Page 93

dr. sc. Jurica Pavičić

Strategija marketinga neprofitnih organizacija Neprofitni sektor su organizacije i pojedinci koji pomažu da društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca orijentiranih prema napretku zajednice. Društvena uloga i značenje neprofitnog sektora već je pedesetak godina predmet mnogih znanstvenih i stručnih rasprava, knjiga, članaka, TV- emisija i različitih javnih polemika. Stanje društvene odgovornosti u Hrvatskoj je donekle različito nego u jače razvijenjom zemljama. Ipak, u najvećem broju društvenih pitanja,postoje velike sličnosti između Hrvatske i razvijenijih zemalja. U nas i u svijetu postoji nekoliko klasifikacija neprofitnih organizacija. Najprisutnija je klasifikacija koja neprofitne organizacije definira po kriteriju financiranja i to: prihod iz vlastitog djelovanja, zatim državnog izvora i treći kriterij, prihod iz dobrovoljnih priloga. Zatim dolazi logično pitanje - koja je razlika između marketinga u profitnim organizacijama, u odnosu na marketing neprofitnog sektora. Najčešći odgovor je: razlika je u temeljnim ciljevima. Profitne organizacije ostvaruju profit, a neprofitne ostvaruju korist za društvo, odnosno zajednicu. Iz navedenih postavki proizlazi i definicija: “marketing neprofitnih organizacija je skup aktivnosti kojima se osmišljava i pospješuje planiranje, provedba, distribucija i komuniciranje organizacija koje ostvaruju neki određeni javni interes, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita”. Knjiga Strategija marketinga neprofitnih organizacija je s jedne strane koristan i dobro koncipiran udžbenik za studente marketinga, a s druge strane, knjiga je korisna za sve one koji se bave marketingom u neprofitnim i nevladinim organizacijama.

IZ SADRŽAJA • Neprofitne organizacije i društvo • Oblikovanje strategije marketinga • Utvrđivanje marketinških ciljeva • Utvrđivanje miksa proizvoda • Analiza mogućnosti • komunikacije • Lobiranje – javno zagovaranje • Proces benchmarketinga i analiza uspješnosti • Internet i marketinška istraživanja • Marketing obrazovnih i odgojnih institucija AUTOR dr. sc. Jurica Pavičić UREDNIK dr. sc. Jozo Previšić STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. sc. Nataša Renka dr. sc. Marcel Meler

402 stranice tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi i CD-ROM s primjerima iz knjige.

MARKETING

|

93

MARKETING

UZ KNJIGU DOBIVATE I PRIPADAJUĆI CD-ROM

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement