Page 57

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Snježana Rodek Jasenka Kosanović

Njemačkohrvatski poslovni rječnik Ovako široko postavljen korpus pojmova prelazi uobičajene okvire stručnog ekonomskog i poslovnog rječnika. Namjera je bila obuhvatiti što širu gamu stručnih izraza i korisnicima dati kompetentan Rječnik. U hrvatskom dijelu Rječnika naveli smo također i specifične termine uvriježene u našoj ekonomskoj znanosti i poslovnoj praksi (izvorno hrvatski nazivi i udomaćene tuđice), a ne postoje u njemačkom jezičnom vokabularu. Za takve pojmove, radi boljeg razumijevanja, dali smo kratak njemački opis. Kao dodatno objašnjenje uz pojedine se termine u zagradi pod „vidi i“ nalazi i upućivanje na istoznačnice i bliskoznačnice koje se nalaze u Rječniku. Tijekom trogodišnjeg rada na Rječniku došlo je do mnogih promjena pri odabiru izraza koji će ući u korpus Rječnika. Pritom smo vodili računa o aktualnosti uvrštenih izraza kao i o adekvatnom hrvatskom prijevodu. Rječnik obuhvaća 38.000 natuknica, termina i frazema iz raznih područja ekonomske teorije, financija, bankarstva, burzovnog poslovanja, menadžmenta, marketinga, osiguranja, računovodstva i revizije, prijevoza, carine, ekologije, informatike, trgovačkog i imovinskog prava, poreznog prava, međunarodnih gospodarskih odnosa, te općeg svakodnevnog poslovnog jezika. Rječnik je namijenjen ekonomistima i poslovnim ljudima, prevoditeljima i sudskim tumačima, te studentima.

“... radi se o dosad najvećem i najkvalitetnijem njemačkohrvatskom poslovnom rječniku. Pored aktualnosti ovaj Rječnik odlikuje se i semantičkom točnošću i preciznošću u opisu natuknica i u svojoj ukupnosti predstavlja značajan prilog hrvatskoj leksikografiji....“ IZ RECENZIJE PROF. DR. MIRKA GOJMERCA “... u Rječniku su primijenjena najsuvremenija lingvistička načela. On se temelji na spoznajama korpusne lingvistike, leksikografije, funkcionalne stilistike, normativistike i terminografije. Autori, stručni konzultanti i ekonomski i jezični stručnjaci stvorili su utemeljeni Rječnik i izvorno leksikografsko djelo.” IZ RECENZIJE DR. SC.

MILICE MIHALJEVIĆ

AUTORI Snježana Rodek Jasenka Kosanović STRUČNI KONZULTANTI dr. sc. Mirko Gojmerac dr. sc. Milica Mihaljević

38.000 natuknica 812 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

57

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement