Page 98

INFORMATIKA

dr. sc. Željko Panian

Poslovna informatika za ekonomiste

Tijekom vremena udžbenička literatura s područja informatike doživjela promjene u sukladnosti s brzonom tehnološki inovacija. To znači da ta literatura prati najvažnije informatičke novosti. Brojna izdanja prate raznorodne konceptualne, metodološke i tehnološke inovacije. Knjiga Željka Paniana Poslovna informatika za ekonomiste, također, novo je izdanje udžbenika za studente informatike na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Strukturirana je u deset poglavlja, a svako od njih u više cjelovitih odjeljaka. U prvom, uvodnom poglavlju, autor razmatra nastanak informatike kao teorijske i praktične discipline, u drugom se usredotočuje na objašnjenje osnovnih činjenica i zakonitosti poslovnih upravljačkih informacijskih sustava, potom se u šest poglavlja bavi pojedinim komponentama tih sustava (materijalno-tehničkom, programskom, podatkovnom, ljudskom, organizacijskom i mrežnom), a u posljednja dva poglavlja razmatra zloporabe informacijskih tehnologija i perspektive poslovne informatike. Očekuje se da će se rezultati ostvareni u informatičkom području u budućnosti upotrebljavati kao konkretniji izvori za kvalitetni potporu poslovnom odlučivanju. Suvremeno poslovanje praktički je nezamislivo bez primjene informatičkih sredstava i metoda. Kao imperativ nameće se potreba kontriliranog rasta i razvitka informacijske tehnologije i njezine primjene u svim sferama života. Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih i srodnih fakulteta, ali i svima onima kojima su potrebna suvremeno i sustavno izložena temeljna informatička znanja. Željko Panian (1951.) redoviti je profesor informatike na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predavač na poslijediplomskim i doktorskim studijima u Zagrebu, Zadru, Mostaru i Ateni. Autor je i koautor više desetaka knjiga.

98 |

INFORMATIKA

IZ SADRŽAJA • Nastanak informatike • Derivati kibernetike • Trendovi razvitka poslovne informatike • Informacjski sustavi • Konceptualni ustroj menadžmenta • Metodološko znanje: računalni programi • Razvitak programskih jezika • Razvitak načina obrade podataka • Skladištenje podataka • Mrežna komponenta • informacijskih sustava • Modeliranje podataka • Lokalne mreže • Integracija bežične i internetske tehnologije • Zloporaba informacijske tehnologije • Multimedijski sustavi • Virtualna organizacija poslovanja AUTOR dr. sc. Željko Panian UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

386 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you