Page 55

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

dr. sc. Višnja Špiljak dr. sc. Vladimir Ivir

Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Pojmovnik poslovnih struka u svijetu  brzo se mijenja i slijedi znanstveni jezični razvoj. Doslovno svaki dan se kuju novi engleski ekonomski  i poslovni termini i izrazi. U Hrvatskoj je to teže,  jer vrlo često u pojedinim područjima, kao što su financije, burze, operacijska istraživanja, bankarstvo i slično, nema hrvatskih jezičnih ekvivalenta, pa se u praksi poslovni čovjek najviše služi ekonomskim izrazima na engleskom jeziku. S takvim pitanjima susretali su se i autori ovog Rječnika. Konzultirali smo veliki broj jezičnih eksperata i uspjeli smo riješiti veliki broj takvih slučajeva. Čuveni engleski leksikograf dr. Samuel Johnson je napisao: „ Kada sam krenuo u ovaj posao, htio sam ispitati svaku riječ, istražiti svaku stvar … Bio je to san, … kao da jurite sunce. Kad stignete na vrh brda, ono je jednako udaljeno od vas kao i prije.“ U hrvatskom dijelu Rječnika objavili smo i termine koji su se uvriježili u našoj ekonomskoj znanosti i poslovnoj praksi, bilo da je riječ o izvornim hrvatskim nazivima ili o udomaćenim tuđicama. Rječnik ima 40.000 termina iz područja ekonomske teorije i politike, poslovnih i javnih financija, bankarstva, osiguranja, računovodstva, revizije, organizacije, menadžmenta, marketinga, trgovine, međunarodnih financija, burzovnog poslovanja, transporta, turizma, trgovačkog prava, statistike, matematike, operacijskih istraživanja i informatike. Namijenjen je ekonomistima i prevoditeljima, studentima i nastavnicima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, poslovnim ljudima, poduzetnicima i menadžerima, te svima onima koji se u svojem profesionalnom radu susreću s engleskim ekonomskim i poslovnim izrazima.

“... u razmišljanju – kako da krenem s procjenom, kvalitete ovog Rječnika, sam sebi sam rekao: budi strog i traži potpuno isto što tražiš od dobrih rječnika inozemnih nakladnika: ... ovaj Rječnik je bogat po ukupnom fondu riječi i po velikom obuhvatu ekonomskih područja. Vrlo racionalno i pregledno rješava sinonime, te udomaćene tuđice koje su se uvriježile u našoj ekonomskoj znanosti i poslovnoj praksi. Mogu potvrditi da je ovim Rječnikom hrvatska poslovna javnost dobila bogat i suvremeni dvojezični rječnik engleskog i hrvatskog nazivlja. IZ RECENZIJE MR.

VIDA JAVORA, DIPL. OEC.

UREDNICA dr. sc. Višnja Špiljak STRUČNI REDAKTOR prof. dr. Vladimir Ivir 20 autora tekstova

46.000 pojmova 694 stranica tvrdi uvez

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

|

55

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement