Page 94

Marketing_i_management_K.ai

22.11.2006

17:05:38

dr. sc. Jurica Pavičić dr. sc. Nikša Alfirević dr. sc. Ljiljana Aleksić

Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti

MARKETING

Kultura i umjetnost u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju i značajno utječu na sve segmente društva te oblikuju i obogaćuju naš život. Institucije kulture i umjetnosti često su sastavni dio turističke ponude, kao i važni poslovni partneri gospodarstvu. Na koji način unaprijediti rad institucija i pojedinaca iz područja kulture i umjetnosti? Ova se knjiga bavi dosad nedovoljno obrađenom problematikom poslovnog upravljanja institucijama i organizacijama koje djeluju u “kulturnim industrijama”, bez obzira na njihovu profitnu ili neprofitnu orijentaciju. Uspoređujući recentnu domaću i inozemnu literaturu, uočili smo razlike u postojećim pristupima i njihovom obuhvatu. Zašto? Jednostavno zato što su politički, ekonomski, društveni i tehnološki konteksti u kojima djeluju domaće i inozemne institucije prilično različiti. Pritom se misli prvenstveno na primjenu marketinga, odnosa sa javnošću i upravljanje ljudskim potencijalima. Stoga smo knjigu oblikovali da može koristiti i kao priručnik za provedbu pojedinih aktivnosti (npr. benchmarketinga ili istraživanje tržišta) ali, ujedno i pružiti i sveobuhvatni presjek svih osnovnih sastavnica marketinga. Okruženje u kojem djeluju kazališta, knjižnice, muzeji, galerije, koncrtne dvorane, i ostale kulturne institucije, zbog nedostatka novčanih sredstava, neprestano se mijenja. Posljedica toga je nedovoljna promocija i animacija publike. “Knjiga Marketing i menadžement u kulturi umjetnosti prvi put na hrvatskom jeziku nudi sistematičan pregled najvažnijih teorijskih saznanja, koja su primjerena sadašnjim i budućim djelatnicima u području kulture i umjetnosti”, kaže prof. dr. Marija Tomašević – Lišanin. Knjiga se izdvaja i nizom originalnih primjera iz prakse koji slijede svaku tematsku cjelinu. Uz knjigu dolazi i DVD koji sadrži 24 intervjua sa stručnjacima iz institucija u Hrvatskoj.

94 |

MARKETING

UZ KNJIGU DOBIVATE I PRIPADAJUĆI CD-ROM

IZ SADRŽAJA • Analitički pristup okruženju: PEST i SWOT metode • Organizacija rada i upravljanje vremenom • Segmentiranje, “targetiranje” i pozicioniranje • Proizvod marketinga • kulturnih institucija • Marketinška komunikacija u kulturi i umjetnosti • Odnosi s javnošću • Prikupljanje sredstava (fundraising) • Upravljanje posebnim zbivanjima (eventima) • Upravljanje outsourcingom • Upravljanje ljudskim potencijalima AUTORI dr. sc. Jurica Pavičić dr. sc. Nikša Alfirević dr. sc. Ljiljana Aleksić RECENZENTI dr. sc. Marija Tomašević Lišanin dr. sc. Marin Buble dr. sc. Builjana Crnjak Karanović

350 stranica tvrdi uvez Uz knjigu je priložen DVD

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement