Page 60

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Vlado Leko dr. sc. Pero Jurković

Rječnik bankarstva

Financijsko je tržište samo po sebi vrlo promjenljivo, štoviše, promjene se odvijaju u sve kraćim razdobljima, pa se iz godine u godinu pojavljuje mnogo novih pojmova, izraza, institucija i bankarskih tehnika. Tehnološka revolucija u bankarstvu i financijama donijela je niz inovacija u bankarskoj praksi. Hrvatski bankarski sustav se razvio, HNB profilirala se u modernu središnju banku, primjenjuju se nove suvremene procedure, tehnike i oblici bankarskog poslovanja. Hrvatska bankarska regulativa identična je europskom monetarnom i financijskom sustavu. Autori i urednici nastojali su što više stručnih pojmova iz stranih jezika zamijeniti s odgovarajućim hrvatskim izrazima i na ta način su unaprijedili hrvatsko bankovno i financijsko nazivlje. Rječnik bankarstva je specijalizirani rječnik enciklopedijskoga karaktera. U njemu je stručno, razumljivo i sažeto objašnjeno 2500 najvažnijih pojmova, izraza i institucija iz područja poslovnog i investicijskog bankarstva, monetarno-kreditne teorije i politike, financijskih institucija i tržišta, te s njima usko povezanih područja kao što su javne i poslovne financije, osiguranje, burzovno poslovanje, računovodstvo, revizija i dr. Rječnik je namijenjen bankovnim i financijskim stručnjacima, studentima i nastavnicima ekonomskih i srodnih fakulteta i škola i poduzetnicima, te svima onima koji se susreću s bankovnim i financijskim pitanjima. Na kraju knjige dodan je englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik bankovnog nazivlja, svaki s više od 2400 izraza.

60 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

2 IZDANJE PROŠIRENO

“... u Rječniku bankarstva čitatelj će naći informaciju o modernim bankovnim tehnikama, promjenama na svjetskom financijskom tržištu i bankarskim inovacijama ...” IZ RECENZIJE PROF. DR. ANTUNA ŠOKMANA “... bankarstvo vrlo brzo razvija. Hrvatsko bankarstvo, vjerojatno iz razloga što je najveći dio u vlasništvu inozemnih banaka, ima brzorastući trend razvoja. Rječnik je sretan spoj znanstvene elaboracije i iskustva svakodnevne bankarske prakse. ” IZ RECENZIJE PROF. DR.

PERE JURKOVIĆA

UREDNIK dr. sc. Vlado Leko KONZULTANT dr. sc. Pero Jurković IZVRŠNI UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić 17 AUTORA

2500 natuknica 656 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you