Page 85

dr. Juraj Padjen

Knjiga je izuzetno instruktivna i pomaže nam u sagledavanju ukupne prometne politike u Hrvatskoj. Prometna politika se ne može smatrati kao dio ekonomske politike, nego djelom društvene politike. U takvom funkcionalnom odnosu prometna politika je skup mjera koje se poduzimaju radi optimalnog razvoja prometnog sustava. Stoga ciljevi i instrumenti prometne politike moraju biti međusobno povezani i komplementarni s onima koji vrijede za opću društvenu politiku. Prometna politika se može promatrati kao skup općih mjera usmjerenih cjelovitom razvoju prometa, ali i kao podskup granskih politika željezničkog, cestovnog, zračnog i pomorskog prometa. Razlozi za prometnom politikom su: prvo – gospodarska važnost prometa; drugo – postojanje štetnih eksternih učinaka prometa; treće – tendencija prema monopolizaciji tržišta. Uloga prometne politike dolazi do izražaja u njenom utjecaju na rad i razvoj prometa. Promet djeluje na proizvodnju, razmjenu, raspodjelu i potrošnju, na pristupačnost pojedinih područja te na optimalnu alokaciju resursa. Za vođenje poželjne prometne politike potrebno je ostvariti i mnoge druge preduvjete koji će osigurati prometnu politiku u sukladnosti s dugoročnim potrebama i općim hrvatskim interesima. Sve to može poslužiti u utvrđivanju i vođenju buduće prometne politike u Hrvatskoj.

IZ SADRŽAJA • Nacionalna prometna politika • Geografski položaj RH • Geopolitički položaj RH • Opće prometno stanje • Reljefna obilježja Hrvatske • Najvažniji faktori prijevozne potražnje • Razvoj cesta • Politika razvoja željeznica • Pomorski promet • Zračni promet • Značenje regionalnih osobina • Regionalna prometna politika AUTOR dr. Juraj Padjen UREDNIK dr. Dragomir Vojnić RECENZENTI dr. Zvonimir Baletić dr. Dragomir Vojnić Dražen Topolnik

372 stranice tvrdi uvez

Knjiga je namijenjena studentima i magistrantima ekonomskih fakulteta, prometnih fakulteta i pomorskih fakulteta, a može poslužiti kao izvor za daljnja istraživanja prometne problematike.

DRUŠTVENE TEME

|

85

DRUŠTVENE TEME

Prometna politika Hrvatske

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.