Page 9

Poslovna_analiza.ai

16.04.2009

15:53:28

dr. sc. Janko Tintor FINANCIJE

Poslovna analiza prof. dr. sc. Janko Tintor

Poslovna analiza operativno poslovanje • poslovna načela • financiranje • kreditna sposobnost • proizvodnja • snaga zarađivanja • ljudski potencijali

Knjiga Poslovna analiza bavi se pravilima i pretpostavkama valjanog načina razmišljanja, ponajprije promišljanja poduzeća, te zakonitosti njegova djelovanja i opstanka. Autor knjige polazi od postavke da je poslovna analiza samo posebna pojedinačna znanost metodološke naravi. To treba shvatiti da se poslovna analiza bavi pretpostavkama i pravilima u promišljanju poduzeća kao objekta, a zatim i kao aktivnog entiteta. Poslovna analiza je ujedno i multidisciplinarna kategorija, koja objedinjuje veliki broj užih disciplina od ekonomskih, financijskih, organizacijskih, upravljačkih, do stručno-proizvodnih. Kompleksnost u kojoj sudjeluju različiti aspekti potrebnog znanja i vještima zahtijevaju poslovnu harmonizaciju i usklađenost. Pronaći kroz analitički postupak “formulu uspjeha” zahtjevan je zadatak. Ova knjiga sadrži dovoljno stručnih elemenata i pretpostavki da može kroz poznate analitičke postupke pronaći put do uspjeha poslovnog subjekta, bilo to malo poduzeće ili veliki poslovni sustav. Nakon dijagnoze i ocjene općeg stanja nužna je analiza financijske situacije kao sposobnosti za dugotrajnu uspješnost. Analiza proizvodnje, strukture rezultata poslovanja, kreditne sposobnosti nezaobilazne su postavke ukupne poslovne analize. U knjizi su vidljiva tri dijela, koji su tematske cjeline pa se mogu staviti pod nazivima: prvo: polazišta i pretpostavke, drugo: metodika, treće: nalazi operativnog poslovanja. Kada je riječ o poduzeću, tada se ide od postavke da je poduzeće kombinirati sistem u kojem se istodobno odvijaju determinirani i stohastički procesi. Knjiga je namijenjena ekonomistima analitičarima, studentima, poduzetnicima, menadžerima, te svima onima koji se u profesionalnom radu susreću s potrebom analitičkog pristupa poslovanju pojedinih poduzeća i poslovnih cjelina.

IZ SADRŽAJA • Polazišta poslovne analize • Značajke poduzeća • Modeli i opće predodžbe o poduzeću • Cilj poduzeća i značajke rezultata • Pojam i metode poslovne analize • Geneza i struktura poslovne analize • Metodika analize operativnog poslovanja • Temeljna načela operativnog poslovanja • Analiza financijske situacije • Sposobnost za dugotrajnu uspješnost • Postupci analize proizvodnje • Uzajamnost poslovnih tokova • Analiza kreditne sposobnosti poduzeća • Učinci korištenje znanja • Izvještavanje o godišnjem poslovanju AUTOR dr. sc. Janko Tintor UREDNIK Vjeran Andrašić

1064 stranica tvrdi uvez

FINANCIJE

|

9

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you