Page 54

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

EnHrPoslovniRjecnik.ai

05.11.2008

14:05:00

dr. sc. Višnja Špiljak dr. sc. Vladimir Ivir

Hrvatsko-engleski poslovni rječnik

HRVATSKO ENGLESKI POSLOVNI RJEČNIK UREDNICA

dr. sc. Višnja

Špiljak

STRUČNI REDAKTOR

prof. dr. sc.Vladimir

Rječnik zadovoljava sve zahtjeve struke: pojmovi su postavljeni po strogo abecednom redu, na desnoj engleskoj strani objavili smo veći broj diferenciranih istoznačnica i bliskoznačnica. Naznačili smo također da li je ponuđeni prijevod na engleskom jeziku formalni izraz, neformalni ili sleng, te da li je američki engleski ili britanski. Ako se engleski ekvivalent hrvatskog termina posve razlikuje u Britaniji i SAD-u, to smo izričito naznačili. Primjerice, ministarstvo financija je ministry of finance, no naznačili smo da je u SAD-u to Department of the treasury, a u UK je Exchequer. Na svim objavljenim stručnim područjima radilo dvadesetak stručnih autora. Na pojedinim pojmovima gdje nije dovoljno vidljivo područje kojem pojam pripada, naveli smo oznaku područja. Rječnik ima više od 46.000 termina iz područja ekonomske teorije i politike, poslovnih i javnih financija, bankarstva, osiguranja i reosiguranja, računovodstva, revizije, organizacije, menadžmenta, marketinga, trgovine, međunarodnih financija, burzovnog poslovanja, transporta, turizma, trgovačkog prava, statistike, matematike, operacijskih istraživanja i informatike. Namjera autora nije bila da Rječnik bude preskriptivan. Stoga je moguće u Rječniku naći i dobnu skupinu i dobnu grupu, prijenos novca i transfer novca, grubu nemarnost, grubu nepozornost, grubi nehat i grubi namar i td. Namijenjen je ekonomistima i prevoditeljima, studentima i nastavnicima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, poslovnim ljudima, poduzetnicima i menadžerima te svima onima koji se u svojem profesionalnom radu susreću s engleskim ekonomskim i poslovnim izrazima.

54 |

LEKSIKOGRAFSKA IZDANJA

Ivir

“ ... velika je razlika u načinu i poteškoćama kada se radi stručni rječnik poslovnog nazivlja, od recimo, klasičnog općegovornog rječnika. Engleski poslovni vokabular, u vremenu izrade ovog Hrvatsko – engleskog rječnika nije imao hrvatske jezične ekvivalente, pa su se autori u velikom broju slučajeva morali konzultirati s jezikoslovcima. To je dalo pozitivan rezultat - znatno smo obogatili hrvatski stručno-poslovni vokabular i olakšali poslovnim ljudima komunikaciju sa partnerima engleskog govornog područja. IZ RECENZIJE DR. SC.

PERE JURKOVIĆA

AUTORI dr. sc. Višnja Špiljak sa 20 autora STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Vladimir Ivir UREDNICA dr. sc. Višnja Špiljak

46.000 pojmova 688 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement