Page 45

Bogatstvo_naroda.ai

19.02.2007

15:18:46

Adam Smith

Bogatstvo naroda

Adam Smith

BOGATSTVO NARODA Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda

Kapitalno djelo Adama Smitha koje treba pročitati svaki ekonomist i student ekonomije

Smith je smatrao da veliku ulogu u stvaranju i povećavanju bogatstva naroda igra podjela rada, jer je s njom povezana već proizvodnost rada. A rad je izvor bogatstva. Time Smith dolazi u sukob s vladajućim mišljenjem merkantilista koji tvrde da se bogatstvo naroda sastoji u količini zlatnog i srebrnog novca. Istodobno Smith dolazi u sukob sa fiziokratima koji smatraju da je samo poljodjeljski rad produktivan rad. Smith smatra da je podjela rada ograničena veličinom tržišta. Što je tržište veće to je razvijenija podjela rada. Smith je prvi izložio razliku između upotrebne i razmjenske vrijednosti. 

IZ SADRŽAJA • Podjela rada • Podrijetloi upotreba novca • Sastavni dijelovi cijene • Plaće za rad • Profit od kapitala • Podjela zaliha • Povratne carine • Trgovački ugovori • Porezi na rentu • Državni dugovi AUTOR Adam Smith UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić PRIJEVOD dr. sc. Marijan Hanžeković

940 stranica tvrdi uvez Prava na prijevod knjige Bogatstvo naroda (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda) klasika ekonomije Adama Smitha, otkupljena su od obitelji Hanžeković, a traženi iznos je uplaćen Zakladi prof. dr. Marijan Hanžeković.

Hanžekovićev prijevod (1952.) rađen je prema Cannanovom izdanju iz 1904., te donosi dio Cannanovih bilješki. Hanžekovićevom prijevodu dodan je i njegov opsežan Predgovor.

EKONOMIJA

|

45

EKONOMIJA

Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, poznatiji pod skraćenim nazivom Bogatstvo naroda, prvi put je objavljen 1776. godine. Knjiga je postala temelj ekonomske znanosti i jedno od ključnih djela svjetske društvene misli, a kroz nju Adam Smith postavlja temelje moderne ekonomije. Peto izdanje, objavljeno 1789., posljednje objavljeno za Smithova života, bilo je osnovom svih kasnijih izdanja. Najpoznatije od njih je kritičko izdanje koje je uredio profesor s London School of Economics, Edwin Cannan, a objavio 1904. u dva sveska londonski nakladnik Methuen & Co. Smithovo je djelo prevedeno i objavljeno na hrvatskom jeziku 1952. u Zagrebu, a preveo ga je Marijan Hanžeković (1915.-1993.), naš istaknuti financijski stručnjak, profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prvi ministar financija Republike Hrvatske (1990.-1991.). Škotski ekonomist Adam Smith (1723.-1790.) najpoznatiji je predstavnik engleske klasične političke ekonomije.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement