Page 56

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

HrNjPoslovniRjecnik.ai

07.04.2009

16:19:08

Snježana Rodek Vesna Ivančević Ježek

Hrvatskonjemački poslovni rječnik Veliki korpus stručnih poslovnih termina u ovom Rječniku nastao je obradom širokog spektra stručnih tekstova na oba jezika iz raznih poslovnih područja. Iako najveći dio Rječnika čini stručno nazivlje, uzeli smo u obzir i činjenicu da stručni testovi sadrže i relativno veliki općejezičnih riječi, Stoga su u Rječnik uvrštene i autentične kolokacije koje se često rabe u stručnim pisanim i govornim tekstovima. Kako bi se korisnicima Rječnika pružila što jednoznačnija semantička informacija, pojedine su leksičke jedinice na njemačkoj strani Rječnika nadopunjene oznakom stručnog područja kojem pripadaju ( u zagradi ispred njemačke istovrijednice) ili pak obavijestima o sintaktičnoj uporabi (u zagradi iza njemačke istovrijednice). Jezični izrazi tipični za austrijsku varijantu njemačkog jezika obilježeni su kraticom osterr., dok se uz švicarske izraze nalazi napomena schweiz. Rječnik ne upućuje na sinonime na hrvatskom jeziku, nego se svi sinonimi obrađuju kao ravnopravne samostalne natuknice. Rječnik obuhvaća 33.000 natuknica, termina i frazema iz raznih područja ekonomske teorije, financija, bankarstva, burzovnog poslovanja, menadžmenta, marketinga, osiguranja, računovodstva i revizije, prijevoza, carine, ekologije, informatike, trgovačkog i imovinskog prava, poreznog prava, međunarodnih gospodarskih odnosa, te općeg svakodnevnog poslovnog jezika. Rječnik je namijenjen ekonomistima i poslovnim ljudima, prevoditeljima i sudskim tumačima te studentima.

56 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

HRVATSKO NJEMAČKI POSLOVNI RJEČNIK Snježana Rodek

“... Hrvatsko-njemački poslovni rječnik sadrži više od 30 tisuća hrvatskih pojmova, te mnogo više njemačkih. Rječnik obuhvaća 20-tak ekonomskih područja. Ovaj je Rječnik, u najnovijem razdoblju hrvatske leksikografije i najopsežniji strukovni Rječnik s hrvatskim jezikom kao ishodištem,, te njemačkim rječnikom kao ciljnim. Rječnik u velikoj mjeri pridonosi standardizaciji, te terminološkom obogaćivanju hrvatskog poslovnog jezika”. IZ RECENZIJE DR. SC. VELIMIRA PIŠKORCA UREDNICA Snježana Rodek JEZIČNA LEKTURA Vesna Ivančević Ježek LEKTURA (HRVATSKI) Milica Mihaljević LEKTURA (NJEMAČKI) Sanja Fiolić

33.000 pojmova 662 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement