Page 77

Etika.ai

02.07.2008

09:46:25

Edgar Morin

Etika

Edgar Morin

ETIKA

Morinova se etička pozicija u mnogočemu razlikuje od većine novijih etičkih tematizacija. To nije normativna etika koja formulira gotove postulate i preskripcije moralnog djelovanja. Ona daje smjernice mišljenja i djelovanja u vremenu kada izgleda da nikakve smjernice nisu moguće. Njegova etika uzima u obzir sve ljudske spoznaje, sve znanosti, ali ipak smatra da se područje etike ne može poistovjetiti ni s jednom drugom znanošću. Knjiga se sastoji od nekoliko cjelina. U prvom dijelu autor nas uvodi u neke temeljne odnose utemeljenosti etičke misli. U drugom dijelu propituju se relacije između etike i društva, te etike i politike. Autor zaključuje da su u znanosti i tehnologiji postignuti značajni uspjesi, ali u moralnom smislu neuspjeh. U trećem dijelu objašnjavaju se neke etičke pozicije: etički individualizam, etika povezanosti, etika razumijevanja te pitanja o velikodušnosti i aktualnoj temi oprosta i mudrosti življenja. Autor polazi od pretpostavke da moderna kultura nije sposobna riješiti nastale globalne probleme niti ih može rješavati u postojećoj kulturnoj paradigmi. Kriza naše kulture potiče sazrijevanje svijesti o promjeni mišljenja i načina djelovanja. U tom se svjetlu u knjizi ETIKA analizira odnos između spoznaje i etike, znanosti i etike, politike i etike te ekonomije i etike. Ovo je, dakle, knjiga koja se bavi etičkom tematikom koja je zbog ubrzanog napretka i sve dublje socijalne diferencijacije, postala jednom od bitnih pereokupacija suvremenog mišljenja. Etičko pitanje zadobiva naddisclinarni status i pretvara se u zajednički problem svih misaonih nastojanja usredetočenih na propitivanje sadašnjeg stanja i održive budućnosti čovjeka i čovječanstva.

“... Edgar Morin je jedan od najpoticajnih socioloških mislilaca današnjice, širokog tematskog profila. Knjiga Etika usmjerena je na propitivanje sadašnjeg stanja i održive budućnosti čovjeka i čovječanstva ...” IZ RECENZIJE PROF. DR.

RADE KALANJA

IZ SADRŽAJA • Misao etika i etika misli • Moralna autonomija • Etički individualizam • Etika povezanosti • Etička iluzija • Etička neizvjesnost • Znanost, etika, društvo • Etika i politika • Velikodušnost i oprost • Etika zajednice • Krhkost etike • Etička nada: metamorfoza AUTOR Edgar Morin UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Vesna Pavković

234 stranice tvrdi uvez

DRUŠTVENE TEME

|

77

DRUŠTVENE TEME

Misao etike i etika misli z Znanost, etika, društvo z Psihička kultura Etika zajednice z Velikodušnost i oprost z Etika i politika Etičke kontradikcije z Planetarna etika

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you