Page 74

Strategija_sukoba.ai

26.01.2007

15:49:32

Thomas C. Schelling

DRUŠTVENE TEME

Strategija sukoba

Knjiga dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Thomasa Schellinga Strategija sukoba ponudila je novu verziju teorije igara (game theory) i ostvarila trajni utjecaj na ekonomsku znanost kao i na druge društvene znanosti. Među ostalim, inspirirala je pomnu analizu pregovaranja u situacijama povijesnih kriza, a izvršila je i vrlo snažan utjecaj na vojne teoretičare i praktičare u doba hladnog rata, te je znatno pridonijela razumijevanju razloga međusobnog međunarodnog zastrašivanja supranika u politici, među ostalim i supersila. Među različitim teorijama sukoba – koje odgovaraju različitim značenjima riječ “sukob” – glavna crta razdvajanja je između onih koje sukob smatraju patološkim stanjem i onih koji sukob uzimaju zdravo za gotovo. Kod ovih zadnjih postoji dioba na one teorije koje ispituju sudionike u sukobu u ukupnoj složenosti, imajući u vidu racionalno i iracionalno ponašanje, svijesno i nesvijesno – i na one koje su više usmjerene na racionalno, svijesno i lucidno ponašanje. U nadasve lucidnom i često očaravajućem jeziku, rad profesora Schellinga otvara racionalnoj analizi ključno područje politike – međunarodnu politiku prijetnje ili sadašnjim rječnikom, zastrašivanja. Stoga se strategija – u onom smislu u kojem je u knjizi koristim – ne odnosi samo na učinkovitu primjenu sile, već na eksploataciju potencijalne sile, kaže Schelling. U terminologiji teorije igara najinteresantniji međunarodni sukobi nisu “igre s konstantnim rezultatom”, već “igre s varijabilnim rezultatom”. Da zaključimo Schellingova knjiga i analiza Strategije sukoba nadilazi postignuća ranijih pisaca, te se smatra najboljom i najpoticajnijom knjigom za razmatranje činitelja u raznim sukobima i kriznim situacijama. Sam Schelling, nazočio je ili izravno sudjelovao kao aktivni sudionik u analitičkom procjenjivanju zamršenih konfliktnih situacija.

74 |

DRUŠTVENE TEME

Thomas C. Schelling

STRATEGIJA SUKOBA

IZ SADRŽAJA • Elementi teorije strategije • Esej o dogovaranju • Dogovori, komunikacija i ograničeni rat • Ususret teoriji međuzavisnih odluka • Teorija igre i istraživanje • Preorijentacija teorije igre • Prijetnja koja nešto prepušta slučaju • Recipročni strah od nenadanog napada • Iznenadni napad i naoružanje • Slučajni odabir obećanja i prijetnji • Strategija sa slučajnim sastojkom • Nuklearno oružje i ograničeni rat • Napuštanje simetrije i ograničeni rat AUTOR Thomas C. Schelling UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD Sanda Tomičić

288 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement