Page 58

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Fikreta Bahtijrević-Šiber dr. sc. Pere Sikavica

Leksikon menedžmenta

Menadžment predstavlja fenomen 20. stoljeća. Novo vrijeme stavlja cijelo društvo pred nove izazove i traži nova znanja. Među tim kompleksnim izazovima je i znanje menadžmenta, bez kojeg je nemoguće zamisliti suvremeni poslovni svijet. Menadžment je ovladavanje procesima upravljanja, rukovođenja i organizacije sustava, od poduzeća svih razina i društvenih organizacija. To je bio i motiv skupine autora, znanstvenika na izradi Leksikona menadžmenta. Cilj je bio obuhvatiti široko polje pojmova, počevši od općeg, preko strategijskog, funkcijskog i projektnog menadžmenta do organizacije i poslovnog odlučivanja. Leksikon je opsežno leksikografsko djelo u kojem su na pregledan, razumljiv i jasan način objašnjeni poslovni procesi, kompetencije, modeli upravljanja i odlučivanja. To nije bilo lako postići jer su mnoge pojmove bilo teško prevoditi na hrvatski jezik. Gdje god je bilo moguće strane izraze, uglavnom engleske, s obzirom da su SAD kolijevka menadžmenta, zamijenili smo sa hrvatskim izrazim, uz istodobno upućivanje na odgovarajući engleski izvornik. Pri korištenju Leksikona treba imati na umu da je razrada terminologije i određenje pojmova sastavni dio konstituiranja i razvoja znanosti pa time i proces koji nema kraja. Leksikon menadžmenta obuhvaća 3600 najvažnijih pojmova, kratica, institucija i organizacija s područja općeg, strategijskog, funkcijskog i projektnog menadžmenta, te organizacije, poslovnog odlučivanja, kontrolinga i poslovne analize. Na kraju knjige dodani su englesko-hrvatski i njemačko-hrvatski rječnik menadžmentskog nazivlja, svaki s više od 3000 izraza. Namijenjen je znanstvenoj javnosti i studentima, menadžerima na svim područjima djelovanja – od gospodarstva, javnih službi do državne administracije, ali je isto tako nezaobilazna knjiga svakog poslovnog čovjeka i poduzetnika.

58 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

“ ... radi se o izuzetno vrijednom djelu, koje obogaćuje našu poslovnu javnost s nizom novih spoznaja iz područja menadžmenta. “ IZ RECENZIJE PROF. DR. MIJE NOVAKA “... Nema sumnje da u procesu transformacije svih segmenata istaknuto mjesto pripada znanjima iz menadžmenta. Upravljanje, organizacija i rukovođenje – tri su zajednička znanja i vještine koje definiraju menadžment i njegovo poznavanje preduvjet je uspjeha “ IZ RECENZIJE PROF. DR.

VELIMIRA SRIĆE

UREDNICI dr. sc. Fikreta Bahtijrević-Šiber dr. sc. Pere Sikavica LEKSIKOGRAFSKI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. sc. Mijo Novak dr. sc. Velimir Srića 11 AUTORA PODRUČJA

3600 pojmova 776 stranica tvrdu uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you