Page 5

19.09.2008

14:10:42

Katarina Žager, Ivana Mamić Sačer Sanja Sever i Lajoš Žager

Analiza financijskih izvještaja Praktičnu vrijednost knjige nalazi se u tome što ona ne iscrpljuje pažnju čitatelja na računovodstvenim tehnikama, već je usmjerena na računovodstvenu logiku i bit računovodstva. Drugo izdanje nudi znatno prošireni sadržaj. Računovodstvo ima “poslovni jezik” što zahtijeva da svi koji su u lancu poslovnog odlučivanja moraju razumjeti taj jezik. Knjiga ima šest poglavlja u kojima su obrađene teme financijskog računovodstva. Knjiga nije opterećena brojnim knjiženjima, brojevima konta, evidentiranje transakcija i sl. U knjizi je stavljan naglasak na računovodstvenu logiku, a manje na računovodstvene tehnike. U knjizi se obrađuje poduzeće u tržišnom okruženju, proces upravljanja, financijsko izvještavanje, računovodstvene politike, standardi, analize i prikazi financijskih rezultata. Knjiga obiluje brojnim primjerima, tablicama, primjerima knjiženja, modelima poslovne politike, analize, izračunima poslovne uspješnosti, modelima revizijskih poslova i ukupnom procjenom poslovanja. Namijenjena je širokom auditoriju poslovnih ljudi – direktorima, rukovoditeljima računovodstva, revizorima, analitičarima poslovanja i svima onima koji odlučuju o financijama, troškovima, ulaganjima. Analiza financijskih izvještaja je pisana jednostavnim i razumljivim jezikom. Financijski su izvještaji važan informacijski potencijal. analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih postupaka pomoću kojih se podaci iz izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije, relevantne za upravljanje.

2. prošireno izdanje

2 IZDANJE PROŠIRENO

FINANCIJE

Analiza_financijskih.ai

analiza financijskih izvještaja Autori

Katarina Žager, Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever, Lajoš Žager Redaktor

Lajoš Žager

IZ SADRŽAJA • Poduzeće u tržišnom okruženju • Računovodstveni informacijski sustav • Pravila sastavljanja bilance • Račun dobiti i gubitka • Priznavanje rashoda i prihoda • Novčani tok • Skriveni gubici i tihe pričuve • Pojam i uloga revizije • Revizorovo izvješće o financijskim izvještajima • Primjena analitičkih postupaka • Povezanost revizije s računovodstvom • Postupak horizontalne i vertikalne analize • Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, investiranja, solventnosti AUTORI Katarina Žager Ivana Mamić Sačer Sanja Sever Lajoš Žager UREDNIK Vjeran Andrašić

500 stranica tvrdi uvez

FINANCIJE

|

5

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement