Page 81

Patrick Pharo

Sociologija morala

Etika i moral uspješno se nameću ljudskim društvima upravo tom svojom zajedničkom sposobnošću da izraze smisao i vrijednosti određenog normativnog poretka društvenog života. Propitivanje etike kao “nauka o ćudoređu” pogotovo, propitivanje moralne svijesti, moralnih dilema i moralnih orijentacija ljudskih djelovanja jedna je od naglašenih karakteristika kasne modernosti i njoj svojstvene rastuće društvene kompleksnosti. Mnogi su sociolozi, u okviru svojih teorijsko-istraživačkih područja inzistirali na moralnim stavovima, na moralnim normama i vrijednostima. Iz socioloških radova vidljivo je da sociologija morala ne može polagati isključivo pravo na propitivanje moralnih stavova, njihove evolucije i sukoba, te da je ona nužno upućena na nalaze drugih disciplina, osobito etnologije i filozofije. Patrick Pharo najčešće koristi semantičku metodologiju pri svojim istraživačkim radovima sociologije morala. Pri tome koristi nekoliko bitnih značajki. Prvo, on posvećuje zavidnu pažnju razlazu sociologije i filozofije. Drži da je sociologija, u odnosu prema filozofiji, impostirala dva nova tipa razmatranja: proučavanje društvenih činjenica i analizu smisla društvenih djelovanja. Ne može se mimoići općepoznata činjenica da je teorija morala potekla iz moralne filozofije. Stoga Pharo želi da se filozofiji i etici ponovno vrati njihovo mjesto u sociološkoj teoriji. Drugo, Pharo ukazuje na važnost “velikih suvremenih etičkih debata i na ozbiljnost morala kao područja sociološke refleksije. Treće, kao autor sustavnog pogleda na sociologiju morala i kao kritički interpret njezinih glavnih teorijskih pristupa Pharo razmatra metodološka pitanja te discipline.

IZ SADRŽAJA • Objektivnost morala i sociologije • Što je moralna činjenica • Sociokulturne teorije morala • Durkheimova sociologija morala • Vrijednosti i moralne norme • Moralni neodarvinizam • Sociologija etike • Teorija racionalnog djelovanja • Naturalizam i njegove granice • Društvene norme i prirodni uzroci • Interkulturalna semantika • Metode sociologije morala • Semantika kulture i djelovanja AUTOR Patrick Pharo UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Srđan Rahelić STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Rade Kalanj

222 stranice tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

81

DRUŠTVENE TEME

Smisao i vrijednost između prirode i kulture

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement