Page 68

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Josip Bilić Hrvoje Ivanković

Zagrebački leksikon 1. svezak

Dvosveščani Zagrebački leksikon prvi je leksikon u Hrvatskoj kojemu je predmetnost jedan grad. Abecednim redom Leksikon sadrži topografske članke iz različitih područja čovjekova rada, znanja, biografske članke, kulturne institucije i niz drugih sadržaja. U Leksikonu su zastupljena uglavnom dva tipa članaka: pregledni (sinoptički) koji donose sažetke o znanstvenim, društvenim i kulturnim institucijama ili pojavama i jednoznačni (opći) koji donose podatke o zaokruženim tematskim člancima. Članci obaju tipova počinju opisno, a ne pojmovno: prve obilježava genetska odredba, a drugi tip uglavnom obrađuje neku pojavu. Zagrebački leksikon, za razliku od sličnih izdanja drugih gradova, sadržajno obuhvaća sve segmente života jednog grada. Po inerciji, obično takva literatura najveći dio svog sadržaja daje kulturnim i tradicionalnim događanjima. Ovaj projekt obuhvaća širi sadržaj koji se odnosi na gospodarstvo, tradicionalno obrtništvo, obrazovanje, razne konfesionalne vrijednosti koje su utjecale na razvoj grada. Posebno se to odnosi na pojedine zajednice koje su dale trajne vrijednosti Zagrebu. U izradi Leksikona nismo htjeli da kroničarski stil pisanja i redanja događaja bude dominantan, već smo pribjegli težem modelu - svijesni da će taj koncept dati jaču dinamiku i mogućnost čitatelju da otkrije dušu grada u cjelini njegova nastojanja. U profiliranju modernoga, građanskoga Zagreba izrazitu su ulogu priskrbile i druge respektabilne kulturne i konfesionalne zajednice, poput njemačke, češke, slovenske, bošnjačke, a osobito srpska i židovska. Leksikoni poput našega koji govori o Zagrebu, obično su usredotočeni na kulturološku podlogu i urbanu podjelu, a ovdje je uvršteno dosta građe iz gospodarskoga i društvenog života.

P

68 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

NAKLADNICI Leksikografski zavod Miroslav Krleža MASMEDIA GLAVNI RAVNATELJ Tomslav Ladan DIREKTOR Stjepan Andrašić GLAVNI LEKSIKOGRAFSKI KONZULTANT Vlaho Bogišić UREDNIČKI ODBOR Milan Bandić, Tomislav Ladan, Vlaho Bogišić, Stjepan Andrašić, Vladimir Bedenko, Josip Bilić, Dubravko Čengić, Lelja Dobronić, Hrvoje Ivanković, Đurđica Posarić, Nada Premerl P

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement