Page 79

Emmanuel Todd

Kraj imperija

San o sveopćem bogaćenju iz sedamdesetih, zamijenila je, osmadesetih godina, slika stagnirajućeg društva, a devedesetih događa se “košmar beskrajne regresije”.

IZ SADRŽAJA • Mit univerzalnog • terorizma • Velika demokratska • prijetnja • Imperijalna dimezija • Nesigurni danas • Univerzalizam u povlačenju • Suočiti se s jakim ili napasti slabog • Povratak Rusije • Emancipacija Europe AUTOR Emmanuel Todd UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENT dr. sc. Rade Kalanj PRIJEVOD dr. sc. Zvonimir Baletić

U većini razvijenih društva, kaže Todd, dolazi procesa raspadanja kolektivnog vjerovanja. Posljedica toga je vidljiv postupak pucanja internih veza nacionalnih država.

226 stranica tvrdi uvez

Knjiga Emmanuela Todda Kraj imperija, Ogled o raspadu američkog sustava, napisana u vrtlogu rasprava i sporova što su uslijedili nakon terorističkog napada na simbole američke moći i američkog strategijskog odgovora zasnovanog na vojnom, ekonomskom i političkom prakticiranju Pax Americana. Knjiga analizira labilne ekonomske temelje, konzekvencije i neodrživost američkih imperijalnih ambicija. Za Todda se može reći da je on teoretičar i pisac posebne vrste, jer analizi problema pristupa s ekonomskog, povijesnog, antropološkog i politološkog stajališta. Todd se primjerice kritički razračunavao s francuskim vladajućim elitama. Njegove analize obuhvatile su gotovo sve razvijene zemlje. Ta društva su, zbog neshvaćanja stvarnosti zapala u stagnaciju koja ima i značajke civilizacijske krize. To se očituje u opadanju stopa rasta, povećavanju nejednakosti i siromaštva, pogrešno vođenim financijama i monetarnim tokavama.

Za razliku od brojnih drugih teorijskih analitičara, Todd gotovo nikad nije pogriješio u svojim dijagnozama suvremenih socijalno-ekonomskih i političkih procesa. Događaji su uvijek potvrđivali njegova nepristrano argumentirana i “nezgodna” predviđanja koja odudaraju kako od apologetskog, tako i od ultrakriticističkog diskursa.

DRUŠTVENE TEME

|

79

DRUŠTVENE TEME

Ogled o raspadu američkog sustava

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you