati vlastitom sudbinom.

IZ SADRŽAJA • Selo Jobra: s udžbenika na stvarnost • Dječje strasti • Eksperiment s Farmom triju trećina • Počeci u znaku opreza • Žene zaposlene u Grameenu • Način otplate kredita • Grameen naspram klasičnih banaka • Rođenje Grameena kao nezavisne banke • Uspjeh: stambeni krediti • Demografski problem • Tehnologija za siromašne • Zdravstvio i mirovina • Svijet bez siromaštva: Kada? Kako? • Siromaštvo, problem koji ekonomisti ignoriraju AUTOR Muhammad Yunus u suradnji s Alanom Jolisomu UREDNIK Slaven Andašić PRIJEVOD Vesna Pavković

256 stranica tvrdi uvez

Znanstvenik i bankar Yunus za svoj je rad dobio Nobelovu nagradu. Yunus je počasni doktor na 26 sveučilišta u svijetu.

FINANCIJE

|

19

FINANCIJE

Bankar_siromasnih.ai


FINANCIJE

dr. sc. Boris Vujčić

Euro Europska monetarna unija i Hrvatska

Usporedo s uvođenjem nove europske valute mijenjao se i dotadašnji odnos monetarnih i financijskih pravila pojedinih zemalja EU-a, ali i zemalja kao što je Hrvatska koja sljedeće godine postaje članica EU, tako i zemalja - kandidata i potencijalnih kandidata za ulazak u Uniju. Dakako, Hrvatska ulaskom u Europsku uniju, ulazi i u veliko tržište koje jedinstveno, zajedničko i povezano što traži i harmonizaciju propisa i zakona. Da bi se domaćoj čitalačkoj publici približila ideja europske monetarne unije, njen nastanak, institucije, struktura, značenje za međunarodno financijsko tržište okupili smo nekoliko autora koji različito gledaju na uvođenje eura. Kreditiranje i izdavanje euro denominiranih vrijednosnih papira za zemlju u tranziciju na putu prema EU postaje vrlo privlačno. Novi će tržište olakšati financiranje i restrukturiranje tranzicijskih zemalja poput Hrvatske, naravno uz uvjet da one same zadovolje osnovne kriterije pristupa svjetskom financijskom tržištu. Projekt EMU je podložan i određenim rizicima, poput slabe mobilnosti radne snage, nepotpune usklađenosti gospodarskih ciklusa, mogućih političkih nesuglasica i slično. Budući da je EMU najznačajniji događaj u međunarodnim financijama još od Brettonwoodskog sporazuma, jasno je da će imati značajan utjecaj na druge zemlje EU. Europska monetarna unija također stvara povećani poticaj za investiranje. Taj poticaj je posljedica povećane veličine tržišta i likvidnosti s jedne strane i uklonjenih rizika tečajnih fluktuacija s druge strane. Knjiga Euro objašnjava prije svega poziciju Hrvatske i Europske unije, i to kroz globalno značenje eura, financijska tržišta, pripreme privrednih sustava na novu euro situaciju i budućnost eura. Knjiga ukazuje na komparativne prednosti i moguće teškoće koje će proizaći za hrvatski financijski sustav i cjelokupnu privredu.

20 |

FINANCIJE

IZ SADRŽAJA • Međunarodno značenje eura • EMU – institucionalni i ekonomski aspekti • Kako se pripremamo za euro • Koristi i troškovi EMU • Euro – uspjeh ili neuspjeh • Tržište kapitala • Euro i financijska tržišta • Kako se valute rađaju i umiru • Hrvatska i euro • Budućnost eura UREDNICI dr. sc. Boris Vujčić dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. sc. Mia Mikić dr. sc. Sandra Švaljek AUTORI Igor Noršić Vedran Šošić Maja Bukovšak Tonči Korunić Velimir Šonje   

220 stranica tvrdi uvez


Robert J. Shiller FINANCIJE

Novi financijski poredak Rizik u 21. stoljeću

U Novom financijskom poretku Robert J. Shiller nam govori da inovacije u upravljanju rizikom mogu poboljšati živote ne samo bogatoj, nego i siromašnoj i srednjoj klasi, štiteći nas od najozbiljnijih rizika s kojima se suočavamo. Novi financijski poredak predlaže radikalnu, novu infrastrukturu upravljanja rizikom radi očuvanja velikog broja malih uspjeha koji održavaju ljude diljem svijeta. Nove ideje upravljanja rizikom omogućavaju upravljanje širokim rasponom rizika – sadašnjim i budućim, neposrednim i dalekim – i ograničavanje popratnih pojava “kreativne destrukcije” kapitalizma. Primjena ovih ideja neće pomoći samo u smanjenju popratnih rizika, nego će omogućiti i pozitivniji stav prema riziku, stvarajući tako raznolikiji i inspirativniji svijet. Knjiga ne obećava utopiju, niti nudi rješenja za sve probleme. Nije potaknuta nijednom političkom ideologijom niti simpatizerima ijedne klase. Ono što nudi su koraci kojima svoj život realno možemo učiniti boljim. Doista ulazimo u novo ekonomsko razdoblje i moramo razmišljati o implikacjama novih tehnologija – stvarnim pokretačima globalne ekonomske promjene – ne samo na pojedinačne tvrtke, već i na sve nas. Potrebno je, dakle stvoriti moderni sustav osiguranja, novu infrastrukturu, koristiti financijske inovacije koje štite ljude od npr. od gubitka posla do prijetnji ljudima zbog promjenjenih uvjeta života. U ovoj se briljantnoj knjizi nalazi ponešto za svakoga. On predviđa kuda će ići financijska tržišta u nadolazećem stoljeću. Shiller je realni vizionar; ovu će knjigu čitati i raspravljati o njoj širok krug čitatelja. Robert J. Shiller je profesor ekonomije na Sveučilištu Yale. Autor je knjiga Market Volatility (1989.), Macro Markets (1993.) i Irrational Exuberance (2000.).

IZ SADRŽAJA • Ekonomski rizici u napredujućem svijetu • Zašto nova tehnologija stvara rizik • Skriveni problemi ekonomskog rizika • Informacijska tehnologija primijenjena na upravljanje rizikom • Razvoj novog financijskog sustava • Inovacije u financijama • Međugeneracijsko socijalno osiguranje • Podjela rizika između starih i mladih • Makrotržište: trgovanje najvećim rizicima • Nove mjerne jedinice i elektronički novac • Pouke glavni financijskih inovacija AUTOR Robert J. Shiller UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić STRUČNI SURADNIK Josip Sapunar PRIJEVOD Sanja Bingula  

376 stranica tvrdi uvez

FINANCIJE

|

21


FINANCIJE

mr.sc. Dubravko Radošević

Konvertibilnost valuta

Knjiga obrađuje pojam i nužne operativne poslove vezane uz konvertibilnost valuta od modaliteta uvođenja konvertibilnosti do konvertibilnosti hrvatske valute. Ti su modaliteti brojni i posljedice ulaze u svaku poru gospodarskog života svake zemlje. Postoje različiti koncepti i stupnjevi konvertibilnosti domaće valute. Potpuna konvertibilnost podrazumijeva neograničenu mogućnost zamjene domaće za ostale valute. Takva zemlja nema nikakve devizne restrikcije i ograničenja u transakcijama s inozemstvom. Postoje i valute koje su potpuno nekonvertibilne. Između tih ekstrema postoji različiti stupnjevi konvertibilnosti domaćih valuta. Uvođenje konvertibilnosti valute u pojedinim zemljama ima više modaliteta od kojih su dva temeljna. Prvi je trenutačno uvođenje konvertibilnosti koji pretpostavlja eksternu ravnotežu. U tom slučaju je potrebno voditi restriktivnu monetarnu i fiskalnu politiku. Cilj je da se izbjegne ciklus “inflacija – devalvacija – inflacija”. Takva makroekonomska politika potiče ulazak inozemnog kapitala i inozemne investicije u zemlju. Druga metoda je uvođenje konvertibilnosti uz primjenu gradualizma. To znači da se u potpunosti uklanjaju devizne restrikcije. U toj metodi postoje dvije varijante konvertibilnosti. Prva varijanta je gradualističko uvođenje uz prethodnu najavu, a druga varijanta je bez prethodne najave od strane nositelja makroekonomske politike. Uvođenje pune eksterne konvertibilnosti hrvatske valute ima znatne implikacije na gospodarske subjekte – poduzeća i banke. Za građane konvertibilnost ima također povoljne učinke. U knjizi je posebno obrađen odnos između konvertibilnosti valute i kliringa i svih restrikcija koje se mogu pojaviti u bilateralnim odnosima pojedinih zemalja.

22 |

FINANCIJE

IZ SADRŽAJA • Vrste i stupnjevi konvertibilnosti • Temeljne značajke konvertibilnosti • Prijelaz iz nekonvertibilnosti u konvertibilnost • Restrikcije po kapitalnim transakcijama • Konvertibilnost valuta i kliring • Barter aranžmani i bilateralizam • Liberalizacija kapitalnih transakcija • Računi rezidenata u konvertibilnim valutama • Direktne investicije u inozemstvo • Interna konvertibilnost hrvatske valute AUTOR mr. sc. Dubravko Radošević UREDNIK Stjepan Andrašić RECENZENTI prof. dr. Gorazd Nikić dr. Stjepan Zdunić  

64 stranice meki uvez


Benjamin Graham

Za razumijevanje ove knjige ne treba izuzetno visok kvocijent inteligencije ni neobičnu poslovnu snalažljivost, ni insajderske informacije. Potreban je pouzdan intelektualni okvir s pomoću kojeg donosite odluke te sposobnost da vas emocije ne odvrate od zadanog okvira. Ova knjiga jasno i precizno propisuje odgovarajući okvir. Ne postoji niti jedna bolje upotrijebljena izreka od Santayanine: “Tko je zaboravio povijest, osuđen je da je ponavlja.” Benjamin Graham (1894.-1976.), profesor financija na Sveučilištu Columbia. Graham je investitor i investicijski savjetnik, intelektualni je začetnik moderne analize vrijednosnih papira i autor knjiga Security Analysis (zajedno s D. Doddom) i The Interpretation of Financial Statements. Graham nije samo bio jedan od najboljih investitora koji je ikada živio, već je bio i najveći mislilac praktičnog investiranja. Cilj ovog obnovljenog izadnja knjige Inteligentni investior jest primjena Grahamove ideje na današnja tržišta. Intelegentni investitor je prva knjiga koja objašnjava individualnim investitorima emocionalni i intelektualni okvir koji je neophodan za financijski uspjeh. Nakon svakog poglavlja u knjizi Intelegentni investitora Graham je napisao komentar. Uz Grahamov komentar prof. dr. sc. Silvije Orsag, napisao je Pogovor, a nakon svakog poglavlja i svoj komentar teksta tog poglavlja.

IZ SADRŽAJA • Investiranje naspram špekulacije • Općenita teorija portfelja • Ne miješajte investicijske stilove • Razumijevanje psihologije tržišta • Ulaganje u investicijske fondove • Analiza vrijednosnih papira za laike • Nove špekulacije s običnim dionicama AUTOR Benjamin Graham KOMENTARI Jason Zweig PREDGOVOR Warren E. Buffett UREDNIK dr. sc. Silvije Orsag PRIJEVOD Mladen Fruk

534 stranice tvrdi uvez

“Hrvatsko tržište kapitala razlikuje se od onog napisanog u knjizi, kako veličinom, tako i pisanom poviješću i razvijenošću. Pažljivi čitatelj koji želi nešto naučiti iz ovog štiva mora uočiti nekoliko puta ponovljeni zahtjev koji bi trebao slijediti svaki investicijski amater: učite, analizirajte i obučavajte se” piše Orsag.

SRPSKO IZDANJE

BURZE

|

23

BURZE

Inteligentni investitor


prof. dr. sc. Silvije Orsag prof. dr. sc. Lidija Dedi

Budžetiranje kapitala

BURZE

Procjena investicijskih projekata Budžetiranje kapitala (capital budgeting) stalna je praktična djelatnost u poduzećima i financijskim tvrtkama kojom se rješavaju različiti problemi financijskog odlučivanja. To je ujedno i jedna od najrazvijenijih tehnika financijske analize, ali i nezaobilazan dio bilo kojeg udžbenika financija poduzeća, poslovnih financija ili financijskog menadžmenta, odnosno korporativnih financija. Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Investicija, baš kao i štednja, predstavlja odlaganje, odgađanje potrošnje. Za razliku od štednje kojom se obavlja vremenska alokacija potrošnje, investicija sadrži i određeni rizik u vezi s ostvarivanjem očekivanih učinaka obavljenih ulaganja. Jedna od skupina najsloženijih financijskih odluka svakako je ona o dugoročnom investiranju, u pravilu u realnu poslovnu imovinu. Dugoročne financijske odluke temelje se na specifičnom postupku donošenja poslovnih i financijskih odluka. Radi se o novčani tokovima i oportunitetnim troškovima angažiranja sredstava koji svoj puni izraz dobivaju u konceptu troškova kapitala poduzeća. U skladu sa samim karakteristikama dugoročnih investicija i analitičkim aparatom ocjene njihove financijske efikasnosti može se razraditi i sam postupak budžetiranja kapitala. Ova knjiga nije samo edukativni sadržaj za dodiplomske i poslijediplomske studije, već je i štivo za osposobljavanje praktičara u internoj i eksternoj financijskoj analizi. Knjiga je namijenjena svim studentima ekonomskih škola i fakulteta, investitorima, poslovnim ljudima i drugim zainteresiranim korisnicima  kojima je nužno poznavanje procesa donošenja financijskih odluka o investiranju novca i drugih sredstava u odnosima između proizvođača i potrošača u tržišnom gospodarstvu.

24 |

BURZE

Silvije Orsag Lidija Dedi

Budžetiranje kapitala Procjena investicijskih projekata

2 IZDANJE PROŠIRENO

MASMEDIA®

IZ SADRŽAJA • Pojam budžetiranja kapitala • Postupak budžetiranja kapitala • Procjena investicijskih troškova • Ukupni novčani tokovi projekta • Trošak kapitala • Budžetiranje kapitala u uvjetima rizika • Tri komponente rizika kapitala • Mjerenje rizika kapitala za poduzeća • Tržišni rizik projekata • Budžetiranje kapitala u holding društvu • Valutni rizik i valutni tečajevi • Infrastrukturna ulaganja • Modeli vrednovanja stvarnih opcija • Black-Scholes model i vrednovanje projekta AUTORI prof. dr. sc. Silvije Orsag prof. dr. sc. Lidija Dedi RECENZENTI prof. dr. sc. Zoran Ivanović prof. dr. sc. Janko Tintor

416 stranica tvrdi uvez


WallStreet.ai

21.11.2008

14:51:58

Burton G. Malkiel

Uspješna strategija burzovnog trgovanja

Burton G. Malkiel

Uspješna strategija

BURZOVNOG TRGOVANJA "Random walk" – teorija investiranja potvrđena u praksi

RANDOM WALK - teorija

Ovaj bezvremenski klasik govori o složenom svijetu financija i daje praktične savjete vezane uz investicijske prilike i strategije. Autor Burton G. Malkiel istražuje neke popularne investicijske tehnike, uključujući tehničku i fundamentalnu analizu, koje promatra kroz nove napretke u teoriji i praksi investicija. Financijske inovacije tijekom dva zadnja desetljeća bile su izuzetno brze. Pojavili su se bankomati, indeksni uzajamni fondovi, vrijednosni papiri bez oporezivnja, fondovi životnog ciklusa, kolebljivi derivati, vrijednosni papiri za zaštitu od inflacije, nekretninski fondovi i niz drugih novotarija. Sve te inovacije obrađene su u ovom 9. izdanju knjige. Tome treba dodati obveznice bez kupona, finacijske i robne vrijednosne papire i opcije, kao i nove tehnike trgovanja poput “osiguranja portfelja” i “ programskog trgovanja.” Moram priznati zabludu, kaže Mankiel, da rizik koji je uključen u najveći broj investicija otpada s duljinom vremenskog razdoblja tijekom kojeg se investicija može održati. Malkiel smatra da individualni investitori imaju jednake izglede za uspjeh kao i profesionalnmi trgovci na burzi. Profesionalni investitori, kao što su Warren Buffett i Peter Lynch, imaju bolji pristup informacijama, što im omogućuje veću moć u investiranju. Međutim, i vi možete biti jednako uspješni kao i stručnjaci, a možda čak i uspješniji. Knjiga Uspješna strategija burzovnog trgovanja predstavlja sažeti priručnik za individualne investitore.

IZ SADRŽAJA • Dionice i njihova vrijednost • Najvarljiviji pothvat: surfanje na internetu • Tehnička i fundamentalna analiza • Teorija modernoga portfelja • Teorija slučajnog pomicanja • Bihevioralne financije • Teorija efikasnog tržišta • Tri koraka niz Wall Street • Beta i sustavni rizik • Model vrednovanja kapitala (CAPM) • Diversifikacija rizika u praksi AUTOR Burton G. Malkiel UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Andrea Obraz

406 stranica tvrdi uvez

To je knjiga o običnim dionicama, a posebni dodatak, vodič za investicije životnog ciklusa, pruža pojedincima svih dobnih skupina specifične preporuke portfelja u svrhu ispunjavanja njihovih financijskih ciljeva, uključujući i savjete na koji način investirati u mirovini.

BURZE

|

25

BURZE

investiranja potvrđena u praksi


Riznica_investicijske.ai 1 09.07.2010. 11:22:57

Dean LeBaron Romesh Vaitilingam

BURZE

Riznica investicijske mudrosti Danas se investitori susreću s velikim brojem različitih investicijskih informacija. U tom mnoštvu podataka teško je naći jasne i prave odgovore na pitanja: u koje dionice poduzeća investirati. U knjizi Riznica investicijske mudrosti 30 najvećih svjetskih investicijskih stručnjaka daju odgovore na  ta pitanja. Dok razgovaramo o investicijskim idejama, raspravljamo i o ljudima. Po mišljenju investicijskih stručnjaka investicijske ideje korespondiraju sa psihom ljudi koji su ih smislili. Nadamo se da će riječi i ideje 30-tak investitora koji su ovladali znanjima i praksom investicijske mudrosti biti korisne danas ... i sutra. Ovaj sveobuhvatni vodič kroz investicijske ideje pruža sve što vam treba kako biste razumjeli današnji zamršeni investicijski krajolik i sagledali njegovu budućnost. Uzmimo primjer Warrena Buffetta, koji je u javnosti poznat kao guru investiranja u vrijednost. On ne koristi podjelu investiranja na vrijednost i rast i nema jedinstvenu formulu vrednovanja. Smatraju ga najuspješnijim investitorom u svijetu koji je u tri desetljeća svojim investicijskim prinosom nadmašio indekse tržišta dionica u Americi. Njegova formula je “investiranje je najinteligentnije kada je najposlovnije”, jer investitor treba kupovati poslovanje kompanije, a ne dionice. Knjiga sadrži i komentare i mišljenja o širokom rasponu investicijskih pitanja na koja naprosto morate znati odgovor. Investicijsko iskustvo van nude: Warren Buffett, Peter Lynch, Georg Soros, Robert Merton, Myron Scholes, Tischer Black, Peter Bernstein, John Bogle, Charles Ellis, Burton Malkiel, Martin Barnes, Bruce Wasserstein, Ivo Welch, Robert Monks, Bill Miller, Geoffrey Moore, Marc Faber, Richard Thaler, Robert Vishny, Mark Mobius, Gary Brinson, James Fraser, Steven Leuthold, Kathryn Staley, Andy Cartera,  Eugene Fama, Andrew Carter, Richard Olsen, Walter Deemer i Andrew Loa.

26 |

BURZE

Dean LeBaron

Romesh Vaitilingam

RIZNICA INVESTICIJSKE

MUDROSTI 3 0 na j ve i h i nve st i ci j sk i h u m o va k o j i su o b l i k o va l i d a na šnj e i nve st i ci j sk o t r ž i št e :

Robert Merton•Warren Buffett•Peter Lynch George Soros•Myron Scholes•Fischer Black Peter Bernstein•John Bogle•Charles Ellis Burton Malkiel i drugi…

IZ SADRŽAJA • Investicijska politika • Upravljanje portfeljom • Ekonomska predviđanja • Financijski inženjering • Tehnička analiza • Investiranje u vrijednost • Efikasnost tržišta • Ponašanje investitora • Inicijalne javne ponude • Kvantitativno investiranje • Globalno investiranje • Rizični kapital • Investicijski savjetnici • Analiza i izvještavanje • Mjerenje uspješnosti AUTORI Dean LeBaron Romesh Vaitilingam UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Davor Labaš STRUČNA REDAKTURA dr. sc. Lidija Dedi

276 stranica tvrdi uvez


James Pardoe

Kako to radi Buffett?

Analitičnost i dosljednost pomogli su Warrenu Buffettu da postane najbogatiji investitor na svijetu. Postigao je to slijedeći osnovna pravila investiranja. Tisuću dolara uloženih 1965. godine u Berkshire Hathaway danas vrijedi oko 5 milijuna dolara. Čitajući Pardoevu knjigu shvatit ćete zašto milijuni nezavisnih ulagača prate svaki pokret ‘čarobnjaka iz Omahe’. Knjiga Kako to radi Buffett, detaljan je priručnik za investiranje u različitim tržišnim okolnostima. Sadrži 24 poglavlja čiji su naslovi zapravo 24 temeljna pravila koja je slijedio Warren Buffett, a koja i drugi ulagači trebaju slijediti žele li postići slične rezultate. Mnogi ljudi vjeruju da je ulaganje u tržišta dionica izuzetno težak i riskantan posao, pa ga je stoga najbolje prepustiti profesionalcima. Prema ovim pravilima i načinu razmišljanja, prosječna osoba ne može biti uspješni ulagač. To je zabluda, kaže Buffett. On ulaže samo u razumljiva i financijski sigurna poduzeća s dugogodišnjom tradicijom. To je središnje načelo Buffettove investicijske filozofije. Druga Buffettova preporuka: ne slušajte brokere, analitičare ili autoritete. Sami dođite do rješenja. Kupujte nisku, a ne visoku tehnologiju. Buffett je kupio ciglanu, proizvođača boja, društvo za izradu tepiha, poduzeće za namještaj i poduzeće za izradu donjeg rublja. Buffett voli takva sigurna poduzeća jer su razumljiva, sa stabilnim djelatnostima. Što biste trebali činiti kako biste postigli financijski uspjeh poput njega? Neke od ideja Buffettove financijske strategije sadržane su u sljedećim pravilima: jednostavnost iznad svega; donosite vlastite investicijske odluke; nemojte skočiti na svaku loptu; kupujte poduzeća, a ne dionice; prakticirajte neaktivnost, a ne hiperaktivnost - i druga pravila koja su razrađena u ovoj knjizi, a ima ih 24. Dovoljno za razmišljanje i za učenje i usvajanje Buffettove filozofije.

IZ SADRŽAJA • Buffettov način razmišljanja • Donosite vlastite investicijske odluke • Održavajte pravi temperament • Jednostavnost prije svega • Budite strpljivi • Kupujte poduzeća, a ne dionice • Kupujte nisku, a ne visoku tehnologiju • Prakticirajte neaktivnost, a ne hiperaktivnost • Ne gledajte burzovne izvještaje • Gledajte na silazni trend, kao priliku za kupnju • Vježbajte neovisno razmišljanje • Čitaj, čitaj još malo, pa razmišljaj • Postanite dobar ulagač AUTOR James Pardoe UREDNIK dr. sc. Silvije Orsag PRIJEVOD Gordana Mlačak KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

162 stranice tvrdi uvez

BURZE

|

27

BURZE

24 jednostavne strategije ulaganja najvećeg svjetskog ulagača u podcijenjene dionice


Psihologija_burze.ai

05.03.2008

13:01:34

Andre Kostolany

Psihologija burze André Kostolany

BURZE

Kako reagirati u pravom trenutku da biste u burzovnom trgovanju postupili pametnije nego drugi

Knjiga Psihologija burze ubraja se među obvezne udžbenike i lektiru za uspješne burzovne mešetare, špekulante i ulagače kapitala. Razotkriva burzovne tajne i odgaja prema samostalnom i neovisnom mišljenju i djelovanju. Kostolany burzu naziva džunglom. Prikupljao je iskustvo, gubio i dobivao. On je jedan od rijetkih koji je išao iz prakse prema teoriji, umjesto, da ide kao i svi ostali iz teorije u praksu. Karakter burze definira i položaj sudionika na burzi, dakle brokera bilo oni pojedinci ili organizirana skupina u neku organizaciju (poduzeće). Burza je organizacija ili institucija u kojoj sudionici (brokeri) trguju s vrijednosnicama (obveznicama, dionicama) da bi stjecali dobit. Za dobrog burzovnog špekulanta nije dovoljno poznavati sve podatke na burzi. Špekulacije i pretpostavka za uspjeh je mašta. Burza je ćudljiva, nepredvidljiva i neuračunljiva. Psihologija je sve – čak i na burzi. Burza je, prema Kostolanyju 90 posto psihologija. Niti jedna burza ne sliči drugoj. Razlikuju se dijelom radi mentaliteta, kulture, načina burzovnog poslovanja. Da biste bili uspješni, nije dovoljno predviđati rezultate; trebate pogoditi reakciju burzovne publike, morate biti nepovjerljivi, cinični i malo umišljeni. Morate biti vrstan psiholog jer je burzovna cirkulacija novca iznimno kaotičan proces. Andre Kostolany, profesionalac na burzi, proniknuo je u psihologiju burze i burzovnih špekulanata i svoj život posvetio burzi i novcu. U knjizi nam iznosi tajne zanata. Ova knjiga vas uči kako reagirati u pravom trenutku da biste u stvarima koje se tiču burze i kapitala postupili pametnije nego drugi. Knjiga otkriva burzovne tajne i odgaja vas za samostalno i neovisno mišljenje i djelovanje, a time i uspjeh na burzi. Knjiga je udžbenik i lektira za burzovne ulagače kapitala.

28 |

BURZE

PSIHOLOGIJA BURZE

IZ SADRŽAJA • Burza je 90 posto psihologije • Dužnici i žicari • Mase ne znaju • Veliki slom – primjer za učenje masovne psihologije • O proricateljima i drugim guruima • Burza i ostatak svijeta • Mogu li računala špekulirati? • O psihologiji Nijemaca • Postoje i obrazovani glupani • Burzovna psihopatologija: praznovjerje, ovisnost o igri • Trajna vrijednost glupih • Medvjedi i bikovi • Niti jedna burza ne sliči drugoj • Moje tri karijere AUTOR Andre Kostolany UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Slavica Bilić

142 stranice tvrdi uvez


Dionice: kada kupiti, kada prodati Knjiga Dionice - kada kupiti, kada prodati je napisana kako bi investitorima ponudila osnovne informacije o ulaganju. Tržište dionicama, dakle, burzovno tržište, reagira na sve pomake u životu pojedinih poduzeća, čak i cijelog gospodarstva. Postoje različite vrste dioničkog investiranja, od konzervativnog do smionijeg, ovisno o obrazovanje, načinu pristupa kupnji ili prodaji dionica. . U trgovanju dionicama treba znati mnogi informacija i metoda dioničkog poslovanja. Prije svega trenutak za kupnju, odnosno prodaju dionica. Ne postoji nasljedni talent za odabir dionica. Prije nego što počnete razmišljati o kupnji dionica, morate donijeti tri osnovne odluke – prvo pitanje: jeste li kratkoročni ili dugoročni investitor, trebate definirati svoje ciljeve i razjasniti svoje stavove. Zatim slijedi izuzetno važan trenutak i druga odluka: kako odabrati investiciju koja obećava i kako vrednovati važne pokazatelje – poput novca, duga, odnosa cijena, zarada, profitne marže, knjigovodstvene vrijednosti, dividende itd. Treće pitanje i odluka je: kako dizajnirati portfelj da biste maksimalizirali dobitak i minimalizirali rizik, kada kupovati, a kada prodavati, što učiniti kada tržište kolabira, o zamkama kockanja s opcijama, ročnicama i kratkom prodajom dionica.

P E T E R LY N C H J O H N

R O T H C H I L D

DIONICE kada kupiti, kada prodati MILIJUN prodanih primjeraka

MASMEDIA®

IZ SADRŽAJA • Kako sam naučio birati dionice • Prolazak zrcalnog testa • Dionice koje bih izbjegavao • Savršena dionica, kakav posao • Sastavljanje portfelja • Najbolji trenutak za kupnju i prodaju AUTORI Peter Lynch John Rothchild UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Nebojiša Buđanovac

264 stranice tvrdi uvez

Nekoliko Lynchovih preporuka: • pad tržišta sjajna je prilika za kupnju dionica .... • različite kategorije dionica nose različite rizike .... • činjenica da cijene rastu ne znači da ste u pravu .... • činjenica da cijena pada ne znači da ste u krivu .... • dionica ne zna da je vi posjedujete.... • držite um otvoren prema novim idejama.

BURZE

|

29

BURZE

Peter Lynch John Rothchild


mr. sc. Marijan Cvjetičanin

Burzovno trgovanje Priručnik za investitore i analitičare

Knjiga je stručni priručnik koji može koristiti sudionicima trgovanja na burzi da se brzo podsjete nekih osnovnih načela funkcioniranja tržišta na kojima djeluju, a i svima onima koji su zainteresirani za rad i djelovanje suvremenih svjetskih burzi, odnosno financijskih tržišta. Knjiga daje praktičan uvid u ovo, inače široko, multidisciplinarno područje kao i informacije o najznačajnijim financijskim opcijama za rad poduzeća. Prije svega što je burza u tehničkom smislu? Burza se može definirati na različite načine, ali najprimjerenija je sljedeća definicija: Burza je institucionalizirano razmjensko mjesto na kojem pojedini sudionici obavljaju transakcije vrijednosnicama u cilju stjecanja dobiti. Knjiga uči kako čitati burzovna izvješća, o burzama i financijskim tržištima, trgovanju devizama, dionicama, obveznicama i derivatima te o investicijskim fondovima. Za razumijevanje burzovnih izvješća važno je shvatiti tri osnovne stvari: prvo – cijenu vrijednosnica i svih financijskih instrumenata, drugo – financijska tržišta koja imaju anticipativni karakter i treće – mišljenja i predrasude ulagača koji čine tržište. Ova je knjiga pisana i za naše najšire čitateljstvo koje je sve više “bombardirano” složenim vijestima domaćih i međunarodnih financija. U vrijeme pisanja ove knjige autor Marijan Cvjetičanin pripremao je doktorat iz područja javne uprave i financija u New Yorku. Radi kao konzultant u nekoliko vodećih tvrtki na Wall Streetu, uključujući JP Morgan Chase & Co, NASDAQ tržište, te je predsjednik i glavni direktor (CEO) Flowerson Holdings, Inc., investicijske i konzultantske tvrtke u New Yorku.

IZ SADRŽAJA • Burza kao ustanova • Devizna tržišta • Otvorene tržišne operacije • Zahtjev za obveznim bankovnim rezervama • Dionice • Obveznice • Investicijski fondovi • Financijske izvedenice i inovacije • Upravljanje portfeljima AUTOR mr. sc. Marijan Cvjetičanin UREDNIK dr. sc.  Slaven Ravlić

196 stranica tvrd uvez


28.09.2009

14:05:32

Robert J. Calvin

Robert J. Calvin

Kako stvoriti uspješnu prodaju

KAKO STVORITI

USPJEŠNU PRODAJU

Menadžment prodaje

menadžment prodaje • odabir kandidata i zadržavanje najboljih • prodajne tehnike, vještine i kanali • motivacija prodajnog osoblja: plaće, bonusi, provizije i naknade • vrednovanje učinka

Dodatni cilj ove knjige je saznavanje više o mogućoj karijeri u menadžmentu prodaje.

IZ SADRŽAJA • Ljudi, procesi, tehnologija i uspjeh • Stvaranje prodajnog osoblja • Zapošljavanje najboljih, otpuštanje ostalih • Plaće prodajnog osoblja • Ukupna plaća: kombinacija fiksnog dijela i dijela na učinku • Fiksna plaća, provizija, isplata bonusa i naknada troškova • Organizacija prodajnog osoblja • Izbor prodajnih kanala • Postavljanje ciljeva • Motivacija djelatnika u prodaji • Upravljanje učinkom   AUTOR Robert J. Calvin UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Siniša Žugić Ana Ostroški Anić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Hari Bezić

Svjetski bestseler Sales management, autora Roberta J. Calvina, stvorio je stotine tisuća uspješnih prodavača i menadžera.

340 stranica tvrdi uvez

Knjiga Kako stvoriti uspješnu prodaju (izvorni naslov: Sales Management), autora Roberta J. Calvina, svjetski je poznati udžbenik namijenjen poslodavcima i prodajnom menadžmentu u stvaranju uspješnih prodajnih stručnjaka i timova. Knjiga sadrži izuzetno važne ideje koje, kada se primijene, mogu povećati izglede vašeg prodajnog osoblja. Te ideje su isprobane  formule uspjeha i mogu se primjeni na svim vrstama i tipovima tvrtki bez obzira nude li one proizvode ili usluge, ili služe tržištima stare ili nove ekonomije. To je poslovni proces koji uključuje učenje i svladavanje prodajnih vještina, tehnika i kanala, odabir najkvalitetnijih prodavača i njihovo zadržavanje u vašoj kompaniji, te motiviranje prodajnog osoblja kroz plaće, bonuse, provizije, naknade i druge suvremene oblike nagrađivanja. Mnoge u knjizi ponuđene ideje vezane su uz ljudske potencijale i probleme vezane uz edukaciju, motivaciju i upravljanje učinkom. Cilj ove knjige je upoznati čitatelja s dobrim idejama, motivirati prodajno osoblje, ali i uživati čitajući knjigu. Učenje treba biti zabavno. Knjiga je namijenjena svima koji žele i mogu više – od prodavača, mlađih prodajnih rukovoditelja do iskusnih menadžera koji se suočavaju s novim izazovima u prodajnom poslovanju koje se neprestano mijenja.

MENADŽMENT

|

31

MENADŽMENT

Menadzment_prodaje.ai


Trevor L. Young

Projektni menadžment

Projektni menadžment je ekipa specijaliziranih stručnjaka zadužena za realizaciju nekog posebnog zadatka ili projekta kako bi postigli željeni cilj, to jest završetak projekta.

MENADŽMENT

Osoba koja je odgovorna za realizaciju svih poslova na projektu naziva se projekt menadžer. Projekt je cjelovit i složen pothvat koji tokom realizacije zahtijeva koodinirane napore cijelog tima. S obzirom na učestalost, u stvarnosti postoje jednokratni projkti i projektni procesi. Kvalitetan menadžer projekta može znatno povećati profitabilnost poduzeća. Dobar projektni menadžer mora zadovoljavati više uvjeta. Na primjer, ako želite biti projektni menadžer u informatičkoj kompaniji, morate izuzetno dobro poznavati programiranje. Isto tako ako želite biti projektni menadžer u banci potrebno je izvrsni poznavati financije i bankarstvo. Izvrstan projektni menadžer treba poznavati sljedeće vještine i imati vrsno znanje u planiranju i upravljanju ljudskim resursima, razvoju, upravljanju  i organizaciju projekata, poznavanju alata i njihovom korištenju, poznavanju suvremenih metode rada projektnog menadžmenta, rukovođenju i organizaciji stručnih radnih timova, vođenju financija, investicijsku problematiku, vještine pregovaranja, liderstvo i pravilno donošenje odluka, menadžersku etiku. Projektna organizacijska struktura realizira konkretni zadatak, odnosno projekt. Riječ je o privremenoj organizacijskoj formi, o posebnom obliku timske organizacije. Kad se projekt završi projekti tim se raspušta. Karakteristični oblici projektne organizacije su – čista projektna organizacija, individualna projektna organizacija i matrična organizacija. Postoji i matrična organizacijska struktura poduzeća, koja istovremeno izvodi veći broj projekata. Taj je oblik najčešće primjenljiv u kompanijama koje se bave raznim vrstama projektiranja.

32 |

MENADŽMENT

PROJEKTNI MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Programi i projekti • Što je projekt • Što je projektni menadžment • Kako nastaju programi i projekti • Projektni menadžer • Priprema početne ideje • Projektna dokumentacija • Procjena rizika • Analiza strukture projektnog posla • Planovi za neočekivane događaje • Revidiranje projektnog proračuna • Upravljanje projektnim promjenama • Kontroliranje projektnih troškova • Utvrđivanje završnih kriterija • Evaluacija projekta • Završavanje projekta AUTOR Trevor L. Young UREDNIK Vjeran Andrašić STRUČNI REDAKTOR mr. Josip Labor

326 stranica tvrdi uvez


Brigit Abegg Michael Benford

Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom jeziku

Poslovno dopisivanje

Dopisivanje možete svladati na jednostavan, brz i siguran način. Komunicirajte sa svojim partnerima, strankama, dobavljačima i naručiteljima na hrvatskom ili engleskom jeziku putem pisma, telefaksa ili elektroničke pošte. Knjiga je na sajamskom natječaju u Beču u velikoj konkurenciji njemačkih, švicarskih i autrijskih nakladnika slične literature osvojila prvo mjesto, zbog orginalnog sadržaja i komunikacijskih prednosti u odnosu na konkurenciju. Knjiga nudi orginalan model koji se potvrdio u praksi i kojoj je žiri korisnika na Sajmu knjiga u Frankfurtu dao ocjenu “izvrsno”. U prvom dijelu knjige navedeni su primjeri pisama koja se koriste u najvažnijim poslovnim prigodama, dok se u drugom, daleko opsežnijem dijelu navode primjeri gotovih rečenica – na hrvatskom i englskom, kojima se može, ako ih kombinirate prema vlastitim potrebama, sastaviti željeno pismo. Ova knjiga nudi vam gotove matrice upita, ponuda (odgovora na upit i opće ponude), referencija, uvjeta isporuke, narudžba i njihovog izvršenja, odstupanja u isporuci, reklamacija, zastupanja i komisijskog posla, za posebne prigode (pozivi, otvaranje prodavaonice, termini posjeta i sl.), hotelsku korespondenciju, dopise u bankarstvu, marketingu i poslovima oglašavanja, pisma preporuke i prijave na natječaj, pisma o namještenju i otkaze, te pisma vezana uz distribuciju. Zahtjevnijim korisnicima knjiga također daje 4000 gotovih rečenica koje se mogu kombinirati s već postojećim formama ili ih se može koristiti za sastavljanje novih dopisa. Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom sadrži i mnoštvo dodatnih informacija u čiju se korisnost možete uvjeriti i sami. Ova knjiga, nastala u suradnji s jednim od najpoznatijih izdavača jezične literature i rječnika (Langenscheidt), nezaobilazni je priručnik za svakog poduzetnika.

IZ SADRŽAJA • Modeli dopisivanja po temama • Ponuda, Narudžba • Preporuke, Tvrtke, Zastupnici • Pisma u posebnim prigodama • Korspodencija s hotelima, bankama • Uvjeti, Rekreacija • Poslovni partneri • Marketing, Promocija • Prijevozništvo PONUDA • 100 uzoraka poslovnih pisama • 4000 gotovih rečenica • Primjeri pisama, telefaksa, e-maila • Međunarodne kratice i stručni izrazi • Opširan obecedni pojmovnik   AUTORI Brigit Abegg Michael Benford UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Antonela Konjevod Jelena Basač

398 stranica tvrdi uvez

MENADŽMENT

|

33

MENADŽMENT

na hrvatskom i engleskom


Konkurentska_prednost.ai

20.06.2008

09:57:17

Michael E. Porter

Konkurentska prednost

Kako poduzeće može stvoriti i održati tržišnu prednost svojih proizvoda i usluga? Kako provodi generičke strategije u praksu? Na koji način ostvaruje održivu troškovnu prednost? Kako se diferencira u odnosu na konkurente? Kako može obraniti svoju konkurentsku poziciju?

MENADŽMENT

Srž knjige čini teorija tvrtke koja se temelji na njegovoj aktivnosti. Kako bi se natjecala u bilo kojoj industriji, poduzeća moraju poduzimati širok raspon zasebnih aktivnosti kao što su obrada narudžbi, privlačenje klijenata, proširenja ponude i obučavanje zaposlenika. Aktivnosti kao što su marketing te istraživanje i razvoj stvaraju troškove i vrijednost za kupce; one su osnovne vrijednosti konkurentske prednosti. U današnje su vrijeme mnoga poduzeća izgubila konkurentsku prednost u svojoj utrci za rastom i u potrazi za diversifikacijom. Poduzeća su suočena sa sporijim rastom, kao i s domaćim i globalnim konkurentima koji se u tržišnoj bitki više ne ponašaju kao da je tržište dovoljno veliko za sve. Michael Porter uvjeren je da neuspjeh strategija mnogih poduzeća proizlazi iz nemogućnosti da se konkurentska strategija prevede u pojedinačne, konkurentske korake potrebne da bi se ostvarila konkurentska prednost. Knjiga je namijenjena stručnjacima koji su odgovorni za strategiju tvrtke i odlučuju kako ostvariti konkuretsku prednost. Potencjalni izvori konkurentske prednosti nalaze se svugdje u tvrtki. Znanstvenici koji se bave temom konkuriranja trebali bi moći povezati svoje istraživanje s općim konceptom konkurentske prednosti. Konkurentnost je osnova koja određuje uspjeh ili neuspjeh kompanije. Zato prilikom izbora konkurentske strategije treba se opredijeliti za dugoročnu viziju poslovnog probitka.

34 |

MENADŽMENT

Michael E. Porter

Konkurentska prednost POSTIZANJE I ODRŽAVANJE VRHUNSKOG POSLOVANJA

IZ SADRŽAJA • Konkurentska strategija • Principi konkurentske prednosti • Troškovna prekriznidnost • Diferencijacija • Tehnologija i konkurentska prednost • Odabir konkurenata • Korporativna strategija i konkurentnost • Horizontalna strategija • Postizanje međusobnih odnosa • Komplementarni proizvodi i konkurentnost • Konkurentska strategija u uvjetima nesigurnosti AUTOR Michael E. Porter UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Ivana Logar Andrea Obraz

490 stranica tvrdi uvez


William “Rick” Crandall John A. Parnell John E. Spillan

Kriza je stanje u poduzeću koje obilježavaju sljedeći simptomi: dezorganizacija poduzeća, nestabilnost cijena, propuštanje poslovnih prilika na tržištu, loša radna klima,slaba motivacija radnika i sl. Ti simptomi su znak duboke krize poduzaća. Sposoban menadžment reagira već na prvu pojavu jednog od najavljanih upozorenja na krizu. Vrijeme izlaska iz krize ovisi o poduzeću, naravi krize, kvaliteti menadžmenta, a kriza u pravilu traje 1 do 5 godina. Vrijeme izlaska iz krize može se podijeliti na 3 faze: a) faza intenzivnog programa, b) faza restrukturiranja, kada treba stvoriti osnovu za novu strategiji poduzeća, c) faza strateškog novopozicioniranja, novim tehnologijama, proizvodima, tržištima, oblicima prodaje, proizvodnoj opremi, kooperaciji s partnerima i sl. Uspješno upravljanje krizom uključuje nekoliko koraka i to: • procjena dubine i ocjena krize (crisis audit), odnosno osiguranja sistemskog načina istraživanja potencijalnih problema i slabosti, • formuliranje planova koji predviđaju aktivnosti u slučaju ako nešto krene krivo, • kreiranje kriznih timova koji trebaju spriječiti i rješavati krize, odnosno djelotvorno upravljati krizom, • stalno usavršavanje kriznih timova. Dvije su najvažnije pogreške prilikom rješavanja krize ili njezinim upravljanjem. To je ignoriranje ranih upozoravajućih signala krize i nijekanje postojećih problema. Krizni menadžement treba promatrati kao integralni dio procesa strateškog menadžmenta. To znači da krizni menadžment treba biti utkan u strateške dugoročne ciljeve poduzeća, ili treba ih, ako su nastale bitno nove okolnosti, mijenjati uz potkrepu čvrstih argumenata.

KRIZNI MENADŽMENT U NOVOM STRATEŠKOM OKRUŽENJU

IZ SADRŽAJA • Okvir kriznog menadžmenta • Klasifikacija kriza • Okruženje kriznog menadžmenta • Strateški pristup prevencije kriza • Privlačnost teorije kaosa • Vrednovanje procesa etičkog menadžmenta • Teorija kaosa i organizacijska kriza • Dugoročna nepredvidljivost • Posljedice za razvoj i menadžment • Novi trendovi u kriznom menadžmentu AUTORI William “Rick” Crandall John A. Parnell John E. Spillan UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Bojan Fröbe JEZIČNI REDAKTOR Milan Kukić

352 stranice tvrdu uvez

MENADŽMENT

|

35

MENADŽMENT

Krizni menadžment u novom strateškom okruženju


Michael J. Rouse Sandra Rouse

Poslovne komunikacije Kulturološki i strateški pristup

Knjiga objašnjava kako oblikovati komunikacijsku strategiju, kako tu strategiju provesti za pisane, usmene i vizualne oblike komuniciranja, te kako komunicirati u različitim situacijama. Knjiga povezuje teorijsko znanje o komunikacijama s praktičnim komuniciranjem.

MENADŽMENT

Komunikacija je sve. Većina naših potreba, zaista sve što nas čini ljudima u svojem korijenu ima komunikacije. O poslovnoj komunikaciji ne smijemo razmišljati kao o skupini povezanih komunikacijskih pojmova. Kroz mnoštvo različitih tema provlače se dvije niti, a to su: kultura i strategija. Kultura je ključni pojam i kontekst u kojem treba proučavati komunikaciju. Strategija je vezana na menadžment i daje okvir komunikativnih procesa u poslovanju. Ova knjiga podijeljena je na tri dijela. Prvi dio, komunikacija, kultura i strategija predstavlja ključne pojmove: organizacija i komunikacija, kultura kao kontekst i prihvaćenje strateškog pristupa komunikaciji. Drugi dio obuhvaća dostignuće komunikacije, bavi se određenim aspektima poslovne komunikacije. Treći dio je strateško komuniciranje u korporacijama i većim poslovnim sustavima, a prije svega vanjskim komunikacijama.Autori nam kroz modele i primjere strateškoga komuniciranja pokazuju put prema elaboriranju vlastite strategije komunikacije. Na svakoj se od tih razina povezuje teorija i praksa komuniciranja tako da se spaja razumijevanje s primjenom i pokazuje kako upotrijebiti strategije komunikacije za poboljšanje umijeća komuniciranja u poslovnom, akademskom i privatnom životu. Michael J. Rouse predaje korporacijsku strategiju i poslovne komunikacije na Sveučilištu De Montfort. Sandra Rouse predaje komunikacije i kulturnu antropologiju na nekoliko britanskih i kanadskih sveučilišta.

36 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Organizacija i komunikacija • Modeli i oblici komunikacija • Kultura i komunikacija • Komunikacija i strategija • Pisanje – makroaspekti i mikroaspekti • Usmene i vizualne • prezentacije • Sastanci i pregovori • Moć u komunikacijama • Komuniciranje imidža • Komunikacije među • kulturama • Menadžment međunarodnih komunikacijskih mreža AUTORI Michael J. Rouse Sandra Rouse UREDNIK dr. sc. Pere Sikavica PRIJEVOD Maša Crnjaković STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

288 stranica tvrdi uvez


George T. Milkovich Jerry M. Newman Carolyn Milkovich

Plaće imaju vitalnu ulogu u ekonomskoj i društvenoj dobrobiti svakog pojedinca. Riječ plaća nema isto značenje za sve ljude. Za neke ljude plaća je mjera pravednosti, za druge kriterij prestiža. Za neke je plaća egzistencijalna osnova, za druge džeparac. U mnogim zemljama plaću shvaćaju kao nadoknadu za učinjeni rad. Ova knjiga je usmjerena na osmišljavanje i upravljanje sustavom plaća. Glavni cilj je rezultat, a onaj tko ga postigne, je umjetnik, jer je uspjeh postigao uz model plaća koji motivira zaposlenika. Ocjenjivanje radnog učinka, izuzetno je važno pitanje sa stajališta motivacije, ali  i objektivnosti pri procjeni radnog učinka. Tu je i itanje uloge sindikata, menadžmenta, opći okvir Zakona o radu i to u dijelu koji ulazi u temu i sadržaj plaća i nagrađivanja. Istraživanja i studije o plaćama sve su brojnija. Knjiga Plaće i modeli nagrađivanja je udžbenik kojeg se sadržaj koristi u praksi. U šest dijelova i osamnaest poglavlja autori sustavno analiziraju različita pitanja s područja plaća zaposlenika i menadžera, upućujući i motivirajući korisnike na kraju svakog poglavlja da samostalno, na primjeru koncepata i tehnika izloženih u poglavlju, rješavaju konkretne zadatke. Knjiga Plaće i modeli nagrađivanja postala je standardnim udžbenikom područja upravljanja plaćama na mnogim američkim i svjetskim sveučilištima, u velikim tvorničkim sustavima i državnoj nadgradnji. Razvojem novih modela nagrađivanja, na portalu autora knjige vode se diskusije, rješavaju se zadaci, testiraju se zainteresirani čitatelji o tematici plaća. Posebno je bila zanimljiva prošlogodišnja  rasprava i konfrontacija sudionika rasprave oko bonus menadžmenta, otpremnina koje ponekad iznose nekoliko desetaka milijuna dolara.

IZ SADRŽAJA • Model plaća • Menadžeri, zaposlenici, dioničari • Plaće u gotovini: osnovna plaća • Tehnike plaćanja • Strategija plaća • Vrednovanje rada i procjena posla • Najbolji praktični primjerii struktura plaća • Bodovna metoda • Plaće znanstvenika • Plaće korporativnih • direktora • Beneficija za zaposlenike • Međunarodni sustavi plaća AUTORI George T. Milkovich Jerry M. Newman Carolyn Milkovich UREDNIK dr. sc. Pere Sikavica PREIJEVOD Sanja Bingula STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Lovorka Galetić STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić  

750 stranica tvrdi uvez

MENADŽMENT

|

37

MENADŽMENT

Plaće i modeli nagrađivanja


mr. Nenad Porges

Poslovni plan poduzetnika UZ KNJIGU DOBIVATE I PRIPADAJUĆI CD-ROM

Vrijednost poslovnog plana mjeri se stupnjem njegove izvodljivosti i realnosti očekivanih učinaka.

IZ SADRŽAJA • Zašto planirati poslovanje • Kakav sadržaj poslovnog plana • Kako koristiti software i zašto • Ocjena profitabilnosti, likvidnosti, učinkovitisti • Analiza tržišta • Izvori financiranja i obveze • Tržišni aspekti • Organizacijski aspekti projekta • Račun dobiti i gubitka

Poslovni plan se izrađuje zbog potrebe utvrđivanja konkretnih ciljeva. Svaki pothvat, veliki ili mali, zahtijeva izradu poslovnog plana. Plan se koristi za brzu i jednostavnu komunikaciju s partnerima, financijerima i svim onima koji su uključeni u njegovu izvedbu.Ovaj poslovni plan pružio je bitna poduzetnička saznanja tisućama polaznika seminara uoči njihova ulaska u svijet poslovanja i poduzetništva.

AUTOR mr. Nenad Porges UREDNIK Vladimir Žanić RECENZENTI dr. sc. Zvonimir Baletić Nikola Kuvačić

Temeljni sadržaj sadrži: sažetak poslovnog plana; informaciju o poduzetniku; analizu tržišta; tehnološko - tehničku analizu: prijedlog organizacije poslovanja; lokacijsku analizu; financijsku pripremu iocjenu buduće učinkovitosti.

246 stranica tvrdi uvez

Knjiga i CD ROM Poslovni plan poduzetnika su poticajni i pomažu malim poduzetnicima u svladavanju brojnih nepoznanica na putu prema uspješnoj poslovnoj aktivnosti. Knjigu je autorski pripremila velika skupina stručnjaka, a tematski obuhvaća razdoblje pripreme i provedbe poduzetničkog pothvata.

MENADŽMENT

Brojni obrasci, upitnici za provjeru poduzetničke sposobnosti i četiri simulirana primjera s pripadajućim softverima zasigurno će pridonijeti uspješnim prvim koracima u poduzetničkom svijetu. Iskustvo pokazuje da poduzetnici često ne znaju pokazati efekte koje će njihov projekt polučiti.

Knjigom Poslovni plan poduzetnika želi se olakšati poduzetnicima, ali i svima koji su uključeni u program poticanja malog gospodarstva, da u realizaciju imaju suvisli vodič za svoj projekt. Uz knjigu je priložen i CD-ROM s priloženim programima za simulaciju poduzetničkih planova. CD-ROM je zbog jednostavnog, ali izvrsno osmišljenog programskog rješenja dobio priznanja velikog auditorija polaznika poslovnih škola u Hrvatskoj.

38 |

MENADŽMENT


Paul R. Niven

Balanced scorecard korak po korak

Balanced scorecard KORAK PO KORAK

Za kompleksni zadatak upravljanja avionom pilot pred sobom ima cijeli niz mjernih instrumenata koji pokazuju brzinu aviona, smjer kretanja, razinu goriva i ostale podatke o stanju aviona i okoline koja ga okružuje. Upravljanje poduzećem nije jednostavnije od upravljanja avionom. Zašto se onda često koriste financijski pokazatelji kao jedini mjerni instrument za upravljanje poduzećem ili projektom? Iako analitičari u poduzećima sve više zaključuju da je mjerenje učinka bitnije nego ikada, sustavi za mjerenje, praćenje i prijenos informacija o učinku prepuni su nedostataka. Balanced scorecard je izronio kao dokazan i uspješan alat u našoj potrazi da prevedemo nematerijalnu imovinu u stvarnu vrijednost. Ova naizgled jednostavna metodologija, koju su razvili Robert Kaplan i David Norton prevodi strategiju neke organizacije u ciljeve učinka, mjere i inicijative u četiri uravnotežene perspektive: financije, klijenti, unutarnji procesi i rast. Poduzeća diljem svijeta prihvatile su balanced scorecard i brzo ubrale plodove njegovih načela. Organizacije koje kreću na put razvoja balanced scorecarda moraju biti svijesne mnogih potencijalnih zamki i poteškoća. Na temelju svog iskustva kao konzultanta koji je u organizacijama radio širom svijeta, ova knjiga vodi čitatelja kroz čitav proces balanced scorecarda – korak po korak. Kompleksnost upravljanja poduzećem zahtijeva da menadžeri imaju istodobni pregled učinka poduzeća na raznim područjima. Balanced scorecard je skup instrumenata koji daje jednostavan i sažet pregled stanja poduzeća i daje odgovore na pitanja gdje se ono nalazi i kamo treba ići. Kompanije koje su prihvatile i provele balanced scorecard ubrale su plodove i znatno su unaprijedile vlastito poslovanje.

IZ SADRŽAJA • Mjerenje rezultata i potreba za balanced • scorecardom • Misija, vrijednosti, vizija i strtegija • Strateške mape • Postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta • Kaskadiranje balanced scorecarda • Izvještavanje o rezultatima balanced scorecarda • Uporaba balanced scorecarda za raspodjelu sredstava • Održavanje balanced scorecarda AUTOR Paul R. Niven UREDNIK Stjepan Andrašić PRIJEVOD Gordana Mlačak Ljubomir Tot STRUČNA REDAKCIJA Nidžara Osmanagić Bednik

370 stranica tvrdi uvez

MENADŽMENT

|

39

MENADŽMENT

Paul R. Niven


dr. sc. Pere Sikavica dr. sc. Fikreta Bahtijarević - Šiber

Menadžment Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje

MENADŽMENT

Menadžment je znanost, a uspješan menadžment je umjetnost. Upravo je to razlog zašto se menadžment ne može nikada do kraja naučiti, a još manje kopirati. Uspjeh kompanije je rezultat djelotvornog menadžmenta. A uspješnog menadžmenta nema bez sposobnih i talentiranih menadžera. Razvoj menadžera i menadžmenta je proces koji se s vremenom, ovisno o sredini, razvija sve brže. U kojem pravcu će se razvijati menadžment pokazuje znanstveno istraživanje “Komparativno istraživanje funkcioniranja menadžmenta u Hrvatskoj” Cilj istraživanja je odgovor na pitanje: u kojoj mjesri se podudaraju teorija i praksa menadžmnta u Hrvatskoj. Otuda je i koncepcija ove knjige koja, u svakom svom poglavlju, ima dva temeljna dijela. Prvi, u kojem se teorijski elaborira neki od fenomena menadžmenta, i drugi, u kojem se iznose rezultati istraživanja fenomena menadžmenta. TKnjiga je strukturirana u četiri poglavlja. Anketni upitnika je imao 82 pitanja strukturirana u 11 tematskih cjelina, 949 ispitanika. Za provođenje istraživanja koristili smo Hrvatski gospodarski adresar u izdanju poduzeća MASMEDIA. Anketni upitnik je obuhvatio sljedeća područja menadžmenta: osnovne funkcije menadžmenta, razina menadžmenta, delegiranje ovlasti i odgovornosti, sustave menadžmenta, znanje i vještine menadžera, osobine menadžera, odlučivanje menadžera, stilovi vođenja i upravljanje vremenom menadžera. Knjiga je namijenjena hrvatskim menadžerima jer može korisno poslužiti za prosudbu na kojem stupnju razvoja se nalaze hrvatski menadžeri u odnosu na kolege u svijetu. Knjiga će zasigurno pridonijeti razvoju svijesti menadžmenta i potrebi za njegovim stalnim poboljšanjima.

40 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Karakteristike modernog menadžmenta • Pojam i definiranje menadžmenta • Razina menadžmenta • Funkcije menadžmenta • Delegiranje ovlasti i odgovornosti • Karakteristike pojedinih sustava menadžmenta • Znanje i vještine menadžera • Odlučivanje menadžera • Programirano i neprogramirano odlučivanje • Intuitivno odlučivanje • Autokratski i demokratski stil vođenja • Upravljanje vremenom menadžera AUTORI dr. sc. Pere Sikavica dr. sc. Fikreta Bahtijarević - Šiber UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

448 stranica tvrdi uvez


Strategija_plavog_oceana.ai

08.01.2007

15:39:30

W. Chan Kim Renee Mauborgne

W. Chan Kim Renée Mauborgne

Strategija plavog oceana

Strategija plavog oceana Kako stvoriti prostor bez konkurencije na tržištu

Knjiga Strategija plavog oceana nudi posve novi i bolji pristup strategiji poduzeća. Za razliku od crvenog oceana u kojem je tržišna bitka poput plivanja s morskim psima, plavi ocean je nedirnut tržišni prostor i prilika za visoke profite. Ideja ove knjige nije za one čija je životna ambicija “provući se”i tek preživjeti. Ako smatrate da je to, nemojte je dalje čitati. Ali, ako želite biti drukčiji, stvorite kompaniju koja gradi budućnost, u kojoj pobjeđuju zaposlenici, dioničari i društvo u cjelini. Naše istraživanje pokazuje da nema trajno izvrsnih kompanija. Da bismo poboljšali kvalitetu svog uspjeha, trebamo ispitati što smo učinili da se stvori pozitivna razlika i spoznati kako to ponoviti na sustavan način. To je ono što zovemo razboritim strateškim kretanjima, a to je – stvaranje plavih oceana. Umjesto dijeljenja postojeće potražnje, te benchmarketing konkurencije, strategija plavog oceana znači povećanje potražnje i odvajanje od konkurencije. Sadržaj ove knjige temelji se na dugotrajnim istraživanjima, na podacima koji se protežu na stotinu godina, te na niz članaka objavljenih u Harvard business Reviewu, kao i znanstvenim člancima raznih časopisa koji iz različitih aspekata dotiču ovu temu. Ova se knjiga temelji i proširuje taj rad, kojim se sabiru ideje kako bi se ponudila jedinstvena radna platforma. Taj radni okvir ne odnosi se samo na analitička stajališta oko stvaranja strategije plavog oceana, već na sva važna ljudska gledišta o tome kako motivirati ljude da se strategija provede u djelo.

IZ SADRŽAJA • Stvaranje plavih oceana • Analitička pomagala i radni okviri • Rekonstruirajte granice tržišta • Dosegnite dalje od postojeće potražnje • Napravite ispravan strateški svijet • Svladajte ključne organizacijske zapreke • Održivost strategije plavog oceana • Skica povijesnih modela stvaranja plavog oceana • Inovacija vrijednosti • Tržišna dinamika inovacije vrijednosti AUTORI W. Chan Kim Renee Mauborgne UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Veronika V. Hitrec

248 stranica tvrdi uvez

Umjesto borbe oko postojeće potražnje, strategija plavog oceana usmjerava vas prema povećanju potražnje i odvajanju od konkurencije. U ovom bestseleru izlažu se načela na kojima se zasniva ova nova strategija te primjeri i alati koji vam omogućuju njezinu provedbu.

MENADŽMENT

|

41

MENADŽMENT

Kako stvoriti prostor bez konkurencije na tržištu


Marcus Buckingham Curt Coffman

Što najbolji svjetski menadžeri rade drukčije

MENADŽMENT

Knjiga Što najbolji svjetski menadžeri rade drukčije proizvod je dva velika istraživanja koje je provela Gallup Organizacija. Djelo daje temeljiti uvid u ponašanje uspješnih menadžera. Gallup je ispitao milijun zaposlenika   iz širokog raspona poduzeća. Zaposlenici su govorili o svim aspektima  radnog života, zatim su duboko analizirali njihove odgovore kako bi otkrili najvažnije potrebe najproduktivnijih zaposlenika. Nakon toga, kao drugo istraživanje, zapitali su – kako najveći svjetski menadžeri pronalaze i zadržavaju talentirane zaposlenike.  Kako bi odgovorili na to pitanje, otišli su u nekolko malih i velikih kompanija – te ispitali tipične predstavnike njihovih menadžera, od izvrsnih do tipičnih. Neki od njih bili su na vodećim pozicijama. Najveći svjetski menadžeri prividno nemaju mnogo toga zajedničkoga, ali jedna im je stvar zajednička - ne boje se kršiti gotovo svako pravilo koje konvencionalna mudrost drži svetom. Knjiga se temelji na najvećem istraživanju takve vrste koje je ikad provedeno, a obuhvaća više od 80.000 menadžera u 400 kompanija. Uspješni menadžeri ne pomažu ljudima da nadvladaju svoje slabosti. Oni imaju svoje omiljene poteze i svakodnevno krše “zlatno pravilo”. Ova knjiga objašnjava zašto veliki menadžeri krše sva pravila konvencionalne mudrosti. Uspješni menadžeri su glavni likovi ove knjige – živi primjeri koji privlače čitatelja u svijet stvarnih menadžera i koji prikazuju kako uspješni menadžeri pretvaraju talent u uspjeh te grade uspješne kompanije. Ova knjiga vam ne nudi ono što će vašu ulogu učiniti jednostavnijom. Ona vam nudi drukčije gledište. Nudi vam način kako da steknete jasniju perspektivu o onome što radite, o onome zašto to radite i kako da taj svoj rad poboljšate.

42 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Štap za mjerenje • Stavljanje 12 pitanja na test • Riječ mudraca • Što vrsni menadžeri znaju • Vještine, znanje i talenti • Ispravna dodjela uloga je ključ uspjeha • Upravljajte na osnovi iznimaka • Slijepi i napuhani uspon • Napravite heroje u svojoj ulozi • Upravljanje uspješnošću • Izbor talenata • Metaanaliza AUTORI Marcus Buckingham Curt Coffman UREDNIK Ali Toza STRUČNI SAVJETNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Andrina Jurišić

258 stranica tvrdi uvez


Luiz Moutinho

Knjiga Strateški menadžment u turizmu je kapitalno djelo s područja poslovnog upravljanja u turizmu. Iako je dominantno marketinški orijentirana, knjiga sadržajno obuhvaća sve aspekte poslovnog upravljanja u turizmu, od razmatranja okružja turizma, upravljanja turističkim marketingom i strateškog planiranja u turizmu do tzv. funkcionalnog upravljanja u turizmu (upravljanje ljudskim resursima, financijama, operacijama u turizmu, upravljanje kvalitetom). Novi potrošački trendovi, nova tehnologija, fragmentacija tržišta, horizontalna i dijagonalna integracija, gospodarska integracija, okoliš i mnoga druga važna događanja – sve to pridonosi složenosti upravljanja turističkih poduzeća i cijelim turizmom. Ova knjiga to dinamično okruženje obrađuje na dva načina. Prvo: određuje modele i pristupe fleksibilnosti kako bi poslovni procesi bili uspješniji. Drugo: korištenje tehnika i alata koji će pripomoći realizaciji planiranih ciljeva. Knjiga je podijeljena na četiri glavna skupne sadržaja. prvo, okruženje u turizmu, drugo, menadžment marketinga u turizmu, treće, funkcionalni marketing u turizmu, četvrto, strateško planiranje u turizmu. Koncepcija strateškog menadžmenta naglašava važnost postizanja i održavanja određenog sklada između turističkih organizacija i njihova okruženja. Turistička privreda dosad se razvijala na način ekploatiranja turističkih resursa. Danas i ubuduće turizam će se razvijati na način da oplemenjuje resurse, stvara nove prilike i daje novu kvalitetu turizmu. Izuzetnost ovog djela ne očituje se samo u integralnom pristupu strateškom upravljanju u turizmu, što ga uvelike razlikuje od ostale literature na našem tržištu koja je uglavnom usko funkcionalno usmjerena, već i po načinu i stilu kojim je napisano.

IZ SADRŽAJA • Trendovi u turizmu • Marketinško okruženje u turizmu • Menadžment marketinga u turizmu • Ponašanje potrošača • Ljudski resursi u turizmu • Oblikovanje kvalitete usluge • Menadžment financija u turizmu • Swot analiza • Modeliranje potražnje AUTOR Luiz Moutinho SURADNICI John Bridge Frank Go Harvey Maylor Dennis Nickson Ken Peattie Paul Phillips Geoff Southern Steohen F. Witt UREDNIK dr. sc. Darko Prebežec STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Josip Senečić PRIJEVOD Duško Čavić

494 stranica tvrdi uvez

MENADŽMENT

|

43

MENADŽMENT

Strateški menadžment u turizmu


Poslovna_strategija.ai

27.08.2007

11:29:38

Jeremy Kourdi

Poslovna strategija

Poslovna

strategija Jeremy Kourdi

Priručnik za učinkovito donošenje odluka

Strateške odluke nisu jednoznačne ili jednostavne. Cilj ove knjige je pomoći onima koji moraju donositi strateške odluke. Iako se među strateškim donositeljina odluka uglavnom nalaze viši menadžeri, poduzetnici i lideri, sve više tu dolaze i oni koji su niže pozicionirani. To je zato što organizacije imaju hijerarhije koje su sve manje bitne, već je bitno što prije doći do potrošača.

MENADŽMENT

Misao, da je iskustvo vrijedno i korisno samo ako je budućnost slična prošlosti. U menadžmentu postoje tehnike koje mogu pripremiti menadžere da se nose s nepoznatim s nepoznatim situacijama. Iskustvo nam pokazuje mogući put u budućnost u kojoj se pojavljuju nove situacije ili “pravila”. Postalo je očiti da su kolektivne sposobnosti i znanje organizacije i način na koji se njima upravlja upravo ono šte će u budućnosti biti bitno. Postoji također niz pristupa i metoda za donošenje strateških odluka koje utječu na smjer i poslovanje organizacije ili tima. Kombinacija raznih metoda je često najbolji pristup u promjenljivom poslovnom okruženju. Knjiga Poslovna strategija menadžerima pokazuje kako stvoriti i održati dinamičan profitabilan posao, te donijeti učinkovite strateške odluke. Suvremeni poslovni svijet oblikuju različite poticajne sile, a u isto vrijeme sve je zahtjevnija uloga menadžera u donošenju učinkovitih strateških odluka. Pod utjecajem poslovnog razvoja, tehnoloških inovacija, društvenih ili političkih događaja, stvaraju se i novi stavovi, što izravno utječe na razvoj poslovne strategije. Knjiga Poslovna strategija autora Jeremyja Kourdija osvjetljava procese poslovne strategije, s posebnim osvrtom na koncepte i alate koji su potrebni za strateško donošenje odluka.

44 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Društvene, kulturne i komercijalne sile • Veliki učinak globalizacije • Racionalno i intuitivno • Donošenje strateških odluka • Strategija rasta • Upravljanje financijama i rizikom • Znanje i informacija • Pogreške u ponašanju • Segmentacija tržišta • Usredotočenost na kupce • Prodaja i marketing • Odluka o upravljanju robnom markom AUTOR Jeremy Kourdi UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Sanda Tomičić

264 stranica tvrdi uvez


Bogatstvo_naroda.ai

19.02.2007

15:18:46

Adam Smith

Bogatstvo naroda

Adam Smith

BOGATSTVO NARODA Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda

Kapitalno djelo Adama Smitha koje treba pročitati svaki ekonomist i student ekonomije

Smith je smatrao da veliku ulogu u stvaranju i povećavanju bogatstva naroda igra podjela rada, jer je s njom povezana već proizvodnost rada. A rad je izvor bogatstva. Time Smith dolazi u sukob s vladajućim mišljenjem merkantilista koji tvrde da se bogatstvo naroda sastoji u količini zlatnog i srebrnog novca. Istodobno Smith dolazi u sukob sa fiziokratima koji smatraju da je samo poljodjeljski rad produktivan rad. Smith smatra da je podjela rada ograničena veličinom tržišta. Što je tržište veće to je razvijenija podjela rada. Smith je prvi izložio razliku između upotrebne i razmjenske vrijednosti. 

IZ SADRŽAJA • Podjela rada • Podrijetloi upotreba novca • Sastavni dijelovi cijene • Plaće za rad • Profit od kapitala • Podjela zaliha • Povratne carine • Trgovački ugovori • Porezi na rentu • Državni dugovi AUTOR Adam Smith UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD dr. sc. Marijan Hanžeković

940 stranica tvrdi uvez Prava na prijevod knjige Bogatstvo naroda (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda) klasika ekonomije Adama Smitha, otkupljena su od obitelji Hanžeković, a traženi iznos je uplaćen Zakladi prof. dr. Marijan Hanžeković.

Hanžekovićev prijevod (1952.) rađen je prema Cannanovom izdanju iz 1904., te donosi dio Cannanovih bilješki. Hanžekovićevom prijevodu dodan je i njegov opsežan Predgovor.

EKONOMIJA

|

45

EKONOMIJA

Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, poznatiji pod skraćenim nazivom Bogatstvo naroda, prvi put je objavljen 1776. godine. Knjiga je postala temelj ekonomske znanosti i jedno od ključnih djela svjetske društvene misli, a kroz nju Adam Smith postavlja temelje moderne ekonomije. Peto izdanje, objavljeno 1789., posljednje objavljeno za Smithova života, bilo je osnovom svih kasnijih izdanja. Najpoznatije od njih je kritičko izdanje koje je uredio profesor s London School of Economics, Edwin Cannan, a objavio 1904. u dva sveska londonski nakladnik Methuen & Co. Smithovo je djelo prevedeno i objavljeno na hrvatskom jeziku 1952. u Zagrebu, a preveo ga je Marijan Hanžeković (1915.-1993.), naš istaknuti financijski stručnjak, profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prvi ministar financija Republike Hrvatske (1990.-1991.). Škotski ekonomist Adam Smith (1723.-1790.) najpoznatiji je predstavnik engleske klasične političke ekonomije.


Ekonomski pokazatelji Smisao ekonomije i ekonomskih indikatora

Ekonomski pokazatelji

« H R  C SMISAO EKONOMIJE I EKONOMSKIH INDIKATORA

S

Poslovni dnevnik

MASMEDIA

Knjiga je pisana na razumljiv način i objašnjava najvažnije termine koji se odnose na mjerenje gospodarskih aktivnosti, valutnih tečajeva, tržišta novca i kapitala, investicija, cijena, plaća, fiskalnih pokazatelja, platnih bilanci i drugih industrijskih pokazatelja.

IZ SADRŽAJA • Mjerenje gospodarske aktivnosti • Rast: trendovi i ciklusi • BDP po glavi stanovnika • Stanovništvo, zaposlenost • Potrošači • Fiskalni pokazatelji • Platna bilanca • Službene rezerve • Računovodstvene konvencije • Vanjski dug • Industrija i trgovina • Ulaganje i štednja • Valutni tečaj • Uvjeti trgovanja • Tržišta novca i kapitala • Kamatne stope • Cijene i plaće • Troškovi radne snage • Potrošačke cijene AUTOR Richard Stutely UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Sanda Tomičić

Poznavanje ekonomskih pokazatelja pomoći će vam prilikom ulaganja, pri izradi analiza i u donošenju strateških odluka.

288 stranica tvrdi uvez

Kako čitati i interpretirati brojke, saznati njihovo značenje i dobiti pravi odgovor? Poznavanjem ekonomskih pokazatelja dobit ćete potpunu sliku i potrebno znanje da ocijenite ekonomiju zemlje, regije, poduzeća ili određene industrijske grane. U knjizi su grupirani ekonomski pokazatelji kroz poglavlja kako bi se naglasila njihova međusobna povezanost i olakšala interpretacija. Te grupe, koje ne isključuju jedna drugu, pokrivaju gospodarstvo i gospodarski rast, populaciju, i stopu zaposlenosti, vladine fiskalne politike, potrošače, ulaganja i štednju, industriju i trgovinu, vanjske tokove, valutni tečaj. novac i kamatne stope, cijene i plaće. Svako poglavlje započinje s kratkim uvodom nakon kojeg slijedi niz sažetaka o ključnim pokazateljima. Knjiga Ekonomski pokazatelji će vam također pokazati kako je moguće manipulirati brojkama u ekonomiji i demonstrirati sve što vam padne na pamet. Što je još važnije, pokazat će vam kako čitati brojke, izabrati one najbolje i odlučiti što bi one trebale pokazati, a bez prethodnog poznavanja ekonomije il statistike. To su BDP, nevidljive bilance, uvjeti trgovanja, radna snaga i sl.

EKONOMIJA

Richard Stutely

Richard Stutely

Čitatelji i bez dubljeg poznavanja ekonomske teorije i statistike moći će lako otkriti pokušaje manipulacije makroekonomskim indikatorima kojom bi se prikrilo stvarno stanje ekonomije.

46 |

EKONOMIJA


Douglass C. North

Nobelovac Douglass C. North na originalan način pokazuje mogućnosti ekonomskog pristupa u interpretaciji institucionalne promjene i njezina utjecaja na uspješnost nacionalne ekonomije. Uključivanje institucionalne analize u ekonomsku povijest zasigurno otkriva moguće promjene u cilju poboljšanja uspješnosti nacionalnih ekonomija. Ova knjiga pokazuje teoriju institucija i institucionalnih promjena, dublje zadire u prirodu političkih i ekonomskih institucija. Fokus istraživanja je problem ljudske suradnje, koja pojedinim ekonomijama omogućava uspješan rad i rezultat. Razvoj institucija koje ostvaruju povoljno okruženje za kooperativna rješenja važan su faktor koji omogućava ekonomski rast. Stoga ova knjiga s jednakim interesom objašnjava razvoj institucionalnih okvira koji usporavaju rast, ali i onih mjera koji rezultiraju stvaranje uspješnih ekonomija. Autorov primarni cilj je pronalaženje pristupa problemu, a to je i prvi neophodni korak u razvoju teorije institucionalne promjene. Stoga je knjizi najveći dio posvećen razvoju analitičkog okvira. Upravo s tim ciljem pokušao sam smanjiti uporabu ekonomske terminologije, tako da knjiga bude jasna i stručnjacima koji nisu ekonomisti. Dakako, u tome postoje neformalna i formalna ograničenja, od tradicionalizma do organizacijskih blokada, što opterećuje institucionalnu međuzavisnost raznih organizacijskih modela. Rezultat toga su usporeni procesi i nazadovanje. Knjiga nudi rješenje - kako im doskočiti u usporedbi s institucionalnim modelima koji te kočnice nemaju.

IZ SADRŽAJA • Bihevioralne pretpostavke u teoriji institucija • Kooperacija: teorijski problem • Teorija razmjene • temeljena na • transakcijama • Neformalna i formalna ograničenja • Institucije i transakcijski troškovi • Organizacije, učenje i promjene • Stabilnost i institucionalna promjena • Smjer institucionalne promjene • Ekonomska teorija i • ekonomska uspješnost • Uključivanje • institucionalne analize AUTOR Douglass C. North UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Vesna Tomić POGOVOR dr. Vojmir Franičević

278 stranica tvrdi uvez

EKONOMIJA

|

47

EKONOMIJA

Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost


David S. Landes

Bogatstvo i siromaštvo naroda Zašto su neki tako bogati, a neki tako siromašni

Zašto su neki narodi tako bogati, a neki tako siromašni, što tome prethodi, zašto jedan narod počinje nazadovati ili ga okolnosti bace nekoliko desetljeća unatrag – pitanja su na koja nam u ovoj knjizi odgovor nudi harvardski profesor emeritus David Landes. Suvremena ekonomska teorija počiva na čitavoj ljestvici povijesnih istraživanja i različitih škola. Landesova istraživanja imaju malo sličnosti s metodama istraživanja tih postojećih škola – jednostavno zato što je metodologija njihovih istraživanja shematizirana. Landesov način promatranja fenomena bogatstva i siromaštva polazi od postulata ekonomije i povijesti te čitavog niza disciplina koje, svaka za sebe, otkrivaju psihološke, socijalne, materijalne i naslijeđene uzroke bilo bogatstva ili siromaštva. Pojedine regije ili čak pojedine zemlje u svojem razvojnom i poslovnom ciklusu dominirale su, bile su uzor drugima. Konkretno japanski razvojni bum, skandinavski model, arapski procvat zahvaljujući nafti, procvat Norveške, i sl. Te pojave tek su djelomično pokazale dubinsku pozadinu uzroka koje su dovele do “valovitog raslojavanja” ekonomija u pojedinim zemljama.

EKONOMIJA

Analogija tome je, na primjer usporedba između dvije zemlje koje su bile vrlo uspješne a zatim su se zatekle nepripremljene za suočavanje s novim okolnostima. Britanci se nisu dobro prilagodili novim tehnologijama druge industrijske revolucije. Japanci su reagirali neprikladno na lakoumnost prosperiteta i preniske eskontne stope središnjih banaka i sl. Sve to što se događalo bilo je posljedica načina mišljenja, kojem je zasigurno nedostajalo temeljne analitike i promišljanja. Knjiga je uzbudljiva dubinska analiza višestoljetne povijesti raznih naroda i kultura i dokument je početka razvoja ekonomske znanosti.

48 |

EKONOMIJA

IZ SADRŽAJA • Nejednakosti prirode • Europska iznimnost: drukčiji put • Gorko - slatki otoci • Dobitnici i gubitnici: • bilanca imperija • Bogatstvo znanja • Povijest je pogriješila • Imperij i poslije njega • Gubitak vodećeg položaja AUTOR David S. Landes UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Luka Marković

828 stranica tvrdi uvez


John Gray

Lažna zora Iluzija globalnog kapitalizma

Unatoč očitim aspiracijama za takvu vrstu svjetske dominacije, velike zapadne sile po svojoj demokratskoj tradiciji i kulturnom pluralizmu nisu posebno pogodan nositelj takvih projekata. Gray odbacuje interpretaciju liberalizma kao instrumenta racionalnog dogovora o idealnom uređenju svijeta po jedinstvenom konceptu i obrascu. Oživljavanje i uspon liberalne doktrine 60. godina prošlog stoljeća ubrzan je zahvaljujući Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji i za Reganove administracije u SAD-u. Nove tehnologije, različite od tradicionalnih starih industrijskih tehnologija unijele su više fleksibilnosti i brži tehnološki napredak koji je bio pogodniji za tržišnu organizaciju. Na toj se osnovi postupno rehabilitirala liberalna tržišna doktrina. Raspadom sovjetskog bloka i centralno-planskih gospodarstava, povijest kao da se potpuno priklonila liberalnoj strani, označavajući liberalni koncept kapitalizma neospornim pobjednikom. Neki su se požurili i proglasilu su uspostavu “novog svjetskog poretka”. Gray je smatra nasiljem nad poviješću, ali i opasnošću za budući razvoj u svijetu. “Ideje, kaže Gray, da sva moderna gospodarstva konvergiraju prema jedinstvenom načinu ekonomskog života ne slaže se s poviješću ... “

IZ SADRŽAJA • Od preobrazbe do • globalnog tržišta • Inženjering slobodnog tržišta • Tačerijanski eksperiment • Što globalizacija nije • Novi Greshamov zakon • Utopija globalnog • kapitalizma • Rast nejednakosti i američka većina • Anarhokapitalizam u postkomunističkoj Rusiji • Sumrak Zapada i uspon azijskog kapitalizma • Paradigmatični slučaj Japana • Kineski kapitalizam • Svršeci laissez-fairea AUTOR John Gray UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Zvonimir Baletić

280 stranica tvrdi uvez

EKONOMIJA

Knjiga nudi analizu rastuće nestabilnosti globalnoga kapitalizma, što predstavlja veliku opasnost za budućnost svjetske ekonomije. Autor nam pokazuje da je neoliberalni projekt čiji je cilj svjetska gospodarska i politička dominacija, projekt koji ne vodi računa o interesima malih, te traži uporabu goleme sile za preživljavanje.

Uvjeren da će svijet uvijek biti različit, Gray poziva na uspostavu modus vivendija, razumnoga kompromisa o zajedničkom životu u različitostima.

EKONOMIJA

|

49


Paul Krugman

Doba smanjenih očekivanja

Knjiga Paula Krugmana, poznatoga dobitnika Nobelove nagrade i kolumnista New York Timesa, nudi neuobičajeni scenarij koji nije krah niti bum ekonomije, već održavanje istog stanja. Tri su vrste pisanja u ekonomiji: pisanje “grčkim slovima”, svođenje svega na “rast i pad” i “aerodromska” literatura. Pisanje grčkim slovima je formalno, teoretski i matematičko – profesorski način komuniciranja. Kao svako područje, ni ekonomija nije pošteđena piskarala i foliranata koji koriste komplicirani jezik kako bi prikrili banalnost svojih ideja. “Rast i pad” ekonomskih indikatora način je pisanja koji je otupljujuće dosadan. Aerodromska ekonomija je jezik ekonomskih bestselera. Ove su knjige najistaknutije izložene u knjižarama na aerodromima gdje postoji vjerojatnost da će ih kupiti poslovni kupci kojima je odgođen let. Krugman je 1989. godine dobio prijedlog Washington Posta da napiše kratku knjigu o američkoj privredi koja bi bila pristupačna nestručnoj javnosti, a koja bi ipak zadržala intelektualnu kvalitetu.

EKONOMIJA

Razmišljao sam što napraviti, kaže Krugman. Naslov tražene knjige i njezinu temu našao sam, tek kada sam pokušao odrediti u čemu aerodromska ekonomija griješi. U to doba Amerika je živjela u privredno letargijsko vrijeme - ekonomija nije cvala, ali nitko se nije bunio. Pošto američka privreda nije bila uspješna, a nije bilo političkog i društvenog zahtjeva da bude uspješnija, Krugman je Washington Postu predložio ekonomsku temu s naslovom knjige “Doba smanjenih očekivanja”, što je izdavač WP prihvatio. Ova knjiga, pisana za široko čitateljstvo, obrađuje ekonomske probleme i nudi rješenja za njih. Također su prikazani problemi koji bi trebali izazvati zabrinutost, kao i oni čija su rješenja očita.

50 |

EKONOMIJA

IZ SADRŽAJA • Rast proizvodnosti • Korijeni blagostanja • Zaposlenost i nezaposlenost • Trgovinski deficit • Inflacija • Budžetski deficit • Zdravstvena skrb • FED kao škrtac • Slobodna trgovina i protekcionizam • Financijske lakoumnosti • Zla protekcionizma • Skandal sa štednokreditnim udrugama • Monetarne nevolje Europe • Globalne financije • Neuspjeh s bakrom • Američki izgledi • Teško prizemljenje AUTOR Paul Krugman UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić STRUČNA REDAKCIJA dr. sc. Mia Mikić PRIJEVOD Luka Marković

252 stranica tvrdi uvez


Hernando de Soto

Tajna kapitala Zašto je kapitalizam uspješan na Zapadu, a neuspješan u gotovo svim ostalim dijelovima svijeta

Zamislite zemlju u kojoj nitko ne zna što posjeduje, ne može se natjerati ljude ta plaćaju dugove, vlasništvo se ne može podijeliti na dionice, opisi imovine nisu standardizirani i kako tu i takvu zemlju dovesti u funkcionalno stanje. U odgovoru na to pitanja, zašto su neke zemlje ostale siromašne i kako u siromašnom svijetu i njima približiti blagodati koje uživa većina u razvijenim zemljama. De Sotova knjiga veliki je doprinos razumijevanju načina na koji siromašne zemlje mogu koristiti pravne sustave kao bi pronašle vlastitu put iz siromaštva. De Sotov novi put zapravo je ukorijenjen u klasičnim liberalnim argumentima, u obrani vlasništva. On smatra da institucija privatnog vlasništva treba zadovoljavati zahtjevima sigurnosti, jednakosti i individualnosti, a istodobno dati poticaje za moralno i intelektualno poboljšavanje, za rad, štednju, domišljatost i inovativnost. De Sotovim se polazištima i analizama mogu izreći brojni prigovori. Jedni će pritom naglasiti ulogu tržišta, drugi geografiju, treći kulturne činitelje, a četvrti pokazati složeniju sliku na njegovo naslovno postavljeno pitanje.

IZ SADRŽAJA • Pet tajni kapitala • Prepreka na putu do zakonitosti • Dijamantna polja • Kapital i novac • Raspad starog poretka • Usporedba s američkom poviješću • Udruženje vlasnika parcela • Stavljanje u položaj siromašnih • Tajna političke svijesti • Lekcija iz američke povijesti • Tajna neuspjeha pravnog sustava AUTOR Hernando de Soto UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Duško Čavić

272 stranica tvrdi uvez EKONOMIJA

Odgovarajući nam na ovo pitanje, de Soto u svojoj knjizi jednostavno i lucidno iznosi razmjere i uzroke teških problema siromaštva u Trećem svijetu i nudi uvjerljiva rješenja. Nasuprot popularnim predodžbama da je taj uspjeh određen kulturnim razlikama, de Soto nalazi da je tu stvarno riječ o pravnoj strukturi vlasništva i vlasničkim pravima.

Međutim. teško se može osporiti da je de Soto pitanje siromaštva postavio inventivno i da je odgovor koji je dao dosljedan, uvjerljiv i praktično provjerljiv. De Soto je poduzeo dugo putovanje kroz Treći svijet i povijesno putovanje kroz razvijeni svijet i pokušava odgovoriti na ta zamršena pitanja.

EKONOMIJA

|

51


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Ekonomski leksikon 2 IZDANJE PROŠIRENO

Koncepcija Ekonomskog leksikona slijedi praksu i uzore sličnih ekonomskih izdanja najrazvijenijih zemalja. Ovo izdanje je koncepcijski dorađeno na temelju stručnih leksikografskih postulata istoimenog 1. izdanja. Novi urednici i autori pri doradi postojeće građe i obradi novih natuknica pridržavali su se kriterija izbora relevantnih pojmova prema povezanosti ekonomskih pojava. Time se dobila kompaktna cjelina ekonomske struke i znanja koje je obrađeno na stručni leksikografski način. Leksikon obuhvaća kratku i jasnu informaciju o gospodarskim pojmovima i pojavama, institucijama te osobama koje su dale zapažene doprinose razvitku ekonomske znanosti. U Ekonomskom leksikonu su objavljeni i biografski podaci najistknutijih ekonomista u svijetu, te su objašnjene sve relevantne i znanstvene ekonomske škole. Brzi razvoj ekonomske znanosti, te pojava novih disciplina i pojmova koji su objašnjeni u ovom vrijednom djelu znatno će pridonijeti stručnoj edukaciji domaće poslovne zajednice. Drugo izdanje Ekonomskog leksikona je kolektivni rad velikog broja znanstvenika, urednika pojedinih struka i drugog stručnog osoblja. Navedeni suradnici su kompetentno, kratko i jasno, stručno i temeljito obradili pojmove i time su učinili Leksikon praktičnim i stručno pouzdanim. U Leksikonu su obrađene natuknice iz sljedećih područja: ekonomija i ekonomika, organizacija poduzeća, tržište, cijene, monetarna ekonomija, menadžment, bankarstvo, burzovno poslovanje, unutrašnja i vanjska trgovina, domaće i međunarodne financije, revizija, poslovne komunkacije, logistika, osiguranje, promet, poslovna statistika i matematika, makroekonomska politika, informatika i dr.

52 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Leksikografski zavod Miroslav Krleža GLAVNI RAVNATELJ Vlaho Bogišić RAVNATELJ Bruno Kragić MASMEDIA DIREKTOR Stjepan Andrašić IZVRŠNI UREDNIK Goran Sunajko UREDNICI dr. sc. Mia Mikić dr. sc. Silvije Orsag dr. sc. Nina Pološki Vokić dr. sc. Sandra Švaljek

6520 natuknica 142 suradnika 1086 stranica tvrdi uvez

Ekonomski leksikon (1. izdanje objavljeno 1997.) proglašen Knjigom godine. Ekonomski leksikon 1997. objavljen u elektroničkom obliku je prva elektronička knjiga objavljena u Republici Hrvatskoj.


Leksikon burze i investiranja

Burzovno tržište je vrlo osjetljivo i promjenljivo i reagira na svaki financijski stres. Da bismo shvatili složeni proces burzovnog poslovanja i investiranja kroz dionice, potrebno je pažljivo praćenje svih međuzavisnih utjecaja na tržištu kapitala. Leksikon je priručnik sa 2300 natuknica koje objašnjavaju i tumače bitne pojmove investiranja, kao što su investicijski ciljevi, dionice i njihova vrijednost, investicijske tehnologije, ulagačke rizike, psihologiju burze i investiranja, strategiju i taktiku ulaganja, izbor dionice, metode procjene vrijednosti kompanija, sve vrste investicijskih fondova, analitičke metode i modele, upravljanje portfeljom, financijski inženjering, efikasnost tržišta, kontra-investiranje, rizični kapital, internet investiranje, inicijalne javne ponude, mjerenje uspješnosti, posao brokera, korporacijsko prestrojavanje, investicijsko bankarstvo, investicijski krediti, investicijski konsulting, tehnička i fundamentalna analiza i druga tematska područja. Što je investicija? Ona je operacija koja, nakon temeljite analize, obećava sigurnu glavnicu i primjeren prinos. Operacije koje ne zadovoljavaju te zahtjeve su špekulativne. Investicija je proces, operacija koju obavlja investitor i tu se nalaze tri bitne riječi: analiza, glavnica i primjeren prinos. Te tri riječi definiraju smisao burzovnog i investicijskog poslovanja. Investitori mogu imati različite ciljeve. Ovisno o ciljevima pojedinci će izgrađivati konkretne kombinacije investiranja. Primjer: investicija – tri ključne riječi – uzeli smo iz knjige “Razumni ulagač” prof. dr. Silvija Orsaga. Prof. Orsag je  autor je naše knjige Leksikon burze i investiranja)

ORSAG

LEKSIKON BURZE I INVESTIRANJA

“... burzovno i investicijsko poslovanje svakodnevno raste. To su područja brzog razvoja, koja dnevno generiraju nove izraze. To proizlazi iz naravi djelatnosti, a također i o sve većem nastojanju ljudi na ovladaju tim ekonomskim područjem. Burzovno poslovanje nije djelatnost samo financijski visokoobrazovanih građena, već i običnih ljudi koji su željni uspjeha i zarade. Stoga ne čudi povećan interes za znanjima iz burzovnog businessa. Takav trend obvezuje burzovne znanstvenike da korisnicima osiguraju stručnu literaturu, uključujući i specijalizirane stručne rječnike, leksikone i drugu stručnu literaturu ... “ IZ RECENZIJE MR. VIDA JAVORA, DIPL. OEC. AUTOR dr. sc. Silvije Orsag UREDNIK Stjepan Andrašić

2300 natuknica 460 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

53

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Silvije Orsag


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

EnHrPoslovniRjecnik.ai

05.11.2008

14:05:00

dr. sc. Višnja Špiljak dr. sc. Vladimir Ivir

Hrvatsko-engleski poslovni rječnik

HRVATSKO ENGLESKI POSLOVNI RJEČNIK UREDNICA

dr. sc. Višnja

Špiljak

STRUČNI REDAKTOR

prof. dr. sc.Vladimir

Rječnik zadovoljava sve zahtjeve struke: pojmovi su postavljeni po strogo abecednom redu, na desnoj engleskoj strani objavili smo veći broj diferenciranih istoznačnica i bliskoznačnica. Naznačili smo također da li je ponuđeni prijevod na engleskom jeziku formalni izraz, neformalni ili sleng, te da li je američki engleski ili britanski. Ako se engleski ekvivalent hrvatskog termina posve razlikuje u Britaniji i SAD-u, to smo izričito naznačili. Primjerice, ministarstvo financija je ministry of finance, no naznačili smo da je u SAD-u to Department of the treasury, a u UK je Exchequer. Na svim objavljenim stručnim područjima radilo dvadesetak stručnih autora. Na pojedinim pojmovima gdje nije dovoljno vidljivo područje kojem pojam pripada, naveli smo oznaku područja. Rječnik ima više od 46.000 termina iz područja ekonomske teorije i politike, poslovnih i javnih financija, bankarstva, osiguranja i reosiguranja, računovodstva, revizije, organizacije, menadžmenta, marketinga, trgovine, međunarodnih financija, burzovnog poslovanja, transporta, turizma, trgovačkog prava, statistike, matematike, operacijskih istraživanja i informatike. Namjera autora nije bila da Rječnik bude preskriptivan. Stoga je moguće u Rječniku naći i dobnu skupinu i dobnu grupu, prijenos novca i transfer novca, grubu nemarnost, grubu nepozornost, grubi nehat i grubi namar i td. Namijenjen je ekonomistima i prevoditeljima, studentima i nastavnicima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, poslovnim ljudima, poduzetnicima i menadžerima te svima onima koji se u svojem profesionalnom radu susreću s engleskim ekonomskim i poslovnim izrazima.

54 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Ivir

“ ... velika je razlika u načinu i poteškoćama kada se radi stručni rječnik poslovnog nazivlja, od recimo, klasičnog općegovornog rječnika. Engleski poslovni vokabular, u vremenu izrade ovog Hrvatsko – engleskog rječnika nije imao hrvatske jezične ekvivalente, pa su se autori u velikom broju slučajeva morali konzultirati s jezikoslovcima. To je dalo pozitivan rezultat - znatno smo obogatili hrvatski stručno-poslovni vokabular i olakšali poslovnim ljudima komunikaciju sa partnerima engleskog govornog područja. IZ RECENZIJE DR. SC.

PERE JURKOVIĆA

AUTORI dr. sc. Višnja Špiljak sa 20 autora STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Vladimir Ivir UREDNICA dr. sc. Višnja Špiljak

46.000 pojmova 688 stranica tvrdi uvez


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Višnja Špiljak dr. sc. Vladimir Ivir

Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Pojmovnik poslovnih struka u svijetu  brzo se mijenja i slijedi znanstveni jezični razvoj. Doslovno svaki dan se kuju novi engleski ekonomski  i poslovni termini i izrazi. U Hrvatskoj je to teže,  jer vrlo često u pojedinim područjima, kao što su financije, burze, operacijska istraživanja, bankarstvo i slično, nema hrvatskih jezičnih ekvivalenta, pa se u praksi poslovni čovjek najviše služi ekonomskim izrazima na engleskom jeziku. S takvim pitanjima susretali su se i autori ovog Rječnika. Konzultirali smo veliki broj jezičnih eksperata i uspjeli smo riješiti veliki broj takvih slučajeva. Čuveni engleski leksikograf dr. Samuel Johnson je napisao: „ Kada sam krenuo u ovaj posao, htio sam ispitati svaku riječ, istražiti svaku stvar … Bio je to san, … kao da jurite sunce. Kad stignete na vrh brda, ono je jednako udaljeno od vas kao i prije.“ U hrvatskom dijelu Rječnika objavili smo i termine koji su se uvriježili u našoj ekonomskoj znanosti i poslovnoj praksi, bilo da je riječ o izvornim hrvatskim nazivima ili o udomaćenim tuđicama. Rječnik ima 40.000 termina iz područja ekonomske teorije i politike, poslovnih i javnih financija, bankarstva, osiguranja, računovodstva, revizije, organizacije, menadžmenta, marketinga, trgovine, međunarodnih financija, burzovnog poslovanja, transporta, turizma, trgovačkog prava, statistike, matematike, operacijskih istraživanja i informatike. Namijenjen je ekonomistima i prevoditeljima, studentima i nastavnicima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, poslovnim ljudima, poduzetnicima i menadžerima, te svima onima koji se u svojem profesionalnom radu susreću s engleskim ekonomskim i poslovnim izrazima.

“... u razmišljanju – kako da krenem s procjenom, kvalitete ovog Rječnika, sam sebi sam rekao: budi strog i traži potpuno isto što tražiš od dobrih rječnika inozemnih nakladnika: ... ovaj Rječnik je bogat po ukupnom fondu riječi i po velikom obuhvatu ekonomskih područja. Vrlo racionalno i pregledno rješava sinonime, te udomaćene tuđice koje su se uvriježile u našoj ekonomskoj znanosti i poslovnoj praksi. Mogu potvrditi da je ovim Rječnikom hrvatska poslovna javnost dobila bogat i suvremeni dvojezični rječnik engleskog i hrvatskog nazivlja. IZ RECENZIJE MR.

VIDA JAVORA, DIPL. OEC.

UREDNICA dr. sc. Višnja Špiljak STRUČNI REDAKTOR prof. dr. Vladimir Ivir 20 autora tekstova

46.000 pojmova 694 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

55


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

HrNjPoslovniRjecnik.ai

07.04.2009

16:19:08

Snježana Rodek Vesna Ivančević Ježek

Hrvatskonjemački poslovni rječnik Veliki korpus stručnih poslovnih termina u ovom Rječniku nastao je obradom širokog spektra stručnih tekstova na oba jezika iz raznih poslovnih područja. Iako najveći dio Rječnika čini stručno nazivlje, uzeli smo u obzir i činjenicu da stručni testovi sadrže i relativno veliki općejezičnih riječi, Stoga su u Rječnik uvrštene i autentične kolokacije koje se često rabe u stručnim pisanim i govornim tekstovima. Kako bi se korisnicima Rječnika pružila što jednoznačnija semantička informacija, pojedine su leksičke jedinice na njemačkoj strani Rječnika nadopunjene oznakom stručnog područja kojem pripadaju ( u zagradi ispred njemačke istovrijednice) ili pak obavijestima o sintaktičnoj uporabi (u zagradi iza njemačke istovrijednice). Jezični izrazi tipični za austrijsku varijantu njemačkog jezika obilježeni su kraticom osterr., dok se uz švicarske izraze nalazi napomena schweiz. Rječnik ne upućuje na sinonime na hrvatskom jeziku, nego se svi sinonimi obrađuju kao ravnopravne samostalne natuknice. Rječnik obuhvaća 33.000 natuknica, termina i frazema iz raznih područja ekonomske teorije, financija, bankarstva, burzovnog poslovanja, menadžmenta, marketinga, osiguranja, računovodstva i revizije, prijevoza, carine, ekologije, informatike, trgovačkog i imovinskog prava, poreznog prava, međunarodnih gospodarskih odnosa, te općeg svakodnevnog poslovnog jezika. Rječnik je namijenjen ekonomistima i poslovnim ljudima, prevoditeljima i sudskim tumačima te studentima.

56 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

HRVATSKO NJEMAČKI POSLOVNI RJEČNIK Snježana Rodek

“... Hrvatsko-njemački poslovni rječnik sadrži više od 30 tisuća hrvatskih pojmova, te mnogo više njemačkih. Rječnik obuhvaća 20-tak ekonomskih područja. Ovaj je Rječnik, u najnovijem razdoblju hrvatske leksikografije i najopsežniji strukovni Rječnik s hrvatskim jezikom kao ishodištem,, te njemačkim rječnikom kao ciljnim. Rječnik u velikoj mjeri pridonosi standardizaciji, te terminološkom obogaćivanju hrvatskog poslovnog jezika”. IZ RECENZIJE DR. SC. VELIMIRA PIŠKORCA UREDNICA Snježana Rodek JEZIČNA LEKTURA Vesna Ivančević Ježek LEKTURA (HRVATSKI) Milica Mihaljević LEKTURA (NJEMAČKI) Sanja Fiolić

33.000 pojmova 662 stranica tvrdi uvez


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Snježana Rodek Jasenka Kosanović

Njemačkohrvatski poslovni rječnik Ovako široko postavljen korpus pojmova prelazi uobičajene okvire stručnog ekonomskog i poslovnog rječnika. Namjera je bila obuhvatiti što širu gamu stručnih izraza i korisnicima dati kompetentan Rječnik. U hrvatskom dijelu Rječnika naveli smo također i specifične termine uvriježene u našoj ekonomskoj znanosti i poslovnoj praksi (izvorno hrvatski nazivi i udomaćene tuđice), a ne postoje u njemačkom jezičnom vokabularu. Za takve pojmove, radi boljeg razumijevanja, dali smo kratak njemački opis. Kao dodatno objašnjenje uz pojedine se termine u zagradi pod „vidi i“ nalazi i upućivanje na istoznačnice i bliskoznačnice koje se nalaze u Rječniku. Tijekom trogodišnjeg rada na Rječniku došlo je do mnogih promjena pri odabiru izraza koji će ući u korpus Rječnika. Pritom smo vodili računa o aktualnosti uvrštenih izraza kao i o adekvatnom hrvatskom prijevodu. Rječnik obuhvaća 38.000 natuknica, termina i frazema iz raznih područja ekonomske teorije, financija, bankarstva, burzovnog poslovanja, menadžmenta, marketinga, osiguranja, računovodstva i revizije, prijevoza, carine, ekologije, informatike, trgovačkog i imovinskog prava, poreznog prava, međunarodnih gospodarskih odnosa, te općeg svakodnevnog poslovnog jezika. Rječnik je namijenjen ekonomistima i poslovnim ljudima, prevoditeljima i sudskim tumačima, te studentima.

“... radi se o dosad najvećem i najkvalitetnijem njemačkohrvatskom poslovnom rječniku. Pored aktualnosti ovaj Rječnik odlikuje se i semantičkom točnošću i preciznošću u opisu natuknica i u svojoj ukupnosti predstavlja značajan prilog hrvatskoj leksikografiji....“ IZ RECENZIJE PROF. DR. MIRKA GOJMERCA “... u Rječniku su primijenjena najsuvremenija lingvistička načela. On se temelji na spoznajama korpusne lingvistike, leksikografije, funkcionalne stilistike, normativistike i terminografije. Autori, stručni konzultanti i ekonomski i jezični stručnjaci stvorili su utemeljeni Rječnik i izvorno leksikografsko djelo.” IZ RECENZIJE DR. SC.

MILICE MIHALJEVIĆ

AUTORI Snježana Rodek Jasenka Kosanović STRUČNI KONZULTANTI dr. sc. Mirko Gojmerac dr. sc. Milica Mihaljević

38.000 natuknica 812 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

57


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Fikreta Bahtijrević-Šiber dr. sc. Pere Sikavica

Leksikon menedžmenta

Menadžment predstavlja fenomen 20. stoljeća. Novo vrijeme stavlja cijelo društvo pred nove izazove i traži nova znanja. Među tim kompleksnim izazovima je i znanje menadžmenta, bez kojeg je nemoguće zamisliti suvremeni poslovni svijet. Menadžment je ovladavanje procesima upravljanja, rukovođenja i organizacije sustava, od poduzeća svih razina i društvenih organizacija. To je bio i motiv skupine autora, znanstvenika na izradi Leksikona menadžmenta. Cilj je bio obuhvatiti široko polje pojmova, počevši od općeg, preko strategijskog, funkcijskog i projektnog menadžmenta do organizacije i poslovnog odlučivanja. Leksikon je opsežno leksikografsko djelo u kojem su na pregledan, razumljiv i jasan način objašnjeni poslovni procesi, kompetencije, modeli upravljanja i odlučivanja. To nije bilo lako postići jer su mnoge pojmove bilo teško prevoditi na hrvatski jezik. Gdje god je bilo moguće strane izraze, uglavnom engleske, s obzirom da su SAD kolijevka menadžmenta, zamijenili smo sa hrvatskim izrazim, uz istodobno upućivanje na odgovarajući engleski izvornik. Pri korištenju Leksikona treba imati na umu da je razrada terminologije i određenje pojmova sastavni dio konstituiranja i razvoja znanosti pa time i proces koji nema kraja. Leksikon menadžmenta obuhvaća 3600 najvažnijih pojmova, kratica, institucija i organizacija s područja općeg, strategijskog, funkcijskog i projektnog menadžmenta, te organizacije, poslovnog odlučivanja, kontrolinga i poslovne analize. Na kraju knjige dodani su englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik menadžmentskog nazivlja, svaki s više od 3000 izraza. Namijenjen je znanstvenoj javnosti i studentima, menadžerima na svim područjima djelovanja – od gospodarstva, javnih službi do državne administracije, ali je isto tako nezaobilazna knjiga svakog poslovnog čovjeka i poduzetnika.

58 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

“ ... radi se o izuzetno vrijednom djelu, koje obogaćuje našu poslovnu javnost s nizom novih spoznaja iz područja menadžmenta. “ IZ RECENZIJE PROF. DR. MIJE NOVAKA “... Nema sumnje da u procesu transformacije svih segmenata istaknuto mjesto pripada znanjima iz menadžmenta. Upravljanje, organizacija i rukovođenje – tri su zajednička znanja i vještine koje definiraju menadžment i njegovo poznavanje preduvjet je uspjeha “ IZ RECENZIJE PROF. DR.

VELIMIRA SRIĆE

UREDNICI dr. sc. Fikreta Bahtijrević-Šiber dr. sc. Pere Sikavica LEKSIKOGRAFSKI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. sc. Mijo Novak dr. sc. Velimir Srića 11 AUTORA PODRUČJA

3600 pojmova 776 stranica tvrdu uvez


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Pero Jurković Franjo Luković dr. sc. Đorđe Pribičević dr. sc. Slaven Ravlić

3 IZDANJE PROŠIRENO

Poslovni rječnik 3. izdanje

Poslovi rječnik (3. izdanje) nakon predhodna dva, potvrdio se na knjiškom tržištu kao pravi izbor leksikografske literature. Knjiga je u znanstveno-stručnim i poslovnim krugovima prihvaćena kao prvi sustavan i cjelovit uvod u problematiku suvremenog tržišnog gospodarstva i poslovanja. U 3. izdanju Rječnika temeljito su izmjenjena neka područja (npr. trgovačko pravo) zbog promjena u hrvatskom gospodarskom sustavu. Pri izradi ovog Rječnika rukovodili smo se dvama temeljnim načelima. Prvo, nastojali smo izabrati i adekvatno objasniti najvažnije pojmove potrebne za poslovno odlučivanje. To nam je nametnulo određenu restriktivnost pri odabiru pojmova. Drugo, rad na Rječniku organizirali smo tako da on što prije dođe do svojih korisnika. Uz nove pojmove Rječnik sadrži, također, poseban englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik poslovnog nazivlja, svaki s više od 5500 izraza. U knjizi je objašnjeno 5800 pojmova, izraza, kratica, procesa i institucija s područja ekonomike i organizacije poduzeća, tržišta, cijena i monetarne ekonomije, menadžmenta i strateškog upravljanja, bankarstva i burzovnog poslovanja, unutarnje i vanjske trgovine, carine i carinskog postupka, domaćih i međunarodnih financija, računovodstva i revizije, marketinga i poslovnih komunikacija, distribucije i logistike, promocije i psihotehnike, trgovačkog i gospodarskog prava, osiguranja, poslovne statistike i matematike, makroekonomske politike, informatike i ekologije.

“... Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje ima 1400 natuknica više nego prethodna izdanja. Neka područja, a posebno trgovačko pravo temeljito su izmijenjana. Više od polovice natuknica je dopunjena, izmijenjena najnovijim informacijama, podacima i definicijama. Već sama činjenica da su dva izdanja rasprodana, govori da su korisnici zadovoljni i da knjiga zadovoljava sve kriterije kvalitetnog leksikografskog proizvoda”. IZ RECENZIJE DR. SC. SLAVENA RAVLIĆA UREDNICI dr. sc. Pero Jurković Franjo Luković dr. sc. Đorđe Pribičević dr. sc. Slaven Ravlić 40 AUTORA

5800 natuknica 828 stranica tvrdi uvez

Poslovni rječnik je u znanstveno-stručnim i poslovnim krugovima dočekan i prihvaćen kao sustavan i cjelovit doprinos našem suvremenom tržišnom gospodarstvu.

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

59


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Vlado Leko dr. sc. Pero Jurković

Rječnik bankarstva

Financijsko je tržište samo po sebi vrlo promjenljivo, štoviše, promjene se odvijaju u sve kraćim razdobljima, pa se iz godine u godinu pojavljuje mnogo novih pojmova, izraza, institucija i bankarskih tehnika. Tehnološka revolucija u bankarstvu i financijama donijela je niz inovacija u bankarskoj praksi. Hrvatski bankarski sustav se razvio, HNB profilirala se u modernu središnju banku, primjenjuju se nove suvremene procedure, tehnike i oblici bankarskog poslovanja. Hrvatska bankarska regulativa identična je europskom monetarnom i financijskom sustavu. Autori i urednici nastojali su što više stručnih pojmova iz stranih jezika zamijeniti s odgovarajućim hrvatskim izrazima i na ta način su unaprijedili hrvatsko bankovno i financijsko nazivlje. Rječnik bankarstva je specijalizirani rječnik enciklopedijskoga karaktera. U njemu je stručno, razumljivo i sažeto objašnjeno 2500 najvažnijih pojmova, izraza i institucija iz područja poslovnog i investicijskog bankarstva, monetarno-kreditne teorije i politike, financijskih institucija i tržišta, te s njima usko povezanih područja kao što su javne i poslovne financije, osiguranje, burzovno poslovanje, računovodstvo, revizija i dr. Rječnik je namijenjen bankovnim i financijskim stručnjacima, studentima i nastavnicima ekonomskih i srodnih fakulteta i škola i poduzetnicima, te svima onima koji se susreću s bankovnim i financijskim pitanjima. Na kraju knjige dodan je englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik bankovnog nazivlja, svaki s više od 2400 izraza.

60 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

2 IZDANJE PROŠIRENO

“... u Rječniku bankarstva čitatelj će naći informaciju o modernim bankovnim tehnikama, promjenama na svjetskom financijskom tržištu i bankarskim inovacijama ...” IZ RECENZIJE PROF. DR. ANTUNA ŠOKMANA “... bankarstvo vrlo brzo razvija. Hrvatsko bankarstvo, vjerojatno iz razloga što je najveći dio u vlasništvu inozemnih banaka, ima brzorastući trend razvoja. Rječnik je sretan spoj znanstvene elaboracije i iskustva svakodnevne bankarske prakse. ” IZ RECENZIJE PROF. DR.

PERE JURKOVIĆA

UREDNIK dr. sc. Vlado Leko KONZULTANT dr. sc. Pero Jurković IZVRŠNI UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić 17 AUTORA

2500 natuknica 656 stranica tvrdi uvez


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Vilim Gorenc

Rječnik trgovačkog prava

Rječnik se oslanja na dosadašnja postignuća hrvatske pravne znanosti i prakse. To je kolektivni rad dvanaest autora i urednika koji objašnjavaju najvažnije pojmove koji se koriste u poslovanju subjekata trgovačkog prava, te odnosa organa vlasti i sudova s poslovnim subjektima. U Rječniku trgovačkog prava je na sažet, razumljiv i pregledan način objašnjeno 2057 pojmova s područja trgovačkog prava, građanskog prava, građanskog postupka, radnog i socijalnog prava, međunarodnog privatnog prava i ostalih srodnih područja. Osnovnom tekstu Rječnika dodana su i dva priloga: englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik trgovačko-pravnog nazivlja. Autori su nastojali  za svaki hrvatski izraz pronaći i odgovarajući izraz na engleskom i njemačkom jeziku, kako bi korisnicima Rječnika olakšali komunikaciju s inozemnim partnerima. Namijenjen je pravnicima i gospodarstvenicima, profesorima i studentima pravnih i ekonomskih fakulteta i škola, sucima i odvjetnicima te svima onima koji se u svojem profesionalnom radu susreću s ekonomsko-pravnim pitanjima.

“... Promjene do kojih je došlo zadnji godina, učinile su dio domaće stručne publicistike i leksikografije manjkavim i nedostižnim. Zato je trebalo objaviti Rječnik koji će poslužiti kao stručni vodič za snalaženje u nastalim promjenama” IZ RECENZIJE PROF. DR. JAKŠE BARBIĆA “ Rječnik je od velike praktične važnosti i koristi kako onima koji nisu upoznati s mnogobrojnim novim terminima iz trgovačkog i bankarskog prava, a posebno iz prava trgovačkih društava, tako i stručnjacima u trgovačkom pravu ...” IZ RECENZIJE PROF. DR. BRANKA VUKMIRA   UREDNIK dr. sc. Vilim Gorenc 12 AUTORA RECENZENTI dr. sc. Jakša Barbić dr. sc. Branko Vukmir

2057 natuknica 674 stranice tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

61


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Sanja Andrijašević Tatjana Račić-Žlibar

Rječnik osiguranja

Važnost osiguranja kao ekonomske djelatnosti svakodnevno raste. Osiguranje ne pruža samo ekonomsku zaštitu poduzetnicima i građanima, već je i bitan poticaj razvoja. Osiguranje pruža poduzetnicima sigurnost pred velikim brojem rizika kojima su izloženi u tijeku poslovanja, ublažava štete pojedincima i cijeloj državi. U djelatnosti osiguranja se akumuliraju velika sredstva koja se koriste za razvoj gospodarstva. Složena problematika osiguranja – ekonomska i pravna načela, osnovni su elementi odnosa u osiguranju. Uvjeti osiguranja, police osiguranja, specifičnosti pojedinih vrsta osiguranja, postupak utvrđivanja štete prikazani su na pregledan način. Autori i urednici nastojali su strane izraze zamijeniti hrvatskim izrazima, te na taj način unaprijediti hrvatsko nazivlje u složenoj tematici  osiguranja.

“ ... Rječnik je značajno i potrebno djelo koje će pridonijeti unapređenju poslovnih odnosa u važnoj složenoj gospodarskoj grani osiguranja” IZ REZENZIJE PROF. DR. ZVONIMIRA ARŽEKA   “ ... Rječnik je prvi sustavan i cjelovit priručnik takve vrste na hrvatskom jeziku. On u potpunosti zadovoljava znanstvene, stručne i leksikografske standarde kakvi vrijede u svijetu ...” IZ RECENZIJE

Rječnik je specijalizirano enciklopedijsko djelo u kojem 19 kompetentnih znanstvenika i stručnjaka na sažet i razumljiv način objašnjava 2326 najvažnijih pojmova, izraza i institucija iz svih područja osiguranja (osiguranja imovine, osiguranja osoba, osiguranja od odgovornosti; dobrovoljnih i obveznih osiguranja i dr.), te s njima usko povezanih područja, kao što su međunarodne financijske institucije, financijsko pravo, transport i dr.

PROF. DR. PERE JURKOVIĆA UREDNICI dr. sc. Sanja Andrijašević Tatjana Račić-Žlibar STRUČNI KONZULTANTI dr. sc. Pere Jurković dr. sc. Zvonimir Aržek 19 AUTORA

Namijenjen je financijskim stručnjacima u osiguranju, te studentima ekonomskih, pravnih i pomorskih fakulteta i viših škola, kao i svima koji se susreću s osiguranjem. Rječniku je pridodano 1900 izraza iz područja osiguranja na njemačkom i engleskom jeziku.

2326 natuknica 532 stranica tvrdi uvez

Na kraju knjige objavljen je englesko-hrvatski i njemačkohrvatski rječnik nazivlja iz područja osiguranja, svaki s više od 1900 stručnih pojmova.

62 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Boris Vukonić dr. sc. Nevenka Čavlek

Rječnik turizma

Fenomen turizma jedna je od pojava koja je snažno obilježila drugu polovicu 20. stoljeća, a po aktualnom trendu u 21. stoljeću turizam će postati najveći gospodarski sektor. U razvoju Hrvatske turizam ima važno mjesto. Uz gospodarski doprinos turizma, važni su također znanstveni, obrazovni i informatički aspekti turizma. Rječnik turizma nastao je na poticaj znanstvenika, u želji da na jednom mjestu saberu bitni pojmovi i da se to znanje u kondenziranom obliku pruži turističkim djelatnicima, poduzetnicima i menadžerima u turizmu. Tako je nastao suvremeni leksikografski priručnik za akademske potrebe i pouzdan savjetnik svima onima koji se bave ili ih zanima turizam. Rječnik turizma je specijalizirani rječnik enciklopedijskoga karaktera, prvi takve vrste u nas, u kojem 13 znanstvenika objašnjava 2300 najvažnijih pojmova, kratica, institucija i organizacija iz svih područja turizma: putovanja i turističkog posredovanja, ugostiteljstva i hotelijerstva, prometa, menadžmenta i marketinga, sporta i rekreacije, kulture i ekologije, turističke geografije i sociologije, statistike i dr. Namijenjen je turističkim djelatnicima, poslovnim ljudima, te novinarima, studentima i nastavnicima. Osnovnom tekstu Rječnika dodani su englesko-hrvatski i njemačkohrvatski rječnik turističkog nazivlja, svaki s više od 2000 izraza.

“Rječnik turizma znanstvenim sadržajem predstavlja doprinos razvoju znanosti i turizmu ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Hrvatska sa svojim turističkim resursima i raznolikošću, ljudskim potencijalom i turističkim iskustvom zasigurno će još više nego dosad razvijati turizam.” IZ RECENZIJE DR. SC. TOMISLAVA HITRECA “Opseg izložene materije znatno prelazi slična izdanja u  inozemstvu, jer ne obuhvaća  samo uže pojmove iz turizma, nego i iz srodnih disciplina, kao što su turistička geografija, sociologija, statistika, pravo itd.)” IZ RECENZIJE PROF. DR. VESNE BORKOVIĆ VRTIPRAH   UREDNICI dr. sc. Boris Vukonić dr. sc. Nevenka Čavlek IZVRŠNI UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

2300 natuknica 536 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

63


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Željko Horvatić

Rječnik kaznenog prava

Rječnik kaznenog prava specijalizirani je rječnik enciklopedijskoga karaktera. U njemu 11 znanstvenika iz područja kaznenog prava sa svih hrvatskih pravnih fakulteta na sažet i razumljiv način objašnjava više od 1700 pojmova s područja materijalnog kaznenog prava, njegove povijesti i suvremenih zakonodavnih i teoretskih sadržaja iz hrvatskog pozitivnog kaznenog zakonodavstva, te s njima usko povezane sadržaje iz međunarodnoga kaznenog prava, kriminologije, viktimologije, kriminalne politike (politike suzbijanja kažnjivih ponašanja) i drugih kaznenih disciplina. Bez obzira na različitu važnost natuknica i duljinu teksta  pojedinih pojmova, autorski tim je nastojao ostvariti temeljnu zamisao, a to je: što lakše snalaženje korisnika  u velikom broji stručnih izraza. Radi ostvarivanja toga cilja autori su koristili  dvije pa i više natuknica koje se s različitim izričajima odnose na isti sadržaj. Ova je metoda ustrajno primjenjivana i kada su posrijedi latinski i hrvatski izričaji za iste sadržaje. Iako je Rječnik zajedničko djelo svih jedanaest autora, da bi se ipak znalo tko je od njih autor sadržaja pojedine natuknice, iza teksta natuknice navedeni su inicijali autora. Kod izbora autora, glavni urednik je nastojao i uspio postići zastupljenost kaznenopravnih znanstvenika sa sva četiri hrvatska pravna fakulteta iz sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, te Policijske akademije u Zagrebu. U natuknicama  korištene su kratice koje su objašnjene u popisu kratica. Rječnik je namijenjen studentima pravnih fakulteta, praktičarima koji djeluju u kaznenom pravosuđu, odvjetništvu, policiji i drugim dijelovima pravosudnog sustava, te svima onima kojima su u njihovu profesionalnom radu potrebne brze i točne informacije o kaznenopravnim pitanjima.

64 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

“... kaznenopravna literatura u nas, nakon dugog vremena, dobila je opsežan pojmovnik teorije materijalnog kaznenog prava, namijenjen kako praktičarima, tako i teoretičarima” IZ RECENZIJE PROF. DR. DAVORA KRAPCA   GLAVNI UREDNIK dr. sc. Željko Horvatić UREDNICI dr. Leo Cvitanović dr. Petar Novoselec 11 AUTORA LEKSIKOGRAFSKI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

1700 natuknica 692 stranica tvrdi uvez dr. sc. Željko Horvatić za Rječnik kaznenog prava dobio je godišnju nagradu za nakladništvo Sabora Republike Hrvatske, a Nakladnik Plaketu.


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Veselin Simović

Leksikon građevinarstva

Namjena je Leksikona da animira građevinske i druge stručnjake u građevinarstvu i drugim sukladnim djelatnostima. Leksikon je nastao kao izraz potrebe da se na jednom mjestu nađe cjelokupno građevinsko nazivlje, uz osnovne definicije i odgovarajući opisi pojedinih pojmova. Valja također istaknuti da se ovakvo veliko djelo po prvi put pojavljuje na hrvatskom jeziku, te da cijela autorska ekipa nije imala domaći uzor. Određena pomoć im je bila inozemna literatura, tako da su se autori uglavnom oslonili na domaću građevinsku ostavštinu i tradiciju. U određivanju nazivlja za pojedine pojmove bitna je bila hrvatska graditeljska tradicija, uz nastojanje da se nazivi prilagode današnjim jezičnom standardu. Svi pojmovi imaju prijevode na engleski i njemački jezik. Na kraju Leksikona objavljeni su engleski i njemački rječnici koji obuhvaćaju sve pojmove. Moguće je, da je u ovako kompleksnom djelu koje obuhvaća cijeli korpus građevinske aktivnosti nenamjerno izostavljen poneki pojam koji je trebao biti u Leksikonu.  No, pojava takvog izostavljanja je prisutna u svakom leksikografskom djelu. Leksikon obuhvaća 4285 natuknica koje obrađuju pojmove iz građevinarstva i srodnih područja (arhitekture, geologije, matematike i dr.), 206 životopisa osoba koje su svojim djelom pridonijele razvoju građevinarstva u Hrvatskoj i u svijetu, mnogobrojne tablice te 646 slika i drugih grafičkih priloga. U njegovoj izradi sudjelovalo je 59 autora, urednika i suradnika, najviše s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na kraju knjige dodani su englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik građevinskog nazivlja, svaki s više od 4000 izraza. Namijenjen je građevinskim stručnjacima, studentima građevinskih studija te svima onima kojima je u njihovim profesionalnim poslovima potrebno poznavanje građevinske terminologije.

“ ... Djelo veliki je doprinos znanosti, jer se u njemu najveći broj pojmova definira na znanstveni način i može poslužiti kao osnova za normu u stručnoj građevinskoj terminologiji.” IZ RECENZIJE PROF. DR. PETRA ĐUKANA GLAVNI UREDNIK dr. sc. Veselin Simović POMOĆNICI GLAVNOG UREDNIKA dr. sc. Andrija Prager dr. sc. Krešimir Fresl 59 AUTORA

4285 natuknica 206 životopisa 646 grafičkih priloga 1092 stranica tvrdi uvez

CD ROM - Leksikon građevinarstva Sadrži tekst iz knjige, sa svim grafičkim prilozima, slikama i sl i omogućava pretraživanje po natuknicama sa pripadajućim grafičkim prikazima.

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

65


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Andrija Prager

Trojezični građevinski rječnik

Građevinarstvo je struka koja kompleksnošću obuhvaća veliki broj komplementarnih disciplina. Građevinarstvo se mora povezivati s drugim područjima znanosti, od temeljnih prirodnih nauka do srodnih područja tehnike, pravne znanosti i ekonomije. Posebno mjesto u tome ima informatika s odgovarajućim matematičkom podlogom i ekologija. U izradi trojezičnog rječnika autori su u ukupni fundus stručnih riječi i termina uključili  i vokabular srodnih djelatnosti. Trojezični građevinski rječnik sastoji se od tri trojezična rječnika građevinskog nazivlja: hrvatsko-englesko-njemačkog, englesko-hrvatsko-njemačkog i njemačko-hrvatsko-engleskog. U svakom od tri dijela polazni stupac sadrži oko 20.000 termina, pa Rječnik ukupno donosi oko 60.000 hrvatskih, engleskih i njemačkih termina iz građevinarstva i pratećih područja (arhitekture, matematike, geologije, informatike, ekologije, ekonomije, prava). U osnovi, polazni, hrvatski stupac uvršteni su termini koji su se uvriježili u našoj građevinskoj znanosti i praksi, bilo da je riječ o izvorno hrvatskim nazivima ili o udomaćenim tuđicama. Za njegovu izradu korištena je građa hrvatskog strukovnog nazivlja iz inozemnih izvora i drugih stručnih knjiga i  publikacija. Englesko i njemačko građevinsko nazivlje potječe najvećim dijelom iz inozemnih izvora najstručnijih nakladnika, stručnih građevinskih publikacija i udžbenika.  Trojezični građevinski rječnik namijenjen je građevinskim stručnjacima, projektantima,  građevinskim istraživačima, prevoditeljima, studentima  i nastavnicima građevinskih škola i studija.

66 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

“...Rječnik tako velikog broja stručnih riječi i to još na tri jezika, pothvat je koji zaslužuje svako priznanje. Stručna građevinska javnost ovim djelom dobila poticaj za još veće dosege u građevuinarstvu” IZ RECENZIJE MR. JOSIPA

BELA

UREDNIK dr. sc. Andrija Prager POJMOVI hrvatski 20.000 engleski 20.000 njemački 20.000

1432 stranica tvrdi uvez

CD ROM - Trojezičn Trojezični građevinski rječnik pruža široke mogućnosti korištenja. Svaki “klik” na jedan od tri jezika povlači za sobom i preostala dva jezična ekvivalenta. To znači da “klik” na određeni pojam na engleskom jeziku odmah povlači ekvivalent tog istog pojma na hrvatskom i njemačkom jeziku.


Ilustrirani rječnik arhitekture i građevinarstva

Rječnik obuhvaća područja građevine i arhitekture s naglaskom na terminologiju iz povijesti arhitekture. Obuhvaćeni su pojmovi iz srodnih područja kao što su geologija, ekologija, strojarstvo i elektrotehnika, kao i termini iz fundamentalnih znanosti, naročito matematike i fizike. Uz svaki termin navodi se i područje u kojem se pojam najčešće koristi. U Rječniku su objavljene i kratice svih uobičajenih mjernih jedinica, međunarodnih domaćih institucija, te kratice uobičajene u građevinarstvu i arhitekturi. Slike su izrađene tako da što zornije ilustriraju termine s kojima su povezane. U crtežima iz područja arhitekture naglasak je stavljen na objekte koji se nalaze ili su se ranije nalazila na području Hrvatske. Da bi se izbjegla udvostručenje, crteži se daju samo na u hrvatsko-engleskom dijelu Rječnika.   Međutim, u englesko-hrvatskom dijelu rječnika u takvim se slučajevima daje poveznica, tj. odgovarajućim se simbolom označava svaki termin za koji postoji crtež u hrvatsko-engleskom dijelu Rječnika. Rječnik slične koncepcije ne postoji, ne samo u Hrvatskoj, već ni u široj regiji. Dvojezični: hrvatsko – engleski i englesko – hrvatski ilustrirani rječnik arhitekture i građevinarstva je opsežno djelo i plod dugogodišnjega prevodilačkog rada, te nudi 15.000 pojmova u hrvatsko-engleskom i 17.000 pojmova u englesko-hrvatskom rječničkom dijelu. Pojmovi u knjizi dodatno su ilustrirani s 1100 kvalitetnih crteža, presjeka, projekcija, ilustracija i ostalih grafičkih prikaza. Rječnik je namijenjen stručnjacima iz arhitekture i građevinarstva. Od velike koristi može biti i studentima visokoškolskim ustanovama arhitekture i građevinarstva. Knjiga je vrijedan izvor informacija za sve koji se bave ovim područjima.

ilustrirani rjecˇnik arhitekture i graðevinarstva hrvatsko-engleski englesko-hrvatski urednik redaktor

Zoran Vulelija Veselin Simović

“ ... Ilustrirani rječnik građevinarstva i arhirekture izuzetnim ne samo na hrvatskim prostorima, već i u europskim razmjerima. Odabir ilustracija zahvalan je edukativni materijal. U terminološkom smislu knjiga je vrijedna i za povjesničare umjetnost.” IZ RECENZIJE DR. SC. EMERIT. VESELINA SIMOVIĆA UREDNIK Zoran Vulelija RECENZENTI dr. sc. Veselin Simović mr. sc. Alan Braun STRUČNI SURADNICI dr. J. Bertol-Vrček mr. A. Braun dr. J. Gudelj dr. Z. Marić, dr. S. Mihalić dr. Pavlin dr. Stipetić ILUSTRATORI A. Vučković, dipl. ing. arh. V. Vulelija, dipl. ing. arh. D. Pavlović, dipl. ing. arh.

862 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

67

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Zoran Vulelija


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Josip Bilić Hrvoje Ivanković

Zagrebački leksikon 1. svezak

Dvosveščani Zagrebački leksikon prvi je leksikon u Hrvatskoj kojemu je predmetnost jedan grad. Abecednim redom Leksikon sadrži topografske članke iz različitih područja čovjekova rada, znanja, biografske članke, kulturne institucije i niz drugih sadržaja. U Leksikonu su zastupljena uglavnom dva tipa članaka: pregledni (sinoptički) koji donose sažetke o znanstvenim, društvenim i kulturnim institucijama ili pojavama i jednoznačni (opći) koji donose podatke o zaokruženim tematskim člancima. Članci obaju tipova počinju opisno, a ne pojmovno: prve obilježava genetska odredba, a drugi tip uglavnom obrađuje neku pojavu. Zagrebački leksikon, za razliku od sličnih izdanja drugih gradova, sadržajno obuhvaća sve segmente života jednog grada. Po inerciji, obično takva literatura najveći dio svog sadržaja daje kulturnim i tradicionalnim događanjima. Ovaj projekt obuhvaća širi sadržaj koji se odnosi na gospodarstvo, tradicionalno obrtništvo, obrazovanje, razne konfesionalne vrijednosti koje su utjecale na razvoj grada. Posebno se to odnosi na pojedine zajednice koje su dale trajne vrijednosti Zagrebu. U izradi Leksikona nismo htjeli da kroničarski stil pisanja i redanja događaja bude dominantan, već smo pribjegli težem modelu - svijesni da će taj koncept dati jaču dinamiku i mogućnost čitatelju da otkrije dušu grada u cjelini njegova nastojanja. U profiliranju modernoga, građanskoga Zagreba izrazitu su ulogu priskrbile i druge respektabilne kulturne i konfesionalne zajednice, poput njemačke, češke, slovenske, bošnjačke, a osobito srpska i židovska. Leksikoni poput našega koji govori o Zagrebu, obično su usredotočeni na kulturološku podlogu i urbanu podjelu, a ovdje je uvršteno dosta građe iz gospodarskoga i društvenog života.

P

68 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

NAKLADNICI Leksikografski zavod Miroslav Krleža MASMEDIA GLAVNI RAVNATELJ Tomslav Ladan DIREKTOR Stjepan Andrašić GLAVNI LEKSIKOGRAFSKI KONZULTANT Vlaho Bogišić UREDNIČKI ODBOR Milan Bandić, Tomislav Ladan, Vlaho Bogišić, Stjepan Andrašić, Vladimir Bedenko, Josip Bilić, Dubravko Čengić, Lelja Dobronić, Hrvoje Ivanković, Đurđica Posarić, Nada Premerl P


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Josip Bilić Hrvoje Ivanković

Zagrebački leksikon 2. svezak

Zagrebački kulturni, gospodarski i politički resursi okupljaju i potvrđuju sve vrijednosti koje su prisutne u svim dijelovima zemlje. To se od njega i očekuje, jer Zagreb je metropola. Taj odnos se očituje i u sadržaju Zagrebačkog leksikona. Jer, grad kroz čiju se uzbudljivu povijest prelamala i povijest hrvatskoga naroda, opisan je u dvosveščanom leksikonu nizom informativnih i stručno sročenih natuknica, satkanih prinosima iz različitih područja - od znanosti, umjetnosti, obrazovanja i publicistike do gospodarstva, sporta, turizma i zabave.   Zagrebački leksikon oživljava zaboravljene vedute i događaje, vodi čitatelje u gradske muzeje, parkove, šetališta, ustanove, ulice i trgove. Premda ne sadržava biografske natuknice, Leksikon upućuje i na mnoge osobe koje su svojom djelatnošću obilježile život grada u pojedinim područjima i razdobljima, a kazalo imena na kraju knjige olakšava njihovo pronalaženje i kontekstualiziranje. Zagreb je predočen i nizom likovnih sadržaja starih i novih fotografija, crteža, karata i preglednih tablica. U Zagrebačkom leksikonu katolička tradicija dobiva naglašen tretman. Uloga te tradicije vidljiva je i u suvremenoj prezentaciji grada već po tome što Zagreb svoj dan obilježava u svibnju, povezujući ga sa štovanjem Gospe od Kamenitih vrata. Zagrebačka zavičajnost ima posebno mjesto u svijesti ljudi koji su vezani za grad. Iako se po stanovništvu Zagreb ubraja u veće srednje europske gradove,  već sadašnje  gradske karakteristike nagovještavaju velegradsku urbanu kulturu. 

UREDNIŠTVO Goran Arčabić, Josip Bilić, Hrvoje Ivanković, Zdenko Jajčević, Vjera Katalinić, Mladen Klemenčić, Sandra Križić Roban, Iva Mandušić, Ozana Martinčević, Mladen Obrad Šćitaroci, Marijana Pintar, Nenad Pokos, Đurđica Posarić, Nada Premerl, Tomislav Premerl, Krešimir Regan UREDNICI Josip Bilić Hrvoje Ivanković IZVRŠNA UREDNICA Ozana Martinčić LIKOVNA UREDNICA Katarina Turkalj SLIKOVNA GRAĐA Arhiva LZ Miroslav Krleža i MASMEDIA ARHITEKTONSKI CRTEŽI Masmedia 143 AUTORA

1318 stranica tvrdi uvez

Zagrebački leksikon na kraju 2. sveska objavljuje kazalo osobnih imena s brojem stranice na kojoj se pojedina osoba nalazi. Pregledno su, od postanka i osnutka grada do danas, registrirane godine koje su bile iz raznoraznih razloga važne za grad.

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

69


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Mirko Galić Tomislav Ladan Božidar Novak Vlaho Bogišić Vanja Sutlić

Leksikon radija i televizije Hrvatska ima zapaženo mjesto u razvoju radija i televizije. U Zagrebu je 15. svibnja 1926. godine s emitiranjem počela s radom radijska stanica, a točno 30 godina kasnije također 15. svibnja, ali 1956. prva televizija. Do današnjeg dana djelovanja radija i televizije više od 10.000 djelatnika – novinara, snimatelja, montažera, redatelja, inženjera, organizatora ispisalo je uzbudljivu povijest tog medija. Danas, na području Hrvatske postoji mreža TV i radio postaja. Povijesno gledajući, od osnivanja tih medija pa nadalje političke prilike nisu uvijek bile sklone hrvatskim nacionalnim interesima. Iako je Leksikon nastao u povodu obljetnica oba medija, djelo je napravljeno dosljedno po standardima leksikografske struke. Najznačajniji aspekt Leksikona jest rekonstrukcija  povijesti radija i televizije, koja se pretežno poklapa s poviješću HRT-a. U tom smislu, ovo je pionirski pothvat, kaže u uvodnom tekstu Mirko Galić, glavni ravnatelj HRT-a. Inicijativa za objavljivanje Leksikona radija i televizije potekla je od HRT-a i realizirana je u povodu 80. godišnjice radija i 50. godišnjice televizije. Leksikon je strukturiran u tri cjeline, i to: leksikografske natuknice, članci i popis zaposlenika. Najveći dio knjige čine biografski podaci. U knjizi je objavljeno 650 biografskih članaka. Ponajprije su uvršteni oni koji su trajno pridonijeli razvoju radija i televizije u nas: novinari, urednici i vodeći ljudi RZ-a, RTZ-a i HRT-a, ali i istaknute osobe privatnih elektroničkih medija u Hrvatskoj te pisci i scenaristi, redatelji, glumci i tehničari koji su dali znatan doprinos radiotelevizijskoj produkciji. Kao tehnički kriterij odabira novinara i urednika uzet je onaj od najmanje 10 godina radnog staža u elektroničkim medijima u trenutku zaključenja abecedara na kraju 2005., kaže glavni urednik Božidar Novak. Leksikon ima više od 2000 natuknica. Objavljuje 350 članaka o hrvatskim medijskim i televizijskim emisijama.

70 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Leksikon izdan povodom 50. godišnjice TV 80. godišnjice RADIJA GLAVNI UREDNIK Božidar Novak UREDNIČKI ODBOR Mirko Galić Tomislav Ladan Božidar Novak Vlaho Bogišić Vanja Sutlić Stjepan Andrašić IZVRŠNI UREDNICI Bruno Kragić Domagoj Matizović UREDNIČKI KOLEGIJ Branimir Bošnjak Silvester Kolbas Zlatan Prelog Geza Stantić Nikola Vončina LEKSIKOGRAFI I KONZULTANTI Vlaho Bogišić Slaven Ravlić LEKSIKOGRAFSKA POTPORA LZ MIROSLAV KRLEŽA

2000 natuknica 350 članaka 650 biograf. članaka 782 stranice tvrdi uvez


Etymologicon_K.ai 23.11.2006 16:22:28

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

prof. Tomislav Ladan

Etymologicon Tumač raznovrsnih pojmova

Etymologicon je djelo kakvo u našoj kulturnoj i znanstvenoj sredini nije uobičajeno. Takva djela se stvaraju godinama kao autorski napor i rezultat bavljenja nizom lingvističkih disciplina i nastaju tek kada autor procijeni da tekst zaslužuje objavu. Poznavanje starih i suvremenih, živih jezika, vrsno poznavanje mitologija i kulturne povijesti te raznovrsnih književnih tekstova, enciklopedijska upućenost u različite “nefilološke” struke omogućili su Ladanu da iza hladnih objektivnih činjenica otkrije izvanredno zanimljivu povijest i burno odvijanje života. Da bi se uopće tako o stvarima moglo pisati, potrebno je raspolagati vrlo širokim rasponom pouzdanih znanja iz raznorodnih područja, a to imaju samo neumorni istraživači svijeta koji nas okružuje, koji funkcionira kao koherentna, skladna cjelina. Za takve uvide potrebno je također godinama sustavno i svakodnevno zavirivanje u rječnike, leksikone i enciklopedije. Također valja istaknuti da se o ovoj tematici može pisati korektno. No, nešto više od toga,  s nešto više povjerenja mogu pisati samo umjetnici riječi kakav je bio Ladan. On je jedan od vrlo rijetkih ljudi koji posjeduju sve potrebne kvalifikacije i svojstva za pisanje ovakvih tekstova, s jamstvom da će tekstovi istodobno dati preciznu stručnu/znanstvenu informaciju i prikovati čitateljevu pozornost, kaže urednik knjige prof. dr. August Kovačec. Po sadržaju knjiga bi se mogla podijeliti na tri osnovna razdjela – životinje, biljke, čovjek. No, valja upozoriti da Ladanov enciklopedijski pristup nikako nije stereotipno biologijski, nego mu biološke činjenice služe za svestrano kulturološko razmatranje. Konačno, u vlastitom ispitivanju u kakvu kategoriju knjiga ulazi  njegov “Tumač raznovrsnih pojmova” opredijelio se za riječ Pojmovnik. Ta riječ jednostavno znači zbirka ili tek slobodan izbor pojmova. A to je upravo ono što sam s tom knjigom  želio napraviti – pojmovnik, kazao je Ladan.

“ .. Poznavanje starih i suvremenih živih jezika, vrsno poznavanje mitologija i kulturne povijesti te raznovrsnih književnih tekstova, enciklopedijska upućenost u različite “nefilološke” struke omogućili su Ladanu da iza hladnih objektivnih činjenica otkrije burno odvijanje života. ... Ladan je jedan od rijetkih ljudi koji posjeduje sve potrebne kvalifikacije za pisanje ovakvih tekstova, s jamstvom da će tektovi istodobno dati preciznu stručnu informaciju i prikovati čitateljevu pozornost” IZ PREDGOVORA DR. SC.

AUGUSTA KOVAČECA

IZ SADRŽAJA • Život i životinje • Domaće životinje • Divlje životinje • Ptice • Kukci • Ribe • Biljni svijet • Čovjek • Duhovni svijet AUTOR prof. Tomislav Ladan UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

980 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

71


LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

ladan_priprema.ai 1 175.00 lpi 15.00° 16/3/09 75.00° 0.00° 45.00° 16/3/09 1:05 1:05PM PM Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Blacko r a n g e

prof. Tomislav Ladan

Život riječi Etimologija i uporaba

Etimologija je bila predmet naglašenog interes prof. Tomislava Ladana. On je dao veliki doprinos leksikografiji, književnosti i kulturi, te je obrazložio skrovite postupke i proširio znanje o nastajanju riječi i imena u hrvatskom jeziku. Takvim se dometima mogu pohvaliti samo veliki narodi. Podrijetlo riječi nedvojbeno je jedno od onih pitanja koja se najčešće nameću govornicima jednog jezika. Od starine su ljudi sebi nastojali protumačiti “istinsko značenje” riječi, pa je etimologija bila jedna od najcjenjenijih disciplina. Već odavno u etimologiji postoji snažna struja koja posebnu pozornost pridaje značenju i koja proučavanje podrijetla riječi nastoji povezati s proučavanjem razvoja društva. U hrvatskom jezikoslovlju bilo je etimologa koji su mogli ravnopravno stati uz bok najvećih europskih etimolozima, ali je u nas ta disciplina bila u fokusu uskog broja specijaliziranih jezikoslovaca. Razbijanju te “profesionalne zatvorenosti” etimologije, svojim nastupima, najviše i najdjelotvornije je pridonio Tomislav Ladan. Tomislav Ladan obrazlažući ustroj ove knjige, objašnjava zašto nije svoja izlaganja o riječima, njihovu značenju, funkciji i enciklopedijskom određenju izložio na način, onako kao je to učinjeno u standardnim rječnicima. Za Ladana nisu vjerodostojne samo neprijeporne etimologije najvećih modernih jezični autoriteta, nego drži podjednako važnim upozoriti na mitološke elemente i tumačenja, na priče i anegdote o pojedinim stvarima. Napokon svi ti čimbenici utječu na “život riječi” i “život jezika” pa ih ni profesionalno jezikoslovlje ne može zanijekati ni zanemariti. Knjiga prof. Ladana neobična je i originalna i nema sličnog predloška u literaturi. Ova knjiga nije obični abecedni popis riječi, njihovih značenja i etimologije. Ona je skup ministudija različitih  struka o postanku i razvoju riječi.

72 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

“... Knjiga prof. Ladana neobična je i orginalna, i ne vidim joj slična predloška u literaturi, pogotovo ne u tako velikom opsegu. Sve obavijesti koje ona donosi uglavnom postoje već negdje zapisane, ali da bi čovjek do njih došao, morao bi pročitati cijelu knjižnicu knjiga i studija iz najrazličitijih struka. Osnovni je cilj ove knjige golemo obavijesno blago, učiniti ne samo dostupnim, nego i zanimljivim krugu kulturnih čitatelja.” IZ PREDGOVORA PROF. DR. AUGUSTA KOVAČECA IZ SADRŽAJA • Početci početaka • Svemir i prapočela • Ljudski rod • Poljodjelstvo • Politika • Mir i rat • Civilizacija • Vjera • Uresi i pomogala • Hrana i posuđe • Prometala    AUTOR prof. Tomislav Ladan UREDNIK August Kovačec

1292 stranice tvrdi uvez


Henri Mendras

Europa i Europljani

Knjiga daje izvanredno zanimljiv i intrigantan pogled na Europu, koji potiče na razmišljanja i traži daljnju raspravu. Ključna je Mendrasova poruka: Europa ima čvrste zajedničke temelje, ali je ona kontinent različitosti koje će se - suprotno uobičajenom mišljenju - povećavati, a ne smanjivati. Drugim riječima, Europa je velika freska na kojoj su njezini brojni entiteti ugravirali komadiće socijalnog i kulturnog mozaika, i oni neće nestati, nego će se, štoviše, dalje razvijati. Za male narode, kakav je naš hrvatski, to je privlačno stajalište jer daje nadu da nećemo – kada jednom uđemo u Europsku uniju – nestati u svojevrsnom ‘melting potu’, kako se mnogi pribojavaju. Po Mendrasu postoje 4 temeljne, izvorne europske karakteristike. Prva je “evanđeoski individualizam”. Njega karakterizira svjetonazor – Evanđelje i individualizam. Autor smatra da nigdje drugdje, niti u jednoj civilizaciji svijeta ne nalazimo ovako jasno definirani primat individue. Drugi temelj Zapadne Europe je ideja države-nacije. Ona svoje porijeklo ima u koncepciji prostorno omeđenog seljačkog posjeda. Treći model Zapadne Europe Mandras vidi u činjenici da je ona kolijevka kapitalizma i industrijskog društva. Drugim riječima, u svom izvornom porijeklu i obliku industrijski se kapitalizam nije pojavio izvan granica Europe, nego su ga izvaneuropske zemlje, među njima i SAD, preuzele iz njegove europske kolijevke.

IZ SADRŽAJA • Jedna i druga Europa • Grad, kapitalizam i industrija • Vjersko nasljeđe • Napredak individualizma • Regije i nacije • Moralna konvergencija • Obitelj i rodbina • Država između Europe i regija • Mrežni kapitalizam • Snaga nacionalne kuture • Raznolikost kapitalizma AUTOR Henri Mendras UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Srđan Rahelić STRUČNI REDAKTOR Vlado Puljiz

246 stranica tvrdi uvez

Četvrto, u Zapadnoj Europi ustanovljeno je pravilo većine koja odlučuje o društvenim poslovima. Navedena četiri obilježja, u njihovim kombinacijama, karakteriziraju društvene sustave zapadnoeuropskih zemalja i to je jedinstveno u povijesti civilizacije.

DRUŠTVENE TEME

|

73

DRUŠTVENE TEME

Sociologija zapadne Europe


Strategija_sukoba.ai

26.01.2007

15:49:32

Thomas C. Schelling

DRUŠTVENE TEME

Strategija sukoba

Knjiga dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Thomasa Schellinga Strategija sukoba ponudila je novu verziju teorije igara (game theory) i ostvarila trajni utjecaj na ekonomsku znanost kao i na druge društvene znanosti. Među ostalim, inspirirala je pomnu analizu pregovaranja u situacijama povijesnih kriza, a izvršila je i vrlo snažan utjecaj na vojne teoretičare i praktičare u doba hladnog rata, te je znatno pridonijela razumijevanju razloga međusobnog međunarodnog zastrašivanja supranika u politici, među ostalim i supersila. Među različitim teorijama sukoba – koje odgovaraju različitim značenjima riječ “sukob” – glavna crta razdvajanja je između onih koje sukob smatraju patološkim stanjem i onih koji sukob uzimaju zdravo za gotovo. Kod ovih zadnjih postoji dioba na one teorije koje ispituju sudionike u sukobu u ukupnoj složenosti, imajući u vidu racionalno i iracionalno ponašanje, svijesno i nesvijesno – i na one koje su više usmjerene na racionalno, svijesno i lucidno ponašanje. U nadasve lucidnom i često očaravajućem jeziku, rad profesora Schellinga otvara racionalnoj analizi ključno područje politike – međunarodnu politiku prijetnje ili sadašnjim rječnikom, zastrašivanja. Stoga se strategija – u onom smislu u kojem je u knjizi koristim – ne odnosi samo na učinkovitu primjenu sile, već na eksploataciju potencijalne sile, kaže Schelling. U terminologiji teorije igara najinteresantniji međunarodni sukobi nisu “igre s konstantnim rezultatom”, već “igre s varijabilnim rezultatom”. Da zaključimo Schellingova knjiga i analiza Strategije sukoba nadilazi postignuća ranijih pisaca, te se smatra najboljom i najpoticajnijom knjigom za razmatranje činitelja u raznim sukobima i kriznim situacijama. Sam Schelling, nazočio je ili izravno sudjelovao kao aktivni sudionik u analitičkom procjenjivanju zamršenih konfliktnih situacija.

74 |

DRUŠTVENE TEME

Thomas C. Schelling

STRATEGIJA SUKOBA

IZ SADRŽAJA • Elementi teorije strategije • Esej o dogovaranju • Dogovori, komunikacija i ograničeni rat • Ususret teoriji međuzavisnih odluka • Teorija igre i istraživanje • Preorijentacija teorije igre • Prijetnja koja nešto prepušta slučaju • Recipročni strah od nenadanog napada • Iznenadni napad i naoružanje • Slučajni odabir obećanja i prijetnji • Strategija sa slučajnim sastojkom • Nuklearno oružje i ograničeni rat • Napuštanje simetrije i ograničeni rat AUTOR Thomas C. Schelling UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Sanda Tomičić

288 stranica tvrdi uvez


Javni_izbor.ai

29.04.2008

11:45:50

Dennis C. Mueller

Javni izbor

Dennis C. Mueller

Knjiga Dennisa C. Muellera nam pokazuje primjenu ekonomije na političku znanost govoreći o teoriji države, socijalnom izboru, ponašanju birača, stranačkoj politici, interesnim skupinama, političkoj odgovornosti i makroekonomskim promjenama. Teorija javnog izbora u velikoj se mjeri zasniva na političkom individualizmu. Svi akteri u kolektivnom odlučivanju kao što je ponašanje birača, političkih stranaka, interesnih skupina mogu se razumjeti ako se pođe od pretpostavke da u svom djelovanju slijede isključivo pojedinačne interese. U knjizi se koristi vrlo strogi i sofisticirani metajezik teorije javnog izbora, prožet uporabom matematike i matematičkih simbola, uz mnoštvo pozivanja na precizne statističke rezultate do koji su došli brojni znanstvenici. U najvećem dijelu knjige koristi se jezik formalne analize, knjiga je pitka, čemu najviše pridonose klasici svjetske političke i ekonomske misli. To u znatnoj mjeri utječe na čitanost knjige. Ipak, unatoč velikom bogatstvu znanstveno obrađenih primjera, knjiga ne daje odgovor na pitanje, kakva je u osnovi validnost teorije javnog izbora kao pristupu javnom odlučivanju. Metodologija javnog izbora preuzeta je iz ekonomije, prema kojoj je čovjek “egoistični, racionalni maksimizator korisnosti”. Knjiga razrađuje temeljne pojmove, postupno prelazeći na složenije teoretske modele, a daje i mnoštvo deskriptivnih i detaljno razrađenih primjera. Knjiga je prije svega namijenjena ekonomistima, sociolozima, politolozima koji se bave kolektivnim odlučivanjem, koji obnašaju javne funkcije, imaju dileme i traže najbolja rješenja u određenom trenutku.

JAVNI IZBOR Primjena ekonome na politiku znanost:

teora države, socalni izbor, ponašanje biraa, stranaka politika, interesne skupine, politika odgovornost i makroekonomske promjene

IZ SADRŽAJA • Razlog za kolektivni izbor • Coaseov teorem • Pravilo jednoglasnosti • Manipuliranje dnevnim redom • Bordin poučak i “tiranija većine” • Javni izbor u zastupničkoj demokraciji • Logika federalizma • Trgovanje glasovima • Teorija revolucije • Problem centralizacije u federalizmu • Birokracija • Diktatura • Interesne skupine, lobiranje • Izravni sukobi • Liberalna prava i društveni izbor AUTOR Dennis C. Mueller UREDNIK Vjeran Andrašić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Zdravko Petrak PRIJEVOD Duško Čavić

688 stranica tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

75

DRUŠTVENE TEME

Primjena ekonomije na političku znanost: teorija države, socijalni izbor, ponašanje birača, stranačka politika, interesne skupine, politička odgovornost


Alain Gresh Jean Radvanyi Philippe Rakacewicz Catharne Samary Dominique Vidal

Geopolitički

atlas

• Planet u opasnosti • Nova geopolitika • Dobitnici i gubitnici u globalizaciji • Sukobi koji traju • Uspon Azije

DRUŠTVENE TEME

Atlas globalizacije Iako nam klimatske promjene svima nalažu da se što prije založimo za trajni razvoj, u svijetu i dalje vladaju podjele, egoizam prekomjerno raste, a “igra” između velikih sila se nastavlja. Da bismo shvatili globalnu krizu, Atlas je svijet predočio u kartama, postavio najvažnija pitanja suvremenog svijeta i pokazao povijest koja se upravo stvara. Autori Le Monde diplomatiquea predstavili su sažete i nedvosmislene prikaze, s nastavkom na internetskim stranicama. Kako bismo svi sudjelovali u političkom životu, tekstovi, karte, grafikoni i ilustracije potiču građansku svijest i ruše mnoge predrasude. Atlas sadrži 234 karte i grafikona te 100 prikaza, a podijeljen je u pet poglavlja: Planet u opasnosti, Nova geopolitika, Dobitnici i gubitnici u globalizaciji, Sukobi koji traju, Uspon Azije.

IZ SADRŽAJA Planet u opasnosti • Kad voda postane rijetkost • GMO, izazov s tri nepoznanice • Borba protiv gladi • Ubrzano topljenje leda na polovima • Nova geopolitika • Sukob civilizacija ili sukob “sjever – jug” • Sukobi među državama i ratovi • Afrika, zrcalo svijeta • Globalizacija, dobitnici i gubitnici • Mit o slobodnoj trgovini • Milijarderi svih zemalja ujedinite se • Rat siromaštvu, ili rat siromašnima • Porast isključivosti u Europi • Sukobi koji traju • Multikulturalnost na indijski način • Pogled na svijet iz Pekinga • Sjeverna Koreja između nuklearnog oružja i gladi • Kriza i razvoj japanskog modela • Nezaustavljiv uspon Azije • Veliki povratak Istoka • Od Maoa do “tržišnog socijalizma” AUTORI Alain Gresh Jean Radvanyi Philippe Rakacewicz Catharne Samary Dominique Vidal UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

tvrdi uvez

76 |

DRUŠTVENE TEME


Etika.ai

02.07.2008

09:46:25

Edgar Morin

Etika

Edgar Morin

ETIKA

Morinova se etička pozicija u mnogočemu razlikuje od većine novijih etičkih tematizacija. To nije normativna etika koja formulira gotove postulate i preskripcije moralnog djelovanja. Ona daje smjernice mišljenja i djelovanja u vremenu kada izgleda da nikakve smjernice nisu moguće. Njegova etika uzima u obzir sve ljudske spoznaje, sve znanosti, ali ipak smatra da se područje etike ne može poistovjetiti ni s jednom drugom znanošću. Knjiga se sastoji od nekoliko cjelina. U prvom dijelu autor nas uvodi u neke temeljne odnose utemeljenosti etičke misli. U drugom dijelu propituju se relacije između etike i društva, te etike i politike. Autor zaključuje da su u znanosti i tehnologiji postignuti značajni uspjesi, ali u moralnom smislu neuspjeh. U trećem dijelu objašnjavaju se neke etičke pozicije: etički individualizam, etika povezanosti, etika razumijevanja te pitanja o velikodušnosti i aktualnoj temi oprosta i mudrosti življenja. Autor polazi od pretpostavke da moderna kultura nije sposobna riješiti nastale globalne probleme niti ih može rješavati u postojećoj kulturnoj paradigmi. Kriza naše kulture potiče sazrijevanje svijesti o promjeni mišljenja i načina djelovanja. U tom se svjetlu u knjizi ETIKA analizira odnos između spoznaje i etike, znanosti i etike, politike i etike te ekonomije i etike. Ovo je, dakle, knjiga koja se bavi etičkom tematikom koja je zbog ubrzanog napretka i sve dublje socijalne diferencijacije, postala jednom od bitnih pereokupacija suvremenog mišljenja. Etičko pitanje zadobiva naddisclinarni status i pretvara se u zajednički problem svih misaonih nastojanja usredetočenih na propitivanje sadašnjeg stanja i održive budućnosti čovjeka i čovječanstva.

“... Edgar Morin je jedan od najpoticajnih socioloških mislilaca današnjice, širokog tematskog profila. Knjiga Etika usmjerena je na propitivanje sadašnjeg stanja i održive budućnosti čovjeka i čovječanstva ...” IZ RECENZIJE PROF. DR.

RADE KALANJA

IZ SADRŽAJA • Misao etika i etika misli • Moralna autonomija • Etički individualizam • Etika povezanosti • Etička iluzija • Etička neizvjesnost • Znanost, etika, društvo • Etika i politika • Velikodušnost i oprost • Etika zajednice • Krhkost etike • Etička nada: metamorfoza AUTOR Edgar Morin UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Vesna Pavković

234 stranice tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

77

DRUŠTVENE TEME

Misao etike i etika misli z Znanost, etika, društvo z Psihička kultura Etika zajednice z Velikodušnost i oprost z Etika i politika Etičke kontradikcije z Planetarna etika


Jacques Barzun

Od osvita do dekadencije

DRUŠTVENE TEME

500 godina zapadne kulture, od 1500. do danas

Knjiga objavljuje Barzunova proučavanja i zaključaka o zapadnoj kulturi od 1500. godine do danas. U knjizi možemo upoznati i dinamičnost socijalnog miljea, ali i pročitati briljantne male studije povijesti pojedinih političkih, kulturnih i društvenih kretanja. Barzun kaže, da knjiga nije nastala na način da autor sjedne i napise 1000 stranica teksta. Knjiga je pisana veliki niz godina, sa nekoliko desetaka prekida -  istraživanja i pisanja. Na knjizi je indirektno radilo stotinu istraživača, znanstvenika, umjetnika, kolega i drugih ljudi kojima je materija ove knjige bliska. Popis, suradnika - pomagača – kako je rekao Barzun, je jednak veličini prosječnog telefonskog imenika.

IZ SADRŽAJA • Rastrgani Zapad • Novi život • Dobra književnost • Rođen je “umjetnik” • Puritanci kao demokrati • Revolucija monarha • Rad uma i srca • Velika iluzija • Umjetnik prorok i lakrdijaš • Ptihvaćanje apsurda • Demotički život i vrijeme

Pučanstvo je ugrubo bilo podijeljeno na nekoliko skupina: njima se nije sviđala riječ klase. Prvu manje brojnu, sačinjavali su muškarsci i žene koji su posjedovali gotovo urođenu sposobnost baratanja proizvodima tehnike i vladanja metodama fizikalnih znanosti, osobito matematike.

AUTOR Jacques Barzun UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Nikica Petrak RECENZENT dr. sc. Milivoj Solar

Ta moderna elita imala je geometrijski um koji ih je izdvajao za život istraživanja i inženjerstva. Mislim, kaže Barzun, da je knjiga Od osvita do dekadencije objektivna. Pitaju me, da li je moja distinkcija od nekih pojava, ustvari pitanje objektivnosti. Svaka pristranost iskrivljuje stvarnost, a to mojim pomogačima, a i meni nije bio cilj. Budući da me se neki događaji i likovi u našoj dugoj prošlosti doimlju  drukčije nego što su izgledali prije, povremeno moram govoriti i u svoje ime i navesti razloge koji opravdavaju takvu herezu. Nadam se samo kako ta odgovornost neće navesti kritičare da ovo djelo označe kao vrlo “osobnu knjigu”, kaže autor Barzun. Knjigu bi trebao pročitati svaki intelektualac – da u nekom trendu, djeliću, fazi razvoja civilizacije nađe sebe samoga.

78 |

DRUŠTVENE TEME

1078 stranica tvrdi uvez


Emmanuel Todd

Kraj imperija

San o sveopćem bogaćenju iz sedamdesetih, zamijenila je, osmadesetih godina, slika stagnirajućeg društva, a devedesetih događa se “košmar beskrajne regresije”.

IZ SADRŽAJA • Mit univerzalnog • terorizma • Velika demokratska • prijetnja • Imperijalna dimezija • Nesigurni danas • Univerzalizam u povlačenju • Suočiti se s jakim ili napasti slabog • Povratak Rusije • Emancipacija Europe AUTOR Emmanuel Todd UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENT dr. sc. Rade Kalanj PRIJEVOD dr. sc. Zvonimir Baletić

U većini razvijenih društva, kaže Todd, dolazi procesa raspadanja kolektivnog vjerovanja. Posljedica toga je vidljiv postupak pucanja internih veza nacionalnih država.

226 stranica tvrdi uvez

Knjiga Emmanuela Todda Kraj imperija, Ogled o raspadu američkog sustava, napisana u vrtlogu rasprava i sporova što su uslijedili nakon terorističkog napada na simbole američke moći i američkog strategijskog odgovora zasnovanog na vojnom, ekonomskom i političkom prakticiranju Pax Americana. Knjiga analizira labilne ekonomske temelje, konzekvencije i neodrživost američkih imperijalnih ambicija. Za Todda se može reći da je on teoretičar i pisac posebne vrste, jer analizi problema pristupa s ekonomskog, povijesnog, antropološkog i politološkog stajališta. Todd se primjerice kritički razračunavao s francuskim vladajućim elitama. Njegove analize obuhvatile su gotovo sve razvijene zemlje. Ta društva su, zbog neshvaćanja stvarnosti zapala u stagnaciju koja ima i značajke civilizacijske krize. To se očituje u opadanju stopa rasta, povećavanju nejednakosti i siromaštva, pogrešno vođenim financijama i monetarnim tokavama.

Za razliku od brojnih drugih teorijskih analitičara, Todd gotovo nikad nije pogriješio u svojim dijagnozama suvremenih socijalno-ekonomskih i političkih procesa. Događaji su uvijek potvrđivali njegova nepristrano argumentirana i “nezgodna” predviđanja koja odudaraju kako od apologetskog, tako i od ultrakriticističkog diskursa.

DRUŠTVENE TEME

|

79

DRUŠTVENE TEME

Ogled o raspadu američkog sustava


Je_li_kapitalizam.ai

21.11.2006

16:20:28

Andre Comte-Sponville

Je li kapitalizam moralan?

DRUŠTVENE TEME

O velikim apsurdima i tiranijama našega vremena

Knjiga Je li kapitalizam moralan? ima i podnaslov koji vrlo otvoreno i izravno izražava stav poznatoga u svijtu francuskog filozofa Andre Comte-Sponville: “Sur quelques ridicules et tyrannies de notre temps” što bi značilo “O velikim apsurdima i tiranijama naših vremena”. Navodeći naizmjenično primjere, anegdote, citate i analize, ComteSponville odlično i uvjerljivo prikazuje kako je kapitalizam po samoj svojoj prirodi amoralan. Svi empirijski uvidi i rasprave pokazuju da se moral naglo intenzivno “vratio u diskurs”, da se o moralu sve više govori, možda zbog toga što je morala sve manje. Tom činjenicom se objašnjava i obnovljeni interes za religijsko fundiranje moralne svijesti. Poziva se i na zapažanja uglednog filozofsko-antropološkog mislioca Michela Serresa koji iz vlastitog iskustva ilustrativno i rječito svjedoči o konjunkturi moralnog-religijskog diskursa. Serres kaže: “Kad sam prije tridesetak godina, želio privući interes studenata, govorio sam o politici. Danas je obratno. Kad ih hoću zainteresirati, govorim im o religiji, a ako ih želim nasmijati govorim o politici” Unatoč činjenici da je André Comte-Sponville filozof, to nikako ne bi trebalo zastrašiti potencijalne čitatelje, jer je posebna pozornost posvećena upravo razumljivosti i jednostavnosti teksta. Kapitalizam nije moralan sam po sebi, po nekoj vrsti svog ustrojstva, jer kad bi bio moralan, ne bi ga pratile žestoke napetosti između jednakosti i nejednakosti, bogatstva i siromaštva, integracije i dezintegracije, kaže Comte-Sponville. Specifičan je po tome što omogućuje da individualne moralne preferencije i objektivni odnosi društvene moći dođu na svjetlo dana i da ih se preispituje, čak i unapređuje.

80 |

DRUŠTVENE TEME

JE LI

KAPITALIZAM

MORALAN? André Comte-Sponville

IZ SADRŽAJA • Dvije generacije, dvije pogreške • “Trijumf kapitalizma” • Moda “etika tvrtke” • Red morala • Etički red • Moral i ekonomija • Marxova pogreška • Zlatno tele • Trgovina i “poštivanje klijenta” • Liberalizam ili • ultraliberalizam • Moral i politika • Odgovornost šefova • Mjesto morala u poduzeću • Kapitalizam bez vlasnika? • Socijalna država • Moral i etika AUTOR Andre Comte-Sponville UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Rade Kalanj PRIJEVOD Ivana Franić

196 stranica tvrdi uvez


Patrick Pharo

Sociologija morala

Etika i moral uspješno se nameću ljudskim društvima upravo tom svojom zajedničkom sposobnošću da izraze smisao i vrijednosti određenog normativnog poretka društvenog života. Propitivanje etike kao “nauka o ćudoređu” pogotovo, propitivanje moralne svijesti, moralnih dilema i moralnih orijentacija ljudskih djelovanja jedna je od naglašenih karakteristika kasne modernosti i njoj svojstvene rastuće društvene kompleksnosti. Mnogi su sociolozi, u okviru svojih teorijsko-istraživačkih područja inzistirali na moralnim stavovima, na moralnim normama i vrijednostima. Iz socioloških radova vidljivo je da sociologija morala ne može polagati isključivo pravo na propitivanje moralnih stavova, njihove evolucije i sukoba, te da je ona nužno upućena na nalaze drugih disciplina, osobito etnologije i filozofije. Patrick Pharo najčešće koristi semantičku metodologiju pri svojim istraživačkim radovima sociologije morala. Pri tome koristi nekoliko bitnih značajki. Prvo, on posvećuje zavidnu pažnju razlazu sociologije i filozofije. Drži da je sociologija, u odnosu prema filozofiji, impostirala dva nova tipa razmatranja: proučavanje društvenih činjenica i analizu smisla društvenih djelovanja. Ne može se mimoići općepoznata činjenica da je teorija morala potekla iz moralne filozofije. Stoga Pharo želi da se filozofiji i etici ponovno vrati njihovo mjesto u sociološkoj teoriji. Drugo, Pharo ukazuje na važnost “velikih suvremenih etičkih debata i na ozbiljnost morala kao područja sociološke refleksije. Treće, kao autor sustavnog pogleda na sociologiju morala i kao kritički interpret njezinih glavnih teorijskih pristupa Pharo razmatra metodološka pitanja te discipline.

IZ SADRŽAJA • Objektivnost morala i sociologije • Što je moralna činjenica • Sociokulturne teorije morala • Durkheimova sociologija morala • Vrijednosti i moralne norme • Moralni neodarvinizam • Sociologija etike • Teorija racionalnog djelovanja • Naturalizam i njegove granice • Društvene norme i prirodni uzroci • Interkulturalna semantika • Metode sociologije morala • Semantika kulture i djelovanja AUTOR Patrick Pharo UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Srđan Rahelić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Rade Kalanj

222 stranice tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

81

DRUŠTVENE TEME

Smisao i vrijednost između prirode i kulture


Identitet_i_nasilje.ai

05.03.2007

13:09:59

Amartya Sen

Identitet i nasilje

DRUŠTVENE TEME

Iluzija sudbine

Amartya Sen

IDENTITET I NASILJE Iluzija sudbine

Amartya Sen u predgovoru ovoj knjizi utvrdio je kako “razumijevanje identiteta na mnogo različitih načina utječe na naše misli i djela”. Istaknuo je također kako “tijekom našeg svakodnevnog života smatramo da pripadamo raznim skupinama. Jedna te ista osoba može biti američki državljanin, karipskog podrijetla, s afričkim korijenima, kršćanin, liberal, žena, vegetarijanac, trkač na duge staze, povjesničar, nastavnik, romanopisac, feminist, heteroseksualne orijentacije, zagovaratelj prava homoseksualaca i lezbijki, ljubitelj kazališta, aktivist za pitanja okoliša, ljubitelj tenisa, jazz glazbenik i netko tko je duboko uvjeren kako postoje inteligentna bića u svemiru s kojima pod hitno treba razgovarati (po mogućnosti na engleskom)”.

IZ SADRŽAJA • Nasilje iluzije • Stvaranje svijesti u • identitetu • Civilizacijsko zatočeništvo • Religijske veze i • muslimanska povijest • Zapad i protuzapad • Kultura i zarobljeništvo • Globalizacija i pravo sudjelovanja • Multikulturalizam i • sloboda • Sloboda mišljenja

Nasilini događaji i zvjerstva bili su vjesnici velikih prevrata i strašnih sukoba. Politika globalnog sukobljavanja često se gleda kao prirodna posljedica religijskih i kulturoloških podjela u svijetu.

AUTOR Amartya Sen UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Maja Veić

Civilizacijska i religijska podjela svjetske populacije ustupa “isključivi” pristup ljudskom identitetu, koji ljudska bića vidi kao članove jedne skupine. Nametanje jedinstvenog identiteta jedan je od glavnih uzroka poticanja sektaškog sukobljavanja. Nažalost, mnogi dobronamjerni pokušaji zaustavljanja takvog nasilja onesposobljeni su prividnim nedostatkom izbora u vezi s našim identitetima, a to može opasno ugroziti našu sposobnost da pobijedimo nasilje. Multikulturalnost i kultirana sloboda su velike vrijednosti za narode koji su ih prihvatili. Iako različite, kulturna sloboda je, po velikom broju teoretičara veća kvaliiteta suživota nego multikulturalnost. Ako je sloboda ljudskog odlučivanja važna, onda se rezultati racionalnog uživanja te slobode moraju prije cijeniti nego negirati.

82 |

DRUŠTVENE TEME

190 stranica tvrdi uvez


Komparativne_javne.ai

14.10.2008

11:32:26

Francis G. Castles

Komparativne javne politike

Francis G. Castles

Komparativne javne politike

Knjiga Komparativne javne politike cjelovit je prikaz razvoja 12 područja javnih politika u 21 zemlji svijeta u razdoblju od 30 godina. Pristup istraživanja je komparativan i interdisciplinaran uz uporabu različitih statističkih metoda i tehnika. Sadržaj knjige je usmjeren na široki dijapazon čitatelja – od korisnika bez statističkog predznanja do znanstvenika sa širokim statističkim znanjem. Korporativne javne politike kao poddisciplina na razmeđu korporativne politike i analize javnih politika oblikovala se u društvenu znanost u drugoj polovici šezdesetih godina. Brojne rasprave politoloških škola, uz otvaranje širokog dijapazona pitanja, pokazale su da nema prevelikih inovacija u pojedinim modelima politološke znanosti u pojedinim zemljama. Konkretno pitanje, trebaju li nacionalne politike u gobalizirajućem svijetu sve više sličiti jedna na drugu. To pitanje je izuzetno važno, jer pojedine zemlje, bez obzira na članstvo u raznim asocijacijama, imaju i vlastite specifičnosti koje ponekad ne mogu slijediti integrativni proces većine. Svaki oblik konvergencije je i harmonizacija nacionalnih politika prema standardima ranije utvrđenih ciljeva asocijacije. U razdoblju neposredno nakon rata država je intervenirala u područja koja su se smatrala privatnim interesom, a danas vlade i biračka tijela pitanja vezana uz tržište rada smatraju jednim od glavnih interesa javnih politika. Knjiga Komparativne javne politike sigurno će pridonijeti razvoju komparativnog proučavanja javnih politika u hrvatskim politološkim zajednicama i na domaćim učilištima politologije.

IZ SADRŽAJA • Smisao javnih politika • Ciljevi i pristup • Ekonomija i društvo • Naslijeđe 2. svjetskog rata • Starenje stanovništva • Logika i metoda • Utjecaj religije • Uzroci državnog • intervencionizma • Istitucije i ideologija • Mandatno razdoblje ljevice • Mandatno razdoblje desnice • Država blagostanja • Socijalni transferi • Država i tržište rada • Participacija žena u radnoj snazi • Nezaposlenost • Javne politike i osobna sfera • Obrasci javnih politika AUTOR Francis G. Castles UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Davor Stipetić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Zdravko Petak

354 stranice tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

83

DRUŠTVENE TEME

Primjeri poslijeratne preobrazbe


Hansruedi Müller

Turizam i ekologija

DRUŠTVENE TEME

Povezanost i područja djelovanja

Knjiga je kapitalno djelo uglednog sveučilišnog profesora Hansruedija Müllera, inače poznatog po značajnim radovima iz područja turizma, prometa i slobodnog vremena. Autor nas, na sebi svojstven način, najprije upoznaje sa temom “slobodno vrijeme i turizam” uvodeći nas u problematiku održivog razvoja na način da pokušava identificirati glavna krizna žarišta u odnosima čovjeka i okoliša. Analizirajući uzajamno djelovanje turizma i okoliša, autor posebnu pažnju posvećuje područjima aktivnosti kao što su menadžment i turistička politika te načelima turističkog razvoja koji ima budućnost, ukazujući pritom na snažnu potrebu za kontinuiranim istraživanjima u turizmu. Knjigom prikazuje današnje za turizam relevantno stanje o ekološkoj kompleksnosti. Iz tog stanja izvode se načela o ponašanju s ciljevima održivog razvoja turizma. To će biti moguće samo ako očuvamo prirodni okoliš. Pretpostavka za to je ekološki zaokret u svijesti ljudi, a zatim i u stvarnosti. Turizam kao faktor i generator rasta je multidiciplinaran. On utječe na veliki broj gospodarskih aktivnosti od kulture, prometa, raznih potrošnih industrija, građevinarstva i sl. U turizam su uključeni brojni činitelji svakodnevnog života i dakako zbog toga turizam je u vrhu propulzivnosti svih industrija. Turizam je poticajan za sezonske migracije ljudi, on je prijatelj kulture, različitosti i oplemenjuje kvalitetu života. Kao kompleksna industrija on je lakmus velikog broja vrijednosti, uključujući, ne samo zemljopisno znanje, već i kulturološku širinu. On potiče znatiželju turista koja završava konkretnim spoznajama o kulturama, okolišu, gradovima, zamljama. Uz pozitivne učinke, turizam ima i negativne i nužno vodi nekim etičkim dilemama, vezanim za uništavanje izvornih prirodnih resursa, narušavanje autentičnosti ambijenata i dr. .

84 |

DRUŠTVENE TEME

IZ SADRŽAJA • Značenje prirode za • slobodno vrijeme • Krizna žarista u odnosima čovjek i društvo • Ekološki problemi i etika • Turizam kao faktor rasta gospodarstva • Uzajamno djelovanje turizma i okoliša • Specifične aktivnosti vezane za turizam • Ekoliški menadžment • Faktori zagađivanja okoliša • Ekološki problemi i etika • Slobodno vrijeme i • turizam • Prostorno planiranje i turizam • Ekološki marketing • Instrumenti prostornog planiranja AUTOR Hansruedi Müller UREDNIK dr. sc. Darko Prebežec PRIJEVOD Jasenka Kosanović STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

264 stranice tvrdi uvez


dr. Juraj Padjen

Knjiga je izuzetno instruktivna i pomaže nam u sagledavanju ukupne prometne politike u Hrvatskoj. Prometna politika se ne može smatrati kao dio ekonomske politike, nego djelom društvene politike. U takvom funkcionalnom odnosu prometna politika je skup mjera koje se poduzimaju radi optimalnog razvoja prometnog sustava. Stoga ciljevi i instrumenti prometne politike moraju biti međusobno povezani i komplementarni s onima koji vrijede za opću društvenu politiku. Prometna politika se može promatrati kao skup općih mjera usmjerenih cjelovitom razvoju prometa, ali i kao podskup granskih politika željezničkog, cestovnog, zračnog i pomorskog prometa. Razlozi za prometnom politikom su: prvo – gospodarska važnost prometa; drugo – postojanje štetnih eksternih učinaka prometa; treće – tendencija prema monopolizaciji tržišta. Uloga prometne politike dolazi do izražaja u njenom utjecaju na rad i razvoj prometa. Promet djeluje na proizvodnju, razmjenu, raspodjelu i potrošnju, na pristupačnost pojedinih područja te na optimalnu alokaciju resursa. Za vođenje poželjne prometne politike potrebno je ostvariti i mnoge druge preduvjete koji će osigurati prometnu politiku u sukladnosti s dugoročnim potrebama i općim hrvatskim interesima. Sve to može poslužiti u utvrđivanju i vođenju buduće prometne politike u Hrvatskoj.

IZ SADRŽAJA • Nacionalna prometna politika • Geografski položaj RH • Geopolitički položaj RH • Opće prometno stanje • Reljefna obilježja Hrvatske • Najvažniji faktori prijevozne potražnje • Razvoj cesta • Politika razvoja željeznica • Pomorski promet • Zračni promet • Značenje regionalnih osobina • Regionalna prometna politika AUTOR dr. Juraj Padjen UREDNIK dr. Dragomir Vojnić RECENZENTI dr. Zvonimir Baletić dr. Dragomir Vojnić Dražen Topolnik

372 stranice tvrdi uvez

Knjiga je namijenjena studentima i magistrantima ekonomskih fakulteta, prometnih fakulteta i pomorskih fakulteta, a može poslužiti kao izvor za daljnja istraživanja prometne problematike.

DRUŠTVENE TEME

|

85

DRUŠTVENE TEME

Prometna politika Hrvatske


Miodrag Šajatović

DRUŠTVENE TEME

Povratak u kapitalizam

Knjiga “Povratak u kapitalizam” predstavlja izbor uvodnika-komentara objavljenih u Poslovnom svijetu, tjednom prilogu Večernjeg lista. Autor Miodrag Šajatović od velikog opusa komentara izabrao je 200-tinjak tekstova koji čine sadržaj knjige. Izbor tekstova, širina tematskog obuhvata, preslika je društvenog, političkog i ekonomskog stanja u Hrvatskoj. To je kronika zbivanja koja su dodirnula svakog građanina, ujedno je i dokument tadašnjeg vremena. Prvi dio su kronološki uvodnici većim dijelom sadržajno vezani za makroekonomiju koju su vodile hrvatske vlade počevši od Hrvoja Šarinića, Nikice Valentića, Zlatka Mateše i Ivice Račana. Drugi dio knjige sadrži deset zasebnih poglavlja u kojima autor prati procese tranzicije. Knjiga kao što je Povrtaka u kapitalizam, temelji se na već objavljenim tekstovima, a ti tekstovi sabrani su u knjigu. Riječ je i komentarima koji su u trenutku objavljivanja bili zapaženi pa su imali i određeni utjecaj na čitateljstvo i šire. Autor knjige je bio urednik tjednog poslovnog priloga Poslovni svijet u Večernjem listi. S pozicije urednika priloga birao je najaktualnije događaje i komentirao ih, tako da su objavom u listi i u knjizi imali dvostruki učinak. Među pojedinim tekstovima ima i priloga koji su izazvali i javnu reakciju. Knjiga Povratak u kapitalizam svojevrsna je analiza razdoblja kada i u kojem je tekst objavljen. Opće okolnosti nisu bile ekonomski jednostavne, gospodarstvo je bilo u problemima, tranzicija je tražila oštre mjere koje su izravno ulazile u kvalitetu života građana. Može se reći da su vremena bila burna i tražila su samoodricanja koja su tangirala ionako nizak standard ljudi.

86 |

DRUŠTVENE TEME

IZ SADRŽAJA • Od hiperinflacije do hipernelikvidnosti • Hiperinflacijski ritual • Direktori suzama ne vjeruju • Publika hoće novo čudo • Nužna šok-terapija • Borba za preživljavanje • I seljak može u stečaj • Teorija nije bitna • Šokovi deviznog tržišta • Ispit za hrvatsku “reganomiku” • Dva lica prljavog novca • Epidemija nervoze • Slalom kroz minsko polje • Pretvaranje zlata u željezo • Zapošljavanje u mašti • Strah od stranaca • Nasilje nad ekonomijom AUTOR Miodrag Šajatović UREDNIK Stjepan Andrašić

416 stranice tvrdi uvez


Danko Plevnik

Ideja da se pokuša uvesti moralni ili etički kodeks za medije nije nova, osobito za novinare i urednike tiskanih medija, od kojih je većina osjećala da se angažira u jednoj časnoj i odgovornoj profesiji. Njihova su najstojanja bila ograničena na pojedine novine, ali su se povremeno proširivala na nacionalna udruženja. Veliki svjetski prestižni listovi imali su kodeks. The Washington Post, The Chicago Tribune, Le Monde su obvezivali svoje novnare prilikom ulaska u radni odnos s tim redakcijama, da potpišu dokument kojim se obvezuju poštovati kodeks novinarskog ponašanja. Prihvaćanje “Deklaracije prava i obveza novinara” poznate kao “Munchenska povelje” dokaz je da novinarske asocijacije i novinarske redakcije, dakako, i novinari pojedinci osjećaju potrebu reguliranja ponašanje novinara. U tom procesu uz mnoge naše novinare aktivno je sudjelovao i autor knjige Danko Plevnik. On je aktivni sudionik svjetske mreže medijskih profesionalaca koji u svom radu već primjenjuju vrijednosti etičkog kodeksa. Etika je poput bumeranga, pa tko se etike laća od neetike će i poginuti. Tko može jamčiti etičnoat: novinari, urednici, vlasnici ili čitatelji. Gotovo nitko, odgovara Danko Plevnik, Ne znam djelatnost, gdje vlasništvo može toliko i kontinuirano blamirati profesiju kako se to čini u novinarstvu. Stoga su mi shvatljive riječi čuvenog novinarskog barda Ive Mihovilovića kada je rekao: nema neuspjelije karijere nego što je neuspjela novinarska karijera.

IZ SADRŽAJA • Zašto idemo u štrajk? • Za RH i slobodnu javnost • Kriterij struke – izbor ili prisila • Medijski gangsterizam • Žurnalistika u • globaliziranom svijetu • Sloboda medija ne • pravdava sva sredstva • Nove europske vrijednosti i mogućnosti medija • Novinarstvo kao • korumpirani • show-busuness • Vijeće HRT-a – kako zaštititi interese javnosti • Doktrina profita • Sarajevska obveza AUTOR Danko Plevnik UREDNIK Jelena Kirinić

176 stranica mekani uvez

Sindikalne organizacije postale su glavni pregovarači s vlasnicima, no, stanje u novinarskoj profesiji se ne mijenja. Ne poštuju se kolektivni ugovori, a i drugi dokumenti - obećanog poboljšanja nema. Što preostaje – ako se nešto ne poduzme doći će do dirigiranog tržišta. Umjesto toga jedini teoretski spas je prihvaćenje medijske legislative Europske unije, zaključuje Plevnik.

DRUŠTVENE TEME

|

87

DRUŠTVENE TEME

Praksa etičkog novinarstva


Josip Šentija

S Krležom poslije ’71

DRUŠTVENE TEME

Zapisi iz leksikografskog rokovnika

Među brojnim knjigama o Miroslavu Krleži, Šentijina knjiga će unijeti više svjetla i autentičnosti u Krležin život i rad, posebno kao leksikografa. Kao bliski suradnik Miroslava Krleže, Šentija govori o Krležinu sudjelovanju u tadašnjem političkom životu, o razvoju Leksikografskog zavoda i nizu drugih zanimljivih detalja iz tog burnog vremena. Šentija o Krleži govori na dokumentaran i zanimljiv način, sa simpatijama prema Krleži, za koje kaže:” Krleža je bunar iz kojeg se s vremena na vrijeme trudim dobiti glas, odjek, raspoloženje, a Hrvatska je tema, središnji motiv koji me u ovim prilikama najviše zanima”. Malo hrvatskih pisaca doživi da se o njihovu djelu piše upravo njihovim prepoznatljivim stilom. Zapravo, pitanje je nije li Šentija namjerno izabrao ovakav stil i ton. Šentija je toliko prožet Krležinim životom i djelom, da je prihvatio njegov stil i u svojoj knjizi. Sve o svemu se uvjetno može reći još jedan krležijanac, pa i krležolog, krležološki piše o slučaju Miroslav Krleža, sa svom njegovom težinom. Šentijina znatiželja nadilazi Krležina očekivanja o predloženim leksikografskim natuknicama. To su samo povodi da se razgovorom s Krležom otkriju mnogi značajni detalji o događajima kojima su obojica svjedočili. Među brojnim knjigama o Krleži ovi će Šentijini obavljeni razgovori unijeti više svjetla i autentičnosti o samom Krleži i njegovu radu, posebno leksikografskom, o njegovom sudjelovanju u matici političkih zbivanja, o njegovom otklonu i “raznim amplitudama spram stavova Partije,” uz istodobno razvijanje Leksikografskog zavoda kao “utočišta grešnika”. Prikazani i prepričani razgovori vođeni u četiri oka između dva suradnika – Krleže i Šentije – izazvat će znatiželju jer otkrivaju podosta toga što u javnosti do objave ove knjige nije bilo poznato.

88 |

DRUŠTVENE TEME

AUTOR Josip Šentija UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI Tomislav Ladan Vladimir Pezo

232 stranice tvrdi uvez


Globalization, democratization and development

Više od trideset eminentnih svjetskih znanstvenika analiziralo je gospodarsku i političku stvarnost jugoistoka Europe i zaključilo da ubrzani tranzicijski procesi ne samo da pridonose boljitku zemalja tog podneblja, već i pridonose preobražaju cijelog svijeta. Knjiga obiluje brojnim činjenicama, podacima, tablicama i grafičkim prikazima privrednih kretanja u zemljama jugoistočne Europe. Knjiga je nastala na temelju izlaganja skupine autora na znanstvenom skupu u Zagrebu o gospodarskoj i političkoj tranziciji u zemljama jugoistočne Europe.

DRUŠTVENE TEME

European and Japanese Views of Change in South East Europe IZ SADRŽAJA • Globalization and • integration • Politics of postsocialist transition • Economic growth and development NAKLADNICI MASMEDIA Bečki institut za međunarodne ekonomske studije UREDNICI V. Franičević H. Kimura GLAVNI UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić AUTORI Vladimir Gligorov Jože Mencinger Hiroshi Kimura Rudof M. Rizman Geoffrey Fridham Tsuneo Morita Josef Poschl Evan Kraft Katarina Ott Takayuki Ito Yoshitomo Tanaka Milan Vodopivec Will Barlet Ivo Bućanić Vojmir Franičević

528 stranica tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

89


Malcolm McDonald

Marketinški planovi Kako ih pripremiti, kako ih koristiti

MARKETING

Knjiga Marketinški planovi objašnjava cjelovitost i sustavnost izlaganja procesa marketinškog planiranja, daje inovativan pregled ključnih područja u kojima se može unaprijediti strateško marketinško planiranje, pouzdane obavijesti o postignućima u marketinškim tehnikama i alatima, te odličan izbor primjera, studija slučaja i problema za rješavanje. Autor knjige je čitatelju ispunio nekoliko bitnih stvari i potreba. Najvažnija potreba tiče se procesa marketinškog planiranja, koje je teoretski jednostavan proces, ali praktično izuzetno složen, jer uključuje ljude, sustave i strukture organizacije. Namjera je da čitatelji znaju što su odgovarajući alati, strukture i okviri za dijagnostiku marketinga. Važna namjera jest dati korisnicima (studentima i menadžerima) jednostavan i praktičan vodič koji objašnjava, korak po korak, kako pripremiti strateški marketinski plan koji će pomoći njihovim poduzećima da stvore održivu komparativnu prednost za sebe i za svoje klijente. Praktički, autor objašnjava kako funkcionira proces marketinškog planiranja, kako se obavlja revizija marketinga, kako se postavljaju marketinški ciljevi i strategije, kako se raspoređuju vrijeme i troškovi za postizanje ciljeva te kako se praktično oblikuje i primjenjuje sustav marketinškog planiranja. Knjiga je prije svega namijenjena marketinškim stručnjacima u poslovnoj praksi, ali i studentima marketinga i ekonomskih znanosti općenito te svima koji žele upoznati marketing. Malcolm McDonald redoviti je profesor marketinške strategije na Sveučilištu Cranfield u Bedfordu i autor više od trideset knjiga. Knjiga Malcolma McDonalda Marketinški planovi postala je udžbenikom na mnogim kolegijima marketinga u svijetu.

90 |

MARKETING

IZ SADRŽAJA • Što je marketinški proces • Proces marketinškog planiranja • Glavni koraci • Mitovi i stvarnost • Obavljanje marketinške revizije • Utvrđivanje marketinške strategije i ciljeva • Plan komunikacija • Plan cijena • Plan distribucije • Plan usluživanja kupaca • Marketinške informacije i prognoziranje • Implementacijska pitanja u marketinškom planiranju • Sustav marketinškom planiranju korak po korak AUTOR Malcolm McDonald UREDNIK dr. sc. Jozo Previšić PRIJEVOD Marko Maras REDAKTOR Marija Tomašević Lišanin STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

652 stranica tvrdi uvez


Philip Kotler

Kotler o marketingu

Kako stvoriti profit kroz prvoklasni marketing, a istodobno iskoristiti marketing za razumijevanje, stvaranje, komuniciranje i isporuku vrijednosti? Kako razviti i koristiti tržišne informacije te pridobiti i zadržati kupce? Odgovore na ta pitanja pronaći ćete u novoj knjizi jednog od najvećih umova suvremenog marketinga, Philipa Kotlera. Fakulteti se natječu za pridobivanje studenata; muzeji nastoje privući posjetitelje; umjetničke organizacije žele pridobiti svoju publiku; crkve traže župljane – i svi oni trebaju financijska sredstva. Namjera mi je podići stupanj donošenja odluka u marketingu na višu znanstevnu razinu. Pojedinci također provode marketinške aktivnosti: političari žele glasove, liječnici traže pacijente, a umjetnici žele postati slavni. Ono što im je svima zajedničko jest želja da privuku odgovor ili financijski izvor od nekog drugog: pažnju, interes, želju, kupnju, usmenu predaju. Širenje marketinške domene je bitka koju nije lako dobiti. Ljudi su uglavnom tražili marketing koji im je pokazivao kako prodati pastu za zube, osobna računala, kućanske aparate i drugu potrošnu robu i proizvode. Utržive, uz proizvode i usluge, su i druge vrijednosti – može se oglašavati ljude, mjesta, ideje, organizacije. Dakle, sve ono što ima upotrebnu vrijednost. No, utrživost sama za sebe nije dovoljna. Došla je nova marketinška faza, a to je, kako pomoći kompanijama da uvide važnost preusmjeravanja svoje organizacije. Umjesto usredotočnosti na proizvod interes usmjeriti na tržište i kupca.

IZ SADRŽAJA • Stvaranje profitabilnog poslovanja • Identificiranje tržišnih mogućnosti • Razvijanje ponude vrijednosti • Taktički marketing • Korištenje tržišnih informacija • Oblikovanje marketinškog miksa • Pridobivanje kupaca • Planiranje i kontrola učinkovitosti marketinga • Razvoj elektroničkog marketinga AUTOR Philip Kotler UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Ana Ana Klobuk STRUČNI KONZULTANT Jurica Pavičić

242 stranica tvrdi uvez

Danas se mnogi pitaju krije li se jezgra marketinga u razmjeni, ili odnosima, ili mrežama. Tehnologija oblikuje ne samo materijalnu subkulturu društva, nego i način ljudskog razmišljanja. Već današnji, a posebno budući marketing i njegovi tvorci trebaju razmišljati na način sinteze velikog broja faktora, kako bi marketinški odgovorili aktualnom zahtjevu.

MARKETING

|

91

MARKETING

Kako stvoriti, osvojiti i gospodariti tržištima


Dejan Verčič Franci Zavrl Petja Rijavec Ana Tkalec Verčič Kristina Laco

Odnosi s medijima

Poduzetnici, menadžeri, njihovi stručnjaci za odnose s javnošću mogu u ovoj knjizi naći sve ono što im je potrebno za uspješno komuniciranje. Trud uložen u upravljanje odnosima s medijima isplatit će se samo ako iskreno vjerujemo da se pred novinarima ne smijemo skrivati i da im ne smijemo lagati. To su dvije jednostavne zapovijedi koje će nam, budemo li ih se pridržavali, umnogome olakšati rad s medijima.

IZ SADRŽAJA • Što su odnosi s javnošću • Novinarstvo • Oglašavanje • Prava i dužnosti novinara • Prava i dužnost izvora informiranja • Pravo na ispravak • Planiranje odnosa s • medijima • Adrema ili lista medija • Konferencija za medije • Novinarski web centar (On-line pressroom) • Krizne situacije • Analiza medijskih objava • Mjerenje rezultata • Novinarska mapa • Etički kodeks članstva • Kodeks časti hrvatskih novinara AUTORI Dejan Verčič Franci Zavrl Petja Rijavec Ana Tkalec Verčič Kristina Laco UREDNIK dr. sc. Jozo Previšić PRIJEVOD SA SLOVENSKOG Živko Gruden

Upravljanje odnosima s medijima je, prema tome, sastavni dio odgovornog javnog života. Zato ih moramo poznavati i biti kadri da ih ostvarimo.

202 stranica tvrdi uvez

MARKETING

Knjiga Odnosi s medijima namijenjena je u prvom redu onima od kojih posao zahtijeva komuniciranje s novinarima, a da sami nisu nikada radili niti boravili u jednoj redakciji. Knjiga čitatelju pojašnjava način nastajanja novinarskog uratka od dnevnih novina pa do internetskih izdanja, novinarska prava i dužnosti, bavi se analiziranjem potencijalno neželjenih situacija u odnosima s medijima, govori o planiranju odnosa s medijima, kao i o samom ostvarivanju tih odnosa i kasnije o njihovom vrednovanju. U ovoj su knjizi sabrana znanja i iskustva koja su autori stekli tijekom više od desetgodišnjeg rada na području upravljanja odnosima s medijima. Veći dio knjige bavi se tehničkim vještinama kojima treba ovladati. Odnosi s medijima su jedna od najvažnijih veza organizacije s okolišem. Snažno djeluje i utječe na kvalitetu njezinih odnosa s cijelom javnošću i aktivistima. Odnosi s medijima omogućavaju nam da obavještavanjem, uvjeravanjem, pregovaranjem i raspravljanjem sudjelujemo u stvaranju važnosti događaja. Bitna premisa je da uvijek treba bdjeti nad imidžem i raditi na tome da se on poboljša.

92 |

MARKETING


dr. sc. Jurica Pavičić

Strategija marketinga neprofitnih organizacija Neprofitni sektor su organizacije i pojedinci koji pomažu da društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca orijentiranih prema napretku zajednice. Društvena uloga i značenje neprofitnog sektora već je pedesetak godina predmet mnogih znanstvenih i stručnih rasprava, knjiga, članaka, TV- emisija i različitih javnih polemika. Stanje društvene odgovornosti u Hrvatskoj je donekle različito nego u jače razvijenjom zemljama. Ipak, u najvećem broju društvenih pitanja,postoje velike sličnosti između Hrvatske i razvijenijih zemalja. U nas i u svijetu postoji nekoliko klasifikacija neprofitnih organizacija. Najprisutnija je klasifikacija koja neprofitne organizacije definira po kriteriju financiranja i to: prihod iz vlastitog djelovanja, zatim državnog izvora i treći kriterij, prihod iz dobrovoljnih priloga. Zatim dolazi logično pitanje - koja je razlika između marketinga u profitnim organizacijama, u odnosu na marketing neprofitnog sektora. Najčešći odgovor je: razlika je u temeljnim ciljevima. Profitne organizacije ostvaruju profit, a neprofitne ostvaruju korist za društvo, odnosno zajednicu. Iz navedenih postavki proizlazi i definicija: “marketing neprofitnih organizacija je skup aktivnosti kojima se osmišljava i pospješuje planiranje, provedba, distribucija i komuniciranje organizacija koje ostvaruju neki određeni javni interes, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita”. Knjiga Strategija marketinga neprofitnih organizacija je s jedne strane koristan i dobro koncipiran udžbenik za studente marketinga, a s druge strane, knjiga je korisna za sve one koji se bave marketingom u neprofitnim i nevladinim organizacijama.

IZ SADRŽAJA • Neprofitne organizacije i društvo • Oblikovanje strategije marketinga • Utvrđivanje marketinških ciljeva • Utvrđivanje miksa proizvoda • Analiza mogućnosti • komunikacije • Lobiranje – javno zagovaranje • Proces benchmarketinga i analiza uspješnosti • Internet i marketinška istraživanja • Marketing obrazovnih i odgojnih institucija AUTOR dr. sc. Jurica Pavičić UREDNIK dr. sc. Jozo Previšić STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. sc. Nataša Renka dr. sc. Marcel Meler

402 stranice tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi i CD-ROM s primjerima iz knjige.

MARKETING

|

93

MARKETING

UZ KNJIGU DOBIVATE I PRIPADAJUĆI CD-ROM


Marketing_i_management_K.ai

22.11.2006

17:05:38

dr. sc. Jurica Pavičić dr. sc. Nikša Alfirević dr. sc. Ljiljana Aleksić

Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti

MARKETING

Kultura i umjetnost u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju i značajno utječu na sve segmente društva te oblikuju i obogaćuju naš život. Institucije kulture i umjetnosti često su sastavni dio turističke ponude, kao i važni poslovni partneri gospodarstvu. Na koji način unaprijediti rad institucija i pojedinaca iz područja kulture i umjetnosti? Ova se knjiga bavi dosad nedovoljno obrađenom problematikom poslovnog upravljanja institucijama i organizacijama koje djeluju u “kulturnim industrijama”, bez obzira na njihovu profitnu ili neprofitnu orijentaciju. Uspoređujući recentnu domaću i inozemnu literaturu, uočili smo razlike u postojećim pristupima i njihovom obuhvatu. Zašto? Jednostavno zato što su politički, ekonomski, društveni i tehnološki konteksti u kojima djeluju domaće i inozemne institucije prilično različiti. Pritom se misli prvenstveno na primjenu marketinga, odnosa sa javnošću i upravljanje ljudskim potencijalima. Stoga smo knjigu oblikovali da može koristiti i kao priručnik za provedbu pojedinih aktivnosti (npr. benchmarketinga ili istraživanje tržišta) ali, ujedno i pružiti i sveobuhvatni presjek svih osnovnih sastavnica marketinga. Okruženje u kojem djeluju kazališta, knjižnice, muzeji, galerije, koncrtne dvorane, i ostale kulturne institucije, zbog nedostatka novčanih sredstava, neprestano se mijenja. Posljedica toga je nedovoljna promocija i animacija publike. “Knjiga Marketing i menadžement u kulturi umjetnosti prvi put na hrvatskom jeziku nudi sistematičan pregled najvažnijih teorijskih saznanja, koja su primjerena sadašnjim i budućim djelatnicima u području kulture i umjetnosti”, kaže prof. dr. Marija Tomašević – Lišanin. Knjiga se izdvaja i nizom originalnih primjera iz prakse koji slijede svaku tematsku cjelinu. Uz knjigu dolazi i DVD koji sadrži 24 intervjua sa stručnjacima iz institucija u Hrvatskoj.

94 |

MARKETING

UZ KNJIGU DOBIVATE I PRIPADAJUĆI CD-ROM

IZ SADRŽAJA • Analitički pristup okruženju: PEST i SWOT metode • Organizacija rada i upravljanje vremenom • Segmentiranje, “targetiranje” i pozicioniranje • Proizvod marketinga • kulturnih institucija • Marketinška komunikacija u kulturi i umjetnosti • Odnosi s javnošću • Prikupljanje sredstava (fundraising) • Upravljanje posebnim zbivanjima (eventima) • Upravljanje outsourcingom • Upravljanje ljudskim potencijalima AUTORI dr. sc. Jurica Pavičić dr. sc. Nikša Alfirević dr. sc. Ljiljana Aleksić RECENZENTI dr. sc. Marija Tomašević Lišanin dr. sc. Marin Buble dr. sc. Builjana Crnjak Karanović

350 stranica tvrdi uvez Uz knjigu je priložen DVD


dr. sc. Jozo Previšić dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Marketinška poduzeća, posebno inozemna sa globalnom marketinškom koncepcijom ne zanima naš politički program ili ideološka određenost, nego samo novac. Svijest potrošnje je imperativ. Pri tome ipak se postavljaju dva uvjeta. Prvi, da potencijalni potrošači imaju platežnu moć (novac) Drugi, da se lokalna poslovna kultura što više približi svjetskom tržištu. Inozemna literatura o međunarodnom marketingu je vrlo bogata, za razliku od domaćih autora koji ne objavljuju sadržaje o međunarodnom marketingu. Izuzetak su autori iz Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Knjiga Osnove međunarodnog marketinga naglašava utjecaj konkurentnosti na poslovanje poduzeća. Tekst se zasniva na metodološkim i teorijskim postavkama različitih socioloških i biheviorističkih znanosti. U tekstu se pomno analiziraju ekonomske, kulturne, političke i zakonske implikacije međunarodnih operacija. Ova knjiga omogućava čitatelju da postane “informirani promatrač” globalnog tržišta. U knjizi se opisuju područja relevantna za najveći dio međunarodnog tržišta. Naglasak je stavljen na strateški utjecaj konkurencije na tržištima različitih zemalja. Na hrvatskom tržištu pojavljuju se inovativni projekti iz međunarodnog marketinga koji u pojedinim gospodarskim granama, kao na primjer u turizmu, polučuju zavidne rezultate. Ti projekti realiziraju se pod sloganom: “misli gobalno, radi lokalno” koji su prihvatili i mnogi naši menadžeri. Knjiga je namijenjena redovnim studentima poslovne ekonomije, za potrebe kolegija Međunarodni marketing, ali i ljudima iz odjela marketinga svih kompanija koje rade ili namjeravu radi u međunarodnom kruženju.

IZ SADRŽAJA • Priroda međunarodnog marketnga • Etika međunarodnog marketinga • Kontrola međunarodnog marketinga • Marketinški miks • Odabir stranih tržišta • Ekonomsko i političko okruženje • Međunarodni marketng u poduzeću • Strategija ulaska na strana tržišta • Međunarodna marketinška distribucija • Istraživanje stranih tržišta • Unapređenje prodaje • Publicitet, odnosi s javnošću AUTORI dr. sc. Jozo Previšić dr. sc. Đurđana Ozretić Došen UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. Milan Jurše dr. Fedor Rocco

416 stranica tvrdi uvez

MARKETING

|

95

MARKETING

Osnove međunarodnog marketinga


Jagdish Bhagwati

Slobodna trgovina danas

Oduševljen sam što je Slobodna trgovina danas (Free Trade Today) prevedena na hrvatski. Kao nova država, rođena iz podjela i sukoba, Hrvatska je suočena s važnim odlukama, političkim i ekonomskim, koji će odrediti njezinu sudbinu. Hrvatska predanost demokraciji je potpuno primjerena, kaže Jagdish Bhagwati u osobnom pismu hrvatskom Nakladniku uz širi predgovor koji smo u cijelosti objavili na početku knjige.

TRGOVINA

Profesor Bhagwati je najutjecajniji i najuvjerljiviji zastupnik slobodne trgovine. U knjizi on čini dvije važne stvari: prvo, pobija sve standardne pogrešne argumente u prilog protekcionizmu¸ i drugo upotrebljava modernu teoriju komercijalne politike da bi ukazao kako može izgledati uravnotežen pristup trgovini i socijalnoj politici. Sadašnja su pitanja u svojoj biti moćnija i potencijalno smrtonosna za slobodnu trgovinu. Kad su se te sumnje poklopile s ekonomskim okolnostima, politička važnost tih neslaganja bila je poprilična s obzirom da su protivnici slobodne trgovine mogli uzeti u svoje ruke svako oružje u želji da onemoguće zagovornike slobodne trgovine. Knjiga Slobodna trgovina danas je usredotočena na samo jednu od triju komponenata dobre politike – otvorenost. Knjiga se bavi otvorenošću u kontekstu međunarodne trgovine. Prisjetimo se da je šok-terapija, tj. maksimalna brzina, preporučena od strane tehnokratskih ekonomista kao što je Jeffrey Sachs, u slučaju Rusije uništila rusku ekonomiju. Ne smijemo također zaboraviti da je slobodna trgovina u biti prilika. Ona otvara vrata, ali onaj tko nema mišića, neće proći kroz vrata! Jagdish Bhagwati je vodeći svjetski stručnjak za trgovinsku politiku, savjetnik Ujedinjenih naroda i Svjetske trgovinske organizacije, te profesor ekonomije na Sveučilištu Columbia u New Yorku..

96 |

TRGOVINA

IZ SADRŽAJA • Prijetnja slobodnoj • trgovini • Hrvanje s vanjskim poremećajima • Šteti li slobodna trgovina okolišu • Strah sindikata: prijetnja realnim plaćama • Slobodna trgovina i siromaštvo • Agresivni unilateralizam • Preferencijalni trgovinski sporazumi AUTOR Jagdish Bhagwati UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić STRUČNI REDAKTOR Mia Mikić PRIJEVOD Sanja Bingula

186 stranica tvrdi uvez


29.04.2008

12:05:18

Joseph Stiglitz Andrew Charlton

Pravedna trgovina za sve

Knjiga jasno pokazuje da nas čeka dug put u uspostavljanju svjetskoga trgovinskog režima koji osigurava pravednu trgovinu za sve. Knjiga Pravedna trgovina za sve vjerno prikazuje sve proturječnosti aktualnog trgovinskog sustava koji preferira interese razvijenijih, odnosno bogatih na štetu siromašnih. Nobelovac Joseph Stiglitz i Andrew Charlton analiziraju i kritiziraju, te nude prijedloge za poboljšanje. Sigurno će neki ljudi kritizirati ovu knjigu. Postoji bojazan da će navođenje nepravednosti globalnih trgovinskih pravila biti trn u oku, posebno nekih vlada koje će za svoje probleme kriviti druge, umjesto da provode duboke reforme u svojoj zemlji, kaže Joseph Stiglitz. Nerazumijevanje, ponekad i sukob Sjevar – Jug daju rezulatate u prilog nerazvijenog Juga. ali je i istina da zemlje u razvoju mogu učiniti mnogo više u rješavanju vlastitih problema, te da mnogi njihovi problemi su samo djelomično povezani s ograničenjima na pristup stranim tržištima. Veći dio knjige Pravedna trgovina za sve je analiza ostvarenja. Najprije, što je ova knjiga, a što nije. Ona predstavlja pregled teorijskih i empirijskih dokaza – o utjecajima odredbi iz prijašnjih trgovinskih sporazuma. Razvijene zemlje trebale bi u idućem razdoblju sve trgovinske pregovore pretvoriti u razvojne i na taj način zemljama u razvoju pomaagati, a ne odmagati u realizaciji projekata i napretka. Ova knjiga jasno pokazuje da zemlje u razvoju, bez obzira na rezultate pregovora, čeka dug put u uspostavljanju svjetskog trgovinskog režima koji će osiguravati pravednu trgovinu za sve.

Joseph E. Stiglitz Andrew Charlton

Pravedna trgovina za sve

IZ SADRŽAJA • Trgovina može biti dobra za razvoj • Potreba za razvojnom rundom • Što je postignuto u Dohi? • Osnova pravednog sporazuma • Poseban tretman za zemlje u razvoju • Kako liberalizirati tržišta • Prioriteti koje moraju ispuniti druge zemlje • Što ne bi trebalo biti na dnevnom redu? • Pridruživanje svjetskom trgovinskom sustavu • Institucionalne reforme • Liberalizacija trgovine i troškovi prilagodbe AUTORI Joseph Stiglitz Andrew Charlton UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Ivan Grgurić TRGOVINA

Pravedna_trgovina.ai

304 stranice tvrdi uvez

Neupitno je da liberalizacija trgovine ima pozitivan utjecaj na blagostanje zemalja, ali prekomjerna liberalizacija i šteti. Na sastancima na vrhu (Doha, Cancun, Monterrey, Hong Kong) prihvaćen je niz važnih odluka koje nisu realizirane. .

TRGOVINA

|

97


INFORMATIKA

dr. sc. Željko Panian

Poslovna informatika za ekonomiste

Tijekom vremena udžbenička literatura s područja informatike doživjela promjene u sukladnosti s brzonom tehnološki inovacija. To znači da ta literatura prati najvažnije informatičke novosti. Brojna izdanja prate raznorodne konceptualne, metodološke i tehnološke inovacije. Knjiga Željka Paniana Poslovna informatika za ekonomiste, također, novo je izdanje udžbenika za studente informatike na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Strukturirana je u deset poglavlja, a svako od njih u više cjelovitih odjeljaka. U prvom, uvodnom poglavlju, autor razmatra nastanak informatike kao teorijske i praktične discipline, u drugom se usredotočuje na objašnjenje osnovnih činjenica i zakonitosti poslovnih upravljačkih informacijskih sustava, potom se u šest poglavlja bavi pojedinim komponentama tih sustava (materijalno-tehničkom, programskom, podatkovnom, ljudskom, organizacijskom i mrežnom), a u posljednja dva poglavlja razmatra zloporabe informacijskih tehnologija i perspektive poslovne informatike. Očekuje se da će se rezultati ostvareni u informatičkom području u budućnosti upotrebljavati kao konkretniji izvori za kvalitetni potporu poslovnom odlučivanju. Suvremeno poslovanje praktički je nezamislivo bez primjene informatičkih sredstava i metoda. Kao imperativ nameće se potreba kontriliranog rasta i razvitka informacijske tehnologije i njezine primjene u svim sferama života. Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih i srodnih fakulteta, ali i svima onima kojima su potrebna suvremeno i sustavno izložena temeljna informatička znanja. Željko Panian (1951.) redoviti je profesor informatike na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predavač na poslijediplomskim i doktorskim studijima u Zagrebu, Zadru, Mostaru i Ateni. Autor je i koautor više desetaka knjiga.

98 |

INFORMATIKA

IZ SADRŽAJA • Nastanak informatike • Derivati kibernetike • Trendovi razvitka poslovne informatike • Informacjski sustavi • Konceptualni ustroj menadžmenta • Metodološko znanje: računalni programi • Razvitak programskih jezika • Razvitak načina obrade podataka • Skladištenje podataka • Mrežna komponenta • informacijskih sustava • Modeliranje podataka • Lokalne mreže • Integracija bežične i internetske tehnologije • Zloporaba informacijske tehnologije • Multimedijski sustavi • Virtualna organizacija poslovanja AUTOR dr. sc. Željko Panian UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

386 stranica tvrdi uvez


07.03.2008

11:41:15

Perry Marshall Bryan Todd

Google AdWords

Google AdWords

KAKO DOPRIJETI DO MILIJUNA KLIJENATA ZA 20 SEKUNDI

Perry Marshall - Bryan Todd

Kako doprijeti do milijun klijenata za 20 sekundi

Ova je knjiga najopsežniji tekst o Google AdWords kontekstualnom oglašavanju. Prednost ove vrste oglašavanja je mogućnost postavljanja oglasne kampanje za svega nekoliko minuta i za vrlo mali novčani iznos, počevši već od nekoliko desetaka kuna. Knjiga Google Adwords je, uz brojne druge stvari, namijenjena je za: • prodavače online kataloga i “narudžbi poštom” • lokalne maloprodajne trgovine i uslužne djelatnosti • prodavače specijaliziranih proizvoda • poslove koje radnici obavljaju kod kuće • pisce, voditelje, konzultante i izdavače • B2B prodavače koji prikupljaju potencijalne kupce • neprofitne organizacije, crkve i zaklade • preprodavače. servise i dobavljače dijelova • online zajednice i web siteove koje okupljeju članstvo Google poslužuje više od 250 milijuna pretraživanja dnevno. Svako od ovih pretraživanja izvodi osoba kojaželi udovoljiti nekoj svojoj potrebi. No rezultati mogu izostati kod onih oglašivača koji ne poznaju princip rada Google AdWords sustava. Ova knjiga naučit će vas kako započeti kampanju Google AdWords, kako prepoznati i iskoristiti ključne riječi koje potiču ljude da kliknu na vaše oglase, kako postići više klikova za manje novaca, kako optimizirati sadržaj web stranica i osvojiti visoke položaje u Googleovim organskim rezultatima pretraživanja, kako ciljati na interesne, jezične i geografske skupine, kako natjerati sustav da radi za vas, kako pretvoriti klikove u stvarne kupce i prihode... Google Ad Word može unaprijediti poslovanje bez obzira gdje je se naručitelj nalazi. Za ovo ne morate biti štreber, mnogi od najboljih stručnjaka za online marketing su ljudi koji nemaju puno veze s tehnikom i koji uspijevaju samo zbog toga što razumiju svoje klijente.

IZ SADRŽAJA • Izgradite kampanju na Googleu od početku • Pronađite kvalitetne ključne riječi • Pretvorite posjetitelje u kupce • Pobijedite najbrutalniju konkurenciju • Nema više igranja na sitno: obogatite listu klijenata • Upoznajte posjetitelje Google Analyticsa • Kako pobijediti konkurenciju • Potencijalni klijenti već vas traže na Googleu • Magični broj koji pokazuje snagu vašeg web sitea • Poslovanje na specijaliziranim tržištima • Utrostručite svoj promet uz ciljene web sitove • Savršeno upravljati Googleovom kampanjom AUTORI Perry Marshall Bryan Todd UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Tomislav Lipovac

302 stranice tvrdi uvez

INFORMATIKA

|

99

INFORMATIKA

Google_AdWords.ai


GRAĐEVINARSTVO

prof. dr. sc. Petar Đukan mr. sc. Saša Đukan

Katalog standardnih opisa radova u cestogradnji Katalog standardnih opisa radova u cestogradnji Ovaj katalog priređen je tako da šifra ili kod pojedine vrste rada – stavke troškovnika – odgovara šifri OTU, a da se u nastavku logično grana, detaljno prema različitim podvrstama. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU), IGH Zagreb, propisuju uvjete izvedbe, kontrole i obračuna pojedinih vrsta radova na izgradnji cesta. Prema OTU stručnjaci Instituta građevinarstva Hrvatske, izradili su standardne troškovničke opise svih radova predviđenih uvjetima (stavke troškovnika) i time pomogli da se: •

svi radovi na cestama predviđeni tehničkom dokumentacijom jednoznačno opišu i specificiraju,

istovrsno opiše svaki rad na cestama (troškovničke stavke) bez obzira na to koji stručnjak ili biro izrađuje tehničku dokumentaciju,

da se pojadnostavne svi poslovi na kalkulacijama, mjesečnim i konačnim obračunima, analizama i statistici te studijama

Uz knjigu moguće je kupiti i softverski paket (CD-ROM).

100 |

GRAĐEVINARSTVO

IZ SADRŽAJA • Pripremni radovi • Zemljani radovi • Odvodnja • Potporni i obložni radov • Nosivi slojevi kolničke konstrukcije • Asfaltni kolnički zastor • Betonski radovi • Cestovni radovi • Oprema ceste  AUTORI prof. dr. sc. Petar Đukan, dipl. ing. građ. mr. sc. Saša Đukan, dipl. ing. građ. RECENZENTI Ivan Banjad, dipl. ing. građ. Mario Crnjak, dipl. ing. građ. Radovan Simović, dipl. ing. građ. Aleksej Dušek, dipl. ing. građ. Mijo Ereš, dipl. ing. građ. Borislav Brnić, dipl. ing. građ. Tomo Perić, dipl. inž. građ. Mario Erdelji, dipl.ing. građ. KOAUTORI Darko Velan, dipl. ing. građ. Gordana Uzelac Trogrlić, dipl. ing.građ. Darko Šarić, dipl. inžg. građ. Dominik Stamać, dipl. ing. prom. LIKOVNO RJEŠENJE Ela Dokonal, dipl. ing. arh. LEKTURA Antonija Jurić


prof. dr. Dragutin Horvatić

Spregnute konstrukcije

U građevinskoj su djelatnosti spregnute konstrukcije vrlo raširene i u stalnom usponu, pa ova knjiga korisnicima pruža i dodatna stručna znanja. Tekst je pisan na način koji zadovoljava standarde udžbenika za visokoškolske obrazovne institucije građevinske struke. Knjiga pruža mnogo novih znanja koja se primjenjuju u svjetskoj građevinskoj praksi. Prilikom planiranja vrste konstrukcija u knjizi je naglasak stavljen na najvažnije – a to je sigurnost i odnos cijene materijala i izrade. U općoj tehničkoj terminilogiji pod pojmom “spregnuta konstrukcija podrazumijeva se nosivi dio sastavljen od dvaju posmično povezanih elemenata istovrsnog ili različitog materijala. Tako npr. čelična ploča kolnika mosta povezana s čeličnim punostjenim nosačem čini spregnutu konstrukciju od dva elementa istovrsnog materijala, ali različitih svojstava. Kada je ta ploča armirano betonska i posmično povezana sa čeličnim nosačem, onda govorimo o “spregnutoj konstrukciji “čelik-beton” ili kraće “spregnutom nosaču”. To ima svoju povijesnu podlogu, jer su se prvi spregnuti nosači pojavili upravo na mostovima. Usporedno sa sve bržim razvojem građevinskih materijala kojeg su slijedile norme, tako da danas praktički nema građevine gdje nije primijenjena neka spregnuta knstrukcija. Maštovitošću projektanata i znanjem konstruktora svakodnevno se pronalaze novi oblici sprezanja. Po svojoj stručnosti, kvaliteti sadržaja i suvremenosti – knjiga je izvorna znanstvena i stručna literatura iz područja građevinskih konstrukcija. U knjizi su objavljeni brojni proračuni koji su popraćeni preglednim crtežima. Uz studente knjigu će sigurno koristiti i konstruktori u svakodnevnoj praksi. Rukopis je metodički izvrsno prilagođen sadržaju materije koju obrađuje opisujući postupno kroz poglavlja teme koje prolaze jedna za drugom.

IZ SADRŽAJA • Koncepcija i učinak sprezanja • Konstrukcijski dijelovi nazivlja • Dokazivanje sigurnosti • Osnovno o spregnutom djelovanju • Osnovna svojstva materijala • Statički neodređeni nosači • Utjecaj betona u vlačnoj zoni • Spregnuti stupovi • Centrično opterećeni vitki stupovi • Vertikalni posmik • Spregnute ploče • Sredstva za sprezanja • Posebnosti za mostove • Posebnosti u • konstrukcijama zgrada AUTOR prof. dr. Dragutin Horvatić UREDNIK prof. dr. Milenko Pržulj RECENZENTI prof. dr. Milenko Pržulj prof. dr. Jure Radić prof. dr. Riko Rosman

288 stranica tvrdi uvez

GRAĐEVINARSTVO

|

101

GRAĐEVINARSTVO

ČELIK – BETON


Mladen Šutej Mladen Gerovac Darko Stipaničev Damir Miloš Milan Ilić

Nautički peljar hrvatskog Jadrana

TURIZAM

Nautički peljar hrvatskog Jadrana urednika Mladena Šuteja, svjetski poznatog hrvatskog nautičara, na 528 stranica te 420 karata i više od 500 fotografija snimljenih iz zraka predstavlja cijelo područje hrvatske obale iz nautičkoga kuta. Nautički peljar striktno poštuje logiku da je svakome tko plovi najvažnije sigurno prići obali i pronaći odgovarajući vez. Da bi se taj manevar, koji je nerijetko stresan zaskipera, obavio što korektnije, ponekad nisu dovoljni samo planovi luka. Radi bolje orijentacije u prostoru, objavljujemo 500 fotografija najzanimljivijih lokacija nautičarima. Za potrebe pripreme organizirano je kompletno fotografiranje Jadrana tako da je svaka lokacija u peljaru popraćena fotografijama snimljenima iz zraka u jednakom stilu. Ove fotografije na kojima je ucrtan i put uplovljavanja u luku ili uvalu nautičarima omogućuju da samu luku točno vizualno predoče i unaprijed isplaniraju ulazak u nju. U knjizi je opisana obala Jadranskog mota, i to od granice sa Slovenijom na sjeveru do Molunta na granici sa Crnom Gorom na jugu. U knjizi su naravno obrađeni i svi otoci hrvatskog unutarnjeg i teritorijalnog mora. Opis raznih lokacija ide u smjeru od sjevera prema jugu Jadranskog mora, i to prvo po kopnu, a zatim pripadajućim otocima, gledajući od kopna prema pučini. Kod opisivanja otoka na prvom je mjestu glavni, odnosno najveći gradić, a zatim ostali, i to u smjeru kazaljke na satu. U ovome peljaru hrvatski je Jadran prikazan vrlo funkcionalno i pregledno – kroz 264 glavne luke, marine i uvale o kojima osim opširnih informacija o prilazu, sidrištima, vezovima, lučkim komunikacijama, podataka o svjetionicima i navigaciji, benzinskim crpkama, opskrbljenosti i zanimljivostima čitatelj može pronaći i fotografije i karte manjih luka i sidrišta u njihovoj neposrednoj blizini što ga izdvaja od ostalih, sličnih izdanja.

102 |

TURIZAM

HRVATSKO IZDANJE


MADŽARSKO IZDANJE

IZ SADRŽAJA • Regionalni vremenski • uvjeti • Glavni nautički propisi • Tehničke informacije • Kratice i simboli rada svjetionika • Simboli korišteni u peljaru • Nacionalni parkovi • Popis lučkih kapetanija i njihovih ispostava • Popis stalnih i sezonskih graničnih prijelaza • Popis marina UREDNIK Mladen Šutej AUTORI Mladen Šutej Mladen Gerovac Darko Stipaničev Damir Miloš Milan Ilić

528 stranica tvrdi uvez

TURIZAM

|

103

TURIZAM

ENGLESKO IZDANJE


Hrvatska – turistički vodič ENGLESKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKO IZDANJE

TURIZAM

Hrvatska – turistički vodič je prvi cjeloviti priručnik o Hrvatskoj. Knjiga obuhvaća cijeli prostor Hrvatske podijeljen u četiri geografsko-povijesne regije: Istra, Kvarner, Lika i Gorski kotar; zatim Dalmacija, sjeverozapadna Hrvatska te Slavonija. Uz kulturno-spomeničku baštinu Vodič detaljno informira o turističkim pogodnostima i destinacijama, prirodnoj baštini, kakvoći mora, gastronomskim specijalitetima, flori i fauni, marinama i brojnim drugim informacijama potrebnima turistima i gostima. Posebna vrijednost Vodiča su tekstovi o kulturnoj baštini Hrvatske, valorizacija spomeničkog blaga i povijesni kontekst kulturnog blaga.Vodič je pisan na leksikonski način, tako je prgledan i korisnik se jednostavno služi s tekstovima i cijelim sadržajem. Uz kulturnu baštinu Vodič sadrži precizne turističke obavijesti, povijesni pregled, klasifkaciju prometnica s oznakama za magistralne i regionalne ceste, ponuda raznih izleta iz pojedinih destinacija i niz drugih korisnih informacija. Uz to objavljeni su tekstovi o hrvatskoj valuti (kuni), telekomunikacijama, ugostiteljstvu, prometu, carinskom režimu, zdrastvenoj pomoći ako zatreba, ponudi suvenira, pravnoj pomoći, bogoslužju, benzinskim crpkama, prometnim propisima, kampovima, gastronomiji, restoranima, hotelima i drugim servisnim informacijama. Knjiga uz 823 destinacije objavljuje planove gradova i kartu Hrvatske s prikazom svih mjesta koja su opisana u knjizi. Kako bi korisnik lakše shvatio važnost pojedinog lokaliteta, knjiga je ilustrirana sa 720 fotografija, a posebno važni spomenici i tlocrtima. Na kraju Vodiča objavljen je popis hotela s kontakt brojevima te indeks mjesta radi boljeg snalaženja i bržeg pretraživanja sadržaja knjige.

104 |

TURIZAM

IZ SADRŽAJA • Sve o Hrvatskoj • Umjetnost na tlu Hrvatske • Istra, Kvarner, Gorski kotar, Lika, Dalmacija • Sjeverozapadna Hrvatska • Slavonija, Baranja i Srijem • Zaštićena prirodna baština • Hrvatska gastronomija • Nacionalni parkovi • Zračne luke, marine, kampovi, lučke kapetanije NAKLADNICI Leksikografski zavod Mroslav Krleža MASMEDIA GLAVNI UREDNIK Josip Bilić SURADNICI Ivo Bralić, Božica Brkan, dr. Lelja Dobronić, Ivanka Ivankec, dr. Tomislav Jelić, dr. Zoran Klarić, Miroslav Klemm, Danijela Križman, mr. Saša Poljanec – Borić, Bruno Sušanj

586 stranica tvrdi uvez


NJEMAČKO IZDANJE

INTERAKTIVNI CD-ROM

CD ROM - CROATIA TOURIST GUIDE sadrži opise 1180 turističkih znamenitosti, 1500 fotografija, 50 minuta audiovizualnog zapisa, informacije o 48 marina, 34 plana grada i 18 turističkih karata. Prostor Hrvatske podijeljen je u četiri geografsko-povijesne regije: Istra, Kvarner, Lika i Gorski kotar; zatim Dalmacija, sjeverozapadna Hrvatska te Slavonija. Ionako jednostavno i intuitivno korištenje ovog CD-ROM-a dodatno olakšava i iscrpna pomoć za korisnike.

TURIZAM

|

105

TURIZAM

ENGLESKO IZDANJE


Karlo Rosandić

MADŽARSK O IZDANJE

Hrvatski otoci

IZDAN HRVATSKO

Knjiga objavljuje detaljan prikaz svih naseljenih otoka, brojne karte, planove, 740 fotografija, turističke posebnosti, kulturnu i spomenički baštinu, hotele, mjesta za ronjenje sa školama, marine, vrste vjetrova, floru i faunu i druge pojedinosti i zanimljivosti koje mogu zaintrigirati interes turista.

TURIZAM

Hrvatska ima 718 otoka, 389 hridi i 78 grebena. Obalna crta, dakle, ukupna duljina svih jadranskih obala, uključujući i otoke je 7900 kilometara. Hrvatskoj pripada 32.200 četvornih kilometara Jadrana. More na istočnoj strani Jadrana je izuzetno čisto i bistro. U sjevernom dijelu more je prozirno do 28 metara dubine, a na južnom dijelu čak 56 metara. Prosječna temperatura Jadrana zimi je 15 stupnjeva Celzijusa – ljeti od 22 do 27 stupnjeva Celzijusa. Na hrvatskim otocima su tri nacionalna parka: Brijuni, sa 14 otoka, Kornati koja je naravedenija otočna skupina i nacionalni ark Mljet. Na hrvatskim otocima postoji desetak značajnih i zaštićenih hrvatskih otočnih krajolika. Na otoku Pag nalazi se jedna od najljepših i najvećih plaža na sjevernom Jadranu, pjeskovita uvala Zrče s površinom 150 hektara. Na otoku Brač su dva takva lokaliteta i to: Dolina Blaca i Vidova gora koja ima najveći kompleks autohtonih šuma dalmatinskog crnog bora. Tu je i Kočje na otoku Korčuli, te pojas predivnih plaža na Bolu. Na svim otocima danas živi oko 140.000 stanovnika. Klima je mediteranska s prosječnom temperaturom 17 stupnjeva. Sve to čini Hrvatske otoke primamljivom destinacijom za brojne posjetitelje.

106 |

TURIZAM

JE

IZ SADRŽAJA • Istra, Kvarner • Zadarski otoci • Šibenski arhipelag • Srednja Dalmacija • Jadranske posebnosti • Nenaseljeni otoci • Svjetionici • Marine na otocim • Arhitektura • Fauna AUTOR Karlo Rosandić UREDNIK Karlo Rosandić SURADNIK NA TEKSTU Bruno Sušanj FOTOGRAFIJA Josip Bistrović Karlo Rosandić Drago Havranek Silvestar Kolbas Donat Petricoli Stanko Ferić FOTODOKUMENTACIJA MASMEDIA


Ante Birin Goran Hrustić Diana Štambak

Hrvatski Jadran

NJEMAČ IZDANJE KO

ENGLESKO IZDANJE

Knjiga Hrvatski Jadran podijeljena je u pet cjelina s detaljnim i stručnim informacijama o najvažnijim regijama na hrvatskoj obali. To su Istra, Kvarner, Sjeverna Dalmacija, Srednja Dalmacija i Južna Dalmacija. Svaka cjelina sadrži izbor najzanimljivijih mjesta te detaljan prikaz najvećih gradova (Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik). Sadržajni dio Vodiča započinje s bogatom poviješću Jadrana od starijeg kameno doba, preko mlađeg kamenog doba, do Iliraca i antičkog razdoblja, širenja rimske civilizacije, nastanka hrvatske države, Ugarsko – hrvatske državne zajednice, do razdoblja svjetskih ratova i domovinskog rata i stvaranje sadašnje Hrvatske države. Korisne informacije za turiste obuhvaćaju bogatu kulturnu baštinu, prikaz najvećih gradva s prikladnom kartografijom i fotografijama, sve komunikacijske informacije i kazalom ukojem su sva naseljena mjesta. S mnoštvom karata za snalaženje u prirodi i gradovima, fotografijama i ilustracijama te korisnim informacijama o adresama koje vam mogu zatrebati tijekom putovanja, Hrvatski Jadran je nezaobilazno štivo za sve zaljubljenike u hrvatsku obalu.

AUTORI Ante Birin Goran Hrustić Diana Štambak UREDNIK Nikola Štambak PRIJEVOD engleski: Lovorka Kozole njemački: Slavica Bilić FOTOGRAFIJE Ivica Poštenjak Boris Hnatjuk Zoran Jelača arhiva MASMEDIA ILUSTRACIJE Luka Šarić

256 stranice polutvrdi uvez

TURIZAM

|

107

TURIZAM

HRVATSKOIZDANJE


Bruno Sušanj Diana Štambak Ivana Crljenko Božica Brkan

Zagreb HRVATSKO IZDANJE

Vodič na pregledan način daje informacije o Zagrebu namijenjene turistima. To je klasični turistički vodič, bogat slikama u boji s mnoštvom zanimljivih detalja o Zagrebu. Na početku Vodiča objavljena je kronologija važnijih datuma od 1094 godine kada je kralj Ladislav osnovao Zagrebačku biskupiju.

TURIZAM

Sadržajna kompozicija započnje sa detaljnim informacijama i povijesti Zagreba, zatim slijedi razvoj Zagreba, šetja Gornjim gradom, razgledavanje Kaptola, da bismo se spustoli u Donji grad, prošetali Zrinjevcem i uputili se u širi centar Zagreba. Na kraju Vodiča je razgledanje šire okolice grada. Grafički prelom knjige ima mnogo raznih ilusttracija, među ostalim i 3D crteža povijesnih zgrada, zanimljivih pročelja i seriju karata koje obuhvaćaju svaki dio grada. Na kraju Vodiča objavljen je spisak svi zagrebačkih ulica sa putokazom koji pokazuje lokaciju svake gradske ulice. Fotografije su panoramske ili prikazuju poneke kulturno ili povijesno vrijedne detalje. U Vodiču, za koji su mnogi korisnici rekli, da je to ustvari mini-monografija Zagreba, objavljene su i brojne korisne informacije potrebne svakom turistu te popis galerija, muzeja, hotela, poslovnih sjedišta, shopping centara i sakralnih spomenika. Na kraju Vodiča objavljena je informacija o okolici Zagreba s opisom mjesta i objekata koje valja posjetiti. Podaci u knjizi su međusobno povezani tako da se uz svaku lokaciju spominje i mjesto u knjizi gdje se o njoj još može pročitati.

AUTORI Bruno Sušanj Diana Štambak Ivana Crljenko Božica Brkan UREDNIK Nikola Štambak FOTOGRAFIJA Boris Hnatjuk Neven Unukić Goran Vranić PRIJEVOD njemački: Slavica Bilić engleski: Duško Čavić madžarski: Mira Horvath 3D CRTEŽI Zlatko Guzmić Luka Šarić KARTE Tomislav Kaniški

156 stranica polutvrdi uvez

KAPITALNI OBJEKTI IMAJU ILUSTRIRANA I OPISANA PROČELJA

108 |

TURIZAM


NJEMAČKO IZDANJE

MADŽARSKO IZDANJE

Zagreb CD-ROM je destinacijski kulturnoturistički mini-leksikon koji korisniku pruža informaciju o relevantnim turističkogospodarskim i kulturnopovijesnim informacijama i najkvalitetnijim slikama. Sadržaj CD-ROM-a obnovlja se svake godine, a po potrebi i češće. CD-ROM je izrađen po najvišim tehničkim standardima s mogućnostima jednostavnog pretraživanja. Upakiran je u kvalitetnu atraktivno dizajniranu ambalažu. CD-ROM je namijenjen turistima i poslovnim ljudima. Interaktivni je vodič, bogat slikama u boji s mnoštvom zanimljivih detalja o Zagrebu. U Vodiču su objavljene brojne korisne informacije potrebne svakom turistu te popis galerija, muzeja, hotela, poslovnih sjedišta, shopping centara i sakralnih spomenika.

PRIKAZANE ŠETNJE PO DIJELOVIMA GRADA S NAZNAČENIM TOČKAMA INTERESA

GRAD JE PODIJELJEN U PODRUČJA GDJE SU KOD SVAKOG NAVEDENE SVE VAŽNE ZNAMENITOSTI

TURIZAM

|

109

TURIZAM

ENGLESKO IZDANJE


Zdenko Tonković

Oton Gliha: monografija

Oton Gliha sudjeluje svojim stvaranjem u avanturi moderne umjetnosti na sasvim specifičan način. Sudbinski je sreo gromače i ostao im vjeran do kraja života. Slikao je Gliha i druge pejzaže, portrete, mrtve prirode, ali cijeli njegov opus, koji ga diže u red priznatih europskih slikara 20. stoljeća vezan je za krčki pejzaž – i gromače. U knjizi je objavljena bogata građa o Otonu Glihi: 12 crteža, 176 ulja i bogat dokumentarni materijal. Nabrojene su njegove sve važnije izložbe u inozemstvu i kod kuće, kritike, članci i intervjui u domaćim i inozemnim medijima.

MONOGRAFIJE

Gliha posvećuje posebnu pažnju kompoziciji, a logika stvarnog pejsaža pruža mu dovoljno uporišta. Organizacija prostora i paleta dominante su Glihinih figuralnih pejsaža. Nema u Glihinim predjelima naracije, slike imaju poeziju; nema pokreta ali ima ritma. Od 1955. Gliha svoje slike naziva gromače i ta riječ postaje sinonim za njegovo slikarstvo. Time je Gliha obogatio našu leksiku i naše intelektualni i vizualno iskustvo. U ozračju Bašćanske ploče gromače su Glihu podsjetile na glagoljicu i one dobivaju piktografsku vrijednost, postaju znakovi nepoznatog alfabeta, ideogrami Glihine poeme. Otonove Gromače izuzetno su elastične za svaku interpretaciju. Malo je slučajeva ovako čvrsto fundirane koncepcije modernosti, snage i uvjeljivosti izraza. Šezdesetih godina je Gliha međunarodno priznat i poznat i idućih godina hoda ukorak s avangardom: između bijenala u Sao Paolu i onih u Veneciji. Kriza umjetnosti sredinom stoljeća nije ga ni okrznula, upravo zbog drukčije utemeljenosti njegova likovnog izraza. Monografija je objavljena nepune dvije godine nakon slikarove smrti i sadrži gotovo sve bitno iz Glihina bogatog opusa. Stoga možemo ustvrditi da je monografija zaokruženi dokument ukupnog Glihina stvaralaštva.

110 |

MONOGRAFIJE

IZ SADRŽAJA • 12 kolor crteža • 176 kolor reprodukcije • Gliha o svom slikarskom iskustvu • Gliha u ogledalu kritike • Biografija • Nagrade • Samostalne izložbe • Grupne izložbe • Obiteljske fotografije • Važnije edicije • Studije i prikazi AUTOR I UREDNIK Zdenko Tonković SAVJETNICA Mila Kumbatović FOTOGRAFIJA Goran Vranić GRAFIČKO OBLIKOVNJE Vjeran Andrašić Miroslav Geček FOTOLITI I DIZAJN MASMEDIA

248 stranica tvrdi uvez


Jure Labaš

Monografija

Ako pristanemo uz mišljenje da je erotizam pobuna protiv pravila i rušenje zabrana, onda je on, istodobno, i anticivilizacijski akt. Koliko je ova misao zaprepašćujuća, toliko nije daleko od istine koja je široko prihvaćena u našem vremenu. Slikarstvo Jure Labaša ne iscrpljuje svoje značenje u erotizmu. Niti ova kolekcija, iako je naslovljena “Erotika”, ne tematizira samo spolnost. Putena melankolija slikara iskazala se u ciklusima, ponajviše u patosu crnine, poglavito u tamnim plohama tuša. Služeći se u to vrijeme kombinacijama tehnika meke olovke i laviranog tuša, Labaš je postigao da mu crtež ima ekspresivnost boje. kaže Vladimir Maleković. Svi Labaševi znakovi i skulpture imaju svoju stvarnost. Skica za skulpturu iz 1979. slijedi nakon niza kombiniranih tehnika. Slijedi niz oblika od Svijetloga torza iz 1989. do Tamnoga torza iz 1998. Krater, Nukleusi, Falusni totemi, skice za brojne skulpture neprolazna su Labaševa stvarnost, konstatira, Darko Schneider.

IZ SADRŽAJA • JURE LABAŠ Vladimir Maleković • EROS – THANTOS Darko Schneider • Neizrecivo mjesto Ive Šimat Banov • predgovor izložbi u MUO UREDNIK Jure Labaš GRAFIČKO OBLIKOVANJE Fedor Ličina

272 stranice tvrdi uvez

MONOGRAFIJE

MONOGRAFIJE

Treba naglasiti još jednu dimenziju Labaševa stvaralaštva. Negov osjećaj volumena u kojem crtačka sposobnost utvrđuje granice kompozicijski čvrstog sklopa. Time se u svakoj autorovoj slici konstituira jezgra oblika i to zahvaljujući koja drži sve na okupu, zapaža Ive Šimat Banov. Možda bi imenovanje ovog ciklusa “Mehanički eros” bilo najprimjerenije ikonografiji i intenciji kojom je umjetnik bio zaokupljen. Kod Jure Labaša eros nije stvaralačko božanstvo. Prije bi se moglo kazati da je njegovo uprizorenje erosa izvrnuta slika thanatosa. U Labaševim djelima iz kolekcije mehaničke erotike smrt je blisko nazočna: tijelo se dijeli i napokon raspada poput mehaničke lutke. Pojam “mehanika” zasigurno ima u Labaševoj imaginaciji posebnu važnost; on je povezan, naravno, sa strojem koji umjetnik personificira u pojedinim aktovima. Uvodeći mehanički pokret, Labaš je akt podredio opasnom i besciljnom kretanju u kojem tijelo više ne uspijeva naći ni zadovoljstvo ni spokojstvo.

|

111


Pavao Cajzek

Zagreb

ZAGR ZA GR REB B

snimio Pavao Cajzek

Gotovo pola stoljeća Pavao Cajzek, znameniti zagrebački fotoreporter, promatrao je svijet kroz svoje fotografske aparate. Izgradio je zavidnu novinarsku karijeru, što potvrđuju radovi objavljeni u mnogim publikacijama zagrebačkih nakladnika i stručne nagrade. Vjeran nekim redakcijama, kao što su nekadašnji Narodni list, te Večernji list, stvorio je kompleksan opus fotografija iz svakodnevnog života našega grada. Neosporno je značenje Cajzekove fotografije za kroniku Zagreba. Njegov fotoaparat bio je svojevrsni kist u prezentaciji ljepote Zagreba. To fotografsko postojanje povremeno je podgrijavao novinarski nerv, pa se za dio Cajzekova opusa može reći da su događaji – nešto što je bilo iznimno. Ovdje je uvijek dolazio do izražaja novinarski, reporterski refleks. No, zato ga je odanost likovnom odvela ususret umjetnicima, ne samo slikarima, a iz tog je nastao veliki broj sjajnih portreta, fotografija zvjezdanih trenutaka nekih poznatih ljudi. To je radio s toliko ljubavi da ga se doista može smatrati svjedokom hrvatskog likovnog stvaralaštva nego i čovjekom koji je dao doprinos tomu stvaralaštvu, napisala je istaknuta likovna kritičarka Elena Cvetkova. Samozatajnost kojom je pristupao svome okruženju toj je kronici i dala nepretenciozne dokumente, ono svakidašnje u doslovnom smislu riječi, ono što bi fotograf ekshibicionist svakako smatrao nedostojnim svoga pogleda. Jednostavno je sudoživljavao život. Cajzek posjeduje taj, kod fotografa, rijetki osjećaj. U svojoj dugogodišnjoj djelatnosti novinskog reportera, kojeg redakcija šalje na zadatke – on je istodobno za sebe, iz vlastitih dubljih pobuda, snimao život sugrađana, prolaznike na ulicama, melankolične vedute Zagreba, periferiju i siromahe. Tako je danas, zahvaljujući upravo toj strani njegove ličnosti, sačuvana slika stvarnog života iz ne tako davne prošlosti, kaže Cajazekov intimni prijatelj i veliki slikar nježnog kista Josip Vaništa.

AUTOR Pavao Cajzek UREDNIK Josip Bistrović RECENZIJA Josip Vaništa Elena Cvetkova

196 stranica tvrdi uvez


Naslovi u pripremi Leksikon novinarstva Ante Gavranović Leksikon lovstva Miroslav Kogoj Varaždinski leksikon Stjepan Andrašić Rječnik računovodstva i revizije Lajoš Žager Poslovni rječnik skupina autora | 4. izdanje Procjena vrijednosti poduzeća Silvije Orsag Poslovna etika A. Crane, D. Matten Strategija planiranja u obiteljskim kompanijama John L. Ward Dionički fondovi Guy Fraser Kriza u obiteljskim poduzećima Randel S. Carlock Najbolje investicijske strategije J. Knipper Poslovno pregovaranje i zamke Gotfried Simpke Nautički peljar ur. Mladen Šutej | 2. izdanje Jadranski otoci ur. Nikola Štambak Krk ur. Nikola Štambak Opatija ur. Nikola Štambak Kvarener ur. Nikola Štambak Jadranski otoci ur. Nikola Štambak | 2. izdanje

BESPLATNI TELEFON 0800 300 000 MASMEDIA d.o.o. Baruna Trenka 13 10000 Zagreb, HR e  info@masmedia.hr t  0800 300 000    +385 1 4577400    +385 1 5498999 f  +385 1 4577769   MB 3492567 ŽR 2503007-1100010129 (Volksbank)  

www.masmedia.hr


Kazalo imena 57

16

David L. Dodd

Adam Smith

45

David S. Landes

48

Jean Radvanyi

76

Alain Gresh

76

Dean LeBaron

26

Jeremy Kourdi

44

Alan Greenspan

14

Dejan Verčič

92

Jerry M. Newman

37

Amartya Sen

82

Dennis C. Mueller

75

John A. Parnell

35

Ana Tkalec Verčič

92

Diana Štambak

107, 108

Andre Comte-Sponville

80

Dominique Vidal

Andre Kostolany

28

Andrew Charlton

97 66

Andrija Prager Ante Birin

107

Anthony Saunders

6

Arnalda Milinović

17

Benjamin Graham

3, 23

3

Jasenka Kosanović

Abe Cofnas

John E. Spillan

35

76

John Gray

49

Douglass C. North

47

John J. Murphy

4

Dragutin Horvatić

101

John Rothchild

29

Dubravko Radošević

22

Joseph Stiglitz

Đorđe Pribičević

59

Josip Bilić

Đurđana Ozretić Došen

95

Josip Šentija

88

Edgar Morin

77

Jozo Previšić

95

Emmanuel Todd

79

Juraj Padjen

85

97 68, 69

Biserka Čoh Mikulec

10

Fikreta Bahtijrević-Šiber 40, 58

Jure Labaš

Boris Vujčić

20

Franci Zavrl

92

Jurica Pavičić

Boris Vukonić

63

Francis G. Castles

83

Karlo Rosandić

Božica Brkan

108

Franjo Luković

59

Katarina Žager

5

70

George Cooper

13

Katie Smith Milway

11

Brigit Abegg

33

George T. Milkovich

37

Kristina Laco

Bruno Sušanj

108

107

Lajoš Žager

Božidar Novak

Goran Hrustić

111 93, 94 106

92 5

Bryan Todd

99

Hansruedi Müller

84

Lee Eisenberg

Burton G. Malkiel

25

Henri Mendras

73

Liaquat Ahamed

12

Carolyn Milkovich

37

Hernando de Soto

51

Lidija Dedi

24

Catharine Lemire

11

Hrvoje Ivanković

68, 69

Luiz Moutinho

43

Catharne Samary

76

Hrvoje Kordić

10

Ljiljana Aleksić

94

8

Ivana Crljenko

108

Malcolm McDonald

90

Charles P. Kindleberger Curt Coffman Damir Miloš Danko Plevnik Darko Stipaničev David Harding

42 102 87 102 11

18

5

Marcia Millon Cornett

6

Jacques Barzun

78

Marcus Buckingham

42

Jagdish Bhagwati

96

Marijan Cvjetičanin

30

James Pardoe

27

Michael Benford

33

9

Michael E. Porter

34

Ivana Mamić Sačer

Janko Tintor


36

Peter Lynch

29

Thomas C. Schelling

102

Petja Rijavec

92

Tomislav Ladan

70, 71, 72

Milan Potkonjak

17

Philip Kotler

91

Trevor L. Young

32

Miodrag Šajatović

86

Philippe Rakacewicz

76

Vanja Sutlić

70

Mirko Galić

70

Renee Mauborgne

41

Verica Akrap

10

46

Veselin Simović

65 56

Michael J. Rouse Milan Ilić

Mladen Gerovac

102

Richard Stutely

Mladen Šutej

74

102

Robert J. Calvin

31

Vesna Ivančević Ježek

Muhammad Yunus

19

Robert J. Shiller

21

Vesna Kasum

10

Nenad Porges

38

Robert Z. Aliber

8

Vilim Gorenc

61

Nevenka Čavlek

63

Romesh Vaitilingam

26

Nikša Alfirević

94

Sam Rovit

Patrick Pharo

81

Paul Krugman

Višnja Špiljak

54, 55

11

Vladimir Ivir

54, 55

Sandra Rouse

36

Vlado Leko

17, 60

50

Sanja Andrijašević

62

Vlaho Bogišić

Paul R. Niven

39

Sanja Sever

5

W. Chan Kim

41

Pavao Cajzek

112

Saša Đukan

100

William “Rick” Crandall

35

Zdenko Tonković

110

Pere Sikavica

40, 58

Pero Jurković

7, 59, 60

Perry Marshall Petar Đukan Peter Howsen

99 100 15

Silvije Orsag Slaven Ravlić Snježana Rodek

24, 53 59 56, 57

Šima Krasić

10

Tatjana Račić-Žlibar

62

70

Zoran Vulelija

67

Željko Horvatić

64

Željko Panian

98V

Profile for Masmedia Books

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement