Page 69

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Josip Bilić Hrvoje Ivanković

Zagrebački leksikon 2. svezak

Zagrebački kulturni, gospodarski i politički resursi okupljaju i potvrđuju sve vrijednosti koje su prisutne u svim dijelovima zemlje. To se od njega i očekuje, jer Zagreb je metropola. Taj odnos se očituje i u sadržaju Zagrebačkog leksikona. Jer, grad kroz čiju se uzbudljivu povijest prelamala i povijest hrvatskoga naroda, opisan je u dvosveščanom leksikonu nizom informativnih i stručno sročenih natuknica, satkanih prinosima iz različitih područja - od znanosti, umjetnosti, obrazovanja i publicistike do gospodarstva, sporta, turizma i zabave.   Zagrebački leksikon oživljava zaboravljene vedute i događaje, vodi čitatelje u gradske muzeje, parkove, šetališta, ustanove, ulice i trgove. Premda ne sadržava biografske natuknice, Leksikon upućuje i na mnoge osobe koje su svojom djelatnošću obilježile život grada u pojedinim područjima i razdobljima, a kazalo imena na kraju knjige olakšava njihovo pronalaženje i kontekstualiziranje. Zagreb je predočen i nizom likovnih sadržaja starih i novih fotografija, crteža, karata i preglednih tablica. U Zagrebačkom leksikonu katolička tradicija dobiva naglašen tretman. Uloga te tradicije vidljiva je i u suvremenoj prezentaciji grada već po tome što Zagreb svoj dan obilježava u svibnju, povezujući ga sa štovanjem Gospe od Kamenitih vrata. Zagrebačka zavičajnost ima posebno mjesto u svijesti ljudi koji su vezani za grad. Iako se po stanovništvu Zagreb ubraja u veće srednje europske gradove,  već sadašnje  gradske karakteristike nagovještavaju velegradsku urbanu kulturu. 

UREDNIŠTVO Goran Arčabić, Josip Bilić, Hrvoje Ivanković, Zdenko Jajčević, Vjera Katalinić, Mladen Klemenčić, Sandra Križić Roban, Iva Mandušić, Ozana Martinčević, Mladen Obrad Šćitaroci, Marijana Pintar, Nenad Pokos, Đurđica Posarić, Nada Premerl, Tomislav Premerl, Krešimir Regan UREDNICI Josip Bilić Hrvoje Ivanković IZVRŠNA UREDNICA Ozana Martinčić LIKOVNA UREDNICA Katarina Turkalj SLIKOVNA GRAĐA Arhiva LZ Miroslav Krleža i MASMEDIA ARHITEKTONSKI CRTEŽI Masmedia 143 AUTORA

1318 stranica tvrdi uvez

Zagrebački leksikon na kraju 2. sveska objavljuje kazalo osobnih imena s brojem stranice na kojoj se pojedina osoba nalazi. Pregledno su, od postanka i osnutka grada do danas, registrirane godine koje su bile iz raznoraznih razloga važne za grad.

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

69

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement