Page 83

Komparativne_javne.ai

14.10.2008

11:32:26

Francis G. Castles

Komparativne javne politike

Francis G. Castles

Komparativne javne politike

Knjiga Komparativne javne politike cjelovit je prikaz razvoja 12 područja javnih politika u 21 zemlji svijeta u razdoblju od 30 godina. Pristup istraživanja je komparativan i interdisciplinaran uz uporabu različitih statističkih metoda i tehnika. Sadržaj knjige je usmjeren na široki dijapazon čitatelja – od korisnika bez statističkog predznanja do znanstvenika sa širokim statističkim znanjem. Korporativne javne politike kao poddisciplina na razmeđu korporativne politike i analize javnih politika oblikovala se u društvenu znanost u drugoj polovici šezdesetih godina. Brojne rasprave politoloških škola, uz otvaranje širokog dijapazona pitanja, pokazale su da nema prevelikih inovacija u pojedinim modelima politološke znanosti u pojedinim zemljama. Konkretno pitanje, trebaju li nacionalne politike u gobalizirajućem svijetu sve više sličiti jedna na drugu. To pitanje je izuzetno važno, jer pojedine zemlje, bez obzira na članstvo u raznim asocijacijama, imaju i vlastite specifičnosti koje ponekad ne mogu slijediti integrativni proces većine. Svaki oblik konvergencije je i harmonizacija nacionalnih politika prema standardima ranije utvrđenih ciljeva asocijacije. U razdoblju neposredno nakon rata država je intervenirala u područja koja su se smatrala privatnim interesom, a danas vlade i biračka tijela pitanja vezana uz tržište rada smatraju jednim od glavnih interesa javnih politika. Knjiga Komparativne javne politike sigurno će pridonijeti razvoju komparativnog proučavanja javnih politika u hrvatskim politološkim zajednicama i na domaćim učilištima politologije.

IZ SADRŽAJA • Smisao javnih politika • Ciljevi i pristup • Ekonomija i društvo • Naslijeđe 2. svjetskog rata • Starenje stanovništva • Logika i metoda • Utjecaj religije • Uzroci državnog • intervencionizma • Istitucije i ideologija • Mandatno razdoblje ljevice • Mandatno razdoblje desnice • Država blagostanja • Socijalni transferi • Država i tržište rada • Participacija žena u radnoj snazi • Nezaposlenost • Javne politike i osobna sfera • Obrasci javnih politika AUTOR Francis G. Castles UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Davor Stipetić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Zdravko Petak

354 stranice tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

83

DRUŠTVENE TEME

Primjeri poslijeratne preobrazbe

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement