Page 64

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Željko Horvatić

Rječnik kaznenog prava

Rječnik kaznenog prava specijalizirani je rječnik enciklopedijskoga karaktera. U njemu 11 znanstvenika iz područja kaznenog prava sa svih hrvatskih pravnih fakulteta na sažet i razumljiv način objašnjava više od 1700 pojmova s područja materijalnog kaznenog prava, njegove povijesti i suvremenih zakonodavnih i teoretskih sadržaja iz hrvatskog pozitivnog kaznenog zakonodavstva, te s njima usko povezane sadržaje iz međunarodnoga kaznenog prava, kriminologije, viktimologije, kriminalne politike (politike suzbijanja kažnjivih ponašanja) i drugih kaznenih disciplina. Bez obzira na različitu važnost natuknica i duljinu teksta  pojedinih pojmova, autorski tim je nastojao ostvariti temeljnu zamisao, a to je: što lakše snalaženje korisnika  u velikom broji stručnih izraza. Radi ostvarivanja toga cilja autori su koristili  dvije pa i više natuknica koje se s različitim izričajima odnose na isti sadržaj. Ova je metoda ustrajno primjenjivana i kada su posrijedi latinski i hrvatski izričaji za iste sadržaje. Iako je Rječnik zajedničko djelo svih jedanaest autora, da bi se ipak znalo tko je od njih autor sadržaja pojedine natuknice, iza teksta natuknice navedeni su inicijali autora. Kod izbora autora, glavni urednik je nastojao i uspio postići zastupljenost kaznenopravnih znanstvenika sa sva četiri hrvatska pravna fakulteta iz sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, te Policijske akademije u Zagrebu. U natuknicama  korištene su kratice koje su objašnjene u popisu kratica. Rječnik je namijenjen studentima pravnih fakulteta, praktičarima koji djeluju u kaznenom pravosuđu, odvjetništvu, policiji i drugim dijelovima pravosudnog sustava, te svima onima kojima su u njihovu profesionalnom radu potrebne brze i točne informacije o kaznenopravnim pitanjima.

64 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

“... kaznenopravna literatura u nas, nakon dugog vremena, dobila je opsežan pojmovnik teorije materijalnog kaznenog prava, namijenjen kako praktičarima, tako i teoretičarima” IZ RECENZIJE PROF. DR. DAVORA KRAPCA   GLAVNI UREDNIK dr. sc. Željko Horvatić UREDNICI dr. Leo Cvitanović dr. Petar Novoselec 11 AUTORA LEKSIKOGRAFSKI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

1700 natuknica 692 stranica tvrdi uvez dr. sc. Željko Horvatić za Rječnik kaznenog prava dobio je godišnju nagradu za nakladništvo Sabora Republike Hrvatske, a Nakladnik Plaketu.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement