Page 6

FINANCIJE

Financijska_trzista1.ai

08.12.2006

16:01:57

Anthony Saunders Marcia Millon Cornett

Financijska tržišta i institucije

Financijska tržišta i institucije Anthony Saunders Marcia Millon Cornett

“Prihvatio sam ovu knjigu čim je objavljena, jer je izvrsno napisana i pruža pojedinosti koje druge takve knjige propuštaju.” – naglašava Bill Marcum, profesor financija na Sveučilištu Wake Forest.

IZ SADRŽAJA • Uvod i pregled financijskih tržišta • Kamatne stope • Vrednovanje vrijednosnih papira • Tržišta novca • Hipotekarna tržišta • Tržišta dionica Devizna tržišta • Tržišta derivativnih instrumenata • Komercijalne banke • Štedne institucije • Financijske tvrtke • Osiguravajuće tvrtke • Tvrtke za vrijednosne papire • Uzajamni investicijski fondovi • Mirovinski fondovi • Mjerenje izloženosti riziku • Prodaja kredita i sekuritizacija aktive AUTORI Anthony Saunders Marcia Millon Cornett UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić REDAKTURA Ivan Šverko Ivica Prga

Knjiga je namijenjana modernim financijskim menadžerima, štedišama i ulagačima i ukazuje im kako da povećaju dobit i postignu najbolji omjer dobiti i rizika.

678 stranica tvrdi uvez

Knjiga Financijska tržišta i institucije nudi jedinstvenu analizu rizika s kojima se suočavaju ulagači i štediše interakcijom kroz financijske institucije i tržišta. Autori knjige na analitički strog, ali razumljiv način objašnjavaju okruženje unutar kojeg djeluju financijska tržišta i institucije, također objašnjavaju temeljne koncepte i analitičke tehnike potrebne za razumijevanje i upravljanje financijskim tržištima i rizicima. Na taj način moderni financijski menadžeri, štediše i ulagači mogu povećati svoju dobit uz određenu razinu upravljanja rizikom. Poslovni rizik je velika tema ove knjige. S promjenama gospodarskog okruženja, koje se događaju svakodnevno, na financijskom tržištu sve više se poklanja pažnja profitu i riziku. Knjiga nudi jedinstvenu analizu rizika s kojima se susreću financijske institucije. Poseban naglasak stavljen je na nova područja djelovanja kao što su sekuritizacija aktive, izvanbilančne aktivnosti te globalizacija financijskih usluga. Zadržavajući postojeće okvire upravljanja rizikom Financijska tržišta i institucije nude širu lepezu zaštitnih mjera. Knjiga se također zalaže za veću integraciju domaćih i stranih financijskih tržišta. “Izvrsno opisivanje najvažnijih obilježja financijskih tržišta, institucija i instrumenata, zatim, dubina, širina i prikladnost pisanja glavne su prednosti u elaboraciji ključnih tema knjige”, kaže Sherrill Shaffer, profesor bankarstva i financijskih usluga na Sveučilištu Wyoming.

6 |

FINANCIJE

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement