Page 62

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Sanja Andrijašević Tatjana Račić-Žlibar

Rječnik osiguranja

Važnost osiguranja kao ekonomske djelatnosti svakodnevno raste. Osiguranje ne pruža samo ekonomsku zaštitu poduzetnicima i građanima, već je i bitan poticaj razvoja. Osiguranje pruža poduzetnicima sigurnost pred velikim brojem rizika kojima su izloženi u tijeku poslovanja, ublažava štete pojedincima i cijeloj državi. U djelatnosti osiguranja se akumuliraju velika sredstva koja se koriste za razvoj gospodarstva. Složena problematika osiguranja – ekonomska i pravna načela, osnovni su elementi odnosa u osiguranju. Uvjeti osiguranja, police osiguranja, specifičnosti pojedinih vrsta osiguranja, postupak utvrđivanja štete prikazani su na pregledan način. Autori i urednici nastojali su strane izraze zamijeniti hrvatskim izrazima, te na taj način unaprijediti hrvatsko nazivlje u složenoj tematici  osiguranja.

“ ... Rječnik je značajno i potrebno djelo koje će pridonijeti unapređenju poslovnih odnosa u važnoj složenoj gospodarskoj grani osiguranja” IZ REZENZIJE PROF. DR. ZVONIMIRA ARŽEKA   “ ... Rječnik je prvi sustavan i cjelovit priručnik takve vrste na hrvatskom jeziku. On u potpunosti zadovoljava znanstvene, stručne i leksikografske standarde kakvi vrijede u svijetu ...” IZ RECENZIJE

Rječnik je specijalizirano enciklopedijsko djelo u kojem 19 kompetentnih znanstvenika i stručnjaka na sažet i razumljiv način objašnjava 2326 najvažnijih pojmova, izraza i institucija iz svih područja osiguranja (osiguranja imovine, osiguranja osoba, osiguranja od odgovornosti; dobrovoljnih i obveznih osiguranja i dr.), te s njima usko povezanih područja, kao što su međunarodne financijske institucije, financijsko pravo, transport i dr.

PROF. DR. PERE JURKOVIĆA UREDNICI dr. sc. Sanja Andrijašević Tatjana Račić-Žlibar STRUČNI KONZULTANTI dr. sc. Pere Jurković dr. sc. Zvonimir Aržek 19 AUTORA

Namijenjen je financijskim stručnjacima u osiguranju, te studentima ekonomskih, pravnih i pomorskih fakulteta i viših škola, kao i svima koji se susreću s osiguranjem. Rječniku je pridodano 1900 izraza iz područja osiguranja na njemačkom i engleskom jeziku.

2326 natuknica 532 stranica tvrdi uvez

Na kraju knjige objavljen je englesko-hrvatski i njemačkohrvatski rječnik nazivlja iz područja osiguranja, svaki s više od 1900 stručnih pojmova.

62 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement